BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 142|回复: 6
收起左侧

[蓝光原盘] 坏教育/不良教育 [REMUX无损版] Bad Education 2019 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 27.98GB

[复制链接]

8045

主题

8239

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11432 枚
体力
10281 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-1-28 20:43:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
The unfolding of the single largest public school embezzlement scandal in history.1 u5 c2 p& F. k( S! s; @) j2 f

/ W% ^# p3 H0 u9 U' p: s5 z# y+ }( T/ a9 y3 S) b

, H& _6 k3 ~3 l/ \( A% H- n◎译 名 坏教育/不良教育/圣·教·欲 (港)
( @( j+ a0 K3 y◎片 名 Bad Education
6 o2 @7 u7 u0 B6 @$ V' u◎年 代 2019
7 Q% \) G$ T0 u2 B! Y◎产 地 美国+ n2 K0 D8 `" _/ s
◎类 别 剧情/喜剧/传记/犯罪
8 P) Y6 P$ w1 {5 Y) |/ L◎语 言 英语" D$ U- b6 o: V. }5 @, {& ?# M/ G
◎上映日期 2019-09-08(多伦多电影节)/2020-04-25(美国), J+ @  M; y' `
◎IMDb评分  7.1/10 from 31,251 users
! O- X2 @- c# T2 b  J' q0 t◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8206668/
0 l# _' p4 W$ X1 t% Z% W◎豆瓣评分 7.2/10 from 8,316 users
: _$ K0 w5 g& I5 X5 r. R9 ^' A◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30182877// a4 Q2 t, r: I4 P/ E# R4 D
◎文件格式 x264 + DTS3 N' `, T/ X# Y5 J/ m
◎视频尺寸 1920 x 1080
, v- W9 S0 Q6 }4 g9 k+ j$ `% s7 o) V% G◎文件大小 1DVD 27.98 GiB
9 ]6 X* {, c- g◎片 长 1 h 48 min
- g6 U9 C7 M6 w1 p( b2 b◎导 演 科瑞·芬莱 Cory Finley. @% w% Q$ R! U, t/ x; w
◎编 剧 迈克·马考斯基 Mike Makowsky  l9 O4 e: K: w- }4 \0 W
◎主 演 休·杰克曼 Hugh Jackman
; B$ R3 ?1 r$ K* [& Y& x; F     艾莉森·珍妮 Allison Janney# m3 C; `5 ]$ h8 r
     杰拉尔丁·维斯瓦纳坦 Geraldine Viswanathan- w7 i; k$ Z! {' L6 m5 L
     亚历克斯·沃尔夫 Alex Wolff% \, E  r' H8 A
     安娜莱吉·阿什福特 Annaleigh Ashford* x6 P. s9 P$ X- B1 |) H
     雷·罗马诺 Ray Romano
/ y* \3 M/ T( K. u  e) }8 V( u1 j     凯瑟琳·纳杜奇 Kathrine Narducci( `0 q3 `1 U9 T5 B1 F
     吉米·塔特罗 Jimmy Tatro2 b/ U9 A% n8 e& w* v
     凯瑟琳·科廷 Catherine Curtin
; Q4 |+ A+ ?8 D3 o% Y4 e     斯蒂芬·斯皮内拉 Stephen Spinella! o# S5 X  l# c* b( K
     芬纳蒂·斯蒂夫斯 Finnerty Steeves1 _5 `1 p* _7 ?2 O
     斯蒂芬妮·库尔特祖巴 Stephanie Kurtzuba7 q; n2 B2 j/ D. p" ]5 K3 d
     雷·阿布鲁佐 Ray Abruzzo+ e5 g' z1 T3 H5 I9 V' l
     帕特·希利 Pat Healy7 G9 F: A7 M7 V
     凯莉·卡特 Kayli Carter0 \4 a4 z: K3 I' z( T. {
     拉斐尔·卡索 Rafael Casal
  h4 L2 |  v& y/ b. p. n     桃乐丝·麦卡锡 Doris McCarthy
7 j/ W% r5 a& E# M& h& R: S: e  X     约翰·斯库蒂 John Scurti
0 W  ?9 x, z( K' W5 |     杰里米·萨默斯 Jeremy Shamos; j& j0 w5 i" e* O' n6 H( \
     彼得·阿佩尔 Peter Appel. H& e* T+ N9 n# j0 P1 C2 N
     朱塞佩·阿迪佐内 Giuseppe Ardizzone7 l% j! B; _. x: X& i* J
     威尔·梅耶 Will Meyers
5 u  y, _6 w2 M. }9 a+ t( C; W( K     吉诺·卡法雷利 Gino Cafarelli
0 z; L) J$ `1 X, o1 L     贾斯汀·斯万 Justin Swain- m) O& \* Q# Y, K* D7 c
     迪娜·皮尔曼 Dina Pearlman; {8 W* K- X8 x' F- k5 R
     安东尼·贝尔菲奥尔 Anthony Belfiore1 _1 P! C% l; ^

" r( @3 @- h0 N+ a1 R. e◎简 介  ; W% a2 o0 C7 t/ T- [- S, m" B
; z5 ?( q9 }* j9 {; S1 C- h
 贪得无厌 才能学无止境!) t$ \0 o* I0 r1 q* w

7 g; W% N. [" A5 R) o; n% I 在教育界享负盛名的法兰克塔松(休杰克曼饰)是个对教育充满热忱、魅力十足的学区负责人,在他和同事潘葛拉肯(艾莉森珍妮饰)的带领之下,纽约罗斯林学区升学率在全美排名第四,他们的目标是成为全美第一的顶尖学区。飙升的大学录取率带动了房价与社区发展,法兰克的贡献也声名远播。直到某天,罗斯林高中的学生瑞秋(洁芮汀薇思瓦纳森饰)在撰写学校建案的校刊报导时,无意间发现了校内帐目出现各种错误,在她的调查下慢慢揭开了法兰克「为人师婊」的真面目,也让长达逾十年、攸关数百万美元的美国史上最大校园弊案浮上檯面…2 h1 Z) p& l: z4 u2 X& `: }6 B

* T' c0 v" b: @4 j1 O% d6 ^% D The beloved superintendent of New York's Roslyn school district and his staff, friends and relatives become the prime suspects in the unfolding of the single largest public school embezzlement scandal in American history.
  u, F6 N1 s. Q& M' j/ \
1 C1 c8 W" o+ j7 b0 `◎获奖情况
. q) k5 c7 R" G  Q; t" e% h& g7 v8 b* k6 I& h% p3 v: T
 第72届黄金时段艾美奖 ?(2020)
: x/ i& V/ f0 w' ^ 迷你剧/电视电影最佳电视电影( _& N1 S8 E9 T) a& L  V$ N; f# @
 迷你剧/电视电影最佳男主角(提名) 休·杰克曼
& H( z, M, [! L1 l4 ^
Video
% {: l7 ?/ x* j7 u; L; j1 TID : 1
- b7 |2 P7 r5 F$ }. o& ~' j% W/ wID in the original source medium : 4113 (0x1011)
. }. d* o( }( R  z# e2 \) eFormat : AVC
5 D4 \8 f2 z- ]5 C) }/ G) o8 h5 S: U: uFormat/Info : Advanced Video Codec# Q! c3 N0 ]$ Z3 V' h( t8 g
Format profile : High@L4.1
! `% Y5 S0 K( K& B& kFormat settings : CABAC / 4 Ref Frames( c5 P1 q( m) }; p0 C( e
Format settings, CABAC : Yes
% ?; |3 ^( a, x! ~Format settings, Reference frames : 4 frames
6 B( L$ y- I9 {8 DCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
  j  g8 V5 b) e4 B" w! X! ?+ O# rDuration : 1 h 48 min
9 ^  r/ d) @  g$ mBit rate mode : Variable
0 ]9 [  ~3 R* O+ p7 LBit rate : 34.7 Mb/s' Z' ~) ~1 m  d
Maximum bit rate : 38.0 Mb/s
8 T4 h. ?# T9 ~( |& n- wWidth : 1 920 pixels6 {, _, G. T; N8 d, W. W/ Y  X9 z
Height : 1 080 pixels/ L) V, p4 c  a/ x: y! j
Display aspect ratio : 16:9
- |* n6 y4 v% H  m+ z) D5 y0 B% L/ hFrame rate mode : Constant& f- {" h& z) S' X. R; M
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
3 R' V8 k" @; J) }) V1 QColor space : YUV" }' S. i7 [3 I2 }7 J1 o- [- V4 c
Chroma subsampling : 4:2:0
, {$ z8 j/ f0 k$ R0 l! h1 KBit depth : 8 bits
1 g+ W' R; k5 U$ t7 X; A( T  YScan type : Progressive9 C* R5 x& Z+ E" v  X$ @9 [
Bits/(Pixel*Frame) : 0.699. w; a( Q! U5 [. }1 _# E& s
Stream size : 26.4 GiB (94%)) Q" w9 ?2 t  T) e2 ^
Title : Bad.Education.2019.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT6 ^* d7 X, M  j- s$ u5 z; E# E
Language : English
( D3 T& h4 _8 c! L4 h& O4 w. @. {Default : No" V% ~" |+ x9 q/ M# a0 S
Forced : No/ O9 L7 r, F- W0 S, O( E; J
Original source medium : Blu-ray
% y' A  [" e. G2 T/ }3 r8 n" h3 c1 x, L, p( o+ l
Audio
$ u+ h, s' Y, {% O* uID : 21 q: G2 z* ~. e2 L1 v8 f4 H
ID in the original source medium : 4352 (0x1100)
0 Y  g3 i4 d9 Z; cFormat : DTS XLL
& i5 y* ^0 w$ v6 Z0 H; qFormat/Info : Digital Theater Systems, ^: ]2 f- l7 W4 M- m& h4 Q' q
Commercial name : DTS-HD Master Audio! k+ ~( \1 T' P3 Z1 b' Z
Codec ID : A_DTS
. K0 }% f! P: j* i$ ?Duration : 1 h 48 min3 j1 q" ^' C4 Z- y" \7 z3 b4 A: D
Bit rate mode : Variable- |% Y' @1 H# y! A
Bit rate : 2 109 kb/s* V  [; f$ b! j6 k5 t
Channel(s) : 6 channels! f) X& }/ @/ R4 _2 }
Channel layout : C L R Ls Rs LFE. ?5 K: [& z! k3 W
Sampling rate : 48.0 kHz
: o3 c. x4 x; D7 \/ K1 E( R& W" vFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
0 v3 k8 x9 u% U" GBit depth : 16 bits
! O' ]& D) G9 ~, n; ]6 A" W4 {Compression mode : Lossless
4 y( ]9 j% E9 Z1 O8 lStream size : 1.60 GiB (6%)2 l  [  g1 F' N  k
Title : Bad.Education.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT% o. M, h% o% H; }# b8 j
Language : English
  p- G# `9 B! `* W6 w0 NDefault : Yes
) ^* g. J4 a2 a8 EForced : No
1 f( A8 i6 X" G6 y1 f) c9 N" vOriginal source medium : Blu-ray* Y% f1 Y. ~) q: u8 P8 ^; B

4 F/ I# z/ V& w# ^/ e) CText #1
/ l$ h& q0 e( v' w. Z9 uID : 3' _" M% z" b, g+ y" w
Format : UTF-8$ r! ?8 k4 P: y: E5 k  x
Codec ID : S_TEXT/UTF8( v6 g9 U, V. E$ B7 F7 [
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
' N1 |! Q! I; ~- Z. |+ m8 aDuration : 1 h 45 min
# e! f# s5 N( L; KBit rate : 69 b/s' h6 N) [/ }( H% H! ?5 g
Count of elements : 15929 y! S$ g2 c% _: h( q
Stream size : 53.3 KiB (0%)3 R& ~0 B& Z/ d# c. V0 x" F
Title : English-SRT& ^0 G$ r7 T! I, f; w
Language : English9 W4 a( v" M) r, N, t5 y
Default : Yes
8 c) h" Y: X3 p5 p; D- jForced : No* f! D+ m$ A5 v6 E
2 p! }. K! W# K+ _. S
Text #2
# o9 u$ a5 X% r& g$ TID : 4; L+ U" P, f' V: I  [
ID in the original source medium : 4608 (0x1200)* K+ h6 y! [4 k* l
Format : PGS
7 {8 ^' L4 \& F( {0 RMuxing mode : zlib# P1 x; m4 l3 Q9 ~
Codec ID : S_HDMV/PGS( t# z, m/ f( ]" |' k. ?. W
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ J. b( p6 a4 E# L8 E3 p' V
Duration : 1 h 45 min5 f+ k+ Z& ~! V  b. P; H
Bit rate : 43.9 kb/s
* L; J+ @& P" a; q. z) JCount of elements : 3444. H# m3 U/ [% Z5 s' F+ l. Z
Stream size : 33.1 MiB (0%); ^! e8 z+ |( L6 g; w
Title : English-PGS
5 a3 `, d$ J! m. A6 ELanguage : English
3 g# u% \5 H3 u5 lDefault : No) o% M& B' e* a0 r( G
Forced : No, f8 R6 J% b+ L
Original source medium : Blu-ray
1 j2 T( E4 _: ~( L
! O, Y* {4 w, B/ U) ^) V/ zMenu
- G' m4 S1 X2 Z5 t00:00:00.000 : en:Chapter 01( R: {9 s3 x% N+ ~. ^4 G
00:09:32.905 : en:Chapter 02
& G+ u0 r, t# N5 j00:17:53.822 : en:Chapter 038 j$ a$ c$ ]; M% R1 C
00:27:02.662 : en:Chapter 04: p& u6 @3 q9 X' y9 ^
00:36:54.545 : en:Chapter 057 I! r. s" n$ @8 ~: F2 L/ w) Q# p5 }# w
00:46:31.580 : en:Chapter 06
+ m" A9 I  G! t4 T' _& Y00:55:46.634 : en:Chapter 077 e3 W: |( \2 _
01:04:50.428 : en:Chapter 08) i5 P. x0 v, y* A1 _
01:13:21.647 : en:Chapter 09
) m' r9 t* S0 u! f5 n01:21:39.936 : en:Chapter 10  P, H* w' w7 p* ^: B9 b" I
01:31:00.121 : en:Chapter 11! n- p3 p/ `: E7 Y
01:37:23.295 : en:Chapter 12# z9 S6 V% G- t( r8 j
01:42:31.687 : en:Chapter 13

+ C% g" v( s+ R3 C
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

71

主题

2208

帖子

8495

积分

Sponsor

金币
919 枚
体力
3072 点
lanpanshuma 发表于 2021-1-29 07:01:38 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
/ w8 B* l6 ?0 E( E3 z$ Y$ e; H, z0 _+ S! Kbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
) h- p$ _9 y! q* `+ N
该会员没有 ...

0

主题

84

帖子

679

积分

Sponsor

金币
56 枚
体力
441 点
renz 发表于 2021-1-30 22:56:02 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
# g2 D, f! X9 ?8 P  yIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
# Z3 e; P0 L& ^

5

主题

164

帖子

1139

积分

Sponsor

金币
229 枚
体力
601 点
QQ
nbcrc 发表于 2021-2-5 14:07:10 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。$ C5 f( {* z! W, j* ?
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
; V8 A# L! Q: f* l+ |. H
蓝光论坛里 ...

0

主题

522

帖子

2507

积分

Sponsor

金币
7 枚
体力
1401 点
sclzywxl 发表于 2021-2-10 12:32:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

1

主题

463

帖子

1482

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-15 11:41:47 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
. I. A" C- _: _3 OThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!/ j0 B/ v# C6 D  z1 }; h

0

主题

453

帖子

1908

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1022 点
QQ
neilwang1982 发表于 2021-2-20 13:44:48 | 显示全部楼层
感谢分享精彩资源

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-3-9 12:06

快速回复 返回顶部 返回列表