BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 49|回复: 5
收起左侧

[科幻恐怖] 迪士尼真人版花木兰/木兰传说 Mulan 2020 1080p DSNP WEBRip DDP5.1 Atmos x264-PHOENiX 7.44GB

[复制链接]

3897

主题

4271

帖子

3万

积分

Post Share

金币
7316 枚
体力
6584 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2020-9-11 00:45:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

( d/ f% P& M3 W) U" X  g8 _6 b
" y; s, i/ @+ }9 v; ?◎译 名 花木兰/木兰传说/花木兰真人版/迪士尼真人版花木兰! W5 d0 U$ V9 y: J% c  G8 [
◎片 名 Mulan9 b- k9 R6 N& N# e! ]
◎年 代 2020( O: h7 ~6 I& w" g* |4 {* f! m
◎产 地 美国/中国大陆
% F1 p" p* q, u0 Q, J; _  U) {◎类 别 剧情/动作/奇幻/冒险/古装
) `; ^/ R9 L# v. U5 ]0 v◎语 言 英语/汉语普通话3 A5 o1 H" \, J6 E
◎上映日期 2020-09-11(中国大陆) / 2020-09-04(美国网络)$ ?6 Z9 c& k$ \
◎IMDb评分  5.5/10 from 33,389 users1 J1 [6 U* I% p% S$ S6 B$ R. [
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4566758/; a$ q* g9 A+ f8 _
◎豆瓣评分 4.7/10 from 76,567 users% {+ F, }; W' |) N- z. Q3 L5 |" w8 I
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26357307/
5 H' c) h% B9 _/ ~) _◎片 长 1 h 55 min) y1 j$ y' [" n: t/ S' V+ v6 h
◎导 演 妮琪·卡罗 Niki Caro6 j9 i0 w7 b8 O5 s7 Q
◎编 剧 劳伦·希内克 Lauren Hynek
$ S( d4 x0 M: w( |; r& n     里克·杰法 Rick Jaffa
* O$ q2 `. D$ A2 ]3 f     伊丽莎白·马丁 Elizabeth Martin
5 k8 P. p# b" z8 `- k     阿曼达·斯尔沃 Amanda Silver' ~3 ?1 q0 c; t$ W$ _
◎主 演 刘亦菲 Yifei Liu
( y8 T3 K9 p/ @( D     安柚鑫 Yoson An3 [; h. ?! i2 m3 F! {8 ]8 r
     甄子丹 Donnie Yen
: Z2 I# R( e8 V& @3 c     巩俐 Li Gong$ s$ ]2 i& V, n1 _6 x) i' {7 r
     唐莎娜 Xana Tang
- m2 c! ]: F" e, k/ ~) ?: C     李连杰 Jet Li* K5 _( z" D3 P. z3 L; x- i) x! n5 e
     袁文忠 Ron Yuan1 g# W$ {0 N/ o9 G( n1 Y
     乌特卡什·安邦德卡尔 Utkarsh Ambudkar
$ P6 L- {! a7 X1 H! q+ |     钱姆·艾希勒珀拉 Chum Ehelepola
. M" H' y9 N( d, C( a# y6 B     李截 Jason Scott Lee
9 \0 o/ P$ K3 z7 n& S. {2 o     马志 Tzi Ma* m/ B$ ^7 W, M& l! A
     赵家玲 Rosalind Chao
/ F# ]& Y: J/ a' _     郑佩佩 Pei-pei Cheng
. J$ q) v# M$ A: u; m  c2 B9 l8 u     尼尔森·李 Nelson Lee
+ `, X) [3 L$ P: I9 |" D& v1 i2 [  f     袁之正 Roger Yuan4 W. L9 L# b8 I; I  @. h9 e$ @
     黄谷悦 Jimmy Wong
7 X) t4 R. D+ C' |     道阿·茂阿 Doua Moua
. @4 D! k( D3 e/ ?7 {+ E     唐辰瀛 Chen Tang  [( _  U( Y) \& _' |+ d, A

* U1 F& h- S4 o6 z+ k1 i5 {◎标 签 刘亦菲 | 花木兰 | 迪士尼 | 真人版 | Disney | 电影 | 古装 | 美国
$ `1 k9 M* K( |1 p# `" a1 b4 p" k* i! s# j) N! Y
◎简 介  / e8 a; o% P  b( _
+ q4 ^- l; ?$ I, b+ t" R
 迪士尼影业荣誉出品《花木兰》由备受赞誉的电影导演妮基·卡罗执导,将中国传奇战士的史诗故事全新呈现。影片讲述了一位无所畏惧的年轻女子义无反顾为家国而战,成为中国史上最著名的伟大勇士之一。当皇帝下令境内每个家庭必须有一位男丁应召出征,抵御北方来犯者入侵,出身军戎之家的长女花木兰,挺身而出,替病痛缠身的父亲应征入伍。她女扮男装化名“花军”,一路历经磨练,驾驭自己内心的力量,激发真正的潜能。通过这段传奇历程,她将成为一名光荣的勇士,不仅赢得国家的认可,更博得父亲的骄傲。* I/ B5 \' y- V" T2 d& R7 I

' j9 n0 o: {1 e) k' N5 N' a A young Chinese maiden disguises herself as a male warrior in order to save her father.* E) v1 g8 ]# a5 o" a# S
. t& o3 J; J% {2 k( q; u
◎获奖情况  6 e& z& M$ P: m. _' c% _4 Y

1 \6 {9 h- N4 z; {( {+ @2 U 第6届豆瓣电影年度榜单(2019)8 }8 D2 C+ H' Z8 x. `
 最值得期待的外语电影(提名)1 h$ a, ^2 @- l5 x3 a- l9 \0 w
Video
( B- x& i  S; h& v4 I( @3 uID                                       : 1  d  N6 |3 H# _' y9 Z4 _$ n- J
Format                                   : AVC# ^5 @. E5 I6 i. S
Format/Info                              : Advanced Video Codec
; o& U. W) g+ L. ]Format profile                           : High@L4
4 |2 @; G, A: h/ yFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
  N# n2 J% z; g' JFormat settings, CABAC                   : Yes$ P( C% Q4 g& A9 z2 J6 b" p5 `+ f
Format settings, Reference frames        : 4 frames0 @3 o2 i$ l8 c6 Y5 o
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC( c. _! [# G1 N) f: I1 ^% a
Duration                                 : 1 h 55 min2 {( x$ r' N2 W8 r
Bit rate mode                            : Variable: \5 H& t$ X& E7 j9 r3 r* V: J
Bit rate                                 : 8 482 kb/s
1 A7 j. O& \3 f5 N' t8 ZMaximum bit rate                         : 12.7 Mb/s
% W( J0 M3 D4 c; a- I4 b; r8 u) ?Width                                    : 1 920 pixels
3 [6 }, v' P- `' G9 NHeight                                   : 1 080 pixels. A: R- M" U2 \0 Q2 F3 r
Display aspect ratio                     : 16:9
; ^9 ?4 @: H; p: q5 VFrame rate mode                          : Constant3 J1 q6 g: L. q+ X% Y! @
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
( P7 }2 n! f  t5 q& I* Y2 w& l5 }; U5 EColor space                              : YUV0 c: q- H8 t/ k1 ~( ?! @
Chroma subsampling                       : 4:2:07 ?$ `- C- P+ _9 B
Bit depth                                : 8 bits! _0 R) e& A0 r1 \5 p1 C5 x
Scan type                                : Progressive
5 [. @" @" d; o. |Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.171" Z& b4 R# Y! l9 q* L  U
Stream size                              : 6.82 GiB (92%)
" D) [' m. p% R) g' ZLanguage                                 : English
/ t/ y/ z/ g& c9 O  E! EDefault                                  : Yes
2 _" z' M7 ^# k3 X. xForced                                   : No0 H3 m2 D. T, h  K3 i/ A4 s, D$ @$ L1 `
Color range                              : Limited* i, a7 ?3 m  S9 G
Color primaries                          : BT.709
) h% ]9 p" I! k' VTransfer characteristics                 : BT.709! j/ s% O0 D( V% P- t7 ?6 _9 `. }
Matrix coefficients                      : BT.709
5 I8 [  E1 s- g% X5 Z- ^7 [* {9 R- p
Audio  t+ i) a. o: J; X! B: v% ~3 E9 \1 C
ID                                       : 29 I& M! t- Z, d# t1 f/ r
Format                                   : E-AC-3 JOC
& |* E) M5 h0 _9 x+ `Format/Info                              : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding2 y3 t+ T( L1 t& a' M5 L
Commercial name                          : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos# g$ r1 C1 d; ?* D8 Z4 H
Codec ID                                 : A_EAC3
/ \9 j8 b6 f: E0 ^3 GDuration                                 : 1 h 55 min
7 e6 r) X% _+ {Bit rate mode                            : Constant
0 w; W: L3 o& J; IBit rate                                 : 768 kb/s
, N. l* M2 r/ r/ @/ R  u8 S/ g# VChannel(s)                               : 6 channels
- c9 C0 c( k3 c8 Y2 u$ H6 PChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs- |+ o0 o( a( K0 D) y3 d
Sampling rate                            : 48.0 kHz! r" ?$ j6 l/ A2 ^/ V
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)5 d) j8 k% ~5 T- y# ]& r
Compression mode                         : Lossy1 n" N6 g/ M. T7 W" Y* _, n
Stream size                              : 633 MiB (8%)
  {. p9 {* \$ F" m% NTitle                                    : English% s+ [+ k8 C. i1 j: s5 o1 X$ Z2 x
Language                                 : English
  Z* c: @  O: W& x5 S' n. CService kind                             : Complete Main( u: J' [' G- C. l) D, }0 |
Default                                  : Yes
' M( _' C; V6 s. |" x3 f" q  t1 OForced                                   : No% V% T9 l0 L8 ^, H3 e" s' I6 {
Complexity index                         : 16! N3 ^) u" L0 z: w
Number of dynamic objects                : 15
4 F) x" }! J- G* a( o* n. c" \Bed channel count                        : 1 channel2 [! z1 j/ c# w1 \
Bed channel configuration                : LFE
2 R# `' f0 K( U" c0 k, S$ }- L, o# }# ?2 C
Text #14 I0 Y/ @3 K* i
ID                                       : 3, r* e+ _/ c5 c! Z
Format                                   : UTF-8' A+ ?! c6 o8 N) I; y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 v+ `  d0 V0 ?8 L2 U0 YCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% [! V, a$ A$ L; m- A
Duration                                 : 1 h 50 min$ D# m" i9 k' J4 v) j- t
Bit rate                                 : 35 b/s/ P( H7 R" n; d4 \/ J
Count of elements                        : 1150, \1 s2 l1 R1 X) }' \7 X( M3 n
Stream size                              : 28.5 KiB (0%)
9 p. N8 H8 l5 P0 E* n1 G* DTitle                                    : English
( q* r5 K4 ~2 c# O2 ]( `! lLanguage                                 : English
0 x: S9 b4 g: d, \/ \& a" ~5 eDefault                                  : Yes) z% a/ f* K( R! R; y5 {1 B% g4 I: M
Forced                                   : No
! u! h! M' f+ f4 {9 t" P3 N4 h/ Z+ Q
5 X% h& a. v1 HText #2* ]1 C5 a0 g# ?7 z
ID                                       : 4! T6 @) }& v4 N4 R1 W8 `6 Z0 L
Format                                   : UTF-8, ^0 k  H! o* m0 U( H& S- u+ {$ v3 J
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
- f/ \; I8 E. Q0 j+ K9 MCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ t. B! l% _1 G( \: x/ d8 G. V
Duration                                 : 1 h 54 min" T1 W5 Y: p- U
Bit rate                                 : 25 b/s6 i% K4 Q  _. l" @8 F3 f% ]
Count of elements                        : 632
1 S5 ~; W+ F4 F9 DStream size                              : 21.4 KiB (0%)) [* d( |& @$ B* p) s5 z
Title                                    : Danish
- I7 v; t: q* ^! ]3 SLanguage                                 : Danish
5 A* F$ F6 E  |( O6 FDefault                                  : No
8 }* \! o( V! {$ jForced                                   : No+ q; `8 q; F- V" `1 F
4 j& L& k' Y* q& T2 r; _. m
Text #3: G6 W& J, X. O, J# S' N, \1 v3 m
ID                                       : 56 |2 D+ X+ S/ |* E% P) Q, D
Format                                   : UTF-8
0 I# C. @) S3 X+ fCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, K1 U: w2 n5 @' sCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  S" \3 p/ {+ {! a) m: e7 A' Y5 u/ O
Duration                                 : 3 min 7 s
8 B: m# U! F% Y# y. y! rBit rate                                 : 2 b/s
- T/ J  e# C, J6 `( KCount of elements                        : 27 Z. W5 X/ o% p4 g, J
Stream size                              : 53.0 Bytes (0%)
7 n5 Q4 a. ^; C5 GTitle                                    : German2 p. q6 F6 \& f$ W8 L2 `% Y
Language                                 : German8 ^9 u2 k  Q2 r: _$ Q
Default                                  : No+ g. q0 P  @$ B+ R
Forced                                   : No
2 |( ]4 x; Z5 T2 ]9 `6 m
& [7 |: {$ X) Q/ kText #4
( C* K" b* E7 u: H5 G: n! w1 ~+ ZID                                       : 6: v8 H, |) T6 E' j8 z
Format                                   : UTF-8) x/ j  {+ e' E7 R
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# X2 d+ q/ Q* @) L# [) [6 Q8 c! E, `" MCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 p( h2 ~1 i8 A5 ^
Duration                                 : 1 h 54 min3 ?5 m& h6 r9 j3 ^& r
Bit rate                                 : 27 b/s/ Y, ?- z$ i0 N+ p8 Y
Count of elements                        : 933
6 x. J( }) }" n- pStream size                              : 22.7 KiB (0%)
- W# i- c" s0 w4 g9 PTitle                                    : German+ Z' m4 r; g9 A/ B% H
Language                                 : German
; m# k7 L/ j7 `0 dDefault                                  : No  ?7 W& N) x/ d% n) [# N
Forced                                   : No
. I2 D) G# m' C3 b* l5 c' ^7 D6 S( M: J2 \# {! A; c9 P+ j0 q
Text #5
8 r% [7 `3 H3 x) l/ D: q3 CID                                       : 7: ^6 }) G% t8 ~- `
Format                                   : UTF-8
- c$ I! v6 V$ l1 E" HCodec ID                                 : S_TEXT/UTF83 `& N+ ]1 Q: C7 {% {9 z2 T
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ r9 J1 ^1 {; N7 _, l
Duration                                 : 3 min 21 s
5 x7 R' Y, U/ f4 v9 t# k( yBit rate                                 : 2 b/s
: v; [/ s3 w/ n  {/ {/ k7 i/ ECount of elements                        : 3
7 @% }4 Z. s$ k0 E$ v6 i% hStream size                              : 73.0 Bytes (0%)/ W4 q& r, _' i$ |7 z6 D! X" v
Title                                    : Spanish
% D7 `7 i/ f+ c& n: I% D. uLanguage                                 : Spanish- Q9 x# K: Y& l8 W8 T( b
Default                                  : No' G$ x8 w9 [, V: v0 r
Forced                                   : No
% j! c$ s' W0 U6 v
) d4 e, _" D8 B9 I9 M/ q, V, o" EText #6
1 @- }4 C5 ~* s  @+ Q& P4 {ID                                       : 8
& e" O3 x( R' m0 [+ X4 f3 NFormat                                   : UTF-8
) f" [  R9 H8 w7 X& {4 d: uCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
6 f2 n& _0 V/ L  R% A( CCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text3 w" _& o* g( z+ L
Duration                                 : 1 h 43 min' [+ s* @; P+ {4 r4 N+ ]/ T  z6 A
Bit rate                                 : 30 b/s
8 X8 D, i& E( N  K4 ?Count of elements                        : 783
  l0 E2 A$ s% |% q) A! WStream size                              : 23.6 KiB (0%)
1 w$ Y  E6 \$ c7 ETitle                                    : Spanish
1 r  ^0 Q% |3 S2 P) Q3 U2 }Language                                 : Spanish8 q2 T* R: a- t! ~
Default                                  : No
9 _5 ?% ?( p% PForced                                   : No
3 {' w: i$ ^$ g3 I
( C: A7 ?# B2 T! L/ PText #7
, L/ q, ~# o, E$ o8 n- oID                                       : 9
0 O8 H4 |3 f3 ~" i" Y. C" H" V! N8 FFormat                                   : UTF-8
2 c+ M; H# a6 Z- p7 rCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8) X) z+ {/ X; q4 W8 Y# p! I
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' Q* a7 }# W( o; q$ L
Duration                                 : 3 min 21 s
+ q. n' m6 k4 U- C4 sBit rate                                 : 2 b/s& n8 L7 k! d0 |9 o" a
Count of elements                        : 34 [  G5 \- L0 `! l  A5 z  P
Stream size                              : 70.0 Bytes (0%)
" W* i- |- B* T& QTitle                                    : Spanish
5 |5 n, F4 K. l" S; v, oLanguage                                 : Spanish
5 ]$ |0 h' S# a$ r6 gDefault                                  : No
: V: k( ^$ E& r' \9 R) @Forced                                   : No
- Z! Y$ e* f  H6 [- H9 a( `' F4 O& t3 ]5 v, j! }) D: g
Text #8
* _7 q$ O, o! G9 sID                                       : 10
5 G5 r, P2 |8 H" b1 AFormat                                   : UTF-8" |1 W# g7 t; x" x
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
( F% m* D) U* DCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( H+ o: l' t% x; ~. ZDuration                                 : 1 h 54 min
! T7 I9 y* D9 ?0 r: iBit rate                                 : 27 b/s9 v6 Z- I" \3 z  ?/ N* M
Count of elements                        : 785
- P4 A" k4 ^: c) a3 m$ @3 X  E0 DStream size                              : 23.0 KiB (0%)
9 F8 @# m+ S. G, _Title                                    : Spanish
% U/ d& O, `7 u; n; XLanguage                                 : Spanish
. I+ j% m1 X- _* gDefault                                  : No: L5 X. d2 d3 |4 U. N
Forced                                   : No$ Y7 f0 u+ N- E7 d3 g! W

. R4 g: V; }' Q5 YText #9
/ _6 D8 J8 t4 uID                                       : 11
& b3 l: L$ z4 M% DFormat                                   : UTF-8
8 r- P8 l8 q1 _6 h1 MCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 o7 p, L% E% {% YCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
7 J. y1 Q6 H: i, P0 d$ ^2 f9 SDuration                                 : 1 h 54 min
' ^9 m( j4 k8 F$ ^7 \! EBit rate                                 : 26 b/s( A8 c( P+ R: b
Count of elements                        : 785% n8 g2 J1 ^6 G* a
Stream size                              : 22.4 KiB (0%)
" E& d% Z! b, K6 ]5 s: \Title                                    : Finnish3 D2 _9 K3 S- k
Language                                 : Finnish8 F* R9 |( s3 T, ^& f# D
Default                                  : No3 t( G' F0 C; O' ]7 ]; M/ ]
Forced                                   : No
+ t$ d' f& s7 [5 L! W2 {7 a% D9 [7 X+ f9 b
Text #10" S) t! T  @& L, l5 S
ID                                       : 127 B/ v6 F8 z0 y% N) k# o$ I( r9 f! |7 E
Format                                   : UTF-8/ t( y# ~+ z1 R
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8. T  E6 @6 l, L, x9 \8 z
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 O$ b/ s# j4 R/ P& V! s
Duration                                 : 1 h 40 min
8 W: u; Z3 H. x. \. p3 _1 fBit rate                                 : 0 b/s
6 W% Y5 O0 e% f  ^Count of elements                        : 21
  C8 M2 k0 `  q( a* @- z+ Y9 PStream size                              : 380 Bytes (0%). n; c7 S& A8 o5 U
Title                                    : French
0 f1 W* O+ o5 uLanguage                                 : French  E8 F5 P8 R* }9 A& C; W& W2 D
Default                                  : No
6 A& P  {4 k3 Z* WForced                                   : No5 O) U' b- a( R' Q) K

  ?+ R! D9 E+ LText #11
" n' t, K7 u9 ^8 X! gID                                       : 13
4 a  e& I" u  t% C1 e. K% oFormat                                   : UTF-8, V" y: c, `/ N0 p7 r# A% x
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# K* v& {; f% T+ Y+ ICodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
# v! ^5 w& U, g0 a! @; rDuration                                 : 1 h 54 min* m+ x6 h2 D* J4 j$ m
Bit rate                                 : 29 b/s
# n  S' I$ Z+ h: R1 UCount of elements                        : 806
1 p  D% ]9 Z# w. j& D1 s/ e: L4 xStream size                              : 24.5 KiB (0%), a" C: y' }- q1 \3 `' u9 g* j/ _
Title                                    : French; B! B) `8 U. i4 R
Language                                 : French
  i8 ~+ Z4 F% r) B9 a; Z8 x3 kDefault                                  : No% d9 x" f; U; c$ H$ {; T1 [. p+ a
Forced                                   : No
! s) v1 w1 r/ ^8 T4 J6 V5 {& J
! D' O; H) u5 i) SText #12# p5 n) M+ W9 L* b* R: K
ID                                       : 14: t7 I+ g5 E2 c0 F1 X3 q
Format                                   : UTF-81 T) O6 `  r6 ?2 Z* \
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 M$ `6 Y* \8 f4 O6 k5 X- s( QCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ o2 [4 u# j; f
Duration                                 : 3 min 8 s1 z6 M0 _9 G# }$ [' v# C
Bit rate                                 : 3 b/s
3 L1 P9 s9 F. G8 Y7 N; ]2 P8 u& cCount of elements                        : 2
0 T! x/ i+ C  e, q/ i7 p2 o+ ]Stream size                              : 76.0 Bytes (0%)
. V8 V( k* Z. C' V# z0 PTitle                                    : French
. u2 {1 p$ c7 Z: ]4 U$ T2 H2 F2 kLanguage                                 : French. K$ q' D; q/ n. G# m' N1 G
Default                                  : No
3 d+ Z/ \0 D% z0 ^1 m. ]" K, p) \Forced                                   : No
( |% c0 y' |+ {9 d* ~. B! x0 A' _( e* z% d# k! t* t. }8 Z
Text #13+ H  H8 R$ n/ B' B& c
ID                                       : 15( s0 M% [) I6 k9 G' y- L
Format                                   : UTF-8
: K( q' {/ t: V# y& l6 oCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ Y% J* T  h; Y$ k3 G
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" \  F  v4 o* W/ ?Duration                                 : 1 h 54 min. Y8 N' P  c1 B1 w1 U3 ]/ g4 C
Bit rate                                 : 28 b/s
& ^) x( o& M( }Count of elements                        : 771
# ^2 L* Y. v2 X  N5 K/ WStream size                              : 23.6 KiB (0%)' i  F' F2 [' B
Title                                    : French6 q" \  F8 j2 Q' N# @
Language                                 : French
. {9 T1 W5 q1 k# j4 jDefault                                  : No
6 z$ @/ F% k2 i% S" z. WForced                                   : No3 s; ~& F0 g% @3 r7 S! g

- o8 n8 Z8 H/ J, Z* UText #14
) @0 O9 h9 V% X  O# Y: {( |ID                                       : 16
6 n) |; C2 b" Z- rFormat                                   : UTF-8
4 \- P! V; ^* I' Z( |% G: b9 a. BCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8% V4 r. v+ S' x, _
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
% D$ U4 ?( L# a6 g- J/ GDuration                                 : 3 min 8 s2 P1 ?1 Z, t# x% g
Bit rate                                 : 2 b/s
% c& e7 V$ v  ~0 N, O+ p1 i6 g" XCount of elements                        : 2
9 V1 b' D$ I. t9 RStream size                              : 67.0 Bytes (0%)
$ C4 ]2 l' ]: I! P% M! {. |! NTitle                                    : Italian; T: E# {% a& n, [- A9 N) Y# K
Language                                 : Italian
0 f& C1 s8 X5 t) J$ GDefault                                  : No
; Q4 w2 H4 e$ F/ h2 d! h1 JForced                                   : No. c# U0 p9 Y& o7 R: f/ H( g- t
" m9 s- e% i; s. j" B9 m. p
Text #156 r/ B7 P* `1 c
ID                                       : 17
9 n+ N3 X/ E8 cFormat                                   : UTF-8+ j- X( M: K' D9 j- |5 u/ V' V
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8# @+ P5 z! i2 Z8 ?! }0 P
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& _: z5 {* s& m  R5 n
Duration                                 : 1 h 54 min
& U8 @& P$ {. [) D# g4 p6 p3 QBit rate                                 : 27 b/s* t1 @  ~# U$ h7 D
Count of elements                        : 784; F1 Z4 [) M$ @. z- d* E8 \
Stream size                              : 23.0 KiB (0%)
& m" C- g8 U1 V; |; Q* tTitle                                    : Italian
+ ?/ Y! o% g( YLanguage                                 : Italian7 _+ V7 p/ ]2 {
Default                                  : No
1 J: ?: g4 j9 `& C* }* ?0 c9 W3 j6 sForced                                   : No
; x' z# t4 J3 }$ d3 ~, J  |/ n2 @+ a7 g- X9 F. W0 D6 x/ w
Text #16
& }. U2 I' `9 d2 R+ YID                                       : 18
. t0 X4 E  ^" g1 g1 P" PFormat                                   : UTF-8
. A# M% }- \, }Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% j" P$ D, q( N2 X9 m" ]Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. `6 ]/ d6 E3 j/ l% c8 s7 m
Duration                                 : 1 h 54 min4 V  N" @6 `( |1 a
Bit rate                                 : 25 b/s
! }9 Z$ p1 F  TCount of elements                        : 699
) X5 x* y" e, l& P3 }4 IStream size                              : 21.0 KiB (0%)5 l7 A0 w* c; M, B3 J2 T" u
Title                                    : Dutch
% t) t4 H7 q/ s6 uLanguage                                 : Dutch
2 E4 j8 l1 F  }$ g8 T' M( cDefault                                  : No
( R0 ]& D0 r1 V/ nForced                                   : No+ h! R3 N" u( b/ A
) ~2 Y- R: n/ X2 J9 Z9 G
Text #17% d% u: e7 I4 n3 i; T+ Q$ K+ g. V
ID                                       : 19
0 _8 M! ]+ ]) f. Y7 SFormat                                   : UTF-8+ `6 P8 a2 z7 W
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 C* y" ~  ]4 I, K/ Y4 SCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) n  ?6 t- ^6 C) S" \3 E5 S, ]
Duration                                 : 1 h 54 min& h& t7 B, B6 {4 w$ k
Bit rate                                 : 25 b/s
4 y$ g; @# Z: X2 N' z$ V/ A& N2 w0 MCount of elements                        : 784
. R  m2 M0 F7 VStream size                              : 21.3 KiB (0%)8 p3 c# t* Q& s
Title                                    : Norwegian
! x6 K- i& _1 h3 j  h  VLanguage                                 : Norwegian
- Y& r7 L4 ]$ W) N6 T% EDefault                                  : No
2 G& [1 A' K7 O/ H  NForced                                   : No
8 a; |8 m. x9 f! U8 n8 _" ]& E  I2 B+ B
Text #182 O! M. Y( i" S% O
ID                                       : 20
/ z( K. ?- ]1 cFormat                                   : UTF-8& s5 g& e4 ?9 y8 F3 j, N6 q
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8" a5 d, b4 f) `" V8 y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
: q; w4 A$ F2 x! x9 ZDuration                                 : 1 h 54 min
9 t6 e! H2 x# e0 ?7 O$ jBit rate                                 : 27 b/s
, M2 ]) B: J  R( }" HCount of elements                        : 7843 q) H; S4 I" f" ^2 m" P: j
Stream size                              : 22.7 KiB (0%)
4 w+ Q! N. b( }: l$ N0 o, [2 [Title                                    : Portuguese
% A; U$ }& O* i2 {Language                                 : Portuguese
, y+ O( R# K$ [+ E( oDefault                                  : No& ]) O1 [- V( |  M6 b8 [2 ]
Forced                                   : No* c' `4 f8 C" d$ g' j# o

1 }: k/ ^5 c4 F9 c6 t: OText #19
/ t; \, I; E* ZID                                       : 21
9 I: h, l% ]. XFormat                                   : UTF-81 C# s. M" w' v$ D; W: h5 ^
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8" @6 ^! X) t6 R! @8 m% h- m
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
5 A' z. S3 ]2 a: X# wDuration                                 : 3 min 8 s' L  b. e7 _! K/ }6 b
Bit rate                                 : 2 b/s% h: p! u* ^9 s5 `# l. G
Count of elements                        : 22 f- m+ N) f9 L$ Q( O# f5 N7 h
Stream size                              : 61.0 Bytes (0%)
& u, K+ ^2 @) `* ~6 E8 h- P( v& QTitle                                    : Portuguese
1 y. L% v; o" P1 a% A) ^Language                                 : Portuguese' ~# F) y, |+ ~5 a/ R; [8 M8 ^
Default                                  : No9 w0 k# n6 F* I$ n% o& ^
Forced                                   : No
- n  m9 n; \8 z- y
1 ]) ~# h. U1 R' ^0 \- ^' s5 ]Text #200 e% l- j. v2 T, M! `; ^
ID                                       : 227 @2 q' g9 Y7 Q) o( F! m- p
Format                                   : UTF-8
0 |$ q/ w+ u- M$ g# M6 TCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8, t$ v4 P5 D* K% g; ?  ^
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 s. P' P9 K) ~6 e) w  }
Duration                                 : 1 h 54 min6 M/ K. }! ?& q5 X* X9 o/ K
Bit rate                                 : 27 b/s. g2 G* h) @- W$ P( L0 T
Count of elements                        : 785
" ]( F& q% \' R9 UStream size                              : 23.0 KiB (0%)0 {: M: x  K' ?
Title                                    : Portuguese! ~9 }+ r% m& H3 s2 `2 E& g- Z
Language                                 : Portuguese
! N1 t8 {  x* r/ v* `9 PDefault                                  : No7 [6 L( C  f; y7 b# K7 k) j( r( |
Forced                                   : No+ B! I1 P. c, K
/ t7 M0 }2 O9 F" u
Text #216 F0 ~; ~+ a; y8 u; P6 w6 H! ^% C
ID                                       : 23
8 _( m3 S( [5 k- @9 k+ b( aFormat                                   : UTF-8
7 v# k% l" l5 i6 {1 {Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8! ?6 U6 M2 R8 [# u0 E: H
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
* Y& S* U% E8 ^- XDuration                                 : 1 h 48 min) m! n! v2 ?, k' U: B% d+ u: Q
Bit rate                                 : 0 b/s) _% r' A) Y0 t) t  U0 ]4 Q8 F, j
Count of elements                        : 3
+ A5 J2 L/ ]# U6 E$ w+ ~1 kStream size                              : 64.0 Bytes (0%)- s' Q  v/ K, F6 G) e4 A) {6 L& N
Title                                    : Portuguese
# b; j2 O4 S2 d0 KLanguage                                 : Portuguese4 p; j" z. p( e
Default                                  : No
: G" t0 E) b; _% Y* rForced                                   : No
% U5 R- V) \& {; y- o
- Z" L. t/ x6 H+ r0 ZText #226 |' F. e- Y# l9 a/ m: w
ID                                       : 24/ r7 i- w- @+ u* B6 t8 D
Format                                   : UTF-8
6 b( Z* a7 b% C: _, g; kCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
/ }+ y5 Q- @( ?+ n1 [$ Z$ R7 ?Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 M' \9 P. @' p
Duration                                 : 1 h 54 min
: S+ v% h6 b& p1 Z2 p' u4 f& jBit rate                                 : 25 b/s
0 b7 n0 y5 ?( L: S# A" GCount of elements                        : 700
* N9 W: Q8 I- W# UStream size                              : 21.5 KiB (0%)' M1 k! D  L* z
Title                                    : Swedish
* S8 O7 L- X  i6 z3 @Language                                 : Swedish! @* p& d( J+ Z; A/ Z
Default                                  : No
, n  O( a4 k1 `) Q# j  c( p" L/ FForced                                   : No

' m: z: o% j- d# P/ x$ ~
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

506

帖子

2316

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
1326 点
QQ
七喜 发表于 2020-9-11 01:04:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
$ O2 R6 U5 E4 [) T& |" }% ]bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
1 u& ^. D5 B$ |9 s5 R$ w6 b

0

主题

506

帖子

2316

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
1326 点
QQ
七喜 发表于 2020-9-11 10:27:59 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。" Q, C, O4 x4 d; r
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

0

主题

649

帖子

3261

积分

Sponsor

金币
29 枚
体力
1884 点
xpg050811 发表于 2020-9-11 21:04:28 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!) v' v8 F# x+ h# a
Blu-ray movies Community: my favorite!
) [! o9 ^$ Y$ q4 i+ y

0

主题

124

帖子

469

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
249 点
枫美郑大 发表于 2020-9-21 11:02:18 | 显示全部楼层
看到一个把经典故事拍烂的电影
, w% l8 G9 @- u( C6 ]' y; W# {

64

主题

1506

帖子

5493

积分

Sponsor

金币
308 枚
体力
2082 点
lanpanshuma 发表于 2020-9-30 06:40:34 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。& ^! T! n* h+ r
I love your Blu-ray movies Forum!
" a# h, Z2 w" ]* K& A
该会员没有 ...

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 03:29

快速回复 返回顶部 返回列表