BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 171|回复: 4
收起左侧

[4K极清电影] 变身特工/变雀特工/变身特务 [4K REMUX无损版] Spies in Disguise 2019 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 46.10GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  慵懒
  2017-7-4 17:43
 • 签到天数: 613 天

  [LV.9]蓝盘精灵

  5310

  主题

  5662

  帖子

  6万

  积分

  Forum Moderator

  金币
  3396 枚
  体力
  25149 点

  卓越贡献勋章VIP蓝光勋章

  迅雷电影 发表于 2020-3-3 17:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
  When the world's best spy is turned into a pigeon, he must rely on his nerdy tech officer to save the world.
  7 L( L, t! @: @' G' p, J
  " }. b5 v, g$ p* S8 h% l' y# a; B 01.jpg . c) v! d+ P5 B' g

  * ?6 U3 H* O' `- p, \9 O+ x◎译 名 变身特工/变雀特工(港)/变身特务(台)/百变间谍王/飞鸽特工队/伪装间谍/间谍伪装/鸽中谍) `. c7 |/ y6 B( m* G0 `$ D6 S  S
  ◎片 名 Spies in Disguise
  4 h" ~# p: ?) w& {$ B; H◎年 代 2019
  7 e$ T( @$ z, y( @2 X; m. C. {◎产 地 美国# i  t& M' G7 s; Q! p
  ◎类 别 喜剧/动作/科幻/动画
  3 w$ ^$ a  w" g" x( ^◎语 言 英语/日语& b$ Z: }) `+ B1 Y' c( G, s( ?
  ◎上映日期 2020-01-03(中国大陆)/2019-12-04(加州首映)/2019-12-25(美国)
  9 c7 @% E0 I$ F$ G$ ]3 J◎IMDb评分 6.8/10 from 8,668 users
  5 \- E/ I2 A# y/ t% ~◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt5814534/) Z- D* s7 c7 o4 N' R: v
  ◎豆瓣评分 7.6/10 from 29,804 users1 z2 }' \, q& `& K5 [
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27000084/6 R2 w; _* ]( i) V3 a
  ◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD
  ; F) e% S- k. m2 c5 |$ X- Y+ k& y9 y◎视频尺寸 3840 x 2160) u9 u" A9 c/ A2 P' ]# y* {8 j
  ◎文件大小 1DVD 46.10 GiB' R( }( B% s2 a* a7 B
  ◎片 长 1 h 41 min
  3 g" W+ ~% k5 S◎导 演 尼克·布鲁诺 Nick Bruno" o. n! C7 {/ ]* Z/ H5 s
       特洛伊·奎安 Troy Quane, _8 r( ]9 S8 C. s& c+ h* Q
  ◎编 剧 布拉德·科普兰 Brad Copeland9 l1 t& F, t$ m3 s4 B6 U
       劳埃德·泰勒 Lloyd Taylor
  6 i% x7 \6 W" b* l5 p◎主 演 威尔·史密斯 Will Smith! o# t# ~. l) F# f- E) x
       汤姆·赫兰德 Tom Holland0 o, m1 @  w/ @; Y
       拉什达·琼斯 Rashida Jones1 K  U. Z0 ]3 O9 ?
       本·门德尔森 Ben Mendelsohn) R9 ^1 Q, R9 @) ]) e
       瑞芭·麦肯泰尔 Reba McEntire4 m# L3 N' n8 X; {+ x
       瑞秋·布罗斯纳安 Rachel Brosnahan$ _# D! ]" F  g3 |7 x1 c0 {) x& M
       凯伦·吉兰 Karen Gillan8 D0 V& L7 \/ n) V4 r0 F5 V
       DJ卡拉德 DJ Khaled8 C( M7 T. h- M" e0 U2 x
       丘增 Masi Oka6 \4 \& N4 [# Q7 y( C
       斯特凡 Stefania Spampinato
    J$ R* x2 ?4 `& _2 g6 ?     卡拉·吉门内斯 Carla Jimenez+ ]5 u$ @3 C, r- @
       JB·布兰科 JB Blanc% `( X( @6 f+ c
       艾德里安·冈萨雷斯 Adrian Gonzalez
  % j8 D/ n0 G3 }3 C* p& K& {3 O  E  o     尼克·布鲁诺 Nick Bruno
  + `& ?5 e5 R+ o0 J7 O     特洛伊·奎安 Troy Quane
  & n8 o, E; F4 F: v7 `6 `1 f, B0 O) D- c. A- H2 v: K+ w3 V$ z
  ◎简 介  
  , V: `* j) \0 h0 J  |4 @3 e
  8 ^8 g( B9 f/ |. b$ a  兰斯与沃尔特,前者是超级炫酷又迷人的间谍,后者负责发明兰斯使用的各种炫酷小道具。危难当头,他们必须团结一致才能拯救世界。
  * |, a+ B4 W1 b& O4 g
  + F! e$ h# ^6 a* H  Lance and Walter. One is a super cool and charming spy, and the other invents the super cool gadgets Lance uses. When an event happens, they must learn to rely on each other like never before in order to save the world.. r1 [: k2 d9 u- L9 K4 Q; m

  # S% u. f9 @9 V. t" Y. [◎获奖情况  
  4 n6 l0 Y3 a/ {1 k' T: p
  4 s. p  h$ i  Y: u 第47届动画安妮奖(2020)
  8 M$ B  y: _. Q3 S. K, n; w4 L/ D 最佳配乐(提名) 西奥多·沙皮洛 / 马克·容森
    W$ f, c* D9 H- l& H+ ?# D  I 最佳角色设计(提名)
  6 s4 [: z7 D3 `4 E0 B( x  A: l9 Z; T# v3 e0 A7 Z, C6 Q
   第67届美国音效剪辑协会奖(2020)9 [4 X/ D* i8 y$ u1 @9 V& u
   金卷轴奖 最佳动画片音效剪辑(提名)
  1 \: Q9 n" `1 B- H( \- E
  # p% s. W3 U9 @3 f+ W+ _' F) p
  Video
  * b+ v4 ~" _2 ?! ^5 sID                                       : 1+ S+ g1 N8 [2 T0 A+ k' G  ~+ I
  Format                                   : HEVC+ t# I& F6 c! n  z$ Q
  Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
  ! R2 ?( F& E% j; RFormat profile                           : Main [email protected]@High; |+ b: B  W5 U& Z* s1 I. m3 ~* m
  HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
  8 t9 @  O, _5 z2 N4 [9 PCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC" a& i4 c2 [6 U
  Duration                                 : 1 h 41 min
  5 v3 y" {' x, C+ O1 TBit rate                                 : 54.5 Mb/s
  0 w5 K3 q. r  y, ?, t% p: v( NWidth                                    : 3 840 pixels
  % z- A( B0 ]+ Z0 k, KHeight                                   : 2 160 pixels0 }8 v- B) U  y9 Y0 W
  Display aspect ratio                     : 16:9, `) e- _- E/ p* K) V' ^8 q
  Frame rate mode                          : Constant  S- ?) S4 |1 ^* n8 s# S( V9 @# f4 H5 [$ V
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
  - M5 [4 @- v4 T* JColor space                              : YUV  d% a+ M- r. u. S4 p) c
  Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)% u; ?9 @; M! g0 ]/ ?
  Bit depth                                : 10 bits2 |, v, k8 \5 `3 k
  Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.274
  * P* l! k& p+ J4 H; R5 X- U3 `% P% \Stream size                              : 38.8 GiB (84%)
  ! M6 Y( i; v7 XTitle                                    : Spies.in.Disguise.2019.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  " l2 P% G$ X& jWriting library                          : ATEME Titan File 3.9.0 (4.9.0.0)        9 q- h6 ]3 r# Z: K# p# W
  Language                                 : English
  ! |8 r' g& v8 g% W: Y' n- d$ o& IDefault                                  : No
  1 _% G! P) Q' r: G) r/ b' A" XForced                                   : No
  2 Y  h8 h  z. n) s: |" rColor range                              : Limited
  ( q- k# ]  C- I4 m* O  ^Color primaries                          : BT.2020; W5 R7 V; i2 C' I; q+ {* q1 b
  Transfer characteristics                 : PQ3 W# j. ~% S8 @; A; c6 j
  Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
  1 u: Q7 F* m( ~& B8 TMastering display color primaries        : Display P3* Q$ {1 T+ @$ b9 ^4 v1 }
  Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
  ' Z6 \5 P. j6 e1 ~3 v. Q2 @/ j( P3 k0 I$ W: b' N) G
  Audio #1
  ; e2 \/ k+ [/ S5 y% R5 Y0 y# Q0 n- YID                                       : 2* O9 o% g0 G& W3 n" x
  Format                                   : MLP FBA 16-ch
  & n% x4 E. X& b  Q) s/ QFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
  % L6 o0 j3 w2 N: z- qCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos8 ^" e3 b* B8 u* j9 }
  Codec ID                                 : A_TRUEHD+ D" w( @% O0 H' D" a0 M
  Duration                                 : 1 h 41 min- p5 S' W  v+ d# A& z( {3 V
  Bit rate mode                            : Variable7 U0 S& M5 n! W$ ~! k
  Bit rate                                 : 4 125 kb/s7 |0 l; ]. p, g& H, G
  Maximum bit rate                         : 7 800 kb/s
  5 ~" o' J8 d. m4 j! \6 _Channel(s)                               : 8 channels
  ' g7 a: K4 M& XChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb& I9 y9 H1 S! ?6 v- ]2 g
  Sampling rate                            : 48.0 kHz% C+ U; q) x( T7 a
  Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)/ m, N2 ~0 |4 w" U; g3 |
  Compression mode                         : Lossless; D8 c6 L6 ~* [/ L; @6 u$ m
  Stream size                              : 2.93 GiB (6%)
  9 C2 @" ^. i9 Z5 a& `' KTitle                                    : Spies.in.Disguise.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
    F& x) p* f# ^. wLanguage                                 : English3 \( r! k* k! q" i  x5 l
  Default                                  : Yes
  % _3 s% H4 N6 k1 r/ E/ c2 dForced                                   : No
  ) v7 p% [; h% r% CNumber of dynamic objects                : 13
  4 G6 r& k: L, n8 I- YBed channel count                        : 1 channel$ }) F+ F  U- m0 w; Y9 `
  Bed channel configuration                : LFE7 t( L+ k0 w8 ]# \2 M9 b3 b' i. [
  9 }# s2 [% K, C" ?! W' S, @
  Audio #29 a) f: }1 ~9 i8 E$ T6 q
  ID                                       : 3
  0 c8 Q/ @( _& E) d+ jFormat                                   : DTS XLL2 F* M( O+ E- k* v4 ?
  Format/Info                              : Digital Theater Systems0 `3 `1 D  ^/ P5 A  I# B$ y3 {
  Commercial name                          : DTS-HD Master Audio$ J# H+ }7 ?9 L, G# F! r/ D9 i# i1 K
  Codec ID                                 : A_DTS8 @* o# l. F8 E$ a7 N0 n
  Duration                                 : 1 h 41 min
  4 e0 }4 F; C7 G7 cBit rate mode                            : Variable  V+ c; i5 C! |) F/ {
  Bit rate                                 : 4 068 kb/s
  1 u" N" o- \8 K' d. }, AChannel(s)                               : 8 channels& K9 }' G* ~; F! T: J  H
  Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  ' O, S" \0 M# w8 |* t! e. ]  j* WSampling rate                            : 48.0 kHz9 u- F, N( x# ]) K: Y8 P, g+ G, \% W2 F
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF); f! B$ ^% D8 \) @# W! k' S
  Bit depth                                : 24 bits
  3 X5 E+ Z4 h& _# O" t7 NCompression mode                         : Lossless9 |( ?1 F# ]4 f; p; H
  Stream size                              : 2.89 GiB (6%)
  + r$ Y' ~7 X# c* q* n" ^7 x7 {+ VTitle                                    : Spies.in.Disguise.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  7 b( t: R" i* q0 n! ?Language                                 : English
  * }9 {! {# t; ]2 C2 {Default                                  : No; h* x1 I, N$ \1 |/ P- t% W: u
  Forced                                   : No
  6 Q  \9 o6 O& o5 t5 J! |, U& h2 r' V6 Z6 ?
  Audio #3
    G' O) G: e! ?, l: p3 SID                                       : 4; m: h1 i: Z, ~% {% _
  Format                                   : AC-3
  + J$ c& c, _7 M* _- O1 IFormat/Info                              : Audio Coding 3
  $ \, f0 w* L  N! x! LCommercial name                          : Dolby Digital" _& ^6 F3 t5 ~+ n, W
  Codec ID                                 : A_AC3
  , c% x- ]& P  W/ Y; CDuration                                 : 1 h 41 min. u& R4 v5 Y7 u! D8 u. s! P" R
  Bit rate mode                            : Constant! U) a0 m* O6 r+ B6 \, o" O) @
  Bit rate                                 : 640 kb/s4 `. d' b  ^: w1 ~/ ~  u7 m
  Channel(s)                               : 6 channels0 E. c! h4 ~; G0 U! N
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs2 x+ s: P" O3 }) C/ W8 j1 U/ |
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  8 Q5 e1 Q  x3 Q+ aFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  1 l2 d0 _: s; U4 b* @0 \0 hBit depth                                : 16 bits/ n& m- @& P! ^+ ~% Q4 M2 N
  Compression mode                         : Lossy
  0 W7 G( X8 T  ?# l& O' tStream size                              : 466 MiB (1%)+ }7 U! G- t' @
  Title                                    : Spies.in.Disguise.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT& D& |( t2 H# ]7 p4 A6 [
  Language                                 : English% i1 S3 p7 ^; y) ]; C
  Service kind                             : Complete Main
  8 ?6 P2 Z% p8 h' B! D; _$ c  kDefault                                  : No
  & b2 e  V! m: n- m# S' N/ @/ ]+ GForced                                   : No1 S' E3 d) m* u% J) O
  " H) T! d: k! b* x! q% a1 n
  Audio #41 u4 Z; {( N  m. C4 j
  ID                                       : 5
  + o; t4 c0 U2 @Format                                   : AC-3
  / @, `0 u; P; ?4 j- p- m. dFormat/Info                              : Audio Coding 3, M0 j3 X- g9 M" }) P6 H- |- Y$ c+ N
  Commercial name                          : Dolby Digital* L/ L6 _# @- `' @; I: Y( A% g( ]
  Codec ID                                 : A_AC3
  : u/ v+ G% L) n" pDuration                                 : 1 h 41 min& Q) Y. h# x& u9 @; y- Z4 R  b
  Bit rate mode                            : Constant% }$ P' K2 s  e. P# z% p7 W* C$ }
  Bit rate                                 : 448 kb/s, g7 |- W0 p5 O
  Channel(s)                               : 6 channels- [( K) W$ H$ p- C% h- H' O% _4 w! M
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  + E3 q) R$ e! Z  m& l- c/ Z; ISampling rate                            : 48.0 kHz
  ; S+ x  M! t2 U* F0 yFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)) G9 q# w, q$ Q' `, J
  Bit depth                                : 16 bits
  $ a$ o+ j, d  b2 q  T5 t1 ACompression mode                         : Lossy
  * j" W' e3 C; dStream size                              : 326 MiB (1%)
  1 w7 S, X9 d  S# E1 V; Q3 X0 OTitle                                    : Spies.in.Disguise.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT2 R) w, ?, h& Z$ b5 p* J
  Language                                 : English0 o, b6 l) j& h% Y# ?* q0 z; N' J& r- X
  Service kind                             : Complete Main
  , p5 K  J1 t3 S0 v1 {* X+ Z- J* i* UDefault                                  : No# C# ^4 X- N5 w: o) O
  Forced                                   : No
  7 x% ~8 y; H* I5 f- j
  3 U9 s8 c( j' a5 |& L3 X" |1 BAudio #5- r/ d# h+ X' {/ J
  ID                                       : 6. e$ `( _  ?# E1 s1 I4 b* [, r
  Format                                   : AC-3
  1 j; H+ ]9 k6 w) a5 D3 hFormat/Info                              : Audio Coding 3
  2 H) ^1 r( ]2 V# \% {+ O" k0 O; ~Commercial name                          : Dolby Digital; v( n% k+ H2 [& E4 A7 f  C$ k0 H/ X3 g
  Codec ID                                 : A_AC3! H4 b! C# c! i  D( F5 P
  Duration                                 : 1 h 41 min& y* v* n! ^4 y* l% z' [8 k
  Bit rate mode                            : Constant
  0 ^# e' w' R$ B1 {' W1 p& o2 zBit rate                                 : 448 kb/s  g, O4 |) a8 w, n
  Channel(s)                               : 6 channels
  7 Z- G% N/ L9 y( k5 ~Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs: y5 ~  V/ h: K
  Sampling rate                            : 48.0 kHz  \' c: q4 {/ L% q  m+ _. m
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  / U8 f- M) t9 X% hBit depth                                : 16 bits: j9 J% d) x) L. ~# l% g  P
  Compression mode                         : Lossy
  ( C+ G' K1 I* p6 TStream size                              : 326 MiB (1%)
  % d# i+ J  U7 U( z; [* K0 eTitle                                    : Spies.in.Disguise.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  & p5 N% U' \. j2 q* bLanguage                                 : Spanish
  ! k* ~; a& f$ r  v5 V2 S2 Y/ |Service kind                             : Complete Main. s3 t8 f2 K' g
  Default                                  : No: t  H5 @# j  e3 h4 s8 ?2 ]
  Forced                                   : No5 c" K5 f, [: S; ]3 p9 J

  ; M2 I( s# ^6 T. n) C9 tAudio #6+ ^/ F9 u0 Q* p+ }/ R  y4 O
  ID                                       : 7
  8 [: v( c! J; x. L6 H6 j6 lFormat                                   : AC-3! Z' l6 H7 S* {  h* M/ N: ^& m
  Format/Info                              : Audio Coding 3
  6 U5 U$ e4 N9 z2 C; g+ c1 YCommercial name                          : Dolby Digital
  $ i% S+ M* B! q" mCodec ID                                 : A_AC3
  0 j; n5 F( i- X; B  c6 q" h: pDuration                                 : 1 h 41 min2 U: G+ K, I. @0 t! Z" {) {
  Bit rate mode                            : Constant
  7 O, S1 b( h  ]: EBit rate                                 : 448 kb/s
  ' p' S( d7 ^) `' ]5 ], E% U, g1 R4 H& D' WChannel(s)                               : 6 channels' ^9 Q3 R( P" t; L0 R0 ]8 [
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  9 {7 o2 O6 X, O! }2 p! ySampling rate                            : 48.0 kHz
  9 Y' Z* ?& P' e8 ]; b- nFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  % [8 f6 D9 b& {. s- @( dBit depth                                : 16 bits  L3 E2 k0 @) S+ ?+ m1 q5 l
  Compression mode                         : Lossy& ^4 d3 _. U; w5 S; ~% B
  Stream size                              : 326 MiB (1%)
  6 Z' A4 y" J" M# D# R# k8 bTitle                                    : Spies.in.Disguise.2019.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT3 @/ R! v3 |; |, \# x
  Language                                 : French9 B! J% u- N3 N2 b7 o; x" P
  Service kind                             : Complete Main
  " t0 V9 z$ U- a- `Default                                  : No9 ?. J& C; {: T0 _
  Forced                                   : No
  9 v3 M- A- {* Y, t* j
  + F) O6 w8 r+ s! Z( rText #1' U& F3 O, i% a. z
  ID                                       : 8
  # a0 K' p1 n$ I. d; `. sFormat                                   : UTF-8- K+ s4 a% \3 y# E- O1 n
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF80 I) L% c/ F2 }0 F9 L. i2 X2 t
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% p# ?+ u% W0 x. A) M
  Duration                                 : 1 h 18 min
  4 ~! ^: t2 d/ R$ s+ o. k+ K4 FBit rate                                 : 0 b/s( X8 \+ w0 h& K; z2 G$ W
  Count of elements                        : 6  f' \  ?" _! ^: p6 a$ J9 v
  Stream size                              : 142 Bytes (0%)
  4 D+ |* b8 t, u' ATitle                                    : English-FORCED-SRT" ~! F. B2 J, y- \8 i; b% m% D
  Language                                 : English
  - P+ P8 e9 t% G* j0 h7 o( ^9 i2 K* ODefault                                  : Yes
  0 x% T  x. |5 T, ?3 F" w( a0 jForced                                   : No
  7 w/ n* I8 q" F9 l& o0 p% V" Y, x; e* _& c8 V! [+ S4 S
  Text #2
  ) j3 F: j  q1 A: e* Y& yID                                       : 9
  , R3 I; I% G, aFormat                                   : UTF-8
  7 V0 ^7 Q* N. X# C8 S4 h6 o+ ~1 DCodec ID                                 : S_TEXT/UTF85 u7 r2 q7 _  U: _; X
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, E+ y5 ]6 j1 D7 Y! V. W5 _
  Duration                                 : 1 h 41 min
  1 q' a2 _5 w% L1 Y9 D# ~Bit rate                                 : 66 b/s# J. @: ^0 E( W% t$ ?9 g
  Count of elements                        : 1909& R! ]' _! v/ o
  Stream size                              : 49.0 KiB (0%)& q/ ~- p# R, N7 n1 ?7 B
  Title                                    : English-SRT# _0 f. L1 |3 @) h3 E( ~3 U) b
  Language                                 : English: j# e7 L: X7 S. m4 c  Z! k/ M8 A* }
  Default                                  : No
  + Q( {4 u$ Z) R3 gForced                                   : No7 C/ m0 t$ z1 m

  ' }5 e& F& e5 E7 {# Q6 XText #3: p+ c& R! M$ L, M* G
  ID                                       : 10" \# A" Q: r+ B7 b! P
  Format                                   : PGS* b# [6 P& v! v, g) T; C* f
  Muxing mode                              : zlib
  4 r/ N, i* w1 A) P9 ~Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 r' k1 h- q/ u" N: U+ Z
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% B7 m6 H( N) ^  X
  Duration                                 : 1 h 41 min
  & P1 E1 h3 A. _, n1 @$ R/ pBit rate                                 : 45.9 kb/s
  . h% T/ N# _0 s' u8 \Count of elements                        : 3822/ t" I- \: J. W" h3 O
  Stream size                              : 33.2 MiB (0%)
  * U2 q4 @) q7 `, n. v! Z' v$ Y* O# WTitle                                    : English-PGS5 ~9 r- q' g8 e7 x
  Language                                 : English
  5 d# @3 _& p+ Z$ |) W$ X$ WDefault                                  : No) k  f0 w' S& H% O
  Forced                                   : No& L1 E# [, s0 i2 l

  , H0 r' `% }7 i* R9 n$ h- ?Text #4
  * }. N% }, k* v; X2 V0 S* lID                                       : 11* W! Q5 p3 ]2 O' R
  Format                                   : PGS! N3 A) e2 f( i$ K* Y/ o
  Muxing mode                              : zlib$ V) V% N2 D8 g9 m. h7 e
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& l+ W) t* O$ i+ g  O, p  X$ E
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' e4 }& t5 P: M9 eDuration                                 : 1 h 40 min
  # O+ d7 s* ^0 u+ x1 qBit rate                                 : 32.8 kb/s
  - I: c6 e/ `  @  q1 L0 jCount of elements                        : 2722
  3 n; _# X1 X2 u, HStream size                              : 23.5 MiB (0%)+ s1 O5 q6 ?1 f( X) C$ J6 s
  Title                                    : Spanish-PGS
  & X6 R" p; e, i, y. r' RLanguage                                 : Spanish
  6 e2 }/ S( n7 l' Q. ?+ s( i% BDefault                                  : No
  - w9 Q* h6 ^( L8 KForced                                   : No4 B/ n/ ^4 s7 C" m0 i

  & f/ C4 S+ @$ ~' ?7 G' hText #5
  ( }" n6 t6 z( D2 f/ }) RID                                       : 128 p  H7 P2 t# ?7 a- ~& I
  Format                                   : PGS
  + q- a" W  A0 Q# \8 [" sMuxing mode                              : zlib, t5 G! @; K, n7 H* d$ @
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' _. Z/ k7 D) U" D) f. u
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  2 a" Z! ~6 ^+ e" S  I- a6 kDuration                                 : 1 h 37 min4 I1 `  t" p, v+ U4 K2 A- j
  Bit rate                                 : 938 b/s. [8 Q- ^2 I. R7 ?. h. T2 j
  Count of elements                        : 823 B$ o- W; J* U7 m. g
  Stream size                              : 672 KiB (0%)
  # r8 h7 C! c9 L! d6 aTitle                                    : Spanish-FORCED-PGS# M, Q7 ?" L5 z4 ~# v5 p5 a
  Language                                 : Spanish
  " p6 M9 E6 I0 z6 G9 SDefault                                  : No
  2 j0 X3 @- i0 h) eForced                                   : No
  1 M6 q; V6 r2 T( Z! p
  , w' q5 h3 t; S" ^! AText #6( A! a* D3 D$ `( Y/ N' [
  ID                                       : 13
  + j/ n; w4 @9 p/ y% a! SFormat                                   : PGS* _" @3 ^" \! T6 R5 K; i: q
  Muxing mode                              : zlib
  ; X. ?7 A+ u2 L7 K% LCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 D/ x( U4 O& h- N" ?; W
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    k: P. O' o/ x! m4 L' R3 gDuration                                 : 1 h 40 min
  . x( ~" \, O. c- w1 GBit rate                                 : 36.5 kb/s0 d1 o( W- d4 }! C. r$ S7 m) h
  Count of elements                        : 2926
  2 c6 H" C9 L5 n! O' F2 m, ~0 vStream size                              : 26.2 MiB (0%)
  ; @9 v& U. \& R( b8 _- i& eTitle                                    : French-PGS
  $ p7 s2 q1 p, A4 p, C3 [Language                                 : French
  2 M( C+ D# a( ?6 |7 `+ g' H5 v8 D' SDefault                                  : No
  . i7 r$ X' U: F" ^% k3 i. SForced                                   : No# |: c9 ~% k! F4 o

  7 n7 A+ H* ?7 |1 {* ?- _! `Text #74 [) X  a! c! u: U9 @) K2 |  h* `3 h  ~
  ID                                       : 142 g* {( G& ^2 C4 e% z2 }
  Format                                   : PGS
  2 O$ v/ B  H, l6 Y* FMuxing mode                              : zlib
  & |3 V* y! X% W$ S; n9 q5 CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  / O6 R* |- G6 F" h8 @6 ]) @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 A+ e& j  \  K% F" y  n; }
  Duration                                 : 1 h 40 min
  / d+ P5 P6 {% c' J$ {Bit rate                                 : 1 507 b/s
  1 C  p( G+ l2 A/ PCount of elements                        : 108' \/ }% g$ s; ?
  Stream size                              : 1.08 MiB (0%)2 ^+ ^0 v% B  {7 _# K+ C$ W3 r6 B! o
  Title                                    : French-FORCED-PGS' v: b0 ]& i" {' I1 o
  Language                                 : French! w' f9 f8 y% _+ g5 n. h" L
  Default                                  : No7 k; ~; E5 `% ?" o3 ?' I" O! I
  Forced                                   : No
  8 G% ^1 H$ Z. W$ z+ [  {5 d
  ! Q: b( T0 ?7 g8 ]. T& {: K, yText #8
  ( O& }* C. H. k0 GID                                       : 154 G& A2 x- j- g1 Z9 _7 n8 l8 d
  Format                                   : PGS
  . T" t& P5 r7 Z9 l5 xMuxing mode                              : zlib* C5 h; u! V( V: G, \6 ?
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS% ?7 ?. c! ?; E
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  - a  m; m% J3 ]) h5 `- fDuration                                 : 1 h 18 min  `; W$ ~+ r! w% J  @' L
  Bit rate                                 : 92 b/s0 |6 a) q! A; ~1 S+ m% u7 H9 ]" o
  Count of elements                        : 12
  ! @% ^8 Q2 V$ h6 A# c* g2 mStream size                              : 52.9 KiB (0%)7 }/ }8 J$ D0 I6 j% L. ?
  Title                                    : English-FORCED-PGS
  $ [5 G% U8 C( i& _Language                                 : English
  " t9 d2 Y4 X! Q% ?7 s& fDefault                                  : No3 }& |% F0 I+ H/ {1 ~
  Forced                                   : No
  3 n- g2 Q) K8 Z- ^7 E
  2 A$ R" o: ?: e7 J% h. V2 WText #9
  . o- I1 h4 @' I/ Z8 O* G/ MID                                       : 16
  # S9 w. N  _: n) aFormat                                   : PGS
  ! r+ o4 m$ R% v9 o+ y  x; qMuxing mode                              : zlib
  . y" h+ K% O, _/ F; l9 D, rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  $ ^  r" H& C$ T" T4 tCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% e2 ]4 f9 y2 c# }
  Duration                                 : 1 h 18 min5 s4 r. e' L8 y. a
  Bit rate                                 : 92 b/s
  " c1 D+ b* Y3 r0 e6 y3 HCount of elements                        : 12
  ! j) L( J9 U4 l4 Z& LStream size                              : 52.9 KiB (0%)1 ^' [3 X& @$ z4 C2 S4 E/ b: P3 F
  Title                                    : English-FORCED-PGS' }' S& L: _0 J' X1 e# Y
  Language                                 : English+ m. g) s" l7 X. r
  Default                                  : No
  - W1 c% v6 M) m. }; DForced                                   : No
  % J$ _2 ~% g, m7 s- F
  ) ~7 p( f& o# k% d4 ]3 P. _% Q$ KMenu/ ~! \' }2 Y) J3 }5 C) @/ U: V
  00:00:00.000                             : en:Chapter 01
    I' T/ a4 P4 @00:04:09.457                             : en:Chapter 02: \! e4 N( A8 |) i) g
  00:06:54.455                             : en:Chapter 03% T& f/ E  q9 Y& u/ K6 }
  00:11:53.796                             : en:Chapter 04
  ( {* K; F' l6 R00:15:30.971                             : en:Chapter 05
  5 B3 V3 D3 K) C3 o00:20:35.442                             : en:Chapter 06) c1 P0 B3 m4 N
  00:23:20.649                             : en:Chapter 07
  ; p9 V. ?( @3 S3 n, w7 q- w00:26:42.392                             : en:Chapter 08
  ! R6 t$ Z+ [3 E) k+ R00:30:59.482                             : en:Chapter 094 d3 Y3 I7 {, F6 A7 T
  00:36:06.539                             : en:Chapter 10
  ; D; g8 T- v4 K  q5 ~! I6 e% z0 ]00:41:34.742                             : en:Chapter 112 e' u- o% y! o. Y; g' c
  00:45:41.905                             : en:Chapter 12
  ; {' y& ]) @0 v7 c00:49:57.744                             : en:Chapter 13
  9 I2 X+ p( [$ Z- }4 ?00:53:58.860                             : en:Chapter 14
  : A* X+ u& b: }' y$ l( o% d) E% b00:56:34.265                             : en:Chapter 151 A+ |4 Y) K1 I* o. T
  01:00:06.728                             : en:Chapter 16$ s4 @' ]5 Z4 J8 S: g
  01:08:46.872                             : en:Chapter 17
  * c4 u3 B8 W2 R- j1 Z% y/ N& Y01:12:51.408                             : en:Chapter 18
  : y/ O# X4 ?! j- N# h01:17:34.232                             : en:Chapter 19
  7 M3 _+ P, i' z7 g* U- {* N6 a4 q01:20:18.522                             : en:Chapter 20% X1 V, z  D9 }' \
  01:23:19.035                             : en:Chapter 218 w' ]6 T/ V/ f& i. }! Y- A
  01:26:05.201                             : en:Chapter 22
  , ?( i! ^! U0 p3 f$ [, c01:29:47.131                             : en:Chapter 23
  # B. H. E) x; C  G9 D) I! D3 G" a" O01:33:08.791                             : en:Chapter 24
  # e; }" h8 y& C4 h3 i% r
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  开心
  2020-3-14 12:42
 • 签到天数: 19 天

  [LV.4]打酱油的

  2

  主题

  251

  帖子

  1039

  积分

  Sponsor

  金币
  252 枚
  体力
  321 点
  tto138 发表于 2020-3-3 20:43:06 | 显示全部楼层
  沙发是抢的而不是占的!. [; Y0 z8 E& h( C$ L0 \
  要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
  3 y& }6 A. M* x& C$ i1 U9 k
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-3-6 18:59
 • 签到天数: 5 天

  [LV.2]路过蓝盘

  30

  主题

  560

  帖子

  2077

  积分

  Sponsor

  金币
  150 枚
  体力
  746 点
  lanpanshuma 发表于 2020-3-3 23:01:36 | 显示全部楼层
  Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
  ! y3 I- S8 p, W7 WAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
  " s; G6 `+ p% {
  该会员没有 ...

  该用户从未签到

  0

  主题

  29

  帖子

  183

  积分

  Sponsor

  金币
  7 枚
  体力
  113 点
  ltc11 发表于 2020-3-4 21:01:57 | 显示全部楼层
  要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!

  该用户从未签到

  0

  主题

  20

  帖子

  194

  积分

  Sponsor

  金币
  113 枚
  体力
  40 点
  toxcoo 发表于 2020-3-5 06:58:34 | 显示全部楼层
  每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。/ ?5 Y" L! c2 A7 n' d
  祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
  - V1 G# @9 ~$ X6 y8 {" ?

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-3-31 06:46

  快速回复 返回顶部 返回列表