BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 179|回复: 15
收起左侧

[2160P极清] 灰猎犬号 [4K HDR+SDR高码版 自带中字] Greyhound 2020 2160p ATVP WEB-DL x265 10bit HDR & SDR DDP5.1 Atmos-NiXON 15.81GB & 13.79GB

[复制链接]

4411

主题

4577

帖子

5万

积分

Post Share

金币
8296 枚
体力
16409 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-7-14 06:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

& C2 t% b6 w- c8 D. Q( {3 d5 m8 I& t7 q4 Y! _
◎片 名 Greyhound
+ a! i# Y( A! U◎译 名 灰猎犬号/怒海战舰(台)/灰狗/雷霆战舰:猎犬号(港)3 L7 |3 M* }' H/ B  h9 s9 I+ B3 z. e
◎年 代 2020
4 P& f& R+ z- u9 Y1 a/ u◎产 地 美国
( p& {3 F% C1 I" {: `! @◎类 别 剧情/战争
+ a% ]1 `6 e0 y- Q1 o◎语 言 英语5 ^! c/ t4 z: E, n3 l  }
◎上映日期 2020-07-10(美国)
! M$ B8 B: m& c" J◎IMDb评分  7.1/10 from 11,825 users
- n8 i. [: \# n◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6048922/
! ~1 `9 E/ \4 d$ K◎豆瓣评分 8.3/10 from 11,514 users8 b1 m7 O. N+ B. J
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26871906/* g2 m/ y8 M0 V; [( m' n$ D
◎片 长 1 h 31 min
5 A8 E7 g5 i0 N" X◎导 演 阿龙·施奈德 Aaron Schneider
8 s* J1 Q/ e8 K  }) R! g◎编 剧 汤姆·汉克斯 Tom Hanks
0 `+ v) [; I2 E! m8 U2 X& \     C·S·福里斯特 C.S. Forester  w6 I8 O* c- G* r. G
◎主 演 汤姆·汉克斯 Tom Hanks6 q+ A+ @' j, i/ m! y  R! V" ~4 y
     伊丽莎白·苏 Elisabeth Shue
' m4 f4 H* {+ q     斯蒂芬·格拉汉姆 Stephen Graham
  X! q2 W& [1 T* m     曼努埃尔·加西亚-鲁尔福 Manuel Garcia-Rulfo
+ T) Y$ }0 R- c5 W: Q. r: ]# L8 g  X     卡尔·格洛斯曼 Karl Glusman3 i) ?& E0 l! ^& S+ E& l
     马克西米利安·奥辛斯基 Maximilian Osinski0 K8 t$ m; J8 r5 S2 m: i
     李·诺里斯 Lee Norris& [: o" t! _0 O( X/ ~; R
     汤姆·布里特尼 Tom Brittney
! r5 o9 n$ j+ ~) ^# x# O2 U     罗布·摩根 Rob Morgan
; z9 V# e2 I: u     格雷森·拉塞尔 Grayson Russell
) D; s$ r, x# F% O0 q9 Q$ V1 C     戴文·德鲁伊 Devin Druid5 x$ _% J8 M, d- \) h) ?
     戴夫·戴维斯 Dave Davis
0 H  E0 ?% W/ ?* |+ c     迈克尔·本茨 Michael Benz
  S' f3 o' c! C7 D( f9 Q     马修·祖克 Matthew Zuk: @( U" p2 M7 \
     大卫·马尔登那多 David Maldonado
) b/ Y8 N( S' }6 m9 a     伊恩·詹姆斯·科里特 Ian James Corlett: g8 E6 _: T) h( O" b2 J; p
     杰夫·阿德勒 Jeff Adler7 K! b( N  T0 N( W
     B·马丁·威廉姆斯 B. Martin Williams& i& B" k2 i; s0 z% T' `1 @
     凯莱布·J·塔格德 Caleb J. Thaggard' m( t( ]" J6 w$ i
     迈克尔·卡罗洛 Michael Carollo
) A8 f$ M" C3 N; M! @     Craig Tate
- q- a8 |+ R! V+ j! k6 h! |4 i0 I* x' [# y
◎标 签 二战 | 战争 | 海战 | 美国 | Tom·Hanks | 2020 | 美国电影 | Tom_Hanks
( h. D  ^$ B5 I  k1 ^# m& u8 f0 F6 |  p$ z( v* O
◎简 介  " K3 g8 ?% w5 r. q8 L

  r& W# n' x5 p# Y9 Y 影片讲述二战初期,由37支盟军船只组成的护航舰队在欧内斯特·克劳斯(汤姆·汉克斯饰)舰长率领的一艘美国驱逐舰指挥下,穿越险恶的北大西洋,同时还要与德国U型潜艇狼群的周旋。; u- D+ W+ F& v6 y5 f  b; t4 Z% z

& `5 @- T- H" b$ ? Early in World War II, an inexperienced U.S. Navy captain must lead an Allied convoy being stalked by Nazi U-boat wolfpacks.
! L$ k( O& u2 E' o, _! m2 b& I7 w) a- E* q1 Q  L5 n2 }
Greyhound.2020.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.HDR.DDP5.1.Atmos-NiXON 15.81 GB
- Z; _: T  |" T( s3 @  g( s
1 ^" F7 F, J) C+ H8 o% YVideo
8 Z4 }8 S# k( [' x; F  sID                                       : 12 ?+ |9 K! {( q! V4 p, u
Format                                   : HEVC4 a+ X" C& K4 I) w& k' l! b4 ~7 p
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding" b8 ?) I/ S! F* k) m7 a  e
Format profile                           : Main 10@L5@High
* r8 L0 E1 q$ @$ x) HHDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
/ f9 [. S) X/ P2 X4 |Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC2 a6 E" C0 o8 k
Duration                                 : 1 h 31 min% ?( z' ]9 o; ~5 ]; O& f
Bit rate                                 : 23.9 Mb/s
) k% x3 q0 [, z5 F# AWidth                                    : 3 840 pixels. P- c! Q6 C' o4 n% E* E
Height                                   : 1 604 pixels+ x7 ^" x0 a. ~% `
Display aspect ratio                     : 2.40:1
2 S2 w1 b! Z1 n# TFrame rate mode                          : Constant6 `- I, _% P2 H1 Q
Frame rate                               : 23.976 (23976/1000/37687) FPS
2 g9 y' M3 a& L/ C  J5 DColor space                              : YUV
6 p( E7 U) \* B4 s' OChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)# q0 n8 j) K* e/ d1 j
Bit depth                                : 10 bits5 Z% B% h/ s9 X  t9 J4 y
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.162) ]8 E9 Y% p) R8 ~* Q# U
Stream size                              : 15.3 GiB (97%); W  i1 A) f& A  m# \  i! L9 Q
Language                                 : English# r+ _, L7 k5 X, H2 m/ o
Default                                  : Yes
- O! k7 K8 d; v% l( ?' EForced                                   : No
( X+ z$ \. R4 U6 N5 s$ l7 YColor range                              : Limited
  O& k; f! Z3 eColor primaries                          : BT.2020
; U) r% _$ i2 k' l# TTransfer characteristics                 : PQ
" ~% f4 u: z  p. O" t+ r5 PMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant0 q0 ~0 _: G6 c; ~' n- A. @/ T# E! v
Mastering display color primaries        : Display P3
7 l9 q; H' X2 D, pMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m28 l2 D7 A' k; Z4 b$ v! R# R
Maximum Content Light Level              : 1044 cd/m2
, L# M  z1 b% o; U- ^/ }Maximum Frame-Average Light Level        : 217 cd/m2
; c8 F( a) x( S/ _2 R8 [
6 ^% ?# \6 N/ g$ t, EAudio
5 H4 ^" ?) i7 i& J$ z! v& x4 `ID                                       : 24 i, b" g6 u7 E& v9 s& l
Format                                   : E-AC-3 JOC4 r" K7 {9 h$ C) z" m4 J
Format/Info                              : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding$ x9 C& h2 g6 a( L$ j3 k
Commercial name                          : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
6 x7 j) V6 C' O* R* ]1 F) h4 y' RCodec ID                                 : A_EAC3
5 R" [# b) |' ~& @$ g% Y; kDuration                                 : 1 h 31 min
8 Q) t# \4 @3 hBit rate mode                            : Constant
7 v& j4 x/ `6 M, p9 a5 s2 p2 i0 sBit rate                                 : 768 kb/s
7 p2 s. @. l1 yChannel(s)                               : 6 channels1 h3 ~! @" {/ }
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
$ C6 \6 I# q6 n! Y$ W: p# ~Sampling rate                            : 48.0 kHz+ R1 w: b, e  `9 O0 e
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)2 z; A3 r9 ~( K, g/ I* c( @. V
Compression mode                         : Lossy; [5 H! a. d' Y: l. N  A1 F
Stream size                              : 504 MiB (3%)8 N. h# F$ W1 h7 i  D# i4 J2 a
Language                                 : English3 q+ g; ~( n  L. p
Service kind                             : Complete Main
( T6 o7 X* g9 Y" V2 [Default                                  : Yes
$ I3 F0 S, |+ \8 n+ l: W$ xForced                                   : No( T, j0 f( X! B& J
Complexity index                         : 16
7 q: D( H6 t/ Q  `( f% bNumber of dynamic objects                : 15: W! \% m; K+ F+ E$ }' W
Bed channel count                        : 1 channel
4 R* j* g" m3 _Bed channel configuration                : LFE
/ H0 k# Z) v! O: _  j+ J# Y2 g- f& t8 w2 z! E1 t# U
Text #1
0 f3 B) r3 H" H# m0 eID                                       : 3! L9 W* B0 G% v5 ^( b5 h  H
Format                                   : UTF-8
0 N  [) E( N4 o/ W' ?Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
: a  w/ Y! v0 A( gCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
- O; ^% w( X% b) jDuration                                 : 1 h 30 min; ]! t# a8 H3 {% }) c5 T( }2 n, t7 o
Bit rate                                 : 103 b/s
! A* B9 z; i* e5 LCount of elements                        : 1092( f5 W( o2 Y$ r+ s) T; f
Stream size                              : 68.7 KiB (0%)
8 h8 i% C! A5 d! G% J4 ETitle                                    : ???????: J% A) i# T/ [6 L3 i
Language                                 : Arabic
  n6 }) d1 f2 z8 D" xDefault                                  : No5 g1 m2 l* |) B
Forced                                   : No  Z" g* E, X& a
( ^3 Q- P% x4 h3 V# i" H% d
Text #2
0 c7 i. e! Q  ~. `+ xID                                       : 4( S# g# C! Q9 b/ F: m
Format                                   : UTF-8
2 U% m0 o1 G2 i' f, E, KCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* r: |& a/ M% e7 j, k; _2 j  YCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, t$ V: l6 `1 V/ }1 y6 ^7 W: Y1 G
Duration                                 : 1 h 30 min
( N, K( H7 q. H2 Y+ U: m2 vBit rate                                 : 83 b/s( u4 L' i' U# K9 J  Z( h
Count of elements                        : 1001
1 X, u. g( a5 z* M* mStream size                              : 55.4 KiB (0%)
1 Y3 b8 C! h! Z( S% }. [# oTitle                                    : български
8 t2 \5 A' J6 j+ p% q1 L$ wLanguage                                 : Bulgarian) @- N6 ]8 ]& ?3 d- e( ?
Default                                  : No
% ~' m8 ?# `" @( K! wForced                                   : No) z5 L0 K/ C7 }3 D: ~" T9 H1 j& ^

9 E  J8 C" {8 D, T, x: Z1 T0 IText #3
9 e4 Y% L8 p$ R( W4 N8 c$ WID                                       : 5
" o3 d1 s' \5 L/ y+ g6 Q1 R8 `6 ~! DFormat                                   : UTF-88 x( n: U$ K" M, f4 a3 K  q0 d
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8, L  V+ E: ?6 \( f  V
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! y5 e( A' U4 `7 s/ QDuration                                 : 1 h 30 min/ O$ [. q' ^3 G' @
Bit rate                                 : 55 b/s$ L: f0 K  Y: }" {
Count of elements                        : 1079
/ O! W; J: M/ g: ?! e3 i' K* f/ X; }Stream size                              : 36.8 KiB (0%)
3 s7 Q- R1 e4 |1 UTitle                                    : ?e?tina# U" C) e  P* f
Language                                 : Czech
( ^" g8 S. ^6 A$ ?Default                                  : No5 E4 _" Q2 d4 ~$ O- r' q( Q
Forced                                   : No
3 o- w: {9 W- r6 R; K3 f+ B* {  U* _$ L
Text #4
4 N. U) W% d  T, @4 e" Q- D8 D' ?ID                                       : 6
- t" P% {& p. f6 c( YFormat                                   : UTF-8: h: `, u4 x- c7 [( a2 Q( I
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ j' K" y- L9 l0 M/ BCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& e6 V) h: Y% ^" ~: j* P1 i2 C, V
Duration                                 : 1 h 30 min
) K/ K" `* N3 p6 ~: |; T' iBit rate                                 : 50 b/s% q0 V3 P" I7 ]) G& g
Count of elements                        : 1078
) D( q: ~/ O1 t7 R' y$ |5 M% KStream size                              : 33.7 KiB (0%)! q% `/ W2 e& W9 K* _+ M
Title                                    : dansk
! |9 _, [4 d7 p) wLanguage                                 : Danish
7 k' }2 S1 h5 o6 gDefault                                  : No
6 y- g' S8 M! C  N  v8 ^, rForced                                   : No5 i' }5 V0 a* b7 E
& t8 n4 U5 z' \. ^, h) y) d
Text #5
$ I# H: S. X2 i3 c1 ]" F6 V* p3 dID                                       : 7
& Z  v3 M6 D! E$ x, \8 |Format                                   : UTF-86 D2 j+ Q9 P: y) u0 K
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
( R! o8 E# K/ \' M6 n* E6 I( L3 CCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 {0 Y  k: ?/ A6 z1 F7 X
Duration                                 : 1 h 30 min6 c0 G* D) L  D3 W! O* E+ j
Bit rate                                 : 62 b/s
! e- v9 u& c- r# A' \5 qCount of elements                        : 985
: F, H0 c  U; z$ i( tStream size                              : 41.7 KiB (0%)6 O7 g) g+ Y7 ^4 W
Title                                    : Deutsch: J; ~: U% S' \
Language                                 : German
/ `) O' ^9 j: P  W" m4 o! hDefault                                  : No2 a+ c: T% C( Q/ r
Forced                                   : No- z0 T: K  }; N
. }5 `2 A2 t; Z( M
Text #6* P# w$ P! h' x( t4 C
ID                                       : 8
; v4 W# o/ x" X  {% M6 b/ G8 Z! U5 PFormat                                   : UTF-8" Z2 d4 u, P" B& j
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! r. O4 N" f( A5 N7 J! Q6 ?Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 e& B, C$ }% H3 K1 t
Duration                                 : 1 h 30 min' w8 C& U6 L  b. J' w: u7 I+ N
Bit rate                                 : 103 b/s0 k+ t( @, v+ t6 @
Count of elements                        : 1090
  P: n/ ?; f' i9 r  ~9 ~+ H" KStream size                              : 69.0 KiB (0%)6 v+ q4 a/ l. [; t8 o$ V
Title                                    : Ελληνικ?  G+ W9 {+ e( E, T9 f! L9 }1 G8 K  o& u
Language                                 : Greek
3 u0 S" L3 N3 T' L( O3 c7 mDefault                                  : No
$ x, ?: c7 r8 c& p, `# ?& bForced                                   : No
# L$ C; d' t$ i8 Y% |9 q& c& o6 e3 n4 U1 `! N# l9 V
Text #7, @1 ?5 Y3 i8 G, \  J
ID                                       : 97 }; N9 w% p8 I, l
Format                                   : UTF-8; N6 R! q. V( l$ C
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 s, f+ {/ k: U6 u! B- u  {Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; j' |! i! W8 K9 f2 \
Duration                                 : 1 h 20 min. Q/ N) k* T* s5 h% @+ Z4 I
Bit rate                                 : 65 b/s& P% F" v3 J# I- T8 P
Count of elements                        : 1033  E" {% k% V1 K! p& d6 F
Stream size                              : 38.3 KiB (0%)
0 N5 @8 b( R0 f8 Y6 g! zTitle                                    : English9 B, d- ?9 @* U/ c+ Z7 o
Language                                 : English
! `( y4 a+ L& E% }Default                                  : No
- R0 _- I5 I/ r, b0 r3 KForced                                   : No
% n5 m( B+ ?5 [, p$ a/ o& c- L
. [0 q1 p# L0 K9 pText #8& c- Y( v' Q# S3 H, A. ~
ID                                       : 10
  j7 L4 A% o# HFormat                                   : UTF-8# C4 r, K2 m! g! S1 L4 o' Y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 Q! n0 N" s; P, m& w
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) Y9 b! W4 ^* F4 T9 E) }3 t
Duration                                 : 1 h 20 min' i) R8 X7 i1 f: ]
Bit rate                                 : 71 b/s% c; N/ I5 p' x! [
Count of elements                        : 1105+ D' L; e( z7 z
Stream size                              : 41.8 KiB (0%)
. t: }' Y% v0 k. Q/ j5 mTitle                                    : English (SDH)
7 t5 P3 x, S* G3 q' S" ALanguage                                 : English
8 W6 O9 {$ d0 L8 }  M  ODefault                                  : No
/ y" B4 `4 E, i- d, N7 lForced                                   : No. S" z5 r, b5 e  h
5 A1 N5 \4 t! _- L& ?8 G9 k" W
Text #94 W; l# q# K9 m2 v% I. v' Z
ID                                       : 11
4 F# Q% R8 M. v" uFormat                                   : UTF-8
" ?: ?+ J. o, i7 s  ~- m- GCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8. x0 p1 z- G4 `; T
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* k3 I2 ?# j' L; C4 _; v3 D
Duration                                 : 1 h 30 min
( x8 h6 z$ R( d0 F  RBit rate                                 : 63 b/s3 g3 [6 C3 g! T3 Q4 d
Count of elements                        : 1103
1 m3 q/ f. X* w1 x$ o8 VStream size                              : 42.4 KiB (0%): T+ j/ i/ d" o  G4 G: n. o
Title                                    : Espa?ol (Latinoamérica)4 g1 }* e; ]) k7 a# G! n- l! C7 O
Language                                 : Spanish% {+ \  @- _5 i9 H2 l- y: l" j
Default                                  : No
1 X0 f0 \. J; Q7 PForced                                   : No
! z) \1 O5 w! L! k5 Z% A2 L+ @8 ]& U2 |0 ~% L5 O
Text #10
6 S5 D) D1 H( ]" d. qID                                       : 12
" Z5 y% r* x/ ]( f! B/ bFormat                                   : UTF-8
7 s# ^, v/ d* T; z& c4 M1 ^* K6 LCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 k7 ^" l, ~7 b! e+ j+ Q, ECodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
) O5 @2 k* x- N3 S# zDuration                                 : 1 h 30 min
& u5 y% V/ `' A/ R; G6 W+ [3 LBit rate                                 : 66 b/s$ \; L2 u9 K* \( G/ K
Count of elements                        : 11039 o  B, m, b/ E9 d+ \* Y
Stream size                              : 44.1 KiB (0%)
" U- B# D1 ?: |. H' v6 x/ b6 b3 qTitle                                    : Espa?ol (Espa?a); u! X( C% k# [
Language                                 : Spanish6 [2 S( T( \# j$ H
Default                                  : No* n8 y+ j9 }& L0 J7 w- A2 y
Forced                                   : No1 L) H  v* |& {: _

. [. S" y( I5 B) I' |. `Text #11
. d7 L+ O: f' O: B# kID                                       : 13! _" ~' Y) {" c0 n& ]8 M" f
Format                                   : UTF-8( J' q1 z0 Y) ^1 Q
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 E; S: E' p3 [* a. B! sCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" q& Q- J: J/ O6 h
Duration                                 : 1 h 30 min
( I8 ^6 s7 B/ y3 D, w9 Y# i* I6 rBit rate                                 : 56 b/s
) J+ ^5 ~; L! MCount of elements                        : 1090
8 X% _7 T: ~' \8 ^7 R% Z; o  jStream size                              : 37.9 KiB (0%)' i% Y9 C" z+ f; E! W
Title                                    : eesti
  |0 Z4 @7 }% @" `Language                                 : Estonian
% P  n# E' v' \# Q3 [9 O: c, E5 EDefault                                  : No8 }; t% A1 [: }. p  o. Z
Forced                                   : No
  g6 B% f  F7 O9 `6 D
0 Y' U' W# ~9 [; gText #12! R; Q2 y5 j8 m
ID                                       : 14- X' r. @! ?9 x$ z. a
Format                                   : UTF-8
3 _+ ^4 n$ v( E0 WCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8* K' ]" l( k7 b! y& r! u4 Q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 X7 P& p, M7 u. }# F9 g
Duration                                 : 1 h 30 min
. Q8 J) }# ~7 u  l2 _* k* qBit rate                                 : 51 b/s, u- j  z0 T9 e# K& E
Count of elements                        : 10884 A& G& r5 k* a9 }
Stream size                              : 34.4 KiB (0%)
" N; d0 Q/ G5 H8 f2 M) fTitle                                    : Suomi2 f4 R- S  w- V+ ~. m3 Y! A
Language                                 : Finnish2 K8 H& X. t0 J9 D3 B
Default                                  : No  O) B( q* r' h
Forced                                   : No' m0 R2 ^$ X# P& y
; d% F0 t- u6 E( p9 |- ]
Text #13% \! l. Z# O$ a; ^, E9 @
ID                                       : 15
) D6 G* f$ P& X; W& a6 o% [2 }7 k4 P* KFormat                                   : UTF-8
6 j" ?/ {5 @2 HCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 T1 u% [8 Q) M) k2 `8 {Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text3 G+ R: @( K5 t* c
Duration                                 : 1 h 30 min
$ t( k2 i( G  D$ y- }Bit rate                                 : 50 b/s
8 W6 L# s& M6 j: OCount of elements                        : 992
* p* _, f2 w& }* ?- L5 c6 QStream size                              : 33.8 KiB (0%)
- r7 Y2 j) f5 UTitle                                    : Fran?ais (France)
9 c( u4 m3 H2 {2 J% C9 RLanguage                                 : French. Q0 ?' A- t. V) T; s
Default                                  : No: N( f( O8 k+ \8 o4 p2 a2 G
Forced                                   : No- J; ~+ q' d2 W* c2 j& k2 Y
5 u0 ^7 j# M5 D- W/ R, I4 ?
Text #14
5 I2 [' D& q5 |9 v. vID                                       : 16
. }/ ?- O+ J: k# ]4 J* I* }+ fFormat                                   : UTF-8
% ^8 d% h& `5 \9 i. qCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8! |# x, n* n" k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; u3 f( G$ Z8 G- \. J2 Q
Duration                                 : 1 h 30 min
) Q! |$ u. ^2 o$ A8 @& F. Q  HBit rate                                 : 51 b/s' P/ [, j% U4 z/ V* V1 A
Count of elements                        : 990
0 _9 T( N$ Z3 s' x; Q3 M# NStream size                              : 34.0 KiB (0%)  [/ V7 e: j+ G$ \1 y# p# q
Title                                    : Fran?ais (Canada)
+ ^$ ~) B. h0 k  M6 F; P6 [( B0 n2 LLanguage                                 : French$ @' L& @$ B+ r# `! B
Default                                  : No
. a) T, _+ \; L$ e5 LForced                                   : No7 F& p& p% }& g, g0 w

& V% e: f6 l3 u# i+ ^) EText #15/ q7 O. {/ d; j! O. R" C- b
ID                                       : 17
8 G4 x# W! }6 J- i% \% [3 VFormat                                   : UTF-81 L' g; L* P* `4 e8 ]1 l
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8. H* m  p4 S' t
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( o3 c6 F* \! s, [Duration                                 : 1 h 30 min7 ]/ r: E1 E- K$ I  S
Bit rate                                 : 92 b/s
. @9 n/ d! y- B6 ]9 s  QCount of elements                        : 1092
! ^- _8 d5 I: e' _Stream size                              : 61.6 KiB (0%)7 G. M8 F3 P/ M9 k
Title                                    : ?????
8 u4 x4 \7 W- u- jLanguage                                 : Hebrew$ u) N, S& x! f# c5 ]
Default                                  : No# l0 F9 n# [* l& n
Forced                                   : No9 B5 E1 o9 N3 o3 D" g

# Y4 \% `! F: rText #16& w) K. p. z% j1 l! S7 h& ]( f
ID                                       : 18
$ t3 u! k' Y1 i& v( J/ tFormat                                   : UTF-8
) C4 K1 j. i% W: U! B/ fCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 M9 _6 F6 O' TCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; R& z2 D$ y; M5 I) L" @Duration                                 : 1 h 30 min2 H$ U. V* D* o  [2 n/ z6 o0 t% @
Bit rate                                 : 148 b/s$ J. m$ j! o( B0 F1 z/ _7 `6 @
Count of elements                        : 1095
. r; P: B# Q+ k% }- K* r/ D3 [% hStream size                              : 99.1 KiB (0%)1 q* M3 [' K) q, k9 O
Title                                    : ??????
0 U! k3 y, D: C  CLanguage                                 : Hindi
  e) I3 @2 ^" w, n& s1 e( {% n% ^9 TDefault                                  : No" U* P+ l) @8 ^
Forced                                   : No4 E- Z) W$ L% b" {' D
9 J, X" G% U) }; [4 T/ Q
Text #17* v, \% W, t4 s* z
ID                                       : 19
& f$ {- t6 y3 z9 R/ [Format                                   : UTF-8, l6 }8 ]9 r+ x' z& b7 `$ h# M
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ V7 _8 ?7 C; p: w6 O+ a1 ?
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( v- W$ n- y. D0 A, D" D; F
Duration                                 : 1 h 30 min
- T4 [# e+ e1 \+ r% n' r4 {5 SBit rate                                 : 58 b/s
4 N/ k7 G6 O+ J. V# fCount of elements                        : 1067% ?( t. I! f( f. A0 h- V; @
Stream size                              : 38.9 KiB (0%)
& z7 r0 e! C( aTitle                                    : magyar
4 \: @( P$ N- t$ H) `/ ~1 g/ kLanguage                                 : Hungarian
2 q, I$ c& p) C4 p- m& s* B! WDefault                                  : No) ^  d; J6 D  y5 |5 P: F
Forced                                   : No
4 F# Q# |: f/ y9 ^4 V7 Y, ~, \/ N& ^! J# d
Text #18
* v1 l$ y: G  b* V7 jID                                       : 20
. ~6 Z  Y+ w- N# F( j. a3 ZFormat                                   : UTF-88 D* L2 t, [7 D. E. u9 I; c
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
' n& e$ j( E3 OCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* e8 z9 U. `& L7 @  L3 K
Duration                                 : 1 h 30 min
. U$ n' b7 \1 K, l# CBit rate                                 : 58 b/s2 d0 \3 z) P; r) `9 I7 ]* B  d
Count of elements                        : 1090; r+ o8 }$ W9 g4 |8 |7 A0 R4 Y
Stream size                              : 38.6 KiB (0%)) S7 `2 i/ `5 v# @! V: ?
Title                                    : Bahasa Indonesia
, ~4 [3 w$ g  J9 x9 mLanguage                                 : Indonesian. B- a& Z' n/ H, J9 T
Default                                  : No. E0 x# @. X/ I* R4 G! k
Forced                                   : No6 c( S! a8 g( [# o! D/ O) q6 I
) a6 t4 l+ e" f' P
Text #19! ~  _, ?) B6 Q9 t1 M' u. j- I
ID                                       : 213 }  n* ]0 B* h! i2 I, E/ }9 b
Format                                   : UTF-8
3 S' T$ e, [8 d: xCodec ID                                 : S_TEXT/UTF88 L0 R4 T7 l* x, U3 ]
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
9 S% M" K/ I& U4 w- _% w  hDuration                                 : 1 h 30 min2 T0 h4 J6 @$ r) q7 e
Bit rate                                 : 55 b/s
( p# l( c5 X# G* C) y. p) m$ zCount of elements                        : 1093
2 A8 w# B7 g. V. T7 ?6 ^3 zStream size                              : 37.3 KiB (0%)
7 P$ u7 U8 K5 ]: |& S  n2 S+ aTitle                                    : Italiano
- d2 X( G8 ]8 e9 tLanguage                                 : Italian
6 O* E, y0 |6 Y( P* c2 S2 o; d/ KDefault                                  : No3 E3 r8 B& Q* }1 H3 N) J
Forced                                   : No
3 {; h' ?# h7 |3 j' J- G' S5 i5 R' Z# N( z8 C7 n4 u- A, |
Text #20
# d0 B( k- Q; F& h8 P0 K3 g! w3 p# NID                                       : 22: h% y( f$ o5 i; ~) H/ c7 A1 m9 C
Format                                   : UTF-8' y1 f0 C. F7 c. ]
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" w% A( U& X2 u5 x# ^3 kCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
/ Q1 n/ N- C* }6 P& r$ ^! IDuration                                 : 1 h 31 min
' P8 I! W; \' T+ V3 cBit rate                                 : 44 b/s
4 W( b/ p" }: b$ k: E* i- |3 eCount of elements                        : 10031 F8 `! U6 i1 i" h" j* n2 p
Stream size                              : 29.5 KiB (0%)* {4 S3 d7 @0 c( L
Title                                    : 日本語
8 L# p* x& _$ F0 e0 y! fLanguage                                 : Japanese, E! Y6 F! D) ^, y4 b' X, U* l
Default                                  : No0 T, U  q) i) U! }* z( o; h6 ~
Forced                                   : No' a- t9 Y1 Z" n( d

2 U$ |# d4 b+ C* hText #21& [( P) F* q4 V# u0 e$ M( T. \
ID                                       : 23
7 ^3 W/ n; J. @* mFormat                                   : UTF-8
4 |/ H/ B  B  e" \3 |& B+ HCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, C7 p$ y" ~9 D5 y" ~' a. r0 uCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" H% m, A' k1 N8 r# p3 ^Duration                                 : 1 h 30 min
- j( X# o+ [) NBit rate                                 : 68 b/s( t) I4 I& |) U+ V4 C8 m$ p8 Z
Count of elements                        : 10904 Y4 v5 A5 _' \3 f/ D& B% P
Stream size                              : 45.5 KiB (0%)+ h: u: T( R: S2 J" B, S
Title                                    : lietuvi?4 z3 S2 t  V; m, u' A1 K8 O  R: z
Language                                 : Lithuanian
" C9 C2 q; p3 L& U3 ^4 M3 n& a. EDefault                                  : No: J, H' t, [+ v6 h* m
Forced                                   : No
" {! Y* W( b2 l( z6 n: S9 _% U' ?7 u
Text #22' Z- s8 l8 L1 n1 ?% E8 g& D
ID                                       : 249 L9 n5 H, s, ~* `$ f
Format                                   : UTF-89 v! v3 q" S; T( ^
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF84 o, }" v3 O; R8 s. ?5 m* o
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ U) M% h" l5 lDuration                                 : 1 h 30 min
( |8 d* q% i( ~. jBit rate                                 : 61 b/s0 b. s1 w. T5 y7 E9 `
Count of elements                        : 1090
& g+ ^) K$ c& z; n9 P- ~Stream size                              : 41.1 KiB (0%)
, a* U1 h3 C. C& iTitle                                    : latvie?u
3 w2 A1 F% z% n* o/ D3 r( |6 |Language                                 : Latvian( |( K( s- F6 A& O
Default                                  : No
9 E6 p9 Q5 J) vForced                                   : No
% |) C# d# ^& s9 Z5 F9 [
& ^: [# y& t$ J  z5 s2 ^Text #23+ J) [0 f" i6 Z6 p6 b8 v
ID                                       : 25/ f- f, x% ]/ |9 v
Format                                   : UTF-8
2 m1 `) ]7 w0 h. Q4 w- OCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
' n3 x) j# l( W3 [4 I( oCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; ^9 m: D. G, P- K; V. \
Duration                                 : 1 h 30 min) Q7 u8 ~+ D/ c% @
Bit rate                                 : 62 b/s
* l- `9 V- V# A' C$ ?* ]. xCount of elements                        : 1090$ R4 v+ I$ W# e7 I
Stream size                              : 41.7 KiB (0%)
" x. B: I1 X- p/ Z( F( D$ CTitle                                    : Bahasa Melayu! B) m: _- G. A8 _% n  m6 }
Language                                 : Malay  I& ?" @- [+ `2 W4 U  T
Default                                  : No
! c8 u3 k( N, h8 ]Forced                                   : No
6 q; y' p; P0 A. T- K1 R) z, T0 A" G9 L  h  |, |8 a8 L
Text #240 J7 }5 k9 q: l1 q  {  Y! ?
ID                                       : 26
/ o; O. `( j( C: _% k6 |4 eFormat                                   : UTF-8% D3 T* |$ K/ t# y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF88 V  V- b& N* b( I+ T
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
4 }; W' j7 W$ h( L3 ]6 X; mDuration                                 : 1 h 30 min
) u( u# b% n8 {8 E3 _- C% g& j4 jBit rate                                 : 44 b/s
% X, l" n* u4 y# D) T! D" FCount of elements                        : 927. L! d, L& g1 N5 S0 r* H; D9 A
Stream size                              : 29.6 KiB (0%)
8 P4 y- U. p# s7 H7 |4 K( lTitle                                    : Nederlands
# M9 Y$ i# Y% OLanguage                                 : Dutch
& V1 }( V8 o, x7 UDefault                                  : No3 C7 q" u# m8 h" |
Forced                                   : No6 `  Q) b& S$ G+ A+ i

8 q4 T) A6 j* WText #25  p1 e  @1 S% H6 P6 S
ID                                       : 27# m7 a: M; ~5 W2 b- q
Format                                   : UTF-8
3 Q! @# E9 D( l  Q/ h& X  HCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8- F- t( h0 @! _& A' Q' }
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* \5 `" H6 J6 ^, A
Duration                                 : 1 h 30 min
7 n9 V$ g4 d' N) X1 T/ HBit rate                                 : 51 b/s* k) t* f8 j. M7 G6 t5 f$ u/ ]( r
Count of elements                        : 10946 ^9 C4 x0 Y* m' ]% }2 b
Stream size                              : 34.6 KiB (0%). b7 T1 Z6 e& s0 p" e1 g. @* ]6 T
Title                                    : norsk
3 O  X' p3 t8 m! E) U& ULanguage                                 : Norwegian
7 t1 i7 C+ Z- w' W# W% ODefault                                  : No+ b+ ?: q1 r+ ?' y% \! V! O9 ~4 [2 T
Forced                                   : No2 K4 w% g0 K& U, y- S& ]
' ]& \$ R* T& z& ~) O8 H) \
Text #26
# @3 C3 X3 q, [" k5 v$ M& d9 fID                                       : 28
5 c% x0 h* s; {# t! D7 @/ ^; uFormat                                   : UTF-8/ o$ x: X6 W" k0 Y* q% _
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF84 T; t9 [1 B5 X" z# {! q- b: C# _) p& M
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) V5 K5 i* Q' ]8 R. N" L: t
Duration                                 : 1 h 30 min
. R) t$ D4 i8 f# M2 @4 e& ^Bit rate                                 : 54 b/s9 {3 ?* P- d% I1 m& R' E
Count of elements                        : 1091
9 H1 ^: J4 c# J6 X  f0 g2 y9 iStream size                              : 36.2 KiB (0%)& |1 E: q+ u8 n* v  H
Title                                    : polski
7 h! [/ L: V9 z0 y( _9 xLanguage                                 : Polish
, w/ E2 ^2 f# j4 P+ e! WDefault                                  : No
) l& X3 M4 n0 g0 M4 WForced                                   : No. _. t) m# L2 K$ }
2 n  ?' D( H0 S' y& J1 ]0 _
Text #27
. E: d5 D$ f6 _8 ^ID                                       : 29
0 X4 u: [9 g& H: y# q, `, g( J( \% PFormat                                   : UTF-8: V3 J! a) k1 D  }9 X0 y0 ]( y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
( `6 `( y2 M- `5 Y" {. I0 Q" c- _' TCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  A; T5 C$ w1 f
Duration                                 : 1 h 30 min9 I( {% L7 j7 [; ^
Bit rate                                 : 58 b/s
1 p3 [# o) u2 g! m+ r. M" x9 S5 ]Count of elements                        : 1087% z, }4 h  N3 D
Stream size                              : 39.1 KiB (0%)
. ?  |. V8 {9 v! W+ @Title                                    : Português
. Q5 m& A! e3 `3 ^2 b5 ?) ?7 @' lLanguage                                 : Portuguese
* s/ Y/ T5 @0 H% u& X7 ADefault                                  : No& v$ f# i& k% Y1 n
Forced                                   : No: U( U* x0 b+ v4 k7 V, u1 W

" R6 l2 y& k9 Z$ j% V" iText #284 r# j! U. K2 }. c2 ^) U
ID                                       : 30# E) P  R3 I( S# a) X  j
Format                                   : UTF-8& v' {, k" f7 g9 g
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! ~2 n& o# ], |* c' j" f3 X) hCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  h5 R3 h; g' _- EDuration                                 : 1 h 30 min
% {: k# s) i$ ~; ]0 EBit rate                                 : 57 b/s& ?8 b3 p& |& E6 s9 Y
Count of elements                        : 1094
3 y& e5 c% Z, UStream size                              : 38.6 KiB (0%)# i, a# s$ ~* M) r, G" p
Title                                    : Português (Brasil)
; U1 b( p0 t. l  M7 N; H3 ~3 D$ h" V- cLanguage                                 : Portuguese
! B  q6 j; k! W  R0 [Default                                  : No) r, a3 J: g( A, |. k5 m
Forced                                   : No
2 L6 E1 {: l7 {* g- z) @
& u' y8 T0 S& o( B# F2 M" M& O0 QText #29
7 a; v1 W$ f+ R+ wID                                       : 31
5 a. j6 l0 t6 ~9 ZFormat                                   : UTF-8+ U9 }+ Z. s) Q7 \: E; g
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, ]- B! I4 Y' U* \# R$ eCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 R7 M% w6 e. a% f1 A; rDuration                                 : 1 h 30 min8 j+ X  h4 j8 ]) z1 _5 V
Bit rate                                 : 93 b/s
1 j/ G: L( D* @1 X9 E# p4 i% q  jCount of elements                        : 1095, D6 \4 c7 @! m% S2 |  H
Stream size                              : 62.5 KiB (0%)
) r( ~; s, G( n/ m7 z& `3 w' eTitle                                    : Русский
+ m, L5 n' i! m! u- ]Language                                 : Russian
: x; b! W2 O: L7 A, ?5 {) W4 w: dDefault                                  : No8 o5 b/ G8 ~4 A! {" u" B; \
Forced                                   : No
* `7 V1 I6 C! f3 T) R/ f8 M: \; `5 @
Text #301 Q4 L# e) h' Z! Q
ID                                       : 32
! D' S( R- `& z7 K$ w# ?. e! lFormat                                   : UTF-8
7 n( B/ i+ ], }, r/ t/ X4 A. w8 m, x1 OCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 Z6 R& d) A$ nCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. o% v; ^3 g' z3 e  s. n! R
Duration                                 : 1 h 30 min) m+ n/ z% p: |. Y
Bit rate                                 : 51 b/s+ a8 ~, Y8 y. d$ ?. i" S
Count of elements                        : 1090# D6 m+ z+ l3 Q8 h' A
Stream size                              : 34.3 KiB (0%)
1 M+ ^. K. D( t4 X4 k; V7 |Title                                    : Sloven?ina
" z' D( i0 K0 E" f7 X. D$ H" [1 YLanguage                                 : Slovak
6 N, ^3 k2 O. ]% L* O% n: ZDefault                                  : No
0 m3 y( b. N: z$ o  hForced                                   : No8 x" _8 i/ u' y$ N

1 j( s4 R5 B% X; |Text #31) ]0 b" Q; z9 L  R: y; u( n3 _
ID                                       : 33+ l8 q; o" k0 a3 d, Y2 Y" Z$ t
Format                                   : UTF-8  D1 h/ |" I4 B7 ]& u  m) _
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 ~: j  u; S/ a4 ?
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text3 b& x/ h5 P2 p! {, t1 A
Duration                                 : 1 h 30 min
4 W! [, @, d2 A6 d4 OBit rate                                 : 45 b/s1 R. i% q2 q3 y+ x+ M
Count of elements                        : 1070. ?, C9 A1 }) {% N8 c
Stream size                              : 30.1 KiB (0%)
" r8 K1 D! x6 e# Y: t  ?7 \Title                                    : sloven??ina/ Z! n+ e/ R. e# J" M- _
Language                                 : Slovenian5 a$ U- g9 W8 R! Q+ |9 z
Default                                  : No" E7 U; T+ B2 i5 z, Z0 I
Forced                                   : No1 o! p- l- T% R) I3 ~2 y4 D
% q( ^* z, @' z& I: s2 i
Text #32
- K+ f2 E% K; j+ }) U" [ID                                       : 34
- X+ m( Y" L( W& B) MFormat                                   : UTF-8
" ~1 E0 o' [" M1 LCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. q; p9 N3 z6 T; ?! d/ C' x) G- pCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; ?& Z7 V6 T: U, y9 z  o. z7 wDuration                                 : 1 h 30 min0 T( d6 q2 Q( v9 q- }  T% o/ ^
Bit rate                                 : 58 b/s
- s2 {, D- n/ e* G9 c4 QCount of elements                        : 1089" |6 R, d7 @- V  n# O1 h: p
Stream size                              : 38.6 KiB (0%)
. N8 @, z  ]* |# u  n! S+ T. G' vTitle                                    : Svenska
! h& T- i3 L5 p: s0 d0 ^# wLanguage                                 : Swedish% ~8 c8 ?* Q! e2 |+ a# M! j
Default                                  : No
& Q' e  c2 G7 M% N8 \3 ]Forced                                   : No; K; o9 H. J; L! i" T
5 }, E  E1 m  U6 K2 U
Text #33
( s" U% s+ g' W3 ^" QID                                       : 356 C3 |& {! ^8 \) E8 r- w, J
Format                                   : UTF-8& t0 m; B& Q& B' P6 V4 G0 h' I1 ?
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 {4 N( f1 u( b# u
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% e- Q1 n& G5 i4 p! m! m
Duration                                 : 1 h 30 min- |4 c+ d) J" u) R' K
Bit rate                                 : 172 b/s
8 v7 c! R: n, qCount of elements                        : 1093
' i2 Y4 v& O' T& jStream size                              : 115 KiB (0%)+ U7 S) x, @+ G* }6 O3 V2 o# }9 y, j
Title                                    : ?????
9 [$ S7 C- D8 \2 K" q9 r% aLanguage                                 : Tamil$ j( w* {4 J. B
Default                                  : No
; h7 A: f& G" S. c& y& |. z' zForced                                   : No4 J' j4 t# b7 N/ ~! z1 F+ }8 q
/ \8 U- R: k% r& D* d
Text #34
- h; Y: \0 w* Q, CID                                       : 36
  q" A9 S/ ~" IFormat                                   : UTF-8
9 m3 t, |0 o: I$ x% B% HCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% \1 r* w) q- G! Q: j+ jCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
4 n+ O: f( [. FDuration                                 : 1 h 30 min
8 O8 v# g* i- U6 i( V0 a  Y, t3 j7 h5 |Bit rate                                 : 191 b/s3 M+ E& w/ B$ j
Count of elements                        : 1092
, G9 U& w' w0 I* T/ gStream size                              : 128 KiB (0%): w  ~& S+ `7 S% y
Title                                    : ??????
6 i5 [7 i. `  q! S* e3 oLanguage                                 : Telugu: B/ X) r! @7 ]9 z* ]2 h. Z# t1 _
Default                                  : No
: Q/ u( T0 `$ v! l- c5 O- N. m8 CForced                                   : No/ T7 ^# {% E: o( J/ K" z8 [" i

; C/ G6 Q$ w: |$ _8 K. hText #35
# `8 ?# }$ ?: ^$ `ID                                       : 37
. P  E0 `8 \; L( \* v, c6 L& ?; JFormat                                   : UTF-8
7 N7 G- {! h+ ]$ U% Z- cCodec ID                                 : S_TEXT/UTF89 ^3 v% f' f9 M: a  s
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% b$ Z$ ?4 x3 W
Duration                                 : 1 h 30 min  W, Y4 h3 u! z4 r, d0 L
Bit rate                                 : 153 b/s
8 R* C$ p( @# L$ `Count of elements                        : 1092( m. @/ `2 }2 i$ y
Stream size                              : 102 KiB (0%)
6 V) M2 ~8 d  f! HTitle                                    : ???
1 ~  r  g0 q9 k2 m$ Z" x; ILanguage                                 : Thai8 Q3 n0 B( T" ]8 e5 e
Default                                  : No% P$ f7 f8 B) ]& I' @3 ^
Forced                                   : No
4 j+ o  b" ?) V2 K5 k
2 ]/ Q8 }4 I) n) `) N' R: @+ z, f( h2 iText #36; W; L6 F. m+ |4 t% f5 R  l
ID                                       : 38
& N1 H( C. ^7 i) r1 @2 N8 {Format                                   : UTF-89 i+ ^+ d; m( A: s
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; S! v# j' _) u. ZCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! h( H4 m$ ^  B1 EDuration                                 : 1 h 30 min
4 ^' f. d& R( q8 z7 H) e# B. a; RBit rate                                 : 88 b/s
, M2 ~. p, e9 f, y  n  ZCount of elements                        : 1095& j* N, @5 s5 L# u9 K# I
Stream size                              : 59.2 KiB (0%)
6 M6 E1 g* ]4 j; l5 HTitle                                    : укра?нська: z2 k4 F' i6 L( P7 C( A
Language                                 : Ukrainian
4 L* b" K* @/ o: f7 vDefault                                  : No4 F" W7 I" Q/ w1 ]% m/ W5 Q5 z( B
Forced                                   : No
* R9 b. V( l& Z/ P: O! M& A, ^. n6 K7 ?7 @6 f) R
Text #37
8 J1 d# {' g) `3 mID                                       : 39
* T0 K. L7 e; ^$ O+ c4 R2 W' ~Format                                   : UTF-83 i- x% s4 C% x, T  k
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF89 [/ J  r' j! B+ K/ g( U
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; T0 g$ V$ c7 n9 k9 iDuration                                 : 1 h 30 min
4 o7 k( D9 }, mBit rate                                 : 80 b/s
* v& t4 D1 @, w" r8 f0 G$ ZCount of elements                        : 10938 Y& M; k! n  o1 J2 t
Stream size                              : 53.4 KiB (0%)
. Q/ b$ s2 i/ XTitle                                    : Ti?ng Vi?t& }0 o0 A( S5 y/ k: o4 H; ^6 f
Language                                 : Vietnamese5 [5 l6 G; d' P, R+ U
Default                                  : No& H7 F) d; _+ f/ D! {. _
Forced                                   : No
7 M9 T3 x: v; v$ G/ m- E4 t2 {5 B3 p5 X- V
Text #38
* z( k0 Y; p$ f# j  m  c) W$ dID                                       : 40
7 T7 N5 x3 W8 c% b8 tFormat                                   : UTF-8
' o+ m: p- @- C' V2 Q7 {Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 z& W# E( [2 I( p! ?  P
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text: S2 W- J! v+ q  `# x6 C" e
Duration                                 : 1 h 30 min/ C+ L8 J$ T& z% \
Bit rate                                 : 57 b/s
% `1 d) y$ A- a1 x# l! oCount of elements                        : 10950 |0 g, v2 d" q! o3 n/ ]# p
Stream size                              : 38.2 KiB (0%)
& O) I* ?6 Q9 T) r+ dTitle                                    : 廣東話+ V# A) D7 e# Z" i$ m% l5 L
Language                                 : Chinese! M1 S' q! E. n) y
Default                                  : No3 v" u  |3 z) O7 l
Forced                                   : No0 L4 D! p# U* z

5 U8 @! }; K- SText #39
/ ~8 }! z$ F1 B8 h+ f; rID                                       : 417 z# f  e' G# P7 ^' z$ E
Format                                   : UTF-8
# e5 G! U( N! G9 c4 \Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8% C  _* h! s2 l" ^# b* Z5 k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 C" t1 \* s" L+ O
Duration                                 : 1 h 30 min
0 J% d( X8 W" l- R" i! \4 fBit rate                                 : 56 b/s
' a0 Z# J1 p9 v  ZCount of elements                        : 1095
, D7 o7 @2 w5 _, WStream size                              : 37.6 KiB (0%)% E' r. ^/ E% ~
Title                                    : 中文(繁體)
) ^/ t! t2 \$ B. M1 R+ X' x1 f6 ]Language                                 : Chinese
$ l5 X* P8 @) X  f6 A$ }2 ]Default                                  : No
. I3 a0 ]  z# \8 zForced                                   : No& W: Y) _$ |' k1 M% N! d% T

: {6 Q7 O1 z4 ]/ S# h# `9 N* xText #40! M. [) a- u& j
ID                                       : 42
* N7 p! d6 u5 Z& `( RFormat                                   : UTF-8. t; [  M" z9 [
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 D7 ^4 J- i3 d- |% J% g0 |
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text# v; Y0 H, O8 N0 y# {
Duration                                 : 1 h 30 min
4 ]  s& t& W7 MBit rate                                 : 53 b/s* Q2 O! i- e" r; ?! K, c
Count of elements                        : 1092! o. m0 j' T% M- ~4 I5 z+ T# r$ Z
Stream size                              : 35.7 KiB (0%)
: h+ ~+ a8 r# D" z6 g. u9 gTitle                                    : 中文(简体)! A1 ^  M. ]1 r# A+ x( k( d5 ]4 A+ H
Language                                 : Chinese
* x% H$ V4 ^- h9 xDefault                                  : No
: ~7 }5 Q  i* N3 L. c+ sForced                                   : No
Greyhound.2020.2160p.ATVP.WEB-DL.x265.10bit.SDR.DDP5.1.Atmos-NiXON 13.79 GB
4 Z3 J4 i9 i/ u- t6 x% A: O5 i6 ^2 V2 p- {, q
Video: z3 @8 V( |0 c# o5 F0 d! m
ID                                       : 14 i! e/ l* i; ~6 Z, o7 n1 K% _  N
Format                                   : HEVC
' _# \$ A2 Y8 w; s* @Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
9 `$ i6 m$ `- k0 o' V1 }/ BFormat profile                           : Main 10@L5@High
' C1 i, c. L6 @: j9 U6 `Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
# q! \" `# p2 j9 K! pDuration                                 : 1 h 31 min
& c) ^( t& R" R$ U+ XBit rate                                 : 20.5 Mb/s
- g$ j& a5 p6 u( d" d* [Width                                    : 3 840 pixels6 x9 {5 {0 D6 L3 F; C2 H, {
Height                                   : 1 604 pixels
0 `* X5 }; ^) n1 N1 @* LDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
9 r3 q& ^' Z9 R8 ^7 I# VFrame rate mode                          : Constant
  R3 w$ S" R, b9 [$ SFrame rate                               : 23.976 (23976/1000/37687) FPS
  w' D) F6 v; i& ~" k9 p  ]Color space                              : YUV- H- s8 I7 m7 G: ]
Chroma subsampling                       : 4:2:0" r% e  i" t0 i9 v3 F: u- Q  N) D
Bit depth                                : 10 bits
" F* u0 V3 H* q7 D4 pBits/(Pixel*Frame)                       : 0.139, C3 i7 w4 |* L0 m
Stream size                              : 13.1 GiB (96%)# h. h% e. \* _+ n
Language                                 : English/ [  x& r7 @) D' n7 u& W8 Y. F% {
Default                                  : Yes
6 P, m+ b, |) A: H$ }3 |Forced                                   : No1 }2 p$ `1 g" J* f
Color range                              : Limited0 u: W, N' f& V* u
Color primaries                          : BT.709# e# J1 O/ X' X- ^# Z
Transfer characteristics                 : BT.709" R, n) C: L. [& q+ k2 |; [' h2 Y1 B
Matrix coefficients                      : BT.709
3 @+ K: m. f+ ]7 J# ]. TAudio$ }! _$ D5 G( @. B7 [! v. @/ y6 ?- B, `
ID                                       : 2
1 R9 Y8 w) L2 A' I& _Format                                   : E-AC-3 JOC/ `& C7 _  h8 t4 T8 \2 F0 l4 V
Format/Info                              : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
6 p2 N1 d; p9 z7 O' g5 g3 Q' kCommercial name                          : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos9 c  J; k' q6 v6 {# q8 a8 e
Codec ID                                 : A_EAC3, ~: ^& j8 ?; y3 o: S4 }
Duration                                 : 1 h 31 min
7 ?# V) W& V1 a& L3 I' BBit rate mode                            : Constant
4 A) R2 K! {% }% m& b; gBit rate                                 : 768 kb/s
; u9 c7 F( W; G9 \Channel(s)                               : 6 channels
, s5 W3 c+ w9 G1 O( C  K' hChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
6 E# \7 d1 u2 v2 i, LSampling rate                            : 48.0 kHz6 {+ A$ a  t* M
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)# A+ V* N; ?  T; i0 Z* H2 Q
Compression mode                         : Lossy
" C3 h+ w) Z# [Stream size                              : 504 MiB (4%)
6 k3 Q) ^8 `' M& N: [Language                                 : English+ i/ H% _9 q* E1 v) W
Service kind                             : Complete Main
% i2 _  e# p4 V* P! ?& X2 WDefault                                  : Yes
) t) `, g& N" o# R- ^Forced                                   : No
! l$ Q6 j, e/ k" e) l7 w' JComplexity index                         : 16: U- {0 ^1 m  n% N
Number of dynamic objects                : 15
4 e, U# l' a% ^. a, c7 ~Bed channel count                        : 1 channel  U& r! E% m. |, G* c8 _5 |
Bed channel configuration                : LFE
! B. t+ k5 Z5 u2 Q  y4 h3 C; nText #1
# J! N/ x& D2 x+ s4 eID                                       : 3
; O9 Q& M9 h% o* D3 K, Q- Z6 IFormat                                   : UTF-87 ^+ u9 B& T& r; a, D; {
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 M6 P  S* b9 U7 P8 {6 RCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  _7 s) v% `9 U2 t- I- g; |Duration                                 : 1 h 30 min- K5 t/ \5 A; s1 _
Bit rate                                 : 103 b/s
$ o. C( L6 o  I2 }; oCount of elements                        : 1092
" b  A1 b4 l; D4 PStream size                              : 68.7 KiB (0%)
2 m9 }9 i1 F) x* E2 KTitle                                    : ???????
7 i" S. C, K  X6 L2 z4 CLanguage                                 : Arabic
/ C( \2 X5 V4 O/ hDefault                                  : No
" y% _' Z; g* Y; pForced                                   : No5 I1 a/ z( \$ P
Text #2
3 T/ b9 m+ Z5 o3 j' S) S3 [ID                                       : 46 Q" x2 z. X4 X4 g
Format                                   : UTF-81 e1 Z6 Z& W1 z  @2 Y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 ~. r* O' L( `' OCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 B  o. A5 j1 {, [
Duration                                 : 1 h 30 min
2 P1 f5 v" c! Z) k+ l, sBit rate                                 : 83 b/s
% H! \$ y+ B7 }6 gCount of elements                        : 1001
+ O' E8 }% i4 NStream size                              : 55.4 KiB (0%)
" Q7 m: N* Y4 b2 J3 _6 JTitle                                    : български
8 a' @; ~8 r% A: l( ULanguage                                 : Bulgarian
, A3 ^& F' I/ I) L3 }4 y  ]8 TDefault                                  : No
6 u/ L8 w$ |; o0 ZForced                                   : No1 R1 ^; n6 t6 r: N
Text #3
. U* u/ {( B- ^" N  {3 ~ID                                       : 5" E1 D2 p7 e& J  Q
Format                                   : UTF-8
% v9 U4 N" j3 j$ Q) zCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
: a* c6 g2 L% L' W2 KCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ s' l7 }9 J: u: q# U8 r/ u2 yDuration                                 : 1 h 30 min
' K. Y  J  z2 B+ m% ~0 _9 [Bit rate                                 : 55 b/s
2 g0 x7 _7 T3 k( v' e/ y0 m5 mCount of elements                        : 1079
# J0 z& y- I6 k* E4 e: z3 S; eStream size                              : 36.8 KiB (0%)& M+ L" r8 Y, r+ f2 j- d, I
Title                                    : ?e?tina8 p+ `2 s) }# p9 G
Language                                 : Czech
/ o, V; t4 y9 C4 G4 qDefault                                  : No
$ S- A- D' n. B7 pForced                                   : No
& u7 I' }. z7 y2 k; B! M7 `Text #44 m3 ~' I" O9 o% S* r) o
ID                                       : 6
- Z9 t8 x' r$ N% L+ hFormat                                   : UTF-8
  K: }* G( B2 s' Q2 N3 iCodec ID                                 : S_TEXT/UTF89 v( [+ K9 C; r% s
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 S" o, C* A; {: t2 e% @Duration                                 : 1 h 30 min* K' P% E2 K2 Y  U4 R/ [0 D7 q
Bit rate                                 : 50 b/s9 r# n% f0 Q. z% F0 S% ^! L
Count of elements                        : 1078" o  j1 V/ r! o0 \/ \
Stream size                              : 33.7 KiB (0%)# e6 {# v9 ?$ U& {8 ]' P
Title                                    : dansk
: J, T0 q0 @  R9 FLanguage                                 : Danish
+ w" l6 D' z8 v# H; }: o- qDefault                                  : No; U0 G. U8 |) r1 F
Forced                                   : No
1 h7 S0 P7 E$ x. e4 I  FText #5, r  \& k' Z. C" W
ID                                       : 7
1 Z& D! D# }* m" ^- C0 x& s" ZFormat                                   : UTF-8
# X- l1 G8 O9 p: h' }Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ l# a  U, u; E1 ^8 C% i5 CCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. E# i4 [5 j2 l$ DDuration                                 : 1 h 30 min
! _) o  V% Z1 U; `Bit rate                                 : 62 b/s
' \/ T8 I8 p* c" |' Y8 w0 e/ ACount of elements                        : 985
: ]0 M  d! r! l2 R* s5 x" Q! q: y% [: nStream size                              : 41.7 KiB (0%), \$ ~% E4 C' r8 s* Z+ X
Title                                    : Deutsch5 o+ g# v- e9 i  m" I) I( C  G9 o, e
Language                                 : German
7 Z8 X6 i% w. e: J/ x  qDefault                                  : No+ ?" C7 S( u% b8 l, w* ^
Forced                                   : No
4 M$ l0 o: ~& G4 F  \- @8 G) S/ r/ KText #6
( V7 l. _1 }( i5 W& VID                                       : 8
  [) ^8 @2 |6 S* L  [Format                                   : UTF-8/ i; h& o: \* h! C- P) v
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 Q7 X4 `! u9 a2 {* U5 P$ U; I3 N; p6 NCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 R! ^8 c( `1 ^( j" J/ F4 C4 NDuration                                 : 1 h 30 min6 c$ H3 G3 Z4 g1 _
Bit rate                                 : 103 b/s7 D0 S) T: e! E4 G" i0 N" P3 q
Count of elements                        : 1090
  o8 ], I0 b+ f; O. w# yStream size                              : 69.0 KiB (0%)5 G  N) w$ w" b9 C/ r) T
Title                                    : Ελληνικ?
9 a- X3 K5 ], g0 @) eLanguage                                 : Greek
8 K$ t- J4 K1 wDefault                                  : No2 ?" d9 U9 n% B% b8 D* K
Forced                                   : No
9 ]2 P: t# E. U) g5 m+ \Text #7, j2 z, a3 h0 n3 k1 e5 Y( {
ID                                       : 9
. _$ [+ r7 S1 f" K& d6 a5 ^" OFormat                                   : UTF-8. w: E, m: T# @* i: ?8 A
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 `1 k$ w  {9 M4 SCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. Y3 i3 k: G/ j5 Z' o, A4 C/ wDuration                                 : 1 h 20 min3 W- \2 }# Q4 N/ Y' ~
Bit rate                                 : 65 b/s
. }3 W. W& H( f2 R( t( Z% n/ KCount of elements                        : 1033
: K; h- v/ i4 e8 E0 `8 J2 ZStream size                              : 38.3 KiB (0%)) D0 {& r, K% E2 }& x" ~
Title                                    : English
( J1 n5 o7 Z3 ^# D5 `! v6 m: E2 sLanguage                                 : English
4 G* X) W( u7 GDefault                                  : No
/ U3 K  s& {- u  A' pForced                                   : No. V" t4 {8 W0 q% f' I% t4 K- W
Text #8
+ Z( _4 f: O- gID                                       : 108 W' N5 d' U* U' ]9 E7 }( {
Format                                   : UTF-8# C# x; Q! F/ u+ U, j
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF85 C7 p7 ~+ Z4 b
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 V4 M0 D+ [# w
Duration                                 : 1 h 20 min7 A, L1 I9 b' @# T. l1 {0 E, c
Bit rate                                 : 71 b/s2 W2 c+ m+ B/ D6 t3 ]
Count of elements                        : 1105
$ \2 ~- c% \- o6 DStream size                              : 41.8 KiB (0%)& a. w3 @  U  h! E$ Z
Title                                    : English (SDH)
* e* S9 o) ~  ~Language                                 : English/ s" }% {5 u: y6 x0 F& I( s; K
Default                                  : No
% w/ ^7 e/ q/ B. j+ hForced                                   : No5 E& T; ~( Q6 w, w
Text #9
6 W! C4 P( \7 h) k8 a+ SID                                       : 11
6 }6 p! ^% F+ _9 nFormat                                   : UTF-8% `) [2 N, z$ ?0 W/ ~+ E* {' x
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 i  F) w7 E6 z! \1 R" ?1 x
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 _( k, ^" T6 ?9 G+ Z3 J
Duration                                 : 1 h 30 min
. v# R! U/ d8 M6 l/ u8 c" DBit rate                                 : 63 b/s
( R/ R0 T& e& {9 c! c7 w' @Count of elements                        : 11034 r' c% ~1 u% j5 _! U, A
Stream size                              : 42.4 KiB (0%)
* Y' f! o6 x$ p( eTitle                                    : Espa?ol (Latinoamérica)9 V  [# t( m+ j4 E, n6 {5 n. e
Language                                 : Spanish
# ?2 [1 x( m1 T. L( ]$ JDefault                                  : No
7 t- r2 x8 }. d  _, xForced                                   : No
. h5 a- w0 I  V; m5 U& OText #10
  \/ B( q6 w6 u. k* dID                                       : 12# j5 G0 f+ D0 T# n
Format                                   : UTF-8
2 M+ F6 l( l2 N0 vCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  h, i% j9 z& y7 ^% a0 U' fCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 N2 y4 {' z  W$ g- I) w, MDuration                                 : 1 h 30 min
- [  W2 _+ i1 c- L! D0 }  |- MBit rate                                 : 66 b/s
6 m# n2 \9 `& |6 ]0 P, v3 iCount of elements                        : 11037 a4 ~! E" ~" R4 l; Y8 Y) M
Stream size                              : 44.1 KiB (0%)
0 b9 W- [- h6 D7 kTitle                                    : Espa?ol (Espa?a): }1 f* K/ I2 w) h* y: v  z9 e& o1 T
Language                                 : Spanish+ K/ J+ w; A! i0 H
Default                                  : No
. r, U3 a4 _& \Forced                                   : No4 [3 x4 o* H) e& ]
Text #11) @" A9 P4 m7 ~& a
ID                                       : 130 [2 T* u9 |6 c; L, k) w% s/ j/ r
Format                                   : UTF-8# Z& {, B; z( I" K) i- y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* K. P# U9 l% g9 Z7 [% wCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  K7 I' s% K! ?2 C+ N  ]Duration                                 : 1 h 30 min
3 b/ p* M. n8 y% Z1 D% [Bit rate                                 : 56 b/s
  i* N- z* r# {% k( ]Count of elements                        : 1090% ~/ L* f- f) v1 P  b7 m
Stream size                              : 37.9 KiB (0%)
5 n6 V* N; `' \4 o2 hTitle                                    : eesti
1 F5 y' x9 e4 }* ILanguage                                 : Estonian0 H. A5 ~1 P1 Z+ x$ |/ M6 {0 A
Default                                  : No
7 X8 M. t% B+ X0 w8 n0 G* XForced                                   : No
- F; L5 Y; h: S0 M0 F% ~" `1 n: ~2 LText #12# |9 I) n3 R, @+ k2 K
ID                                       : 14
- [8 r' x, \7 e* f+ T. eFormat                                   : UTF-86 v, V! Z' y1 N6 D8 S# {" Q* l
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 V9 a/ W/ F% `  Z: b: g
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 a9 H3 s# i; w9 u0 B: ]# D$ U
Duration                                 : 1 h 30 min
' J, r; B6 j  L: e7 G& C$ y+ u5 aBit rate                                 : 51 b/s
" I3 H9 W) z( j- [% ~5 D  o/ cCount of elements                        : 1088
. X1 P6 J+ R, }" w& j8 p2 B3 HStream size                              : 34.4 KiB (0%)* x  _$ U. y) ?6 ?0 u. Z
Title                                    : Suomi
" C. K+ q  q9 `7 D1 ~Language                                 : Finnish! H$ r0 d1 `5 p: p+ o" B& v
Default                                  : No# {  J( \0 k) P# \. N
Forced                                   : No: j: V7 t1 Y; q0 v" n5 H
Text #13+ z8 x# H  X/ S0 R' y
ID                                       : 15
6 Q( w- @; m% Y  HFormat                                   : UTF-8
  t# ^, M/ {1 A, A  ?Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 f' I$ w* }  \7 l
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( p0 R& {- w# A& D# E" Z, H4 D8 D; |Duration                                 : 1 h 30 min* q1 P& b) c3 V
Bit rate                                 : 50 b/s2 v) U( f# |2 x7 H$ L, Z$ K1 i0 f
Count of elements                        : 992
8 I) A  I/ R' b! }% {/ i0 AStream size                              : 33.8 KiB (0%)  {$ I7 a+ m* T6 A1 g/ Z* [
Title                                    : Fran?ais (France)
8 n1 ]: ?+ ~$ L2 KLanguage                                 : French/ m; N. O) A$ e$ o
Default                                  : No, z# J# Z, B$ k. }- f; X( x! d
Forced                                   : No
7 `+ E: r$ F+ C4 c1 R; k2 {: BText #14% o3 i  q1 D8 o
ID                                       : 16( j6 l# O7 r) y. U! n9 A
Format                                   : UTF-8/ P% }$ a# J' `' K8 H& I
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" ~( P1 W! a" L0 F3 S6 ?8 r8 MCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 r7 Q' ?. F( y/ q& G7 v0 i) H
Duration                                 : 1 h 30 min
% G% X' E. i7 |0 w" Q9 Z! KBit rate                                 : 51 b/s
/ O0 Y2 D1 C" U& I  t& FCount of elements                        : 990
  D+ ^! g) p$ B% UStream size                              : 34.0 KiB (0%)
: [: ?+ q: i8 K5 vTitle                                    : Fran?ais (Canada)" @3 I% Y1 b* M, |, g- ^( m
Language                                 : French
/ Q  |3 s% \7 E. l9 EDefault                                  : No$ q8 D5 T+ [: K% Y! d( ?  ^$ B
Forced                                   : No
7 Y! L- Z8 R% c; |9 h% Y5 WText #15
# E& c- d  X& cID                                       : 172 T7 p/ ?. d/ L; T, `  _
Format                                   : UTF-8$ p+ d$ s9 C) s. V9 t+ N
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8& |/ b; b5 ?6 O$ Z. [2 F
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' E. G, P, x* f+ z
Duration                                 : 1 h 30 min! R4 @' V  z( R" O
Bit rate                                 : 92 b/s
' X+ Z2 g3 R( W4 S. J( Z, M0 ]Count of elements                        : 1092
+ X4 u4 Q2 P+ G, zStream size                              : 61.6 KiB (0%)+ ^, I( s6 H7 a  r* r4 r9 ^9 O0 A
Title                                    : ?????
/ _) H6 _6 D. `6 \Language                                 : Hebrew
7 d# w  v  X( ?% b/ w* ^9 l) VDefault                                  : No
) B% H1 O) {; k' ~/ n9 BForced                                   : No1 i9 _; i* ?! k; K- Z& E! T
Text #16
1 d5 [/ `( d. ], cID                                       : 18. H) C% T. B" A1 B+ x
Format                                   : UTF-8. z3 j5 b! t! p! q- Q3 G
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" F+ J2 X% \; ICodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
* H6 d7 q( }  }% K9 GDuration                                 : 1 h 30 min  C1 o% U* h  z+ U) ]2 w! p4 ^" x, b
Bit rate                                 : 148 b/s& D% m$ g& e  }" o5 n/ B$ n
Count of elements                        : 1095
5 j( f4 X- J* n0 t9 w+ pStream size                              : 99.1 KiB (0%)( d2 e( f0 w" D( y
Title                                    : ??????3 J. @" k( [: T' i3 Z8 b; [2 o7 j7 ?! K
Language                                 : Hindi9 \) o! [# O2 G) D; @& ]
Default                                  : No
0 ]5 k, q) U: x9 \3 Y# M3 X! NForced                                   : No3 L' h4 r3 T: E
Text #17
7 O0 ^$ k) C- e( k3 @& A% K7 BID                                       : 19
% c8 \+ F% s) j/ k' s) EFormat                                   : UTF-8
  l) I; [6 \/ v' e- o9 F: GCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 b; k) _& n( d" OCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
6 h# J2 J' L% ?' r) ?6 }% R; S, ^Duration                                 : 1 h 30 min- K" T( H/ X4 Z& c1 c
Bit rate                                 : 58 b/s4 c5 ]/ U' w: g/ c' b  R6 Z) G
Count of elements                        : 1067
" Z1 s9 b' M: `1 Q8 UStream size                              : 38.9 KiB (0%)
# V: [* ~5 c: vTitle                                    : magyar) v& _2 ~  |% t, {0 J
Language                                 : Hungarian$ O: f7 K* u/ q1 O) G( f' L
Default                                  : No
  ~4 i( V# Q) }0 S7 iForced                                   : No
+ C. X+ S, r: h) @, n* \: CText #18
. {( H8 g; Y, j* o! LID                                       : 20
5 c3 t9 q, r# s0 _& VFormat                                   : UTF-88 D: {9 c( Q5 r' ]7 q2 o
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
$ U9 C$ V1 ^1 C( o; U5 @Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ \6 n- b/ n. w: T
Duration                                 : 1 h 30 min, e" b& d8 I- \7 T4 k
Bit rate                                 : 58 b/s' X% D# {- Y( Y! t- k  @3 ]0 X2 a
Count of elements                        : 1090+ I6 p4 w" Z, K# C! {& j
Stream size                              : 38.6 KiB (0%)" z& O, x* J3 N- A
Title                                    : Bahasa Indonesia4 q' S" p% _6 Y" b* `, X9 d) C
Language                                 : Indonesian
  ?* J& U8 m. Q" U. \4 d( v$ H  ~- bDefault                                  : No  B* d4 X+ F; D4 q: K4 J
Forced                                   : No
) r7 f* t. f; x$ O8 i6 iText #19' a2 {0 p7 }9 S# t% U4 Y
ID                                       : 21: Z5 }. ?" p: S  z$ f/ A5 O" O
Format                                   : UTF-8+ y& R4 ^$ }/ J& Q- I
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 O" @' y) U" r5 W
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
5 N6 @( n- V: L/ DDuration                                 : 1 h 30 min
) {1 K/ I  [' V  `Bit rate                                 : 55 b/s% {$ O0 g- Z, G6 ?  C5 l
Count of elements                        : 1093
) m* ~0 A, ~: u; lStream size                              : 37.3 KiB (0%)8 l* [9 T# z( W' [: _+ W; n
Title                                    : Italiano
9 K* I/ ?1 R+ R# L7 O; e5 lLanguage                                 : Italian
2 Y/ ~- K7 @$ n, }/ {7 rDefault                                  : No. L+ {2 I0 ^+ K$ V. X
Forced                                   : No
: z0 N1 o/ v- c6 Q- HText #20
5 I* x0 B$ e6 X, i- U6 E. e# C; \ID                                       : 22) W1 Z3 j7 m2 p) C8 l
Format                                   : UTF-8: t, O- Y' n* k% I
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 U% Q# \- u/ |" s" t
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
# g; E7 e  a* g- `Duration                                 : 1 h 31 min
  t2 c* x2 I% d2 m9 w4 T4 l5 CBit rate                                 : 44 b/s4 A4 n; z. o9 G# j
Count of elements                        : 1003$ r: z1 i, [# M" y% {( i, H
Stream size                              : 29.5 KiB (0%)
4 H( R  C8 u2 N) c% GTitle                                    : 日本語
0 q  q  o4 {/ o' y( r+ e# q- qLanguage                                 : Japanese
% \1 G( O- n* t4 \. }/ v6 kDefault                                  : No" E+ R  m1 K: w
Forced                                   : No/ w& d& Q! ^7 O
Text #21
4 g5 a  M9 |4 @/ m9 @' xID                                       : 23
9 F% ?+ N( h: L# D' z) kFormat                                   : UTF-84 H8 Y* J2 h7 L
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. V) X/ ]& m. h$ T8 ]  {Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ K  |8 V/ U; _* r7 o' B/ u
Duration                                 : 1 h 30 min  C! c! ?8 V" \) N% n( H+ f- _  j
Bit rate                                 : 68 b/s
, M" S& e/ X! _7 v3 yCount of elements                        : 1090
4 u4 s2 ]$ y  q- _Stream size                              : 45.5 KiB (0%)
+ M) B9 h2 _# `Title                                    : lietuvi?
2 d( W4 N& v2 Q* dLanguage                                 : Lithuanian3 i: C; w: A( k7 B( `+ X
Default                                  : No
4 U" J7 c0 {  I7 U6 s) WForced                                   : No
; P$ t% |* S, t# c' N5 c* [7 B' yText #222 Y/ X: ^# r' L3 w! D& ]
ID                                       : 24$ r+ d+ j" ]+ J* M  I( I8 R# t" T, S
Format                                   : UTF-8+ x6 j5 Q+ E2 z; p. k9 j4 Y( Q6 b
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
/ ]1 h: G: G2 s8 O- aCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" b9 l; k- S* i; C. y% UDuration                                 : 1 h 30 min! w& ~; W" d, d
Bit rate                                 : 61 b/s- n9 ?& D# f$ k, j# P+ Z5 f; p2 f% o
Count of elements                        : 1090" ~0 i+ T# D" B# z* P& m
Stream size                              : 41.1 KiB (0%)
+ J% I" @: m% dTitle                                    : latvie?u
5 h1 r* H2 o( S) J% T2 C/ \Language                                 : Latvian
, Q1 C6 D9 W, \; iDefault                                  : No
1 M& C8 g4 @1 j% |0 I! H- [Forced                                   : No7 s$ k5 ~( t' Y- U. |7 ~
Text #23
$ Z5 S$ Z1 C/ Z7 l$ ], d$ Q8 J' ^" iID                                       : 25
9 F. b" m3 i5 ~& M* E; nFormat                                   : UTF-8
0 s6 c! u2 @( b1 t) SCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8! G0 q$ F1 q/ W+ v* v$ ~
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! D  B' w, F# k, @* I' e
Duration                                 : 1 h 30 min
# O8 a. [( g, MBit rate                                 : 62 b/s
7 u; r2 |; @' ]* E8 r1 G3 v: rCount of elements                        : 1090! z) `5 x( d6 H$ C3 w! b
Stream size                              : 41.7 KiB (0%)
6 i9 ~* V0 m# lTitle                                    : Bahasa Melayu: a: k! Y" Z+ }( N$ j+ g% |
Language                                 : Malay
) U( D6 z: @; J: [2 }Default                                  : No
; z2 A; D, ~; I, D* t7 XForced                                   : No; Y) a* G/ m" S! R, P4 i' G
Text #24, T* y9 `/ l3 H6 j/ u3 U0 Q
ID                                       : 26+ m! |) j+ h. d( I: X
Format                                   : UTF-84 C( K5 _2 X$ ~, [( _7 h
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
: V2 b/ j6 M  N0 M; l- e# x  ZCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
+ I- w1 g2 k' I( Z0 V) b: `Duration                                 : 1 h 30 min/ t% L5 ^% x" Z. A- o7 d* D
Bit rate                                 : 44 b/s+ {1 R4 u/ F  Y% P$ e4 _& ^
Count of elements                        : 927. L7 H* ~! |- i" w, O
Stream size                              : 29.6 KiB (0%)
1 M1 u3 l5 p# S! P& mTitle                                    : Nederlands
7 A* R3 k( W' D4 q5 o" GLanguage                                 : Dutch7 x7 {' L$ B4 \2 z& \/ D
Default                                  : No
; h" \4 J# L3 F  o4 Z3 EForced                                   : No
! W2 M4 U0 B* w6 r( L; UText #25
+ d, D, @. l$ {0 K) }& VID                                       : 27
: \9 r4 `, }/ C8 QFormat                                   : UTF-8
# V2 _! z$ @8 l( g# N& zCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; |- J1 c7 H. L- V. \  mCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) f- A) L; m7 i% J/ @7 w
Duration                                 : 1 h 30 min
) v& [/ Y, Q' @Bit rate                                 : 51 b/s
9 X2 N$ H3 m2 N/ C2 p% DCount of elements                        : 1094
) N0 g$ L' w: n" l$ yStream size                              : 34.6 KiB (0%)
8 v0 R& [* o9 D" j7 P! j+ FTitle                                    : norsk; [2 K8 g6 I8 |
Language                                 : Norwegian
* V% @  }+ f; l& _3 q  S' {9 CDefault                                  : No1 A: O, l: f% p
Forced                                   : No
! k4 m5 p3 G: sText #26/ ?& X1 l9 [4 H( w; b4 Z
ID                                       : 28
1 u- ?! Z: ]! G) G* @& V) C! fFormat                                   : UTF-8
5 Q0 Z0 X# j4 i9 v8 J' o( |( o  uCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ z9 \# N7 h0 }9 r4 yCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text- n, v/ e* v" U" L' B
Duration                                 : 1 h 30 min3 j' _4 m3 X) U2 ?: b9 y
Bit rate                                 : 54 b/s
; e0 y. `# x8 e5 t2 p3 lCount of elements                        : 1091/ A/ j. Q# a  {/ ~9 g
Stream size                              : 36.2 KiB (0%)
; Z+ \( }9 D2 m; s) rTitle                                    : polski
8 G5 ?  q, a' ]7 TLanguage                                 : Polish
: x( q- q  r, R0 D) kDefault                                  : No
5 e% |5 Q) [4 aForced                                   : No0 {% z7 \# T# d" S
Text #27  F$ z  Q0 \% t/ f% Z
ID                                       : 298 U2 w: D4 P2 K: t8 [: M) J9 u
Format                                   : UTF-8! M& b# i+ W. w# b
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 ^; s1 |2 S0 D5 MCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
% s: m" o; _7 _* F0 sDuration                                 : 1 h 30 min
9 ^& q  `* I( x( j4 B; i; l9 p9 oBit rate                                 : 58 b/s
! Z/ R4 A2 V8 Y$ x* R7 }8 R6 CCount of elements                        : 10870 r5 N9 A* r1 e
Stream size                              : 39.1 KiB (0%)
  n& I) o, M4 |& t' P8 O+ XTitle                                    : Português& S* n$ {; t3 I# @) N* _
Language                                 : Portuguese9 n4 D- [+ ]! C: m
Default                                  : No+ p4 m" N: z/ ]1 O" S, g8 e
Forced                                   : No
, n: g- U5 \* q3 H. rText #28
$ i: U5 i0 x8 BID                                       : 30, f0 A1 c' N7 @4 O+ ^
Format                                   : UTF-8  I  j8 {. ^. S, [
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" _6 v; u7 H! q* i" ]1 [7 fCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" i9 s8 R1 M- s3 ]* T( zDuration                                 : 1 h 30 min
4 s4 `& E4 C8 f' G( U) c$ Q9 sBit rate                                 : 57 b/s
- X2 M4 ^2 I2 j, P# n3 o1 lCount of elements                        : 1094
$ ^$ U! W0 F9 p( v. cStream size                              : 38.6 KiB (0%)
# H/ e# ?: ^" W1 Z( r4 P% O+ ~) }' f: JTitle                                    : Português (Brasil)
, l& ^7 |0 f7 \7 ~. f  XLanguage                                 : Portuguese, s0 U) x0 e) @- e6 E
Default                                  : No
0 H& ]+ Y$ v1 M: Q) Y: SForced                                   : No, j2 A# t- `" v
Text #29
% N8 t# K% @; ]; B; YID                                       : 316 G& @% L+ e% P. V0 m' T3 B7 n
Format                                   : UTF-8
( ?" X4 [3 f5 R  e$ TCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* Z- m$ w0 D+ Y& k: O' hCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' ^1 _1 X& w; m+ K
Duration                                 : 1 h 30 min4 `# z# ^( D/ l
Bit rate                                 : 93 b/s
; m9 I0 j& m6 G( |! bCount of elements                        : 1095
7 K+ a' P& v, {7 FStream size                              : 62.5 KiB (0%)& y3 J% `7 ]' D% O* v: u
Title                                    : Русский
, x5 \( P2 D/ }9 s6 e) HLanguage                                 : Russian
2 _' @" M; b0 |9 ^! c& x; XDefault                                  : No, |5 a3 }" o4 ]4 Y
Forced                                   : No' C- O" E% F2 b& q8 V
Text #30
. A: T1 y% g/ T* `7 Z+ }ID                                       : 32
: B* c3 y( L( T9 d7 oFormat                                   : UTF-83 h/ f5 x. z. f7 z
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) C' f/ ?) _4 S5 F9 ?
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; P% U0 z% ?" u6 ADuration                                 : 1 h 30 min
2 M- I5 L( h1 ?2 s0 K; V7 l" ~Bit rate                                 : 51 b/s7 k/ b3 I9 u& Q- L7 X; z
Count of elements                        : 1090
( i0 @# a1 E: e. v. o5 yStream size                              : 34.3 KiB (0%)
- T8 j+ x3 @' {2 M% k+ i% h  s( _Title                                    : Sloven?ina( W, z( i" J) [/ u* f/ Q5 D7 r
Language                                 : Slovak$ ], W2 \0 G! i: x' |. n8 T
Default                                  : No! c: V3 w7 T$ K$ S; [/ w5 n
Forced                                   : No" f( g- g6 s$ y8 P4 M
Text #31
" @( p9 p! l; e+ G& qID                                       : 33* b. F% U- y" T  c
Format                                   : UTF-83 S! o! V' J5 h  Y8 h, }
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 A& n! L" G, z) B9 wCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% x' S; ^/ a; s5 S% G
Duration                                 : 1 h 30 min6 Z4 w( V6 J9 j" c  t
Bit rate                                 : 45 b/s0 O% e: t' K" _
Count of elements                        : 1070
: [5 v% p8 d* ?) ?9 f3 wStream size                              : 30.1 KiB (0%)
0 S* L1 q3 k. O# s2 uTitle                                    : sloven??ina' }8 ?9 l3 b& F# u
Language                                 : Slovenian4 f: ^- `- z& i) ^
Default                                  : No
- V' z) a( r% f7 {2 KForced                                   : No$ ]8 J* s( ~# N
Text #32+ g/ r, a4 q7 S7 V! h
ID                                       : 34
+ ]6 E7 ^# u: s$ jFormat                                   : UTF-8  k8 O- t$ @" U% J/ {) W
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 I8 E# R  A% U$ |% X4 f+ C; `+ a" PCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
0 w! F$ U: Z9 ^& I% z0 @Duration                                 : 1 h 30 min; Y  q' f! F. x, {% A+ }
Bit rate                                 : 58 b/s: e* F' E( m; w. a
Count of elements                        : 1089
& d- B3 u% B- Y5 c: l/ rStream size                              : 38.6 KiB (0%)+ J% E* U) `& r; D
Title                                    : Svenska
! k! r5 ?8 v/ r) A# fLanguage                                 : Swedish
  ?2 \3 W- ^# I- y" @Default                                  : No
. a) T* D) j+ l8 j2 s. oForced                                   : No
! m: B0 I5 u! B+ z" I# wText #33
$ }" L4 ]9 ~( n" {% x5 @ID                                       : 35
5 K) Y. I! O* g$ mFormat                                   : UTF-8
9 O0 z$ s' ?8 C( M4 K4 ?& tCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# |, s  T/ ~( z! N/ s2 B. kCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
: @) d2 \# m. T: ^0 u0 W" }  QDuration                                 : 1 h 30 min6 H! g( |/ u, X) Q3 w
Bit rate                                 : 172 b/s/ c7 L7 ]* L2 o4 S/ B1 D) o4 ?' t
Count of elements                        : 1093
) W5 {2 E9 ~' l) Y  H1 s) O+ g7 UStream size                              : 115 KiB (0%)% _  a8 v$ H8 x8 G* r4 Y, J/ l
Title                                    : ?????; z& k; v( `9 D' G" N" b( k8 N
Language                                 : Tamil5 Y( A$ D) T- |! Y
Default                                  : No
$ K0 d* C3 q' V5 B- n5 x1 m% {Forced                                   : No" Y6 t; @# r9 `
Text #346 e) v. G) ?& m
ID                                       : 36
& ^# q4 W  j( `4 @7 ~! O, GFormat                                   : UTF-8
  d& M3 p9 M+ j+ j  E, c! uCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; S" N0 y2 A; C9 ^7 eCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ q( \7 t& G' g2 N" u: a5 {
Duration                                 : 1 h 30 min
. w$ P5 E5 u4 ]+ d; f' LBit rate                                 : 191 b/s' b) K/ H/ w  |9 ~  ~$ u
Count of elements                        : 1092
! }3 t# X# ~- B8 h( d% }, CStream size                              : 128 KiB (0%)
4 y# G. G/ d1 u. |6 p3 pTitle                                    : ??????
+ y9 \" u- {! a8 R) OLanguage                                 : Telugu
4 J$ i3 f/ K# t' g  ^% U% i0 f9 fDefault                                  : No4 g4 N( U2 e2 X" x! Y; m4 h3 C1 U
Forced                                   : No( z0 s" m. P- \7 a) ~0 p  M
Text #35
/ s9 @% j) P4 rID                                       : 37
8 w# h  [5 m; a5 t( e' eFormat                                   : UTF-8$ U5 p/ W4 d4 b  ]
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF88 Z0 @, o8 M( S  k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" N. B9 p5 K# ]4 N3 U* H( dDuration                                 : 1 h 30 min1 G$ ~7 g8 I# [7 `
Bit rate                                 : 153 b/s
# p$ [  Z: e" p  gCount of elements                        : 1092! i' a( `6 L8 y8 D3 Z, c' r
Stream size                              : 102 KiB (0%)/ j8 z3 L/ B7 g( b* N
Title                                    : ???
& {. u& E/ a; t0 n2 DLanguage                                 : Thai) @, U6 _" v0 N, V% N, s
Default                                  : No3 o( g1 }* A9 }: U0 z/ i
Forced                                   : No
3 ], i1 A" E/ c8 `# {+ N; c- yText #36; l$ v7 ~, G5 q" L+ x% e
ID                                       : 388 r1 n8 E8 Y: h3 _0 y
Format                                   : UTF-8
6 Q+ B6 Y( s1 m% g- \Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 Q+ K6 z, l' ^  a6 X. U1 lCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 C( e: d$ b6 y& N9 M5 o) D
Duration                                 : 1 h 30 min6 v$ P% y9 l' R) ~
Bit rate                                 : 88 b/s* t' s6 d' Q3 I! x1 ?
Count of elements                        : 1095
7 t1 r0 l7 ^7 ~- ]7 C% _. xStream size                              : 59.2 KiB (0%)
3 @4 Q7 }5 m; I6 B/ kTitle                                    : укра?нська
% l0 d# h1 g- z: H: K% g) MLanguage                                 : Ukrainian
" [& v. D3 i. {: q  A& }! JDefault                                  : No
# \6 }9 p' p. K) UForced                                   : No
6 p2 B* p2 D* a" V; M0 y: e( YText #370 M, W2 W- G' v
ID                                       : 39
& s3 m4 z+ h$ l* j4 l' NFormat                                   : UTF-8
' G) B+ U0 |4 B/ n- zCodec ID                                 : S_TEXT/UTF82 F9 V- q- o+ {
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
1 ~$ b% X0 D8 G' d: b4 yDuration                                 : 1 h 30 min) t5 b2 H% U- V, ?# V
Bit rate                                 : 80 b/s
" r9 _) X1 w7 M) ~4 H* ICount of elements                        : 1093  I- F8 y3 |8 J$ Z
Stream size                              : 53.4 KiB (0%)
2 f3 J  O# B0 z  O# Z8 pTitle                                    : Ti?ng Vi?t
8 C$ f* z, E9 sLanguage                                 : Vietnamese
* [1 s8 Y: n. `8 G/ A8 ~Default                                  : No7 ^$ B& |9 R4 W: y3 u  f
Forced                                   : No7 @7 |+ m- H! j$ E3 R1 b" a
Text #38
4 m8 {  M# g+ i7 C; ^ID                                       : 40, F+ H0 D" J5 r1 R1 _9 U. A
Format                                   : UTF-8
' n  ~7 s% H4 kCodec ID                                 : S_TEXT/UTF89 q) O, W, S4 N" Q5 c- v$ e5 J
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text# Z: {6 f' I1 w( [: Y2 B
Duration                                 : 1 h 30 min
  a; K/ ^  G2 b- XBit rate                                 : 57 b/s
6 H  Y! U/ |2 h( G+ @  Y1 k) [Count of elements                        : 10956 X& P1 v/ g3 T! o. M7 w# l
Stream size                              : 38.2 KiB (0%)
; K0 e8 D. C- b4 Z) @' |Title                                    : 廣東話
4 w( J7 J; g) k/ [& JLanguage                                 : Chinese
: d. t3 `/ L% QDefault                                  : No% w) e! W+ d1 P7 h# P* t0 V
Forced                                   : No" r$ k7 |' a' |' m! Q' r9 }
Text #39
2 J* z' e' v0 ^& A! TID                                       : 41
2 r6 E. j' E/ ^9 wFormat                                   : UTF-82 J1 @1 ^1 g  R' b' u/ ]5 `
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8/ u' c* @3 b- a. c: c
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* S9 O3 P; [* K6 \& l
Duration                                 : 1 h 30 min
! C0 X- r( G( y/ S( L, ]1 UBit rate                                 : 56 b/s7 R- Y, f- v; ^- g1 G, \
Count of elements                        : 1095- W; d  I" ^" M" Y
Stream size                              : 37.6 KiB (0%)
- y+ F  b3 g8 I. z% STitle                                    : 中文(繁體)
4 w) L; u, `, e" Q8 a9 y$ Q  XLanguage                                 : Chinese
- }5 q& J" B  C, |- i3 ]Default                                  : No  ], z& r1 v+ X  R
Forced                                   : No  T) r  l' Q2 Q- T; I) Y; Y
Text #40
+ }6 u! t9 `: p' w0 eID                                       : 42
. {5 n, \' q, e' t) ]- \/ z+ NFormat                                   : UTF-8
# Q9 ^' f! m- P0 i- M& OCodec ID                                 : S_TEXT/UTF80 ^# f  ^) \) b5 w$ j& K
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 _+ g" d) d! M7 ~! F: N
Duration                                 : 1 h 30 min
( t9 k7 T/ N2 g. @; i( wBit rate                                 : 53 b/s
# ?1 p' P% Q6 t' I1 QCount of elements                        : 1092* @' C& m5 q/ I% Y5 X/ g, C0 ~
Stream size                              : 35.7 KiB (0%), B# }% ~# h0 N( b% m
Title                                    : 中文(简体)$ I, c  p. P) I
Language                                 : Chinese
  R9 i; X% N$ D: {Default                                  : No
0 f- i  K, P: b* U1 Y3 lForced                                   : No

: r7 b  V4 B9 C% ?+ h
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

93

帖子

554

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
370 点
XN15 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
Count of elements                        : 1092
9 z* P7 `) {) H% pStream size                              : 35.7 KiB (0%)9 f1 ^3 ?/ H5 F5 {; o  C
) O  U) y* \2 F" s. w) qTitle                                    : 中文(简体)
8 ~0 a. K7 d# _* @Language                                 : Chinese9 F; v# o6 z* ^
Default                                  : No
0 o1 k# d4 r7 u% n4 AForced                                   : No

0

主题

20

帖子

280

积分

Sponsor

金币
89 枚
体力
144 点
halo117 发表于 2020-7-16 10:04:50 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
  T  N9 c6 ~- `' S6 T. N至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!# T+ n: v, c: ^9 L

4

主题

124

帖子

646

积分

Sponsor

金币
80 枚
体力
275 点
wyyo 发表于 2020-7-14 09:23:22 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
' k% o* o; \. v3 d要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
  i+ D. O- d- J0 @+ l

0

主题

26

帖子

289

积分

Sponsor

金币
158 枚
体力
90 点
yuanguanke 发表于 2020-7-14 17:42:42 | 显示全部楼层
好久没看汤姆汉克斯的电影了。谢谢。

0

主题

88

帖子

1762

积分

Sponsor

金币
32 枚
体力
1548 点
kangyi_2006@qq. 发表于 2020-7-14 21:59:27 | 显示全部楼层
非常感谢分享

0

主题

57

帖子

252

积分

Sponsor

金币
27 枚
体力
112 点
QQ
fxg656262 发表于 2020-7-16 10:48:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主,摸摸哒

0

主题

16

帖子

166

积分

Sponsor

金币
55 枚
体力
79 点
86209208 发表于 2020-7-17 00:42:51 | 显示全部楼层
不错,下来看看

1

主题

281

帖子

1041

积分

Sponsor

金币
28 枚
体力
475 点
firendzhon 发表于 2020-7-18 13:29:46 | 显示全部楼层
灰猎犬号 谢谢分享
2020第一天 ...

0

主题

85

帖子

1040

积分

Sponsor

金币
81 枚
体力
786 点
mycjk 发表于 2020-7-19 17:31:03 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!
& u$ r- R3 f+ @: y& d3 v- vBlu-ray Film Forum: I will always support you!8 U& g6 |' H1 L. g

4

主题

131

帖子

806

积分

Sponsor

金币
169 枚
体力
401 点
QQ
hellangelcx 发表于 2020-7-30 14:48:09 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
  ]8 c/ B# ]" r- @5 `& `3 B: x至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
& a3 Z$ a" _' @7 L& ]/ U
蓝光论坛里 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-7 17:12

快速回复 返回顶部 返回列表