BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 16|回复: 0
收起左侧

[喜剧爱情] 海滩流浪汉/海滨狂欢 The Beach Bum 2019 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 5.1-FGT 9.19GB & 7.15GB

[复制链接]

4221

主题

4596

帖子

4万

积分

Post Share

金币
8319 枚
体力
7366 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-1-13 17:00:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 t. Q1 ~; |% h5 ]3 e8 E" [1 m  F

: T# |) B8 l! P8 i◎译 名 海滩流浪汉/海边没有派对(台)/海滨狂欢- {# h  K* N! d5 M# r, \! n1 j& |' a
◎片 名 The Beach Bum: X! H: D& s; }: s1 _1 l: J$ [
◎年 代 2019! D/ \- N$ Y0 c4 E5 [
◎产 地 瑞士/英国/法国/美国# a, Q$ Q- p% L. V5 n
◎类 别 喜剧
0 {4 x. S7 y  v◎语 言 英语/西班牙语
/ f& l. T  ~, @, C  B. d◎上映日期 2019-03-09(西南偏南电影节)/2019-03-29(美国)1 A9 m' C- ^$ @7 a/ s
◎IMDb评分  5.5/10 from 18,392 users8 C: @; h. M4 x# L/ o$ G. q. \
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6511932/
) f0 Q. B. o- b7 m$ a◎豆瓣评分 6.1/10 from 1,119 users0 ^4 K# H  G9 m7 i! [$ @
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26970067/
, E2 E8 [" r7 M& `◎片 长 1 h 34 min
: L; ~; u9 Z$ j* o( F◎导 演 哈莫尼·科林 Harmony Korine
: w5 e2 R( \$ P- [5 d◎编 剧 哈莫尼·科林 Harmony Korine
+ v0 \9 U) R$ n1 c7 q0 g+ F◎主 演 马修·麦康纳 Matthew McConaughey
+ Q  }- |6 }' J     史努比狗狗 Snoop Dogg2 v8 {3 ?" a6 [7 s
     艾拉·菲舍尔 Isla Fisher
* _0 z; n2 w* p6 {     斯蒂芬妮娅·欧文 Stefania Owen
# W1 k$ m3 G4 i/ _     马丁·劳伦斯 Martin Lawrence$ B5 K+ ]9 Z* i: s
     扎克·埃夫隆 Zac Efron
' G8 M% ]3 l7 @7 j  Q. B; B9 b     乔纳·希尔 Jonah Hill
7 A/ Q% F0 r# {+ g, X     杰里·阿斯科恩 Jerry Ascione
4 `$ ~! d" c7 K) s! C' m; c- p0 k     吉米·巴菲特 Jimmy Buffett. E7 o7 a+ o% Y, I( J
     贝蒂·希金斯 Bertie Higgins
. k- b5 W1 B2 U8 s+ g& C6 i     瑞奇·迪亚兹 Ricky Diaz
' P( \/ n' {# Z# r2 g# e     罗布·古德曼 Rob Goodman! r" h4 p+ Q; t( o9 v/ ?' w
     乔玛丽·佩顿 JoMarie Payton
& ?& g$ e2 k9 z" V     尼古拉斯·西蒙斯 Nicholas Simmons
$ Z1 Q9 d' G* C- ^
4 g& j8 _7 ?& e6 w) u+ g◎标 签 美国 | 2019 | 喜剧 | 英国 | cannes | 瑞士 | SXSW | 法国
. A( Z2 Y) q! U$ \  @' }4 k' h4 C, P; v! S" l+ D: q
◎简 介
( ]' w! Z: f$ s) p
6 `1 P5 u2 a) L$ A3 y 艾拉·菲舍尔加盟新片[海滩上的屁股],将与马修·麦康纳上演对手戏。该片由哈莫尼·科林自编自导,发行权由Neon影业早些时候在戛纳电影市场购得。麦康纳在片中饰演了一个时而叛逆又时而可爱的混蛋,菲舍尔则饰演他的老婆。哈莫尼·科林别具个人特色的影片画风,从前作[春假]即可见一斑。
: O+ ]4 o" `3 g: p5 |
8 J/ z0 p) ^1 Y$ d. g A rebellious stoner named Moondog lives life by his own rules.
; Q7 K9 j/ y. H# ^: f' E
Video7 h' q+ e& e9 k
ID : 13 H- x) D6 j5 V* a! s# G+ y4 f
Format : AVC: S" d) t8 g* z( U/ X- i8 x# Z6 R
Format/Info : Advanced Video Codec% O5 u1 B$ \& G! b
Format profile : High@L4.1& r! s$ o6 ?2 O: H/ j
Format settings : CABAC / 5 Ref Frames
% Z7 Y$ A; `: j, bFormat settings, CABAC : Yes' \5 @; J8 x! g! B, G! Z- T9 a
Format settings, ReFrames : 5 frames$ B  O- l; H4 _/ L: o
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC3 M% g; b2 l: D. V2 b7 b# @
Duration : 1 h 34 min1 F. P0 K) t' m& U1 w
Bit rate : 10.1 Mb/s% m7 Y- h& U: s( [1 A% G% t
Width : 1 920 pixels/ l. T9 a6 j3 `( T. `% V5 t
Height : 808 pixels& J. c* |4 S& L) g, z5 t
Display aspect ratio : 2.40:1* g6 g+ o4 s) V' V$ V% `; l
Frame rate mode : Constant
/ C% p& [# W* \4 GFrame rate : 23.976 (24000/1001) FPS9 i- y7 P" U  w# P* H2 l( Q
Color space : YUV
1 Z% H# K, c* f2 NChroma subsampling : 4:2:0, k0 H/ h$ m  S5 ^
Bit depth : 8 bits! g( a3 E. \9 M* j6 J
Scan type : Progressive
  _( X8 m& Y7 e$ p+ ~# iBits/(Pixel*Frame) : 0.270  `$ h' ], ~+ g7 K& D1 d
Stream size : 6.65 GiB (72%)6 ~: |. s) n8 j6 c/ O( Y
Title : The.Beach.Bum.2019.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
  [6 U4 {/ H( XWriting library : x264 core 157 r2969 d4099dd" t% v3 D% T; \$ l# \* b
Encoding settings : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=8 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=25 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=50 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=10059 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
  p) N, b' v4 T. dLanguage : English
. a0 v$ f# Z, j3 K7 Q3 QDefault : Yes9 g- [- L. W! I: f1 B8 s% g  X: w
Forced : No. |6 N0 {! n4 Z% S

9 ^" }) I6 m. a% t3 n6 XAudio, b1 H. B! [6 H) U% w5 I7 o
ID : 2. s* P/ z- }% Z* G* T# u
Format : DTS XLL$ N1 m' Q! Q8 [& y; g5 S
Format/Info : Digital Theater Systems+ O+ ]6 h% W, _1 Q: Z" p+ B2 q5 n
Commercial name : DTS-HD Master Audio9 V% \* C' y1 }, V' ]& D1 ~7 U8 ]
Codec ID : A_DTS9 ~1 m' s1 J7 t# d" [
Duration : 1 h 34 min9 C! `/ o; g5 o0 I+ l/ c% a
Bit rate mode : Variable
! s: Z# M! h' X( m. w& j6 L9 bBit rate : 3 812 kb/s
% m$ J/ q  l. {1 ~1 xChannel(s) : 6 channels
1 f$ v4 q' N5 m6 N( I2 \! WChannel layout : C L R Ls Rs LFE
# ]& o. F5 t+ Q+ |; l0 D# ^$ HSampling rate : 48.0 kHz4 t; p8 C, h/ a+ L1 s! k' N! J' g/ i
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)4 y$ N) p3 V7 {% V
Bit depth : 24 bits8 D0 \2 U+ y3 S! E# @
Compression mode : Lossless
  C  V; ?5 y' `' I9 R9 c% @5 D6 C% gStream size : 2.52 GiB (27%)4 ]' W! M+ k4 ^, a
Title : The.Beach.Bum.2019.1080p.BluRaycd.x264.DTS-HD.MA.5.1-FGT
; N" C0 T  o' `" v/ jLanguage : English* K+ Q! |8 M9 e
Default : Yes" w. h  _, K: m6 v7 K! ^
Forced : No
7 x9 h1 Z8 M$ e! p6 n: s
1 V( I) Y6 w+ u! L3 _Text #1
; G% B) G$ l( _  D, M  S$ oID : 3
+ X! E4 L5 [$ ?* ^. g+ WFormat : UTF-8
, J8 \/ @5 n; a8 gCodec ID : S_TEXT/UTF8
# ~3 s) ~/ D, zCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
: P. m# Z3 K* }" TDuration : 1 h 31 min
% B* t) W% [8 s2 x4 Q: `; z0 K$ U" FBit rate : 84 b/s* |7 F8 z$ r$ K
Count of elements : 1751+ Q: Q& v! ^% X
Stream size : 56.8 KiB (0%)
% f+ {3 M2 d* ^" i, H: a; S$ tTitle : English-SRT
" t  r& s0 ~! Q8 J8 jLanguage : English
6 U5 x+ a% j& a% A) H6 _+ [Default : Yes
$ I( ^$ k" _! i3 i( BForced : No
2 W( @) W* {3 d9 X
% a2 {5 B% x7 qText #2
: G# M9 J) n( _  GID : 4
  q! G0 M! d/ h8 M7 u& Y; zFormat : PGS6 ?0 X; I" ~- _& W$ D
Muxing mode : zlib) q, A% f+ ]$ `$ a
Codec ID : S_HDMV/PGS
. G; p0 `6 M: YCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" x# S" n) ?: }. Z) w
Duration : 1 h 33 min
- `# \3 C& J6 g0 K2 k  I) HBit rate : 44.4 kb/s$ D' l; s  K( O' n- A
Count of elements : 3947. E6 i0 R( I% k& W1 h
Stream size : 29.8 MiB (0%)1 z9 A/ K8 e5 w8 c$ E4 s7 A& x% ~
Title : English-PGS' {1 G' u5 G& ]: g$ Y1 I2 C: B
Language : English  b" |2 B/ j6 E, u; A
Default : No1 L* L8 H2 ?# n+ h5 {4 D+ Z
Forced : No
1 x. m: u) \7 k! f9 c, B8 R
" E* I- g; r0 d* }Menu' E7 o2 v2 Y8 }+ Z. O) f  b: w
00:00:00.000 : en:Chapter 01
* S/ }0 U% M4 d5 d00:09:30.570 : en:Chapter 02
* t; R' `& Q# J8 M0 i4 I00:21:07.224 : en:Chapter 03; m6 T8 X+ z5 x2 h% k
00:31:56.998 : en:Chapter 04
5 B, a% c3 F$ O: l00:40:55.870 : en:Chapter 05! z* J( u5 W+ u
00:51:46.770 : en:Chapter 06
+ k: i8 g+ p$ H01:07:11.027 : en:Chapter 07
% r* G" G3 ~9 U/ w01:29:03.088 : en:Chapter 08
The Beach Bum 2019.BluRaycd.1080p.HEVC.DTS-HD.MA5.1-DDR& ^+ J7 [' u4 E2 p& {: T/ S% N. e

+ V" D5 ~; @5 ?" K8 |Description:/ M4 L7 X1 [* z9 z  i* n8 Z
$ O5 v# B2 Y* I1 {# B
Source : FHD Bluraycd
. j8 q7 h  j& ]" Z; j+ }9 M" |; ~$ t- D
Format                                   : Matroska; d' O- Y# r+ ]* }+ W! ]: ?
File size                                : 7.15 GiB- Z" L  F) a3 H2 D1 [  B0 N2 H
Duration                                 : 1 h 34 min
8 ~8 `% S" Z* ]! _$ C" B; ZOverall bit rate mode                    : Variable; E) o2 B) e& X1 v( t
Overall bit rate                         : 10.8 Mb/s
& ], X! z, z' P7 Q- J$ k7 O
. z: J3 ?- C7 A4 u* _Video
- z3 [: X2 k0 }6 a* gFormat                                   : HEVC1 s( o0 |2 W% z1 J
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding, I+ [7 N4 ~- ~2 @4 a; C& b0 {
Format profile                           : Main 10@L4.1@High3 G  P8 ]- P& C$ x
Bit rate                                 : 6 977 kb/s
! p% g7 P# y" A/ f2 S$ i3 pWidth                                    : 1 920 pixels$ o* i3 q8 C5 J9 d
Height                                   : 800 pixels
. A$ R) r3 T0 x' q; M' LBit depth                                : 10 bits/ p: x4 D& ~+ u: I  j- J
Color primaries                          : BT.709
) D1 `% Q  N, D, W$ v. V, r: ~  w6 t0 |! k# A
Audio #1
& c. I5 S$ m4 p2 D5 m3 YFormat                                   : DTS XLL
( R0 k! T7 _$ ~7 QFormat/Info                              : Digital Theater Systems
& x" S# i5 W( }1 aCommercial name                          : DTS-HD Master Audio
; T7 W7 w8 [8 y, d+ n. _Codec ID                                 : A_DTS
# q& R- O' ]* W  iDuration                                 : 1 h 34 min
4 ~8 E( M: ^1 ]0 [/ i+ `. U- r0 KBit rate mode                            : Variable
- c& d- P" w7 f( [% g9 S1 z0 a+ gBit rate                                 : 3 812 kb/s6 e( I. O! o4 u( w4 O) i' n9 }
Channel(s)                               : 6 channels- i3 U# L* d3 i" F; c
Language                                 : English
; C3 A9 W3 L1 Q: m4 ]
8 r2 Q0 ^! D( V3 NSubs:En
' m+ T6 C, a7 c
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-1-26 19:22

快速回复 返回顶部 返回列表