BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16|回复: 1
收起左侧

[科幻恐怖] 全面回忆/新宇宙威龙/拦截记忆码 (导剪版) Total Recall 2012 Directors Cut 1080p BluRay x264-DAA 8.74GB

[复制链接]

618

主题

2086

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
1848 枚
体力
4752 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2020-10-23 16:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
7 U# r' {; ?% J
% b" f. U. f7 n
◎译 名 全面回忆/拦截记忆码/新宇宙威龙
; Z9 s2 z1 H0 x# d◎片 名 Total Recall* I" B+ c% j  u! }9 G3 N
◎年 代 2012. j# N1 B4 ^2 _% W
◎国 家 美国/加拿大8 Q, U  i! S$ M% n! Q4 H
◎类 别 动作/科幻/惊悚/冒险
: D, U, S8 O  i3 h◎语 言 英语
5 h. ^6 d+ @* K1 @9 b◎上映日期 2012-08-03(美国)/2012-10-20(中国大陆)' h5 ~  R% i' q' ^5 ~- T
◎IMDb评分  6.3/10 from 203,761 users
0 E/ d( P5 D. b◎IMDb链接  http://www.imdb.com/title/tt1386703/
$ W3 Q$ f% g; c7 B* C8 W◎豆瓣评分 7.1/10 from 82,593 users
- r: l) J6 i# H5 v0 M$ O7 l◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/3569911/* z6 `$ N' t% Y* z
◎片 长 118分钟/130分钟(导演剪辑加长版)
9 M( _" t7 g- S3 S8 P" N7 a◎导 演 伦·怀斯曼 Len Wiseman" W5 O8 X( p* o. e5 \
◎主 演 柯林·法瑞尔 Colin Farrell9 b* F6 s# n# _: @
   凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale
8 Q! _( e) s: b. M   杰西卡·贝尔 Jessica Biel3 c, `+ q& J6 G5 o
   布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston( F* L" U- v  p. F7 D
   博基姆·伍德拜因 Bokeem Woodbine
' N* e! l9 G  w- f   比尔·奈伊 Bill Nighy  W( s/ ?% R( y
   约翰·赵 John Cho
8 U4 L1 J, C  }" `2 V* h   李威尹 Will Yun Lee8 B% U3 u& r- Q  T8 V9 |7 X
   伊桑·霍克 Ethan Hawke% S8 x+ g+ U+ v! Z9 i+ s' f/ S
   詹姆斯·麦克格温 James McGowan7 u7 \& I7 j3 d4 z
   Natalie Lisinska% j( T, l9 p9 z, \0 K" @) t
   斯蒂芬·麦克唐纳德 Stephen MacDonald9 B+ q. p& g% u# A

; e6 d( ]5 F$ o+ R◎简 介8 @( Y' B; }- E7 q* W( L6 Y" _% X+ h
- X0 B% w) V, w7 X/ F" w
 欢迎来到Rekall,它是一个能够把你的梦境变成现实的工厂。主人公道格拉斯·奎德(柯林·法瑞尔 Colin Farrell 饰)是一名普通的工厂工人。尽管他有一位漂亮的妻子(凯特·贝金赛尔 Kate Beckinsale 饰),两人看似恩爱,但他内心似乎依然不满足。思绪旅行听起来像是个完美的假期,让他从沮丧的生活中得到放松——作为一名特工的真实记忆可能正是他所需要的。但是当这个过程出现可怕的异常时,奎德变成了一个被追杀的逃犯。他发现自己正在躲避受考哈根长官(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)控制的警察,没有一个人是奎德可以信任的,除了一名叛军的女战士(杰西卡·贝尔 Jessica Biel 饰),她为地下抵抗组织的首领(比尔·奈伊 Bill Nighy 饰)工作。幻想和现实之间的界线变得模糊,他的命运凶吉难卜,因为奎德发现了他的真实身份,他的真爱,还有他真正的命运。) s" o. S+ m% B( L# ?/ ~9 b* k
7 W- F# ~5 s  w, b; {
 本片改编自菲利普·K·迪克的著名短篇小说《We Can Remember It For You Wholesale》。
' f" J- h6 ?: g3 m3 T$ A! W; s* ~( a' |7 b, S  |3 V
◎获奖情况5 U% s1 }' V+ {+ g

% P6 V5 E  y5 V# `, Q 第15届美国青少年选择奖  (2013)
! S; S! s0 [: [; I" j% c/ \, @ 最佳动作片女演员(提名) 杰西卡·贝尔( A- A* _  y. m
Video& R# X5 o8 T  `  _" z
ID                                       : 28 Y7 J3 }0 v/ N
Format                                   : AVC/ l9 E+ T7 m/ u# P  m. J
Format/Info                              : Advanced Video Codec  P- [$ j) l0 a! t% o+ X" q
Format profile                           : High@L4.1
, }' H! ]% N9 A6 r4 \7 V5 ~Format settings, CABAC                   : Yes$ O% N1 U7 y/ X2 l9 T/ U
Format settings, ReFrames                : 5 frames
2 M2 s) c7 ]: A: B& v8 a3 ]; N) QCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC1 h3 ]8 `7 X, a, L# N
Duration                                 : 2h 10mn9 O5 C% {; L4 e, O' U% W' \
Bit rate                                 : 8 970 Kbps
9 C9 q# u6 I5 z3 f- w& t$ AWidth                                    : 1 920 pixels
7 q+ C' f& G+ O; I1 _Height                                   : 800 pixels
8 n' y1 B( R; tDisplay aspect ratio                     : 2.40:1* T8 E2 s1 R3 Y# p2 e6 ~: f$ N7 E
Frame rate mode                          : Constant
% L2 T+ V3 l! \# Z9 SFrame rate                               : 23.976 fps
* h9 l7 Y3 w$ G( XColor space                              : YUV% v+ |9 r' E% C
Chroma subsampling                       : 4:2:0. J- K7 H) m# A4 I) |7 J
Bit depth                                : 8 bits( v) S1 v$ P! Z2 _4 K  m
Scan type                                : Progressive; K. o5 Y/ I; H4 C# @  H& x
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.244
1 U$ V2 K0 a  P: C) a+ O6 WStream size                              : 7.99GB (91%)& r4 ^) j, @4 N( C: ?$ F) f
Writing library                          : x264 core 128 r2216kMod 198a7ea
8 Y8 G4 A4 D8 v# ?- k: B% @Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=7 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=3 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=8970 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  |/ {1 b! C1 k" yDefault                                  : Yes3 c5 O  m: y, ]+ B. X2 C
Forced                                   : No
5 |  C) D' Z# _( n( s  N
8 @' R* e& }3 _  o: y8 wAudio0 O" u7 W+ Y& B) A
ID                                       : 1; k5 V& R' K: R
Format                                   : AC-3
) \1 W+ [; p- g7 n0 x: w$ ^# P  WFormat/Info                              : Audio Coding 3) W2 v0 j  e; f" n/ S) m8 _
Mode extension                           : CM (complete main)  m! S2 T' h0 j
Format settings, Endianness              : Big( g0 E+ @3 o% g+ D7 O2 G
Codec ID                                 : A_AC3
9 U- y4 b, w1 O! O8 dDuration                                 : 2h 10mn
. o8 E; y1 W  s# K) vBit rate mode                            : Constant9 K0 A6 t& U9 \3 a, y7 P) ~
Bit rate                                 : 640 Kbps% }6 H% r5 w* V& c
Channel(s)                               : 6 channels
! s2 @3 y0 t% i) M; h" o0 X0 VChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE9 S4 N. ?' D/ X, q6 v
Sampling rate                            : 48.0 KHz$ H7 }5 N+ a2 {  L7 }. m
Frame rate                               : 31.250 fps (1536 spf)& ?2 i8 J) o, H% N  k" t
Compression mode                         : Lossy
  J5 e' V5 V* I6 d0 kStream size                              : 596 MiB (7%)
, [1 V. U+ v/ k5 D8 b& x9 eDefault                                  : Yes  `) G0 _# w% Y3 l& C
Forced                                   : No
( N: _% U* }% D" h
+ Q8 P6 \7 x% c1 [Menu
. K6 f9 w; P! M3 `, i0 Y2 N00:00:00.000                             : en:00:00:00.000
4 q! }7 q( }. @' q8 [. x. ^# ?3 W00:08:45.775                             : en:00:08:45.775! D5 ?% k/ M  N/ _9 V
00:18:00.705                             : en:00:18:00.705
& }  y. @; Z, e" f00:24:13.243                             : en:00:24:13.243
! M$ b1 d: \6 N) G- T00:31:19.878                             : en:00:31:19.8785 [( H2 f- F; Q) U
00:39:54.267                             : en:00:39:54.267
! b9 v+ C' L7 d4 y00:45:38.819                             : en:00:45:38.8191 d- K3 u, r  r+ m/ W
00:49:45.607                             : en:00:49:45.607
- f+ ]: D5 ~; h. @; [- v5 Z9 N00:58:12.280                             : en:00:58:12.280
7 _' V% T4 F3 J01:05:40.186                             : en:01:05:40.186* s$ T9 M% X5 U  z% W
01:15:06.960                             : en:01:15:06.960& B2 D( b0 r; ~& `1 h2 k0 ]
01:21:05.110                             : en:01:21:05.110
3 C- h# P! g$ \( b# M  s9 T01:27:23.112                             : en:01:27:23.112
. k1 }2 A0 Z, V' l2 G- U01:37:45.776                             : en:01:37:45.776$ C. y  Z, H4 B
01:43:17.649                             : en:01:43:17.649
3 S4 R/ N2 P2 G9 n' h01:51:29.682                             : en:01:51:29.682

$ T; q% e# z7 S4 w
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

相关帖子

2

主题

713

帖子

3236

积分

Sponsor

金币
590 枚
体力
1297 点
tto138 发表于 2020-10-23 20:53:46 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
& G0 C" \2 F: I" K4 G  x0 ?Your resources, well, I am very satisfied!
1 q  l: U  ^4 i! m# G

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2020-12-2 15:16

快速回复 返回顶部 返回列表