BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 411|回复: 1
收起左侧

[动漫动画] 月球大冒险/带我去月球/月球探险记 Fly Me to the Moon 2008 1080p BluRaycd x264 DD5.1-FGT 4.30GB

[复制链接]

5280

主题

5505

帖子

4万

积分

Forum Admin

金币
249 枚
体力
18088 点

最高荣誉勋章

kmvodys 发表于 2010-4-22 04:51:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 b; O+ j5 j" G7 I, X6 i9 S
' M! z# H9 T5 I# S* [' f, T
◎译 名 月球大冒险/带我去月球/月球探险记3 k" g0 i7 v! F3 m9 T5 w
◎片 名 Fly Me to the Moon / Fly Me to the Moon 3D
3 F. S3 N; p' I  U4 b* L◎年 代 2008
# @6 {% ]" j2 P3 M; c$ j3 m◎产 地 比利时/美国9 y& n4 G% ~/ G: o! G9 c! O
◎类 别 动画/家庭/冒险4 Y2 w; L6 t) b
◎语 言 英语
0 k4 I5 F3 i4 l' H◎上映日期 2008-01-30(比利时)/2009-05-22(中国大陆)
+ u6 I, R+ P7 G) ^! b◎IMDb评分  4.5/10 from 4,587 users3 Q' q8 \& ~0 k& T* \7 N8 O
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0486321/
  Y1 S0 i& m7 U* G* N" u& {  Y◎豆瓣评分 6.0/10 from 1,388 users
  g" H8 s  ?/ T& W7 \0 l◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/2090440/% i2 \2 A* u* p- \# s6 p3 W
◎片 长 1 h 20 min
: d, M# B) G3 s" c) C◎导 演 本·斯塔森 Ben Stassen
/ B1 }6 h. H; O1 g9 f( D! Y$ Z% |& F) M0 C◎编 剧 多米尼克·帕里斯 Domonic Paris' C2 b4 u8 n2 |; d' v
◎主 演 蒂姆·克里 Tim Curry! r! H; K! L' \- }1 |
     罗伯特·帕特里克 Robert Patrick) t' f+ b+ A& g) P6 c
     凯莉·蕾帕 Kelly Ripa
4 X' I0 R7 ]) S) D     巴兹·奥德林 Buzz Aldrin. X' u9 s0 n" z: [" M9 F2 |, c
     崔沃·加格农 Trevor Gagnon  m# ]- E2 L' L6 n7 e  L. {" U- ^8 d
     菲利普·鲍顿 Philip Bolden
5 M. z3 \" B9 y  {# i( x# \     尼科莱特·谢里丹 Nicollette Sheridan
/ n0 b  {1 T7 l) v5 p     格兰特·乔治 Grant George& v6 L& }5 k& b7 i' Z: o% f* r( |
     Elias Eliot; \! s/ `  T$ O9 h1 Z- C3 w
     斯科特·门维尔 Scott Menville
, H+ N5 T* D* Y: F+ w     道格·斯通 Doug Stone
& E  o+ r8 T, r* A     凯姆·克拉克 Cam Clarke8 N  U3 \4 L# H2 }9 `' Z
     洛琳·尼科尔森 Lorraine Nicholson
9 m' s' ?$ l! R/ |5 ]3 }3 [     琪琪·珀露 Gigi Perreau
+ y3 J/ \8 P# m; y6 q  t     阿德里安娜·巴比欧 Adrienne Barbeau
1 y/ G& n0 I0 `" @" i7 f     克里斯托弗·洛伊德 Christopher Lloyd
( h) W$ ^5 I, Q6 f8 j     史蒂夫·克莱默 Steve Kramer
) j4 l0 R4 G: j) u, J  g     小艾德·博格里 Ed Begley Jr." W* j7 j* E$ y  _, z7 o
     大卫·戈尔 David Gore
: f; S" z# T: v* k, d6 H  d
6 Y- S- f- y% u: z8 S0 Z$ y◎标 签 动画 | 比利时 | 3D | 带我去月球 | 美国 | 动画片 | 2008 | 电影( Q" [& o+ @% t) j- U
6 D, q( f) L! k
◎简 介   
( D; b! O/ ?$ c1 l) i: M
- b$ V2 c' {" Z' H" Q! B  [& p 1969年7月16日,3个美国人乘“阿波罗”11号飞船升空,开始了登月之旅。然而《带我去月球》则将告诉你一个围绕着这次登月你所不知道的故事:3 R, j& \. ]. [, d

) G4 q/ p5 @7 X' B 故事讲述了三只憨态可掬的小苍蝇奈特、智能博士以及斯库特,一直梦想着要完成一件惊天动地的大事。奈特的爷爷阿莫斯曾经跟奈特讲过自己藏在著名女飞行员艾米丽特的飞机上,与其一起飞跃大西洋的故事。爷爷的英雄事迹一直激励着奈特想要去冒险的心。当听说人类要在佛罗里达州的火箭发射基地发射一艘名为“阿波罗11号”的飞船,要飞向遥远的月球时,奈特便想到了要做第一个登上月球的苍蝇。于是,他找来两位死党智能博士和斯库特,一同计划着如何搭上阿波罗11号飞船登上月球,从而名垂青史……
3 L% C/ l1 q% Y) ]$ H: J( ^) g4 p3 c7 ~1 L$ a; `5 _% P, ~5 m" B
 经过一番周折后,奈特它们终于成功的登上了月球,成为首个登上月球的苍蝇,并利用自己的聪明才智帮助宇航员解决了飞船遇到的问题。在大家都在欢庆胜利,并准备返回地球时,潜藏在基里的几只俄罗斯苍蝇,却在酝酿着破坏阿波罗11号返回地球的航程。在这危急关头,苍蝇爷爷阿莫斯带领家族成员经过一翻搏斗,及时制止了它们的阴谋,阿波罗11号得以顺利的返回地球,在人类创造历史的同时,小苍蝇奈特也成为了动物世界的英雄。! \+ m  o7 ]" p5 s
. P# ~# L) x' r; X- Q
 Three young houseflies stow away aboard the Apollo 11 flight to the moon.
8 [8 ^& M8 B/ n; ^/ a% w" A
+ a! D$ w5 U$ `1 V& a% a0 ^◎获奖情况5 u5 S+ J/ V1 d, M1 D% [5 L

4 e" n: _$ G: g* R" b* X9 u4 f 第22届欧洲电影奖 (2009)
1 ?1 S' M* P2 V/ S4 p1 u 观众选择奖(提名)
6 w' V6 X  F. \; ^% G* i
Fly.Me.to.the.Moon.2008.1080p.BluRayCD.x264.DD5.1-FGT 4.30 GB. p' _: S* l; d1 j6 L; \

% F6 g5 Z5 g1 n. ~$ Z" ]! F2 dVideo
4 i8 M: Z( h2 E( q$ ~ID                                       : 1& `  o% A0 r" e
Format                                   : AVC
5 w- R, R5 w; s- B1 q! g8 R3 ZFormat/Info                              : Advanced Video Codec# d9 h) ]# a( `6 `/ K
Format profile                           : High@L4
# }' g3 Y! f" W5 m' AFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames8 B* `# J/ x! E- `+ q
Format settings, CABAC                   : Yes% q# c; c- D" ^6 g/ S4 Q
Format settings, Reference frames        : 4 frames! z! j# C( p4 c9 B) y, U8 E; R
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC! F4 J7 y* H5 z7 f" T) b" R
Duration                                 : 1 h 20 min
, R+ c) W2 {/ n% UBit rate mode                            : Variable- ^$ }: \4 _& r9 s7 }6 l; l5 C) }
Bit rate                                 : 7 006 kb/s) _/ C3 ?' |4 Y2 u# {1 l  w
Maximum bit rate                         : 40.0 Mb/s
7 a3 _  |5 k- ]9 X: L7 tWidth                                    : 1 920 pixels
, r1 S5 E: n& v7 @3 U2 u; JHeight                                   : 1 080 pixels6 _$ S* t. I# y
Display aspect ratio                     : 16:9& O$ S7 n/ U) x/ U3 v
Frame rate mode                          : Constant" ]: r; ?8 c" W" E9 n
Frame rate                               : 25.000 FPS
+ u# ]1 b. _: A& m" XColor space                              : YUV
. ~* O: @) e. fChroma subsampling                       : 4:2:08 h( X9 v( d" P, Y
Bit depth                                : 8 bits
3 N& P2 X, e. x; p# TScan type                                : Progressive
6 R6 t) K, U! i  w3 m" w9 q1 tBits/(Pixel*Frame)                       : 0.135
( i6 N, b3 Q, T7 Z1 ^1 l* W! w3 mStream size                              : 3.96 GiB (92%)( U  b0 F' }- [
Writing library                          : x264 core 85 r1442kGIT 781d300
( A0 ]) l5 U# [; ?4 k- |Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.20:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / mbaff=0 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=5 / b_pyramid=0 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / wpredp=2 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=111 / rc=crf / mbtree=0 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.80 / pulldown=0 / nal_hrd=1
3 I# P) b& C- G) XLanguage                                 : English4 t0 Z- }& t& K6 f6 g' }' Q
Default                                  : No
* g2 M+ Y1 S- l2 h! s+ M8 JForced                                   : No
. y  H2 |7 R+ t( M) A' w) P
7 E9 W* ^! ]1 a% V3 J# FAudio% a( A( X6 j5 B
ID                                       : 2
1 Q: R0 ~" R0 a5 OFormat                                   : AC-3# N: g8 ~4 v! B5 r7 @
Format/Info                              : Audio Coding 3
5 w+ M: s% P5 t: n( X5 X/ qCommercial name                          : Dolby Digital
5 o9 E: s2 f- Q( e' s2 ACodec ID                                 : A_AC3! ^: l' w- r, _5 Q+ P
Duration                                 : 1 h 20 min
/ D; [8 j  Q5 [Bit rate mode                            : Constant
7 S; F; f3 L! i9 G( y0 SBit rate                                 : 448 kb/s+ _- v0 n' Z! x9 v2 `
Channel(s)                               : 6 channels
0 Y) z0 r, L+ V( r  X6 PChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs* l% R5 i" O& j' C( I  F8 J
Sampling rate                            : 48.0 kHz% w+ Q7 d9 S( u+ q
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)8 @6 I% I4 g! p/ N
Compression mode                         : Lossy
4 T" H2 r9 T- P1 Q. Y- F2 @Stream size                              : 259 MiB (6%)
' a8 u- |; o  f! V0 j9 L7 LLanguage                                 : English! ], U2 \/ e7 T3 H
Service kind                             : Complete Main9 B* P& u3 L1 x9 j/ U  x
Default                                  : Yes9 |, v; {2 c$ B% X' ]7 t. P  B
Forced                                   : No
$ [# g! k+ A2 T1 D% v3 z
9 @) \) T1 R7 n; Y8 @1 qText
' T' K2 F8 I; V7 z. oID                                       : 3
6 |4 f4 ]: @+ p- G; o& o8 Z) w+ _Format                                   : UTF-89 ^. L$ A& R, V& V! f  M( ^
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 }. i; {$ S; G: G  Z& J& ZCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; }/ u! E5 {2 s9 s5 o3 M* G% dLanguage                                 : English
2 ^: H+ V. Z  F5 D7 t  n% {2 qDefault                                  : Yes* m! w1 [# V5 E( S0 D, n
Forced                                   : No
* `7 ~, U( N/ `* x* e
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 1. gvod://dy.kmxm.net:8080/E8F8D11D64086CD3ADEF22AF78A586CB278984B3/372303877/带我去月球DVD中英双字.rmvb
  # C* @- s4 B7 z
 2. gvod://dy.kmxm.net:8080/3B3732A4A1017CBE59ED7B8B9B1EF6FAD7378D3C/742540533/月球大冒险BD中英双字.rmvb$ N% P# a) x+ F3 k# ^: }
 3. gvod://dy.kmxm.net:8080/D6D491B60927479D1DF7C4490B133C2BC3D148B3/1339199414/月球大冒险BD中英双字1280x720高清版.rmvb
  $ x+ C1 ^9 d# `* [
 4. qvod://372303877|53D09442DBE3027978733854139CCC700A552D99|带我去月球DVD中英双字.rmvb|) Y3 w4 H; |$ F9 n3 h
 5. qvod://742540533|3ACBA05284B80AE6240538FCED2C350BCC8CE250|月球大冒险BD中英双字.rmvb|  Z; i( t3 J0 o
 6. qvod://366200588|814D07AACFCF38E60309A7A93F7D2A8FD78F5744|月球大冒险BD中字无水印.rmvb|
复制代码

3

主题

601

帖子

2565

积分

Sponsor

金币
588 枚
体力
874 点
211 发表于 2022-9-1 11:02:14 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
0 j" w" r2 u0 Z& D% u+ p3 kBlu-ray Film Forum: I will always support you!
, m8 m" ~% p9 X& p; _

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-11-27 00:09

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表