BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 103|回复: 5
收起左侧

[4K极清电影] 哪吒之魔童降世/哪吒降世 [4K REMUX无损版] Ne Zha 2019 CHINESE 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 5.1-FGT 56.57GB

[复制链接]
 • TA的每日心情
  擦汗
  5 天前
 • 签到天数: 348 天

  [LV.8]蓝盘专家

  3945

  主题

  4071

  帖子

  5万

  积分

  Post Share

  金币
  6689 枚
  体力
  15287 点

  卓越贡献勋章

  黄金嫖客 发表于 2020-3-16 03:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Born with unique powers, a boy is recruited to fight demons and save the community that fears him. ' R$ l$ \; c0 T2 m+ F# S# X  Z
  , J( t; d! i5 u5 J; L$ s( c
  02(Conflicted copy 2020-03-10 from PC-BLURAYCD).jpg + U- p+ r5 b, w6 m9 h

  % p! T( E) ^3 O/ _% _  f◎译 名 哪吒之魔童降世/哪吒降世
  & L% t/ U$ B5 m: A1 V( W◎片 名 Ne Zha / Nezha: Birth of the Demon Child/ |' z1 L& }, L& I
  ◎年 代 2019
  6 t6 ^. N2 Y9 M  V◎产 地 中国大陆! M+ D6 r, I) l* Y* `  E! F
  ◎类 别 剧情/喜剧/动画/奇幻
  5 j% f/ b4 w# T+ l4 [4 v% H; Y◎语 言 汉语普通话
  ! T7 e5 S8 X. t) z/ @◎上映日期 2019-07-13(大规模点映)/2019-07-26(中国大陆)
  . g1 c9 |6 F) m8 h. E6 l7 n5 V◎IMDb评分 7.6/10 from 3,344 users
  - b$ f3 r/ [% o/ _1 W◎IMDb链接 https://www.imdb.com/title/tt10627720/
  " J6 t4 e, A  b' S◎豆瓣评分 8.5/10 from 1,346,731 users2 G( H& @2 i0 u  ^' I! V
  ◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26794435/
  ; B+ S% z4 B7 G: S3 ?6 M5 H◎文件格式 x265 + DTS
  6 H; Z  K) ]3 a1 n◎视频尺寸 3840 x 2160% J8 L+ f' ]# }0 d/ B6 R0 g
  ◎文件大小 1DVD 56.57 GiB) o4 h! i0 q1 `: v2 @4 s
  ◎片 长 1 h 50 min) f/ {) p! T- f+ }  V# X' Q  F
  ◎导 演 饺子 Yu Yang
  ' G. n2 l) C6 l, b8 p◎编 剧 饺子 Yu Yang% @" I/ t7 c* _2 X7 ^
       易巧 Qiao Yi$ }- B7 J  Z, r2 ~  ]* m) S' x3 T( t
       魏芸芸 Yunyun Wei9 {& J" ?) Z# }( k, S
  ◎主 演 吕艳婷 Yanting Lü
  - z- z4 _% B) w; H5 O     囧森瑟夫 Joseph
  % R) d( w2 g9 C1 X. p; s( C     瀚墨 Mo Han5 [$ }8 X$ U9 ]& f2 n  F% K
       陈浩 Hao Chen
  $ v* v8 _* @- f' D+ p7 M7 W     绿绮 Qi Lü) l: s/ C9 X8 O, t+ e% Y5 s
       张珈铭 Jiaming Zhang4 |& X" n8 F2 ^
       杨卫 Wei Yang8 j: c" M) c7 p7 f; Y% J0 D
  & f9 ?. `# F# d7 O" i! s. ^
  ◎标 签 动画 | 哪吒 | 中国大陆 | 神话 | 成长 | 亲情 | 2019 | 搞笑1 A! W* h$ k. C9 u/ o& C( g/ M: v* H

  / r) }( Z( G* P; V◎简 介    @, Z! K1 t5 ^" ^, D4 V

  : m+ ^( c7 E/ X) q  天地灵气孕育出一颗能量巨大的混元珠,元始天尊将混元珠提炼成灵珠和魔丸,灵珠投胎为人,助周伐纣时可堪大用;而魔丸则会诞出魔王,为祸人间。元始天尊启动了天劫咒语,3年后天雷将会降临,摧毁魔丸。太乙受命将灵珠托生于陈塘关李靖家的儿子哪吒身上。然而阴差阳错,灵珠和魔丸竟然被掉包。本应是灵珠英雄的哪吒却成了混世大魔王。调皮捣蛋顽劣不堪的哪吒却徒有一颗做英雄的心。然而面对众人对魔丸的误解和即将来临的天雷的降临,哪吒是否命中注定会立地成魔?他将何去何从?
  ; B7 @* ^$ T) I5 w9 |+ V8 ~% ]2 p  l! @7 L
   The Primus extracts a Mixed Yuan Bead into a spirit bead and a demon bead. The spirit bead can be reincarnated in human to help King Zhou establish a new dynasty, the demon bead will create a devil and harm human. Ne Zha is the one who should be spirit bead hero but he becomes a devil incarnate, because the spirit bead and the demon bead is switched.
  * m/ w! c$ E" i0 h( E: F' R" r8 a  V+ ?
  ◎获奖情况  
  , V! H; K& a, U8 r4 {  V% X& K4 f! l2 W
   第6届豆瓣电影年度榜单(2019)
  " l, U  p# R/ w# M2 S0 N 评分最高的华语电影! A, E  k' |+ |/ y( x* P0 F, ?& j
   最受关注的院线电影(提名)2 q% u; n& N. A* q* y, ?& R  v' _
   评分最高的动画片) ^' l3 J5 Q6 h9 X: }3 B

  5 U% E; \& Y  X+ p4 ]8 D" F2 m
  Video #1
  2 i* x4 b; l" j: O5 C7 T0 T: _ID                                       : 1) ^+ v! K7 _* _9 x4 k1 \" B
  Format                                   : HEVC5 Q+ u) f  U1 l+ ?! f
  Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
  $ L" p; q, k% b' X% H) IFormat profile                           : Main [email protected]@High! W4 J7 J% w5 e% Y2 W. r3 z
  HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
  4 h+ X. _+ h$ H$ _. CCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
  , ?& H1 u9 N3 WDuration                                 : 1 h 50 min: I6 m( }2 a* R( B  x( F3 w
  Bit rate                                 : 59.8 Mb/s2 f4 M/ h, Z  \+ S2 _: f+ b
  Width                                    : 3 840 pixels0 T; a, A  @# d! ]: ?/ @
  Height                                   : 2 160 pixels
  : g  ^3 w$ m( M  BDisplay aspect ratio                     : 16:90 H0 M7 _9 l! f
  Frame rate mode                          : Constant
  * j% p( c( L* }" y7 k7 T8 cFrame rate                               : 24.000 FPS
  % Y3 q/ N( i: L& q5 D; BColor space                              : YUV0 z* K2 _/ p5 z( k. J
  Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)8 a5 e8 J! L! d: r8 M" }! o
  Bit depth                                : 10 bits
  . E( P1 a: H% t7 w' b4 ~' \3 BBits/(Pixel*Frame)                       : 0.301
  . r( t1 v7 _  M, NStream size                              : 46.0 GiB (81%)8 \$ ]/ {- e5 z  X: ~( K; \
  Title                                    : Ne.Zha.2019.CHINESE.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT) ?" I' H6 @# a5 e7 p$ K5 \
  Language                                 : English: B- K  s7 w: m. b9 h, X
  Default                                  : Yes
  8 V- _1 A' ?; C. |8 XForced                                   : No
  7 Q3 b" i# ]" p0 F+ _+ kColor range                              : Limited: M1 o6 S" g( u) ]8 [$ }0 K
  Color primaries                          : BT.2020
  6 N8 v$ f( w3 P( a% p; I  CTransfer characteristics                 : PQ% C& R1 C3 G' J7 _# k9 w
  Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
  ; z* X  c. s* p. a. MMastering display color primaries        : BT.2020* e9 F5 x; m, F0 G3 `/ a% u9 i7 a
  Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
  3 y7 s. H) v1 u1 r5 U7 b1 VMaximum Content Light Level              : 684 cd/m2' X7 |8 T! ~7 h- r* s7 _
  Maximum Frame-Average Light Level        : 400 cd/m2
  . k* g2 B& L: f9 V7 T% A+ F' R
  $ \, z  l: L0 ]( I% U' GVideo #2* H+ e2 c9 d& j) p" J/ Y
  ID                                       : 2& F- S, |1 \% x; q  D2 J& w5 X- I  ?
  Format                                   : HEVC
  + C  a# |9 H4 e3 P; z4 y4 UFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding) b2 p) `  U4 [6 l5 O$ Q
  Format profile                           : Main [email protected]@High* X; x6 f: O( x$ c
  HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible: I; _+ z3 D! A1 s9 ?% f
  Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC) s, @$ O4 s& M8 i6 h: }( j: h8 R' N
  Duration                                 : 1 h 50 min8 f& W$ l! z. V* _3 z
  Bit rate                                 : 695 kb/s
  ) C9 p: N! [4 e+ GWidth                                    : 1 920 pixels
  ! I9 M4 `) j+ k. E9 ~Height                                   : 1 080 pixels
  % \* ]) N' n9 E3 pDisplay aspect ratio                     : 16:9
  : k2 J% I4 }( y+ l$ DFrame rate mode                          : Constant
  # S3 _, u; R' v7 C( S4 g% s8 `Frame rate                               : 24.000 FPS
  5 m+ F/ [3 y6 @# NColor space                              : YUV! q* y' N3 T* s. m4 C
  Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)# X9 B' j# d' s; g$ `+ d
  Bit depth                                : 10 bits
  9 z- H) ~  C1 y/ u# L- BBits/(Pixel*Frame)                       : 0.0144 K1 c% a& z! j$ G" {4 V; z! N2 q
  Stream size                              : 548 MiB (1%)
  ' w9 P( u" c0 J4 F  S& LTitle                                    : Ne.Zha.2019.CHINESE.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  * y$ x0 p  [5 G4 x% }, v) nLanguage                                 : English
  ) H; C. p6 |& z! K8 d( n2 m7 x% j. ODefault                                  : No
  9 ?( C/ u6 W& f: TForced                                   : No
  : `# B/ I4 ^) i2 ?/ x4 }( lColor range                              : Limited
    g  U' g# m3 H- _6 r, X$ R4 UColor primaries                          : BT.2020: \& V9 m" z8 z  f/ E( y: j# X
  Transfer characteristics                 : PQ
  ( k7 e( h! n5 Y, X0 O, lMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
  : J! m- P  G! [3 cMastering display color primaries        : BT.2020
  ; k5 @) i8 G! i# oMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2! E$ p0 M* w0 o: \

  & F2 H8 {5 p: ^" W$ AAudio #1
  # ^! E: \9 k$ \6 i8 L$ R7 j  Z0 o+ yID                                       : 3
  5 {3 I) `* v, O; E2 |& QFormat                                   : DTS XLL
  ( F4 c# M% j/ p; s6 i! s3 kFormat/Info                              : Digital Theater Systems! v& |7 N9 X! P/ p/ F. O% `
  Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
  # M+ J) s9 h9 H" @8 b; ^6 [: i5 WCodec ID                                 : A_DTS
  * d  q% ?# ^) A8 _Duration                                 : 1 h 50 min
  9 R) g+ }4 o3 Z5 J& o$ M( FBit rate mode                            : Variable
  / A) K# ^) q3 k! RBit rate                                 : 2 455 kb/s5 V! O. Z1 \* S/ H/ w- g
  Channel(s)                               : 6 channels, m* i2 V9 K6 C, }
  Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
  , x4 t; @/ L% u. d0 n3 f! d) jSampling rate                            : 48.0 kHz: [6 H4 O1 J) G4 X1 E
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  8 `. c: ~- V4 Y3 pBit depth                                : 16 bits0 T4 A* R9 z" t) L% z5 H
  Compression mode                         : Lossless
  & {6 r6 Q& [9 W* t0 XStream size                              : 1.89 GiB (3%)- T4 [! k% U: k1 P% ]4 P9 C
  Title                                    : Ne.Zha.2019.CHINESE.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  ; K. b! Y  f" A' O! CLanguage                                 : Chinese
  ! B# g7 Q* h' _2 u" N- sDefault                                  : Yes
  5 `8 U; e# r; |Forced                                   : No
  # r% k( C; C) p1 U+ w' Q. s* u2 K
  , ?1 e9 q% w. g3 bAudio #2, o: J! L! W$ K" J4 C6 T+ E1 }, U
  ID                                       : 4
  ; N9 b. {0 `" l, C5 T0 bFormat                                   : MLP FBA 16-ch
  " e/ X! l! q3 ?* {- b% I4 q3 QFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation' x5 s/ \: L1 g; J
  Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
  8 S# x$ s4 L& Q# c0 T- @Codec ID                                 : A_TRUEHD
  . f2 C0 M( W: S! e4 `* xDuration                                 : 1 h 50 min1 v4 f6 ^. P' n  V7 ]8 N
  Bit rate mode                            : Variable( B% f( r1 M2 q) S* e4 k7 ?3 |
  Bit rate                                 : 5 055 kb/s
  # G" a8 Y7 l. F  N3 a! ^/ {; f; b3 hMaximum bit rate                         : 8 640 kb/s) u) y. X  Q* O1 Z
  Channel(s)                               : 8 channels
  $ e; ?& ]1 m! y% h* ^Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
    @8 Z& J( U2 D6 }Sampling rate                            : 48.0 kHz2 E! O2 X$ R- r9 v( \/ l! ?
  Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
  5 I* i6 V6 m$ A% hCompression mode                         : Lossless( Q$ T' e; e: U# J( }  E
  Stream size                              : 3.89 GiB (7%)3 g4 Y8 a( R; B0 a: @
  Title                                    : Ne.Zha.2019.CHINESE.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT3 ~) Y$ S& A3 ?8 r
  Language                                 : English4 m2 m) i- l9 k
  Default                                  : No
  ; R) C% J4 Q3 Y- h: q/ mForced                                   : No* a" o. K: P4 A9 H9 F# z4 n
  Number of dynamic objects                : 112 l4 n) Q3 ^+ d6 f
  Bed channel count                        : 1 channel
  9 j" d5 f3 @0 ]/ b' v) s1 e; Q) JBed channel configuration                : LFE# e9 o# Y' b) c2 I4 n

  , R$ Q; `2 }0 a7 X" jAudio #34 n3 g* N1 a! G  M$ ^* P
  ID                                       : 5
  8 F" O9 V8 |7 W9 E, XFormat                                   : DTS XLL& o% ?; e! J8 w8 Q9 j8 P2 e
  Format/Info                              : Digital Theater Systems) F& n6 r7 H) K+ C. D. r/ U( O
  Commercial name                          : DTS-HD Master Audio0 j, f, ]; w( n7 z7 O
  Codec ID                                 : A_DTS, p; Z! l4 a' C
  Duration                                 : 1 h 50 min
  - H! z$ b  o; w. p" lBit rate mode                            : Variable5 p5 x2 w: j( d4 p' ]" S- t) X: K
  Bit rate                                 : 4 748 kb/s, Z9 d" h8 j* [& ~+ k9 W# m
  Channel(s)                               : 8 channels
  % u0 x/ r" p% V2 b% ~Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
  0 l2 U, l6 W! o  i0 @Sampling rate                            : 48.0 kHz# j3 o1 g4 q: f& r& f1 `. T0 \
  Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)/ _7 t" V8 s* `% x6 `- T
  Bit depth                                : 24 bits
  ' o* @4 m/ }6 Z" _6 [9 b1 r: g6 JCompression mode                         : Lossless- G  X$ O( O# s  Z( N/ O
  Stream size                              : 3.65 GiB (6%)
  ' F) \+ |2 b+ d9 ?2 F8 DTitle                                    : Ne.Zha.2019.CHINESE.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT3 K+ v* a9 m& d. R/ ?
  Language                                 : English) Z+ m& p( t/ P
  Default                                  : No
  8 e5 {4 P6 Y' A  T2 j0 wForced                                   : No
  4 p) I( A5 _  C3 h- L7 v( E+ @2 i0 X0 ]) a8 T0 D4 _7 u/ }1 [5 d
  Audio #4
  ( K+ X" a3 ]8 L$ eID                                       : 6
  ' E2 T  Q; o# W* K& J2 {, vFormat                                   : AC-3
  # ~: q1 u' P- ?! I. o# C& c8 H$ UFormat/Info                              : Audio Coding 3
  5 u1 j% F7 p; s; `: tCommercial name                          : Dolby Digital
  ' t+ T# Z4 |7 z) _. P! s8 x9 j7 ]Codec ID                                 : A_AC3& y* W% N( x/ V/ z7 x% g
  Duration                                 : 1 h 50 min- K; C. A0 j! X
  Bit rate mode                            : Constant
  ( a+ J) `7 v0 {% N7 ^, t# yBit rate                                 : 640 kb/s
  + N% @" c- E7 vChannel(s)                               : 6 channels
  ; e+ i+ g( d: g* r/ x$ YChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
  6 o0 E+ R, C- b- g2 c0 R* ]- jSampling rate                            : 48.0 kHz4 T; @( O# K0 l8 O7 q2 u
  Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 M$ t' w" B- u. T
  Bit depth                                : 16 bits; X9 H- w9 q! c4 ?2 }2 }1 P) n% z
  Compression mode                         : Lossy+ w0 j: W9 L# W$ l
  Stream size                              : 504 MiB (1%)5 z8 R7 F) y) l" w; H. e1 J- F# N
  Title                                    : Ne.Zha.2019.CHINESE.2160p.BluRay.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  ! j* s7 K* m; b* E& c; B2 LLanguage                                 : English
  6 A" A3 R# d5 l7 |" P0 RService kind                             : Complete Main3 m* {9 S/ q  S% ]7 o
  Default                                  : No. N3 M' T3 E+ k( I
  Forced                                   : No
  ' @5 x; h; t: H& W
  ( M" o+ h. m5 K' VText #1
  / c# K1 u9 W/ D, ^4 {ID                                       : 7
  ) M2 `7 [& E  aFormat                                   : UTF-8/ C0 [1 A: c( i
  Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  3 I1 u; W1 P0 \% ZCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  ( Y8 M% c+ J% F* j7 DDuration                                 : 1 h 42 min5 j1 C( P  P  l, x3 V
  Bit rate                                 : 0 b/s1 ?0 N  O2 Y! C) c0 l
  Count of elements                        : 14
  + B- @+ z6 ~1 C2 pStream size                              : 309 Bytes (0%), A% H5 H" C, G% R3 f* h
  Title                                    : English-FOREIGN-SRT8 i9 b$ w- `# P7 R' l9 T
  Language                                 : English
  # G9 ]# N1 l# p4 f; oDefault                                  : No' I" X; A9 I. H$ T! \& j
  Forced                                   : No
  # U. ~7 @: _1 l* Q/ s! m$ y, n2 G- A5 t3 Z* P! C
  Text #2
  4 U1 |8 h" T5 |$ e1 A' uID                                       : 8
  1 _' J2 f) O* p& J) O0 ]1 GFormat                                   : UTF-8
  - A& x, f3 s) l7 g( @; I$ C9 QCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
    r/ r/ n1 @% r, L) K  sCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  : H7 m. B9 Q! m8 N8 V) wDuration                                 : 1 h 47 min
  * ~6 ^- @3 o) a# d8 ~Bit rate                                 : 47 b/s8 j/ D" r! K3 ?
  Count of elements                        : 1230
  : E. h, P8 p5 j, q. l. GStream size                              : 37.4 KiB (0%)
  + }0 @0 M/ J; j+ i8 Z7 @0 D! STitle                                    : English-SRT
  / u9 K# U" C# QLanguage                                 : English& Q* M6 \9 R6 A% X. c
  Default                                  : No, v( ^8 M! q9 d1 J* K: n* Q
  Forced                                   : No: [0 I+ g1 y8 i$ `: W

  , P( K) p) }5 I: s/ LText #3& d# z7 E1 q9 X. Y  n2 ]
  ID                                       : 9
  , w2 }+ ^$ Y% I4 j: _Format                                   : PGS
  7 M2 c! d1 z/ b, r4 Z; vMuxing mode                              : zlib
  - ?5 d- g& [, d3 \+ d) WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  2 y3 ?  o5 o, V5 c1 x" D5 dCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  8 X0 V: F! F1 E* K; ZDuration                                 : 1 h 47 min1 n: V8 i4 p9 e  `9 z0 X4 v
  Bit rate                                 : 47.2 kb/s
  ( V. j' s: R4 \Count of elements                        : 2940
    I$ Z3 W1 L  q' F: F, sStream size                              : 36.4 MiB (0%)2 c0 \6 P- L+ u( F+ C& M: K
  Title                                    : English-SDH-PGS
  9 ^2 Y! w3 S5 I3 P" BLanguage                                 : English3 X8 ^( t6 F/ b& [5 K9 X/ ~
  Default                                  : Yes% b. E4 f" b3 I3 S
  Forced                                   : No9 `8 ~- q# P$ u6 s, ?* S
  + ]0 w+ u8 }+ I/ j
  Text #4
  * z; Q9 \2 }+ y8 n5 ?8 ]9 rID                                       : 10
  " g2 F" G, ^7 z- {6 A; |& RFormat                                   : PGS2 |/ K/ a( D+ ?
  Muxing mode                              : zlib
  & a) C; M: H+ L2 t9 n# DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  8 K6 n" V4 ]: i: Z% ^8 B$ ACodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' F2 u, t0 r* k" c' A8 h6 \
  Duration                                 : 1 h 47 min
  ! ^8 N* C5 a# C5 M) B# w' LBit rate                                 : 35.2 kb/s
  7 {& `& ~6 S9 L' B  p% x! x/ K/ NCount of elements                        : 2451
  % H+ |/ t" P" E" W; T  {+ V$ bStream size                              : 27.2 MiB (0%)
  2 E) Y3 i4 e" Y( u1 I6 l- I4 oTitle                                    : English-PGS9 F0 ]$ g* S1 i) }" s. |9 n. L  O" }
  Language                                 : English
  0 [5 z: n. u7 ~# }Default                                  : No7 {5 t: S, s6 S' Z  Y  u; j9 X
  Forced                                   : No
  $ K. I% M5 N$ w3 T
  0 y% I+ [" g% @( X+ w/ yText #5, [$ z* |- Q# @/ ~( k+ x) q2 I
  ID                                       : 117 \. v+ ~  k) A2 [: h/ ?( ?+ w# n
  Format                                   : PGS5 `2 _$ g  E1 W) C5 r
  Muxing mode                              : zlib
  + v7 [2 {$ B0 K& h5 G# ?( YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
  4 N/ n" x5 E/ q8 v; b2 TCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  , r5 {$ K9 W  i4 UDuration                                 : 1 h 42 min
  ( O) T4 l: x% A& I* `! OBit rate                                 : 379 b/s
  ! b1 \' ]* |# c( M1 QCount of elements                        : 28  [/ C$ D+ Q1 i# V. M7 M
  Stream size                              : 286 KiB (0%)+ i# p7 w9 o8 [* J) ^! _
  Title                                    : English-FOREIGN-PGS
  : L" r5 o$ I( O* `+ a; ZLanguage                                 : English/ y8 U* h, c2 s! P
  Default                                  : No
  8 E+ a. Y4 F+ M0 \' IForced                                   : No- b! Z2 k; ~- R, j

  7 V( S9 t( S# d4 R4 uText #6
  $ h) d' C& T' b* B  k" oID                                       : 12: T" Z. D+ M" I2 e, M
  Format                                   : PGS
  # G: y  G1 n3 M3 BMuxing mode                              : zlib  Q# k7 G; P7 ]
  Codec ID                                 : S_HDMV/PGS1 s) u& R& T: g. g/ U
  Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  . \1 A" B" K9 j6 s/ ?) M2 dDuration                                 : 1 h 47 min
  4 o) k) E. X0 Y( ^Bit rate                                 : 25.9 kb/s
  $ T& x  M( A+ ^' M$ BCount of elements                        : 2416
  : w& f1 j0 Q2 Z7 }% Q' O: V# LStream size                              : 20.0 MiB (0%). v/ {  t3 U5 g3 F- y
  Title                                    : Chinese-PGS
  $ N" O8 H" C9 B& `9 q* P3 y- x" m+ ALanguage                                 : Chinese7 E2 @- p2 ?% w- D* k1 o
  Default                                  : No/ Q, T' V7 m, }
  Forced                                   : No8 a1 `1 D3 a% e8 l+ v: Q4 }( C
  0 a3 s; _0 G5 v0 v
  Menu
  * b$ |% Z) X; ]/ m$ }00:00:00.000                             : en:Chapter 01
  " b/ I& Q" G' u% r00:05:57.000                             : en:Chapter 02# k4 F0 P+ K1 K" e0 b
  00:15:40.000                             : en:Chapter 031 W! D7 ?5 [& i% v% j4 p6 v9 Z
  00:25:46.000                             : en:Chapter 04
  9 d' p0 C. ^+ }# Q+ g, ^2 C00:35:43.000                             : en:Chapter 05) p( m7 f- D. z, n& E
  00:41:50.000                             : en:Chapter 06
  . n& K0 l! e, y) ^: }00:52:12.000                             : en:Chapter 07
  % O; k6 B. m, X+ {, ?01:00:59.000                             : en:Chapter 086 ~: u5 Y% \" \3 ]& X% t$ ^7 }
  01:08:17.000                             : en:Chapter 09
  3 Y* |! y- x$ p. H8 f" ]5 L) D01:16:35.000                             : en:Chapter 104 \# @) [0 k& u/ `
  01:24:06.000                             : en:Chapter 11
  4 g% U: Q/ P: I# k1 e4 l01:43:23.000                             : en:Chapter 12
  " B2 r* e) i, E+ g, _
  游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
 • TA的每日心情
  奋斗
  2020-3-6 18:59
 • 签到天数: 5 天

  [LV.2]路过蓝盘

  30

  主题

  560

  帖子

  2077

  积分

  Sponsor

  金币
  150 枚
  体力
  746 点
  lanpanshuma 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
  楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!2 G% a: [3 N/ a# @- o; c" p
  Your resources, well, I am very satisfied!- R: t- s1 k3 x& |" d( }
  该会员没有 ...
 • TA的每日心情
  难过
  2020-2-28 13:00
 • 签到天数: 3 天

  [LV.2]路过蓝盘

  0

  主题

  28

  帖子

  164

  积分

  Sponsor

  金币
  71 枚
  体力
  41 点
  QQ
  hjl595663961 发表于 7 天前 | 显示全部楼层

  2 R) x7 P: X* s# `' X; I楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
 • TA的每日心情
  无聊
  2017-7-3 12:26
 • 签到天数: 87 天

  [LV.6]常住蓝盘

  547

  主题

  1418

  帖子

  1万

  积分

  VIP advanced

  金币
  999 枚
  体力
  3557 点

  公主勋章卓越贡献勋章

  21cn 发表于 5 天前 | 显示全部楼层
  啥也不说了,楼主就是给力!
  ' ~$ ~0 j! A- K+ [6 O& d祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!! N' e+ M3 m% ?: r
 • TA的每日心情
  开心
  3 天前
 • 签到天数: 1 天

  [LV.1]初来蓝盘

  0

  主题

  56

  帖子

  313

  积分

  Sponsor

  金币
  96 枚
  体力
  87 点
  wyyo 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
  果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!& Z4 I$ j" Z+ x8 U7 |
  In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!$ Y/ ^3 r8 Y9 v& X+ I! o
 • TA的每日心情
  慵懒
  2020-2-20 15:10
 • 签到天数: 3 天

  [LV.2]路过蓝盘

  0

  主题

  49

  帖子

  311

  积分

  Sponsor

  金币
  56 枚
  体力
  149 点
  楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!5 H6 r9 v% z' v, X; F" ]
  The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!0 R. g/ ]& r& a8 O* G( [2 e* o6 D, q

  本版积分规则

  小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

  GMT+8, 2020-3-28 16:06

  快速回复 返回顶部 返回列表