BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 47|回复: 3
收起左侧

[科教记录] 海上传奇/上海传奇 I Wish I Knew 2010 UNCUT 1080p BluRaycd x264-BiPOLAR 13.95GB & 7.94GB

[复制链接]

3897

主题

4271

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7316 枚
体力
6584 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-7-27 19:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg * H. n3 K- Z6 ~: P$ G! U

4 e( ^9 p/ N4 ~, R# O( J◎译 名 海上传奇/上海传奇
, L' D! M' u, e6 Q& d0 h8 v◎片 名 I Wish I Knew $ [( I8 q7 z; n& i( g/ Q1 q
◎年 代 2010+ I5 \0 l# e+ ]6 v
◎产 地 中国大陆
. w; \9 ~& z! Z8 _8 g3 n◎类 别 纪录片/历史
+ u! t& j3 D1 s3 B2 O; H/ `3 t◎语 言 汉语普通话/上海话/闽南语/粤语/英语
) U- [9 j# y4 A; n" J. U! d, c5 Q4 T◎上映日期 2010-05-16(戛纳电影节) / 2010-07-02(中国大陆)
% ?6 p. h, l4 y2 X◎IMDb评分  6.9/10 from 567 users
. d" @5 R% F, p' P◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1646103/( e5 ^1 z) [% x( ]2 j: P* b
◎豆瓣评分 7.4/10 from 19,120 users
/ G, D* o% c9 r9 B◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3768185/, c2 h( j8 y3 `: T: U/ O0 h5 j6 K
◎片 长 1 h 59 min$ i. o4 q; ^" {5 W% p/ E
◎导 演 贾樟柯 Zhangke Jia$ G# `3 [+ y% y( [
◎编 剧 贾樟柯 Zhangke Jia
9 H  h3 k! K1 M0 B5 Q; l◎主 演 赵涛 Tao Zhao
: c; |0 v5 {5 ~0 @5 {& S     陈丹青 Danqing Chen
8 g$ a: L9 b$ p, Q& X) o* d8 @     杨小佛
- m( v* S+ X' G" }* F3 f/ @     杜美如
, w0 Y, K0 Q3 H6 D     费明仪
6 W! |/ D  X1 t( p9 [) d     张原孙# a/ J# x& Z4 F9 a% c1 p3 X1 Y
     王童 T'ung Wang
) a4 Y) f; N- d2 }/ ^     李家同. e4 N+ a: S; d" K5 o. |
     张心漪+ L4 X) K! U3 a" u  A4 q" d' }
     侯孝贤 Hsiao-hsien Hou& ~& H( J" b, m9 m2 W
     朱黔生6 c, b- k) N. R" ?1 V, N' f
     黄宝妹
! k- K2 ]" H6 ~# L. R8 v/ h  ^     韦然; v2 b/ R) u- F, g1 a
     韦伟 Wei Wei3 _( A  D; |; k. C) H5 h
     潘迪华 Rebecca Pan
; _6 f, V/ h8 A, F+ @     杨怀定
9 p7 j" e0 r8 V8 B/ S     韩寒 Han Han
6 ]; E. h+ g' k" v; @* z7 y% ]! _( V" [
◎标 签 贾樟柯 | 纪录片 | 上海 | 2010 | 文艺 | 韩寒 | 历史 | 中国大陆
$ x5 w# P/ D. B- ?0 v, `6 p
+ T3 N$ \1 Q% k! ^' u◎简 介  
1 b- o. N" m3 [* Z/ u( X7 i& o$ G( [* N( i& ^
 19世纪中叶,帝国主义轰开了古老中国的大门,一纸《南京条约》签订,上海正式开埠,从此各种各样的传奇与悲喜人生在这片土地上交替上演。将近一百年后,世界局势动荡不安,各方势力汇集于魔都,继续谱写着属于这座城市的传奇。镜头前,陈丹青、杨小佛(杨杏佛之子)、杜美如(杜月笙之女)、张心漪(曾国藩之曾外孙女)、韦然(上官云珠之子)、费明仪(费穆之女)、韦伟、侯孝贤、韩寒等18位与新旧上海有着千丝万缕联系的受访者,讲述了关于城市以及人生的点点滴滴。# z+ {5 d: T$ R1 J/ F
! C8 s! r* ^( l( [% a
 上海、香港、台湾,半个多世纪的骨血漂泊,牵扯了多少难以忘怀的记忆。剪不断,理还乱,纷纷扰扰,纠缠绵延……
$ |- Z/ @; N4 m9 }1 D) i6 P
# R, L2 S3 a4 r7 y3 \ Focuses on the people, their stories and architecture spanning from the mid-1800s, when Shanghai was opened as a trading port, to the present day.7 n; t6 h# x1 ~
# d6 K) k$ l/ n& m5 c
◎获奖情况  
' t& U% G8 V- `# |' {: R: G0 s. @- O) ?& p, O: w
 第63届戛纳电影节(2010)
$ M/ F; g) B, Z2 x 一种关注单元 一种关注大奖(提名) 贾樟柯& P/ j/ T) J% {- _

- Q2 k1 b: ^3 g, U 第28届中国电影金鸡奖(2011); n, \1 n7 }: F. p5 H: b0 b
 最佳纪录片(提名)$ g9 v2 l  t& g1 B3 A: }

' z4 o3 x/ j' m3 J( w 第18届北京大学生电影节(2011)# o- W! q" I* w6 h3 n% i4 n
 艺术探索奖(提名)0 ^2 X( P* A* r  }+ G4 y
Video
5 @+ H5 ^# `- t6 A2 v8 V/ nID                                       : 1
5 |, z6 e+ B( p5 l7 R) @& F2 sFormat                                   : AVC
3 ^9 z0 g$ C. H7 UFormat/Info                              : Advanced Video Codec: K! o  i0 Z, x9 o; q' Y# A- h
Format profile                           : High@L4.1( t! L4 f4 W$ ?2 H5 i% E
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
( O0 d/ t- m8 XFormat settings, CABAC                   : Yes3 l3 K5 R  s! s1 t) P- k* y% ^
Format settings, Reference frames        : 4 frames
& Q1 E4 V8 Q# n, iCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC8 p" A1 `! U4 e
Duration                                 : 1 h 55 min+ B- @) O% R9 x$ V
Bit rate                                 : 9 176 kb/s
4 L, v% E0 r( TWidth                                    : 1 920 pixels
. d+ V0 `2 Y" D3 U+ UHeight                                   : 872 pixels( O% J; F& ^. I7 L5 J% M
Display aspect ratio                     : 2.2:1. \0 H" J8 _  R
Frame rate mode                          : Constant7 r  Y1 S3 J0 k% z5 \# w
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS- `, D( t6 l' f* Z5 G; \1 a0 k3 i) p
Color space                              : YUV
, x" x/ c4 k: ]& n" y- TChroma subsampling                       : 4:2:0
6 F1 n2 `$ q  }5 Q6 ?Bit depth                                : 8 bits- D, O; v% o9 ]' E# F
Scan type                                : Progressive' N1 s, H7 [, X6 E) [
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.229; `  v, x& g5 u/ V& D
Stream size                              : 7.26 GiB (91%)
0 N7 i" V/ |6 `Writing library                          : x264 core 104 r1703 cd21d05
, b/ v* x$ l9 V& [$ q  FEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9176 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00" R" _' J, Y' Q' p* {) }8 Q
Language                                 : English
) L& I! `8 s( K2 pDefault                                  : Yes
7 q/ j& j& L$ P* sForced                                   : No$ D7 a. I6 J0 ]/ Q( j
& G0 N2 ?/ }3 W9 q
Audio
7 R4 D1 a' ]% SID                                       : 2! m, w4 [5 y9 l& x. M2 J7 n
Format                                   : AC-3: ?+ ?/ W( J6 X5 t5 g+ W
Format/Info                              : Audio Coding 3
7 Y1 n: C/ t0 x5 V* gCommercial name                          : Dolby Digital
4 ?: b  }; R8 M/ ]/ lMuxing mode                              : Header stripping3 U* @( M$ }+ l( _6 ?2 T# v* r
Codec ID                                 : A_AC3+ W, t* |- R1 s7 q
Duration                                 : 1 h 55 min
8 _3 l6 D4 M% P( L5 t  xBit rate mode                            : Constant' X+ D8 M+ [+ O
Bit rate                                 : 640 kb/s
$ Q! Z2 X) @- X! S6 fChannel(s)                               : 6 channels! |/ X( o+ n8 ?+ v; ~# j6 {8 G- R0 [$ y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs, s3 f. s) }" W0 f' L
Sampling rate                            : 48.0 kHz
  L1 d" t% q5 n/ V5 @4 B+ s9 U# _Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)5 [0 S2 ?5 M  J7 i- l+ h) j) n
Bit depth                                : 16 bits7 W/ O. \% ~1 ?" z' N1 Y- m
Compression mode                         : Lossy3 n7 R; k9 |0 `  m* y# f
Stream size                              : 530 MiB (7%)
; a4 ?2 X$ `! h; E3 f7 VLanguage                                 : Chinese
8 g, Q2 \2 F1 l7 d4 hService kind                             : Complete Main# X  W4 m7 |( E- p4 }! b9 x
Default                                  : Yes7 k, G1 @  B/ ~. n
Forced                                   : No  c, q( ~: _) ~4 p3 u5 W! _

; ]0 y& [: k- l/ R+ {, o  cText; ]% P" Z; p$ y/ d3 [! d! D, `
ID                                       : 3
) D( G" t4 k$ @: I( i! L0 ]Format                                   : UTF-80 P+ }0 T! e, g" U" p+ f
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 H' V$ B1 v2 s! l
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ d9 x  ]" E' {/ i, f
Language                                 : English
5 n3 R% ~, I3 V. ?" f6 ?Default                                  : Yes
: A- E& ^6 U  g1 _: u" |1 tForced                                   : No
Video, c1 g5 V) b+ a
ID                                       : 18 Q' i" N! ~; ~: ~; o) U& H
Format                                   : AVC
9 x8 I# x8 P0 H: LFormat/Info                              : Advanced Video Codec1 Z8 ^2 `* Y. e/ O4 y: ^3 W- U
Format profile                           : High@L4.1
# s1 \6 N( P7 E( |( l/ EFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
# f# z# t+ X8 }/ V4 AFormat settings, CABAC                   : Yes" g6 |2 ]* h, {  ~- j( O' O4 F
Format settings, Reference frames        : 4 frames/ _$ a7 X8 s1 B& U" e
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC# J9 i# t$ O7 j! Z! O, T" C
Duration                                 : 1 h 59 min0 a) m1 s0 ^* P- I
Bit rate                                 : 13.3 Mb/s
0 i8 F) A  u0 e: GWidth                                    : 1 920 pixels
# ~/ b' K1 x5 E* v: }Height                                   : 870 pixels
2 q3 A% C& r) `$ z3 N0 }& qDisplay aspect ratio                     : 2.2:1
+ v# H0 @9 M$ t/ g- uFrame rate mode                          : Constant
+ }& I0 {6 B8 \6 Q8 fFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS% D5 v3 N& v) j1 I
Color space                              : YUV+ }, V2 a% Y/ i& r
Chroma subsampling                       : 4:2:0( y" u: Z1 H6 z* L2 y+ q: s
Bit depth                                : 8 bits" R* O" Y' Z8 _
Scan type                                : Progressive0 ~; E2 r+ A+ ^4 ]& \6 S
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.332( |! d, z" d" K$ G+ }
Stream size                              : 11.1 GiB (79%)
  B9 y$ d2 u/ l& n( ^Writing library                          : x264 core 160 r3009 4c9b076" ?( f4 e& N* W) I) p/ Z
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.60: \) Z) d! I/ v5 C  B3 O* y- G
Language                                 : English/ O% v- s% q% p7 C+ I+ ~9 g9 X
Default                                  : Yes) L# f' D; w9 o5 r, R3 @
Forced                                   : No  S, i; [/ X, `  m' H- T" S6 Z
Audio8 t( v& d1 E, o3 v  O0 O
ID                                       : 2, O& N; K% S7 c
Format                                   : DTS XLL# d# w# }3 p9 b6 J' ^2 _+ Y! i
Format/Info                              : Digital Theater Systems5 t4 H6 W; |, _
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio2 z1 P1 h- l8 k
Codec ID                                 : A_DTS& @! L, P+ |! D( A# n8 U. q
Duration                                 : 1 h 59 min2 q4 q0 g- g6 g' ^; O/ t
Bit rate mode                            : Variable
- a$ Q. x0 |2 b. u$ MBit rate                                 : 3 435 kb/s
' {4 f/ x( }4 `. ^8 SChannel(s)                               : 6 channels
0 O* t# n* R* D. u1 dChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
/ d  g4 U9 _1 g" A" C9 ISampling rate                            : 48.0 kHz
" D+ J: ?- q5 r1 `3 g6 U  h3 sFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
$ V+ Z) _5 {, S" j: BBit depth                                : 24 bits
% }4 S" W1 K% f' F1 bCompression mode                         : Lossless
' W. w2 ?+ U& v0 \, }Stream size                              : 2.86 GiB (20%)5 d6 R+ Y: \: v2 F
Title                                    : Mandarin
& D, }0 X* H8 i! N- k) {Language                                 : Chinese8 F$ O: x& p0 p. ~- ~; \  U; i! |
Default                                  : Yes' a2 t0 O- b4 O: v' e/ Q2 Q( G0 m
Forced                                   : No% D+ J9 o: A% |7 o7 z
Text #1
' [! }% W0 M7 CID                                       : 3
7 r+ W6 \5 Z& k  Q' @Format                                   : UTF-8+ D( K8 \. q2 y( l) K1 b2 G! i9 m7 a
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8. F7 |  S( B( E3 N* t$ y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  G" k- @4 G1 M. p. _
Duration                                 : 1 h 51 min
+ u9 l0 w) H0 oBit rate                                 : 56 b/s
1 u: h) O1 ?7 @4 t  ?. o8 d7 x* v+ nCount of elements                        : 1117+ F2 c' p- E3 f. Y
Stream size                              : 46.5 KiB (0%)
: h8 x, ?# b6 \8 J6 CTitle                                    : English- H% @& ~. `4 W) j" r
Language                                 : English2 u' b8 C( h2 _9 I5 u8 l
Default                                  : Yes9 R1 K8 X" z+ E/ Y
Forced                                   : Yes
4 W& f8 ^/ V' E" k, _5 P1 B( i9 \; oText #2
# @6 J2 x8 V; z& D, l, _ID                                       : 4
, Q8 U6 h( D' y1 L( aFormat                                   : PGS5 L9 @9 P& H- N# Z0 ?  ]
Muxing mode                              : zlib$ W7 S# N  n- e& w4 I4 }& R: E: W
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' Y  I! f2 U5 N; U$ Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& m# H7 M0 G1 {- w) c) ZDuration                                 : 1 h 51 min; w2 W" V3 R3 K6 [0 m9 n( s4 K
Bit rate                                 : 44.3 kb/s7 k) i0 P( b( C% K4 p3 @5 E
Count of elements                        : 22345 @* [6 f: P0 ~  r
Stream size                              : 35.3 MiB (0%)6 R9 r! j6 B9 Z+ I; N/ R
Title                                    : English
2 r5 f" P  D- P, |# `7 W9 u/ FLanguage                                 : English
) \2 F% ~' ], T1 @: B- A1 ]7 QDefault                                  : No, @9 I9 H7 w, h+ n# Z! x
Forced                                   : No2 }  I: A2 s' {" g2 [
Menu
( a  w+ S" j3 ~; N! X3 c00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
* Z6 Q. ?! ~9 C' i, a" U1 A00:10:59.367                             : en:00:10:59.3675 ^: G3 n  y' T* n/ I1 O
00:21:37.046                             : en:00:21:37.0461 D6 K4 |2 h, K  e
00:33:13.950                             : en:00:33:13.950& d% C) F7 V3 g4 |% m
00:46:56.230                             : en:00:46:56.230( b% n9 l& S1 m
00:56:41.648                             : en:00:56:41.6484 T. f! M* t, N2 Z& G$ V
01:06:02.458                             : en:01:06:02.458
7 F) N, Y) u7 k& @; G01:16:37.593                             : en:01:16:37.593" B$ S2 H. z9 g1 K6 ?: V
01:28:39.564                             : en:01:28:39.564
7 f& b! O" |3 W- M4 M7 z01:41:39.844                             : en:01:41:39.844
( j% Y. w9 g! W% s4 ^, c& F( T& i% j7 n
I.Wish.I.Knew.2010.UNCUT.1080p.BluRayCD.x264-BiPOLAR
2 ~# q8 V+ k' L, X+ x- `, h
, P! t( ~$ g2 M* E+ WVideo...: 1920x870 13281kb/s @ crf14.0 23.976fps$ l; V% S- E' b+ g) ]
Audio...: Mandarin 3435kb/s 6ch DTS-HD MA# r' Q- U( x/ Q. b
SRT Subs: English
9 E7 ^* h6 O' R# s/ SPGS Subs: English
  B7 c+ ^0 t: `% i, O  h4 \Size....: 14282.32mb (14976105083bytes): r0 R, B+ H! ?. G9 K8 U5 j7 j
Runtime.: 1h 59mn
. r! f) q" J: d2 k! aIMDb....: https://www.imdb.com/title/tt1646103  q8 S& |, S5 |8 v! s% U9 ~* O! W

; p+ M! d% ]# {1 L! f" N" N" zI.Wish.I.Knew.2010.1080p.BluRay.x264-SSF is the mainland version,

2 t/ q2 b. j/ ~! {! G2 I9 H$ F
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

419

帖子

1678

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
859 点
QQ
neilwang1982 发表于 2020-7-27 21:07:01 | 显示全部楼层
感谢分享精彩资源

2

主题

709

帖子

3142

积分

Sponsor

金币
595 枚
体力
1206 点
tto138 发表于 2020-7-28 20:34:13 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""& `% r, o* h* l  n/ T, `( Y! y3 u
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
. N4 o, j6 {% E& ?" m

1

主题

226

帖子

1567

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
894 点
mlb4000 发表于 2020-9-20 21:09:18 | 显示全部楼层
不知道这版有没有字幕,下来试试

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-25 18:46

快速回复 返回顶部 返回列表