BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 88|回复: 4
收起左侧

[蓝光原盘] 神童/后裔/鬼裔/魔诡怪胎 [REMUX无损版] The Prodigy 2019 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 23.49GB

[复制链接]

4774

主题

4947

帖子

6万

积分

Post Share

金币
9410 枚
体力
17321 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-10-23 17:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
A mother concerned about her young son's disturbing behavior thinks something supernatural may be affecting him.
$ ~  g2 ]: k! e  [5 T  \# w! l; I, }# V5 x
01.jpg & J9 l$ I2 ?' W) A* T

6 }. B/ I6 K" e8 L6 h' }◎译 名 神童/后裔/鬼裔(台)/魔诡怪胎(港)
) R! K. w3 N5 r; n◎片 名 The Prodigy / Descendant6 d; ?9 D5 P4 i9 f# P- h1 l
◎年 代 2019
' e9 y0 ?! M% w$ @* S9 J) r' C◎产 地 美国/加拿大
! D# x0 }! m$ w% q* r) U◎类 别 惊悚/恐怖
5 f# N' c( L  ]! N3 i4 j◎语 言 英语- {1 |- o2 b; o, e
◎上映日期 2019-02-08(美国)3 i' X% a' ?& m5 w- ~7 w' G
◎IMDb评分  5.8/10 from 22,466 users
" r& d% D" i2 W* U5 s8 E◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4504044/& g. I0 O' p' q% u; ~
◎豆瓣评分 6.1/10 from 6,400 users3 v4 Q5 K3 g  l( q/ y5 @
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30143939/
' q* B" M5 l' e% E◎文件格式 x264 + DTS5 f( {5 H  @0 \% u# f1 T
◎视频尺寸 1920 x 1080
1 y1 R3 b. c  S5 d◎文件大小 1DVD 23.49 GiB6 s  d/ \! W% {9 a% x: E/ I
◎片 长 1 h 31 min- C: Y: @4 @3 q7 {4 a
◎导 演 尼古拉斯·麦卡锡 Nicholas McCarthy7 z$ _) |1 X7 ?# C' u
◎编 剧 杰夫·布勒 Jeff Buhler. D2 r- f- s+ M; b4 x4 g
◎主 演 泰勒·席林 Taylor Schilling
" a! M5 \0 P2 T' N$ w     布列塔尼·艾伦 Brittany Allen
' N% d  y; u( g; r8 W     杰克逊·罗伯特·斯科特 Jackson Robert Scott
9 E0 }  p, `& P  E! z     科鲁姆·费奥瑞 Colm Feore) C9 s6 d7 i- O6 f# I/ y' }
     彼得·穆尼 Peter Mooney
3 }: B8 K3 i" ]+ `" G' V     奥妮克·阿德莉 Olunike Adeliyi: W& q& q/ X8 V: ^2 m  E
     艾丽莎·莫勒切里 Elisa Moolecherry7 K$ r! U6 F2 |/ B$ O! b. U6 m
     宝拉·布德罗 Paula Boudreau$ v+ d. M) X5 O; d# |6 C
     保罗·福托 Paul Fauteux
% O+ ]& @) l2 O1 N     戴维·科赫史密斯 David Kohlsmith
) j! g/ W0 L5 `! h6 h     马克·史派克 Mark Sparks
& R" d$ o+ R; _     迈克尔·戴森 Michael Dyson, j  M/ s+ b. B: ]* b8 ^& a

! R) D0 e6 e/ K1 ~# Q' ~◎标 签 惊悚 | 恐怖 | 美国 | 灵异 | 儿童 | 2019 | 恐怖片 | 超自然8 _, d. [# }" U" @
4 {: S" O3 J, b' F# ^
◎简 介  
, u4 h+ h6 G; D! |% ~  ]! n3 s
% V% e7 M! e7 x 在一个弥漫着不祥气息的夜晚,约翰(彼得·穆尼 Peter Mooney 饰)和莎拉(泰勒·席林 Taylor Schilling 饰)迎来了家庭的新成员,与此同时在世界的另一个角落,某个冷血杀人狂遭受警方枪击,倒在血泊之中。此后不久,莎拉发现她这个有着异色瞳的儿子迈尔斯具有远超出同龄人的智慧,她为此兴奋不已,一门心思以天才的方式培养儿子。可是随着儿子年龄的长大,种种异相接二连三在迈尔斯的身上发生。他会在梦中用匈牙利语咒骂他人,会以残酷凶狠的手段殴打同学,他眼神中透露出来的冷酷凶残令约翰、莎拉夫妇站立不安。, \) h4 }: ]1 a. e' }) ]4 h

- m' j" D: t% C( N: B! I 从他人口中得知,迈尔斯体内有可能住着另一个人的灵魂,而那个灵魂以残杀嗜血为乐……
& Y1 u7 v% f( Z7 L7 D5 Q, P' ~6 Y2 z1 f0 q8 b9 s! a$ ?/ R
Video
  B  ]$ K. ^  KID                                       : 1
  E+ y9 R5 X, T& u- P9 KFormat                                   : AVC/ M0 Z3 \; m8 M
Format/Info                              : Advanced Video Codec; L  @+ z$ D: `+ _7 X2 P
Format profile                           : High@L4.10 Z. k- y4 g2 E% R
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames: T4 Y2 l- T% _
Format settings, CABAC                   : Yes3 s4 ~" ?' s  i* F$ p
Format settings, ReFrames                : 4 frames
. p  h. _& f; O! O( cCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC+ J1 ^; M  x& i1 A" q4 x
Duration                                 : 1 h 31 min
. s, g+ w8 Z9 V7 u# `9 KBit rate mode                            : Variable
0 K! _' d$ n1 h5 rBit rate                                 : 31.6 Mb/s% i9 K4 g/ J" P% r: F2 K
Maximum bit rate                         : 37.5 Mb/s5 p5 p3 a4 w. d' x& z& g# R
Width                                    : 1 920 pixels
2 H: u9 ~( c9 W9 _, ^Height                                   : 1 080 pixels' n3 C9 [) Y5 j. w; c
Display aspect ratio                     : 16:9" V$ q) C9 r3 o* W7 B
Frame rate mode                          : Constant
2 U% g0 M' a  ]) eFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS/ E/ V4 G; }& }& K" g6 l$ W
Color space                              : YUV2 V  P- R/ O0 r( m. L
Chroma subsampling                       : 4:2:0
; y' e0 d( A. o) Q, X) x) g6 h! DBit depth                                : 8 bits
* e$ T9 w- A) \! Q5 s- Z1 vScan type                                : Progressive
0 P- V: X4 [. `5 p0 aBits/(Pixel*Frame)                       : 0.636
$ r; H. W$ R3 T7 j) y7 X+ w% X+ K3 NStream size                              : 20.3 GiB (86%)& H" r- e+ S' u# n  z* T
Title                                    : The.Prodigy.2019.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
& N* d2 K2 ?- [8 I* a- m( L$ {Language                                 : English6 ~4 H3 p3 u1 J+ C& `" \
Default                                  : No* W; W% t# `* R/ g- q6 ]! \
Forced                                   : No% `) y% `. o, }( P) ^0 s" D

) h9 F' J! J4 C3 P0 mAudio #1
0 n  B7 v, \  Y# G7 V1 tID                                       : 2! ]. X! w7 i& _9 A4 u; U
Format                                   : DTS XLL+ N7 z# }  t5 _
Format/Info                              : Digital Theater Systems
  f: u) }0 p* X# J2 |Commercial name                          : DTS-HD Master Audio* u8 S( A$ j4 Y4 K  d
Codec ID                                 : A_DTS
7 W  \; |' c' o- t" J# e' ADuration                                 : 1 h 31 min
  {5 I$ S) ~1 ~! Y9 m$ H. sBit rate mode                            : Variable
: J. A' D. u, B/ `Bit rate                                 : 3 366 kb/s
- G3 C# T/ H  S' X+ v. N. {7 m$ O) bChannel(s)                               : 6 channels
. U; W. N$ C/ I& D2 o2 IChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
& {) |, S! O! P* [Sampling rate                            : 48.0 kHz
- f$ N# x* ]" UFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
( y6 m/ L$ r9 `) p8 }& U- IBit depth                                : 24 bits4 S! z0 S3 J) _* k+ C4 t
Compression mode                         : Lossless3 B: |1 C9 }7 m" k" h
Stream size                              : 2.16 GiB (9%): f, j% ^/ B  P3 Q8 Y& e
Title                                    : The.Prodigy.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
5 t' A4 Q- Z& G* p- U7 tLanguage                                 : English
8 `2 @$ B) L  c" L. H8 UDefault                                  : Yes
/ A" ~' H' |/ |4 i* g, Q# u  R7 g' bForced                                   : No, F  f1 C5 Z$ }  P. n" m' I

( C5 O9 i! A' s) c; n6 I% j1 L, @Audio #29 I3 i' b$ q9 _
ID                                       : 3
" l* X9 ^1 `1 Z0 L) O$ b, sFormat                                   : AC-3
% n& G4 c; i, O1 t" m- _Format/Info                              : Audio Coding 3
& n2 F6 P7 i' U' B5 a$ Q2 i# bCommercial name                          : Dolby Digital" D" l7 ~9 v% g5 V" U% ]
Codec ID                                 : A_AC3" h6 X$ v  H) ?4 {- Y
Duration                                 : 1 h 31 min
* A! Q8 |/ I2 Q$ p; z9 |  {" jBit rate mode                            : Constant9 J1 d3 V" Q; ^  q* s7 t/ B" ^- I
Bit rate                                 : 448 kb/s
* C9 x: ~* \1 yChannel(s)                               : 6 channels$ D+ A9 G, e# R3 T" _1 z
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  Q! u2 C6 w2 ^* gSampling rate                            : 48.0 kHz
; M5 U1 K; f+ F; `/ |1 X+ SFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)! _! m9 U5 s, h; v
Bit depth                                : 16 bits
* y) S- i6 S: U( E8 v, KCompression mode                         : Lossy  k% h2 I. J1 ]' o7 h3 e3 V" b
Stream size                              : 294 MiB (1%)7 Y4 a+ ^) u. \9 c" j( U
Title                                    : The.Prodigy.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
: m' u" Y( g/ r2 \" [! \Language                                 : English
% G: p8 S+ M7 g' C" kService kind                             : Complete Main
$ u& d& ^* {* w1 F6 U- [Default                                  : No5 o+ S( N/ B  P
Forced                                   : No! L5 b" \( ~2 D9 y

1 [/ N9 I- l9 HAudio #3
9 Q/ C3 }9 x; E1 L: `6 LID                                       : 4
/ p/ @* \/ i) I- ?* u7 ZFormat                                   : AC-3
  _$ ?, t; m0 q% q+ |! d" b! m1 sFormat/Info                              : Audio Coding 3+ t2 m$ l9 N; y7 W- l' h
Commercial name                          : Dolby Digital) x9 K% L9 a" O# {
Codec ID                                 : A_AC3
8 w& |5 O" w; J( f, uDuration                                 : 1 h 31 min
. o6 c) U& j% \7 u+ {& m% YBit rate mode                            : Constant3 ?$ I, Z, P$ L' z' ?
Bit rate                                 : 448 kb/s
3 X+ v9 j+ _: mChannel(s)                               : 6 channels
4 O5 e! A  k4 O. ?Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs* j6 P1 }$ g6 {$ C* z
Sampling rate                            : 48.0 kHz
7 F: k9 }5 S& y' [  LFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& O& {# @& `% k- N! }! DBit depth                                : 16 bits1 H, T$ o  h9 ~' r$ b/ n
Compression mode                         : Lossy( J  S3 ^$ b, Q7 h0 l% d# `
Stream size                              : 294 MiB (1%)
3 g! A/ C7 A  _. x1 eTitle                                    : The.Prodigy.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT0 g  H; K' _, }: B1 l7 f. E; ?
Language                                 : Spanish$ V3 T' f0 _% a# o" D, v, f
Service kind                             : Complete Main
: o+ m3 v9 P% ]  x! mDefault                                  : No/ u  ]3 N! m8 `' X
Forced                                   : No: l/ t3 x2 X1 j0 G/ \* Y

! ]4 }7 u: M, U6 E% G3 {Audio #4
7 Z2 F" z& y, f- q9 w% JID                                       : 5" d6 h. s: y8 q8 A$ R% @3 V) x6 H
Format                                   : AC-3
" m- h" P" I4 s4 G( q9 _) h5 C9 SFormat/Info                              : Audio Coding 3! R: P5 n9 e& y( X- D5 I
Commercial name                          : Dolby Digital6 d( ^. E& b6 @. M. P
Codec ID                                 : A_AC3  }, H+ p( s0 X9 l
Duration                                 : 1 h 31 min0 h9 Q* a( E, s  X5 a* ^! v
Bit rate mode                            : Constant
) g5 k0 Z7 X9 c" R2 nBit rate                                 : 448 kb/s
& L: k1 P) E7 v& i2 D/ ^% q% T- ]Channel(s)                               : 6 channels, H. u8 F; V0 R4 H% X9 i# y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
1 {" m; S/ p- d3 _) gSampling rate                            : 48.0 kHz, w0 T3 ~! H* r: F0 G( m# Y% J
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
, R6 `/ j6 f( }. h5 G3 iBit depth                                : 16 bits
! M. N4 T! d6 GCompression mode                         : Lossy. f" S4 T9 a  [5 D/ i& }% f4 n
Stream size                              : 294 MiB (1%)
0 b6 S0 i+ V* ]+ O$ A( OTitle                                    : The.Prodigy.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT! R% m4 s4 A5 o& x: p7 W
Language                                 : French! T3 H4 t$ T7 M/ @
Service kind                             : Complete Main9 y; e) B/ A1 Q: d. L9 L
Default                                  : No
* K- B% x9 z; Y6 Z' c  fForced                                   : No* O. W! J, o4 f. g
* |! H4 T2 I. t
Audio #5
) z2 w" J$ v1 S2 Z' pID                                       : 6
1 A: K# I$ Z! ~) g: iFormat                                   : AC-3
2 `6 K2 [3 D7 p' k( \' y( bFormat/Info                              : Audio Coding 3
" `* y$ R" l, i/ w/ j0 X" ZCommercial name                          : Dolby Digital
4 B, y9 @, ]6 p) z( hCodec ID                                 : A_AC3
+ s$ T( `, H, O3 ^: C9 }Duration                                 : 1 h 31 min2 i: C7 E. ~$ C" b) Q1 U+ }
Bit rate mode                            : Constant. V8 O$ k# I; s8 u5 s3 @% @
Bit rate                                 : 224 kb/s3 Q2 K% l* K) u. ^8 ]( X4 N3 A
Channel(s)                               : 2 channels
9 Z; x- J, m  r0 v1 z2 jChannel layout                           : L R
; e" v: ~1 L' U% M2 cSampling rate                            : 48.0 kHz
& g6 H- i; }8 E" W& `$ R; {, ?- WFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
+ ~: l: @6 V: \2 SBit depth                                : 16 bits4 S$ i) u& C, O) \! o" ]' ?
Compression mode                         : Lossy
; S. b9 {6 }, V* N5 eStream size                              : 147 MiB (1%)
) G6 y' f+ ?: ^; [; K0 qTitle                                    : The.Prodigy.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
+ I$ P% o% l/ n2 z1 lLanguage                                 : English, G  a6 i! u1 }0 p1 M! s6 J
Service kind                             : Complete Main
1 t# f8 M( s6 L9 b( p  }, R+ W" RDefault                                  : No
7 y, i3 o6 R7 L9 a6 ^; g2 f; u3 VForced                                   : No7 E/ v. [* J. p% b0 r$ `' I2 V
4 |3 m) M& }& K: A4 F$ W
Text #1% \! }. S* C9 M
ID                                       : 7
4 w: ?& D- l4 q! ?) MFormat                                   : UTF-85 ]0 _; F: I2 Y' j7 U
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ y! v) A  H2 L, a" p
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
1 ?2 k+ L% d# O1 YDuration                                 : 1 h 24 min
6 y) y( k9 F6 T, q$ ~2 yBit rate                                 : 39 b/s
* `2 z7 t/ N: I4 K0 c; HCount of elements                        : 960
5 H/ ]$ t+ o) f; d. t* fStream size                              : 24.7 KiB (0%)
- F3 Q7 U( ?& z6 b0 r, JTitle                                    : English-SRT# D+ v( C/ ^' {, ~% U+ G8 M
Language                                 : English
) C$ S( t% X* V( `6 c! |# {Default                                  : Yes. l* N8 @/ E2 @7 m& h
Forced                                   : No
2 B$ ~3 o% G5 t: W3 ~3 U# E$ ~. k3 i6 l% g* m$ ~
Text #2
/ k5 I- Q! c4 ~/ L, w. b& ~) tID                                       : 8
# \4 [# Y9 ?' B: @8 j* [  tFormat                                   : PGS
4 H) B2 d' l* d$ L2 rMuxing mode                              : zlib
8 p3 U2 P! v! c3 n5 _Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ Y# N/ U  P0 P9 V! k8 V6 e* t; V0 Q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" `/ G1 M  X2 T+ X
Duration                                 : 1 h 31 min9 C7 [. F4 P7 D- l
Bit rate                                 : 30.5 kb/s
8 M) q- z6 F# O3 k7 _5 UCount of elements                        : 2284# ^; I- d2 i$ Z1 j8 b
Stream size                              : 19.9 MiB (0%)
7 U% v# I- X) CTitle                                    : English-PGS' K: k9 m2 o$ ~: p: N3 ^# ^
Language                                 : English/ o6 P- X' P1 O( g; x) o8 `
Default                                  : No3 y+ p5 |+ x# F4 K
Forced                                   : No
/ E3 p4 B5 i% k6 ]* W
' y2 Q2 D8 D) KText #3
2 M, t3 S" \! q1 H! o3 `$ R$ J( Z: YID                                       : 9
5 {: B0 _/ Y/ }* A$ d6 p6 p' JFormat                                   : PGS) f. l7 ~! ?& w2 A& _- r
Muxing mode                              : zlib0 |* T# x! D# t* v, B. o7 N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 K8 @' S) y9 x
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ B: }$ K6 n6 Q3 K/ O" y! [7 f; @
Duration                                 : 1 h 31 min
$ I) }- ]4 t# q* m  X+ j- u5 j# NBit rate                                 : 21.0 kb/s/ O0 ^& g. [+ `  r+ o# V
Count of elements                        : 1802' H% \  f2 ]4 P6 ~" y' {1 A
Stream size                              : 13.7 MiB (0%)
/ c! t, p9 @! Y" z; M  qTitle                                    : Spanish-PGS- @: t2 j& I0 C& G0 J& S8 Q3 N/ {
Language                                 : Spanish
1 ]! g# t3 X2 T; D8 H5 w4 pDefault                                  : No
  {% `) t! X* Z/ m4 X5 hForced                                   : No- I9 n1 I" L) V% o

% ?" O. z1 ^+ G6 G- eText #49 X' L% Q1 C! M1 E1 \) _
ID                                       : 106 Y8 Z- F; ]* o+ g! Z" @; `7 m
Format                                   : PGS$ p! h3 ^% w# M' g) M* f. W
Muxing mode                              : zlib' b* B) J4 n- K9 S/ \3 V4 A4 l
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 C' g7 H/ [# a" l; K. k; n& YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 r# T  E7 `1 ~: S! LDuration                                 : 29 min 29 s
% F4 l' ~5 M' B3 ^2 k/ w( UBit rate                                 : 340 b/s
) s+ x3 ~. u% s/ ~, E( T1 iCount of elements                        : 6& d% t( @8 b3 ]
Stream size                              : 73.4 KiB (0%)) W: }8 m/ ?  d* ^2 K' o! f) [
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS- P( ?0 W  M% Z0 n2 W
Language                                 : Spanish' k4 p& m/ D$ q1 ?3 {
Default                                  : No8 q/ p, V! e4 s& i" {) [/ S6 _
Forced                                   : No2 Y3 f  f9 s2 q0 Z6 x- M% X
  a; q" ]8 H, [- ~# C
Text #5' z; F2 y) i3 o; s: C
ID                                       : 11
; x# V6 t: P! q" a9 ]5 N" y) H5 JFormat                                   : PGS
: A" I4 L# Q( p- J5 ~Muxing mode                              : zlib
  k2 h) P/ }- R1 }' w( ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS0 |7 r) ~# g* O* b4 d2 C! J" O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ d- R1 t: r- r  Z* BDuration                                 : 1 h 31 min" W/ u; O; {  Z1 l. n4 ~$ }; D
Bit rate                                 : 24.3 kb/s2 H* s6 ~( Y2 b0 E* q6 D7 `
Count of elements                        : 1818
7 R2 ~3 e4 @# \( t  h$ K7 hStream size                              : 15.9 MiB (0%)
+ l" @1 o- `$ \# Q  G. M! F% H2 STitle                                    : French-PGS
2 w) [- p0 ~1 vLanguage                                 : French6 k! G. }! R( s: Y* j
Default                                  : No: b1 w" K' f3 s
Forced                                   : No: `9 g$ C/ d* P' |8 N; o2 E
; F* K. x; }0 l1 R
Text #6
5 [! F3 ~: [  C7 R8 L; UID                                       : 120 I' k2 A3 s9 [
Format                                   : PGS
) A! L6 `" C$ m5 _! e- x& \Muxing mode                              : zlib; I7 ?9 g2 F6 k7 {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; D1 M) k- S" Y$ g* G2 ^5 ?Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; L2 G/ Y  U6 X* j! e% x: ]+ kDuration                                 : 1 h 30 min0 B, \( S0 O. D
Bit rate                                 : 591 b/s3 _% }. z; W7 {8 b% t
Count of elements                        : 36$ Y, `: M+ J: X" v
Stream size                              : 394 KiB (0%)
1 |! M/ |5 W% C$ a- U$ UTitle                                    : French-FORCED-PGS
) r0 @4 I, g& F2 ?& qLanguage                                 : French) p1 b  {# k2 e5 e7 j5 Y" \
Default                                  : No
, o# M: P  ?  C, R$ [Forced                                   : No
% j- [0 [; q+ @2 v
  G9 k( d3 V. Q  t! i2 X) KText #7( P5 C  g6 {  E3 ^' G
ID                                       : 137 i2 {0 f/ D, T( j) B5 b: c
Format                                   : PGS
0 M" r: s7 j2 w1 q; b- j. `% [9 NMuxing mode                              : zlib2 d. X1 s) V) U! m4 @
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
% V5 L4 m  B/ f. V( sCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% i& J% \+ O; O+ H0 Y4 E3 e3 S
Duration                                 : 1 h 28 min, L$ N% V  H& m! W1 c! b
Bit rate                                 : 63.9 kb/s& G# W! l" t+ j; k2 y& {" D
Count of elements                        : 2805
5 d" G& _- t7 J( qStream size                              : 40.6 MiB (0%)1 M& r0 r3 D3 l5 R* v2 o
Title                                    : English-COMMENTARY-PGS
( A8 H( D6 t; a5 I- x( DLanguage                                 : English5 }" ]8 F; k0 k3 |5 y! S4 |3 \
Default                                  : No. a: c0 h! O/ m0 S( @
Forced                                   : No
( a% k$ t5 Y$ U, r3 P; z* X7 [6 k, }* `5 X2 c1 _  P, R9 [" h
Text #8
% X7 Q2 w2 I# X' \: i/ HID                                       : 14; U; t: ~5 V4 A( q" [6 p4 z' ~. k
Format                                   : PGS
" c5 J# B& k( E% s; Y- @Muxing mode                              : zlib
2 o" M2 {2 v5 d' V" a0 uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS% r/ W, h  C8 N6 \8 C
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 t  R! o: b) h/ `, l5 {, G
Duration                                 : 1 h 31 min0 P. o4 O7 T) q# F6 `% i/ t8 b5 A/ D/ f
Bit rate                                 : 54.7 kb/s+ ^# ?" X" ~9 P8 t; X" z% a
Count of elements                        : 2781, z7 c: u1 J/ k, Q
Stream size                              : 35.8 MiB (0%)" L1 k' }# @* e/ _2 c
Title                                    : Spanish-COMMENTARY-PGS
& ]/ s4 V6 S! K" J9 \' v. @+ TLanguage                                 : Spanish& U# q9 u" d5 C1 ?4 R5 _
Default                                  : No
' B) q1 ?  l, g: C- R5 ?$ oForced                                   : No; Z. [" A9 H2 M8 |& S. K

+ G# ~6 P7 ~0 {$ {) E5 JText #96 i7 o0 x" @8 n+ P" {) i, c
ID                                       : 15
; y/ f) i% E) a) GFormat                                   : PGS
4 q, X* O! b+ M- w( wMuxing mode                              : zlib: o7 ~# z# v; @0 ^& H4 ]+ B% P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# q1 B; A. E, S' U  q! v, {9 w  BCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ ~$ D: O9 z3 ?7 o6 `/ [
Duration                                 : 1 h 31 min
2 c& B: `! v3 BBit rate                                 : 53.7 kb/s
& `" x" a% i- X% r) N2 r9 h- D* ECount of elements                        : 27833 B$ F  \* L' O' v- I
Stream size                              : 35.2 MiB (0%)& c; }7 k0 ?' J; z2 m$ {
Title                                    : French-COMMENTARY-PGS
0 p% {) U) S) E6 D; oLanguage                                 : French
* L  |1 d" {/ SDefault                                  : No7 M8 V) D9 G% n# G
Forced                                   : No% p" l9 G/ U+ k. ]& k9 A
% A: Z/ W/ }" X+ a7 u
Menu/ ?0 B+ I. G4 T6 q! N9 Z" m
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
( R& h3 C, \( ^00:04:05.703                             : en:Chapter 02
! ~* X! A7 I8 ^8 w! f00:09:53.384                             : en:Chapter 03
% U' |2 u. M3 K: ?00:12:55.441                             : en:Chapter 04
4 L0 l7 Z$ o# r; L/ h' ~8 Y00:18:32.528                             : en:Chapter 05
2 n+ P- K- E/ C+ x6 J00:24:20.625                             : en:Chapter 06+ b; H! t1 j5 N- F% E9 D9 g+ F  F
00:28:53.773                             : en:Chapter 07( S+ \1 O) D( \$ H" |
00:33:59.912                             : en:Chapter 08( I5 c; {% ~0 {1 x
00:38:33.936                             : en:Chapter 09
1 n. A- C( i+ H! n- h/ e5 e00:42:10.027                             : en:Chapter 10
( E, a& h+ u) M4 g. ]; t00:46:54.895                             : en:Chapter 11# K: v1 K& M; M
00:50:15.429                             : en:Chapter 12, F  D0 w6 O1 R% w" Y5 D
00:56:20.919                             : en:Chapter 13
9 N: {( P. W  \01:01:39.278                             : en:Chapter 14
% A: q3 j& A3 A01:05:14.911                             : en:Chapter 156 ?2 ]# j: {) J8 N
01:09:53.522                             : en:Chapter 16) i& O' T2 s$ l1 B
01:13:42.501                             : en:Chapter 17
/ t1 c1 a; [) t7 R' o( J01:21:23.670                             : en:Chapter 187 }: [! s1 P6 [' y
01:25:20.907                             : en:Chapter 19
: u5 b& z, L% u8 j+ A01:26:46.367                             : en:Chapter 20
! l6 H8 E9 a$ m/ I  {
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

618

主题

2086

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1848 枚
体力
4752 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-10-23 17:56:00 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
0 W: [# n7 d. k祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
8 E1 c+ n7 ^( N

67

主题

1708

帖子

6370

积分

Sponsor

金币
508 枚
体力
2353 点
lanpanshuma 发表于 2020-10-24 15:46:40 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
- {# ^/ o( t& |至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
9 g& j  p% m! u( I+ M2 M/ P7 h6 p
该会员没有 ...

0

主题

366

帖子

1811

积分

Sponsor

金币
1 枚
体力
1028 点
sclzywxl 发表于 2020-10-24 23:56:04 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!

0

主题

42

帖子

302

积分

Sponsor

金币
75 枚
体力
137 点
paopichao 发表于 2020-11-1 23:36:35 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
- V( i+ G1 P. _& DBlu-ray Film Forum: I will always support you!# N$ I5 m% \. J

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-12-2 14:45

快速回复 返回顶部 返回列表