BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 72|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 少年的你,如此美丽 [REMUX无损版] Better Days 2019 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 36.95GB

[复制链接]

4421

主题

4587

帖子

5万

积分

Post Share

金币
8323 枚
体力
16432 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-7-17 01:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
A bullied teenage girl forms an unlikely friendship with a mysterious young man who protects her from her assailants, all while she copes with the pressures of her final examinations.) E& ~2 n1 F1 J4 h

+ p9 T& c6 x0 j- H! A3 s$ ^ 01.jpg
6 `) `: k: b  Q. ~+ A3 S: _1 x0 E* u
. i$ A  `" Q- j8 \- W- J" s◎译 名 少年的你/少年的你,如此美丽0 @' |3 ^, r, h9 B  e4 Q
◎片 名 Better Days
! u. H- L$ z9 f6 E3 j9 v◎年 代 2019
* e. Q! j+ N( s4 g; J0 Z◎产 地 中国大陆
/ J# X2 p; G* }2 l$ {◎类 别 剧情/爱情/犯罪$ h9 |' j0 l+ D) T( [" S6 [
◎语 言 汉语普通话* _5 v" z6 W& e+ k3 n8 o/ K
◎上映日期 2019-10-25(中国大陆); J( J+ N9 @: F) }/ P8 Q4 C% l
◎IMDb评分  7.5/10 from 2,132 users- {  G, ]0 `' o2 J$ f/ ?$ m
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9586294/! ^+ A& j1 j4 E4 z( d' }
◎豆瓣评分 8.3/10 from 1,085,368 users5 ]9 J' K( u5 n$ B" l
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30166972/0 U5 x5 @! S& t
◎文件格式 x264 + DTS7 a' d, B- P% |4 y: `
◎视频尺寸 1920 x 1080
( J7 J4 [8 S; R8 M/ O◎文件大小 1DVD 36.95 GiB
+ D- l% I( W& I% W3 [  C- f◎片 长 2 h 15 min# U+ A: i) v4 g6 t. o
◎导 演 曾国祥 Derek Tsang0 j1 ?2 `6 \: h* ~
◎编 剧 林咏琛 Lam Wing Sum) ?% K" W1 v* ~0 V' V! P
     李媛 Yuan Li, i8 o- a, E9 H" ]1 I1 L
     许伊萌 Yimeng Xu
/ S/ w- A8 b6 G4 D- ~3 [  L" q◎主 演 周冬雨 Dongyu Zhou
/ @# _$ z4 _& U# F0 V     易烊千玺 Jackson Yee  s( D$ d; D# n+ L
     尹昉 Fang Yin
3 I+ W1 U2 r1 I) j# g6 n     周也 Ye Zhou. a+ r! _+ o- ]& ?4 \
     吴越 Yue Wu
6 x+ X, Q8 ~2 A: B4 ^3 t4 I2 M     黄觉 Jue Huang
, {: k! `$ ~0 X7 K/ M+ J     张艺凡 Yifan Zhang
' ], H8 V" e7 P     张耀 Yao Zhang& G  K# t9 w, M$ ?! D+ t, _
     张歆怡 Xinyi Zhang+ _' K, W8 b! u1 W, `9 ^
     赵润南 Runnan Zhao
  Z! i% D. M: b+ r# q  e1 r     郜玄铭 Xuanming Gao
1 [& ?4 O2 c4 }) `, y     谢欣桐 Xintong Xie  \% ?' _7 Z2 W& s! t4 j! Z# O9 L
     刘然 Ran Liu
7 ]8 w- V% E6 k# y. g0 c9 @     何廖侣匀 Lüyun Heliao( p; s* [+ p2 W( U% `; q% Q
     胖虎 Pan Hu& g% l8 K6 O; D8 p
     罗俊林 Junlin Luo
0 }: c9 v+ D8 y/ A+ r$ L3 J: F+ Z9 n+ r. h
◎标 签 校园霸凌 | 青春 | 校园暴力 | 成长 | 校园 | 人性 | 中国大陆 | 2019
) K: q' _2 d; X- Q# p5 S# w6 Y. |; T4 n
◎简 介  
/ K" q  W2 s% ^/ j, c& z$ V+ l/ X
 陈念(周冬雨 饰)是一名即将参加高考的高三学生,同校女生胡晓蝶(张艺凡 饰)的跳楼自杀让她的生活陷入了困顿之中。胡晓蝶死后,陈念遭到了以魏莱(周也 饰)为首的三人组的霸凌,魏莱虽然表面上看来是乖巧的优等生,实际上却心思毒辣,胡晓蝶的死和她有着千丝万缕的联系。
% S& O& C7 [. B' m: a6 O* A5 p" ?& l2 Y' J
 一次偶然中,陈念邂逅了名为小北(易烊千玺 饰)的小混混,随着时间的推移,心心相惜的两人之间产生了真挚的感情。小北答应陈念在暗中保护她免受魏莱的欺凌,没想到这一决定引发了一连串的连锁反应。负责调查胡晓蝶死因的警官郑易(尹昉 饰)隐隐察觉到校园里的古怪气氛,可他的调查却屡屡遭到校方的阻挠。. j; H* W- G0 o: V
- l  P4 k) x! y/ N. ~  P1 t& l$ T) H; \
 A bullied teenage girl forms an unlikely friendship with a mysterious young man who protects her from her assailants, all while she copes with the pressures of her final examinations.
9 U4 i. ^: v7 f8 a
! Z3 E! l0 N3 q5 z◎获奖情况  5 [4 `0 J% M& w: B; _2 r2 e% \

) q& _, b* \& g 第39届香港电影金像奖(2020)
4 [9 m4 u6 D: |! A4 Q( a 最佳电影. `# M+ y1 k9 Q) _$ L0 o+ ?
 最佳导演 曾国祥
, p4 z- B" ^+ q5 m5 s 最佳编剧 林咏琛 / 李媛 / 许伊萌
7 \1 m9 q0 _& m; ]5 H+ z 最佳男主角(提名) 易烊千玺
8 i# E0 o$ u7 u/ U. ` 最佳女主角 周冬雨
/ ?* J2 I8 z' t: X# v 最佳新演员 易烊千玺
$ B0 M1 l1 v8 f  j0 W 最佳摄影 余静萍
! {$ U6 _3 k( Y6 Y% ? 最佳剪接(提名) 张一博
/ g- |" d; R( {; J5 B: `+ @ 最佳美术指导(提名) 梁鸿鹄* z  w5 J6 v. {6 c) s/ `; T
 最佳服装造型设计 吴里璐( h- P2 p7 U) H1 B, ~. ?4 }: ?
 最佳原创电影音乐(提名) 贝尔
% D9 Y, ~, b- _" G) O 最佳原创电影歌曲
$ l# J- _: i) G; S9 H& m  }* i4 n) ?* n( ?
 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)
1 I1 A7 Q6 O5 Q 评分最高的华语电影(提名)
( q$ A) Q2 }2 w 最受关注的院线电影(提名)
7 N# u5 D. D* |) ~ 评分最高的爱情片(提名)4 k( I8 i  ~# O! W
) `' B2 v: A; A4 x% B" }# c; {
Video
- D* z3 J3 `* \3 E% c. A& R; cID                                       : 1+ f; k0 A$ M- [: \, U
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)5 s0 d6 t; w5 h& w5 I
Format                                   : AVC9 {; d- C9 z1 Y8 u" {/ x
Format/Info                              : Advanced Video Codec* Q( a3 f: q; O" `; C
Format profile                           : High@L4.1
0 I; e  u  L1 L, q! ]$ `Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames3 W& M. G4 ]  g9 w' y4 x
Format settings, CABAC                   : Yes0 r. s$ u0 _" N9 V: A% h
Format settings, Reference frames        : 4 frames
* l+ S& Z8 Q+ d3 @Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
' W  T. W6 N5 U0 E0 kDuration                                 : 2 h 15 min1 V! I& l  ?$ l+ w5 y
Bit rate mode                            : Variable8 U5 v- Y8 v. u
Bit rate                                 : 36.3 Mb/s  @  x* a8 Q0 h- N/ N, B
Maximum bit rate                         : 38.0 Mb/s
9 d$ ?' d5 C* `% Z2 lWidth                                    : 1 920 pixels
' l- a* M8 e/ W+ C' }* GHeight                                   : 1 080 pixels
- q( ]: g% ]9 \$ zDisplay aspect ratio                     : 16:9
) L2 m! l6 v6 g% e4 p* o" g8 uFrame rate mode                          : Constant
; d; `; I! |/ G; E1 K' I# JFrame rate                               : 24.000 FPS
+ z: t# R9 M* aColor space                              : YUV
( u% j* ]# M. E* kChroma subsampling                       : 4:2:0" F+ _# {8 Z- ?: e3 t) _: p/ Y
Bit depth                                : 8 bits
* J) Y- d$ u. z7 j" X6 }. kScan type                                : Progressive: o3 j/ z5 s- Y. g% J$ z
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.729" v4 o& ?; C0 ]: ^, C
Stream size                              : 34.4 GiB (93%)
+ p+ h( e% \( K) ]6 n: CTitle                                    : Better.Days.2019.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
0 @4 u# Q5 t5 f: Y( fLanguage                                 : English% A! B+ Q4 s! v; x  H* u, J5 t8 X& T
Default                                  : No
2 w6 Z2 o# o: h8 s* Y2 wForced                                   : No
/ o5 l: I8 b' T6 NOriginal source medium                   : Blu-ray
4 J" y( Z) v! B) s3 L$ b. g: q( Y7 f  }. b# K
Audio #1! E$ ]7 K& W" \
ID                                       : 2
; Z- E! N' _) U2 L& |ID in the original source medium         : 4352 (0x1100): g3 }" \% \; Y8 b+ q, m$ L
Format                                   : DTS XLL+ A3 O( i  d- M+ y
Format/Info                              : Digital Theater Systems
' G9 A! \8 }! c1 u  H% v1 w. OCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
$ ^; m: e( B: u" R# {$ F0 PCodec ID                                 : A_DTS
- L" V& r5 e& o3 K/ }Duration                                 : 2 h 15 min- m  O/ x4 B  k
Bit rate mode                            : Variable
; h% ?# D. F" p0 K2 }& JBit rate                                 : 2 335 kb/s( I8 U, C: L' e; y5 C' _2 j: e6 A3 t7 c
Channel(s)                               : 6 channels7 C* X" H: ]* h; {3 l  m
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE; ?$ H, _' ?% }+ n/ G7 ?
Sampling rate                            : 48.0 kHz
3 o4 l+ C3 ^3 j: p) [2 PFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
2 F9 Y/ p3 c7 T4 L) G# HBit depth                                : 16 bits' B1 S  B  E, C- r7 o
Compression mode                         : Lossless
- ?: \$ u7 P$ u- Q0 P% A, NDelay relative to video                  : 2 s 0 ms6 _8 F2 a9 h; V) o
Stream size                              : 2.21 GiB (6%)
; h; ^, s" s4 y& `  B) W8 DTitle                                    : Better.Days.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
* e; H+ N* ^; W  t) o6 J" kLanguage                                 : Chinese
; B* g' r) F0 e. G- [: [; S- KDefault                                  : Yes
7 {; H, h* z2 F8 j3 [& w3 nForced                                   : No
. ]) X% \4 ^$ z$ B2 s8 P$ W2 ^Original source medium                   : Blu-ray2 m' a2 N, Y) m5 r' |" U) {1 q4 f' |
1 I4 r" p: ^: _$ V' Q8 c* }
Audio #2
8 T' [# B6 g! I1 c/ EID                                       : 3
2 u2 @/ O" f0 P# x7 {ID in the original source medium         : 4353 (0x1101), P% z9 U4 K! t" x" ^! C3 ^0 b
Format                                   : AC-31 L! d( F' \$ {4 a+ L! e! C
Format/Info                              : Audio Coding 3, z# H' e( n7 Z7 @8 b/ ~
Commercial name                          : Dolby Digital) h$ J8 [+ U5 E) r# a5 B$ E! P$ z
Codec ID                                 : A_AC3, _& V$ E# X- @
Duration                                 : 2 h 15 min6 |" j5 y5 R! \& u4 q1 k
Bit rate mode                            : Constant
$ m$ e% [, L7 ?$ K/ F/ I! O( S# w' aBit rate                                 : 384 kb/s8 f) [3 n/ t+ n8 d' @: h& F4 O
Channel(s)                               : 2 channels
6 L! P6 D; b5 C% g  a6 bChannel layout                           : L R
# z$ u$ U& I" d2 c: w2 `- J9 y* [Sampling rate                            : 48.0 kHz# i& e! j+ B# x$ n, w% C
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( f7 p. z1 d: T& n, A1 ~- G' tBit depth                                : 16 bits) z8 |; M+ E- i8 t5 x
Compression mode                         : Lossy+ M1 @7 L* R* t1 y
Delay relative to video                  : 2 s 0 ms* j- O9 H6 _" L
Stream size                              : 372 MiB (1%)1 C( E6 a  @8 R8 v& T3 Q! s  }# J' x
Title                                    : Better.Days.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
* m0 D' |, m, i0 @5 m6 S, L6 G( \Language                                 : Chinese
5 A% F9 L& M# q. y! yService kind                             : Complete Main
) m/ \; H) p$ f; t% h) {9 v1 P4 t( h" DDefault                                  : No' p$ m& A3 F  [5 B0 o
Forced                                   : No
, Z7 ?6 ~9 C5 JOriginal source medium                   : Blu-ray
! c; h# c& ?$ N) ~( f
8 S4 L' r8 T+ Y7 `* BText #1
$ i9 c; H0 ^0 G2 k# _! b' @& b/ c; NID                                       : 4. {4 s& b: ~8 J% Q9 T
Format                                   : UTF-8
5 `; p, [  |7 v( O& ^: u8 Y, nCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. A0 C: T# h9 g- UCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 D3 m2 j8 T' t. ]
Duration                                 : 2 h 9 min7 k! {: ]( T% ^% ]8 C5 u, ~& W5 Y# c
Bit rate                                 : 37 b/s
5 A9 ^% g% Y6 g2 uCount of elements                        : 1377
/ ]2 R6 G$ y! mStream size                              : 35.8 KiB (0%); d/ ]/ a. {! H7 C* ]5 X6 Z
Title                                    : English-SRT4 N. a( }2 ]' _% ~) x: F
Language                                 : English# n  Z% a9 ]. Y4 o$ q
Default                                  : Yes
/ @+ q3 q' w# [Forced                                   : No4 t# J9 B( k. G0 Q1 v" J) X& x

- H" i; d; H3 n4 vText #2* U' c+ D" X1 r! Z
ID                                       : 51 v# j; m' K$ ~
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)" w% d9 m/ z6 g/ A: }1 x, `0 |5 }
Format                                   : PGS  T& N2 T! K) L  `7 u
Muxing mode                              : zlib
! f7 ]  P3 j9 c  U; f& L( NCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
& q- L9 @7 Q* W4 r; E7 p& i: vCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 J1 X$ \* p2 d5 ADuration                                 : 2 h 9 min
3 T% g9 ?! Q2 A( JBit rate                                 : 25.0 kb/s
$ D0 s! V* E6 Z) d" D" g4 c6 VCount of elements                        : 2753% ]+ p8 W. s. Y3 L8 j. I9 s4 _
Stream size                              : 23.2 MiB (0%)
/ p$ w) D0 N& D" n8 j$ |- gTitle                                    : English-PGS
+ K! Z( O; n3 I; Z) c3 iLanguage                                 : English
; o2 S+ r; y/ i, Y; D+ @7 g- \6 gDefault                                  : No
5 T) H, l- @1 AForced                                   : No7 X- Y- H) B# o
Original source medium                   : Blu-ray/ k0 n1 z) U* T5 U$ ^0 y% {

5 C! p! h0 G; k3 u* {4 w$ K+ k) [Text #3
% c3 d* c5 a# `: W* }ID                                       : 6
- z: l' M( K- w' SID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
/ ^% M3 J6 m* f- N% L6 IFormat                                   : PGS4 _: K, I  b* j
Muxing mode                              : zlib
5 Q: e9 S% u4 k6 _8 s# O  i& Y. i- XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
# B  x3 t1 l+ y+ b& `& R% LCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% M$ n2 h. z: _( w9 C/ o  v; e# ODuration                                 : 2 h 9 min
, A' r. ~$ _2 N. O& G% A. DBit rate                                 : 19.0 kb/s6 q% P9 S* R- _
Count of elements                        : 28057 C$ K$ u7 S) R" y' h
Stream size                              : 17.6 MiB (0%)9 G* [6 B2 P( w, V
Title                                    : Chinese-PGS; x  v  P" Z: @& w+ G- j
Language                                 : Chinese
& _2 m7 C. D3 w, @# ?# U  _; W( G: [Default                                  : No
/ V6 w. ~# I( o/ yForced                                   : No
3 n0 ~; w5 H' W' i1 m5 E" G. c! M+ `0 U) N: tOriginal source medium                   : Blu-ray/ d3 q; P- W3 l

' f1 k5 M3 A7 g6 LMenu9 s/ c/ E8 E$ A! K* ?# _
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
- [* o: w  h5 Q( X& `2 h9 {00:07:11.500                             : en:Chapter 02
3 Y4 i& }. u" W5 m% P9 \00:15:03.666                             : en:Chapter 03! {. B, G& f" s9 m" e* B- U
00:23:36.833                             : en:Chapter 04
! `% k# V$ ?0 A* s3 y00:36:49.083                             : en:Chapter 052 L0 l9 s3 g1 Y8 N* b% ~# S& T
00:46:53.041                             : en:Chapter 06
3 ^- V/ F9 G) |3 a00:55:34.750                             : en:Chapter 07" k# ]( b. G3 _
01:08:54.666                             : en:Chapter 08; F8 z1 l+ h4 w7 y6 j
01:15:19.666                             : en:Chapter 09  o- p6 A' R, g6 r
01:24:33.750                             : en:Chapter 104 C8 g; o- I3 K1 l+ {8 E/ r
01:35:15.333                             : en:Chapter 11
) V# ~) D: o- q" i2 L& o$ R01:51:35.750                             : en:Chapter 12
' y9 ]: `) C. f2 K' ]0 T. X0 W0 a* L02:06:44.291                             : en:Chapter 13
Better Days Blu-ray, Video Quality   
9 g! ]' M7 o7 o* N- f# p- g9 z+ y# o* l5 [, |2 C' ~$ H1 k; G7 s
* e7 s, W9 d" f: F4 V3 L8 V, @
Better Days is presented on Blu-ray courtesy of Well Go USA with an AVC encoded 1080p transfer in 1.85:1. The IMDb lists the ever popular Arri Alexa as having been utilized, with everything finished at a 2K DI. While the supposed "realism" of this film means that it doesn't have any of the CGI splendor that tends to accompany some of the Asian film market's fantasy laden vehicles, this is a consistently sharp and appealing looking presentation that offers abundant detail and fine detail levels, while also preserving a (for the most part) natural looking palette. The students' bright blue uniforms pop with considerable immediacy, and a glut of close-ups offer really nice levels of fine detail. There are a few "arty" moments, including some dappled light sequences in a car and a montage, where lighting conditions and skewed camera angles don't totally support the same levels of detail seen in the bulk of the presentation. A few of the very darkest moments have minor deficits in shadow definition, but this is by and large a very appealing looking transfer.
- G1 J; S& r7 r3 f, U; @3 F
! a* i0 [& A/ NBetter Days Blu-ray, Audio Quality   ( o( W1 Q& A  ^1 Y5 n% P
5 R+ ^8 O! ]; P3 B5 }: q

" @+ R) U/ _3 _" U5 r8 o9 HBetter Days features an effective DTS-HD Master Audio 5.1 track in the original Mandarin, with optional English subtitles (it looks from the IMDb listing that this actually had Dolby Atmos in some of its theatrical exhibitions, though I'm frankly not sure what any "vertical" elements might have added to the presentation). This is a consistently immersive track, albeit on the subtle side at times. The noisy scenes with a bunch of unruly kids, as well as some other elements like roaring motorcycles, provide good opportunities for things like panning effects or discrete channelization. A rather nicely done score featuring piano and strings by Varqa Buehrer also wafts through the side and rear channels winningly. Dialogue is presented cleanly and clearly throughout this problem free track.& X7 u% E5 w& }; @# \
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 立即了解 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

560

主题

1817

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1471 枚
体力
4122 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-7-17 01:39:48 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!0 r. L% B) X" x8 M
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
; |6 o7 L9 Z, Z& U% E

39

主题

1217

帖子

4338

积分

Sponsor

金币
231 枚
体力
1632 点
lanpanshuma 发表于 2020-7-17 17:48:44 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!4 g& _; g1 v$ W. P$ D5 I/ Y
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
% G# y& o% o  k7 {
该会员没有 ...

4

主题

129

帖子

971

积分

Sponsor

金币
217 枚
体力
505 点
QQ
nbcrc 发表于 2020-7-20 10:47:45 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!" ?/ v/ v8 p9 {
Blu-ray movies Community: my favorite!
; n! d  V$ d) x/ a; c; \
蓝光论坛里 ...

12

主题

1236

帖子

6621

积分

Sponsor

金币
862 枚
体力
3299 点
QQ
shiji1973 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
感谢分享精彩电影

0

主题

76

帖子

514

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
372 点
welkinlau 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
感谢楼主分享1 `' G, S0 Z4 ], X, A

0

主题

91

帖子

453

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
240 点
tsming 发表于 前天 22:18 | 显示全部楼层
给力,没得说,谢谢楼主

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-8-9 14:01

快速回复 返回顶部 返回列表