BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 1266|回复: 9
收起左侧

[经典影片] 宝贝计划/BB计划 [国粤双语] Rob B Hood 2006 BluRaycd 1080p x264 DTS-WiKi 11.30GB & 8.74GB

[复制链接]

1万

主题

386

回帖

10万

积分

Post Share

金币
969 枚
体力
27977 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2012-3-14 17:10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

+ C/ B5 q* c* G9 O2 D- r5 u
6 y$ L) c+ b5 r* D◎译 名 宝贝计划/BB计划
: q* U0 v( K9 v" ?3 G6 z% j◎片 名 寶貝計劃 / Rob-B-Hood / Bo bui gai wak
+ }: o& y( j0 N) c/ b4 h- }: n◎年 代 2006
5 g- h7 S. {4 R$ A* E◎产 地 香港/中国大陆# T5 Z+ D3 H$ M/ E% d
◎类 别 动作/喜剧/剧情
+ r% p" f# a8 t◎语 言 汉语普通话/粤语
" {: ]+ |' q. S& D: y* _) s◎上映日期 2006-09-08(威尼斯电影节)/2006-09-28(中国大陆)/2006-09-29(香港)
' S# ^+ b+ J: _6 g+ A# I◎IMDb评分  6.6/10 from 12,333 users2 q) |- S# v. Y# U! Q* u
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0485976/% ~9 A, q2 B! e# X: F( R
◎豆瓣评分 7.3/10 from 301,166 users5 f7 m" L/ \$ ^) R, ?; b. G2 i
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1859036/
0 C6 M. V8 n: Z* u◎片 长 2 h 6 min- p5 o3 v  Q/ Z
◎导 演 陈木胜 Benny Chan
. p& W0 B+ l/ Z+ w. ]: y: X◎主 演 成龙 Jackie Chan
. d8 z1 M" x7 c5 c6 a  E     古天乐 Louis Koo
2 @6 ^/ M  j( s3 L6 x' _: i     蔡志强 Matthew Medvedev
, U* W: O. l% h$ S3 r& Q. d     许冠文 Michael Hui4 ?( A+ F% j- N5 o$ M, Z
     蔡卓妍 Charlene Choi
4 Z0 D* ?2 a4 G6 `% f     高圆圆 Yuanyuan Gao" r: W0 i; N( E  X. y" l/ y2 B
     陈宝国 Baoguo Chen
- C6 F$ s& h6 t  M, p2 J     元彪 Biao Yuen
% }( L- C, [1 Z) C7 R% a& |6 f     余安安 On-on Yu" M: _: y. b1 j1 _0 a
     吴彦祖 Daniel Wu5 ~6 L6 W2 g+ C( O
     谢霆锋 Nicholas Tse
5 Q! `$ b$ x4 t9 a" S0 S
, @# G+ d1 C' A; p0 h" F1 K; e◎简 介
4 q% V7 @, ?1 e: w# U( \$ W
# y) j5 P- \9 ] 故事围绕一个刚出生的宝宝开始。人字拖(成龙 饰)虽有不凡的身手,可是终日沉迷赌博毫无人生目标,便与包租公(许冠文 饰)、八达通(古天乐 饰)一起爆窃,干着偷偷摸摸的犯罪事。城中女富豪(余安安 饰)唯一的孙子出生后,包租公受不了金钱的诱惑,答应把宝宝偷给黑帮老大,以证明BB是否自 己死去的儿子与前女友的孩子。
9 {& t8 s, v& Z, z) U% o7 D
+ o5 k& s/ D0 I* @9 k' i 成功偷得孩子后,一连串发生的事情,使人字拖及八达通改变了自己的人生观念。人字拖开始关心家人,八达通也看到了自己老婆(蔡卓妍 饰)的不易,开始重新做人。 在包租公及黑势利的威胁下,他们还是要把偷来的BB交出来,到底又会发生些什么事,故事有会否大团圆结局呢?2 t2 O4 k) v6 {; k; P8 r' V

" o$ X0 z3 @) `3 U3 b Thongs and Octopus accept a job from their landlord: kidnap a baby. Soon, the baby awakens strong paternal feelings in the two crooks, leading to complications when it comes to handing him over to his possibly crazy gang boss grandfather.
4 I0 P) ~" S: t+ W- ~7 U5 }+ [0 ~; r
◎获奖情况4 N, L9 u4 E3 w( s/ J
5 d& V" b% p' A. H
 第26届香港电影金像奖  (2007)
/ d& q1 B& ]9 y" W/ N( t$ ` 最佳新演员(提名) 蔡志强5 n& \0 r4 ?/ F; z$ D2 g& E
 最佳动作设计(提名) 成龙 / 李忠志
9 m8 m( U. X4 I& U+ t1 _- t3 d1 H/ R  _2 r
 第29届大众电影百花奖  (2008)( n5 ?6 X( g9 [; y
 最佳女主角(提名) 高圆圆+ p' {* V5 m4 y2 K4 f7 v
 最佳男配角(提名) 陈宝国
$ _9 ]9 X  T6 L" b0 A( R
Video. \% p' b+ x* Y' ~: W$ ~
ID                                       : 1
9 H7 C& X' o- A0 k) q7 vFormat                                   : AVC  k6 F' M+ c0 G, G  i- e
Format/Info                              : Advanced Video Codec) Z) ?9 a& D4 D# ~2 q* i' n6 D
Format profile                           : High@L4.1
1 G5 D( n' c7 F8 |8 F- ZFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames! o' W8 q  H# y9 K
Format settings, CABAC                   : Yes
+ R5 I' S' [  S# `' U3 A3 U4 mFormat settings, ReFrames                : 4 frames
4 Z0 O* U0 ~; L% ^4 N5 Z8 GCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
- M3 ?% I" S" y1 `Duration                                 : 2 h 6 min! o  {: U7 W; z: U
Bit rate                                 : 8 387 kb/s
, V5 R1 h! ^: o& Y- XWidth                                    : 1 920 pixels  S) e- Z( Y+ M5 V7 s9 \
Height                                   : 1 080 pixels
( q: F% [$ _/ _- Y) nDisplay aspect ratio                     : 16:9
2 ^" o' o3 L- n8 w1 c* ~& M! A1 MFrame rate mode                          : Constant- J6 H( u. \6 N
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
- c$ i% |9 H- f5 G1 R- n  ?Color space                              : YUV6 l" h5 J7 b1 q6 L) t% b
Chroma subsampling                       : 4:2:0
& q$ z, N. p  j2 B+ P9 fBit depth                                : 8 bits7 }7 Z3 |* h. p. R  N
Scan type                                : Progressive7 u- S, `# m$ |
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.169+ Z; O' U  M$ F9 s, e1 p
Stream size                              : 7.23GB (83%)& u5 l, K" x" {
Writing library                          : x264 core 107 r1745 4785e8e, @3 d5 O+ g0 h( o; P9 a: [
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8387 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=50000 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00 / nal_hrd=none
, }* d3 u0 h) A# Y  ?Language                                 : Chinese5 B( N' C# D4 I7 ]0 J" D0 M( X7 _
Default                                  : Yes" t; V" e7 E. h8 Q& H, C+ d
Forced                                   : Yes
% |; l8 L+ G5 g) F6 D# i2 z8 r
( P, C) W8 \' ?) ^Audio
3 p$ r: E' t( @& V- uID                                       : 2. ^2 F5 @2 x0 m% \+ Q" u4 y
Format                                   : DTS8 @1 c. h2 G5 c6 O% [
Format/Info                              : Digital Theater Systems- X, Z& J/ }* j; {  Y
Codec ID                                 : A_DTS
" W* M" y+ s+ C( W: `8 J: iDuration                                 : 2 h 6 min: G! [8 J" z. ?' {: g4 r
Bit rate mode                            : Constant
8 b" r, U4 o4 E+ w% K9 D# rBit rate                                 : 1 509 kb/s; p9 w- D% L" ]8 x# L( S! X9 C% \
Channel(s)                               : 6 channels( F5 [- g7 p- t4 O" u4 Y
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE7 K3 Q: T3 J( [: c& [7 |
Sampling rate                            : 48.0 kHz& s5 k  }3 E1 I  u
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
. q# i4 t% X% W7 [" T4 p0 |Bit depth                                : 16 bits  j" I: ?" Y+ z* l
Compression mode                         : Lossy
7 P2 T, v2 Q6 S/ M# NStream size                              : 1.33GB (15%)
+ T- C( u0 e9 Y" b! S. j8 u: ]Language                                 : Chinese
; S, c0 \( f8 T, Z' g4 ^6 PDefault                                  : Yes: `7 c; a, x. x, Q+ @
Forced                                   : Yes. |& z7 E/ f+ Q7 Q4 @
, S* C. z/ @2 V/ |& A+ ?
Text
9 O, h  z. v1 i3 w7 @) MID                                       : 3
( H* a$ \- L" p" }9 RFormat                                   : UTF-8. @2 b+ t( P& V; R" k+ h0 o8 j& b
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ M  `$ a' `! \- Z/ n2 w; @+ x3 UCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 m$ m& I1 k! ]# q# n
Language                                 : English
9 Y5 t- `& b( q$ sDefault                                  : Yes0 o# M  T7 l& }' i) p- w
Forced                                   : No

4 t2 `" c) P6 Q5 J/ X
Rob.B.Hood.2006.BluRayCD.1080p.x264.DTS-WiKi 2 {) X" z( p2 T3 m
  a8 X, g# l4 N3 x  n3 Y* ]6 m) p
NAME.................: Rob.B.Hood.2006   
4 ^- |& V2 C  d& kGENRE................: Action | Comedy | Drama   , l. g' o+ p( @: J& U
RATiNG...............: 6.6/10 < 1,866 Votes>        
: f8 B8 ^5 B1 ]2 U% X' p* k, Y" C( OiMDB  https://www.imdb.com/title/tt0485976/   
0 }- ?! I2 v  `) E1 R* P/ rRELEASE DATE.........: 2008/11/10            9 X5 }% y+ r9 y' A
ENCODE BY............: wujinfeisw               
6 _8 d! n5 B  |% p9 FRUNTiME..............: 126Mins
* V* J0 S, O3 r+ `! |! \# eFiLE SiZE............: 11.3 GB       ( i8 i2 f9 G: T6 @  V, B7 D
ViDEO CODEC..........: x264 10.3Mbps      : Z( Z# K- v; n, v" [; F% G; w+ y8 e
AUDiO CODEC..........: DTS 1536Kbps + AC3 348kbps    ! p7 D( |" O3 t, r; `: V9 v8 e
FRAMERATE............: 23.976fps        
7 O4 y" M' O, P' j8 LRESOLUTiON...........: 1920 x 812          $ ?7 L  D0 w+ [! m6 y  ?& L
LANGUAGE.............: Chinese                $ f6 u) W- Y4 o# S2 p3 i& `8 B
SUBTiTLES............: None     
' f9 |3 F$ g8 Q' V+ lSOURCE...............: BluRaycd
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

292

回帖

894

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
345 点
aoyoufeike 发表于 2019-4-21 09:16:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

7

回帖

188

积分

Sponsor

金币
130 枚
体力
38 点
bbc991872 发表于 2019-12-2 19:26:05 | 显示全部楼层
难得这部影片有高清

78

主题

4296

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2480 枚
体力
6275 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2019-12-4 18:34:25 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""' |! s0 b1 ~' n' P
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
- Z* R  Z$ l/ N# l

752

主题

1752

回帖

1万

积分

VIP advanced

金币
2624 枚
体力
5730 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2019-12-6 22:49:54 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!' P2 A+ W! M* Y' s& l, U
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
1 h1 b! I! g2 n1 f

5

主题

228

回帖

1083

积分

Sponsor

金币
260 枚
体力
361 点
QQ
jimnhuiqi 发表于 2019-12-22 15:31:17 | 显示全部楼层
赞,非常棒,很喜欢
愿瘟疫早点 ...

78

主题

4296

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2480 枚
体力
6275 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2019-12-24 20:41:55 | 显示全部楼层
好看的片子

78

主题

4296

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2480 枚
体力
6275 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2021-8-29 09:19:22 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!* F/ S0 `( a  m
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

71

回帖

497

积分

Sponsor

金币
45 枚
体力
296 点
xingfu 发表于 2021-8-30 19:55:43 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。4 b( K" a; e0 W- E# b9 O. l. V
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

13

主题

627

回帖

2816

积分

Sponsor

金币
632 枚
体力
960 点

VIP蓝光勋章

211 发表于 2023-2-7 07:54:50 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!
0 ~2 ]  D6 H, q5 Y- Q. \Blu-ray Film Forum: I will always support you!
, Q# C1 Y- t, q# U

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-27 13:08

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表