BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 57|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 超人:明日之子 [REMUX无损版] Superman Man of Tomorrow 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 12.74GB

[复制链接]

7777

主题

7971

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
10563 枚
体力
9607 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2020-9-12 21:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg , h+ p6 ~  }! G9 F9 W7 a
* X, m" L5 Q# o: N% Q
◎译 名 超人:明日之子& d. S& l. K# k; H- D- S
◎片 名 Superman: Man of Tomorrow
6 H8 y4 ?" l0 O' Q* x/ ~2 ~◎年 代 2020  P. X; |) J: _1 w. {( Z! ~
◎产 地 美国4 e) {$ ~& Z2 f, u
◎类 别 动作/动画
) D5 X, r5 a' T' Y1 g" [) ^$ f# e3 }◎语 言 英语
" K% Y( E! g9 b7 z, Q# _( r◎上映日期 2020-08-23(美国)
! [- j5 M0 E  s- t( v3 U◎IMDb评分  6.4/10 from 1,911 users
. h% K( W, ]' x7 n2 w2 \& }◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11079116/& n: Y6 k: I7 X0 f4 q
◎豆瓣评分 6.1/10 from 1,064 users! x/ @3 L) B/ ^2 m  ^
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30289869/; U( s  r; I' b4 \; X9 |
◎文件格式 x264 + DTS: |5 m% g9 g. d& o8 x
◎视频尺寸 1920 x 1080
" B. Q# ^( L* E3 V2 `◎文件大小 1DVD 12.74 GiB& W. E3 f7 D0 c# b9 N
◎片 长 1 h 26 min" G- a+ p2 m. n7 i5 G8 u
◎编 剧 蒂姆·谢里丹 Tim Sheridan
# J  P3 ^# [( c. @  c, k◎主 演 达伦·克里斯 Darren Criss
# E: A3 s% a3 T* C/ s1 Y7 w     亚历珊德拉·达达里奥 Alexandra Daddario8 C: L7 g2 G4 m& s* d
     瑞恩·赫斯特 Ryan Hurst9 N  |5 L4 v/ ~
     贝拉米·扬 Bellamy Young
4 X5 b4 w/ B+ y+ X     扎克瑞·昆图 Zachary Quinto
: {& {6 O  R# m7 ~  w     尼尔·弗林 Neil Flynn' z1 i, N, m$ Q* [: L7 r
     布雷特·道顿 Brett Dalton, w' R8 |3 @. `8 {
% P+ e; L, X, M' m8 A
◎简 介  3 d$ ^& W6 n; _' C: N$ [. O
  ?' d2 E; O+ e2 n( Q
 讲述一个年轻的克拉克·肯特在超人生涯早期的故事。关于这部电影的更多细节没有透露。: F+ A' t* k+ c8 v

) d2 {: V: J9 I Daily Planet intern Clark Kent takes learning-on-the-job to new extremes when Lobo and Parasite set their sights on Metropolis.
. ^) L" L; e: K( P0 {
Video; g' _4 b- G2 O9 \7 K/ A9 ]
ID                                       : 14 s" h0 K) ~5 [: |( h$ g* F# J
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
4 L; `1 `5 j, t) JFormat                                   : AVC0 p; t- U% w  W- p3 h5 C
Format/Info                              : Advanced Video Codec: z5 h5 e2 b  M+ O' J  M
Format profile                           : High@L4.1
; G8 b5 V8 n) w7 BFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames& l8 F( C* S$ k, z+ P- `1 x1 D% q, X
Format settings, CABAC                   : Yes, v  V8 s3 k9 X( o$ ]3 w
Format settings, Reference frames        : 4 frames( ~" j: ]$ e5 o, O
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC+ L  Q& r: W# F; ^  L- t
Duration                                 : 1 h 26 min! X  l# ?3 d5 h# w8 |9 g
Bit rate mode                            : Variable
1 y5 x. U+ D$ @5 MBit rate                                 : 15.0 Mb/s. R! g5 c2 w  _. q, L: R  H* L0 r
Maximum bit rate                         : 38.0 Mb/s  W( T1 a8 Y8 ~; {, l0 C
Width                                    : 1 920 pixels
+ ~/ Z( T# Z+ t% ]+ oHeight                                   : 1 080 pixels
  e7 f  o* D! A0 w* T" CDisplay aspect ratio                     : 16:9# L: P" T( @. Y4 `, p  v6 h
Frame rate mode                          : Constant( Z. v/ {& Z* \/ O6 X$ y
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
" t  f1 w. I2 X+ YColor space                              : YUV
7 E  k# J( Q* N$ }Chroma subsampling                       : 4:2:01 f0 Z; y1 g0 N1 {3 U; Y# ~; K
Bit depth                                : 8 bits
% W2 h: F; Q# g  p9 l4 y2 Z' y# CScan type                                : Progressive
0 D+ q- J0 n$ L3 e3 I% j4 \( h% Q5 |/ fBits/(Pixel*Frame)                       : 0.301# p6 t! Y$ \9 b7 {; O
Stream size                              : 9.04 GiB (71%)
& y4 k. y' I! s$ N2 t# A# sTitle                                    : Superman.Man.of.Tomorrow.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT/ _5 x, `9 v# r  {6 Q# i/ u
Language                                 : English* ^, o1 A  w: S5 \
Default                                  : No
: _8 N. t+ R( c" P2 F! J. h$ _; _Forced                                   : No
1 [8 z3 ^4 Z5 y" N: f5 G6 e& `Original source medium                   : Blu-ray
9 y; w6 \: V( d3 j( E  i3 u4 A& [: H+ p- w
Audio #1+ T+ U! b4 f2 ?& d" N$ x' w$ |
ID                                       : 2- W- W* f' h4 |4 t
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)' ?/ t! \7 \1 l
Format                                   : DTS XLL2 }6 o$ k( n3 v$ n7 R
Format/Info                              : Digital Theater Systems
3 M2 i$ B4 E( ~( Q/ WCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
" `: W0 M; h$ }" V; J) W3 SCodec ID                                 : A_DTS
0 O5 ]5 [; _+ u4 w8 {3 }2 @- hDuration                                 : 1 h 26 min- W$ K1 m) t# T4 j& i2 R
Bit rate mode                            : Variable3 ^1 c: r3 Z, ^' X$ u# l
Bit rate                                 : 4 106 kb/s, [, l; [, c7 _# h) q9 y& Y: b
Channel(s)                               : 6 channels
0 U8 z/ z0 a" h# G) K. F/ gChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE+ D& X/ k- \. z7 o, i5 B
Sampling rate                            : 48.0 kHz' E$ F2 c# w' S$ L/ w
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
1 }+ g  S; ^" z+ M' hBit depth                                : 24 bits
4 R' G# o1 D9 T# A0 |& D: L* r& r# hCompression mode                         : Lossless
/ i0 j' D; R6 {- X& i: o! }Stream size                              : 2.48 GiB (19%)
4 C5 ]/ A/ K3 HTitle                                    : Superman.Man.of.Tomorrow.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT8 V  q2 s! _! S9 u. m. m# _% f
Language                                 : English+ p% i. v( x5 @) V& c- f
Default                                  : Yes
. b/ Q6 H6 {" R. a8 W: ~Forced                                   : No) _2 P: i: i+ t; R, m
Original source medium                   : Blu-ray0 K5 {/ L2 K! _( I2 A! {

! P! ?7 k  U4 d5 o" E6 }Audio #2
9 E+ d8 b3 X! c5 d8 Q+ }, |9 P0 nID                                       : 3
5 k. ?3 x8 D2 RID in the original source medium         : 4353 (0x1101)  J+ ]  a  W4 Y3 l7 Y
Format                                   : AC-3
" \0 f7 \% a- m5 aFormat/Info                              : Audio Coding 3
) |' _( {* |. s; h+ t& d  m7 SCommercial name                          : Dolby Digital' |5 }+ T) G; y0 }* }2 k# o$ g. v
Codec ID                                 : A_AC3
! T% t( C5 F& A9 q, d* aDuration                                 : 1 h 26 min
7 E' R3 I+ q+ n" f$ a: i# KBit rate mode                            : Constant
  y3 a2 h3 q' uBit rate                                 : 640 kb/s: `/ K5 M6 x) a# F4 ~! Y5 _
Channel(s)                               : 6 channels
/ m; R  ~4 s+ ^3 _' dChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
* r% w6 g. N$ {! w1 t- A5 c8 eSampling rate                            : 48.0 kHz# Q! ~0 a* K" v" v$ }
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
7 M) G- a. q# LCompression mode                         : Lossy. |7 c2 H& w9 B1 k
Stream size                              : 396 MiB (3%)2 {: R6 L9 f7 D1 |' i
Title                                    : Superman.Man.of.Tomorrow.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT/ A  T+ ]5 t6 \1 S" G; F1 [
Language                                 : Spanish% M! z* M. K5 Y: T
Service kind                             : Complete Main
& U7 B, C8 e: C, d: N" tDefault                                  : No  i: S. r; D' D; F1 K
Forced                                   : No
0 r, c3 L$ l0 r, l% h5 ]3 m$ pOriginal source medium                   : Blu-ray
9 i4 m* p  l% @: m9 U  G6 t! D
( t3 O0 w9 ]3 c! j3 Q2 cAudio #3. N- A* u4 A) v. T$ @
ID                                       : 49 d+ E- E; D" A6 `& B1 q4 [  b( P# u
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
: \# j1 [# p2 T" GFormat                                   : AC-3
% e. _/ G/ {& D% \# nFormat/Info                              : Audio Coding 3* D6 U$ P4 K" _$ ]0 R+ Y
Commercial name                          : Dolby Digital
0 }9 S# {$ g! e8 g+ u# U  uCodec ID                                 : A_AC3
& E) J- j! a$ q: p* vDuration                                 : 1 h 26 min, B' G4 r( O# L
Bit rate mode                            : Constant/ u/ g, ^: M2 s2 D# u/ Z9 Z
Bit rate                                 : 640 kb/s/ k+ d" H9 ]# X
Channel(s)                               : 6 channels
$ W* t9 }3 ]! U6 vChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
0 V, e! c5 D/ XSampling rate                            : 48.0 kHz
( V" V/ o$ i2 |" {Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)3 k' O# D" q! |+ z+ p0 {
Compression mode                         : Lossy
' n2 K) Y# V9 r  q0 W% S/ p+ GStream size                              : 396 MiB (3%)6 F! d& C' Q& d2 ~+ |6 j
Title                                    : Superman.Man.of.Tomorrow.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT% m/ `; Y0 Q* q6 r7 ^
Language                                 : French
& {3 W$ G0 g% j0 d' t3 AService kind                             : Complete Main
9 M1 X# g5 C( DDefault                                  : No
& |5 M( \4 `: B! m! h% K9 OForced                                   : No! ?( N) a" b0 \. a
Original source medium                   : Blu-ray
! b2 Y" G- N( Z
2 |1 Q& M5 h. B4 q5 t% PAudio #4
& |4 Y9 ?. M4 o* @ID                                       : 51 u) a; X, K) C) w( ~2 s
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
1 ?' T6 D4 Y1 u* T: G% bFormat                                   : AC-3/ Z# F- h% d8 T/ k2 g& R
Format/Info                              : Audio Coding 3: C, l( A( z0 j4 j# g$ u4 l( p
Commercial name                          : Dolby Digital7 L' E# v" n* m, S
Codec ID                                 : A_AC3- O  t' A. l: }& v; S
Duration                                 : 1 h 26 min
8 {- t8 u5 s5 B2 |, ]6 f, `8 W) HBit rate mode                            : Constant) v5 o  q% P: O
Bit rate                                 : 640 kb/s
  I; q5 L4 r8 LChannel(s)                               : 6 channels
4 R/ m0 `  m6 c, Y4 Q/ K5 X  wChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs4 f+ M. t$ R% [- z: V
Sampling rate                            : 48.0 kHz" m8 c- n% X& W. W1 R
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF). K; ^2 \5 g) o5 R% q  Q
Compression mode                         : Lossy
+ p2 F8 N& R! ~: s+ d& m4 f8 LStream size                              : 396 MiB (3%)
4 h& @3 G4 ?0 l) {! d5 Z+ bTitle                                    : Superman.Man.of.Tomorrow.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
) w" S( e6 b+ t5 r) U: H0 U: CLanguage                                 : German
- ^9 y* V/ r- zService kind                             : Complete Main  q; K) }$ q7 r2 H0 h
Default                                  : No
( R- z& s! N6 V. O+ UForced                                   : No/ [$ I- ?: `: j& r3 @
Original source medium                   : Blu-ray
7 }4 Y' x8 d1 w, Z" p( A1 a2 i0 Y8 V* k7 O
Text #1; S* I2 u5 @8 v# j. {
ID                                       : 6) _- k! A# b, i% B! I/ S1 T& h
Format                                   : UTF-8
- X6 O, }5 U) M+ S$ {Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, z. {' j7 \# R( C. i, ?- L3 q1 wCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text+ S9 n1 t' |% R% U9 l( c" R
Duration                                 : 1 h 21 min
; m# I( e# Z/ }0 w! f( nBit rate                                 : 44 b/s
+ O8 D' |7 k: T4 E% v' [5 e7 j, Z& yCount of elements                        : 872( R  \" B$ M0 ]* Q% a4 E/ e: T
Stream size                              : 26.8 KiB (0%)
1 G' W& J3 r& r4 M- L# t% GTitle                                    : English-SRT
8 D' u. Q6 b; G& q5 d1 LLanguage                                 : English* d1 i/ I" b1 `* k0 v8 a  w% x
Default                                  : Yes# f0 j* [/ v9 ^# g/ w
Forced                                   : No
3 D7 S6 r, ?, K0 O8 ~: @, \
) n0 {3 e1 z' t: KText #2
- I7 C) }8 L  Y4 n! ^+ @2 oID                                       : 7
- x. Z% o( a5 K. A/ QID in the original source medium         : 4608 (0x1200)1 @" D" M$ S% i! i' ~
Format                                   : PGS! z6 O! t+ E% |) h& E. l
Muxing mode                              : zlib
! }, R; H2 o- ], z  jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS8 @$ D& B. F% m2 Q& t6 R
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ R% P+ z" k- v: t3 mDuration                                 : 1 h 21 min: n' s: t8 B# y5 g* g) x' e
Bit rate                                 : 30.8 kb/s
% F; X- ^8 O: ?# W+ J! I6 Z- p8 dCount of elements                        : 2154# |) _# n1 T+ O) g. M& T. J7 I1 A; J& S
Stream size                              : 18.0 MiB (0%)  v4 r- G; g& X% I: E1 B0 q; y
Title                                    : English-PGS+ V& C$ Z$ u  m  B& _
Language                                 : English; @: f% p( `7 A  V5 ]7 z
Default                                  : No5 l/ f1 b3 C- e' ~& M( f/ X5 c
Forced                                   : No2 W* M' J; h0 L0 z# h1 D+ U; t) f
Original source medium                   : Blu-ray! y4 z! r5 l, J& W2 R
: L3 c# z+ t5 F+ `
Text #3
2 n+ x6 M* K& I; CID                                       : 8' g: L$ |9 b8 Z3 }( d  A# J
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201). T# O0 @2 v& B' k: p' o; z9 q
Format                                   : PGS5 t* B3 d) T4 l4 X( @
Muxing mode                              : zlib
# m5 w3 ?& Q# X: W- sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
) Q1 \( I0 D: G/ ~! OCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 S4 _& F. }# y
Duration                                 : 1 h 25 min) o( }. I& r! }2 [2 W: u- K
Bit rate                                 : 25.7 kb/s9 N* b, I# l8 E2 ~. c: T
Count of elements                        : 1706
' S9 [3 ~2 W" {5 s+ O2 e( hStream size                              : 15.8 MiB (0%)0 @2 l2 x4 A8 s4 b3 B% Y) M
Title                                    : French-PGS
' m6 N4 S- s: [1 r/ {Language                                 : French
9 c; n! ]: e$ m3 xDefault                                  : No
; ]5 g2 S7 @% i& P8 e" m! xForced                                   : No4 T1 H+ w* o, F9 K, v3 M
Original source medium                   : Blu-ray. W# W  q8 M# u  v+ X  g' }; A

/ e, a2 `- k( Z- _Text #4: }4 q, V9 O8 S6 g1 k8 U' \! C* \
ID                                       : 9
+ B- P5 {7 I# f, RID in the original source medium         : 4610 (0x1202)9 d/ ~6 [1 P9 r
Format                                   : PGS( E/ ]4 x: i" y0 m% p* m
Muxing mode                              : zlib2 }1 ~. n. }1 `
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 R, Q6 l5 u" ECodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# r/ }2 s' ~% K. ^2 a! Z% u
Duration                                 : 1 h 25 min
: Z6 f& J' r1 ^; L3 TBit rate                                 : 29.6 kb/s8 r. K9 s& W& p) z; F% J6 u5 k$ n
Count of elements                        : 2170
: ^) V* _6 I" w0 h: gStream size                              : 18.1 MiB (0%)
* W$ }; X7 G1 ~  h) E: ZTitle                                    : German-PGS
  U' K1 a5 K( d4 VLanguage                                 : German0 M4 f  C. l5 Y! D- ?
Default                                  : No) `! ^+ d, h: `) |8 T5 {
Forced                                   : No
( ^5 }/ Z; o  U2 t3 [: r, Y! c# ~Original source medium                   : Blu-ray
( m$ P; o% v9 l  E# n2 M7 O9 M; R8 x2 @0 u8 b
Text #5/ b9 E2 F3 C! k2 O7 M& `2 X- |
ID                                       : 10
# w' m* w$ F( \, VID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
, m( B3 a0 }5 k6 i7 q) t" F) ZFormat                                   : PGS
* k* V7 A# ?3 R2 ~: gMuxing mode                              : zlib5 N! D1 b" N% p, b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 {9 Q6 b& W: b0 kCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 ~6 p# R3 B. b
Duration                                 : 1 h 25 min
" H# C# B2 [) y, m* ^Bit rate                                 : 24.8 kb/s
3 \6 l! c% x  R! c( ]+ tCount of elements                        : 1772* ?- g& E5 Z- n/ J$ e- t
Stream size                              : 15.2 MiB (0%)  y8 x+ U% X: f" m, \
Title                                    : Spanish-PGS( I3 c* ]1 V+ D9 \
Language                                 : Spanish* ]2 [. o- L# d1 z+ A
Default                                  : No; K0 N0 z! S/ C0 B; s( R6 e2 r
Forced                                   : No) f! V+ [1 ]1 P
Original source medium                   : Blu-ray# M1 H: x8 f. e' L8 ~- Y

, z/ d$ p+ i$ T  d6 y. |: `) EText #63 C- Y4 }/ u+ E! A1 |
ID                                       : 11
  x- ]. H4 z% Q! k+ e! q2 l( C% }ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
- l" @0 ^. ]% p4 u1 M8 xFormat                                   : PGS
* e$ o9 D7 g+ v4 s+ Q" D4 XMuxing mode                              : zlib  B* b% C8 L7 Q' |, K0 s2 H6 ?
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* r7 C$ J+ g" Y( [1 c
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 ?) M3 s3 U( I( c  WDuration                                 : 1 h 25 min; r$ W% X, P* ~  ~! a. m# x& f1 E
Bit rate                                 : 24.2 kb/s
) k2 D- v: r: `2 B5 S, tCount of elements                        : 1542$ X% X. V( E1 G; e
Stream size                              : 14.7 MiB (0%)* D2 X: M- L3 h  k
Title                                    : Danish-PGS
, l7 K; B4 O$ \: x% _Language                                 : Danish- V5 b9 |* |' P4 V( e  ^3 |
Default                                  : No
6 m- p6 Z$ _2 k! L- eForced                                   : No; A2 }" }" t  ]4 b% D3 t
Original source medium                   : Blu-ray4 n' Y" ?& A1 h' k
; N0 b5 n  t) u( r% V6 R7 z' k
Text #7& G5 ]0 a! ?7 [) m$ N
ID                                       : 12. g# q& [$ D& ]& O' S) _. q
ID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
& A- J" [; q2 _1 `Format                                   : PGS" R& f" ~& z0 F
Muxing mode                              : zlib8 `' B4 g. a. u. S+ P0 K$ R& h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ _" W! c$ M5 B. G5 L) a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: }, c& B5 u, h! F, u8 x# @$ y
Duration                                 : 1 h 25 min/ b7 H- Q& j2 M6 m/ I, T' f
Bit rate                                 : 26.0 kb/s# I% h6 |+ O: D
Count of elements                        : 1588
  Q9 x( A7 H$ b# G! X2 e9 S5 yStream size                              : 15.9 MiB (0%)
3 v/ `+ X- S: }) V6 o/ a% oTitle                                    : Finnish-PGS
% |% w9 |+ a4 n/ N, ULanguage                                 : Finnish
4 @! ^1 O: x' g% `  H8 I/ |2 H/ qDefault                                  : No( S+ a. R1 [2 g
Forced                                   : No/ \+ e# U& P  y8 r9 H2 s- m4 Q; _9 s
Original source medium                   : Blu-ray3 \( R" k( v$ C. c6 w) s

- _4 W# @) n7 W3 vText #87 B- |/ {4 E+ W6 d  L4 @
ID                                       : 13* P6 V; n  x3 ?% |; f! N
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)/ z: K2 g( R$ N" X+ r' n
Format                                   : PGS0 x& k. S& {$ D6 c( v: X4 }. W
Muxing mode                              : zlib. p% s8 X% }+ X2 B0 B
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS* |, u$ n: C3 s' J! W* R
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 t, I/ J: {' _- v, XDuration                                 : 1 h 25 min8 i& L! g6 ~2 \" J2 j- U" L2 x; l
Bit rate                                 : 23.8 kb/s  T: e& ~3 K  i8 W* ^
Count of elements                        : 1656
! K  y* p# i% |Stream size                              : 14.5 MiB (0%)  [5 p* W  t# e9 L8 r
Title                                    : Norwegian-PGS( d% Y8 P2 x. j1 L9 j, n9 y
Language                                 : Norwegian
6 z, r  v: P! |  h  IDefault                                  : No: m/ G: j/ Y0 F3 M, k5 O; U
Forced                                   : No
1 c% t4 v5 l: T, s1 SOriginal source medium                   : Blu-ray2 M0 k' ~$ l7 U* p( p
5 f' {& R1 u8 B2 v9 K1 Z6 O+ P
Text #9
: M. u/ u( I* `9 p: J% cID                                       : 14
: T) ]. S9 S8 t3 i/ j) K. v' LID in the original source medium         : 4615 (0x1207)
6 E8 e2 a; ?/ A7 M$ ?  u! _Format                                   : PGS- W% w4 B  i0 j9 J* x1 k' s
Muxing mode                              : zlib
6 N8 s/ Y  ?1 e8 f) @0 }1 |Codec ID                                 : S_HDMV/PGS' v1 ]2 m3 r8 W7 h1 H  ]- _& S
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& V" E$ c) n- F5 r; ZDuration                                 : 1 h 25 min
/ f5 l  V6 L, e# CBit rate                                 : 25.4 kb/s
8 Q* E/ Y0 ^* u' a% O( P$ o! yCount of elements                        : 1764
& t' A2 l  Q( k6 e. B  a; EStream size                              : 15.5 MiB (0%)0 O* a# m; L% u; N. ?/ N
Title                                    : Swedish-PGS
3 `3 B: X$ c5 l9 P# ?Language                                 : Swedish
" w) T" f2 X+ q0 p5 CDefault                                  : No$ d* t& U* E2 v( j( R% e9 X
Forced                                   : No
( `: T9 b6 {: i$ WOriginal source medium                   : Blu-ray
$ v1 B* n( ~- |1 t! ?, w. d; G: x; s3 W3 i! W4 V
Text #10
/ l9 E1 _/ m, j* L" L& HID                                       : 15+ e$ D" t* |, `/ t3 B9 u  }
ID in the original source medium         : 4616 (0x1208)
$ R8 x: |- f5 y7 C9 RFormat                                   : PGS
7 E* b9 l$ z8 A, {Muxing mode                              : zlib- K) ^( z5 O: k, H" d( K/ Q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
* W, C. e% ~" `4 Q/ Q! @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
& v5 \, C* m. f8 ?! l$ t/ f0 hDuration                                 : 55 min 51 s
8 V8 a+ p7 d" e( p6 ~Bit rate                                 : 474 b/s
- U4 l4 A  q. R2 w6 A+ Y* _Count of elements                        : 24
2 ~* k  M) F5 ?4 `5 b2 c" ZStream size                              : 194 KiB (0%)( Y2 ?# t$ v7 t2 a8 U8 ^
Title                                    : French-FORCED-PGS
8 t5 ?5 l4 v1 t  }Language                                 : French' X# q7 L  P8 n+ R+ r
Default                                  : No2 c6 b- V% g# |' B" _9 `' `
Forced                                   : No! T; g7 D( F5 e7 h
Original source medium                   : Blu-ray9 b5 n4 M" g2 U" ~9 n
) Y) e8 e( X9 V( q& e
Text #11
- l4 a% a6 d: z4 O/ T5 _$ aID                                       : 16
5 ~+ \* K* r! k5 Y4 f: N. |/ j$ B: nID in the original source medium         : 4616 (0x1208)- J0 k7 m! P! w* T, D. m
Format                                   : PGS
: R7 `! B+ i: AMuxing mode                              : zlib& C1 d% o, W3 M. S6 I: W
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 Y- U0 |# K- T6 {0 |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, J( o+ `7 [! B& {0 K0 JDuration                                 : 55 min 51 s, u3 L9 B3 E* S$ C7 B
Bit rate                                 : 474 b/s, o  }- O% h3 |9 Q0 |: Y9 Y
Count of elements                        : 24
' l& L; `0 N# I: c* `3 ]Stream size                              : 194 KiB (0%); @- V6 V2 q0 D/ t  r  u! k+ ^
Title                                    : French-FORCED-PGS
9 X+ f8 J2 p! K. t: ]4 a' `# n+ PLanguage                                 : French$ p' S4 r0 ?$ M" ?9 J  v
Default                                  : No3 |- d$ I8 [/ ~- i/ {0 u1 {) v* @
Forced                                   : No8 e# V, ]+ z* I4 y1 q+ E4 i& j
Original source medium                   : Blu-ray
- Z3 ~& P: {0 j0 C% L# r+ w& D
, E* t4 V* J* `: FText #12! G/ ]7 @: m0 Q3 D2 z
ID                                       : 17
# g* c* E. k' H( A" XID in the original source medium         : 4617 (0x1209)* }$ m1 a. v5 u' D3 `
Format                                   : PGS
% u0 A- n9 G2 p7 B) R$ K5 E7 AMuxing mode                              : zlib- k( R* a; V3 u- `2 V
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ f! j1 U$ T. w1 P/ R2 |% K4 z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 e4 l8 I  E% l# j! h& O) [* _7 TDuration                                 : 55 min 14 s5 s9 J& d" e. H; |, F) k- ]: B
Bit rate                                 : 197 b/s6 D6 @( O2 a9 k
Count of elements                        : 8
; M! d1 ]9 Y! ?# YStream size                              : 79.8 KiB (0%): m3 C( w2 {7 R" i8 |7 ?" C7 H
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS, H& \, F8 e9 I
Language                                 : Spanish+ B% w7 y0 X. x- [4 ^
Default                                  : No
; z4 p  Z5 ^# w  k9 LForced                                   : No
1 W7 m& F0 Z& d6 W+ y$ w# _Original source medium                   : Blu-ray3 p& {) l0 a6 B1 J, c) t' q8 M0 y

, d& [; W) X8 Q$ d5 \+ xText #13; [: j8 r4 u7 D/ l, }
ID                                       : 18% P$ c9 i3 e$ m5 E4 z
ID in the original source medium         : 4617 (0x1209)! L" P. X. {* F% l6 s% g
Format                                   : PGS" [9 y" N3 e; j+ P' W4 ?
Muxing mode                              : zlib
8 a9 P" b! F# T' wCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
) o# F, H6 Y& o4 \9 b$ u0 |Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! F  \/ K6 r# Y, f8 L: t3 i0 F
Duration                                 : 55 min 14 s
, N, w4 [3 L6 Z! a7 O0 ^Bit rate                                 : 197 b/s" Q! |( s5 L# y2 H% O
Count of elements                        : 8
9 J! @) `0 G, kStream size                              : 79.8 KiB (0%)) C- w9 k, r7 S5 c$ y/ v0 @
Title                                    : Spanish-FORCED-PGS% j8 T5 p4 {/ b$ \9 F, K: T# g
Language                                 : Spanish0 h! ~0 n2 k" a$ N( q! B0 i; E
Default                                  : No
, p! B- b+ [- kForced                                   : No  ~" i: W( S* s; c* Y' X
Original source medium                   : Blu-ray
7 h2 R# ]3 n+ M( J* [1 ]4 ~9 U4 |4 B2 d! Y! a
Menu% l. S$ \" L1 j
00:00:00.000                             : en:Chapter 01, U; J: w. y" g$ _1 c& y; V! d! ^
00:09:25.356                             : en:Chapter 028 {% N4 ^0 e/ j. P; X
00:20:07.539                             : en:Chapter 03& h- T/ M* ^& F3 M) {# A/ I  c! p% [
00:31:07.657                             : en:Chapter 04
- h/ s& |6 w& M8 G( g00:40:24.797                             : en:Chapter 05. O1 c  Y! ?: R& O. A* A
00:47:56.498                             : en:Chapter 06
1 N7 h0 m/ X6 c$ r" @$ I! @00:57:28.236                             : en:Chapter 07: C% Q6 {8 [3 v$ x2 X
01:07:09.650                             : en:Chapter 08
# ?  x# d( k0 Z2 s0 l8 ], E$ O01:15:53.882                             : en:Chapter 096 s: H7 p' k" Y8 C& q
01:22:48.254                             : en:Chapter 10

! q8 H0 [$ N  [! a
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

64

主题

1506

帖子

5493

积分

Sponsor

金币
308 枚
体力
2082 点
lanpanshuma 发表于 2020-9-13 08:26:20 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
, U' x$ R5 }! i# ~& Kbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
5 S8 x0 H! g: ^& Q% X2 X: ?0 O* F
该会员没有 ...

611

主题

2010

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1774 枚
体力
4576 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-9-14 01:26:02 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
# S( _. R, l$ [: S- kbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!( l+ g$ a" T/ A

0

主题

194

帖子

1034

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
502 点
2475017 发表于 2020-9-29 01:09:46 | 显示全部楼层
多謝你嘅分享! z  p$ E7 P" {  x9 ~5 b  O  }$ B
该会员没有 ...

0

主题

194

帖子

1034

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
502 点
2475017 发表于 2020-9-30 04:13:48 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!0 j5 o! ^2 i8 s8 \7 P, Y+ M( n8 z) L7 a2 h, `
该会员没有 ...

0

主题

58

帖子

399

积分

Sponsor

金币
76 枚
体力
192 点
ricky_sh 发表于 2020-9-30 13:37:55 | 显示全部楼层
非常好非常好非常好非常好

0

主题

366

帖子

1881

积分

Sponsor

金币
20 枚
体力
1187 点
QQ
sunday_119 发表于 2020-9-30 16:50:31 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!0 z  n  _' ?) N% t/ s' S
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!, W- T  w9 Y- c0 x' [1 V6 D& ^2 l' h

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-10-29 12:17

快速回复 返回顶部 返回列表