BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 64|回复: 2
收起左侧

[蓝光原盘] 南方车站的聚会 [REMUX无损版] The Wild Goose Lake 2019 CHINESE 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 30.52GB

[复制链接]

4491

主题

4663

帖子

6万

积分

Post Share

金币
8525 枚
体力
16644 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2020-8-22 19:09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
A gangster on the run sacrifices everything for his family and a woman he meets while on the lam.
( E5 g0 p2 `" Z0 A* \7 j/ {- @( T: }# n4 Y9 N' K; O. Z
01.jpg / h. K% M2 [: P9 r- ]  S
' `* B* y$ w# @7 f, B
◎译 名 南方车站的聚会/野鹅塘/野鹅湖/ e$ b' a% Q" i/ n: j
◎片 名 The Wild Goose Lake! `, [8 Q+ Z: j
◎年 代 2019( g6 R0 u, q: v% B% p5 _; s: M! s
◎产 地 中国大陆/法国
. x& F) j8 d" h6 E- I. c* \; ~◎类 别 剧情/犯罪& e# S* J" l/ j9 A
◎语 言 武汉方言
3 d; I  D9 K1 U8 L7 x4 i+ D. ?◎上映日期 2019-05-18(戛纳电影节)/2019-12-06(中国大陆); k1 o# w* l5 x" _+ Y7 e0 J
◎IMDb评分  6.8/10 from 3,908 users
' H! B( K9 @6 c& I( O◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9647768/+ M% B& Q7 Y1 I- ]6 O/ y
◎豆瓣评分 7.4/10 from 250,563 users0 J. O' A9 D- _) }7 w/ x
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1308859/# T/ y* P% E% k! K) v; `
◎文件格式 x264 + DTS
' C, k! l2 e# K# K3 z8 Z/ R7 c◎视频尺寸 1920 x 1080  ~  E6 A9 `0 H% h
◎文件大小 1DVD 30.52 GiB
; Y) t9 P6 v: G+ H* z8 _, J; t◎片 长 1 h 50 min# u/ p6 y5 R4 v1 H
◎导 演 刁亦男 Yi'nan Diao2 W9 {: K* h+ q1 e7 N8 D
◎编 剧 刁亦男 Yi'nan Diao
: J1 L: E" @: N  M* X◎主 演 胡歌 Ge Hu" g5 A  ]9 E4 a: Q! m
     桂纶镁 Lunmei Gwei
4 H/ y+ G$ k; q3 k5 ]$ `     廖凡 Fan Liao
! k+ d" B1 l2 i! P0 p3 y# O% \     万茜 Qian Wan
# P4 f, B$ y! \7 \& c8 V$ q     奇道 Dao Qi
, f/ F5 c! P! J+ H+ y; }( f     黄觉 Jue Huang7 I) [' x, v( V; B3 b
     曾美慧孜 Meihuizi Zeng1 L1 @3 F3 Z  M4 b
     张奕聪 Yicong Zhang- }, `/ k  L( }& O" X
     陈永忠 Yongzhong Chen2 ^8 ]) r, f# s" P* Z
     李志鹏 Zhipeng Li. m7 g7 y0 }& ]0 g) k& T
     刘畅 Chang Liu6 y; V, M& ]! W! B  ~% a* J  p$ u
     常嘉豪 Jiahao Chang
% X2 x8 B5 _  Q% k2 \' z     常嘉壮 Jiazhuang Chang. \8 e6 h9 z' D( _
     陈子杰 Zijie Chen9 _  j& \! Q1 ]6 C1 S! r% f
     邱文洋 Wenyang Qiu# n# M4 F  f1 T* [5 C
     汤青松 Grison Tom! T! T: w: m0 R. C+ D2 r5 O, e& P
     付小仙 Xiaoxian Fu
  r$ h1 i2 `* k3 R
0 ^6 |' M/ s4 [◎标 签 胡歌 | 犯罪 | 桂纶镁 | 刁亦男 | 值得一看 | 中国大陆 | 廖凡 | 剧情# o0 ?! [9 p( p* O2 a; r

0 c% J: G* o# ^3 G% T1 Y◎简 介  + u: r) @3 l4 ]# C9 N* x
* J9 o; e0 P) T3 E4 t3 |
 南方某城市,重案队长刘队(廖凡 饰)重金悬赏在逃罪犯周泽农(胡歌 饰)。陪泳女刘爱爱(桂纶镁 饰) 、周泽农曾经的好友华华(奇道 饰)、五年未见的妻子杨淑俊(万茜 饰),各色人等各怀心事,相继被卷入这场罪与罚的追击旋涡。冒险与爱情,人性与救赎,这场特别的“聚会”该如何收场?善恶有道一念之间。
% ?  ~$ H3 O' x7 b/ R6 ?/ Q2 C
 中国导演刁亦男曾凭借前作《白日焰火》获第 64届柏林国际电影节最佳影片金熊奖,凭本片入围第 72届戛纳国际电影节主竞赛单元。$ P* f: V( E" J/ p+ n
投诉
' I* q. B! {: x2 A& X
+ @2 I* B6 N& h$ z) q: v8 D A gangster on the run sacrifices everything for his family and a woman he meets while on the lam./ @4 K8 {, B" K6 D6 P

  y3 L" V. [; _7 l2 o! P◎获奖情况  3 Y8 a5 ]4 `8 F' `# B+ S

! d% j3 I5 D/ P" e3 G 第72届戛纳电影节(2019)- S' w7 u- o, L1 h# x) @1 U1 b
 主竞赛单元 金棕榈奖(提名) 刁亦男
6 h4 G( i; z( E/ |
9 ~; }* C9 Z1 c: y3 J% _! |7 u
Video
. L9 _: s. g8 E8 t: xID                                       : 1
/ V9 a6 u, L  q9 k. I% WID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
2 c$ g/ v) s, i4 X2 xFormat                                   : AVC8 X7 |* G2 a  L4 _) o* L  Q
Format/Info                              : Advanced Video Codec
& q) W: e9 m$ C1 U; EFormat profile                           : High@L4.1. z. z: h7 ~* M; i) D' H6 m4 y6 l
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
4 C; F  p" G: x0 e  u8 nFormat settings, CABAC                   : Yes
; l6 [) O- O4 qFormat settings, Reference frames        : 4 frames6 m1 c- K$ K7 b& `. {
Format settings, GOP                     : M=3, N=24
$ m3 y; y# ?9 B; ]5 W' bCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
  b( C9 @6 f7 l5 I  m8 nDuration                                 : 1 h 50 min
3 ^1 S: z$ N0 h) DBit rate mode                            : Constant: w# B8 i# m# M, _7 A5 D
Bit rate                                 : 36.0 Mb/s1 K; z. i" ^- E! V
Width                                    : 1 920 pixels
4 l* S3 l& G% K  q7 sHeight                                   : 1 080 pixels, k7 B. J! h# z1 j9 x' N3 q6 b) |
Display aspect ratio                     : 16:9
8 n8 h- ?! e- f/ Y& j" f' CFrame rate mode                          : Constant
& @/ i7 S1 P' ?1 \; ^  uFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS) p8 x' u8 u: W
Standard                                 : NTSC
: k3 @3 ^  o2 M  U$ `; ]  J6 I$ bColor space                              : YUV
8 e8 W2 k: z; n3 I  CChroma subsampling                       : 4:2:0
- `, A: y8 G8 v7 t# H" t2 S1 jBit depth                                : 8 bits0 B9 C/ k" S* ]8 I& ]4 q5 n, f
Scan type                                : Progressive" S8 V7 W! g4 t/ V$ c
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.724
* q; ^+ N6 R+ F( ]( ?Stream size                              : 27.0 GiB (88%)/ b6 M% q" v! p
Title                                    : The.Wild.Goose.Lake.2019.CHINESE.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
0 C- K8 f0 u, c3 Y9 K1 A1 ?Language                                 : English( U. o! h1 s; i8 X6 r" c8 C
Default                                  : No! n/ B7 k. {1 g. t. V1 J
Forced                                   : No0 Z. z5 ]) z* S( @& `" r% e
Color range                              : Limited
3 K  u8 z. J1 B5 QColor primaries                          : BT.709
" R& a9 q2 i5 Q8 @' }) fTransfer characteristics                 : BT.709, B7 A$ f$ T7 ]  u( ?; P( ~
Matrix coefficients                      : BT.709
$ ~+ _$ P, @1 V0 A; ^Original source medium                   : Blu-ray2 B# x: ~, P  L* y1 F

; A3 Z& Y$ t- `7 O4 L$ o! x' DAudio #1
/ Z" q. D6 i: n% c# U: H9 X) GID                                       : 2
: K# P8 [6 G" e* ^2 OID in the original source medium         : 4352 (0x1100)! d, h3 c; _3 P( G" m5 _" G) s$ X
Format                                   : DTS XLL7 z3 k) }. B% _* D; l  ~: Y: _( o
Format/Info                              : Digital Theater Systems
9 Q; G. M0 s1 K8 P8 ]- hCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
. p& R5 Q) }$ @7 p  e  o1 _! ECodec ID                                 : A_DTS
# Q* a/ {; _' g; ?* }8 V: {Duration                                 : 1 h 50 min  ^1 L* u6 T' z$ y' X' T- q
Bit rate mode                            : Variable
$ A+ N8 _7 F9 i! {Bit rate                                 : 4 127 kb/s
: A, H7 w' @2 f% OChannel(s)                               : 6 channels
# H* l6 b' W/ m/ i! oChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
' S4 `' m/ d1 Y  N+ h& l; R5 hSampling rate                            : 48.0 kHz1 f0 u5 B) R! ]2 ]3 x
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
4 y( {; z) \" u5 J8 o8 J( pBit depth                                : 24 bits& j4 F- }/ J6 p' N$ b% D
Compression mode                         : Lossless0 Z! D/ n! B9 b
Stream size                              : 3.20 GiB (10%)
5 [; n! e  S( iTitle                                    : The.Wild.Goose.Lake.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT+ p% U$ y: b# p) `- B
Language                                 : Chinese
: ?: Z) _  L' bDefault                                  : Yes2 A2 v8 d- {& m7 I; I
Forced                                   : No
1 L- S0 ^3 {# t# n2 B  d, h3 cOriginal source medium                   : Blu-ray( G! s5 d7 a5 p

  X; o( ^9 l% |0 G6 hAudio #2
/ f; i% K  I7 O( \$ o6 |ID                                       : 3
: b8 D! n9 F1 SID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
( b# q0 c! U1 @' @( H/ MFormat                                   : AC-3
6 y% _& E  Q9 `) U" d6 b: HFormat/Info                              : Audio Coding 3
! S) w/ x* e8 L: u  g% ^# ACommercial name                          : Dolby Digital& k% O& v  Z3 |3 k, x, l) O
Codec ID                                 : A_AC3
8 W+ v( @' I2 D) \5 N8 v$ w1 vDuration                                 : 1 h 50 min( B2 I3 Q3 x% K
Bit rate mode                            : Constant
8 _- Q+ x! j. TBit rate                                 : 448 kb/s
( E: b8 S! O: g! k% BChannel(s)                               : 6 channels
/ g: c$ t5 O9 {$ E' ]4 m! k) }8 AChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs8 {/ u; W3 Y/ Z- d* A
Sampling rate                            : 48.0 kHz( @* g8 v, ~0 M( L5 f
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
: F. W: o5 c& jBit depth                                : 16 bits
* ?$ o( c& x" }2 Q: wCompression mode                         : Lossy" K, H! d* x, d+ x- H
Stream size                              : 355 MiB (1%)
, o- R) V$ s/ l: E9 `2 M9 c7 yTitle                                    : The.Wild.Goose.Lake.2019.CHINESE.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
6 v) e  R2 z; e; V2 b- |Language                                 : Chinese  W# s7 ]. v% X# K
Service kind                             : Complete Main2 F$ ^% q0 A% }4 M  @7 }2 W
Default                                  : No" @1 J5 k, {+ `' f! D4 U
Forced                                   : No
; b4 q" L* U. Y8 l2 cOriginal source medium                   : Blu-ray
( s' r0 t. O) F" B3 l9 o- p3 J/ j& K* d$ q0 B# p/ Q8 v) H/ o5 m2 n
Text #17 L. j- l! H( r0 i& {
ID                                       : 4
# z5 P4 P( v2 RFormat                                   : UTF-8
% m4 U; ]3 @6 V9 z' YCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
/ N& v3 d; Z) ^& ]0 \5 c6 ECodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 \. X: e5 f* F
Duration                                 : 1 h 42 min0 O( t  r. Z9 n+ B( C
Bit rate                                 : 22 b/s% q1 \9 T$ A# Z1 |5 Y$ ~$ Z# Z; c
Count of elements                        : 7206 s2 O% m: d4 e. X) e9 G5 c
Stream size                              : 17.0 KiB (0%)" q. [+ |( Y( |! g/ s% V
Title                                    : English-SRT
& m" F. ?% B2 j- T+ _Language                                 : English2 {+ u" I4 E" V
Default                                  : Yes6 G4 M, h4 d6 D$ \! a- X4 u! p$ L
Forced                                   : No
: x2 U" p( n' f2 b
4 G& j3 Q( v1 R+ I8 zText #2# ]1 }" o8 ?) r
ID                                       : 5
6 w" r( T) p3 [- w3 o/ nID in the original source medium         : 4608 (0x1200)4 [: L6 Y3 |4 j5 i  _- S; `8 v
Format                                   : PGS! h/ }1 M: [, A( k
Muxing mode                              : zlib; t) D3 v/ R* L; M7 l2 P7 g
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 A" j; C) ^6 i( ^0 H7 WCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) L9 k8 h% n4 z: s! x
Duration                                 : 1 h 42 min4 [& h; L# l$ i  D7 F3 q9 X6 |
Bit rate                                 : 19.3 kb/s
" v% E7 |& r  h" SCount of elements                        : 1454
# P9 w9 A. ]! u5 S& Q- K( ?Stream size                              : 14.1 MiB (0%)
; F, c6 M: l" TTitle                                    : English-PGS
% A8 ~3 a' t: r2 s/ m" K4 DLanguage                                 : English4 A3 u! Z- u* S+ F, t+ `
Default                                  : No% M% K; q6 z3 P0 Y/ t
Forced                                   : No
! d! c- I% O. s* l3 ROriginal source medium                   : Blu-ray
$ P7 H+ g6 D: _/ O; ^, L; E, l; y. q) J
Text #3
' g2 X5 Y1 H7 h) rID                                       : 6& j2 Z& ?% j3 s- y8 t6 ^
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)$ X& f" O5 e1 I* [& e9 E
Format                                   : PGS2 q. m* s( j8 a
Muxing mode                              : zlib
3 y# I- n8 ]  e2 @2 R6 mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 Z) j) P! U, V2 eCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' f* Y- }: b# n' U. B9 d
Duration                                 : 1 h 48 min  U% |) a1 q& J' O
Bit rate                                 : 19.3 kb/s
+ c+ E, |" t% A2 ZCount of elements                        : 1374
; _+ H- b$ q" dStream size                              : 15.0 MiB (0%)+ P5 u* h- \8 }# U3 b$ j
Title                                    : French-PGS
# C  z5 X8 b! b+ D; g% ILanguage                                 : French1 C0 Q9 V* S) D1 y- e. u4 Z
Default                                  : No
/ E4 h9 e9 P% I6 \5 @  HForced                                   : No
/ U% d! R% K+ {# E; O& c: ZOriginal source medium                   : Blu-ray  X& D% S. t) n1 D1 W
$ M& w5 M$ @' @; {) Q
Text #49 }3 d  V* I& o, S" X0 j
ID                                       : 7
9 F' L! [: E% I3 k" p& M% O  @ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)6 I9 C3 B8 w  g9 T
Format                                   : PGS5 _) B; @9 g, z
Muxing mode                              : zlib
; S2 o( }( l/ wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
( I- M) j2 T/ h3 q; h5 H5 R& O' SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( O6 e4 `. j$ R- O1 L+ o
Duration                                 : 1 h 41 min
  R% X6 c" z9 E6 F& E$ wBit rate                                 : 16.3 kb/s
" d& i' d& ]6 r) t2 g) KCount of elements                        : 15989 F1 _  k) }& q$ n  E) N9 }3 p& g
Stream size                              : 11.9 MiB (0%)1 p, B( d: H9 F7 F6 [; t/ \
Title                                    : Chinese-PGS7 `7 C: @) Z8 Q: v9 r/ O' s5 z
Language                                 : Chinese3 X6 ], |; Y8 I8 N2 i  r
Default                                  : No& y* F  I( f' h+ d5 D# S
Forced                                   : No! i4 u5 I, f7 h
Original source medium                   : Blu-ray
  v% g2 r# ^  @6 g1 @. _$ p0 m  Q) I8 q$ L6 J3 _
Menu
% \' S/ s: r8 c& \6 `8 {00:00:00.000                             : en:Chapter 01) ~0 a, R6 g; q. y+ S
00:07:46.382                             : en:Chapter 02
' u8 ?' U7 u+ z/ m6 g00:19:04.643                             : en:Chapter 039 K( |8 n+ w  m( T) L' N4 T, r
00:28:10.271                             : en:Chapter 041 D# o3 w- r/ U% ~; [" a3 f
00:40:06.862                             : en:Chapter 05
8 [; D" C  G: p. L# b00:49:10.197                             : en:Chapter 06' Z) n; o' j& w5 e
00:58:29.589                             : en:Chapter 07
+ g  R2 V4 T1 x7 a01:06:54.719                             : en:Chapter 089 P2 W% r8 R2 B% l7 u& u
01:16:12.025                             : en:Chapter 09
, `! Y0 s% U1 g/ R% k" m01:24:07.876                             : en:Chapter 10
& W9 H* ^3 M& D# R  d. q0 u01:32:02.350                             : en:Chapter 11
0 J7 _0 R5 c$ T1 ]; P" n) j01:48:18.700                             : en:Chapter 12* w$ n; N6 A3 t4 M6 d. g* O: y
01:50:54.856                             : en:Chapter 13
' u* z" X2 H) j" d0 U' p0 E- g
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

635

帖子

3178

积分

Sponsor

金币
24 枚
体力
1834 点
xpg050811 发表于 2020-8-23 17:26:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!. w" I. V0 l: r0 u# q0 y$ Z4 R
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!( H# C5 z5 P' h4 ]0 q" h$ i

56

主题

1370

帖子

4931

积分

Sponsor

金币
224 枚
体力
1882 点
lanpanshuma 发表于 2020-9-8 09:55:58 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
) J6 [: X% U6 ^! n3 rI love your Blu-ray movies Forum!
3 T% X& J2 }. {2 B2 N1 M5 V" J
该会员没有 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-9-22 02:23

快速回复 返回顶部 返回列表