BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 88|回复: 4
收起左侧

[4K极清电影] 汉尼拔/沉默的羔羊2 [4K REMUX无损版] Hannibal 2001 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 5.1-FGT 74.05GB

[复制链接]

4421

主题

4587

帖子

5万

积分

Post Share

金币
8323 枚
体力
16432 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-7-7 18:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
Living in exile, Dr. Hannibal Lecter tries to reconnect with now disgraced F.B.I. Agent Clarice Starling, and finds himself a target for revenge from a powerful victim.4 v+ [5 O4 q- a9 p* @$ d
; I* ^1 V: U; p
01.jpg 5 Z- n. Q* a4 o4 O( a3 t+ P
0 k: A& Z) Z9 r  G" W. d
◎译 名 汉尼拔/人魔(台)/沉默的杀机(港)/沉默的羔羊2/汉尼拔尔( |4 w7 w" j5 }7 u& t
◎片 名 Hannibal
5 F+ l- c$ z+ e◎年 代 2001
& E6 A1 Q0 P# g( N3 ]◎国 家 英国/美国
; j6 a6 X2 D/ K# G) O9 _" g, O! `◎类 别 惊悚/犯罪
( Q3 d6 l% p# d8 A! H◎语 言 英语/意大利语/日语$ O0 V# F6 X! o, |: v1 P
◎上映日期 2001-02-09(美国)/2001-02-16(英国)6 W) x# z2 w6 P4 D
◎IMDb评分  6.8/10 from 248,347 users
& }7 i# W2 L  A: J4 K◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0212985/; G5 ]' g9 U* Q5 E
◎豆瓣评分 8.2/10 from 132,810 users# N9 N/ b3 C; c+ h
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1301746/; I; O; |8 C/ z: ^1 o! a( D9 G8 w
◎文件格式 x265 + DTS$ P( g7 P4 N. m3 L- t0 W. y1 X! s
◎视频尺寸 3840 x 21606 w) ^8 Z+ ]  Z& `3 z9 C- \6 n: d4 M7 y
◎文件大小 1DVD 74.05 GiB$ K7 z0 Z0 [9 O# F/ G6 @& ?2 `; ~9 b
◎片 长 2 h 11 min
  s. i+ u1 w& n. _◎导 演 雷德利·斯科特 Ridley Scott8 \# M2 K8 H" m8 b% _
◎编 剧 大卫·马梅 David Mamet
3 P' x! k2 \) t% e8 o; Y& e! d     斯蒂文·泽里安 Steven Zaillian- u0 a4 }! G: j
     托马斯·哈里斯 Thomas Harris
0 M( ?7 i) D; b7 i; y: p◎主 演 安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins
, j8 \8 r% h- q% n: `     朱丽安·摩尔 Julianne Moore
  ~+ b  c" v# _, q% @. v; B2 K     加里·奥德曼 Gary Oldman9 M! t( T9 a- x' `
     雷·利奥塔 Ray Liotta3 L5 l; K% o2 A  [
     弗兰基·费森 Frankie Faison; V5 Q* ?9 j# M/ H& t# P7 n
     吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini) w. K/ u/ e9 A4 X
     弗朗西斯卡·内莉 Francesca Neri2 N! f. F5 i5 i1 t7 u/ l5 F
     泽利科·伊万内克 Zeljko Ivanek
0 D! |% t8 C* U8 J) P& e5 Z5 o     荷砦尔·古德曼 Hazelle Goodman' x  C2 G% z% S
     大卫·安德鲁 David Andrews
0 e; w/ h: i3 B, T% Q+ o/ i4 ?     弗朗西斯·奎南 Francis Guinan
6 ]2 r1 N$ m9 _" p% u     James Opher: E+ h% t! U* x4 `3 z& b
     恩里克·洛维索 Enrico Lo Verso
0 R$ @9 u6 x" I1 ~     Ivano Marescotti
" C: D  e, h4 r9 b& T! i6 |     法布里齐奥·吉福尼 Fabrizio Gifuni) `; C- o7 q3 v4 L
     亚历克斯·科拉多 Alex Corrado# x8 S) c3 d3 t9 ~
     罗伯特·里耶蒂 Robert Rietty
, Z  Q4 S& n" J1 V  N3 R9 z     泰瑞·塞尔皮科 Terry Serpico
' v0 m1 ^1 {2 ?* `     博伊德·肯斯特纳 Boyd Kestner
* K/ s* |- O. a+ M" D8 O4 q     Peter Shaw
# M$ T( Q) R1 b# k+ |& G4 ^/ N5 y# U     唐·麦克马纳斯 Don McManus- h6 z+ N" [0 U; v/ l. J  S* {0 E/ ^4 R3 p
     特德·科赫 Ted Koch
+ P1 h1 p3 M+ n, y9 Q     阿伦·克雷格 Aaron Craig
2 o- h( D9 {+ M. v     安德里亚·皮耶迪蒙特·博迪尼 Andrea Piedimonte Bodini& \" T7 F: I( z4 I8 q
     Ennio Coltorti: W4 j/ p  }/ \8 Z& B' B5 z& ?1 s1 ^/ e
     马克·马戈利斯 Mark Margolis
& a0 X- l+ J+ {" y9 S9 m     阿杰·奈杜 Ajay Naidu8 s+ M9 W- ^7 |
     詹妮娜·法西奥 Giannina Facio: }% [* w9 y3 ]9 E
     Andrew C. Boothby
( c6 ^+ V7 p, \3 Q# U0 ~% L, r- h     朱迪·阿伦森 Judie Aronson
. I. l7 z* j" e     Danielle de Niese. h) `) i* D. \
     道格拉斯·克罗斯比 Douglas Crosby0 `9 k4 V7 I9 s" M+ P& L
     Renne Gjoni5 g! V" ~# B& {
     Dalton Gray
6 Y4 W) N4 ?8 M0 R% {& h% F     杰米·哈罗德 Jamie Harrold& n) K5 G/ Y* ?/ o8 P6 Z9 Y
     查克·杰弗里斯 Chuck Jeffreys1 z( H8 M% I/ h: s* ?4 K. @
     贾利尔·杰伊·林奇 Jalil Jay Lynch
4 e0 A/ D  x* _     Phil Neilson
" i# H' I+ i9 @3 N4 J     布瑞恩·斯米吉 Brian Smyj; G+ j( G" u' ~7 r' ^) ^8 ~5 Z
     Sebastiano Somma
; ^3 \0 v2 L; \, @" {     Anthony Wanzer# q6 k* z  a4 K+ C0 c. A3 A1 e8 h& l
3 |5 ^5 r4 F: Z& {7 e: I! ]
◎标 签 惊悚 | 汉尼拔 | 心理 | 犯罪 | 悬疑 | 美国 | 经典 | 美国电影' z+ A5 M8 Y" `8 A% M% z3 Q

$ X# A) u! V! o◎简 介 : x, G2 y7 {& g5 K4 u. f' ]

9 J1 k/ V( M; q8 i, |$ Y* L 本片是《沉默的羔羊》十周年纪念日推出的续集,这一集故事仍然改编自作家托马斯哈里斯的小说。
  P  w( R3 G. Y
  j& {/ ^5 I6 W. g 从高度戒备的医院逃脱的汉尼拔(安东尼·霍普金斯 Anthony Hopkins 饰)恶习难改,继续寻找他的“猎物”,不料成了曾在自己刀下侥幸活命的梅森(加里·奥德曼 Gary Ol dman 饰)的猎杀对象。梅森是一个罪大恶极的恋童癖,曾经强暴过自己的亲妹妹,年轻的时候逃狱,并且接受过人魔汉尼拔·莱克特的心理治疗,但汉尼拔·莱克特却害他半身瘫痪并且严重毁容,现在必须靠人工呼吸器维生。但是他拥有庞大的财产,并且不断收集各种不同的儿童,希望能把汉尼拔引出来,进行恐怖的报复行动。无奈之下汉尼拔求助于克莱丽斯探员(朱丽安·摩尔 Julianne Moore 饰)。两大恶魔对决,到底谁胜谁败?
0 n- c4 \4 M; W4 {; p
5 X1 a8 c9 L' g Years after escaping custody, the brilliant but psychotic Dr. Hannibal Lecter settles in Italy and becomes the curator of an art museum in Florence, even learning to curb his appetite for human flesh. Back in the States, FBI agent Clarice Starling has been discredited by the bureau and her nights have been haunted by dreams of her past conversations with Lecter. Mason Verger, a twisted pedophile whose encounter with Lecter left him disfigured and paralyzed, places a bounty on Lecter's head. When Clarice gets word, she goes in search of Lecter to warn him and unwittingly becomes a pawn in Verger's plans for revenge.+ [. k) G; t" c* q

0 s+ _# S% w3 o% F
Video #1
/ N5 [. e4 m2 \" B" uID                                       : 1
# ~. g, G! |/ `3 j0 g8 Q- JFormat                                   : HEVC+ P/ U) }; R9 @! Y5 i
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
# y; R, [! x$ h" MCommercial name                          : HDR10; x6 v. c; I! Y
Format profile                           : Main 10@L5.1@High4 p$ A& s5 q5 J' k" n! Z$ n
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC! g+ k5 N0 W' u/ ?0 l" L
Duration                                 : 2 h 11 min
" C; f0 ^6 d5 X/ X* {Bit rate                                 : 67.5 Mb/s) k8 p  h4 f  [9 j+ E
Width                                    : 3 840 pixels
4 n3 Z% Q. ?; ~. tHeight                                   : 2 160 pixels6 j2 y1 a2 ?6 v0 |: B
Display aspect ratio                     : 16:99 \- A: ~: C- |8 m/ W6 M9 m5 f
Frame rate mode                          : Constant: V$ ]: e' w. n1 B
Frame rate                               : 24.000 FPS: T) j" z5 s) B4 d
Color space                              : YUV
8 t7 m5 C: i) q) B0 O7 {Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
0 q2 K! y4 N0 _% r2 x1 J1 j$ x) ?% qBit depth                                : 10 bits3 Z- ]" T" X* u" L4 l- b. O+ Q
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.339
4 Z# e! d; D  M+ QStream size                              : 62.0 GiB (84%)
$ b/ D$ u& o- o% TTitle                                    : Hannibal.2001.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT* N9 E$ |! w) p# Z7 q& U1 I& h
Language                                 : English( z+ Y0 t  H" n. F8 ?0 v$ O6 T
Default                                  : Yes! H% L# c( @, V$ Y
Forced                                   : No
" {5 T. b$ o  j/ t' Z, JColor range                              : Limited
3 k5 d: \+ N- M2 }# J! ^4 oColor primaries                          : BT.2020. J. V5 k0 K' W; s5 d! R2 n2 J
Transfer characteristics                 : PQ  v) |$ H; n2 T  V! H# }
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant
! ?. A$ f0 q- e$ j9 c4 J5 ^Mastering display color primaries        : Display P3
  g+ {# `4 {$ CMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
1 U8 j' \. l0 ]' n% s4 H# HMaximum Content Light Level              : 1000 cd/m2
$ X, \  G4 z  Y) u  R* Y) Z' i5 M2 nMaximum Frame-Average Light Level        : 710 cd/m2
; z7 \4 T* \! F2 }/ C; F2 t! S0 u5 P1 B

& D- A( d2 G: \Video #2) K1 h& P6 O+ w- n$ ~2 P2 C( _
ID                                       : 2
5 Z/ Z2 s3 J7 P7 T# ?& W+ UFormat                                   : HEVC) W' m! s$ }" ]9 V+ N+ x
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
# a* a$ h$ L! r" K, Z4 C7 ~Commercial name                          : HDR10
$ |4 F5 N8 P' V) W# cFormat profile                           : Main 10@L5.1@High
. ?& ^3 R0 C# R" V  p# N! n& \Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC; ]1 I+ E$ u/ N' g6 f5 R
Duration                                 : 2 h 11 min
) Y# H2 L7 m* c! v; h5 }Bit rate                                 : 7 232 kb/s
+ d( U1 e% J( V# I& rWidth                                    : 1 920 pixels
! f/ q1 D1 @& V" ^2 uHeight                                   : 1 080 pixels
$ @  J' t% R# H& M' B$ L. v& w: _Display aspect ratio                     : 16:98 u9 R1 }/ ^0 w* k
Frame rate mode                          : Constant
! o' F6 w1 i- b8 KFrame rate                               : 24.000 FPS% m; Z( d8 a9 z- K: ^
Color space                              : YUV5 B; E+ g0 y& \" L  T  J) I% I3 a9 w: d
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)% C5 r  H8 S* v. c; ?! z$ L* x7 }# o
Bit depth                                : 10 bits3 X% ?& e/ N* f! L% \
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.145
0 Z9 H* w  p' W  _" B4 s! r" RStream size                              : 6.64 GiB (9%)- T- T* n8 n" R6 n' H: h, X' F
Title                                    : Hannibal.2001.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
+ o; [* W  J: y1 ^6 iLanguage                                 : English; w3 @" y6 s0 Q8 ~) w
Default                                  : No; e7 U; y: l6 O% L6 x5 A9 n
Forced                                   : No- t! D$ c( l' x  ~! S& a+ B- G
Color range                              : Limited
+ O/ w  G1 {# k! E: i* P! k0 sColor primaries                          : BT.2020
- v" S2 p7 Z3 f0 x6 LTransfer characteristics                 : PQ
7 \& F! I% U' j3 Q, eMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant" d  }: V; \/ i; d! p; d8 l* P
Mastering display color primaries        : Display P39 v3 T+ l  C( F. D3 r3 b
Mastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
' H. Z8 n) G# H3 ], w
1 k! z5 s' _9 M. |; k8 }- H, OAudio #1+ \2 @* f( W+ t# X# d. f
ID                                       : 3
/ q6 w8 {& U( V  @( s; FFormat                                   : DTS XLL
$ `3 H4 j; ?- V2 UFormat/Info                              : Digital Theater Systems# H/ D5 G  L. x; m2 R
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
# K( e) w" B# L& D2 M( f. gCodec ID                                 : A_DTS& g' {' l# d! H  r+ B+ e) ]
Duration                                 : 2 h 11 min
0 W" v( {* W- m3 z  l' k& _8 Z/ RBit rate mode                            : Variable6 c8 Y- J3 [4 h' f( o
Bit rate                                 : 3 652 kb/s
7 ^* U. G+ @7 K: C* ~' XChannel(s)                               : 6 channels
, ^( X* u* U3 x8 R$ D  a" UChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE) G6 T' Z4 x9 I
Sampling rate                            : 48.0 kHz9 ]9 f- p, N) v9 x% V: E/ f& \
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
7 @- g) k; O9 ]$ }6 FBit depth                                : 24 bits
; Q, g5 X# {0 BCompression mode                         : Lossless
6 H8 s  {5 C" i1 t: c* UStream size                              : 3.35 GiB (5%)/ N- S6 Q/ c& M1 |1 l2 p/ C. N
Title                                    : Hannibal.2001.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
3 [4 K. i5 J. d6 o$ \Language                                 : English% H9 q+ `. @$ T" {: x3 o
Default                                  : Yes
* Q3 ~6 C; j% o, B4 M( c9 mForced                                   : No
4 N% W2 C, Y1 ^5 E& m4 q, D, Y* |) k" B0 Y  [! ^3 ~# p+ L
Audio #2; K* v6 Q2 [, d8 [! B  w$ t
ID                                       : 4
- M. {; K5 H! d/ J" |. c' h& DFormat                                   : DTS XLL
1 A2 g% K" G7 aFormat/Info                              : Digital Theater Systems
" ~: m! L* P* j9 PCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
' l9 W: Q) U8 I5 A. WCodec ID                                 : A_DTS
, y- m1 F6 B- u, M5 t( @/ yDuration                                 : 2 h 11 min3 L. ?% {" E8 B3 a- u$ ?8 T+ m# |
Bit rate mode                            : Variable
# U: F) {; F* {, uBit rate                                 : 2 057 kb/s0 F8 \% X  c; H/ A% A
Channel(s)                               : 2 channels
% V( D" U* M# J! AChannel layout                           : L R0 x' ^8 Z% s) k9 Y0 G" L  Z; D; w
Sampling rate                            : 48.0 kHz
) N" O" n3 R, }; jFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
3 I: C& [# {* j7 t8 vBit depth                                : 24 bits8 X6 G, L- h- `1 z0 [
Compression mode                         : Lossless3 I/ c1 y! ~. Z8 }+ k* C2 R
Stream size                              : 1.89 GiB (3%)5 s" Z' }- d' N5 e2 u- E# a0 ~( j
Title                                    : Hannibal.2001.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
7 e7 J1 M0 {) g# ?4 @Language                                 : English
3 x" F! s+ D: _/ W2 X1 r5 NDefault                                  : No
) `- Q8 K, p$ [, T  fForced                                   : No
& c2 _% o* u7 N5 Q- P; o) o' H9 p+ n# o. [
Audio #3: h  i2 V5 ~4 N0 f: a" R$ T
ID                                       : 5
' f* i% i5 Z) f  J6 D! Z) ~' U# bFormat                                   : AC-3+ I  ^5 o, C% v" m! D9 ~
Format/Info                              : Audio Coding 31 V" W+ r8 n# U7 h
Commercial name                          : Dolby Digital
/ O1 b! ]+ U6 @" W- Q7 VCodec ID                                 : A_AC3, W+ _! `9 I9 g
Duration                                 : 2 h 11 min
2 \( g5 `$ D( a6 vBit rate mode                            : Constant
# f5 n+ V2 O" @Bit rate                                 : 192 kb/s# S) q$ Q' E, `8 L0 B
Channel(s)                               : 2 channels
. x( I% E! R$ b( D6 c) NChannel layout                           : L R' a8 _/ k) H, t6 \- h; i
Sampling rate                            : 48.0 kHz
) m/ D' [  l, y* ~" G, \5 i& h; K' rFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
7 N' J6 H; V* L9 ]1 GBit depth                                : 16 bits
% g$ M4 \1 l/ z" K; F  x! JCompression mode                         : Lossy
1 ]  s' W! r% u" D4 w7 c3 D6 }Stream size                              : 181 MiB (0%)4 C! {: n1 ]% Q
Title                                    : Stereo
' V& Q# g5 m/ d* p6 ?& u9 BLanguage                                 : English
1 D% b2 \; B: U, VService kind                             : Complete Main
7 }0 ]: \+ u% q; uDefault                                  : No- F- Y6 O3 `; z) C- o+ ^/ E7 L+ l5 v: |
Forced                                   : No
% C" Q! y# J0 l4 h
2 [' ?, K( d! WText #1  l- {- M4 Q6 d8 T0 u
ID                                       : 6' u+ b5 x$ j/ K! C; ~
Format                                   : UTF-8
1 E/ ^: k$ B& }8 [8 D" gCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
: k& @* S& n$ M+ _1 e' ?Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! P& `/ F0 y9 k. M( IDuration                                 : 2 h 10 min
. s5 W/ |; C( i: F% y( SBit rate                                 : 51 b/s
* [1 B# s! V+ F5 D, V$ ECount of elements                        : 1382
% h0 j8 @% Z9 BStream size                              : 48.9 KiB (0%)
8 m' D* h1 Z& x& l$ iTitle                                    : English-SRT7 I, [& \: S; A! R
Language                                 : English, d1 b: `& g/ v3 s- O* O3 k1 w, Q
Default                                  : Yes
0 A3 Y9 |2 c9 g7 D5 AForced                                   : No" R- n5 y, U' \6 _9 S# ?
! A8 H% L6 i2 @- p- y+ @1 V
Text #2! k* [' v, v; I5 k' q
ID                                       : 7
  Y# v+ C) D/ f  ]* X' ]3 `- iFormat                                   : PGS  I1 p: `6 F% R' L3 C2 |2 @8 S! V& k' d8 e
Muxing mode                              : zlib
) A. _* l3 m1 G$ H8 @& M4 RCodec ID                                 : S_HDMV/PGS" u# E. T3 W; P0 J, ]) R
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" {6 j, U9 A, U) {Duration                                 : 2 h 10 min
" O0 e( q& U: q8 RBit rate                                 : 35.1 kb/s. Z: @- l5 r' T
Count of elements                        : 2774; Y6 \6 p& |9 H- Y
Stream size                              : 32.7 MiB (0%). m2 d* K! O. d" V. U1 P! K
Title                                    : English-PGS
$ e; T0 Q" y0 P1 Y1 KLanguage                                 : English+ A5 |( J4 w) r- \0 q9 A
Default                                  : No8 Z/ x$ o* H4 z+ `; r/ ?
Forced                                   : No
9 I0 I% G$ O6 H# B7 N1 }% A( N7 _0 `# @% H
Menu' O9 x+ k: v1 r  ~' k4 j# A
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
! E+ c: C$ D3 m( S' Z5 B2 l6 b00:15:51.125                             : en:Chapter 02+ {7 s7 L2 E8 Q$ b' t- [0 E
00:28:55.000                             : en:Chapter 03( p, C/ O2 _' s7 |, h- r3 @
00:39:47.291                             : en:Chapter 04
% D- L9 P) H# e00:54:37.375                             : en:Chapter 05
2 V% M0 E% B' r/ J+ }& ?& a01:10:10.000                             : en:Chapter 06" @/ ^8 k0 Q4 Z$ o7 ^% c3 K# \
01:21:35.666                             : en:Chapter 07
9 ~$ o- z# a  f" z7 }: Q01:42:18.708                             : en:Chapter 08% a; n# j; R. V
01:51:14.750                             : en:Chapter 099 d/ K. L& i0 Z1 o7 J5 b# ~3 _; i
02:01:31.833                             : en:Chapter 10
- o5 a) Z) J% y02:11:25.000                             : en:Chapter 11

7 y6 m1 p7 z- A% R* z2 j
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

560

主题

1817

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1471 枚
体力
4122 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-7-7 20:29:29 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
5 i8 ]8 P  D" w8 w9 H' u& j7 u8 ^" vYour resources, well, I am very satisfied!6 x8 H4 w2 q, A5 Z

39

主题

1217

帖子

4338

积分

Sponsor

金币
231 枚
体力
1632 点
lanpanshuma 发表于 2020-7-8 05:15:20 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!3 V$ E- T# M. k- G. |8 M" k/ l: s0 M
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
4 Q, w2 |! l, {6 ]
该会员没有 ...
论坛网友
论坛网友  发表于 2020-7-10 02:51:53
楼主发贴辛苦了

0

主题

271

帖子

851

积分

Sponsor

金币
9 枚
体力
335 点
QQ
squall212sj 发表于 2020-7-13 15:04:37 | 显示全部楼层
! g! v6 D6 Q* E4 H* Z, x
楼主发贴辛苦了
非常舒服

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-9 12:39

快速回复 返回顶部 返回列表