BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 478|回复: 2
收起左侧

[蓝光原盘] 成事在人/打不倒的勇者 [欧版原盘 自带中字] Invictus 2009 1080p BluRaycd VC-1 DTS-HD MA 5.1-FGT 39.59GB

[复制链接]

5280

主题

222

回帖

4万

积分

Forum Admin

金币
247 枚
体力
18086 点

最高荣誉勋章

kmvodys 发表于 2012-3-15 03:15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Nelson Mandela, in his first term as President of South Africa, initiates a unique venture to unite the Apartheid-torn land: enlist the national rugby team on a mission to win the 1995 Rugby World Cup.5 r. z; M  {* @2 N6 C
# Z9 `9 U% e5 f2 H/ i0 k; ]
0 m; I, d9 d" L9 M
( V8 t$ A  T1 a- }* M
◎译 名 成事在人/不可征服/不可战胜/不败雄心(港)/打不倒的勇者(台)/永不屈服1 E$ d; k+ [6 Y' }
◎片 名 Invictus- Z2 T9 t, H, v
◎年 代 20098 w5 l/ q* J7 f: Z( f* H+ @
◎产 地 美国# w4 |4 p" k! k0 `9 [
◎类 别 剧情/传记/历史/运动; i4 O9 A& g& K8 A- q- B
◎语 言 英语/南非语/毛利语/祖鲁语/科萨语/南梭托语
7 v( K& J$ z- o3 x6 l# b9 e/ l◎上映日期 2009-12-11(美国)
4 ]4 P: S5 d" A$ e! y9 i# M' d+ u3 c◎IMDb评分  7.3/10 from 161,777 users
6 ^, _% |6 s$ K1 q◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1057500/4 j! ?2 M' ~! ^5 L. N1 H/ s9 q! h
◎豆瓣评分 8.3/10 from 47,182 users
( y: K; G, Z9 d* z0 F◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2136824/
  f$ E+ V) F. x◎文件格式 x264 + DTS* s% B6 v, H9 {
◎视频尺寸 1920 x 1080
1 \$ j9 ^  V" U◎文件大小 1DVD 39.59 GiB% _3 q) E$ I: A9 g) S, f* ^  b
◎片 长 2:13:38.051 (h:m:s.ms)
0 \2 M( E5 T( b( Q◎导 演 克林特·伊斯特伍德 Clint Eastwood
2 L8 h9 X3 a  i◎编 剧 安东尼·佩卡姆 Anthony Peckham , G* ^: Q" W0 O
     约翰·卡林 John Carlin+ Z, n3 p6 r  r, ~+ \. P6 F2 y: r
◎主 演 摩根·弗里曼 Morgan Freeman3 {5 |& z" L" ~$ h! O' K
     马特·达蒙 Matt Damon
9 d( H; m$ C% P" D, `8 H* k     托尼·戈罗奇 Tony Kgoroge
# B/ F4 X' {- ^! b, P     帕特里克·莫佛肯 Patrick Mofokeng5 B3 Z7 z0 W) c8 x# v
     马特·斯特恩 Matt Stern3 E3 ?! ?  d4 e1 d8 v0 G. o
     朱利安·刘易斯·琼斯 Julian Lewis Jones
# i4 X' t5 _0 u$ q     阿卓艾·安多 Adjoa Andoh
$ ~$ R4 g. D1 W6 E     玛格丽特·惠特利 Marguerite Wheatley4 [4 V0 e/ T9 i3 m6 ^& |' E$ C
     蕾乐蒂·库马洛 Leleti Khumalo( Y/ r, `4 K& H! I
     帕特里克·利斯特 Patrick Lyster
- x6 K& Y* ^2 H# ^* b0 F: i. v     佩妮·唐尼 Penny Downie
/ S  |0 B( F* M     西邦吉莱·诺吉拉 Sibongile Nojila4 g& z  M8 @1 o; N, g& m" E% t
     邦妮·汉娜 Bonnie Henna
3 ]" F9 n5 L, w4 b- f     谢克斯·迈科 Shakes Myeko' `6 w2 S# c+ \' K- N
     路易斯·米纳尔 Louis Minnaar$ c8 B& W4 u7 E) ~! z
     罗宾·史密斯 Robin Smith% g8 H) T3 v: t* D. S
     大卫·杜卡斯 David Dukas+ @9 C! n( V* F
     格兰特·斯旺比 Grant Swanby0 y2 ?3 Z4 M4 a# f% \- u, e
     斯科特·伊斯特伍德 Scott Eastwood
+ z% L/ @& D. A4 d8 F4 n. L0 E     斯特里奥·萨万特 Stelio Savante
% R: R1 a. x) a: {; D7 a     比约恩·施泰因巴赫 Bjorn Steinbach
& J1 z# f0 [; Q1 |+ l     Mark Rickard
* h/ Y# d! j) l8 C$ ~9 `7 ~" C     罗伯特·霍布斯 Robert Hobbs( s% K- Y4 |3 T
     McNeil Hendricks
! ?5 `, M! b( C     Ashley Taylor
& S6 V& T, Y! K# {$ g8 V2 d5 b     纳別卡恩特普沃特 Nambitha Mpumlwana6 n- N( e2 M6 w" X' j0 a( m) I
     肖恩·卡梅伦·迈克尔 Sean Cameron Michael; z( ^# z: b7 h
     兰利·柯克伍德 Langley Kirkwood" R8 `" `; C; g2 u- ~
     约翰尼·希科 Johnny Cicco
- B8 h  o3 ^- b4 ?3 }) |: Q4 N
$ ]% Z: l6 I) L, D( T◎标 签 励志 | 传记 | 美国 | 剧情 | 曼德拉 | 2009 | 体育 | 历史) ^- }8 W. s$ ]; B  i: o) X- J

. o" A# q: E. e" R$ Q◎简 介    
5 ]; j# q0 K2 W7 b; d& `
- q3 r, j; K3 j; |1 ^) v9 L 刚刚结束牢狱之灾的纳尔逊·曼德拉(摩根·弗里曼 Morgan Freeman 饰),竞选南非总统成功。他领导人们破除种族隔离制度,并身先士卒,雇佣白人护卫队,在各方面建立不同肤色的沟通。作为1995年橄榄球世界杯的东道主,南非重回国际体育大家庭。不过,南非的英式橄榄球队——队员均为白人的跳羚队,却被很多黑人看做种族歧视的代名词。为了破除隔膜,曼德拉高瞻远瞩,支持跳羚队与国外来访球队的交流比赛。他接见了跳羚队队长皮耶那(马特·达蒙 Matt Damon 饰),两人进行了推心置腹的交谈。后者带领着白人球员走访了南非各地,把橄榄球运动普及给普通民众,让这项运动成为了黑白联合的纽带……$ G, D8 B2 b4 }

! V8 D% U# w5 v3 V& Q( t 本片根据约翰·卡林的作品《与敌人战斗:纳尔逊曼德拉和一场改变国家的比赛》(Playing the Enemy:Nelson Mandela and the Game That Made a Nation)改编。
6 R) g7 m1 y6 l! p5 F# W# ^/ A  ?6 R% T' t. E$ j
 The film tells the inspiring true story of how Nelson Mandela joined forces with the captain of South Africa's rugby team to help unite their country. Newly elected President Mandela knows his nation remains racially and economically divided in the wake of apartheid. Believing he can bring his  people together through the universal language of sport, Mandela rallies South Africa's rugby team as they make their historic run to the 1995 Rugby World Cup Championship match.
/ w, N* o$ m, ~. {% P1 ?+ y; _# u9 e. d) E5 j$ o, J
◎获奖情况
9 w6 {: v! }) ^8 m% ?
7 v# L4 A: y* t6 |5 u8 P 第82届奥斯卡金像奖  (2010)
" y7 [; Y& l1 q" l& l 最佳男主角(提名) 摩根·弗里曼
* R2 e1 t  t6 Q" r  q$ Y5 L1 _& v 最佳男配角(提名) 马特·达蒙 
. [9 Q, S$ Q, O4 n3 ^, X3 D, v2 N5 T- }
 第67届金球奖  (2010)
/ K) J% ~( }* U. N& { 电影类最佳导演(提名) 克林特·伊斯特伍德
' V# L' B6 \$ d% J4 P: L$ ~1 u 电影类剧情片最佳男主角(提名) 摩根·弗里曼! R1 D- j, l: K
 电影类最佳男配角(提名) 马特·达蒙 ! p( T8 g" b9 ~; x. _; Q
3 @4 [+ k# R2 \) F. `7 X0 F
 第34届日本电影学院奖  (2011)
: [8 ?. I$ Z. S  T4 b 最佳外语片(提名) 4 U$ L2 m( W8 Z8 {- |  R- e
" J, c- k3 J- E( b/ s6 m0 d
 第8届华盛顿影评人协会奖  (2009)
; [# g8 K: j- S9 b- W" U- B 最佳导演(提名) 克林特·伊斯特伍德5 N3 O6 |+ [/ p5 S
 最佳男主角(提名) 摩根·弗里曼2 _; c6 ~/ h' z8 X
 1. DISC INFO:
  1 S* b- |! L' P
 2. " b, Y' T. j8 ~, I+ W0 t1 x4 k
 3. Disc Title:     Invictus.2009.1080p.BluRayCD.VC-1.DTS-HD.MA.5.1-FGT: G0 n" M& Z' Y8 T, O8 e
 4. Disc Size:      42.511.340.390 bytes$ w8 [: R4 y( s9 J# @3 v
 5. Protection:     AACS0 Y! ~6 h( ?! J) ^+ D1 |, q+ Q" k
 6. BD-Java:        Yes
  " O5 F: g+ F; z2 N; W
 7. BDInfo:         0.5.8% n+ M! b5 y2 \1 o
 8. ! h: D1 W# T8 I
 9. PLAYLIST REPORT:7 z- Q# ]1 R5 I& C8 n+ D
 10. 5 S9 P: c% E5 \5 a
 11. Name:                   00100.MPLS9 [+ X* [( i. X* H9 _4 Q* M. a/ Y
 12. Length:                 2:13:38.051 (h:m:s.ms)
  4 ~8 x1 ~5 `. G- V6 d3 y3 n
 13. Size:                   37.874.257.920 bytes1 N9 a7 k9 ]# {3 e& m( z# l4 T! G9 Y% Z
 14. Total Bitrate:          37,79 Mbps
  0 g5 X, |% Q5 m( I

 15. - Y$ L* S/ @  S1 @* h
 16. (*) Indicates included stream hidden by this playlist.
  3 b" Y# S+ s/ v% h

 17. ! H) L3 a2 n, [; ]
 18. Video:* ]: N; J6 `9 y/ |6 c" I- c& @, ]
 19. * n7 \8 z: C( q& y
 20. Codec                   Bitrate             Description     : B( b" k" k6 X( }! p
 21. -----                   -------             -----------     
    B2 [* I5 ~! L4 |6 t" ^
 22. VC-1 Video              24905 kbps          1080p / 23,976 fps / 16:9 / Advanced Profile 3
  ; R9 ^" `0 a; z  S& q
 23. * VC-1 Video            1193 kbps           480p / 23,976 fps / 16:9 / Advanced Profile 2
  % D0 L. V) M) n; P

 24. ! m' n( S2 l1 L5 X  W9 N5 r
 25. AUDIO:3 t3 {, j' D9 y  S/ b5 _% `  S2 s$ Y
 26. 9 ?# @$ j4 d1 Y4 \! G0 f
 27. Codec                           Language        Bitrate         Description     
  1 Y5 @$ s: W  \- i! [2 Y
 28. -----                           --------        -------         -----------     
  4 B8 B. f1 a% Y9 {1 a
 29. DTS-HD Master Audio             English         3651 kbps       5.1 / 48 kHz / 3651 kbps / 24-bit (DTS Core: 5.1 / 48 kHz / 1509 kbps / 24-bit)& l% V1 x! N) I5 }9 M5 o
 30. Dolby Digital Audio             English         192 kbps        2.0 / 48 kHz / 192 kbps / DN -4dB / Dolby Surround
  / B4 R6 n0 ]5 Y& g2 j# m4 k' J
 31. Dolby Digital Audio             French          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB( O0 e* B9 O% {1 ^" ?9 H2 E
 32. Dolby Digital Audio             German          640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB5 v0 y: W5 b- x( r! p
 33. Dolby Digital Audio             Italian         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
  & E1 J4 g' Z* r& c3 u8 P
 34. Dolby Digital Audio             Spanish         640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
  ' Z, V9 E6 N6 M8 Y7 y( n
 35. Dolby Digital Audio             Portuguese      640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
  . L" {& E" j3 U' q% N8 G" U
 36. Dolby Digital Audio             Thai            640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
  " l4 C$ n8 W0 l$ c
 37. * Dolby Digital Audio           Japanese        640 kbps        5.1 / 48 kHz / 640 kbps / DN -4dB
  " O  a; c* `% l) C0 o; p* E
 38. * Dolby Digital Plus Audio      English         96 kbps         2.0 / 48 kHz / 96 kbps
  1 u/ K4 a8 p# `$ B
 39. 0 r8 C' @2 [1 ?( Y$ u/ r
 40. SUBTITLES:
  8 ~: G0 |$ p% R+ z; V
 41. & ]2 ]5 Y0 Q) n7 P" G% r: G
 42. Codec                           Language        Bitrate         Description     , ^7 S% ~5 H, j4 O, b, a! ^
 43. -----                           --------        -------         -----------     2 w; U6 Q, S( B
 44. * Presentation Graphics         Japanese        26,252 kbps                     
  ( K9 h# y2 e) T! C
 45. Presentation Graphics           English         27,805 kbps                     4 }; I2 n7 v+ k' F! K4 r
 46. * Presentation Graphics         Japanese        2,277 kbps                     
  ! h0 w1 p( B7 a* Q3 x- I# g
 47. Presentation Graphics           French          21,236 kbps                     
  0 [6 n$ X$ W! U4 O
 48. Presentation Graphics           German          31,462 kbps                     
  ! l8 }$ q$ }7 u4 z5 O5 X( P! ?5 ]
 49. Presentation Graphics           Italian         27,084 kbps                     6 w: \9 r; ~# P0 [/ V) c0 `8 o
 50. Presentation Graphics           Spanish         23,422 kbps                     # e* E5 N7 j3 p0 f* |% G
 51. Presentation Graphics           Dutch           20,635 kbps                     
  - q- `& J) O$ Z; l$ z; h; i0 E8 i
 52. Presentation Graphics           Chinese         22,752 kbps                     1 @' j' i7 H+ }  ~; I
 53. Presentation Graphics           Korean          15,304 kbps                     * X7 ^: n- n- _8 o  `. l& x9 u; i
 54. Presentation Graphics           Chinese         23,039 kbps                     * T5 J6 _* g1 b9 g0 v: y- e' p
 55. Presentation Graphics           Portuguese      25,671 kbps                     
  : [! A& S0 }$ c! a" H  T# o: r3 q& n
 56. Presentation Graphics           Danish          24,496 kbps                     
  / S6 J9 ?3 T9 Q1 J) H
 57. Presentation Graphics           Finnish         25,563 kbps                     
  " E6 [0 P" u$ T* ^5 {
 58. Presentation Graphics           Norwegian       23,544 kbps                     ; Z1 P- u8 T$ P8 ^. [- w+ Y: E, C' ?
 59. Presentation Graphics           Portuguese      27,023 kbps                     
  : ~6 D/ C7 C) c4 L
 60. Presentation Graphics           Swedish         24,624 kbps                     5 A9 T$ t6 Z& }% e$ D) c1 Y
 61. Presentation Graphics           Thai            24,115 kbps                     
  8 h+ {* E; L' r  b
 62. Presentation Graphics           English         53,924 kbps                     
  6 g( S* a- T  r. B, T# @0 {8 _) T
 63. * Presentation Graphics         French          46,331 kbps                     
  8 ^  ?/ r% r" d% Q0 g
 64. * Presentation Graphics         Italian         51,495 kbps                     
  5 E- O; p4 R( d% V2 \6 {
 65. * Presentation Graphics         Spanish         47,797 kbps                     
  9 t8 _9 V% T0 f
 66. * Presentation Graphics         Dutch           47,331 kbps                     
  9 i- G6 E2 e  _. P' d/ W! e6 w! @
 67. * Presentation Graphics         Chinese         44,208 kbps                     ( `) q$ u/ u1 S& K/ Q, i* `
 68. * Presentation Graphics         Korean          33,827 kbps                     / B9 ]  {. d7 U% S' {# |
 69. * Presentation Graphics         Portuguese      50,583 kbps                     8 S/ D  Y  [# x
 70. * Presentation Graphics         Japanese        44,390 kbps                     ; W% V" R: ~' j1 S* _, p
 71. * Presentation Graphics         Japanese        38,356 kbps
复制代码

. S6 o1 y1 q1 ^3 J) d# G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

807

回帖

3912

积分

Sponsor

金币
635 枚
体力
1630 点
sawas 发表于 2023-2-7 12:17:06 | 显示全部楼层
That is awesome!

0

主题

1140

回帖

5099

积分

Sponsor

金币
19 枚
体力
2749 点
sclzywxl 发表于 2023-2-7 16:43:11 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-5 06:35

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表