BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 75|回复: 5
收起左侧

[蓝光原盘] 南山的部长们 [REMUX原盘] The Man Standing Next 2020 KOREAN 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 29.30GB

[复制链接]

7672

主题

7866

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10250 枚
体力
9331 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-6-11 19:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
02.jpg
- x& f5 }) b4 Q; I, _5 ^! b: U7 J) `/ e, m6 ]2 m# N
◎译 名 南山的部长们   C+ L4 T& H( E+ h+ q% e1 I3 @+ x
◎片 名 남산의 부장들 / The Man Standing Next
" u/ ^: G' {0 J$ e9 K◎年 代 2020
8 Q0 I/ J) q" Y- N◎产 地 韩国0 }; m# M% T7 }6 S9 h
◎类 别 剧情/惊悚/历史
% z' V# i  S% D; {9 x1 \◎语 言 韩语6 s! s+ f( o) @8 N7 a* v
◎上映日期 2020-01-22(韩国)' q) t0 P9 l% _
◎IMDb评分  7.1/10 from 653 users
. H+ X( R% v. l# e9 {◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11358398/
/ N  S" \- O7 M◎豆瓣评分 8.1/10 from 79,667 users! Y/ O* \( R% p
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30241298/+ C/ A% Y% z1 g- R8 T$ Q& f  |
◎文件格式 x264 + DTS
4 M8 c: \, d; A: Q$ N! O% V! q5 I. M3 E◎视频尺寸 1920 x 1080( f3 f$ m. v1 s% p, `1 h
◎文件大小 1DVD 29.36 GiB3 x2 n' B$ t1 o/ d- B# i; Y
◎片 长 1 h 53 min
8 @3 R7 J, o$ R. y! N, |◎导 演 禹民镐 Min-ho Woo
- k; a) [% U3 k+ W0 O: X+ t) z◎编 剧 禹民镐 Min-ho Woo   m( k! E8 [$ |9 T5 {3 `
     李智敏 Ji-min Lee
& i8 Q( R& T1 A0 y◎主 演 李秉宪 Byeng-hun Lee) i2 {0 G3 H; H2 Z; w" M5 Q2 ], R
     李星民 Sung-min Lee( X8 k# V8 P5 p( M7 U% {
     郭度沅 Do-Won Kwak
, ~# H" V+ u" D     李熙俊 Hee-jun Lee
' Q) P2 d( y, {- j, ~  C     金素真 So-Jin Kim  P1 b7 d- c; s3 `
     徐贤宇 Seo Hyeon-woo
" ?  G' u0 T7 T4 H4 E, a2 a0 D0 {     朴智一 Ji-il Park% w) A: Q$ Z& m3 R
     李泰亨 Tae-hyung Lee
* \% r7 Y4 [# Y' J     金昇勋 Seung-hoon Kim
* d, `0 A0 N9 ~- v& k     金明善  Myung-sun Kim, o; p6 l+ Y# q, {- A) M
     朴成根 Park Sung-geun9 d7 W: b6 n6 Z0 E0 Z1 S: q
     郑钟宇 Jung Jong-woo6 H" k8 Z7 e5 C: J# Z
     金民尚 Kim Min-sang0 @) ]0 b- g) D5 m- N$ l; ^
     周锡泰 Suk-tae Joo
' m4 i3 v  n) w$ K' W/ j     成民秀 Min-soo Sung+ J) A5 `+ R  l# A( X* w
     赵惠珠 Hye-joo Jo" X0 {/ X9 ?$ T& x
     孙炳旭 Son Byeong-wook
8 A6 F. t1 @8 b( w  P# i     朴炫宇 Park Hyun-woo, v  S: w- N) ~" K; N& ?! X# ]* U
     严志满 Ji-man Eom
' X5 T( g" H& B' i% u     柳正浩 Yoo Jung-ho! R- t9 ^' y5 C2 }. J! A6 ]5 e

6 _% ~9 F1 k$ H- t◎简 介   
3 e$ A* s5 y7 s+ _1 w8 c7 C8 O0 N) ~5 w& o- P
 In the 1970s Korea is under the absolute control of the president Park who controls the KCIA the organization with the edge over any branch of government.. R0 N+ T/ H4 B4 t
* A4 C. ]2 g; c% U, j8 P0 B  R
 中央情报部部长金炯旭失踪案电影化。电影"南山的部长们"以韩国中央情报部(KCIA)的部长们(副总理级)与他们所主导的政治阴谋为素材, 原作为揭露韩国政治内幕的同名小说。以历代中央情报部的部长金载圭和金炯旭的故事为中心重新创作而成。时任部长金炯旭在享受着无所不能的权利时却突然从前任韩国总统朴正熙眼前消失,流亡后离奇失踪。至今为止金炯旭失踪案件的全貌尚未揭示,是现代史中的一宗迷案。
" m, ~% a4 m7 w+ L4 W4 _! h. H$ X# l) ?  }3 x
◎获奖情况  - M' d/ ?: c6 R. P8 N( O

! W% L* L& C: a% @# @8 r' y 第56届百想艺术大赏(2020)) V3 R$ N# V. j# F; y
 电影类 最佳影片(提名)( C; Q9 d2 R6 M. L) n/ N" K* D# \) C2 o
 电影类 最佳导演(提名) 禹民镐$ A  F* i6 n+ n) w
 电影类 最佳男主角(提名) 李秉宪
2 X2 @- J4 ^. i- a8 t 电影类 最佳男配角(提名) 李熙俊. A  e7 l$ Z$ ]
 电影类 最佳编剧(提名) 禹民镐) J- f) n, `* ?
 电影类 最佳艺术奖(提名)
! g4 n$ M% j+ D3 |, Z
Video
1 D/ ~, Z3 y* n: l' j5 }, p1 yID                                       : 1
& |6 l  N' ?8 N6 I$ NID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
* [1 p# j8 F8 I- j1 YFormat                                   : AVC
& w$ U1 p2 N' j0 [6 J9 }Format/Info                              : Advanced Video Codec2 E$ w8 n- Y1 [7 w0 d4 q  F  Y
Format profile                           : High@L4.18 {3 N! a& g" S0 Y) ^$ c/ s
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
, y  \/ b4 r, P. f& b1 kFormat settings, CABAC                   : Yes5 J# l5 o7 K- n& e9 b- [
Format settings, Reference frames        : 4 frames
! ]" W. x- Q; QCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
; t( y4 v* J/ U8 g* d; Q  ^: Y. ^6 C; NDuration                                 : 1 h 53 min
8 D* S( g0 J- }; IBit rate mode                            : Variable! b1 D( m. U/ I! x# V! a4 @
Bit rate                                 : 33.8 Mb/s
4 w! N/ a. U: m. \, QMaximum bit rate                         : 36.0 Mb/s
$ H3 p1 k& u3 @# c! @# e8 o. l7 {; AWidth                                    : 1 920 pixels
3 M2 W+ T$ {. ]7 yHeight                                   : 1 080 pixels3 v3 ]  p( ?- S* L" H- s
Display aspect ratio                     : 16:9
3 s) g+ M8 }9 [! w9 LFrame rate mode                          : Constant
6 t$ U# j9 z! I9 WFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
, Y; x8 J. {- t! v( O+ tColor space                              : YUV7 F, A/ w8 O7 y0 b
Chroma subsampling                       : 4:2:0
  r7 L" }, b0 r: JBit depth                                : 8 bits
" `% |& ~- m7 L' r5 oScan type                                : Progressive
, j2 ]" e3 s4 Y+ Z2 t( |/ p) mBits/(Pixel*Frame)                       : 0.680
: i- I# k  s' L* n& ]  E: vStream size                              : 26.9 GiB (91%). i; V7 w# r4 \
Title                                    : The.Man.Standing.Next.2020.KOREAN.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT( \/ b9 V" S7 H
Language                                 : English
  B; v$ u1 M. g: h2 tDefault                                  : No7 j5 B% V' O2 V. z; S1 R" b& j
Forced                                   : No
, Z4 O- {9 Y) K* I8 [Original source medium                   : Blu-ray, q% K$ v" \6 K
# P& e$ X; S6 j! t
Audio
1 Z1 Y, O% }" P; x- kID                                       : 2
, m4 U( U$ s4 I5 A$ W6 I1 _/ yID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
9 A6 P6 A/ Q( w8 I; V% NFormat                                   : DTS XLL
8 ]3 X* Z% Y" i/ O* Q% b! y9 zFormat/Info                              : Digital Theater Systems: M4 m9 ]0 |: }& Q. W
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio1 K* S! c" q! g6 m! |3 {
Codec ID                                 : A_DTS
2 {0 N& }' f/ l0 d# MDuration                                 : 1 h 53 min0 M7 N9 H7 f4 l7 q- v
Bit rate mode                            : Variable. L2 N0 u1 O! A1 g8 i
Bit rate                                 : 3 127 kb/s' J% _5 o4 r- T% T- r2 V
Channel(s)                               : 6 channels
4 I$ I% y" d* m& X" s  {9 t$ kChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
& h% b) v5 }3 B! l' C- j# W& N4 ^& D5 ESampling rate                            : 48.0 kHz
! ^& O# F2 a- ]* kFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
3 F$ E3 }( M) s8 j+ U' NBit depth                                : 24 bits
+ ?1 S: _- q  z  ICompression mode                         : Lossless
0 l' u! ?/ m! JStream size                              : 2.49 GiB (8%)
) I4 p0 b" a; g" @Title                                    : The.Man.Standing.Next.2020.KOREAN.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT3 I! C8 K! E4 q: n. I* c# S
Language                                 : Korean
3 d, L" w* d* v1 l! pDefault                                  : Yes: u1 k; R' X& ]/ g& `  G
Forced                                   : No
3 S& I% e5 R: S3 }Original source medium                   : Blu-ray
+ B! u2 s* G5 g$ i; `
9 z% a+ r' t6 B/ G/ ^- c$ Q( s- EText #1) o) f  T4 E5 O4 ]8 w4 y& U
ID                                       : 38 e# e+ L9 Q# {7 f8 m5 {0 {
Format                                   : UTF-8
* l1 f( l7 m2 v3 q& I5 Z8 yCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8% ~( V4 ?7 Z% y/ f5 g6 S, Z
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text- z' M! O1 Y7 G' q0 y7 |: U
Duration                                 : 1 h 47 min
7 _; K3 t) M5 r. EBit rate                                 : 35 b/s
; l* R0 w6 ?2 V1 g1 }. Y9 \Count of elements                        : 930
9 ?: q. V7 `4 t, RStream size                              : 27.9 KiB (0%)
' j2 w$ N! N$ r0 |; m$ BTitle                                    : English-SRT
: p7 R7 H9 S3 P7 q: }Language                                 : English% A0 g' P+ a1 `; j+ h/ D# U8 w
Default                                  : Yes
7 l9 c1 [) W1 h8 J1 [$ tForced                                   : No. u$ L3 {9 T. g+ ?' R2 m& F

, u& U. W, I" \, M& q" `( ~Text #23 t' }0 E  W4 z$ t4 j
ID                                       : 4
/ C# ^% ^% K* g' }& vID in the original source medium         : 4608 (0x1200)/ ~% a/ g3 {+ t) l& x
Format                                   : PGS+ ^3 P. x3 W' v: _2 D
Muxing mode                              : zlib
$ c2 s% i' [' N  WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* E/ {0 v. r% q6 c; Q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 @+ f& L# Z$ [
Duration                                 : 1 h 47 min
" N! z+ z+ j; w2 k- @! `Bit rate                                 : 22.2 kb/s
1 J) k2 X0 j# Z2 xCount of elements                        : 18700 p/ ]- u: S1 F
Stream size                              : 17.1 MiB (0%)
2 G2 {- G8 {: y: E' kTitle                                    : English-PGS
: X. ~; k6 O5 y$ b! |/ FLanguage                                 : English
) q# _9 w. B$ r5 `" }Default                                  : No$ K. i- w) B# _8 @4 A
Forced                                   : No0 u+ Q0 K9 ?. V& T; f7 w* k
Original source medium                   : Blu-ray8 _; K" u5 W  M8 J: f0 @5 z

# s& Y- X5 c- s* s  p1 Q5 G: ^Menu3 t- Q' c2 Z3 B* S
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
) ]; m4 o0 {9 `/ \, `; ]00:03:08.229                             : en:Chapter 023 Z$ S3 a7 F8 N0 ^+ N- ]
00:08:06.486                             : en:Chapter 036 {% r7 E& h; b7 p9 L! T, z9 f0 p
00:18:12.883                             : en:Chapter 04# }  S0 J- _3 P/ B
00:23:05.008                             : en:Chapter 05
) N6 i, Y) J* a% g6 p  E+ W; k2 f5 H/ R00:29:34.481                             : en:Chapter 06! F- Y  {$ G* ~% _  y' B' t
00:33:30.550                             : en:Chapter 07$ r2 d6 Q, M: y: ]4 r2 x  }
00:38:14.709                             : en:Chapter 08
6 [5 @! }+ ?5 G( R00:43:20.055                             : en:Chapter 09
, T9 j" g8 i0 S* B00:47:30.973                             : en:Chapter 10
' Y' i! H5 Z! d3 D) v5 [* @00:55:41.254                             : en:Chapter 117 P4 h0 X( D) J& v! Z
01:08:22.848                             : en:Chapter 12. z/ `! _$ F0 _: A( f4 y2 k
01:12:05.696                             : en:Chapter 13
8 T3 X9 T1 B% I8 J9 t  k6 h01:22:05.128                             : en:Chapter 14
  x! f+ g" J" @- `+ v01:28:26.592                             : en:Chapter 153 d5 S: S1 e. d
01:47:31.528                             : en:Chapter 16& j) y( u' n- l6 l# q8 Y+ c
01:53:44.776                             : en:Chapter 17

/ _6 I0 u. z& e! [: t( w2 ?& y
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

35

主题

999

帖子

3807

积分

Sponsor

金币
434 枚
体力
1334 点
lanpanshuma 发表于 2020-6-12 11:56:06 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!$ r# N; R! J# c+ h# n. e
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
, D' G  g, C' n. k* j" O  H$ `
该会员没有 ...

0

主题

44

帖子

406

积分

Sponsor

金币
133 枚
体力
171 点
renz 发表于 2020-6-14 00:27:00 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!* M9 e1 x6 _1 h- Z, i+ N3 T+ t
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

44

帖子

406

积分

Sponsor

金币
133 枚
体力
171 点
renz 发表于 2020-6-14 00:28:05 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!9 Z( n- r8 q0 W" l' A  \6 s2 K
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!# f% G, B/ }3 A6 @) J

1

主题

275

帖子

1010

积分

Sponsor

金币
34 枚
体力
451 点
firendzhon 发表于 2020-6-14 08:59:37 | 显示全部楼层
南山的部长们 [REMUX原盘]谢谢分享
2020第一天 ...

2

主题

627

帖子

2673

积分

Sponsor

金币
586 枚
体力
907 点
tto138 发表于 2020-6-16 22:25:39 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!5 V( t* [/ E1 s
Your resources, well, I am very satisfied!0 S# w5 C9 H6 \# j: z: i# i  x

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-7-5 16:10

快速回复 返回顶部 返回列表