BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 17|回复: 1
收起左侧

[经典影片] 杀死比尔2/追杀比尔2:爱的大逃杀 [内封中字] Kill Bill Volume 2 2004 1080p BluRaycd x264 DTS-HD 5.1-DDR 13.28GB & 10.68GB

[复制链接]

3719

主题

4088

帖子

3万

积分

Post Share

金币
6770 枚
体力
6143 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-7-12 15:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

9 S; O! b/ o( V3 @/ A5 [( z; P$ [; w+ f: A
◎译 名 杀死比尔2/标杀令2(港)/追杀比尔2:爱的大逃杀(台)/杀死比尔:第二卷/谋杀比尔2
: b* z3 q  w" G) Q◎片 名 Kill Bill: Vol. 2
2 L7 `. g5 ?. }$ {% _◎年 代 2004% u% \, s5 [7 s# H$ E: L. K( d/ M
◎国 家 美国- h0 j9 D1 X: J8 t
◎类 别 动作/惊悚/犯罪
2 g. }( T$ |& x◎语 言 英语/汉语普通话/粤语/日语/西班牙语1 v* t, j- B. T( r; E9 Y7 H
◎上映日期 2004-04-08(洛杉矶首映)/2004-04-16(美国)7 y6 t5 u2 Z6 C8 w3 r; i7 S* u
◎IMDb评分  8.0/10 from 663,869 users
* P: R6 v2 ?4 ?( }# }/ ~9 ^6 _◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0378194/
+ e4 q. x* a! X/ v' z8 n◎豆瓣评分 8.0/10 from 215,812 users$ j2 T( K0 E& ~8 ]: r6 J; f2 r8 N
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1291584/9 I& h2 O4 u  }! D
◎片 长 2 h 16 min2 [4 M0 y" x, h, A
◎导 演 昆汀·塔伦蒂诺 Quentin Tarantino
4 g+ U7 P' ^, T: c8 W2 L" ~◎编 剧 昆汀·塔伦蒂诺 Quentin Tarantino
% D' x: o8 T7 j9 e5 r# L% |/ K     乌玛·瑟曼 Uma Thurman
5 [4 A, {- k0 U9 j  |◎主 演 乌玛·瑟曼 Uma Thurman7 x" L, n! Z* ]# V# t
     大卫·卡拉丁 David Carradine
5 i' o/ q" `/ s8 G     刘家辉 Chia Hui Liu
2 b# z9 i- a' C& c! q+ \! B/ F6 J     薇薇卡·福克斯 Vivica A. Fox' J. T2 B/ `: N% s8 y
     刘玉玲 Lucy Liu
7 |: m) Y7 k$ @% q8 ]     迈克尔·马德森 Michael Madsen4 _8 D2 ?2 S; `6 S3 c
     达丽尔·汉纳 Daryl Hannah
+ Z; I$ O7 S: P) y( A) S     塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson3 z& @1 i5 [! l7 {, T# o0 J
     佩拉·哈莉-贾德林 Perla Haney-Jardine
+ J5 u  ^7 ~' m, W# {' G     迈克尔·帕克斯 Michael Parks+ o' w: p/ x% v: n2 ^
     克拉克·米德尔顿 Clark Middleton
3 b+ _+ @3 i6 O7 d' r; V2 ]. ?9 q% c4 C& J& k& H# B- a5 e
◎简 介 
* o; ^' L( i" f
0 j: ~4 _0 Z+ H7 c4 O “黑蛇”(乌玛·瑟曼 Uma Thurman 饰)继续上一集未完的复仇之旅。探听得知,前比尔的贴身保镖“响尾蛇”洗手不干后住在得克萨斯州的奥斯汀。当她晚上悄悄溜到“响尾蛇”住的拖车上时,却中了埋伏,被“响尾蛇”用枪击中胸部并被麻醉了。
# x. K( |/ j9 h$ O9 w% o) ?
, `8 T3 a4 f% h; {0 I9 T, B4 Y “响尾蛇”将“黑蛇”装到棺材里填埋 了。此时,“黑蛇”苏醒过来,运用她的师傅白眉老道所传授的功夫从棺材里脱身。当她回到“响尾蛇”所住的拖车时,发现“响尾蛇”和另一个追杀目标“加利福尼亚蛇”正在交易她随身携带的宝刀。打斗中,“加利福尼亚蛇”放出的巴曼蛇咬死了“响尾蛇”。' n3 @8 p8 T! ?! c5 |; z
- `; Y, X. L' B% P
 “黑蛇”终于见到比尔了,并揭开了自己满门被杀的真相。5 B% ?8 o* R7 x% K/ L

' ?' ]  ]2 ^2 O! F The Bride continues her quest of vengeance against her former boss and lover Bill, the reclusive bouncer Budd, and the treacherous, one-eyed Elle.9 H7 d5 A* p; {/ r5 P
, C: i9 t6 X0 M) j; O  ^5 [8 l& n
◎获奖情况 / e2 W1 S" a0 ^$ `: o8 s9 O) A

; y' r/ u. g' r" J  v9 j& i/ n 第14届MTV电影奖 (2005)
8 _" J( p' A) l3 b8 C4 K MTV电影奖 年度电影(提名)' L" |  z( u5 o- K5 M
 MTV电影奖 最佳女演员(提名) 乌玛·瑟曼
9 G& u4 Q( Q$ I9 g MTV电影奖 最佳打斗 达丽尔·汉纳 /  乌玛·瑟曼
; c" S( l  m8 z( x  t% E8 F7 B
Video
* p, F4 s* [) v" l! u. lID                                       : 1
8 U* x+ V4 e& t+ W1 OFormat                                   : AVC
3 Q& P3 b& \+ hFormat/Info                              : Advanced Video Codec
: W" a4 d9 [$ qFormat profile                           : High@L4.1$ C3 |7 |, d$ {
Format settings, CABAC                   : Yes
2 j9 L9 ]+ w! K' CFormat settings, ReFrames                : 5 frames" z/ D2 M% e2 I3 @; B5 i/ K" z" M
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
1 O, b9 a; l. {) J7 Q9 t2 u0 C% ]Duration                                 : 2 h 16 min6 H1 q6 _0 C/ j4 x# r
Bit rate                                 : 9 925 kb/s" s4 O: c  w# [* {4 t8 H
Width                                    : 1 920 pixels* P+ z. @; w! S- e5 T3 W9 ~% M- l
Height                                   : 800 pixels
  T" a! p) y7 g' h  L4 j1 P) GDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
+ y# _+ `7 P( m8 OFrame rate mode                          : Constant: ?) ?$ ~) ]; d
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS4 Z+ }/ O* Q  d1 [
Color space                              : YUV3 G" m  f3 q3 {
Chroma subsampling                       : 4:2:08 l) \. d8 f* N$ z# K
Bit depth                                : 8 bits% W, l3 Z! Y4 q5 L7 _
Scan type                                : Progressive. S# H- z9 S6 M9 V7 \9 d1 C
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.269
0 J- I3 t: g2 o: Q$ d' b& UStream size                              : 9.49GB (89%)
: p. _& O; g( E, ?3 i: FWriting library                          : x264 core 148 r2665 a01e339
; d; L7 v% p  V9 Y* k+ j0 DEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.25 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-4 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=18.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:0.50
$ T4 Z/ K9 W( ^; S8 i7 dDefault                                  : Yes" E4 r0 V: K7 D5 E2 r$ w1 g
Forced                                   : No  i, w# F4 T& b. T! M# B/ ?
. |( Z/ Z8 [2 h* x' @
Audio
; {1 |$ G8 q/ k( eID                                       : 25 ?# a3 S$ D" r& C% m) _# H
Format                                   : FLAC0 a8 l' N) r& H
Format/Info                              : Free Lossless Audio Codec1 f  b, k7 d) V2 V: h& }5 u* T
Codec ID                                 : A_FLAC2 ~* \' l3 i# M2 \  r  s- I
Duration                                 : 2 h 16 min/ u. M. `: Q# {4 o$ m. p9 Z
Bit rate mode                            : Variable
$ t2 k7 [% h( ZBit rate                                 : 1 214 kb/s
+ w0 m6 ?: V1 h; W& J9 Y$ rChannel(s)                               : 6 channels( v8 s+ l1 w* h; c5 o' Y
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE& b# g0 J: M; r8 Z) W3 J# S: G, P
Sampling rate                            : 48.0 kHz" j# `$ h! X. ?$ ~" l/ N* g
Frame rate                               : 11.719 FPS (4096 spf): M4 V5 G& `- r* N( n$ c
Bit depth                                : 16 bits
2 ]/ Z5 |4 l  {. N0 {3 u2 g& tStream size                              : 1.16GB (11%)% V, j) X, G1 i+ s
Writing library                          : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)6 l# Q8 O$ M* \* Q. }- K- b
Language                                 : English: _  D( q+ h+ ?5 d7 H
Default                                  : Yes
; r, {& w* O& e$ D, G. m) jForced                                   : No
! O% o: a6 }( I( y" j- u- R) R% F- |
Text #1. [3 _' U+ I/ |6 F% _5 R% M
ID                                       : 30 |$ A3 s) m# @+ O
Format                                   : UTF-8# w# T! g/ L& T, f' e
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8  L$ {  Q/ L+ @7 j* z
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 n( \1 L; L8 s+ p( I. B- f
Duration                                 : 31 min 21 s" v' x  {/ ^+ S4 X) y; k
Bit rate                                 : 11 b/s
2 i. \$ a& z7 ?4 S" v# O* j3 HCount of elements                        : 81
2 T$ y$ B' w6 c8 D) L0 R$ G) IStream size                              : 2.58 KiB (0%)7 t3 j2 F. L! [9 O: z
Title                                    : Forced! [6 _3 y; V- s( N7 Z- k
Language                                 : English, z( _5 P, d6 U5 W5 T
Default                                  : Yes
" m- Y! {# s( E* E0 q5 WForced                                   : No% n$ s/ f% K: q: T6 x

7 @, {& C  v, }1 fText #2
- \8 \) l& G2 p/ NID                                       : 45 S4 ~3 o) x0 h! Q; f% [
Format                                   : UTF-8
& |6 V2 B3 N. ~! h6 e# O1 pCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8/ ~/ x' x" S. e/ Z4 s- A
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
) {" C5 A* X1 v6 h" e; @Duration                                 : 2 h 16 min
4 H/ B" G, C1 G* E. nBit rate                                 : 41 b/s
% G9 K1 v: a. yCount of elements                        : 1215
  m3 s/ c+ P3 q% n/ D' k8 R- UStream size                              : 42.0 KiB (0%)
: K2 l! y  E/ F( WLanguage                                 : English1 Y" I) ^: P" u& Y( |, y9 `
Default                                  : No. p* `3 T* k/ x
Forced                                   : No
, [" r) ]( w; n
- w, ]: J( R, N% r3 H9 W! E( H, AText #35 |( X+ @  V( K0 p; i+ R
ID                                       : 5+ R0 R) d( }! p5 ^1 Y
Format                                   : UTF-8
. j& X+ D2 t1 S' w5 Y1 _Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8; a* s' {& z3 |1 J9 V
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
/ ?1 G# g* N" E+ P5 C1 p6 f- mDuration                                 : 2 h 16 min
7 V7 x( X2 I% u' i1 ZBit rate                                 : 46 b/s
5 [" t, V% C" v" Q, qCount of elements                        : 1393' A7 b. H; W+ `8 u/ Q+ x0 E
Stream size                              : 46.1 KiB (0%)$ K2 i/ a7 m" f3 o7 {1 C
Title                                    : SDH
- L) w0 x. P8 Z3 H& o  ELanguage                                 : English7 q' a$ S* ?# p+ E0 b
Default                                  : No2 N6 R# S' m6 r) G
Forced                                   : No2 V& h1 k+ f& p
3 x$ ^" h7 d0 F" ]0 |; O+ {: |
Text #4" x" b5 U8 {( i9 T  y
ID                                       : 6/ s% w" X- E# ^  Y! q8 z! P
Format                                   : PGS
/ Y  n1 `  q" N5 d( ~# r$ z% }1 TMuxing mode                              : zlib
& C: ~1 c+ [6 b" K! M2 V2 J: cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) \* f, Y8 {8 H3 H" a" z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ m+ F" X' J! B7 R/ o* X6 w% y
Duration                                 : 31 min 21 s3 ]  @- j; H4 F' E$ d- T
Bit rate                                 : 2 271 b/s+ N( _9 n) V& Z$ H
Count of elements                        : 162
% T! u' d# a; b3 ?8 CStream size                              : 522 KiB (0%). E5 x  {' H. D% m
Title                                    : Forced
$ o% ]8 L8 B! d" [! A- SLanguage                                 : English
2 w. j8 O5 f$ o6 d! D3 F- kDefault                                  : No9 e3 m! P) Z8 s, y7 H9 @
Forced                                   : No
! Z, E4 }# S. b, g; S. J$ C# r, _2 ?1 E! t6 C) Y
Text #5" P; H" J8 J) x9 Y4 c# _
ID                                       : 7  G+ L; K. V4 t3 k- E& C6 R. d% `
Format                                   : PGS  c) k9 |. R8 L2 ?3 U% U6 }
Muxing mode                              : zlib  u* u. y) C+ x1 ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 e2 S# i) A- `# }Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ T2 P) @5 G) ^2 C1 gDuration                                 : 2 h 16 min8 Q/ L* Y# {* ?# k
Bit rate                                 : 5 425 b/s6 T/ `8 J0 P- w3 s- b
Count of elements                        : 27892 Y/ s8 N1 S* x' k; E9 v
Stream size                              : 5.30 MiB (0%)
% T- i4 I6 T& m% DTitle                                    : SDH8 J; h* ?' j: e8 L4 Q& H1 k* i
Language                                 : English
: K$ P) p( q0 x) f) gDefault                                  : No
: l1 @8 e9 p6 i: f3 ^, ~4 dForced                                   : No
! v& z0 U+ C" E/ P. U: x  i8 h' m  y+ b; [3 i. x
Text #6
; }- M2 K/ r' i7 `2 @ID                                       : 88 G- u$ ]# k  H6 G- h5 U
Format                                   : PGS" v! }% V: h( x* f2 E
Muxing mode                              : zlib+ |; D3 o) O0 Q' s3 I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' s, v+ p) U; b7 K" j; A% z" \
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' m8 D1 W2 @- D2 U3 W9 B% }
Duration                                 : 2 h 16 min
: z% |) X+ d) f; X! n* Z  K3 OBit rate                                 : 4 470 b/s0 ~. m& f7 m! g3 T
Count of elements                        : 2363
  y  m4 s% u/ [Stream size                              : 4.37 MiB (0%)
+ z; V5 N9 \1 m; f& G; m+ [$ tLanguage                                 : Spanish
/ v( k( B1 Z" t4 e+ H$ Q, VDefault                                  : No" s) |9 z+ H, ~- S& a4 i, q
Forced                                   : No2 e8 U+ A5 [- }4 ]: G2 [9 B
3 Y! n% a5 a4 ]2 w
Text #76 J$ @3 M6 b0 V. p/ k, K% q( e$ r* k
ID                                       : 9- Z$ m: c3 i! j0 n+ W) _% {- V
Format                                   : PGS
1 ^" c3 O" Z* @2 NMuxing mode                              : zlib3 S0 `* z0 I$ O3 y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; O4 g0 u) M% l- j) \5 G( KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs8 t# |" w" b  x5 y0 d
Duration                                 : 2 h 16 min
# N& t2 N& m0 e& E$ pBit rate                                 : 5 637 b/s  _3 e. s' y) t
Count of elements                        : 2250; H, o& F; F$ ]+ @1 x0 w
Stream size                              : 5.51 MiB (0%); p% Q6 O5 |5 Z, N- F. l" c, J
Language                                 : Japanese
  p# d1 u1 V4 }' N) O! {Default                                  : No
. o# T& x. I( t2 C; oForced                                   : No8 {, R& G8 c; N% C: c

: l7 P! Q+ V% \' i; VText #8
& Y2 S! ]; P4 _: N  _! V% bID                                       : 10- e, j; g/ R2 P9 k! S
Format                                   : PGS3 D) [5 j8 `0 Z; s
Muxing mode                              : zlib' n' x* r5 K" \/ B+ y& x+ y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
: J) {( `4 g0 I/ q4 B5 @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* F" I5 N9 L- x0 `* \
Duration                                 : 2 h 16 min
3 H' |: W3 k; E, _Bit rate                                 : 3 594 b/s
* R3 S( M/ t( C+ ZCount of elements                        : 2361
  B! ]* ?( g. @1 ~$ h  c- U5 WStream size                              : 3.51 MiB (0%)& B2 k8 m, u  n) h2 G9 \
Language                                 : Korean$ P9 D& n" [' T2 t3 j# U* c3 c+ ?
Default                                  : No
7 P* ^+ p  z1 D: B! ~Forced                                   : No
! k2 T5 l! H5 M1 S/ _: W/ u
( J$ o' l+ n& v: G. m6 ^# dText #9
9 m6 g& g: O( I. u- E& @ID                                       : 11# W5 Y5 y$ \3 \; E  }+ J
Format                                   : PGS$ i0 [; U) S5 Q* j3 D9 A+ _
Muxing mode                              : zlib
5 b" s  _1 f( H9 m% R# _9 UCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 ~! v9 F) T3 m+ m* E8 X8 {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; P8 a* @/ F! A! W, O& g& qDuration                                 : 2 h 16 min
/ b& `5 n  X! X( D% G* rBit rate                                 : 5 013 b/s* H3 t) L/ y( x( e
Count of elements                        : 2294
( x+ `! ~6 o, I1 z" p* }Stream size                              : 4.90 MiB (0%)
) E6 v3 s7 a) a. M* ALanguage                                 : Chinese
4 R. e" m1 u0 n: [7 ADefault                                  : No
9 M3 o/ s; S, N3 BForced                                   : No
4 g. A' A% o( o$ K' C7 j$ r" ?7 ]
* m/ K' t& d; i2 S! ^/ H: S) hText #10, C# w" D& y7 d/ k8 ^' c$ P
ID                                       : 12
/ j) }, s; J. |$ P% u+ @Format                                   : PGS6 U9 i/ v' p- }' K% _7 ^
Muxing mode                              : zlib
  w2 h+ Z4 k; ^6 \  LCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 P0 y! W3 N3 a" ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 m5 n/ y, X- w, x. F2 O
Duration                                 : 2 h 5 min# t; |6 D, S! [* @: W3 j7 e
Bit rate                                 : 397 b/s  {/ c9 l. N4 z: L) |2 T% [( Q
Count of elements                        : 198
$ A* _& M$ t. o, }Stream size                              : 366 KiB (0%)% z* [( b) d8 _( t" i, w
Language                                 : French2 W6 h7 i/ X# j" F
Default                                  : No
% {# P. o  Y0 AForced                                   : No- K1 h6 ?1 D" K- z/ v" s' ?

) G- ~0 h$ h# |' K, |5 b4 c1 R; `Menu
! @# W1 ^8 g' v00:00:00.000                             : en:00:00:00.000, q/ {0 r4 o: ~" m; m
00:02:01.121                             : en:00:02:01.121, Y5 t$ W8 Z7 {
00:05:28.411                             : en:00:05:28.411
" {0 x! }% r& F5 W00:14:50.890                             : en:00:14:50.890
+ p; I% A# K" {. b) S: \3 n$ r; b00:18:08.421                             : en:00:18:08.421% R' B- j, r8 J8 {- l# Y
00:22:52.913                             : en:00:22:52.913* r1 I1 Y, e5 V, j7 o! _$ ]* p5 K" B
00:30:55.604                             : en:00:30:55.604; T& E( L" ]; ~4 J3 i
00:39:14.185                             : en:00:39:14.185% R4 Q+ R& N+ o! j9 U
00:57:33.784                             : en:00:57:33.784, J6 ^" P3 v6 q5 S
01:03:06.908                             : en:01:03:06.908
/ G& `. h$ o; L* e5 r, \5 P01:14:42.061                             : en:01:14:42.061
1 b; Q% U+ z! [0 l% v: b" b/ [01:21:13.952                             : en:01:21:13.952
1 q/ x* E# g5 M9 r4 r01:27:48.346                             : en:01:27:48.3464 H4 _: {! o9 v; g! \; y  p
01:32:15.155                             : en:01:32:15.155
7 W; O2 P7 f5 h3 O, C' K* }2 G01:40:08.044                             : en:01:40:08.0449 L2 j" B% J' L7 h& s+ U6 k
01:49:35.986                             : en:01:49:35.986* B: M/ `/ [/ v  c* _! b
01:55:12.572                             : en:01:55:12.572
; Y; W% }1 J2 r$ j/ q02:02:08.905                             : en:02:02:08.9052 K  K( K; O9 C6 b
02:04:03.186                             : en:02:04:03.186
SPECS ) _! |; P3 c; C# w* Z
" |0 r1 _$ C$ @% e% S
Source: BluRayCD
( p# k# a: {, _2 P7 F8 @& v
6 d/ V( j+ W6 T  Y  J% i$ bFormat : Matroska
5 b2 Y  v; y, U9 O% U$ @File size : 13.2 GiB
$ ~( K" \& P2 K4 ~/ EDuration : 2 h 16 min8 L7 ?; l) w, j* f
Overall bit rate : 13.8 Mb/s  W. u9 a1 l- I
$ P3 K' f* Y/ X0 y  Y
Video
+ s# N2 W0 D4 s/ sFormat : AVC" C- Q$ K8 n' |/ R; e% E
Format/Info : Advanced Video Codec
2 V) I2 V2 i# M2 Z2 rFormat profile : High@L4.1
9 F2 A, c4 R. Q; V  H! v$ u, y/ l3 O2 WFormat settings, CABAC : Yes
' \8 x7 e; ]. uFormat settings, ReFrames : 5 frames3 z6 P- e" {- l. h7 `2 V) U
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC1 u! R4 I  X) z$ ^3 |8 B. d
Duration : 2 h 16 min: F3 T4 c4 w: Q
Bit rate : 10 000 kb/s# g  X- o# o& {8 Q8 g8 s
Width : 1 920 pixels! g8 e6 g8 k5 E# a  ^8 t
Height : 800 pixels+ \; W4 r3 F  S  k8 R# O
Display aspect ratio : 2.40:1
& N' O" L: Z% M- ~9 A1 [# Q0 CFrame rate mode : Constant
# v& B+ Z5 h) A3 j7 b0 x9 ~! i- b. }9 nFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
( l, j; R! B) |. F, r  UColor space : YUV9 }# |% E. S5 v
Chroma subsampling : 4:2:0
' }2 O& z+ j0 Z' V( ~" Y5 `! kBit depth : 8 bits3 q! j: ]- M2 _5 i9 W. T% a
Scan type : Progressive
1 B3 o/ M+ N  r7 z4 uBits/(Pixel*Frame) : 0.2724 M: K" G* v: p# X2 y6 k
Stream size : 9.56 GiB (72%)1 f* B/ G! W; e$ T  a* ?1 _* [( F
Default : Yes
, N  [8 D) {3 A& z$ F# M' \Forced : No
6 S! i; K1 }) V8 ]Color range : Limited
6 v, h. B$ u, O3 B: a) Y4 iColor primaries : BT.709
6 x9 T1 c. B$ |Transfer characteristics : BT.709
9 u: w- J2 Q2 g9 @: jMatrix coefficients : BT.709" l# Q. O! |8 \

- w# Q0 y. B# y6 uAudio #1
2 m1 Z% X  }( R5 HFormat : DTS: x9 G6 P0 w3 d5 |; N
Format/Info : Digital Theater Systems1 v" p) N' T9 |/ v
Format profile : HRA / Core
7 @+ R6 T' B8 F) ]3 H$ ~Mode : 16
9 P* ?7 A$ {% G8 p3 z) CFormat settings, Endianness : Big% d; r0 l- T! i7 O
Codec ID : A_DTS; N& P) T4 K+ p# p' `9 a
Duration : 2 h 16 min
% N4 u+ n. |4 N/ d8 b6 JBit rate mode : Constant2 \) {, m6 d/ T* }+ ^
Bit rate : 3 840 kb/s / 1 509 kb/s& q, Y  `2 X5 e" v
Channel(s) : 6 channels
& N: o- @7 d0 Q. IChannel positions : Front: L C R, Side: L R, LFE
' S, E! ?. C' X% sSampling rate : 48.0 kHz* U3 K/ Z$ B" ~* Q/ J
Frame rate : 93.750 FPS (512 spf)
) @% F% G1 S+ OBit depth : 24 bits
- U! t* r( I. p( ]( b$ p6 `+ n* RCompression mode : Lossy0 g; U; E: {2 A2 e/ ~+ r1 C
Stream size : 3.67 GiB (28%)7 S& z+ E- q8 x7 H* A3 {
Language : English& r% C7 X+ P0 `
Default : Yes* J9 {& V# C* ?* F( ]
Forced : No; ^/ O6 k0 z/ j8 N
Chapters : YES
, y& i$ C! [* a. z+ Q
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

676

帖子

2907

积分

Sponsor

金币
597 枚
体力
1033 点
tto138 发表于 2020-7-12 20:29:44 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
$ p" a% C* W, J5 O' G$ t; lYour resources, well, I am very satisfied!# o/ z- ~& p0 W$ F8 x

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-7 17:05

快速回复 返回顶部 返回列表