BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 88|回复: 3
收起左侧

[2160P极清] 哥斯拉2:怪兽之王 [4K SDR高码版 自带中字] Godzilla King of the Monsters 2019 2160p BluRaycd x265 10bit + 8bit SDR DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-SWTYBLZ 45.50GB & 52.80GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  擦汗
  5 天前
 • 签到天数: 348 天

  [LV.8]蓝盘专家

  3945

  主题

  4071

  帖子

  5万

  积分

  Post Share

  金币
  6689 枚
  体力
  15287 点

  卓越贡献勋章

  黄金嫖客 发表于 2020-2-27 06:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  01.jpg ; o/ |2 q) u' n; F3 O

  ! U$ ?; e5 o0 k. ~7 Z◎片 名 Godzilla: King of the Monsters / Godzilla 2  `; I* j6 ~, |* G) v
  ◎译 名 哥斯拉2:怪兽之王/哥斯拉II: 王者巨兽(港)/哥吉拉II怪兽之王(台)/哥斯拉2018 4 v6 a+ I) G4 O8 p" K
  ◎年 代 2019( W: \0 H2 Y4 g. i+ {7 w( Q
  ◎产 地 美国7 Q3 }. A7 P/ h6 r. j# S: s
  ◎类 别 动作/科幻/冒险/灾难
    _. K/ L/ s% e( f) n◎语 言 英语
  : C3 a% s0 X& W- B& l8 R◎上映日期 2019-05-31(中国大陆/美国)/2019-05-25(大规模点映)" M+ _4 o) ]! {/ Y
  ◎IMDb评分 6.1/10 from 109,252 users
  2 X4 f4 Z% Z+ C7 d4 r, d$ g◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt3741700/  |9 l( @+ V0 I$ F
  ◎豆瓣评分 6.3/10 from 193,556 users" X( t7 S0 ~& p5 H4 }
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/25890017/
  ; Z* a0 R/ N- g( M◎片 长 2 h 11 min8 z/ V, A) j& J7 w/ Q; e6 r
  ◎导 演 迈克尔·道赫蒂 Michael Dougherty
  : }% B5 W1 [* m& `" q◎编 剧 迈克尔·道赫蒂 Michael Dougherty6 D& Q5 ~" \  X5 \1 s5 ^  `
     扎克·希尔兹 Zach Shields
  ' [& Z3 G& m4 O% [   麦克思·鲍伦斯坦 Max Borenstein! ?  G6 a6 S; a  x- o: ^  D- ?
  ◎主 演 凯尔·钱德勒 Kyle Chandler
  4 M( `1 d# U/ w   维拉·法米加 Vera Farmiga
  , ]5 y: n( c" E; q. H. E   米莉·波比·布朗 Millie Bobby Brown
  ; h2 W4 _8 O" j   章子怡 Ziyi Zhang6 A( x3 i4 n$ X9 F" n; c
     渡边谦 Ken Watanabe
  + F& q! A) {& [0 O$ P( c" E# ?   布莱德利·惠特福德 Bradley Whitford6 u& B$ V9 m3 v8 s, g
     托马斯·米德蒂奇 Thomas Middleditch
  3 a4 Z$ c5 O( z   艾莎·辛德斯 Aisha Hinds
  7 u3 a6 _7 h& Q$ U7 v   莎莉·霍金斯 Sally Hawkins* x6 e* r9 G+ O9 T% p8 X: [: N' ^
     查尔斯·丹斯 Charles Dance/ I0 d# q& b. f! J" M. j8 ~
     大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn; ~  Y' H" T% d. z
     小奥谢拉·杰克逊 O'Shea Jackson Jr.; u3 m" O2 z8 }2 q+ y
     希·庞德 CCH Pounder
  ) @- I- [0 W- t" s2 H( S/ D" P   安东尼·拉莫斯 Anthony Ramos
  1 R" i7 I! d7 c: x2 @) p) `   杰森·莱尔斯 Jason Liles1 d3 M; `: p2 I8 e3 t6 s- @
     乔纳森·霍华德 Jonathan Howard( i& r! t- \& [; Q7 i
     莱尔·布罗卡托 Lyle Brocato; }+ }+ E* [- }+ R# f) y  t# M
     兰德尔·P·海文斯 Randall P. Havens
  2 Z2 \2 M# [: x7 r3 x( E& H   T·C·马特恩 T.C. Matherne7 t: j) S# A8 Y& y
     吉米·冈萨雷斯 Jimmy Gonzales# ?! R! |2 |; ?" D# ]
     萨莎·里翁达 Sasha Rionda& N  Y& I' A5 F) L! U
     文斯·福斯特 Vince Foster# t8 n) w" d: _- \' ?
     贾斯蒂斯·利克 Justice Leak
  , ~) L" ]7 t/ \1 k$ h   菲奥娜·哈丁汉姆 Fiona Hardingham
  . ?. J$ w  P: d& S1 t$ U   露西·卡罗尔 Lucie Carroll9 h0 I7 W2 n; |. W+ R! O/ [
     约书亚·利瑞 Joshua Leary
  ! x+ A3 h# D5 a1 Z3 [. F   艾伦·马克森 Alan Maxson( Q; z: T& H4 ^) ?- l
     肯尼斯·以色列 Kenneth Israel& V) P' b: l( T  G& j( M+ z
     阿尔·维森特 Al Vicente% d- ]. E! P5 F: D9 e3 a3 D
     塞西尔·M·亨利 Cecil M. Henry
    y/ J& k. o& A% V0 a! e3 m8 q   迈克尔·大卫·育尔 Michael David Yuhl
  2 z& }) ^9 F- g# ]0 \# Q; ?   本杰明·韦弗 Benjamin Weaver
  ; j, o9 k4 o9 p6 o$ `: j6 z; `" ]   卡梅伦·布鲁姆布罗 Cameron Brumbelow
  ; F- v; ?( V  ^4 K. _   帕蒂·舍尔哈斯 Patti Schellhaas
  9 S8 r2 m" P1 M   理查德·多顿 Richard Dorton
  5 {) X. D! _( g& k9 }/ o. Z   詹姆斯·斯特林 James Sterling' K' U) s- C( O
     麦克斯韦·海史密斯 Maxwell Highsmith# ?! a) g* P% n- Q" v
     贾斯汀·斯劳特 Justin Slaughter
    j5 j1 o" E! u/ `( _6 [' W   肖恩·索斯 Shawn South
  . V+ Z( j) o: ^- ?" Y' b   马科·查卡 Marko Caka+ X+ b; S' F( v3 U$ m0 R- H; y( Y- L8 f. i
     蒂莫西·卡尔 Timothy Carr; g- v6 `# ~8 P9 H6 Y; m
  ' e, @: g6 ^4 t' N0 f8 g& U# Y+ |
  ◎标 签 怪兽 | 科幻 | 灾难 | 美国 | 2019 | 特效 | 动作 | 日本5 g0 v! Z& V, C. z) }& g0 a( `
  * e: H$ Y5 v& o4 _+ x
  ◎简 介    2 J3 b0 {/ H3 P! U3 f. x1 f
  5 f8 ?* W# ^/ [  n% `* ?
   The crypto-zoological agency Monarch faces off against a battery of god-sized monsters, including the mighty Godzilla, who collides with Mothra, Rodan, and his ultimate nemesis, the three-headed King Ghidorah. 3 |/ s2 W6 G) p9 K6 p
  ) T7 R- B3 Q9 d: d! i7 j
   随着《哥斯拉》和《金刚:骷髅岛》在全球范围内取得成功,传奇影业和华纳兄弟影业联手开启了怪兽宇宙系列电影的新篇章—一部史诗级动作冒险巨制。在这部电影中,哥斯拉将和众多大家在流行文化中所熟知的怪兽展开较量。全新故事中,研究神秘动物学的机构“帝王组织”将勇敢直面巨型怪兽,其中强大的哥斯拉也将和魔斯拉、拉顿和它的死对头——三头王者基多拉展开激烈对抗。当这些只存在于传说里的超级生物再度崛起时,它们将展开王者争霸,人类的命运岌岌可危……
  : W$ P. r- u7 x
  ' t2 d, \) a, }1 T  R  The new story follows the heroic efforts of the cryptozoological agency Monarch as its members face off against a battery of god sized monsters, including the mighty Godzilla, who collides with Mothra, Rodan, and his ultimate nemesis, the three headed King Ghidorah. When these ancient superspecies, thought to be mere myths, rise again, they all vie for supremacy, leaving humanity's very existence hanging in the balance.
  : {* z7 j7 X. I' {! A: x% I2 _9 H8 B  \
  SWEATY BALLZ presents
  $ z- [0 }  `! X. B  t, C# c: r4 `5 n, T" k& A
  Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRayCD.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  7 l& k' O5 ^- a8 uConverted from 10 bit HDR to 10 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm9 p" u0 c% M4 z+ E5 e
  Screenshots are 8bit SDR
  - A, Q' r  X' z1 o( C! M0 y4 s* R  T4 ^! w  p5 d+ ]
  Video8 B( @$ X' k: n. K3 @
  ID                                       : 1
  # W+ {6 c8 r1 v9 G3 j) k) [* G3 LFormat                                   : HEVC& w0 C, M  ^0 i( M0 A
  Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
  ; T& }; d+ O7 RFormat profile                           : Main [email protected]@High# ~2 [) X  {. Z8 V3 S
  Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC' ]4 V5 }( y$ ^( |
  Duration                                 : 2 h 11 min
  : d4 e* V/ i+ v4 ?% b% TBit rate                                 : 41.0 Mb/s  L$ M0 x4 r0 U( K% m
  Width                                    : 3 840 pixels
    d& O  F4 C* t' G- `Height                                   : 1 600 pixels5 X' D# b/ {$ _, F, i) Q
  Display aspect ratio                     : 2.40:1
  / P" }2 B' N" u1 rFrame rate mode                          : Constant/ s  F% v3 {* d# g4 I( k0 D. k$ ~
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS. s# U: z, ~/ i6 ]: |! X1 f% H
  Color space                              : YUV
  & b5 F# {  H, l4 q5 F1 e) WChroma subsampling                       : 4:2:0
  2 v4 L/ z0 {! M" j% qBit depth                                : 10 bits$ T/ z; y$ l0 b; e; P# W# ~& _
  Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.278
  " e6 n( n2 f( d7 UStream size                              : 37.7 GiB (83%)% @+ M4 [8 t# S# W1 W7 C2 K
  Title                                    : Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  ) l9 B  @3 Z5 h/ F( x/ V+ pWriting library                          : x265 3.0+1-ed72af837053:[Windows][GCC 8.2.0][64 bit] 10bit/ W9 V  j4 r. Z7 x7 t' X  K" x- b
  Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=16 / numa-pools=44,44 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1600 / interlace=0 / total-frames=189485 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00
  ( Q, ~. ~8 H' @7 FDefault                                  : Yes9 M7 N, }# z; |) N! B6 p2 Q
  Forced                                   : No
  4 F" ], F$ ?2 S; |" B2 u, b, V1 X/ ^4 h; L/ B# A2 }: [
  Audio #1
  % Q, H- l6 [0 p! d: M% ]ID                                       : 29 C  a3 F8 U# k8 w# [/ f
  Format                                   : MLP FBA 16-ch
  $ t$ c5 r' q2 H# H( z8 p1 ~4 S3 k0 vFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
  ; c6 a/ v1 y& Y. W+ hCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
  + [7 ~& G  i& C/ L& {1 }Codec ID                                 : A_TRUEHD4 F4 B. ^3 d3 V6 t% a0 {
  Duration                                 : 2 h 11 min
  0 [0 V# ^5 `+ V0 g& N8 aBit rate mode                            : Variable/ s9 I+ J  ?% u) T7 b
  Bit rate                                 : 3 797 kb/s
  + B, A2 `+ H! K* E0 A/ qMaximum bit rate                         : 6 537 kb/s1 R$ \$ ?9 p2 G
  Channel(s)                               : 8 channels4 G2 i5 A) D) P" x3 I$ o) @- H$ f
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb5 Z  _0 V9 M9 o" j+ J
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  5 H5 e% `% g+ m& `: PFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)5 r) T% t! D4 \2 _) }5 v
  Compression mode                         : Lossless! p0 {5 E. F& y) P. Y
  Stream size                              : 3.49 GiB (8%); q7 c. n- t9 A6 Z4 x5 x# M
  Title                                    : Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  9 a, I) j, O$ u  p) YLanguage                                 : English; |* D6 }" x1 V# D+ W
  Default                                  : Yes
  5 j$ F4 Q$ \6 ~4 F6 NForced                                   : No  C* e* _1 S* J0 i! H
  Number of dynamic objects                : 15  I% o2 Y4 ^% f
  Bed channel count                        : 1 channel
    \, U6 ~/ {; G9 o+ PBed channel configuration                : LFE* N; _1 V6 C9 q% l2 V0 u

  7 {" Y: n$ a1 R  w8 JAudio #2/ w$ m! w9 h+ g! C+ m
  ID                                       : 3/ S6 e; }& Y" q: W" l* k
  Format                                   : DTS XLL1 E* Z. W9 ]* ~) S. L# b; Y
  Format/Info                              : Digital Theater Systems
  7 R& O) J7 V- a+ @3 r6 v% m! |# M+ TCommercial name                          : DTS-HD Master Audio* v. z8 h/ b9 w9 V+ r7 r/ k
  Codec ID                                 : A_DTS
  4 O- j5 B1 C! R) S9 X. H# [& XDuration                                 : 2 h 11 min
  4 Z0 N7 ]/ j, Q. s( ?6 ]+ D2 E: r3 uBit rate mode                            : Variable
  ' k; s$ z. i' [8 H. }" [Bit rate                                 : 3 901 kb/s  J- Z( Y% }4 X5 z* N
  Channel(s)                               : 8 channels
  4 a+ A2 C7 w, r7 w# m/ R8 b  P( E, D& WChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  ; d7 J7 u# Y) {& v- bSampling rate                            : 48.0 kHz, `- w* b9 e' q5 F
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  : C0 k' `, y: ^, W; [Bit depth                                : 24 bits1 V3 ~% ]6 e! E& B8 D  ]8 U
  Compression mode                         : Lossless
    I6 S  p; c  q) ]4 ?" UStream size                              : 3.59 GiB (8%). I4 `7 f2 t2 i
  Title                                    : Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  ' d- p+ x, _% E- H2 nLanguage                                 : English5 _# u0 W! y0 T1 i' p
  Default                                  : No6 U& o$ u2 p- M. S1 x# ]
  Forced                                   : No8 s1 A; c9 T1 a8 ?6 x2 H0 L% v( b
  / K+ @' X  t) }5 [6 L* G
  Audio #3& x/ m8 B% X& {" c  b
  ID                                       : 45 b0 i) ?- s3 C; f
  Format                                   : AC-3
    X7 ~8 r4 `. l: }' n; RFormat/Info                              : Audio Coding 3  Y/ h; ?* J: v
  Commercial name                          : Dolby Digital* u4 T, y5 I8 b+ R9 U/ d- h! E6 {
  Codec ID                                 : A_AC3* t4 z$ o! y: F( g; P7 E% d( S
  Duration                                 : 2 h 11 min
  ; c' n; o- ~8 o! e* {Bit rate mode                            : Constant
  " h: }, N) B  o8 c! a4 G' w$ S( tBit rate                                 : 448 kb/s5 ]9 C+ u, x4 t) y
  Channel(s)                               : 6 channels5 U6 R/ E% Q+ J; h& O0 Z
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs; e$ Q  Z0 @/ E/ z1 o
  Sampling rate                            : 48.0 kHz, q; |: }$ }" h, L1 i; s
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  : F/ F* X* K) {3 QBit depth                                : 16 bits
  . }0 f9 T9 T' m. V+ s. ?1 ~Compression mode                         : Lossy
  1 _: q( L) _! U' g- CStream size                              : 422 MiB (1%)
  % D- M1 N8 d5 S8 tTitle                                    : Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  & D9 m  d, H7 O( J2 mLanguage                                 : English$ o6 h8 E. ^3 n- l* s- R
  Service kind                             : Complete Main
  . X8 S0 h3 M: h. D: e2 R; UDefault                                  : No
  % {5 G/ y9 U+ ]9 Z9 z, ]! _Forced                                   : No
  ; }6 ^5 R3 V7 u0 B$ h8 ]/ |+ Q: E1 o( e3 P
  Text #1$ D5 q: ]5 O1 Z* ?. b( q& B
  ID                                       : 5
  ; w7 C1 g8 q) l$ `9 OFormat                                   : UTF-8, E4 h- [8 m+ o. b
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 s' H7 N8 X6 l9 o4 O7 n
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  9 d' x- a4 \9 [& J7 M) F) _* G5 P. DDuration                                 : 2 h 10 min1 r8 U. e9 \5 E. ~0 t9 b& a" ^4 z
  Bit rate                                 : 44 b/s9 F; |2 l1 o# Z+ j+ }7 Z5 \
  Count of elements                        : 13102 j: r& v8 R% H( i3 ~/ ]
  Stream size                              : 42.6 KiB (0%)
  9 Z; j" |' Q$ c$ W3 pTitle                                    : English-SRT1 r8 @( [# V' R0 B* Q( T9 ?& n' R3 o
  Language                                 : English$ P" U! k! e" I% P! F2 X& o
  Default                                  : Yes
  0 i6 b5 R9 B& R: T) n5 A# NForced                                   : No, s! I( x5 D" h7 ^7 s3 I4 {: _* m
  3 x7 V" a( P3 `- ^# \6 _
  Text #20 [- k! G7 }9 C7 p. d: Z
  ID                                       : 6
  ' H. N+ z9 W" k% B( p% a3 JFormat                                   : PGS$ m. B7 W: S" v7 d6 z
  Muxing mode                              : zlib' F! F2 A! n4 @) b! y8 X! Q
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  \/ {( s1 P: w7 W" s% ^
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  0 K! B/ Q- g6 X9 nDuration                                 : 2 h 11 min
  : a' w9 S. }  m: t+ v8 h) e- TBit rate                                 : 33.0 kb/s
  . G3 N% ^2 |( c2 r+ gCount of elements                        : 3322
  ) P- H$ H$ s6 Y- ]" ?Stream size                              : 31.0 MiB (0%)- Z- d2 k5 w' `* U% X) K% X: \3 M+ b+ P
  Title                                    : English-PGS' C: Q: i& j5 ~5 u% Z$ M7 k. E( O' k2 L
  Language                                 : English3 `4 R6 R+ z' l4 v
  Default                                  : No
  ; i+ E" v$ x( EForced                                   : No! ?$ p0 M; I- F# x& b$ V  V% |

  ' n3 {  |3 t" Z' q- w& O- }& Y( iText #30 N* v  D4 m0 J
  ID                                       : 7% x- V8 s( j3 J- d9 i  l* L; K
  Format                                   : PGS+ d! {+ \, j) a, F1 p, h
  Muxing mode                              : zlib
    B* J) Z6 a7 `' tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS3 v- @5 h8 ~+ c- X' f
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  h  Q- r2 X* Q
  Duration                                 : 2 h 10 min4 w8 s: V5 ]) z9 n3 {5 b, |$ w& j
  Bit rate                                 : 15.5 kb/s) H! I  i- h. q
  Count of elements                        : 2746/ |. N/ _& y- o! A3 ?
  Stream size                              : 14.5 MiB (0%)
  & h) |6 l2 v) FTitle                                    : Arabic-PGS* j0 W, a2 o: @" j/ [% ^4 z
  Language                                 : Arabic
  : ]1 t& s; h& h; r: B* _3 tDefault                                  : No7 V, K- v6 O5 T
  Forced                                   : No% ^  {2 T( M; h7 y! J" O
  & U) P$ t- p0 s* M
  Text #4# X: s& o+ P5 j" `
  ID                                       : 88 K* [' f2 c6 v7 F) V* a- f2 b
  Format                                   : PGS) b3 C# _/ B4 w- k3 l: x$ L3 e0 H
  Muxing mode                              : zlib. c7 c6 u& u8 [3 k
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* ]# {8 i+ t  c+ ?
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  . Q9 N( z* O# y. r5 P. F4 C* wDuration                                 : 2 h 10 min
  / L1 V) X* J& |7 q! ABit rate                                 : 23.5 kb/s  v5 O3 [: P* {
  Count of elements                        : 2816" [; f/ L. @/ p! j% E3 v% C
  Stream size                              : 22.0 MiB (0%); e2 x2 A, Y- h8 s& m8 S
  Title                                    : Chinese-PGS
  - c' |) W' B7 d2 h% VLanguage                                 : Chinese
  * H, E2 a) _& R& L8 Q1 i( i. v! wDefault                                  : No
  / T/ }! B8 a% L* F, X/ G, H( W2 sForced                                   : No+ N. Z; l+ w# E* R& S* `

  : U- K8 R* ^7 W# m' FText #5/ e+ \/ V. O4 z; v% ?' i5 x
  ID                                       : 9: n/ a$ K7 z* k- c9 ?" w+ R
  Format                                   : PGS
  : L0 I% c2 B. h: o% _- N% yMuxing mode                              : zlib
  % k$ M( c- r9 \, oCodec ID                                 : S_HDMV/PGS( S5 G: ]- d# r0 {
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ! w8 \. ]' ]; c7 BDuration                                 : 2 h 10 min& h4 N. F# y; b7 X1 [+ N
  Bit rate                                 : 25.4 kb/s
  / L6 ~- @. F  Q5 Q2 f1 l/ `2 ^Count of elements                        : 2492
  0 v3 @& E( }5 Y; `Stream size                              : 23.7 MiB (0%)
  1 g$ n7 j/ {) P2 q9 }: e3 }Title                                    : Chinese-PGS
  . I5 D3 Q8 w2 t9 y3 I- K# HLanguage                                 : Chinese% O) D. r* I6 B( |) s1 S0 u
  Default                                  : No0 Z! B% [5 d1 i7 |
  Forced                                   : No
  ! Z3 ?) M- R' G0 n+ A/ o7 X/ \4 V0 f
  " B. ~6 X" d: B/ k) q  Z( vText #6
    Q; m. p: p  S6 D' e; Q3 s! KID                                       : 10
  : b6 b, g7 v0 v7 U5 f7 |Format                                   : PGS# R1 ~2 U& n+ J  X( G! P4 s
  Muxing mode                              : zlib
  $ ^9 @4 w, {! L7 \" O* N) XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  $ m0 v* \6 q+ Y' ?, ^6 xCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  " p+ T" v5 \  S8 T3 L0 j: z3 XDuration                                 : 2 h 10 min
  4 l. z  a6 h# L7 c" q: ^' w4 @Bit rate                                 : 23.9 kb/s! C2 G! \! Q" N1 A1 _3 p
  Count of elements                        : 2552% R' u. Q# A) n1 H  m
  Stream size                              : 22.3 MiB (0%)
    k7 Y  n, \( a) R: pTitle                                    : French-PGS
  ) P' J, c( D# M& d  e6 j/ Y" lLanguage                                 : French: u8 |& o: I' \; t$ Y9 D
  Default                                  : No
  - l, B' z: y5 [5 kForced                                   : No
  * G+ e* Z' Z0 N( p9 G) L+ F  L, P1 Z, J' Y
  Text #78 o# r' R" b# ?4 p
  ID                                       : 11
  / d4 J7 j' _. H1 X3 NFormat                                   : PGS
  + C/ v% S6 `/ R! _2 k1 QMuxing mode                              : zlib3 b8 A" J. C; b0 c% q
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  / I, C( m; l2 \# Z: F: a3 T# R" |. qCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( o+ M: b" C: `7 f$ e
  Duration                                 : 2 h 10 min
  ( ^( H# E3 `/ ?+ {, [- {5 x  yBit rate                                 : 15.5 kb/s
  : P( K+ i8 i5 A" t) k  |1 B+ XCount of elements                        : 2718
  : {4 _4 D5 J$ M% z7 h  YStream size                              : 14.5 MiB (0%)$ y/ y, F1 h! l6 _, ?4 o
  Title                                    : Korean-PGS
  " U- a0 H1 J: I: F# I( h6 G) DLanguage                                 : Korean: L8 Q4 v2 v$ O- S0 ?/ I0 C
  Default                                  : No  C6 ]7 R5 ~3 y# v0 Q
  Forced                                   : No7 O2 ~0 G8 ]; E! ?3 B% V$ K
  ) W  `. \$ ?! j7 C9 _9 J8 `5 J+ s
  Text #8
  1 Q" w3 |# ?' B; R/ GID                                       : 12# e4 w0 c0 K0 k4 G4 J; v
  Format                                   : PGS
  3 C# K$ D% A2 z. V% w: W' sMuxing mode                              : zlib
  * m3 [; v3 N' s9 M9 k, K9 ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  / V& ~3 D' ^9 [: d2 P4 C& l7 ^Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  5 ?! s( A" ]! X/ j  g# Z0 W; uDuration                                 : 2 h 10 min. S" H# U+ S4 q
  Bit rate                                 : 28.0 kb/s
  - R1 |* O2 A, k# B$ L& aCount of elements                        : 2784
  . b) s' C* _4 ^- G( }) YStream size                              : 26.2 MiB (0%)
    Y/ u. f6 E9 w3 b% mTitle                                    : Spanish-PGS0 w; v* M5 Z- Z3 C* H) a4 H
  Language                                 : Spanish3 Y9 |1 |4 b- u) t' h
  Default                                  : No
  9 P% w' _& V& H. TForced                                   : No0 P/ M* V8 r! v

  5 Q  N- b1 q) {' g0 x* R% YMenu
  % z; M1 U9 g. @9 Y% _# Q8 U00:00:00.000                             : en:Chapter 01) e' s; `; q3 O+ T8 e# \6 ?/ B( ^
  00:10:53.903                             : en:Chapter 02
  " [  e1 U/ w' U" w00:18:06.836                             : en:Chapter 03- N% I+ T% P: ~( h, c( N
  00:30:27.325                             : en:Chapter 04! B; B# ?6 y9 C  k2 c* V9 {' w
  00:45:18.633                             : en:Chapter 05
  / R: Q2 z' e( Z- W1 L1 p. b00:54:11.039                             : en:Chapter 06
  ' ~$ b$ h$ R4 w01:05:41.646                             : en:Chapter 079 E6 r7 U- o+ i
  01:09:31.584                             : en:Chapter 08
  + F) [( u: P) u* ^' R01:19:31.308                             : en:Chapter 09; K0 K4 ~# n$ A: I
  01:30:06.234                             : en:Chapter 10, U; P) ?) j: g" D
  01:38:36.869                             : en:Chapter 11
  + q1 a( l: _0 r01:49:58.884                             : en:Chapter 12
  6 e$ U0 k7 L7 K: f& @01:59:28.828                             : en:Chapter 13

  / N  j4 [: M6 R" X% a
  SWEATY BALLZ presents ( \7 ^+ C7 \9 L$ I

  & v$ P- J  ~' U" u9 g8 YGodzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  6 ~! r) x! g1 u) s) A  X  X5 ~6 QConverted from 10 bit HDR to 8 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm5 O( {3 z4 N: F  T& g

  1 p% C& x6 t4 a2 LVideo# ~' Y" E" T6 W
  ID                                       : 1/ a$ k0 A$ R) ?. m% I
  Format                                   : AVC3 P& x) B& Z+ O4 ^6 k" W5 l
  Format/Info                              : Advanced Video Codec& n; K" k& z1 u8 K3 A4 q" b8 ~
  Format profile                           : [email protected]
  ( [, ]( D2 o/ L4 r8 @) z$ `7 H7 QFormat settings                          : CABAC / 5 Ref Frames( K1 V" |% k1 I) N; m* H0 \7 ]4 J8 B
  Format settings, CABAC                   : Yes4 U8 V* q) @- N$ }* D% V/ x
  Format settings, Reference frames        : 5 frames
  4 I- Q4 |, d. K3 K9 V* g' BCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC1 h7 b% e$ y4 M3 e( f
  Duration                                 : 2 h 11 min  l% e  b9 v0 o9 u0 f6 d
  Bit rate                                 : 48.9 Mb/s9 ^% o# t4 l9 r
  Width                                    : 3 840 pixels
  , n2 c& R1 c( j- R, ZHeight                                   : 1 600 pixels; m: h, a; w" z; n9 \. ]% I
  Display aspect ratio                     : 2.40:1& {! V8 c: }  n
  Frame rate mode                          : Constant2 b. @' ~4 k* g  g6 E
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS; |/ {! d& V4 b  i8 _
  Color space                              : YUV5 t8 Q) L& i: [8 ^. P3 l
  Chroma subsampling                       : 4:2:07 ]' x4 t5 ^0 F" [+ D
  Bit depth                                : 8 bits
  1 K- a3 c& i" ^' \Scan type                                : Progressive8 R# ~% z- n6 X) K: a% E* V
  Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.332
  # x$ N$ [* U/ W3 ^Stream size                              : 45.0 GiB (86%)
  ! H# n/ s& z7 t2 x& tTitle                                    : Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  & ^, |9 |1 R% I& jWriting library                          : x264 core 157 r2935 545de2f
  1 E& S2 g$ Y2 T& R1 a) IEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=48 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  " v9 l- P2 B( Z& X) Z1 A8 K1 z. ]Language                                 : English
  % s6 K, n7 D, _# M* A3 yDefault                                  : Yes
  2 s$ S. G' k2 v8 o, X3 i. b( p6 yForced                                   : No1 W5 \( x9 ^; x0 ^, |- e) t* A; V

  1 s, E- l  c% K1 J" p4 m( Y: `* oAudio #1& s5 z' e1 N2 ~/ p) @& I6 x0 ~, }
  ID                                       : 23 P6 i0 o$ J7 E* E/ \% n7 V
  Format                                   : MLP FBA 16-ch
  / T7 t# K: C" q/ L( T0 b% d1 v. zFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation3 C! A" p" x: |' R; }. |1 D+ j
  Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos; e' h$ J5 z+ q! ]
  Codec ID                                 : A_TRUEHD$ s$ C. _. x0 c6 E
  Duration                                 : 2 h 11 min5 U6 y+ x1 _1 P/ ~  {/ \3 M
  Bit rate mode                            : Variable
  / Q8 @$ {+ ]/ Y8 o7 sBit rate                                 : 3 797 kb/s
  , p4 l- o; [; H5 [6 wMaximum bit rate                         : 6 537 kb/s
  2 P7 R) ]/ P7 Y$ V/ H/ k9 H% nChannel(s)                               : 8 channels& ^' H& m, O  R
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb+ I2 ^. }* F5 b' r: L0 |9 [
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  ( _  R4 J8 z% nFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)2 ^# M! Y! \* M
  Compression mode                         : Lossless
  $ D, y) |+ {9 q& ^; x+ v( \4 FStream size                              : 3.49 GiB (7%)
  % C& n3 ]3 p" A* U4 E* pTitle                                    : Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  6 @3 B/ K4 C) s6 HLanguage                                 : English+ h! m8 @  s- ?8 U+ W. j, ?' R
  Default                                  : Yes" a8 E, c# h5 j: k
  Forced                                   : No
  - m+ E& I; n  ONumber of dynamic objects                : 15
  + p% X9 H& |- i( |1 OBed channel count                        : 1 channel8 T1 b8 H  }% a8 T
  Bed channel configuration                : LFE
  $ Q, ]; q$ V" S* ]  E3 G
  + h( m1 V% \# P3 GAudio #28 T5 i8 Q) A3 t& z- ^: g
  ID                                       : 3
  7 Z2 |1 m9 B2 |9 `# M+ [. v1 _Format                                   : DTS XLL; Z: t! K" q0 y) b9 S
  Format/Info                              : Digital Theater Systems
  , N! U9 {( V" G& _Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
  2 X3 m; O) ?: X8 o9 @Codec ID                                 : A_DTS
  " A, `5 u5 H( |, GDuration                                 : 2 h 11 min
  4 ^/ `8 g6 |+ ~: s7 j: j( aBit rate mode                            : Variable
  9 \# s( z  }4 A( E+ H: [5 _1 h' e6 IBit rate                                 : 3 901 kb/s
  . @0 e2 m2 T% {4 d5 L+ RChannel(s)                               : 8 channels; }, g. |! t7 U9 @3 M- J! Q$ Z
  Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  2 p7 W4 D# `& z- wSampling rate                            : 48.0 kHz6 |" ~# w1 s. r% K
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF); ]4 ^8 N" u1 U- H! ^. r: q- ^' y
  Bit depth                                : 24 bits5 ?( K- ]& w6 g; X" P. q" r! J: U
  Compression mode                         : Lossless
  - B5 ~+ P* P8 L  m. O. |! T+ UStream size                              : 3.59 GiB (7%)
  ) f6 _2 N: t  ^% M" L0 T) ?& J3 J7 HTitle                                    : Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ' L# c* I, w  `) }! h
  Language                                 : English; D5 d" [4 x6 B9 g- V
  Default                                  : No
  ; {2 I7 ?; Q/ d! ?- h8 @, b7 HForced                                   : No, v% L6 Y. O$ T) H( w0 C) z4 l0 F

  + C& ~( c0 [% m* w5 H1 pAudio #38 ]! i( l4 M: v' P
  ID                                       : 4
  ; a" ^! V: Z: X- A& zFormat                                   : AC-36 W+ l7 i8 p5 [/ A$ Q
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  ; h0 ]( m* V& x8 rCommercial name                          : Dolby Digital- D9 }% i, G4 `! a6 _9 V3 c
  Codec ID                                 : A_AC30 [. U# r) S, J4 l  e
  Duration                                 : 2 h 11 min6 m# z& Y/ k! c! B' l4 ~4 ~% @
  Bit rate mode                            : Constant8 ^( s# v9 X; p8 ]4 R( e. B
  Bit rate                                 : 448 kb/s" Z& @: [- Y; [9 B6 K" M
  Channel(s)                               : 6 channels
  ( P9 E) O7 e. C2 U: PChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  8 G5 x0 ^1 |$ @2 @Sampling rate                            : 48.0 kHz; ^$ w4 C* ]+ G0 I/ Y# {2 Q
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  # ~0 u2 T: z+ z* UBit depth                                : 16 bits
  $ F. S# A2 ?( X' }Compression mode                         : Lossy5 t2 ^5 m3 c8 V; b4 b9 k, ^8 @
  Stream size                              : 422 MiB (1%). |. S  W  T" s. y; }$ U& t* d  j
  Title                                    : Godzilla.King.of.the.Monsters.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  % {# ~4 u9 Y1 }Language                                 : English
  ; f) Z3 W( D6 S. h* Y- K. TService kind                             : Complete Main
  : q! b/ T/ }1 s3 g' [; f" dDefault                                  : No
  $ E9 X7 e5 Z6 s+ y' W( J( B% nForced                                   : No: M9 n. J# ^5 y0 V, F" x( c) I

  ( n6 l% q. r$ `Text #1
  + x* i& ?. }8 ZID                                       : 5$ Q9 \6 f. t/ p$ V
  Format                                   : UTF-83 H2 R- ]# m; M: E" b' W& q
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  % t8 C6 w  l2 \Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text# p' K0 e' h$ U& n2 }0 x$ ~
  Duration                                 : 2 h 10 min
  . l  |. x% E* S. r- L+ v% v, H! w, rBit rate                                 : 44 b/s8 H: u" d1 _: L! O
  Count of elements                        : 1310! G! x7 u% q1 H0 w2 |
  Stream size                              : 42.6 KiB (0%): `6 H& D! l5 I/ H
  Title                                    : English-SRT
  ) c. z3 H* B6 U7 `" S% C4 L- x4 CLanguage                                 : English6 v# R& l! p: x- R3 I( h
  Default                                  : Yes
  0 }% E: K4 ?- Q  E! ^) HForced                                   : No/ H+ K! J6 [7 |, [6 C

  4 _  o  \2 q  s8 F  F  |7 O9 ^- X( eText #2. {- {3 I. ~( n
  ID                                       : 61 z1 h; k3 T1 u/ F! T8 `; b$ R1 |
  Format                                   : PGS8 [7 j2 L) l' [6 Y4 T" W- f/ M
  Muxing mode                              : zlib+ G2 h. J) Q2 i+ U( x! G0 v
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 D5 F2 w2 P3 a; D& k3 h
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  $ j, N0 C* f/ x( ]6 ^  GDuration                                 : 2 h 11 min
  * M$ X/ A3 l6 PBit rate                                 : 33.0 kb/s
  0 _7 Z; J1 Q% U: yCount of elements                        : 3322
  . s2 z4 F8 e4 ^- B3 G* UStream size                              : 31.0 MiB (0%)
  $ o+ r( b# \  W+ t( oTitle                                    : English-PGS
  4 q$ w4 u$ l8 |7 H0 j; v" C' eLanguage                                 : English
  2 U3 [! w! ?! z* K8 N6 W, kDefault                                  : No
  ; }( t3 I/ `, H+ V+ ?7 g  SForced                                   : No
  0 T* X# [' H! R; ^) q. f7 q1 L3 @2 d6 y2 C2 a5 J' h4 y1 K
  Text #36 O& n/ F. O5 S' H
  ID                                       : 7" S) d$ S$ _4 z: u, `' f$ V
  Format                                   : PGS
  ) H- R% R' s2 q$ D$ m; x9 }5 `+ t1 MMuxing mode                              : zlib- k/ P: d4 @) m; R
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 |! F, c+ T9 c/ V8 z
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  # V4 D( E# X; B1 g9 MDuration                                 : 2 h 10 min
  ( F/ W) Q4 Y% W" v9 j+ I; y5 k4 @Bit rate                                 : 15.5 kb/s, a" R. A( e, \3 F
  Count of elements                        : 2746( ~4 y3 T% |8 ?$ w: a) H; u+ d
  Stream size                              : 14.5 MiB (0%)
  7 N1 i$ m4 Z! u9 c1 T/ a$ O- JTitle                                    : Arabic-PGS
  ; q( j2 w0 x+ z4 w* JLanguage                                 : Arabic
  . ]+ B- P8 F! d# ]) n! _/ {  kDefault                                  : No' P6 q8 k" Z' z; n# i; u
  Forced                                   : No
  . K8 V/ a; C4 F9 a- y$ R  c' D) f7 n" a' t2 A* i. Q
  Text #4/ y  h9 N6 d9 f0 r' i4 u4 B
  ID                                       : 8
  * g/ w+ F$ w' V3 \0 C& Y# [9 uFormat                                   : PGS6 x3 H6 j# U3 u' u' [- z
  Muxing mode                              : zlib- y1 C: U( a" \4 |. d
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  - K4 e$ i% y! s9 {* fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  * j; X, _5 {( ?: Q9 N4 j, v5 FDuration                                 : 2 h 10 min; |+ f2 b) O0 L7 P4 X  ?6 r
  Bit rate                                 : 23.5 kb/s! E7 \: j" a  @9 W! A$ g: o) @7 x' _0 ~
  Count of elements                        : 2816# c' l6 }5 X2 t: O
  Stream size                              : 22.0 MiB (0%)* }- F" ?! K" Q# y+ l
  Title                                    : Chinese-PGS- }+ ]  M4 X! X1 ^" [
  Language                                 : Chinese
  1 d+ t: j/ u' H' S& CDefault                                  : No
  9 ?: U+ Q5 e. I2 W* ~Forced                                   : No, Y& \; P6 T0 l$ c0 A8 \, K9 M

  % h/ j9 f0 Q( D8 _Text #5
  4 l. G: i/ N) H: b$ F* U" K+ bID                                       : 9
  6 I7 U3 A9 Z8 t/ P+ X* A, ?# LFormat                                   : PGS
  ) W; P2 L! |  I+ `Muxing mode                              : zlib3 G( P( V9 D3 F' ?. \0 V
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS  T+ u6 J3 {9 o- z# x
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ) o( G; q+ `9 U1 m- nDuration                                 : 2 h 10 min
  4 O* F" H, d  c7 o3 f) d& OBit rate                                 : 25.4 kb/s; N! j5 D: h- m4 Z3 N
  Count of elements                        : 24928 \( |+ L  o* g/ r0 Y9 X. e
  Stream size                              : 23.7 MiB (0%)) J/ y9 Y" S3 s) t9 z1 |$ }
  Title                                    : Chinese-PGS& \. M# y# k, A
  Language                                 : Chinese; E; i: m8 c+ b; b1 Y
  Default                                  : No* S+ {0 Q- C. ^% X* ^8 n5 A! a
  Forced                                   : No
  6 _4 v, I1 ^8 c& r0 h- k4 r. R4 E. W, e
  Text #62 L* h% J' K2 u& b+ J
  ID                                       : 10
  # T9 j/ p/ v$ m3 ]" fFormat                                   : PGS
  ! `2 g  O' n6 BMuxing mode                              : zlib3 C4 m0 l' X% p1 z3 b3 G9 ?
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ I6 K6 G5 V! Z
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 v5 P% p! c( [9 c2 U
  Duration                                 : 2 h 10 min
  ' i  V- [$ q3 q( I: [Bit rate                                 : 23.9 kb/s+ o) _- Z$ S: }8 s5 ~/ O0 D
  Count of elements                        : 2552
  : {! O4 a9 y" x! rStream size                              : 22.3 MiB (0%)
  ; P% R( a+ `) LTitle                                    : French-PGS; B" `0 T* ^' U# N* m
  Language                                 : French" G, H8 U+ t9 B& d
  Default                                  : No  T- ?8 l% Q- t0 L
  Forced                                   : No
  $ V$ F6 @7 b: u+ @7 f0 c; p' S" o8 o: T( t$ |
  Text #7
  4 m! o6 t1 l$ M- i, R" HID                                       : 112 y2 y: Z$ M( r2 }
  Format                                   : PGS9 N7 R7 R/ e7 ?3 d. b
  Muxing mode                              : zlib
  ; s* p: d% {. N- E1 G. ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  6 D7 _" W8 }3 k- tCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  + D" {" l( N; P" x- g* f9 @Duration                                 : 2 h 10 min
  - I& b1 A' P3 n1 L0 @! Q# vBit rate                                 : 15.5 kb/s
    a  N5 A9 r7 R: [2 @Count of elements                        : 2718) D/ b) n/ P; `+ m: [5 g1 U4 G8 @4 W
  Stream size                              : 14.5 MiB (0%)& o* {; M- a1 `# h5 [) V
  Title                                    : Korean-PGS! n1 t4 U1 s- c- E+ v+ f
  Language                                 : Korean
  , k1 i4 y1 a8 b+ H; ^Default                                  : No
  4 i& y! S/ D' g& G  K$ @, MForced                                   : No' g: H/ a3 S  l4 T6 I1 J7 \$ R
  ) H' R- E( u& C4 ]. O# \
  Text #8
  " K) n/ i9 M* z0 Z5 z# {ID                                       : 12) Z& L# A/ G/ |0 U, Y6 j
  Format                                   : PGS8 ]  @: u, [& Q9 c3 f9 n8 U, Z, l( D
  Muxing mode                              : zlib
  6 Q: @; n9 Y) Y! vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) w. K+ j# T7 N0 i% y
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  6 r0 h5 @$ s- [Duration                                 : 2 h 10 min+ ~% b  O' f0 S2 @3 S: P* F& E
  Bit rate                                 : 28.0 kb/s
  ) \2 l; X# G5 q- ~! o( s3 d- nCount of elements                        : 27841 {9 v$ ^5 }) G, t1 T! y, s7 M1 r
  Stream size                              : 26.2 MiB (0%); U; ?: @( W, L. ^
  Title                                    : Spanish-PGS
  & D  C5 o6 B+ U- p; mLanguage                                 : Spanish! U! B+ v/ y; j/ z9 c5 ^$ O
  Default                                  : No
  * p6 K+ I" M% TForced                                   : No
  4 e! a5 D5 D( J( R
  2 I0 X0 r6 C  }Menu' p% G! ]0 I: ^" Q
  00:00:00.000                             : en:Chapter 01  A) W1 X+ F/ G) M2 s
  00:10:53.903                             : en:Chapter 02
  5 q' h+ T9 W1 {& z3 M  i00:18:06.836                             : en:Chapter 03
  " D) [' Z! S3 e00:30:27.325                             : en:Chapter 04
  5 L$ O) I* y9 n- V* q' \  H$ Z00:45:18.633                             : en:Chapter 05) ^# q9 }& A- k2 I: n: m
  00:54:11.039                             : en:Chapter 06* A* n9 l- z4 x- P; A9 M
  01:05:41.646                             : en:Chapter 070 ]$ P, Q+ B4 }8 e% d
  01:09:31.584                             : en:Chapter 08
  : v8 c+ R( Q8 h  G, X6 a. j01:19:31.308                             : en:Chapter 092 j8 i$ H/ q, D/ B0 z
  01:30:06.234                             : en:Chapter 10: V9 d, R; b; ~/ W
  01:38:36.869                             : en:Chapter 11
  ! m% I# ^! \( i$ h- T01:49:58.884                             : en:Chapter 12& k9 m( o% f2 L; z
  01:59:28.828                             : en:Chapter 13

  $ h( d' @7 z  J  a  A, ~
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  难过
  2020-2-28 13:00
 • 签到天数: 3 天

  [LV.2]路过蓝盘

  0

  主题

  28

  帖子

  164

  积分

  Sponsor

  金币
  71 枚
  体力
  41 点
  QQ
  hjl595663961 发表于 2020-2-27 12:26:26 | 显示全部楼层
  每天都来云通蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
 • TA的每日心情
  开心
  2015-3-3 13:23
 • 签到天数: 2 天

  [LV.1]初来蓝盘

  1

  主题

  215

  帖子

  1481

  积分

  Sponsor

  金币
  0 枚
  体力
  826 点
  mlb4000 发表于 2020-3-10 17:35:23 | 显示全部楼层
  優質資源!感謝樓主,好人一生平安

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-3-28 15:46

  快速回复 返回顶部 返回列表