BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 97|回复: 3
收起左侧

[2160P极清] 阿丽塔:战斗天使/艾莉塔:战斗天使 [4K SDR高码版 自带中字] Alita Battle Angel 2019 2160p BluRaycd x265 10bit + 8bit SDR DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-SWTYBLZ 28.60GB & 30.90GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  擦汗
  2020-3-23 15:26
 • 签到天数: 348 天

  [LV.8]蓝盘专家

  3975

  主题

  4101

  帖子

  5万

  积分

  Post Share

  金币
  6783 枚
  体力
  15356 点

  卓越贡献勋章

  黄金嫖客 发表于 2020-3-10 22:34:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  02(Conflicted copy 2020-03-10 from PC-BLURAYCD).jpg
  4 k) U* a( H' j' J; l7 c# K* j8 F) }+ b* N0 W6 h1 s
  ◎片 名 Alita: Battle Angel9 c1 r% N0 G8 i
  ◎译 名 阿丽塔:战斗天使/艾莉塔:战斗天使(台)/铳梦/铳梦:战斗天使(港)+ x+ q8 b) f9 y- _* M6 E" U
  ◎年 代 2019
  - {0 a; D( g( X! h$ ~◎产 地 美国/加拿大/阿根廷; `8 a/ s5 x3 x1 ^& b! E
  ◎类 别 动作 /科幻/冒险* e6 B/ {/ X! ~1 I0 Z
  ◎语 言 英语/西班牙语" E  h" h8 r6 q4 J* p" L2 H  b: |
  ◎上映日期 2019-02-05(中国台湾)/2019-02-22(中国大陆)/2019-02-14(美国)0 p# X+ W2 V* i# T3 z
  ◎IMDb评分 7.3/10 from 194,187 users! c8 r) b  Y! B% h& T% g, s
  ◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt0437086/0 v  t% B* |0 S' y; O( H
  ◎豆瓣评分 7.5/10 from 475,520 users
  ; a# n, v2 s  J# G& Z7 W- \◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1652592/
  . g4 Z) V; s. P% n◎片 长 2 h 1 min
  $ N3 j4 c! P; P6 Q: f◎导 演 罗伯特·罗德里格兹 Robert Rodriguez
  . T9 E- j4 q5 ^6 U* w6 [◎编 剧 詹姆斯·卡梅隆 James Cameron
  ' @3 d% a" V% W& k& A8 F" D& y  w     莱塔·卡罗格里迪斯 Laeta Kalogridis% k8 T& B# ?8 r& r, f" H/ q
       木城幸人 Yukito Kishiro
    L' n  r0 D; ~9 a) D* L1 u& @' o◎主 演 罗莎·萨拉查 Rosa Salazar
  ( {3 \3 m/ T$ w; W3 }   克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz" j$ ~- H2 Q' G7 M" c
     基恩·约翰逊 Keean Johnson
  / o1 Z7 D" \1 X3 Y0 r" H4 E   艾德·斯克林 Ed Skrein) U4 k; l) A9 D6 w* m
     马赫沙拉·阿里 Mahershala Ali
  " v- n$ ~$ K0 X" ]  r$ j   詹妮弗·康纳利 Jennifer Connelly+ q9 G8 N7 j" C& d$ e5 C
     杰基·厄尔·哈利 Jackie Earle Haley
  7 _, A6 g- w  `) X! F  s7 o   陈东兰 Lana Condor
  % S/ T7 {1 g+ ]6 Z$ X! E   小豪尔赫·兰登伯格 Jorge Lendeborg Jr.4 E5 ^& L" }* z# q- a; {) m( @
     艾莎·冈萨雷斯 Eiza González! J3 Z" c. E  H( \, m
     卡斯帕·凡·迪恩 Casper Van Dien6 {# ~" c4 _) P2 g5 p( l
     米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez) L! D" k; o* l( O. D3 l2 `( y  ]
     爱德华·诺顿 Edward Norton' y! `! H, G% C9 l8 ?. f3 s4 I4 W
     杰夫·法赫 Jeff Fahey' c4 a0 v% f% i4 ^
     山姆·麦地那 Sam Medina
  ) T& N$ v6 r9 s5 P! F$ g+ j   德里克·梅耶斯 Derek Mears
  9 C2 c- g" l# B/ y! z  @6 D9 k" ?" H$ o   艾丽·拉蒙特 Elle LaMont1 n5 U. g6 U6 z" B1 y' C
     豪尔赫·A·希门尼斯 Jorge A. Jimenez' n6 U+ c  a6 v% s5 q5 B8 r
     马克·扎罗 Marko Zaror
  % g! L# I3 c) ~+ m3 M! B2 v& S   比利·布莱尔 Billy Blair1 [: ?4 j2 [# @/ q6 ]( J
     伦纳德·吴 Leonard Wu+ H- G& l/ g' `" X: T
     特里斯坦·里格斯 Tristan Riggs; \8 `0 F. L- d! o
     迈克尔·洛夫·托利弗 Michael Love Toliver( X9 B. @" q: S- K( u6 Y
     金 King: \/ G8 i/ c; o
     达塞尔·丹妮尔 Darcel Danielle. q% ^) V* S- O5 j2 K
     马克·A·怀特 Mark A. White4 h, j0 Q6 P# ]$ O9 ?
  # Z! X6 P) ~& ?  y$ y
  ◎标 签 科幻 | 机器人 | 动作 | 漫画改编 | 美国 | 赛博朋克 | 2019 | 动画
  ! [& a7 D7 e( B+ B8 Z2 n
  ; J8 j' J! R4 f# o3 k) Y/ K7 r◎简 介  
  & s7 \9 v& S# M' \; G1 n, n3 M, u( a% Y: X$ u  l
   A deactivated cyborg is revived, but cannot remember anything of her past life and goes on a quest to find out who she is. 3 U. \# Q4 l) n/ T/ G8 ^& c; }+ ~+ N
  - T6 d6 q; h3 h7 P0 g
   故事发生在遥远的26世纪,外科医生依德(克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz 饰)在垃圾场里捡到了只剩下头部的机械少女将她带回家中,给她装上了本来为自己已故的女儿所准备的义体,并取名阿丽塔(罗莎·萨拉扎尔 Rosa Salazar 饰)。苏醒后的阿丽塔对这个五彩斑斓但却暴力而又残酷的世界产生了浓厚的兴趣,在结识了青年雨果(基恩·约翰逊 Keean Johnson 饰)后,阿丽塔开始接触名为机动球的运动,并在比赛中展现出了惊人的格斗天赋。
  $ V7 ~/ A* i" \, H9 K
  / n. o- {/ S7 v 在废铁城居民们的头顶,漂浮着巨大的浮空城市撒冷,废铁城居民们的一切劳作和付出,都是为了给撒冷提供继续运作的燃料。在大财阀维克特(马赫沙拉·阿里 Mahershala Ali 饰)所设立的机动球比赛中,最终获得冠军的人能够获得前往撒冷生活的资格,阿丽塔决定利用自己的格斗天赋参加比赛,却被卷入了一个巨大的阴谋之中。8 w+ D" E1 P$ r, n
  * a% M6 c% e1 l/ k6 x, {- ?+ _
  ◎获奖情况  ( r" V1 o& O) e
  2 y  |4 U0 o; |
   第5届豆瓣电影年度榜单(2018)
  ( i% Q' o4 y$ z6 L7 B( }, x( j 最值得期待的外语电影(提名)
  $ f  c- L8 l5 ^9 [$ x% `7 G# W9 a' i9 a- D2 e4 \4 Q9 {* m4 i
   第4届豆瓣电影年度榜单(2017)" B" F; F- _8 Q1 H0 R
   最值得期待的外语电影(提名)6 n% b! n; P) d3 E; d, ]
  4 T2 m# ~3 }  H; C$ B, R
  SWEATY BALLZ presents % C5 S! h/ s: b% R& {: l

  * h5 L! B, Y- ~/ m3 a, BAlita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRayCD.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ9 w+ G7 p: p0 t1 b! D  ~2 g
  Converted from 10 bit HDR to 10 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm8 z" V4 Y/ R2 A- w3 w. u7 C. F
  Screenshots are 8bit SDR
  - h5 D  t2 ]5 @2 \3 J) Y$ U. B; r/ V1 @8 @* E/ N. y8 p
  Video
  . K& d; H" Z. h/ k9 OID                                       : 1
  . |  A; ]! ]& W+ j/ W$ B& a. q6 \Format                                   : HEVC
  * n) |# y0 u) gFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
  9 O+ Q( g+ L7 r' ~& j. a0 h" S% KFormat profile                           : Main [email protected]@High
  $ l+ b5 u# v+ ~$ {Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC; D! v' b! |; h1 c- ^
  Duration                                 : 2 h 1 min& Q* e9 r* n1 N3 A% i
  Bit rate                                 : 23.5 Mb/s
  7 L1 U: v- ~1 N* }" v! c0 P, _' LWidth                                    : 3 840 pixels; n9 e. t/ T' V6 o5 ?0 e
  Height                                   : 1 608 pixels
  6 ^9 c: d# |- F& wDisplay aspect ratio                     : 2.40:1: V% a% C( B) ~8 z' ^
  Frame rate mode                          : Constant$ I/ B% W2 Y4 Z0 B! v) e- q
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS5 i: F5 [' z$ k' g$ E6 @
  Color space                              : YUV* M0 E- A' F$ p) T3 ^% K
  Chroma subsampling                       : 4:2:0
  & Q- S& R" ^2 t( F: PBit depth                                : 10 bits
  ! S& q+ g( X6 g/ E8 t( BBits/(Pixel*Frame)                       : 0.159
  ! {' S) U, P6 ?+ ~Stream size                              : 20.0 GiB (70%)$ S& K) _" [& l- I/ r
  Title                                    : Alita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ0 ~& N' o9 @! s
  Writing library                          : x265 3.0+1-ed72af837053:[Windows][GCC 8.2.0][64 bit] 10bit
  : @" J$ P* b3 a! q7 qEncoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=16 / numa-pools=44,44 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x1608 / interlace=0 / total-frames=175440 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00  c; Y) n2 r  b* t
  Default                                  : Yes
  ! Z0 O9 I. G/ `6 @: c6 ^6 bForced                                   : No* `# ^& a1 t, t( h" ?% H
  9 j+ H! N1 ~/ |3 x1 F% K  x
  Audio #1
  8 y: o; a- b! }; G0 R/ DID                                       : 2: K! P4 z( V( p6 O
  Format                                   : MLP FBA 16-ch
  7 r# T1 M3 @8 @Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
  ' n( L) ]- m' R/ r; LCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos* Y) ~1 F; w# Y0 t% ]& e  G% O
  Codec ID                                 : A_TRUEHD, F& `+ d. R  K  U' A9 h8 u7 Z
  Duration                                 : 2 h 1 min' G: H1 e7 B% A: Y$ T
  Bit rate mode                            : Variable4 e( d6 `3 M5 i
  Bit rate                                 : 5 013 kb/s
  9 p4 `' v% p' gChannel(s)                               : 8 channels1 n3 R4 L* e; V5 h0 W
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
  6 R- m0 ?6 d8 c: o2 o  t1 |Sampling rate                            : 48.0 kHz1 X" e6 b% s7 V  K5 k8 C8 l
  Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
  % `2 `1 f3 z9 q+ I# z* `Compression mode                         : Lossless4 P. }4 p; w$ ]/ M  |: {2 J
  Stream size                              : 4.30 GiB (15%)
  ! ?0 R+ J# n# m' c" Q, M* f" WTitle                                    : Alita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  - j, N) A) w+ W% V( _8 _- |, O$ DLanguage                                 : English$ N4 a3 I. L& B* D/ Z. Y# _
  Default                                  : Yes
  ) ^! K- s1 N  ~5 B' W1 k& J) [Forced                                   : No
  , a8 d5 ~6 r8 X5 Q6 R1 _+ zNumber of dynamic objects                : 13$ C8 @8 o3 L& c8 W6 {! ~
  Bed channel count                        : 1 channel. ^! t2 w" ~6 l
  Bed channel configuration                : LFE
  ) t$ h, [1 _' W1 l# o0 R9 H
  ' D- k) n  }, n9 m% |$ L/ c7 ^Audio #2/ G0 R6 F+ F6 N; @- W5 \  ^8 b+ _
  ID                                       : 3- R8 c. c& ?! h/ L9 K  c" K2 `
  Format                                   : DTS XLL9 y2 ?& N- a( b; x1 ?
  Format/Info                              : Digital Theater Systems
  # y; d2 w  T/ k7 t, L: oCommercial name                          : DTS-HD Master Audio/ m- y3 Q2 b* o% d+ _
  Codec ID                                 : A_DTS$ c3 X9 X3 h9 F- e
  Duration                                 : 2 h 1 min8 c4 Y4 `' y- ?2 L7 p; d
  Bit rate mode                            : Variable
  . r% A8 j( H6 [( p$ i2 ~. HBit rate                                 : 4 104 kb/s, P3 C4 I9 K& c6 Q' y
  Channel(s)                               : 8 channels
  * d3 `4 Z, ?$ ^  M1 }0 }Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  5 Z% I) ?' M$ N' T: R: c- q, NSampling rate                            : 48.0 kHz
  3 n1 i: J' q4 t' X0 I2 E0 h4 j% P$ o7 bFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)! e% @& C3 r9 z
  Bit depth                                : 24 bits
  9 @2 h0 E( Y7 u2 X4 k" h. K/ o! @Compression mode                         : Lossless) r$ x  V/ [& o- G
  Stream size                              : 3.50 GiB (12%)' d, h+ N3 `4 C! t
  Title                                    : Alita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  " i! I6 a0 [6 T. O0 R7 {) XLanguage                                 : English
  ! R' n- g4 P) `: m* e8 ?" dDefault                                  : No' r0 _" B/ M1 p4 K; f! i. `3 t
  Forced                                   : No
  1 C4 f& U( Q. I" B9 N' q9 b
  6 o, @1 _& ]8 e  C8 L0 ~5 WAudio #38 m9 Z. N6 O% `) ]) K4 d
  ID                                       : 43 G& R1 K/ |2 [# F" x8 t
  Format                                   : AC-3
  5 v/ L' a* T9 uFormat/Info                              : Audio Coding 3
  $ d* o3 Q! Y# b" H0 l" o( X2 A$ nCommercial name                          : Dolby Digital
  . i& D7 t/ Y6 P+ ~Codec ID                                 : A_AC3
  , n4 @2 t: H  B+ j7 J! bDuration                                 : 2 h 1 min
  ; I4 f# ^  j1 v0 oBit rate mode                            : Constant# R8 M) a2 @9 S
  Bit rate                                 : 640 kb/s
  * {5 N$ N6 I* |$ RChannel(s)                               : 6 channels6 u# M1 i! ]0 i( P- P7 N
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs2 ^2 E$ y: m, i) _( ^9 ~; y4 s
  Sampling rate                            : 48.0 kHz
  - j  Y" d' u4 l4 Y) EFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  4 W* w) E: M6 y4 Z' [; x8 I& O0 rBit depth                                : 16 bits- A" o3 S1 t+ [2 K( ^
  Compression mode                         : Lossy
  / v: ~$ S, ^1 u& T6 X; X4 x4 PStream size                              : 558 MiB (2%)9 g& v' f; Y. u3 ]* c+ [6 Z( P
  Title                                    : Alita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRaycd.x265.10bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ- g1 l, N. N! E. Y+ z4 S; P: K
  Language                                 : English
  ' y# ^! E5 G5 c; t' [6 p0 J4 ]Service kind                             : Complete Main  d: D2 x; P" ^9 x! r; n- k
  Default                                  : No
  * {3 Y. X" K2 C5 }' M! IForced                                   : No
  9 Z; |; I& n5 T4 ~
  ( l/ d& _* @* B9 }Text #1
  ) l7 N8 B1 n$ v( ]* aID                                       : 5" D+ k% v; T: O
  Format                                   : UTF-8
  % ]: {/ d5 k9 NCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  ( K! e; n$ X2 Z2 a* hCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 A3 c7 Q! ^) G& p% V$ o! V
  Duration                                 : 1 h 55 min; |, K2 d" D. t
  Bit rate                                 : 41 b/s
  7 P- b; g, k  e5 D4 i$ |Count of elements                        : 1347) ~  @8 b6 X6 L
  Stream size                              : 34.8 KiB (0%)! k( w& N7 R5 @6 C: L4 |' o1 h
  Title                                    : English-SRT
  ! F5 w5 w, a; p+ M7 c& tLanguage                                 : English5 Q" q3 }! T; C/ W$ U4 E1 t
  Default                                  : Yes1 h+ `. u' D# T4 i
  Forced                                   : No
  / x* j& s" t; i! p2 O6 o: e, l, ~& Y  D3 t6 [, T7 l
  Text #2
  * l( {$ O0 ~/ O2 ]; T) ^ID                                       : 6/ x# d" T) U8 |6 m% A/ y
  Format                                   : UTF-8
  & c/ @$ A/ o! c* TCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8% ^8 `* w: O5 @2 z5 l
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ u! y6 i. e% w/ N! M5 S9 m* H2 Q& F
  Duration                                 : 1 h 55 min6 ~2 b) B$ H' D; H3 ?; P! w
  Bit rate                                 : 46 b/s+ a) q- N- E+ ^* @) [! G0 t
  Count of elements                        : 15889 s+ ~; z5 V" {! r6 C, C
  Stream size                              : 39.2 KiB (0%)
  0 J! j0 }9 x" o3 A% oTitle                                    : English-SDH-SRT7 I3 F' V* a5 @, q- P: Z
  Language                                 : English
  ! R; j; z& v$ X, [8 f5 `Default                                  : No
  # F( f# T3 I) \8 X+ \  y5 M% p4 WForced                                   : No; A! \9 ~5 [) Q/ w9 N
  5 s, L5 X+ p6 O3 q7 `
  Text #3
  ' `7 s/ d  N/ z$ I; _8 `5 g% zID                                       : 75 r7 {' N" y% b9 W9 Z4 f
  Format                                   : PGS
  & a4 l0 ?/ O# Z( a0 E0 dMuxing mode                              : zlib
  3 d% t! n9 [6 m' O/ z$ _& n5 dCodec ID                                 : S_HDMV/PGS" y1 d7 t2 p5 J) e  X
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' O% }  B2 L, o  \5 b1 a. V
  Duration                                 : 1 h 58 min+ H/ z6 b1 u. z0 Q& B. |0 v" r
  Bit rate                                 : 30.6 kb/s& Y  J9 X* V' I" J8 ^, I
  Count of elements                        : 3180/ G3 K1 C- g: \* Q" L
  Stream size                              : 26.0 MiB (0%)
  & u8 x! A) ?' }Title                                    : English-PGS
  & e  i4 }+ ?& `Language                                 : English
  + W- e6 r$ S: j7 p& V! tDefault                                  : No7 u/ @, h( J+ y. }5 S6 m: B# j
  Forced                                   : No+ K$ @) ^% j+ v* H7 ^
  ) M: Q6 E1 i0 ^: m7 D
  Text #4
  2 q# }1 f' X$ r9 aID                                       : 8
  ) q! ~$ m8 y! TFormat                                   : PGS  L" |8 D7 ]8 k
  Muxing mode                              : zlib+ i, S' C& L4 i
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ( p$ e0 Q9 \6 d4 R3 e( v( JCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  7 Q$ q! I+ U9 \3 v8 I- h4 {Duration                                 : 2 h 1 min* z) q/ P* f" y( r
  Bit rate                                 : 23.5 kb/s
  5 W1 ]5 Z- ^9 @Count of elements                        : 2476
    |) F' A( r& o% j$ yStream size                              : 20.4 MiB (0%), E7 E# j* t; r  C% u. j) |
  Title                                    : Spanish-PGS
  ' [6 A/ h. {6 D9 U: M$ OLanguage                                 : Spanish4 ]. M' f( `; q0 W- G6 ?6 E9 M
  Default                                  : No
  8 X" o9 J* D$ ^' e/ l; A8 \Forced                                   : No1 t* c' X: u% c: X! _

  4 C" \+ s" ?& jText #5
  3 e( _* h9 {4 e$ |ID                                       : 9
  / L+ X- k) U7 j. }7 u  E, T0 |Format                                   : PGS
  - M6 n' ^) \6 G* ^# t! ~+ B: W; zMuxing mode                              : zlib
  ( P* M: ~# k% y5 ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  " \* r1 a& ^2 e3 D4 G) ], N. B  |' [Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ; j( I) w/ g; TDuration                                 : 2 h 1 min
  0 b0 D1 c8 h7 @% a1 j' q/ qBit rate                                 : 21.3 kb/s
  8 y* ^2 o6 q$ x: K- D2 `5 ^Count of elements                        : 26083 k7 `" \& Y! _: E( ^' d- M) m
  Stream size                              : 18.5 MiB (0%)
  + g. {3 p7 ]' M' L, M  XTitle                                    : French-PGS: _8 L3 m! q; S& X: G
  Language                                 : French
  ( P% ~3 M8 p; G2 f4 c" PDefault                                  : No& T: Q4 ]9 B1 `4 ^3 P
  Forced                                   : No( Q4 E+ p/ a* v/ ~: e
  & O* @# t( J9 P+ y8 m# k
  Text #6
  4 Z+ q" K& n; d& b3 c0 B; oID                                       : 10
  ( H4 ^7 k- {* l. j2 CFormat                                   : PGS
  $ X6 \. u6 O5 ^% eMuxing mode                              : zlib
  ' H5 D% r6 O3 E8 |& gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) J6 [: P5 B& o( z
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  $ m: i5 n; W( X3 m5 o6 XDuration                                 : 2 h 1 min
  . M% g4 L2 L+ Z. p' m1 h7 [' ?Bit rate                                 : 23.2 kb/s
  5 D% R$ P1 k8 `Count of elements                        : 2500, V0 x/ X  T  k8 N, I1 E
  Stream size                              : 20.2 MiB (0%)  u; T* u2 @3 Y+ X
  Title                                    : Spanish-PGS
  , |0 g9 n0 z: x2 Y4 n8 {Language                                 : Spanish# `' {: h6 Q5 r4 y/ \0 P9 ~
  Default                                  : No
  " s7 m- h0 V" {9 sForced                                   : No
  # \% L/ m& u7 n8 p! ?8 y' u. I# X
  " ~( w, w2 U# ~# w6 P% MText #7$ I- O0 Q' o1 u" _' d' G
  ID                                       : 11
  & w* [* x+ e) J9 BFormat                                   : PGS& }. H* m+ ~9 Z
  Muxing mode                              : zlib
  ! M8 \; e# g3 U8 n9 sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 Y( M4 }$ j" F1 i8 d
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) k1 T4 r2 U, X4 G
  Duration                                 : 2 h 1 min
  $ \7 O8 b: \# b$ p$ X/ T+ A1 c. tBit rate                                 : 23.8 kb/s/ Z  N; W- w3 U! W* }; t1 w
  Count of elements                        : 1906
  & d+ g9 p0 T8 m3 @Stream size                              : 20.6 MiB (0%)
  6 {+ f# p7 p% ^3 STitle                                    : Danish-PGS* C( I2 k. a( ^* c5 a
  Language                                 : Danish
  ( E* R8 E4 ?2 \1 F. C$ W! k% J( jDefault                                  : No# \& J" R/ T7 S1 ?% ~# m. \: N
  Forced                                   : No, b  r( N* |) L7 z8 C$ K
  ( ]8 A0 p) v) U1 |' `& y. ^
  Text #8
  4 Y0 N' ?# c4 e* _0 v8 `ID                                       : 12) s& u) }: B9 U( o
  Format                                   : PGS
  8 s' J2 F3 n* }1 z9 D2 b% a. {Muxing mode                              : zlib7 T- R2 ]; t4 \4 ~
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 L' b2 m( |/ {5 W. @0 n
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  5 D6 S' o9 _: P/ T7 XDuration                                 : 2 h 1 min
  - v  ]; R8 ~/ M7 J. }Bit rate                                 : 21.9 kb/s
  / q  z% h" C4 y7 u; X) u4 G. ?( @2 i" kCount of elements                        : 1956
  2 [+ P5 V0 {; `' [' x% K' bStream size                              : 19.0 MiB (0%)
  . Z$ m) E* Q; ?1 S% ?Title                                    : Dutch-PGS: Z0 @( e8 k! ?/ P. `$ K
  Language                                 : Dutch3 Q% E) M% Q2 B2 i4 k* Z  U
  Default                                  : No) l8 [! ]$ v( m0 k; ]2 \' M
  Forced                                   : No7 V" R, o* N) z: \3 \  f
  8 f) o" n$ A- c0 O' |. k1 {/ [0 F
  Text #9
  5 w  }4 q$ m8 f, G6 L" b2 \% y! H  AID                                       : 13* V8 r2 a# c; O; s; b$ T
  Format                                   : PGS, y$ v2 O; k8 [$ i- W( ^! Q6 i- B" i
  Muxing mode                              : zlib$ d/ I9 ?9 P% R6 l' w5 p
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  - s0 F: B7 L" V7 d/ \1 \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  / u& X2 b+ @* q& v/ d% O( E; I0 \Duration                                 : 2 h 1 min$ n4 C2 D, y' p) n( Y
  Bit rate                                 : 22.2 kb/s6 v. U7 i1 O  C6 f6 }. T# A
  Count of elements                        : 2510& C' A: W; i( _+ v# E1 s; x
  Stream size                              : 19.3 MiB (0%): m# ^  g: w4 Z# {
  Title                                    : Finnish-PGS/ ]- S  P# Z( }1 I' ]# K  r' I
  Language                                 : Finnish0 l% x) Z# ?  v, o1 e1 k
  Default                                  : No1 O1 I% f# ^: d! X4 Y: F: e
  Forced                                   : No# N4 g1 M, q$ {% q7 A& I0 W

  & g$ }1 t; \0 OText #10; t; W- X1 p2 P; ~' n+ z9 t
  ID                                       : 14
  ) [  c/ H: H( A  {, i& D' PFormat                                   : PGS8 y- u" r7 z- F! G( m
  Muxing mode                              : zlib' f% {8 c0 ?0 k/ Z1 E
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  & E- j( d( C  D: sCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ' C' b$ m% F% \3 T2 g% l1 PDuration                                 : 2 h 1 min* b7 O8 l0 ~7 ^! v- U0 l7 w5 r
  Bit rate                                 : 24.7 kb/s# }" A9 {8 B) q8 s- D! j! \
  Count of elements                        : 2488
  9 _0 x  X* M' N4 h6 C5 w1 P2 |Stream size                              : 21.5 MiB (0%)' Z7 h  B) f/ A/ _9 ?6 G
  Title                                    : German-PGS
  3 W4 g7 T" S1 J$ N  D  M  lLanguage                                 : German! N5 T$ ]1 S& V8 E
  Default                                  : No
  ! j6 ?. L1 e0 e6 l9 [7 b1 a; ]Forced                                   : No
  0 s. U  E# u4 A$ e" }/ }; V: L% w7 `3 Y) Z4 `+ U! `. h) g
  Text #110 O+ t) J2 H' o  K* s) {1 z3 V
  ID                                       : 15
  5 a  d  ^- E0 Q% ~4 I4 LFormat                                   : PGS
  : j" W8 u# o- B' K* `7 U! oMuxing mode                              : zlib& \$ B5 t! J: `- ~
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS% p. X+ m# L% q6 h$ o  f# o9 E1 Y
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  , r+ L& ?$ T. ADuration                                 : 2 h 1 min
  5 s* N& f8 ?6 A1 V+ v* s6 x; U( Y" c8 ~Bit rate                                 : 23.1 kb/s$ K) W3 e# M+ R3 @  K/ F4 r4 F/ @
  Count of elements                        : 2522: ]0 s$ y, r, P$ J& _# V9 G3 q5 X
  Stream size                              : 20.0 MiB (0%)
  , B; U, |) S; S3 k2 \3 \7 u' a1 WTitle                                    : Italian-PGS: u  T4 {7 _9 c/ k/ w8 [( O
  Language                                 : Italian
  : w* w+ j% k, V" r, zDefault                                  : No
  # T0 S; ?/ \; r+ |Forced                                   : No/ y6 \' s2 v! Q/ a6 N$ Y. e3 k- S
  ; _; {! q! _* I& H3 T( {+ l/ l
  Text #12, D! T  T' `! Q' ~' q. o0 y
  ID                                       : 161 Q1 N2 }) R" U  I( R' F
  Format                                   : PGS
  , Z) G1 L4 K2 e* K( x. bMuxing mode                              : zlib2 n* {, v/ @" U2 F3 i* P
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 A; f: [" H1 A) o/ \/ z
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ( r6 U& P- I3 v8 h: M5 v) Y& }Duration                                 : 2 h 1 min
  9 j1 v# U% g& ]* ^" k/ E! f' FBit rate                                 : 15.3 kb/s
  6 l- f- f2 ~; r- K5 m% NCount of elements                        : 2520
  1 L( q7 Y7 f% b3 ~; f- S1 BStream size                              : 13.3 MiB (0%)
  % h" U7 V9 ]8 w$ d$ U$ y7 ^: T$ hTitle                                    : Japanese-PGS
  7 h5 x4 |2 V8 o0 }6 o: i2 {- hLanguage                                 : Japanese7 l- E1 L1 W, e
  Default                                  : No% X+ y" Y4 Q1 P2 m+ _
  Forced                                   : No
  6 v% l6 I2 c9 t1 `. @
  8 r* P9 c5 _- ?) i8 _- k* {8 EText #13
  # F* p) R9 g: L# e% m0 oID                                       : 17
  ; {1 ^0 \& A, O/ G+ lFormat                                   : PGS! Y! z; x2 x: n  D
  Muxing mode                              : zlib
  / d  N$ Y% s% b6 c/ C9 h  cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- T$ A) H$ I# f2 e* w. e
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: \9 }" b) Y# |' i
  Duration                                 : 1 h 58 min5 q0 ]8 D; }# [1 g9 b- f# e" r
  Bit rate                                 : 85 b/s
  ! e! @0 Y1 t$ B' U% z" OCount of elements                        : 16
  ; |$ [5 v, L" J' F: t# nStream size                              : 74.0 KiB (0%)- n& r; M& S. n; V+ ^1 q
  Title                                    : Japanese-PGS, R1 K7 k+ [; F, U0 d0 h. P
  Language                                 : Japanese% T# I5 Z6 n- p. t, x# C
  Default                                  : No- U$ p9 G8 k3 k( r9 ~+ p
  Forced                                   : No
    J- a. v, S9 O+ B) e3 B. C' E) e( S; I7 d* }8 U+ C  Q% p8 L6 H9 I
  Text #14
  7 e$ H) W3 i9 UID                                       : 18( d5 W& f& |. E
  Format                                   : PGS1 o) u& q" E  j
  Muxing mode                              : zlib
  / r/ m  S2 r' yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS: S$ H* d! |% E! U" d% E
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& j" ^7 f* f/ l+ y( {/ A0 r- J4 Y
  Duration                                 : 1 h 57 min
  1 n, @. q" s" C$ kBit rate                                 : 24.5 kb/s
  ' |3 G- g: {1 Z6 S+ j8 N2 ?; ICount of elements                        : 2518! P. O$ @3 K+ ~  @* P
  Stream size                              : 20.6 MiB (0%), J  y8 q  F5 G3 L
  Title                                    : Norwegian-PGS" p' d. O$ a) x
  Language                                 : Norwegian
  4 L2 w. Y# `2 I+ _6 o; QDefault                                  : No
  ) ^" c, i2 X" W, m; Q& l/ ZForced                                   : No! J1 o# y& v/ m4 B9 a4 r

  4 n0 Y$ ]1 w% ^1 B# S% R" d, ?% CText #15" N& x5 F& Z$ F; t
  ID                                       : 19  k. i( r( A- l4 u
  Format                                   : PGS
  : [, e9 [- d; y3 WMuxing mode                              : zlib4 u8 \5 h: w; s6 f$ Y' T
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 v3 N  Y3 J* h
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  - s2 K$ }  O! u) [3 L! W5 e  cDuration                                 : 2 h 1 min
  / q0 `. X+ b2 g  ^/ ]Bit rate                                 : 22.8 kb/s
  / y; U4 G. Y6 l1 g1 |6 w. v  N+ CCount of elements                        : 21125 P1 @  ~$ }7 G4 i' j3 ?* x
  Stream size                              : 19.8 MiB (0%)6 J% Z# c- S( s
  Title                                    : Russian-PGS
  3 ]. l+ q) S; ~8 i  [3 m2 zLanguage                                 : Russian
  . K+ \/ l" n7 x' O( KDefault                                  : No
  ; Q# _/ v+ }% D) o' ?Forced                                   : No' K$ r+ c/ |$ S6 y3 D
  # n' f/ g9 z& \) E
  Text #16/ K) ?' n  q( H9 F
  ID                                       : 20
  9 h9 X3 L5 {6 [% L& S" JFormat                                   : PGS1 N! R9 O& k1 S5 n6 a3 H
  Muxing mode                              : zlib
  , G4 r# _- }- K" ?. tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 C; e, o' R! e9 |3 i
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& Z1 A7 K! d( G& W
  Duration                                 : 2 h 1 min
  ' {  [0 M+ K- h3 J/ @2 `! @Bit rate                                 : 23.0 kb/s
  3 X9 [& J* o# OCount of elements                        : 2522( H& z: f2 l0 h/ l3 l
  Stream size                              : 20.0 MiB (0%)
  0 P' N9 Y. h; K  o$ E  X5 ^Title                                    : Swedish-PGS
  ( J6 _3 O- v( N# c: fLanguage                                 : Swedish
  , e  \, `& m) j# F# m9 u" V3 ~0 lDefault                                  : No
  8 |+ p9 z+ J" A: y0 @' J( iForced                                   : No2 E8 [8 R7 k0 U, f- p4 o5 v

  3 J. [3 Q# u7 B, ?7 p  JText #176 X/ y4 F, @; m* @: f  [4 u, }( K& B
  ID                                       : 21
    H4 N* @' b7 a) pFormat                                   : PGS
  " \) \- A0 o0 C* a4 Z( m* JMuxing mode                              : zlib
  ; I# R4 t! k, C% t; X7 m$ n; CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS( G* _( {, I4 {' i, D2 P
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  J* |/ [& ~: @7 S4 F% N
  Duration                                 : 2 h 1 min
  2 z# b5 X" u9 ?( eBit rate                                 : 18.2 kb/s
  " y% U3 G/ R+ wCount of elements                        : 2524
  1 H, i9 m" b9 l" K, UStream size                              : 15.8 MiB (0%), r5 D9 u% S6 V! V0 s9 L3 q8 z0 q" k
  Title                                    : Chinese-PGS2 }" m4 C6 x$ R2 B2 s" _' d
  Language                                 : Chinese  Q/ h$ @& P  o9 P% g2 g( k
  Default                                  : No0 C6 E7 H, z! L8 |' d
  Forced                                   : No- V& C; O5 Z9 N4 W8 A9 L/ b% ?

  " g8 G- M4 S9 @0 }5 ~3 w& RText #18' v4 Y. R' k& X, N
  ID                                       : 22
  , j, _: W( Y; i7 R/ BFormat                                   : PGS  L- {/ x+ w1 V6 c6 ^
  Muxing mode                              : zlib
  $ i% e0 ~3 \) hCodec ID                                 : S_HDMV/PGS, P& U. X  X6 L* m) r: p
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  $ _# h$ T% d2 R2 ^, g! M  |: yDuration                                 : 2 h 1 min2 n5 r+ u) T/ l- C' t0 P8 ]
  Bit rate                                 : 20.8 kb/s
  ! v+ t, f) n- G# S; T  O7 {8 UCount of elements                        : 2518+ N: h: n2 a$ Z3 x' d& V
  Stream size                              : 18.0 MiB (0%)3 W  r  U! a* t0 d( j/ W
  Title                                    : Czech-PGS. e9 S) f0 V) w& [- d
  Language                                 : Czech& d7 H- W) {% b/ I% Y/ z) p% P* D
  Default                                  : No/ _6 g/ c5 G& p3 _. Z( i
  Forced                                   : No% r6 S: o9 K' p7 n  ~

  . T& S- x- V- n: cText #195 O3 W, E6 R5 }" @
  ID                                       : 23& U4 k* [$ u. `( Y% c7 m/ @
  Format                                   : PGS
  4 ^) N+ E2 d- tMuxing mode                              : zlib. [2 B5 w- @' Y' K
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ h. {0 F. o/ N4 e' S, L, M
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ( O/ n! \! M- B1 \9 nDuration                                 : 2 h 1 min' F, }1 |& f1 @' v9 [
  Bit rate                                 : 26.2 kb/s
  9 G0 E9 X( b4 s4 U. iCount of elements                        : 2332
  ' p- ?. U$ z! U9 l- I9 G1 H; dStream size                              : 22.8 MiB (0%); m( _6 Q) e; V9 b$ p
  Title                                    : Greek-PGS
  - |: I, d% c: Z. y% y% }( eLanguage                                 : grc5 }7 M" R  j% h8 i) M; y
  Default                                  : No% L2 G3 o( a% X; ?6 {: S- v( U
  Forced                                   : No7 a* H( W' }) Q: i
  ' k. R/ q( K& l. N4 M; n* h( E
  Text #20: c& j! A/ {0 ?
  ID                                       : 24
  % S' }0 f9 U) o7 B3 A2 p( wFormat                                   : PGS
  8 u5 ~& z4 `' T3 u) S3 f. S) f% D: XMuxing mode                              : zlib
  + G! C) s% ~- u$ S. fCodec ID                                 : S_HDMV/PGS1 |7 B, T- E( {+ m* F
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 G: k+ X5 Y7 e3 F$ l! H, z7 w: m
  Duration                                 : 2 h 1 min
  % R* O; W$ `& qBit rate                                 : 22.0 kb/s. X6 j, l* m5 R8 ^1 L
  Count of elements                        : 2558
  4 M& u, s2 S. b6 V$ B( CStream size                              : 19.0 MiB (0%)
  3 x9 J% o7 z' s5 BTitle                                    : Hindi-PGS0 S. E! J1 ~0 T) R( z7 H
  Language                                 : Hindi" X; S- D% ]: g$ L. H
  Default                                  : No- ?3 x8 z5 T: V3 Q
  Forced                                   : No
  # W* M6 h/ s4 c2 S
  6 C+ Z5 `& Y; y+ {, d" Y* @6 Y0 ^Text #21
  ( W2 Q1 S3 G' YID                                       : 25; g. g, H( N9 U' d2 V+ [
  Format                                   : PGS
  : i3 A( l4 J2 o2 S9 qMuxing mode                              : zlib
  : G" X0 H% ~- v; f/ D4 CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  9 H, s! @- I/ [0 YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  % t9 s7 t0 Z/ r. @Duration                                 : 2 h 1 min
  , F8 [7 f" o! J0 oBit rate                                 : 22.9 kb/s8 d0 E: p% x  o5 Q2 h  b% F
  Count of elements                        : 25123 F5 q+ m2 O6 Q/ K/ b8 d& O* @5 w
  Stream size                              : 19.9 MiB (0%)
  1 o2 [3 v0 _: G6 HTitle                                    : Hungarian-PGS7 D) o5 F5 M0 t) d8 R7 z9 ]
  Language                                 : Hungarian& S& S% A+ M* e  n. j
  Default                                  : No
  9 z, z. }# t& o. y6 BForced                                   : No
  ; X1 `, Z4 A' n* l! R) D% _! ?: j, k4 M2 G) B. _! f$ H
  Text #22& U, K; S" S' |3 x
  ID                                       : 262 y0 I% Z+ }) v  J) Q" w5 B4 A
  Format                                   : PGS8 f+ ~4 [: \/ n' G5 N! p4 Z" w) N. M4 r
  Muxing mode                              : zlib
  . g) m9 }& y7 m% x1 \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 h2 q* l" R6 x
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  4 D- S1 s, P+ [8 Q# gDuration                                 : 2 h 1 min
  1 Z1 t# U* ?4 G9 LBit rate                                 : 15.4 kb/s. s8 I, a5 K, P8 y3 I4 t1 g3 f/ Y
  Count of elements                        : 2492
  2 ~- f4 \! G# I( i9 ~& ~Stream size                              : 13.4 MiB (0%)
  5 z! e; X8 V, _0 |Title                                    : Korean-PGS. p* P: N: [8 t; w2 m
  Language                                 : Korean1 K4 ~+ Q  S* d8 r
  Default                                  : No4 B# l4 a! H. L* U9 I) g5 x
  Forced                                   : No
  ; o$ k: k/ T" X" a
  % x; s$ V- A2 ]9 gText #23  A: C2 O5 F% P$ `+ K7 B
  ID                                       : 27
  . B- O4 h2 ?6 L% \) k) q: P0 YFormat                                   : PGS; d; P1 W# P, [4 z9 v
  Muxing mode                              : zlib
  + Z6 w0 y& A0 l+ y) y  d! lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  / B  q2 W& ~/ }& o+ h( v* eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) f( M9 C/ J! l& U4 ]. X
  Duration                                 : 2 h 1 min
  ! \" D, J# @( \2 N/ y. w: pBit rate                                 : 18.6 kb/s
  & E* W; i2 }+ R, H. hCount of elements                        : 2522
  2 l# z# j( l* p6 CStream size                              : 16.2 MiB (0%)
  % P" A) M6 ?5 f2 H1 K5 a# f* }Title                                    : Chinese-PGS4 K( a+ ]9 V* i5 c
  Language                                 : Chinese
  ! I3 u1 b, p5 m* y/ xDefault                                  : No, e# P' I& w: s  G
  Forced                                   : No, ]8 V" N1 u& G  B' X

  " m5 i1 l+ v- @" ]) ^! iText #24% k- N0 @; S* ]% @* H
  ID                                       : 28% d% |, P( W$ V5 `% Y+ U
  Format                                   : PGS
  ( @3 Q& `# ]) I; ?) i  A, ?Muxing mode                              : zlib/ ^) d$ S* J& b- }0 v
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  4 f2 ^0 ?7 V- l/ h/ bCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# a+ {3 \  F5 V9 [, W6 R) I) D6 C
  Duration                                 : 2 h 1 min
  8 A5 Q2 J+ V3 s. a; [' l( mBit rate                                 : 21.0 kb/s% z7 T- B/ ^/ a5 ^+ D& r
  Count of elements                        : 2460+ C% D8 G( E( i1 v  o! e( d  h
  Stream size                              : 18.3 MiB (0%)
  & \' t, p+ u8 L" L9 fTitle                                    : Polish-PGS% H9 h! U7 T) i4 k- D  C- N0 h# [
  Language                                 : Polish
  / x: Y9 u1 V- fDefault                                  : No, _4 K5 }$ @  P. G& ^( J
  Forced                                   : No% _7 V/ }/ d8 V9 _: d3 c

  3 x' C+ p+ v0 }9 D8 F' YText #25
  0 I9 C0 v& f9 @; j/ zID                                       : 29# x0 ]8 ^, {' G) _# d
  Format                                   : PGS
  7 G* H& c8 S+ \" W1 B. gMuxing mode                              : zlib2 @& ~7 o) ~# }& I% p
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 N9 W/ a* A, m* i- i+ n. T
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 a" R% ?! X" p- {" z
  Duration                                 : 2 h 1 min
  ) Z6 W1 F5 ?/ q, ~6 t- ]+ x& xBit rate                                 : 22.7 kb/s
  6 _  q: T) \. g7 l9 ?, g2 ECount of elements                        : 2510
  ! T9 N( r( a$ d% JStream size                              : 19.7 MiB (0%)
  ! N) p" ^: Z! ?& G/ L* z8 ETitle                                    : Romany-PGS
    s. D8 S& G7 g0 y3 Q" m( `# SLanguage                                 : rom
  1 g5 R' l4 k- y. P7 i4 }# c! MDefault                                  : No
  9 W) j( t* }& j2 U' OForced                                   : No2 A& d/ o' D, k. M$ o" F& }) x
  / a- P: B% ^3 j5 d" T! A9 U5 G
  Text #26+ P' O7 P% }. T* h' q  W
  ID                                       : 306 `1 m: B: X- u3 Z. G
  Format                                   : PGS3 {1 c7 S6 O/ E1 Z% ~$ J
  Muxing mode                              : zlib
  9 T; F: p/ q! E( W5 c2 CCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  6 j! Y7 }1 H9 h. N! ICodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 O0 G: |; ?$ J- e7 u  d- d
  Duration                                 : 2 h 1 min  R! z0 p# E# D3 V- h- p* V
  Bit rate                                 : 19.1 kb/s
  - f7 I/ D  t! m0 K$ F- GCount of elements                        : 2522$ `9 k6 j' f: x# h" n
  Stream size                              : 16.6 MiB (0%)
  ) i7 L7 z* i; L6 KTitle                                    : Thai-PGS  b* ?0 Z1 S+ M0 Y# s
  Language                                 : Thai
  , a+ E# L6 s) w) J8 O3 M  X- FDefault                                  : No
  % D! X; ~7 \4 `3 HForced                                   : No
  # Z& i2 ]  `' C9 c7 g5 M& ]
  8 V$ u$ p! z2 E# }2 ]- \+ _1 l2 xMenu
  - k6 ]0 p" v" P0 X" o00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
  # [+ c2 i5 `, j0 ^# g* m0 e: [00:03:28.625                             : en:00:03:28.625
  ! z5 H$ M9 n' Y3 |8 k3 v2 B00:07:51.680                             : en:00:07:51.6804 z4 r7 G* y. O5 B; k
  00:10:07.982                             : en:00:10:07.982" s  W, H5 W4 [* G- _2 F
  00:13:06.703                             : en:00:13:06.703# t! @! h. R2 G, C  Z* Y0 \* O
  00:15:06.739                             : en:00:15:06.7396 g! J2 W# c( _, [2 J* |; f
  00:18:04.542                             : en:00:18:04.542
  % R9 [7 C) S5 k; m; n00:22:58.711                             : en:00:22:58.711
  6 C" V! |7 U& Y' m' i# j00:25:35.325                             : en:00:25:35.325
  1 l$ }; z5 |+ t6 x; z00:31:40.899                             : en:00:31:40.899
  7 n8 O8 @0 X9 B; i00:33:29.216                             : en:00:33:29.216# ?' R; l& |. Z) n5 R
  00:36:32.816                             : en:00:36:32.816
  & U% O+ n* N: Q7 J4 }0 d00:38:30.892                             : en:00:38:30.892
  6 s, u3 v  R! y; T2 }! @6 [0 @00:42:05.481                             : en:00:42:05.481' k+ p! f. {: @* O0 k  d6 a% Y
  00:45:58.214                             : en:00:45:58.214' e6 `1 y1 G# O( M  E7 T. n$ P
  00:48:31.450                             : en:00:48:31.450
  # P+ @+ z0 a" r1 ~. |! \00:52:57.007                             : en:00:52:57.0074 ^8 F  h+ ~4 S# O7 i" C
  00:55:14.353                             : en:00:55:14.353
  + S& m5 {" _2 q2 m0 ?01:00:39.761                             : en:01:00:39.7616 o" \. \7 b  \' L8 C+ a" x0 o4 ?: X
  01:02:56.564                             : en:01:02:56.5643 p9 ~( X2 p$ e  G2 a
  01:05:16.788                             : en:01:05:16.788
  8 y2 s& Y) z# S# Q+ `' b01:10:50.496                             : en:01:10:50.496
  1 K! y+ f# v, }$ h( L01:13:37.288                             : en:01:13:37.288
  2 ^/ f0 R/ g; N. @01:16:35.216                             : en:01:16:35.216" s- r( E1 p2 ?* H5 j( \2 @
  01:18:52.227                             : en:01:18:52.227( _( d2 y. ?8 g- |9 D/ H
  01:22:48.297                             : en:01:22:48.297/ e' g3 ]! v3 |$ H0 L
  01:24:55.340                             : en:01:24:55.340: E6 l+ Q  C$ j2 W) m# _' I: P
  01:28:25.217                             : en:01:28:25.217
  # J; ]; d( V/ u& S6 M4 `- M+ v01:33:18.551                             : en:01:33:18.5513 R: A5 }& l! X! \5 L+ b
  01:36:08.763                             : en:01:36:08.763
  7 t6 p  j4 ?; N3 W# p5 S01:41:54.692                             : en:01:41:54.692, x) _% d$ `! w7 `5 J* f
  01:45:23.442                             : en:01:45:23.4428 z+ l6 c! _' S! @% X
  01:48:16.490                             : en:01:48:16.490
  : n* F  |8 K# z' C1 u* j5 d) }1 n01:51:43.655                             : en:01:51:43.655
  / K' l2 n4 G: [01:54:43.668                             : en:01:54:43.668% n2 k. e4 _0 `
  01:56:51.504                             : en:01:56:51.504
  # n. }3 A4 G7 d' u/ y3 F
  SWEATY BALLZ presents
  . V5 ?8 c" Y0 _" W8 E$ Y5 D
  5 N8 N# ^  E4 C2 g5 P5 VAlita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  2 b* U$ w9 G; N" E6 }Converted from 10 bit HDR to 8 bit SDR using tripple mixed Hable-Reinhard-JJ per scene+frame analysis algorithm7 c8 o/ K  v/ h

  " X; J$ P; J) t8 S9 Q7 d7 x4 g' yVideo
  6 r- O  P4 u9 i  J3 J( Q7 WID                                       : 1
  . l0 `5 u+ j% y% GFormat                                   : AVC
  * s8 z$ V& M/ A# A9 jFormat/Info                              : Advanced Video Codec9 l' f8 O9 a6 t8 K1 i( @
  Format profile                           : [email protected]: y8 i% J! k$ X4 e
  Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
  " v: U* J+ a" B. kFormat settings, CABAC                   : Yes) H; E, W% C7 o1 b& ]# o$ ^
  Format settings, Reference frames        : 5 frames
  8 @* P2 S& @; d2 L" u. mCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC1 a: D5 s* _" @
  Duration                                 : 2 h 1 min
  ) ?( `3 \) Q( D9 jBit rate                                 : 26.1 Mb/s7 Y4 o/ y8 H) G4 D& u
  Width                                    : 3 840 pixels7 v- H, V- `  M  M1 ~
  Height                                   : 1 608 pixels) g( c6 f, ]& G5 d3 {
  Display aspect ratio                     : 2.40:1! j  o& ?& Q- G0 O; y( B
  Frame rate mode                          : Constant" N3 J. _( \% F+ I
  Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS4 d7 V' I. ?; B5 q- Y9 q5 n
  Color space                              : YUV% e. U7 r: Q7 ?7 }& W' H" j$ D* {4 |
  Chroma subsampling                       : 4:2:0) m+ |' Y& M6 u# P" }8 v
  Bit depth                                : 8 bits
  . \/ M2 s/ ^% r8 h; oScan type                                : Progressive
  ! }2 [. _# B" VBits/(Pixel*Frame)                       : 0.177, z$ a- Q$ A# _. c, @9 y' T8 \
  Stream size                              : 22.3 GiB (72%)' |; h  L- T. b  D3 d
  Title                                    : Alita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ
  ' @8 @" l! c% b* v* U$ H6 S/ `Writing library                          : x264 core 157 r2935 545de2f/ m0 \: E1 y6 K- I- N6 Y1 Z
  Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=48 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  ' k3 }% B! @0 A7 n4 f, x; t8 zDefault                                  : Yes: X: G* _  }! k7 b. K4 z0 I
  Forced                                   : No
  5 Q# E1 L3 a1 x- p3 n6 x+ M$ @  {  X6 S* K+ a: D7 O
  Audio #19 G; ?; S% D& @; L
  ID                                       : 2
  , k! t, p, B" P/ E8 N, X+ Y! {Format                                   : MLP FBA 16-ch
  ; ~; l. f* ^- E: ^* d* T/ EFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
  1 Z4 C! ]( |0 f1 I2 j  S( K! |Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
  ' p! v7 w% q' z) M. [. RCodec ID                                 : A_TRUEHD$ ]  Z4 X1 P2 ?) [- x, T: R! M
  Duration                                 : 2 h 1 min: h% h' o: W& j  K! g1 L, O
  Bit rate mode                            : Variable7 I- O% e& ~- Y1 z  B
  Bit rate                                 : 5 013 kb/s3 I1 j5 y1 G0 N7 I3 f; s  y6 V- k
  Channel(s)                               : 8 channels0 s* K/ p! P5 C; `: k, E  E! t
  Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb) _% }& H: A+ r3 e: z
  Sampling rate                            : 48.0 kHz  p5 v' k1 |2 P  w
  Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF). n6 C7 V+ w, u5 J
  Compression mode                         : Lossless
  , |4 v# ~5 P" f3 f% `) J* u2 cStream size                              : 4.30 GiB (14%)( k; l  {( e; l* a
  Title                                    : Alita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ! \+ C4 n1 B- `: e
  Language                                 : English9 V1 h3 f6 G; A7 g5 D2 v6 \6 D* s4 S% l
  Default                                  : Yes# u. H/ }3 n5 k
  Forced                                   : No
  2 T$ W) x! R* H* lNumber of dynamic objects                : 13- c' i0 H( Q  K1 k; I1 j
  Bed channel count                        : 1 channel+ }8 C2 s9 t! k" d
  Bed channel configuration                : LFE4 R# M* {7 i5 H& O2 L% y. B: g7 V" q" d

  / K6 |4 `, L1 mAudio #2
  - ?0 ^$ G+ u$ ~8 \ID                                       : 3
  5 }7 u' L0 R, c% K( c* ]Format                                   : DTS XLL
  2 z1 q! R) G( V. d# X6 O2 XFormat/Info                              : Digital Theater Systems0 g, r8 K2 Z; s
  Commercial name                          : DTS-HD Master Audio: [$ i, ]/ Q8 ~( H
  Codec ID                                 : A_DTS
  + `( y# U5 A1 i6 O  pDuration                                 : 2 h 1 min  ^5 A' q2 }: G6 L% K3 R
  Bit rate mode                            : Variable
  $ \9 v( V% D# y" v9 J$ JBit rate                                 : 4 104 kb/s6 C- Z# h# i8 _9 W7 U- G
  Channel(s)                               : 8 channels
  : x0 f0 e4 l8 X8 F* [6 e* q: eChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  + m& j5 H3 b. a6 f# y& v, FSampling rate                            : 48.0 kHz# H/ r% X& T7 s" L4 _* l
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  ) Z5 N% P7 {# n7 v& vBit depth                                : 24 bits
  % ]% M. c; x2 C) e, V" [Compression mode                         : Lossless/ T! r! ^  _- @! i
  Stream size                              : 3.50 GiB (11%)
  4 p( E! B9 }  ITitle                                    : Alita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ' g- f, |  P, V  c9 w, E8 P2 ]
  Language                                 : English/ u" z4 M; J% h- k
  Default                                  : No
  ' z) ^" j! D$ V. cForced                                   : No& x6 H: c7 j6 [5 F

  & L8 c5 C9 _, Z3 q, f% }3 k. Y) |! fAudio #38 S# X1 n3 Z/ n+ B. m
  ID                                       : 4! E1 u3 M. P7 W% E
  Format                                   : AC-3
  - |! u2 ^: R* x% Z) t: v  [Format/Info                              : Audio Coding 3
  $ U# h5 ^1 ~: @* P& e/ fCommercial name                          : Dolby Digital
  % Q$ N& v: \& t: J9 A5 x6 |+ sCodec ID                                 : A_AC38 t5 s, ]; Y* _- n% e6 k
  Duration                                 : 2 h 1 min) B" b  u# M1 W! E  x) }$ z
  Bit rate mode                            : Constant
  # i0 W$ H* b) L& i) P) B. `. RBit rate                                 : 640 kb/s) `( T8 G2 X# W# T2 m& M
  Channel(s)                               : 6 channels
  & l/ U- m& X4 k4 W" @( X0 A, j! zChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  # h- ]+ q6 r' l6 F7 r3 R) ]0 hSampling rate                            : 48.0 kHz
  * G8 f6 H$ U' E4 GFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
  : G2 G$ T+ u  \/ M! q2 m# [/ lBit depth                                : 16 bits. T) P( y& Q% j: H& W" `7 W
  Compression mode                         : Lossy+ m* v) x9 d- M9 b3 \
  Stream size                              : 558 MiB (2%)+ I4 J0 J' e9 F" T9 m
  Title                                    : Alita.Battle.Angel.2019.2160p.BluRaycd.x264.8bit.SDR.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-SWTYBLZ1 E3 ]7 T; ?) ?/ S
  Language                                 : English0 t# E; g0 C" Z( B& S0 N
  Service kind                             : Complete Main. C" K( G# O' b. Z
  Default                                  : No0 i2 p9 B& B1 m  L$ @
  Forced                                   : No$ t0 J& j2 @' I% L9 Q+ {: }

  & U5 M* o* e" I" IText #1; T3 `: i5 \3 C3 S2 X$ K
  ID                                       : 5
  : Z3 L9 Q5 G, ~, y* a4 BFormat                                   : UTF-8
  + u, x& }9 d+ y/ j; W$ B% ECodec ID                                 : S_TEXT/UTF8) P5 W2 Y# D& h* N1 i
  Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  7 @. d/ \- P, G; X2 O5 EDuration                                 : 1 h 55 min
  , Z+ q3 v9 ^' B  A3 k: G/ n! SBit rate                                 : 41 b/s6 g# [" r1 o+ i1 p4 G0 Z# }0 Y+ B
  Count of elements                        : 1347
  % X- H1 H/ N+ R, Z) o9 L0 C* mStream size                              : 34.8 KiB (0%)8 Q: f- o; M1 i6 j
  Title                                    : English-SRT
  % O1 ^' J- [& O# ]4 m" U; [9 LLanguage                                 : English
  0 H/ c* Q+ W1 SDefault                                  : Yes
  4 k  l& s# `9 P- _/ AForced                                   : No# P6 d; }$ J1 p

  ( g7 l$ f& [8 r# FText #2
  ' z9 k9 Y% F) Q+ E% A9 F& w, aID                                       : 6
  1 @0 K) Q2 \: B6 xFormat                                   : UTF-8
  4 o' |5 j# ~/ dCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  - J2 ^8 [9 I! K+ q' a( y% z3 z$ JCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  / I; R6 R$ K7 m" ^5 [$ l) {Duration                                 : 1 h 55 min
  3 l- M1 z% H  c; l: _# |7 yBit rate                                 : 46 b/s
  5 Y4 z! }7 `: |7 I; m% n; \Count of elements                        : 1588
    g, _. s; H5 H& R1 m. dStream size                              : 39.2 KiB (0%)) e$ V' q+ F+ }4 a
  Title                                    : English-SDH-SRT( Q9 x" [; T% D
  Language                                 : English' k: N# H( T! q' X7 F" |
  Default                                  : No" ]% M8 u1 f. m* Z5 X$ z$ I- e
  Forced                                   : No8 W% h! ?1 @: ^& `) S$ h( R

  ! T, f! q  M8 |  `* W- S; K/ ^2 hText #33 V8 K- I9 T3 B2 w- j
  ID                                       : 7
  + b7 @7 d' p' HFormat                                   : PGS
  2 C; _. @) m% A$ }% e( J: @Muxing mode                              : zlib/ _. y2 ]8 l) C6 F8 F/ W- z( s' R
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* v; E# W, |% K2 k0 r
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! j! ]) P' d& @4 n
  Duration                                 : 1 h 58 min! V) @2 b6 I) O8 y: r! |6 o1 [
  Bit rate                                 : 30.6 kb/s: z$ n( @' k& l: y8 A5 _/ W  p
  Count of elements                        : 31807 R1 i& F/ N. l1 c5 }3 J+ G4 ]. h/ S
  Stream size                              : 26.0 MiB (0%)
  - b# }/ M! q' E1 N8 XTitle                                    : English-PGS$ O, v8 C; R% n2 j- u
  Language                                 : English
  - o4 X# C: ]7 I: O/ a6 [/ ]Default                                  : No
  1 z% u- ]9 D+ ]3 }Forced                                   : No, g5 M+ ?( x+ v* U* ?% w* Z

    q% W- o1 q8 ^7 gText #4
  : k2 f6 o7 }6 w1 \2 q7 z8 |! ^ID                                       : 8
  $ f6 z6 R0 Y( u( QFormat                                   : PGS6 b8 P3 H# j7 V# a" I& }7 y
  Muxing mode                              : zlib3 B! z* M1 O! H) i6 b- x/ t4 F
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  + a& @; l- j7 ~* I; V' K$ t  WCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ( G9 _/ k9 ?, w- O0 c9 w/ PDuration                                 : 2 h 1 min
  ! i! \( [9 j$ pBit rate                                 : 23.5 kb/s
  , P6 z4 I- a& `' D7 W9 R6 v" S! _4 cCount of elements                        : 2476
  " R/ r/ ?+ k' y1 n! vStream size                              : 20.4 MiB (0%)2 }; |& R2 X7 {' D* c
  Title                                    : Spanish-PGS
  3 g) _. t: u& n0 L/ ALanguage                                 : Spanish; l4 t8 b/ W+ ~
  Default                                  : No8 Y/ g- F# z( n( n# g$ o0 ^* x* y
  Forced                                   : No
  % R% W( e1 c$ g! H3 D, ]3 }2 a6 n& v7 t0 q% C  E: [
  Text #5% W- e! U, j6 w6 Y7 E5 P1 x% V4 U
  ID                                       : 9" o% N9 |  {* k" i4 Q  O
  Format                                   : PGS
  ) O0 }( d+ V: UMuxing mode                              : zlib
  $ O7 g9 F7 P5 t' T# n0 \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 E3 P$ \7 q: o
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ( D. j; R2 \1 v2 J6 \# p0 XDuration                                 : 2 h 1 min
  4 q2 W  N7 I5 uBit rate                                 : 21.3 kb/s
  + D/ {% E4 c$ Z) z+ xCount of elements                        : 2608
  - G! `8 o8 X' J2 \2 _Stream size                              : 18.5 MiB (0%)2 r: D+ A4 R) F
  Title                                    : French-PGS" ~0 |' j8 m% {! ^7 `
  Language                                 : French
  / v0 b- F; [! @2 O, ODefault                                  : No
  1 C' a+ [( Y/ K: Z  xForced                                   : No
  * c& b! {  j' G7 d0 }
  0 G/ p* O( _9 `, V- _Text #6
    Q+ ]" r9 C0 q% [ID                                       : 10( g6 S" {3 V4 ~1 |! q
  Format                                   : PGS  i5 w4 _5 m- e4 s; J: c
  Muxing mode                              : zlib. q& W# B* X. ]& W$ Z
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 h/ k) G5 g6 I
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  + r$ n( @' I/ }9 \! I: C6 Q6 ODuration                                 : 2 h 1 min
  0 m. |! n, x- c. [, RBit rate                                 : 23.2 kb/s
  $ h6 d" }; K) ^7 x) B0 u  FCount of elements                        : 2500& w& H* B% n8 l" m! y, _
  Stream size                              : 20.2 MiB (0%)/ c$ |/ R  Q% S6 v( j) |
  Title                                    : Spanish-PGS
  " {: s% V0 s3 ]2 F& hLanguage                                 : Spanish) M1 Z  f7 e% i6 r& X& S
  Default                                  : No0 M+ ]3 I7 v% F9 G2 V0 ?3 ~3 s
  Forced                                   : No& w; B( U& Z+ _

  7 [* O( w. V9 ~% H& e: ]% f% R8 {Text #7- X1 o5 w* D& |3 J3 x4 B
  ID                                       : 11
  9 |! Q, @9 s2 Y. @Format                                   : PGS7 ]( U& [+ t9 v2 s' t; x
  Muxing mode                              : zlib/ U# }; ^& L) a5 ~, y" W- `
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  0 R# Q& W" N: T' b- m0 b. tCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 p- b2 U6 T/ s1 T
  Duration                                 : 2 h 1 min
  % u/ ^' Q' N, |" L! O$ IBit rate                                 : 23.8 kb/s4 H# N% v. v8 R
  Count of elements                        : 1906; m1 P& [( h$ T/ D1 s
  Stream size                              : 20.6 MiB (0%)
  / g% T4 r$ H  h" h  E6 GTitle                                    : Danish-PGS( [9 e, Y  c8 \" G! o
  Language                                 : Danish* o/ G% n1 ]2 I$ Y
  Default                                  : No
  + b, t9 f+ e0 P% GForced                                   : No
  2 T% o( |, ?! X+ N$ }; w/ p! v: i/ Y: e* D: C+ v
  Text #8
  ( j/ L0 e1 \7 QID                                       : 122 I2 {/ W' t- X( n, S$ I) S1 Z& w' ]: a
  Format                                   : PGS
  # N# @, @: P* k0 f+ _& D/ gMuxing mode                              : zlib! O& l5 D" h  B6 F
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 L, c; m' H; \- K9 P3 w
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 i) x' f  W* H# `/ D
  Duration                                 : 2 h 1 min
  , P" h, P- _) _1 A; \- M+ U1 pBit rate                                 : 21.9 kb/s
    M, R4 }4 u2 g1 j, P1 e" ECount of elements                        : 1956
  ) {1 r$ Z  L! e" \' y' E& oStream size                              : 19.0 MiB (0%)1 R7 ]! k# p% u9 p8 D9 r: V
  Title                                    : Dutch-PGS0 k* }- E/ ?7 Y: e& |
  Language                                 : Dutch: q( @$ T/ O- c1 u" k
  Default                                  : No
    f3 q* i4 a/ n8 a2 ?% Y& M8 l6 u$ qForced                                   : No" N/ t$ z" n3 m

  9 x% G: T! _* Z9 h' W( eText #9
  7 c" Z7 a: k% t, q  gID                                       : 139 F( J9 n+ O! c; t$ c/ l
  Format                                   : PGS1 K6 h$ m+ _( Z3 |+ ^/ P
  Muxing mode                              : zlib0 b8 H7 q$ ~: y2 o' W& ]
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  # A4 e# ^# v% q$ A! v  s  T/ ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( h1 r! g6 R2 T
  Duration                                 : 2 h 1 min
  4 H$ O* N& O0 l+ C' x; lBit rate                                 : 22.2 kb/s
  * S- \' S9 z! \- j6 z) @8 X- CCount of elements                        : 25107 B$ n" p0 `3 ?1 M, x- v9 B) B& p# E; j
  Stream size                              : 19.3 MiB (0%)9 J6 [0 A. h7 z* [0 u% y) E4 |. f
  Title                                    : Finnish-PGS
  & o. D& |* Y/ lLanguage                                 : Finnish) {4 O9 {1 I1 f# o: s2 ?
  Default                                  : No" X5 J% m. `* \2 Y9 n2 a9 p( ?
  Forced                                   : No% r$ Z& ^8 \: x4 x* M7 l8 a5 F; m2 Q' [, z! t
  ) O* V$ n$ O- j  U
  Text #100 k1 u* q" S! L2 a5 ~
  ID                                       : 14
  " B1 M7 e9 P% @+ `& [6 jFormat                                   : PGS* @3 K3 a% l- c4 `6 g
  Muxing mode                              : zlib
  ; o* C  V% A/ X! ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ' o' h& ~6 Q+ P! E$ d2 r$ DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' \2 w' m" H6 b1 q( B( H
  Duration                                 : 2 h 1 min4 {) f) j. c- |( v: `
  Bit rate                                 : 24.7 kb/s
  + K+ b; Z. X& \3 r; I0 KCount of elements                        : 2488
  2 D9 O' m8 e7 `+ _/ oStream size                              : 21.5 MiB (0%)
    y3 Q3 s4 v) j# \$ _3 h' O. @Title                                    : German-PGS0 E9 p* [4 p4 m( N
  Language                                 : German2 Z+ t. H, h% w. S6 X. q
  Default                                  : No
  ' x, e, c( s' `) ~& G7 {Forced                                   : No
  : w$ O, ]4 ?. z9 M* m) [+ P* t7 Z/ j0 D  ?. U# x2 i- r& t
  Text #11
  ! o; Z  y3 g0 [' c4 b" b$ Q& N* P$ eID                                       : 15
  ) H. n* N( U. ^& `- BFormat                                   : PGS% j9 A9 ~7 u1 s7 m# I$ |5 u
  Muxing mode                              : zlib
  9 U/ [0 s: H9 ^- m! J4 N8 \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  7 D1 G5 F+ h! S. ?4 _2 i* B4 yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
    A" _  w, q4 ]3 d' c) {Duration                                 : 2 h 1 min
  , _# G- n; Z. b- b6 q- OBit rate                                 : 23.1 kb/s
  ( I% _% Z! a4 A) R( ?4 aCount of elements                        : 2522
  8 }; j; K, X8 Q9 \; uStream size                              : 20.0 MiB (0%)
  9 T& E* y  j; p& ?- V( M+ vTitle                                    : Italian-PGS
  ' P, M+ O6 H  OLanguage                                 : Italian( W/ Y9 ~( \( l. z
  Default                                  : No2 ]' Y- B- {- ]( h$ a
  Forced                                   : No9 }* L2 M" l9 }( |

  % j# {3 O3 G2 b5 PText #12# I( Z; T6 j0 q
  ID                                       : 16# N2 Z9 }! P  ?4 ^- [
  Format                                   : PGS0 E& i+ h3 t/ F* g6 y# l
  Muxing mode                              : zlib# y7 h! F, R1 J0 X& Z& p
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ' N8 ~9 v" @& D% z5 gCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  1 T. X8 N# g7 }/ \" CDuration                                 : 2 h 1 min
  ! X/ ^2 y( E4 P1 HBit rate                                 : 15.3 kb/s5 b/ |) {" J* R( x
  Count of elements                        : 2520
  + C! b1 L/ Y% s7 |4 p$ AStream size                              : 13.3 MiB (0%)2 M) Y) n# @3 `% m6 [7 I
  Title                                    : Japanese-PGS
  " j! S) O9 v6 P: rLanguage                                 : Japanese
  " E9 B% I! w3 o# `* p% PDefault                                  : No, o3 B& B' H' p% J
  Forced                                   : No8 N- d2 m+ L9 V0 Y, o; u% H* r
  * H2 L7 h: U2 E+ A" c6 ^( P6 }  Q
  Text #13
  , Z4 K, C) Y" `5 ^  ~5 ?- YID                                       : 17
  , D. m& @/ V9 e' X0 ]Format                                   : PGS7 b/ ~1 @" U; R5 |7 b
  Muxing mode                              : zlib
  / @0 i* L2 n/ M; Z  ?' a# {Codec ID                                 : S_HDMV/PGS4 W0 Y, X- V8 V
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% f$ a4 g$ H) Y: I3 g" f0 I
  Duration                                 : 1 h 58 min" l; h% m# M/ |" a1 M
  Bit rate                                 : 85 b/s
  4 D' p7 R% V! X! T2 O- y6 JCount of elements                        : 16" R' X1 j2 c5 j) ~& i  i' w4 z, q
  Stream size                              : 74.0 KiB (0%)6 o+ ~" g5 L) Z- P" t6 O. Y( |
  Title                                    : Japanese-PGS
  $ p0 _! ^4 U  c* o( |6 f* B. CLanguage                                 : Japanese
  ( Y" s* y5 J3 T/ M& g& _Default                                  : No2 J+ J$ ~( X3 O  m( p! T  f9 Q
  Forced                                   : No
    r# B+ S8 E1 f1 O8 t) j& H/ {! S# s' W/ l% G+ }7 s  t5 c3 |
  Text #14
  & ]4 E9 M/ }6 S4 \" h$ k) mID                                       : 18; b' _$ p+ F4 u- g" S  v' r* v
  Format                                   : PGS
  7 F' B7 B0 C# F, i" s8 WMuxing mode                              : zlib* ]6 ]- Q: S# V' d$ ^9 O2 C
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  * _! C0 \. X. F2 h/ E5 h  K& CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  ( t% C8 f) ]! a. pDuration                                 : 1 h 57 min* |- v: R% Q0 h* P& c/ ]
  Bit rate                                 : 24.5 kb/s, O. r$ Y' {2 u7 l
  Count of elements                        : 2518; ~% _; ^; }8 @1 g2 N4 B
  Stream size                              : 20.6 MiB (0%)
  : E) u. V- F% n6 O  M; q/ [Title                                    : Norwegian-PGS
    z  c; A) v2 B" A; eLanguage                                 : Norwegian. ^( V! V5 U2 O  n0 Q, o' y0 {
  Default                                  : No: ]& ^" I3 a2 f. h+ p0 K7 [$ I. j
  Forced                                   : No" G9 [* [$ c# n

  ( E8 D9 M8 @3 c# e: H9 h, M" rText #15
  # \8 Y( `) w# ?7 }( _& g; [2 T# [ID                                       : 19
  * z9 ]0 r  x% K& K+ P' UFormat                                   : PGS
  + j, f7 W  P; z7 S7 P, X# B0 TMuxing mode                              : zlib, R0 c5 X; t' G! P% K
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ) N6 f0 ^$ b5 h/ ~& M; GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  / |+ @, F7 X- O6 BDuration                                 : 2 h 1 min
  1 g" M* v! |; n/ N# h( fBit rate                                 : 22.8 kb/s2 Q! `; l/ ?. p" y1 p
  Count of elements                        : 2112- \" X  k4 B( }: ^
  Stream size                              : 19.8 MiB (0%)
  , e% p6 i6 e# ^  k, }Title                                    : Russian-PGS" C/ ?0 G( I4 c3 M) ~* p3 L
  Language                                 : Russian3 W6 ]9 z- W" N
  Default                                  : No9 Z) ]4 y5 `0 A5 M
  Forced                                   : No) ~6 j1 F  b% i5 B5 q
  ! L1 A0 F7 x5 v8 I3 f1 @
  Text #16: k. V/ S0 r3 d4 ?; p" s
  ID                                       : 20' i3 X. v9 c4 M7 J5 O
  Format                                   : PGS. j& |, ]/ ~" A% ~- |5 K
  Muxing mode                              : zlib7 k/ a2 ~- k& S8 U0 o
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ) X3 S. [. F* UCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! y: K+ u9 R8 |8 l  D
  Duration                                 : 2 h 1 min1 b% j6 u8 V" Q8 X" A% W' ~
  Bit rate                                 : 23.0 kb/s( X! B" q: {5 |, {& J
  Count of elements                        : 2522
  ; D  \& o! f- q9 v, s% AStream size                              : 20.0 MiB (0%)
  ) ^% P7 Q. E% j  y6 C- \! eTitle                                    : Swedish-PGS
  1 y! Y  C  C! b( ZLanguage                                 : Swedish
    X8 d! ?) m8 P% }1 Q% sDefault                                  : No4 y2 B" c' Q3 d: L
  Forced                                   : No9 V$ q5 l, {& @8 ]

  * T8 d9 r1 h8 ^. QText #17  n6 P9 b5 o: ^* }- u! \
  ID                                       : 21
  ' K- e* ~% G8 i3 L3 a) [8 D' zFormat                                   : PGS! _0 V* r! w+ D6 I2 ^" a
  Muxing mode                              : zlib0 M3 Z: n5 f, s; }
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 Z3 L  e9 {6 F' g. H
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& N! V: t0 J, _, `
  Duration                                 : 2 h 1 min. F. u' M# z; Q
  Bit rate                                 : 18.2 kb/s
  - Y, W9 {  ]* ]5 d- R' W. c4 M( rCount of elements                        : 2524
  4 w7 B5 I, u+ F, j1 a3 k  Q, w' rStream size                              : 15.8 MiB (0%)8 L0 |5 O3 y3 K+ s1 {, q/ k
  Title                                    : Chinese-PGS5 I$ ?9 k1 z0 i* R
  Language                                 : Chinese
  ( x: |0 `" v) D0 n' BDefault                                  : No; W! R2 ~- V, G
  Forced                                   : No& N& z# P- K5 `. F& P4 f
    p% T2 k2 l" ~/ U( n( A/ p
  Text #18
  $ `6 N  w  e: \* G; z) G. K+ p5 j$ oID                                       : 22, w" W* A2 f$ ~0 L
  Format                                   : PGS
  ! u& P5 Y" v3 Y/ cMuxing mode                              : zlib, s/ Q# P( ?" Z4 \. h4 d
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) m: t* J# U+ f- R3 j# [
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ g( A, r; W+ R. R6 s
  Duration                                 : 2 h 1 min: r  H/ m8 F* C* A- C
  Bit rate                                 : 20.8 kb/s
  + C! ~9 {* r' xCount of elements                        : 2518
  ) H! d7 X8 [+ F3 QStream size                              : 18.0 MiB (0%)
  ! w# r* l& {& s" v; eTitle                                    : Czech-PGS3 f% I5 c8 z- [: p+ c
  Language                                 : Czech, `+ ^+ A' c3 o0 _3 d
  Default                                  : No
  ) F7 L$ W9 B0 ~0 r# ]- dForced                                   : No* m8 h/ [0 a/ c2 m; X
  # m1 [& v" v; ?
  Text #19  s5 S/ o; A% e% ]  ~
  ID                                       : 234 `9 U0 y7 Y% X, P2 I! P
  Format                                   : PGS
  6 q4 w6 m) B! O6 L; iMuxing mode                              : zlib
  3 @1 U# u) z3 V- \1 x0 r3 OCodec ID                                 : S_HDMV/PGS5 s( r+ _: K5 S
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs+ @1 T1 }* `' `8 s6 \! D
  Duration                                 : 2 h 1 min1 \& O( g" J7 \( E( T3 X. Y
  Bit rate                                 : 26.2 kb/s
  $ L" R$ x! z" {% Q! N5 jCount of elements                        : 2332& \; `* F% @' |# h& a2 u) H
  Stream size                              : 22.8 MiB (0%)
  9 V( p( Z' a# ~1 k9 y1 W2 XTitle                                    : Greek-PGS9 o6 {" V$ A; R, F4 A4 i' [
  Language                                 : grc' H% t% e' b% _8 s1 F/ \
  Default                                  : No
  ' ~, e/ V0 u" o0 v6 ^, rForced                                   : No
  " p; x- c1 A/ f+ u' F+ L$ h3 l5 H+ @1 o0 ?0 K! F
  Text #20& C. g. a  o/ v) V/ V- c
  ID                                       : 24
  % l& _7 e" b$ N1 l! xFormat                                   : PGS' V! {$ o  f3 t; T) d" a, ^- l
  Muxing mode                              : zlib1 H2 T( k: s9 [6 ]- ?7 {
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  , J3 _2 Z, ~0 h5 P. b9 g+ yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  * p) F* f: t/ c/ @, O1 Q8 f( LDuration                                 : 2 h 1 min- c) ?/ h1 }6 |2 Q$ _
  Bit rate                                 : 22.0 kb/s& j$ l% o* o) n% j/ B% T
  Count of elements                        : 2558
  , a9 r8 }8 S/ E# ~! Q5 W2 R4 {9 xStream size                              : 19.0 MiB (0%)  p1 @# b. g: ^8 p+ ?0 F( N
  Title                                    : Hindi-PGS
  1 d# ^2 k0 Q3 Z( ^: E+ G% `3 sLanguage                                 : Hindi
  / l" k* j- d/ [5 G: w' BDefault                                  : No
  * L) S7 i9 {# e) XForced                                   : No+ _5 H) L( [& J1 k& Y

  * M" Y( \+ J3 H  o" ^Text #21
  4 e# i% G3 O) ^ID                                       : 25
  ! L! t8 x4 K$ a! v2 p+ @2 q! XFormat                                   : PGS4 B, S/ H! O: ?! C' ^8 u& c' }
  Muxing mode                              : zlib
  0 C) l1 Q# t4 {  O4 d% v7 \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ( r  D4 U9 Z; `0 oCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 ~7 r, m2 s) v1 f7 k4 i
  Duration                                 : 2 h 1 min
  + W# O! H( d! ?7 v0 c; K% ]0 n7 }Bit rate                                 : 22.9 kb/s
  1 ]  E+ ?" ^2 ~. m& E, V2 Q4 q* zCount of elements                        : 2512
  9 u  w! U% u  {$ Z+ Q) GStream size                              : 19.9 MiB (0%)
  0 _9 R9 d  T* _0 h* E- ]* }Title                                    : Hungarian-PGS
  5 v1 X7 ]: R. h5 W* c. F5 `7 ?6 [Language                                 : Hungarian
  7 ^3 p* b9 K- A/ N! b2 q( h% ODefault                                  : No
  , m9 j9 L( F8 w9 U$ E+ C" gForced                                   : No
  4 i7 s6 N7 N& U8 u' u, ^9 a* Q% d" |3 S8 L9 B, U0 t5 j
  Text #224 S6 X' l  V3 K' G9 s
  ID                                       : 26; A: f0 S# a9 {6 h  E$ B( R  P
  Format                                   : PGS3 j9 }1 ^' D9 |3 A
  Muxing mode                              : zlib
  ( x+ G5 s$ m2 j. `" NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS. Z7 s+ q7 O1 J" q5 \- g/ r
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  # Z0 H1 E( x, o: C3 }; ODuration                                 : 2 h 1 min& _; g+ c0 k) h& n  U: O
  Bit rate                                 : 15.4 kb/s+ `' |. d. _, k% h& E1 V% f
  Count of elements                        : 2492: o8 l6 b2 M8 R) w. a* `$ R
  Stream size                              : 13.4 MiB (0%)
  9 @/ V' y( R2 f: ]( NTitle                                    : Korean-PGS% I) V$ z# I) C7 r7 {
  Language                                 : Korean
  ' O# D& T& e% w5 \1 ^Default                                  : No* G5 r3 C1 B5 F  I$ E- j% |
  Forced                                   : No
  0 n- @' T" `9 o. Q9 w' j; h0 w  o5 T
  Text #233 U3 A  }5 b, C- {$ U8 T
  ID                                       : 27
  0 R7 L# p& w6 nFormat                                   : PGS0 P; J6 j; i7 j; n" [* i& V2 E2 q
  Muxing mode                              : zlib' p/ p' T! G0 t, X/ i; `
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS8 H0 t+ y' {5 q- k. R6 u  }% I
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) [: t( j' \# _3 |
  Duration                                 : 2 h 1 min
  % N: {# z4 @1 S$ X6 L' c! WBit rate                                 : 18.6 kb/s7 Z  U" w7 j5 r+ X5 l
  Count of elements                        : 25223 P: c2 k  Z4 H1 \5 k
  Stream size                              : 16.2 MiB (0%)+ M# A( s8 o, i6 h, h: o
  Title                                    : Chinese-PGS
  / z/ n" J5 E: z' y2 c( H& zLanguage                                 : Chinese
  3 {% O; I: v2 c1 _) t$ X, gDefault                                  : No! ~3 j7 b4 s/ l
  Forced                                   : No
  3 L  k0 B! d7 J0 e% {* u7 j. B* V/ ~
  Text #24
  & q# Q/ K1 D  q* E) ZID                                       : 28
  0 J" p' u) Y- tFormat                                   : PGS1 I% q+ @) ?& c4 x# O5 X
  Muxing mode                              : zlib* a$ d" w( q1 V' c0 v3 j3 Z
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 o9 v" E# @6 n
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' t. u! ^, A; s/ ^
  Duration                                 : 2 h 1 min" d  z$ k! @7 E
  Bit rate                                 : 21.0 kb/s% ~9 l- _* c8 M9 N- }2 Z6 A8 L
  Count of elements                        : 24600 `* V/ l% ~- v' |
  Stream size                              : 18.3 MiB (0%), c7 M; ]6 ]9 l& L1 q, Q
  Title                                    : Polish-PGS
  ' t& [/ O) F' RLanguage                                 : Polish8 G1 W8 J# d# q+ {2 h
  Default                                  : No  a" u2 [% E4 [1 K0 u
  Forced                                   : No
  $ j0 O6 o5 ~! A3 ?) a7 n" y1 @% @% t6 T/ t' s  y- k6 Q
  Text #25
  0 Z& W$ G) l* Y5 HID                                       : 29
  ; Q: K9 p7 m, a# N1 T! L" RFormat                                   : PGS& @5 l. f; l9 T: `1 j
  Muxing mode                              : zlib
  0 G+ d5 J2 M$ M- n. _. b1 s) y) PCodec ID                                 : S_HDMV/PGS  H  Y- q: B" @  h6 A
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 \/ x8 |/ S% s0 Z8 v+ H1 E+ Q
  Duration                                 : 2 h 1 min( c. z% V* o$ ~2 y
  Bit rate                                 : 22.7 kb/s' a9 Z* U6 }: _  x  }: G
  Count of elements                        : 25109 `% d* h0 s! M7 Q. e
  Stream size                              : 19.7 MiB (0%)2 I# }1 T. ]( I4 Y# I; B
  Title                                    : Romany-PGS+ H! Q3 u. Z. H6 Q3 z" _; n6 s% I
  Language                                 : rom, t! v7 Q" b5 U/ @# K) Q
  Default                                  : No! ], D( T+ L0 ]$ |! V9 C
  Forced                                   : No
  ' B9 t4 ^% D$ R0 D: O% \5 Q$ L9 c" P  o* y6 C
  Text #263 |, o2 T$ p0 S6 `2 f0 ?2 @2 f
  ID                                       : 30& _- A( t+ J$ p3 [( K; L/ q0 D
  Format                                   : PGS3 E  J% b( W9 u
  Muxing mode                              : zlib
  4 `5 X4 {0 m, x; D  vCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  / H3 o7 \4 M9 H; T/ L5 LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! c5 L6 t4 d, ^9 N: W6 M& ^! d
  Duration                                 : 2 h 1 min
  & M/ V6 w4 C( [% w' I; g0 l& a) pBit rate                                 : 19.1 kb/s4 a' |. ?8 M" U
  Count of elements                        : 2522
  7 h. s% Y+ a3 w- E$ [' K4 ?. [, mStream size                              : 16.6 MiB (0%)  D6 h! d1 }4 X' p6 s9 S, f, V
  Title                                    : Thai-PGS
  & T4 K4 u7 x3 zLanguage                                 : Thai  c# V  l  e! E* c; |5 z7 O; v
  Default                                  : No
  ' s2 s7 |3 \& D+ K. _% q( fForced                                   : No+ l  ^% k8 n3 m8 `
  5 w! f2 z' z" A8 A! I) l$ W- |1 r6 c' A
  Menu1 x9 z& _# ?3 H5 Y1 \, j
  00:00:00.000                             : en:00:00:00.000* Q4 `- p/ t+ @# F) K
  00:03:28.625                             : en:00:03:28.625
  4 I1 k8 A9 f8 r3 d, Y00:07:51.680                             : en:00:07:51.680/ P. n: y% I- L# D
  00:10:07.982                             : en:00:10:07.982
  & c4 _$ k( M1 [$ v8 t" b, l  V" V00:13:06.703                             : en:00:13:06.703
  ; y- T7 x9 I# d7 e+ G00:15:06.739                             : en:00:15:06.739
  3 I- o) S% t- z* l00:18:04.542                             : en:00:18:04.542
  % Y. i; W0 X; ^  v: B* V8 Y00:22:58.711                             : en:00:22:58.711
  6 _" f5 d7 L6 N# U5 e& l4 b2 U! ^00:25:35.325                             : en:00:25:35.325$ d! x8 M# X; q7 j1 i
  00:31:40.899                             : en:00:31:40.899/ h6 o6 w/ o; x" k0 H( h8 C  J7 c
  00:33:29.216                             : en:00:33:29.216
  1 o1 K$ ]& _7 S3 f+ v00:36:32.816                             : en:00:36:32.8161 U: U1 I8 ?2 t: h  L
  00:38:30.892                             : en:00:38:30.892& z2 P: B+ @  }& u% @
  00:42:05.481                             : en:00:42:05.481* b- v$ i( Q- s( C4 v
  00:45:58.214                             : en:00:45:58.214( c* W0 x& \, u$ d4 A, n" r6 N
  00:48:31.450                             : en:00:48:31.450$ I, V  R: B) G# a
  00:52:57.007                             : en:00:52:57.007
  6 O* X  z4 V* _9 ~) i8 a$ ~, ?1 t" n00:55:14.353                             : en:00:55:14.353
  ; n( R2 W2 u: h8 W+ X01:00:39.761                             : en:01:00:39.761/ W% R, X# c, K1 \& k. n
  01:02:56.564                             : en:01:02:56.564
  7 |9 L$ Z) i4 G+ G01:05:16.788                             : en:01:05:16.788
  5 [: I. [: k4 K01:10:50.496                             : en:01:10:50.496
  # J* I1 e. z5 z# j; J8 w01:13:37.288                             : en:01:13:37.288) N4 h: Z2 v' o  g$ J( e
  01:16:35.216                             : en:01:16:35.216
  3 g3 _$ R: U7 U/ |9 f, i" o! g01:18:52.227                             : en:01:18:52.227! R6 C3 q+ c8 z( p/ C6 ?# }
  01:22:48.297                             : en:01:22:48.2979 H  v) Y0 ^! P" _
  01:24:55.340                             : en:01:24:55.340
  ( W" P" \) s1 _( }+ V' E# z3 I01:28:25.217                             : en:01:28:25.217
  & w; a0 ]7 Q! t7 u4 M0 r01:33:18.551                             : en:01:33:18.551
  6 ~0 |# Z, X4 |- b% ~( Q01:36:08.763                             : en:01:36:08.763
  + x7 ]$ ]; U2 R, `0 F: b01:41:54.692                             : en:01:41:54.692
  ( [7 g* B8 x2 m; C6 j( O4 u01:45:23.442                             : en:01:45:23.4425 S% \5 h: d8 N+ I8 X$ M4 f- ]
  01:48:16.490                             : en:01:48:16.490& L" L0 P  ~5 P4 p* _) y
  01:51:43.655                             : en:01:51:43.655
  6 ~4 F8 c' b  [1 z: k3 n6 |, K01:54:43.668                             : en:01:54:43.668
  ' \1 n. U7 N  t; b0 o5 O  w01:56:51.504                             : en:01:56:51.504
  ) R4 X7 W: a% G2 M# c. J
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

  该用户从未签到

  0

  主题

  31

  帖子

  183

  积分

  Sponsor

  金币
  65 枚
  体力
  52 点
  QQ
  3821s 发表于 2020-3-11 21:19:05 | 显示全部楼层
  楼主发贴辛苦了

  该用户从未签到

  0

  主题

  9

  帖子

  170

  积分

  Sponsor

  金币
  132 枚
  体力
  19 点
  bearhx 发表于 2020-3-13 11:26:06 | 显示全部楼层
  啥也不说了,楼主就是给力!" G0 T3 E! m# @7 ^3 j0 b/ h- f7 g
  Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

  该用户从未签到

  0

  主题

  335

  帖子

  1300

  积分

  Sponsor

  金币
  0 枚
  体力
  655 点
  QQ
  neilwang1982 发表于 2020-3-17 11:39:06 | 显示全部楼层
  thanks for sharing wonderful movie

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-3-31 07:54

  快速回复 返回顶部 返回列表