BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 254|回复: 12
收起左侧

[蓝光原盘] 续命之徒:绝命毒师电影 [REMUX无损版 自带中字] El Camino A Breaking Bad Movie 2019 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 24.59GB

[复制链接]

8045

主题

8239

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11432 枚
体力
10281 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-1-28 21:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fugitive Jesse Pinkman runs from his captors, the law, and his past.
. d4 Y: I8 t7 k7 T8 e
- @3 j7 j3 V' Z& Z0 ^3 Y, M 01.jpg 6 R% y7 I1 l- |! b% a9 ^8 _

+ U9 S5 q8 H% X- U◎译 名 续命之徒:绝命毒师电影/绝命毒师电影:续命之徒/格林布莱尔
3 t+ B1 y2 [" {& i- b◎片 名 El Camino: A Breaking Bad Movie / Greenbriar$ ?& f3 U9 d/ p& n
◎年 代 2019
& a" T5 k% k/ X' p◎产 地 美国# _$ M3 l1 n) B' w! Y# O
◎类 别 剧情/惊悚/犯罪
$ E1 E. v6 z# A1 G/ v, E◎语 言 英语. H8 R6 M4 E9 E( @7 _
◎上映日期 2019-10-11(美国)4 s/ E/ G. X) w2 L
◎IMDb评分  7.3/10 from 183,288 users4 B6 W" M* Z2 L/ Y" P
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9243946/
: l+ B5 t4 U9 ^0 L◎豆瓣评分 8.0/10 from 60,690 users
/ u- }0 C9 i" G◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30372377/. T6 O4 C/ Y" D" i2 @: y
◎文件格式 x264 + DTS
  M1 U3 Z# ~$ J4 S2 L) D. I◎视频尺寸 1920 x 1080# s8 f: E6 W1 h  C. |7 W1 [
◎文件大小 1DVD 24.59 GiB
8 r8 q  L7 W9 p  y: p/ E◎片 长 2 h 2 min! _. V, l( T/ v
◎导 演 文斯·吉里根 Vince Gilligan
/ ?$ I) e5 L/ |/ B) ^◎编 剧 文斯·吉里根 Vince Gilligan. c3 v6 ]" e2 I' Q
◎主 演 亚伦·保尔 Aaron Paul0 P2 E$ M6 I" s5 T2 B& R8 |
     乔纳森·班克斯 Jonathan Banks6 j5 x2 B! l/ C* f/ ~; i9 h
     马特·琼斯 Matt Jones
( Z6 ?3 |2 n5 c4 w# Z! q     查尔斯·贝克 Charles Baker, l: p) C7 p' B0 e7 G
     托德·特里 Todd Terry
" J/ l8 \0 v1 ?7 l1 D; A: F     朱莉·珀尔 Julie Pearl* b+ s( r9 ~8 s8 P
     格雷戈里·史蒂文·索里兹 Gregory Steven Soliz
$ X. d& X2 M2 U- m6 G" I     拉里·哈金 Larry Hankin
, R" d1 j% _$ L( _* y0 _     杰西·普莱蒙 Jesse Plemons
4 P# t7 O2 t* Y9 r     汤姆·鲍尔 Tom Bower
0 W$ x/ n2 m/ b- b+ I0 r$ @: E6 H% _     格洛里亚·桑多瓦尔 Gloria Sandoval
, O( j7 y+ @0 j. W     泰丝·哈珀 Tess Harper
8 j( [- \' s# G% N. k     迈克尔·博夫舍维尔 Michael Bofshever9 N, r* F* m  R& a( ^, H
     丹妮尔·托德斯科 Danielle Todesco' n: c% m2 C' i& d9 w7 C
     斯科特·麦克阿瑟 Scott MacArthur7 H7 u; Z# s. v: o, ^. q
     斯科特· 谢泼德 Scott Shepherd- |" W0 Z% x- S
     玛拉·吉布斯 Marla Gibbs
' H1 Q9 `, ]& Q5 p% _5 u     罗伯特·福斯特 Robert Forster
5 c2 G( |: N1 m: o& p4 b     布兰登·萨克斯顿 Brendan Sexton III
" K9 o4 }' C1 Z     戴维·马特 David Mattey5 c9 i: l9 S# j" \
     凯文·兰金 Kevin Rankin# S8 a8 b: W% a
     布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston
$ j9 s3 U+ f- e     约翰尼·奥蒂斯 Johnny Ortiz
3 y. W4 a6 }* {     克里斯滕·里特 Krysten Ritter, ?; g+ T( J  \2 Y
     科迪·蕾尼·卡梅伦 Cody Renee Cameron9 E: N" b1 L5 I4 f, j( O6 C

% Z! _: \2 j" t4 l  e◎简 介
) P! n: X  @; N- }8 g5 S0 Z% k- `% q3 ?& d7 R# x- d! G& R
 Netflix 电视内容《续命之徒:绝命毒师电影》回归,主角杰西·平克曼(艾美奖得主亚伦·保尔饰演)再次与粉丝见面。杰西戏剧性地逃出囚禁后,他必须接受自己的过去,才有可能创造未来。这部扣人心弦的惊悚片由《绝命毒师》的创剧人文斯·吉里根编写和执导。该电影由马克·约翰逊、梅利莎·伯恩斯坦、查尔斯·纽沃斯、黛安娜·默瑟和亚伦·保尔以及 Sony Pictures Television 联合制作。* |5 s( L/ ^5 v8 D) y* }
8 V6 k5 U$ x& f- I
 After escaping Jack and his gang, Jesse Pinkman goes on the run from the police and tries to escape his own inner turmoil.6 x/ P: @% l6 ?" x
! j% j/ c, @' K* r1 m3 ~
◎获奖情况/ D8 {9 l* b+ X! J
: h  f% }' @; E' \+ c, @* W1 V
 第72届黄金时段艾美奖 ?(2020)# f, D2 ]' k. g
 迷你剧/电视电影最佳电视电影(提名)$ u% p4 O! |/ U
 
1 p- y' G* l$ G 第72届美国导演工会奖 ?(2020)
9 K* U; e5 P) n2 a5 g3 ^2 e 最佳电视电影/限定剧导演(提名) 文斯·吉里根
& g# I* M; b0 c+ y! C 
5 |  [% w% w" [5 X- C 第72届美国编剧工会奖 ?(2020)
  c; D% k% W5 k 电视奖最佳改编剧本-长篇剧集(提名); C6 y. ^; A3 `/ v5 K
 ' N3 w- B$ ?) n) }8 G) `6 c% i% I- w8 t
 第31届美国制片人工会奖 ?(2020), X9 U, j) {! Z  f) [
 最佳流媒体电影/电视电影制片人奖(提名)' T5 a6 X2 _: L" s+ C; g
 6 o' B/ ]9 k" g  W+ z& o
 第56届美国声音效果协会奖 ?(2020)
2 I4 @1 n- b" A( J 电视电影/迷你剧最佳音效(提名)* r( E% U( @; _: {
 
* _$ \8 u$ e2 G; M0 L* K 第10届美国评论家选择电视奖 ?(2020)% I- J6 y* J8 ]. a  k6 X
 最佳电视电影
' o8 a7 n) l( K9 j 电视电影/限定剧最佳男配角(提名) 杰西·普莱蒙% X$ i# V; L) s0 q
 
5 I: Q+ R  E& @: W% Y$ l, g6 K9 e! z 第24届金卫星奖 ?(2020)
5 q) w4 ~2 }9 I 电视部门迷你剧/电视电影最佳男主角(提名) 亚伦·保尔
1 H, M) K* c7 w 电视部门最佳电视电影
! {9 m; y5 @  ?
Video$ {& w% @8 u; C0 T; y& w
ID : 1& J, h4 Z0 |# @
ID in the original source medium : 4113 (0x1011)
9 j1 t9 O& }) d7 @7 u" a; W, y/ dFormat : AVC
: g9 q) b8 l3 x5 |5 A% oFormat/Info : Advanced Video Codec- K5 j; M, G4 r: E7 D& }
Format profile : High@L4.18 _8 [9 L8 |5 I; t0 B! y
Format settings : CABAC / 2 Ref Frames
- h( f4 {4 j( I7 S4 s/ {! s% QFormat settings, CABAC : Yes1 |7 `" T' M: c6 @7 \
Format settings, Reference frames : 2 frames
4 }# \/ g) r8 w1 _! sFormat settings, GOP : M=1, N=10
$ q8 @7 D/ E# D* `7 G, FCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
) {( P5 b- d0 b# _5 C8 fDuration : 2 h 2 min7 M1 O1 v2 S- k4 l* v
Bit rate mode : Variable
0 l! l6 a$ ]! M1 A9 ~' y; ]" w& tBit rate : 22.9 Mb/s; C7 P' Z9 V8 }/ n/ z1 Z  V
Width : 1 920 pixels
0 z$ j, D7 x8 z. _9 i* cHeight : 1 080 pixels, _3 Q5 V3 H1 ~7 v
Display aspect ratio : 16:9+ A/ f. }4 j+ ?$ Y9 F" K0 N
Frame rate mode : Constant& ^7 u: t3 {/ @% k6 H2 {/ Z
Frame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS/ `7 L+ S4 x8 t$ G* ]& ^
Color space : YUV; `" ]- H1 X. q6 \9 P9 q8 M
Chroma subsampling : 4:2:0/ u) L+ z8 z6 N+ e+ ~. U$ P3 l6 R
Bit depth : 8 bits, L5 `" U* F+ [5 O7 w' T. V8 s9 r4 H
Scan type : Progressive, y. o7 ?- L' e) z5 [7 s1 v
Bits/(Pixel*Frame) : 0.460  u' l) R5 Z( J' ~5 d- q
Stream size : 19.5 GiB (79%)
1 ^+ A/ d1 V  {2 H# GTitle : El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
- P& V$ |0 r7 }& K# M; [Language : English
6 x6 n( y$ d0 [. u" s( i8 }  ~Default : No2 g- @0 Q. p0 h: g
Forced : No
0 H  q" e. `# R6 m9 u  g- t2 }Original source medium : Blu-ray
% p2 @/ f, g8 x
: y1 D0 m) |* O$ e! SAudio #1
' h+ p* }* U- f0 x3 G" Q! H; v# {ID : 2
. v* v; |  e* s' P- G: }ID in the original source medium : 4352 (0x1100)" ]. `* D0 r3 H
Format : DTS XLL
( I& ]4 @) w# V. u; X- h8 cFormat/Info : Digital Theater Systems
- q* O4 ^9 p+ T  @& j" UCommercial name : DTS-HD Master Audio" b& M: C, E# Q6 Q
Codec ID : A_DTS' t- o# e8 h2 F
Duration : 2 h 2 min3 b, H. ~  `# R& u) N; q
Bit rate mode : Variable& X$ E* J8 V* a) }& c0 [# ]0 b
Bit rate : 2 130 kb/s
$ P1 r% q6 C8 g+ N: R: w9 a  sChannel(s) : 6 channels3 Q/ v/ z, R' Y4 W+ y
Channel layout : C L R Ls Rs LFE9 }+ h# S( c7 K- v% {. E# I
Sampling rate : 48.0 kHz% z+ u8 G6 a( Q9 R" O
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
) J& h, U& D* {: H2 n: MBit depth : 16 bits* h& K4 G5 x9 S9 n% B
Compression mode : Lossless7 j# F. z& c1 ~3 X2 Z8 o& U/ q" d
Stream size : 1.82 GiB (7%)6 N  L4 e! |) d: b' q
Title : El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT' E. r" \; X& V/ C0 E  o
Language : English
$ ^' y) X, \0 l' R9 r, uDefault : Yes
1 k0 v% T: j- \% r/ a' ]Forced : No2 f/ c  g1 I' n9 p; j- T% r) X
Original source medium : Blu-ray& }/ Y! r8 P( y1 ~

) v4 a, I/ t# S2 \: oAudio #2
/ V; [( {8 M" Q- A1 CID : 3
2 a  Z  B! P0 qID in the original source medium : 4353 (0x1101)
" g) O# y3 f4 h' F' EFormat : AC-3
2 V  Q4 L6 R' i. N6 |! v9 BFormat/Info : Audio Coding 3
6 T; n4 S' a1 U; K; qCommercial name : Dolby Digital2 Y2 f6 r8 R- j/ [" b
Codec ID : A_AC32 E: s8 j3 {! m& G5 L
Duration : 2 h 2 min
9 E  z$ Y6 j" ABit rate mode : Constant( J! V, O- W+ a" F* z# i0 w
Bit rate : 640 kb/s, ^& W4 S8 V" g) L
Channel(s) : 6 channels& J* o- n$ N2 r8 @
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
, @0 i9 s: ]% |' o+ ^5 iSampling rate : 48.0 kHz. Y8 U( U! ?* k: V2 H) `6 S1 s
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ T% Q9 X8 u% ~" [8 tCompression mode : Lossy
% l& `3 k/ V" F/ y/ B- H5 ]2 x: [1 OStream size : 560 MiB (2%), X0 A$ }2 ~8 o7 \
Title : El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
: ^  L* g3 Y6 W9 `. @; r/ y) C6 ~Language : English
( n, b& X! I, wService kind : Complete Main
+ s8 D3 m1 R. S  i1 cDefault : No+ q' T/ j9 }+ Q8 v* T5 F% b6 f
Forced : No
/ \6 N0 D0 E: V( J0 C: cOriginal source medium : Blu-ray' s7 p1 R2 d8 n7 A* A% U1 A
+ y& w# Y) \. D! k- [6 U+ Y
Audio #39 Q  ?0 ^7 o' ]" w& x9 D8 c1 v
ID : 4
5 [9 C- L5 a4 I/ SID in the original source medium : 4354 (0x1102)
/ n0 R: z- x$ v5 e& J  zFormat : DTS XLL' Z9 h( K& r- V9 \( I4 L
Format/Info : Digital Theater Systems
4 I% x. i+ |, \4 K( }6 H* jCommercial name : DTS-HD Master Audio
3 v6 _3 x! R. Q- }. \Codec ID : A_DTS/ x6 W' p" H2 \  d
Duration : 2 h 2 min0 w% f7 I  a# x1 k( D6 w  l
Bit rate mode : Variable) r; D1 }" l& e# [9 b' L; M& r
Bit rate : 2 124 kb/s
& @2 p- q, ~: r! \& ]- }Channel(s) : 6 channels
8 [) L" K# O* k$ ~Channel layout : C L R Ls Rs LFE
; q$ i& R' a1 m3 d, {Sampling rate : 48.0 kHz  K/ t+ g: q% f' W+ ]/ S9 W4 d) I# j7 w
Frame rate : 93.750 FPS (512 SPF)! }9 O8 }- T; q* H1 x  k) q
Bit depth : 16 bits
7 w' ^; }7 P1 `- q; Y# Q8 DCompression mode : Lossless
. Y  _! b. Q0 C. B* \Stream size : 1.81 GiB (7%)
$ D8 Q' X5 n0 X& S: JTitle : El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
9 L/ Y+ i$ s( z& v3 r5 B& \Language : French
8 _0 I3 [2 y" j7 k  NDefault : No8 m2 t3 {' l5 B# c4 {5 ^
Forced : No+ R7 `- z( ^' O+ E' n* D
Original source medium : Blu-ray
# n& ]( v0 \4 {: O' ^+ D7 F0 e* {  z' P' W* E
Audio #49 i5 d2 u: R' r3 y
ID : 5+ s8 d6 v) H+ ~" [2 `
ID in the original source medium : 4355 (0x1103)7 Q; }- S; B0 f! Q* T" ^+ m
Format : AC-3
- o& Q- Q: }; ^! e# ^% e6 Q% s6 DFormat/Info : Audio Coding 3
; n# m* `9 U' }) o/ s' x2 YCommercial name : Dolby Digital
0 a0 ^- ]$ Z2 i5 G# W( ICodec ID : A_AC30 R; Q0 L& F7 D0 I" L1 V2 {8 I$ B
Duration : 2 h 2 min' d( p1 o! q9 E" Z6 T
Bit rate mode : Constant" E. K! Q; h" y' L; z. m' {6 W
Bit rate : 192 kb/s' P5 [  u& m. L, x& x6 l: S0 a6 C0 R+ W
Channel(s) : 2 channels/ u5 K0 K- [6 W" f9 T5 K
Channel layout : L R
. y  C, C& m* B8 O5 I7 lSampling rate : 48.0 kHz5 P- V+ T/ [. l- {$ i) Y' X, x
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
0 N' y7 d) {. S& a% h. t: ?- }Compression mode : Lossy
9 I- f( R* S8 pStream size : 168 MiB (1%)
" O# h- G0 s  n: U  {Title : El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT4 F4 P8 l+ u1 d7 J# D( }, v
Language : English
5 c* p3 e" D$ J, q$ Z/ tService kind : Complete Main
' g; N6 f8 u' tDefault : No
5 P4 N7 W) E. ]( Q" @6 hForced : No
6 L6 c4 I$ T5 bOriginal source medium : Blu-ray
* B$ i0 M! Y9 J# ]) Q, ~5 h$ Q0 h# i, k+ k
Audio #5. A. W5 [. [! q( Z/ n6 {+ H, i
ID : 6
8 [' B, [. K, m* LID in the original source medium : 4356 (0x1104): c' k; g; K1 h
Format : AC-3
, `/ H. Z, R9 A9 H6 T5 M: q+ x( ^Format/Info : Audio Coding 3! q3 t6 {! \1 R3 V$ H6 g
Commercial name : Dolby Digital$ a  T( G" j8 ^% e8 s% |( v3 R
Codec ID : A_AC3
5 e0 T! Z5 E# F! m& FDuration : 2 h 2 min- t+ y* v  p. N2 |) }$ k
Bit rate mode : Constant
. m, p# s1 w) w. TBit rate : 192 kb/s
8 x6 Y) t8 Z- v% c$ d6 N- PChannel(s) : 2 channels7 a  D& D( d0 H2 n: U# u" x
Channel layout : L R
: L  h6 p$ y" C! ESampling rate : 48.0 kHz
/ Q  z8 N3 I1 @% w8 \( ]Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
( c$ o( z7 i; f  H1 |) j2 CCompression mode : Lossy
4 Y3 o" n: c' ]/ |) D# RStream size : 168 MiB (1%)
/ g% G5 f6 a) d" aTitle : El.Camino.A.Breaking.Bad.Movie.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
( I$ \& j  T$ m! \; U3 K$ XLanguage : English
% y( N$ y9 t  ?) M5 LService kind : Complete Main+ _  V8 X  c+ j: [. o  c+ \" r
Default : No+ n& A+ n2 J% t' w$ _
Forced : No
6 g+ J% x, V+ E7 c0 ]Original source medium : Blu-ray
& G' `. T  p2 {# m. q$ l+ l) C8 t/ u
Text #1
7 o  P0 `: v( QID : 7
' L8 y# w+ f( JFormat : UTF-8
2 W, Q# T& l" O# T. F$ n$ n' [Codec ID : S_TEXT/UTF8+ b  J0 {7 A  v7 m, z& z0 T+ F
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
1 p) j! E; P& t4 yDuration : 1 h 54 min
# A7 Q) b9 @2 q0 N& ~: s- x; g9 `Bit rate : 41 b/s
' l$ [5 c4 {& x+ p- J4 u( lCount of elements : 1103
; d& V5 U  d( R8 ]Stream size : 34.9 KiB (0%)2 @; Y, h1 x+ e0 ]2 d0 O+ n& X
Title : English-SRT
! `/ w! J" E# J* `" d" X1 mLanguage : English
" W: W. {; Z/ m( H. ^" ]/ ]9 }Default : Yes5 |" ]8 d5 i8 X7 r' p
Forced : No
8 y: ?: v* [3 U8 Z9 k: E$ O8 S! V( r+ P( k
Text #2
# l( l8 Z8 U; P' }& B4 MID : 8
0 H* w- `4 j; K! A% P) yID in the original source medium : 4608 (0x1200)
& \, @8 `! d8 c2 C4 e8 i2 SFormat : PGS  R6 [8 t# g) X+ z
Muxing mode : zlib% |8 ?- p. G/ P' y% s' P  z0 m" G. I
Codec ID : S_HDMV/PGS$ c$ Q: P9 }8 f+ [$ Q
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& x- H" @! ^. `* k% D3 P' S7 {2 m
Duration : 2 h 1 min
9 |. s. R+ |+ R$ [% A5 Q! b: vBit rate : 29.8 kb/s3 v- t: C# |0 F! A. M; K
Count of elements : 27471 f6 ~- O8 Y; C0 o& o; _" e
Stream size : 26.0 MiB (0%)& F# w1 A. a8 H' m' B: Q3 f6 ~
Title : English-SDH-PGS
5 m. s5 s0 J/ k. cLanguage : English
" b( T. W& K) H  I  R- KDefault : No9 a" N! g$ J% d# O( H: D4 U
Forced : No
0 u6 e7 C+ U5 t* _Original source medium : Blu-ray4 Z6 Q8 ?- \( Z2 @/ A' N4 [: r/ J

  e1 k3 {$ y* iText #35 X% k* W, m! }! T, N
ID : 9
% s* a' p9 l4 u0 x  EID in the original source medium : 4609 (0x1201)
7 ?& ]( z/ N% I; G. J: \2 TFormat : PGS, I3 o1 i% ?' F
Muxing mode : zlib6 s- f4 p/ j' O# _7 Q5 }1 B
Codec ID : S_HDMV/PGS( t3 t5 t" n5 `' O
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; ^/ e1 t, |- C, t- g
Duration : 1 h 54 min
% U6 [- l: P; _! E5 e# _Bit rate : 25.7 kb/s' U# }$ Y" O  h9 g: X
Count of elements : 2216
( U0 G+ j( x5 X( yStream size : 21.1 MiB (0%)
5 ]- Q9 m" C9 w3 P! `Title : English-PGS
  C3 {" ^2 Y9 B* CLanguage : English$ t/ j1 r, F) Q# J' G
Default : No
5 `6 x7 w! T6 F# i; b: M4 g# c5 \Forced : No
* g4 a4 p" O* z7 ~' HOriginal source medium : Blu-ray0 l! @) U/ V' x2 w# e

+ T: h7 \3 Y' u, }7 yText #4
  j8 ?  Z  x. `, y, _  G: U) I7 LID : 10
0 _5 c: l0 K1 uID in the original source medium : 4610 (0x1202)
% Q! y. ]$ T' F) B& v* o2 C9 U/ @Format : PGS0 t1 T+ M! V, Z& \( A
Muxing mode : zlib
! G+ r8 Y6 J& b8 xCodec ID : S_HDMV/PGS" o% q6 d* X  m$ y3 g
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% {3 E7 Y3 j( y' JDuration : 2 h 1 min
2 S" V/ ]( _8 B! uBit rate : 29.9 kb/s3 s% J  G6 u# j/ W. B
Count of elements : 2747
1 e7 l6 }, Y5 c; z7 _/ _' V) fStream size : 26.0 MiB (0%)
( b5 ]+ h4 j) I1 R( F( h9 VTitle : English-SDH-PGS, x. X, g* a# R$ E$ N
Language : English  B1 o* F; V% c" c& Q
Default : No
  P4 u3 J3 D7 s0 w' ^( OForced : No
$ o. {2 Q  p4 p8 TOriginal source medium : Blu-ray& d/ D& a1 D& W9 k9 t
( N& y7 F! h( i2 S; l! H5 M' J
Text #5
4 B1 Y3 H: i- n5 s' e# F/ Z8 DID : 11
0 {8 F8 `1 z( z( m. wID in the original source medium : 4611 (0x1203)
9 s& ]- F% _2 p) k/ p& EFormat : PGS
) h5 s5 H9 r0 r" z3 ?Muxing mode : zlib
# |6 M" `" j. n; [5 OCodec ID : S_HDMV/PGS
% d. h* l0 P/ O, a' V/ uCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ k' ~$ m4 v2 b% `Duration : 1 h 54 min- g6 {/ I. n! N/ ^6 J2 Q
Bit rate : 25.7 kb/s
0 o, z7 B) y8 e0 y% v3 i( p3 Z/ a, c4 TCount of elements : 22168 s# w+ z" b9 b+ Z" q% k. v
Stream size : 21.1 MiB (0%)
; M) i2 E6 b2 u, q* E& ZTitle : English-PGS5 G" ]7 [# {. H1 `+ S. ~: j
Language : English
7 I' ^, n" [- n3 W4 vDefault : No2 d; O3 K) b2 M/ k1 }) f$ k( d( m
Forced : No! O! j" L1 ^+ d* x
Original source medium : Blu-ray" q( X: ?$ ]# }$ A+ D  _: q
# {0 N' e/ }/ r' L/ U+ c/ P
Text #65 ^: k0 E$ X7 ?. S
ID : 12
  N. P3 Q( a9 p: u% {5 o! rID in the original source medium : 4612 (0x1204)
' M) A  X, [, n3 a7 [, rFormat : PGS) T( K" m) P' C" ?8 ]" J
Muxing mode : zlib" r- M7 |! ?; N$ m% A) i. X; _
Codec ID : S_HDMV/PGS6 h' j2 U# {( t8 ?  S5 p& G
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 O9 N* T" T% T5 o7 U5 v# L# |Duration : 2 h 2 min
! [0 F; O  [8 Z: y7 sBit rate : 14.9 kb/s
) ^+ b: ?. j' tCount of elements : 2420$ q/ a2 d8 a9 m$ n
Stream size : 13.0 MiB (0%)
; v+ y# F' `$ r- k% l* ~Title : Arabic-PGS: \0 q# J9 k5 a6 U7 i
Language : Arabic
) @3 o- t% y* j/ H6 UDefault : No* s2 L, ^- @% S# n# w- Q1 y
Forced : No
/ Q+ Z: v+ w9 D8 K8 w0 F: V# T8 ^Original source medium : Blu-ray* [- j# ?5 Q. Q
  j6 z. [% ?/ l" s4 t1 o+ h$ H! u" V
Text #7# \3 t4 I0 j  K3 h% P/ Y$ T  r. Z
ID : 131 T  K0 z3 ]) T$ \+ v* X8 L
ID in the original source medium : 4613 (0x1205)% @- p8 p8 J: _- q2 w' \( K+ {
Format : PGS
8 ], n1 \' F& r3 h8 IMuxing mode : zlib  |! L" J( f, f( j7 R' M$ o
Codec ID : S_HDMV/PGS6 ^  m' F: E2 r* t+ G! x
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 u. T' B2 Y$ ~  H, oDuration : 2 h 2 min4 K: \* ~4 a9 r/ ?5 g3 N1 |
Bit rate : 20.7 kb/s" r4 H& r9 ]  f$ H' _2 J
Count of elements : 2388) K6 a: V9 @. P8 z- E, M- A
Stream size : 18.0 MiB (0%)0 o+ x' v! x2 z& D0 v
Title : Chinese-PGS
) }' y6 ^* ?$ A8 vLanguage : Chinese
8 v$ l$ f, ^$ \% G7 |' E: n; {8 b# lDefault : No7 `1 a* c  r3 ^! E( C; h
Forced : No- f8 `6 P3 X6 P6 @! h6 q5 ?
Original source medium : Blu-ray3 N4 y3 k! i. l* P+ v, |

* v: d; w$ X+ L7 D: yText #8
5 S8 O1 ]; F8 z0 Y- H. \6 PID : 14
: V4 z% s* @; D/ zID in the original source medium : 4614 (0x1206)* l1 p% e  ]8 Z  P7 I# N# o3 d- J1 z
Format : PGS0 m( {1 m- J$ T- ?
Muxing mode : zlib
# a$ V' f6 X  c: k1 j  rCodec ID : S_HDMV/PGS' ?; ]: Y! h! j
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ m, F8 U3 K6 c$ _' }; g
Duration : 2 h 2 min
9 c! i2 W  T+ U" b, A3 a! CBit rate : 18.7 kb/s
) n/ z" q" ]" t' aCount of elements : 24307 c! f$ }& I, E) U1 N, G
Stream size : 16.4 MiB (0%)
; f5 G8 Y7 a" g1 T% F  QTitle : Chinese-PGS
2 A" G* U( O# H  H8 f$ I3 r7 KLanguage : Chinese4 |4 [5 ?1 @, t0 U& B
Default : No5 g. f' u4 P# |5 @5 s: T
Forced : No$ t. E1 [  N+ s% K3 m6 }# U4 {% e
Original source medium : Blu-ray
0 J, `' H6 S% X8 l7 B2 C; C
$ n! B6 m& W2 F" pText #9
6 _( H% Q5 U! D2 h  A8 tID : 15. y- P! a% P7 m9 G4 ]. _" E
ID in the original source medium : 4615 (0x1207)7 A) X3 ~" p9 J9 r
Format : PGS$ y/ R0 \2 p% X7 ], }* k
Muxing mode : zlib& J1 `+ x0 ~& T+ ^! K
Codec ID : S_HDMV/PGS/ L, n; c$ F9 Q+ |+ _9 U
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
" i+ y2 e# U4 x4 m6 F1 DDuration : 2 h 2 min* ~" ^, S. T  }$ }% \+ I& z, E
Bit rate : 21.9 kb/s# ~7 Y9 Y5 O  \+ d! t, N& f
Count of elements : 1940' L1 d+ o% X0 e* ]6 n6 \9 Y
Stream size : 19.1 MiB (0%)" n" W/ H* s+ P
Title : Danish-PGS  w2 s8 E1 U& I/ E% y
Language : Danish
) y& b  b1 Q" S! cDefault : No
( R+ o. o) p* W3 u% x6 H6 yForced : No
8 H( v) Y. f  o- t3 t0 R! dOriginal source medium : Blu-ray
- X" W0 r$ P! X) ^* q
4 `4 A* I+ V$ T, jText #10- d6 w% @* \& g5 r; Q9 d7 [3 `2 x
ID : 167 u5 l8 H5 I  O  ?
ID in the original source medium : 4616 (0x1208)( ~6 S; w6 a1 u5 y2 P9 h1 N7 a* j
Format : PGS- M. @$ |) ~, w! o
Muxing mode : zlib
; j7 c+ d/ R' y: TCodec ID : S_HDMV/PGS% t: k$ [( @8 w
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
) P0 J! {$ t- CDuration : 2 h 2 min" W1 r5 |* @7 N, j
Bit rate : 22.8 kb/s
4 Z, `7 Y; q3 m: c' v3 m7 OCount of elements : 2022
( M( m: D# o5 E# ]8 BStream size : 20.0 MiB (0%)8 |  q: q* |; g8 e& h. M* b
Title : Dutch-PGS
6 Y' W  e$ g" w( E/ C# nLanguage : Dutch7 }9 s0 ]: ~( Q  I! f
Default : No
% Z! W1 a- _; c* V$ n/ tForced : No
2 `& ^# N2 f$ {Original source medium : Blu-ray% q& G2 ]& k- V" Z& p( Y

1 d# g; [& o( Y' C, b8 sText #11
$ Z" S* N/ V- g+ u/ b- }# PID : 17% |. B( f3 v. m8 ?
ID in the original source medium : 4617 (0x1209)0 W4 L7 w* J3 `; |5 S% @1 S' |
Format : PGS0 r. ]! Y4 E( ^+ r  m
Muxing mode : zlib
3 B8 C( O% W' O5 ^3 l" g) ACodec ID : S_HDMV/PGS6 J- ?- ?) E5 L" V
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  P0 p, G+ F; y* cDuration : 2 h 2 min
8 W$ Y2 G  b% U; w6 d. H3 }" Q. zBit rate : 21.3 kb/s8 t0 e6 S3 \( t& }8 H
Count of elements : 1956- E+ v8 v' ?+ m: w
Stream size : 18.6 MiB (0%)
! @* n+ o7 h% Y7 X" Y# `Title : Finnish-PGS. h7 j, x% g0 Z. z3 ?. _' m
Language : Finnish3 b) w' K6 u8 r$ T& L. D% I
Default : No# v  L; c4 r, a3 z& E  _) k" B
Forced : No9 k" U( F) B& ], a! M7 b, z' g) F3 n
Original source medium : Blu-ray
1 h1 H' Q4 T# @& T8 B; H0 N
/ M) C" n6 Z5 P8 f% sText #129 X. {% e& M3 ]+ u5 ?0 H( a" q  l
ID : 183 K, ?2 v, a0 {
ID in the original source medium : 4618 (0x120A)  {0 F5 `9 |4 z7 B
Format : PGS
% W; O+ u- U# \* G" uMuxing mode : zlib/ [% A, n6 \. z
Codec ID : S_HDMV/PGS/ u8 l. v' o; H5 e* H/ ?$ c
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ b* B7 f8 q0 M# U$ mDuration : 2 h 2 min0 N; `$ a5 b" v. _
Bit rate : 20.6 kb/s
' ?9 y1 u- Q# `( o8 Y5 I0 UCount of elements : 2364
4 D& t6 }- W% ?5 m/ e" KStream size : 18.0 MiB (0%). Y1 O4 p9 T* G/ [
Title : French-PGS$ ~5 w9 }! ~) R: m
Language : French
4 m- @# k4 y' Y. _+ V9 l0 fDefault : No
! _$ @, v! k  t8 b8 A/ o! tForced : No
) _$ n( \$ b8 K/ ~( U1 ~Original source medium : Blu-ray
" w# L5 H  |) ~6 ]! R0 o8 i0 C; @6 C3 @; `5 j- w4 P
Text #13
$ U$ @* P2 V0 x% u) g6 v. qID : 19' i; P: d+ v0 p3 y% L# l
ID in the original source medium : 4618 (0x120A)
8 @/ G2 A& v. m! l; lFormat : PGS9 B$ B* k5 Q, e: t3 J$ O( ]  t
Muxing mode : zlib  {8 ~- }+ d7 R: O( B
Codec ID : S_HDMV/PGS! j! U/ E3 o4 S. M4 S! K/ V/ D
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 }1 E, w) ]3 C1 r, J7 mDuration : 2 h 2 min, p$ u1 x- O! V: C+ q
Bit rate : 293 b/s% O) @$ C3 B) F+ e' c* l) |, C
Count of elements : 26; e- P: U. f  |7 Z+ j/ T
Stream size : 263 KiB (0%)
- z& G/ K1 b. X0 ]& KTitle : French-PGS
1 o% _6 a( D: Q# ILanguage : French1 T' M! \/ ~% y
Default : No
$ h* Z( u; F- ?6 f. C1 N% oForced : No% l0 b9 S9 _1 ^0 x" m/ ^; ^
Original source medium : Blu-ray" E. N4 T% e/ O$ ~
; ]& ?/ E- i! D9 }+ \
Text #14
4 z* G8 B/ w" Y1 |2 [ID : 202 ~& i, R( \& z7 t" j2 [9 h
ID in the original source medium : 4619 (0x120B)2 |5 J& V( U/ B- C0 }" A, e
Format : PGS+ }& G0 P, B! c6 N1 Y: c9 [
Muxing mode : zlib
7 e1 `% |: V& m+ ^+ c8 s% ECodec ID : S_HDMV/PGS
, ^" K- p7 R5 e, o1 @( i+ wCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs3 D' b/ a: s5 V! A
Duration : 2 h 2 min
% ?" A* M1 x4 N. [, T, x) n5 hBit rate : 18.4 kb/s6 V* x% c6 B9 g! f2 v$ D
Count of elements : 2386+ h/ G( s7 n) o
Stream size : 16.0 MiB (0%)
: p" J" t) Y! C- `: N  {& N5 R; HTitle : Korean-PGS
5 K% V; ?: u1 ]5 y8 D& g9 NLanguage : Korean7 m" `; d4 O: U8 Q5 y
Default : No
% u' m3 ^5 ?# s' \Forced : No
( u: x: E3 \0 [, m1 E- O9 S0 FOriginal source medium : Blu-ray2 x- A+ a, R) k: p

( q2 E5 ^2 I" l( T- uText #15- g6 ?# F4 b# w3 y
ID : 21
: w" x7 N( ?/ v6 C/ XID in the original source medium : 4620 (0x120C)
7 A) _6 g7 x% c; [' u5 B) HFormat : PGS
7 R  j* G/ i- s6 M" J# @5 b" GMuxing mode : zlib
$ G* o) h$ p$ Z$ ACodec ID : S_HDMV/PGS: M  d, {- g: \2 o$ m
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" \$ d$ [& I. r: `
Duration : 2 h 2 min
5 z( Q+ M  h* v! Q; wBit rate : 22.0 kb/s
: T8 z9 k1 N4 u2 X# R' D, qCount of elements : 1822( I- M* E. Z, J8 F6 v1 H
Stream size : 19.2 MiB (0%)* ]& i" Q. o1 M& k
Title : Norwegian-PGS
+ V6 E" X5 |3 _! e* @  u: K+ `Language : Norwegian
" n3 `( i1 Z; A; _3 I# rDefault : No
$ f, |! c' h  m6 d  z7 T: k# d& CForced : No
( V( U, O( ~$ xOriginal source medium : Blu-ray
, ?; i4 [' D5 k5 |, ~. H4 s. o5 P( v
Text #16+ ^3 B2 z' Q! W4 \& @
ID : 22
# E3 C, L, F2 kID in the original source medium : 4621 (0x120D)
# q1 |# U$ F& [1 w# SFormat : PGS
. b7 g+ \2 x0 W: |Muxing mode : zlib% O$ B* _- S6 P' x  C6 t1 S
Codec ID : S_HDMV/PGS
5 Q* z, K' {7 ~, pCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ O" @& t9 f8 m- UDuration : 2 h 2 min$ ?( U7 i+ V( G! I$ p2 W
Bit rate : 22.0 kb/s
& K6 I$ U' Z& G  C4 z9 Y) Q7 k3 Y9 Q0 wCount of elements : 2368! T2 ]; W. G+ q' @* S
Stream size : 19.2 MiB (0%)2 f1 g" e0 m2 e2 \. f  D
Title : Spanish-PGS+ s+ g- v( x! k8 v+ Y
Language : Spanish
/ A! {6 a, k/ B& ~9 ?; q3 fDefault : No
7 b2 r) G8 l5 s2 z9 _Forced : No
4 j! V" O0 w1 X, \1 JOriginal source medium : Blu-ray$ @/ d% d0 Q$ t- h% B2 K. t$ U7 R
2 C1 U' W7 l% O: ^
Text #17% }+ q' I' h+ F0 G
ID : 23
, k% s  A7 `4 f7 D/ I( ^ID in the original source medium : 4622 (0x120E)
3 E; }5 x' k: J8 J( t  @# D9 BFormat : PGS, p6 D+ O- S( ~  [
Muxing mode : zlib# n* N: C9 h; a7 o; R
Codec ID : S_HDMV/PGS9 b( G, q2 G& }
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# L3 ]& y6 q' CDuration : 2 h 2 min
8 B' ^/ \% p+ R( l+ d# iBit rate : 21.1 kb/s- E! f% ~' C' g. G: i  J
Count of elements : 2162  [% o7 j. H# J# p& t  ^* w
Stream size : 18.4 MiB (0%)
6 `# i) k7 d4 \8 W9 o1 K- ~" uTitle : Swedish-PGS
* z# g6 `; s0 M' ]/ O0 L( r  g. @- Q3 nLanguage : Swedish" z4 l$ ~* n! @$ O! P  g4 U0 C2 x
Default : No
2 x; O7 U$ l  R4 O+ ?! T6 \Forced : No1 ~5 l( w: l5 m" I3 {; j
Original source medium : Blu-ray
' R/ M" ], S* n, Z& [, {" A8 o5 |* Z! }4 _6 ^8 n5 c+ d! B1 i: W
Text #18
2 Z: n; I; ]1 E1 EID : 249 p- v( T. H( [, v: h( k% ?2 ]$ ~
ID in the original source medium : 4623 (0x120F)) p  f6 J) t5 m
Format : PGS
4 r2 {! [9 ?+ H5 |+ v) g5 w1 qMuxing mode : zlib
' {+ N8 x4 d# g- w( h. t( q& ECodec ID : S_HDMV/PGS3 ]9 E7 v2 |  _! M
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 I0 F* J6 J& P6 N1 v/ ^0 p- M
Duration : 2 h 2 min" l+ X, d9 P; L- H" z/ R7 q2 l
Bit rate : 24.5 kb/s
6 ]. k0 ^5 H, O3 D; e1 e$ n7 T* QCount of elements : 23828 |$ g2 b$ N; \( S8 P! c2 O
Stream size : 21.4 MiB (0%)4 V8 Z; q, D" k# Q. g7 u: T
Title : Thai-PGS
+ _  f# k/ N+ OLanguage : Thai1 x2 B4 f: J" G; p9 ~
Default : No: Y7 O) q; z8 k& h7 r
Forced : No' Y3 u! c5 f2 W0 r& s
Original source medium : Blu-ray& S# N" g6 g( S1 e2 f

2 ?% a4 M* s: d! {' q, e* _Text #19
$ F8 p7 P, L+ x) d5 c! bID : 25
8 F9 {; t; H$ d1 _" G; bID in the original source medium : 4624 (0x1210)
. B+ I$ {( ~, S: t* M  N+ |2 y2 {Format : PGS7 Y) z& v: O$ t
Muxing mode : zlib
7 ~0 w1 T  N& v4 s7 w; z( SCodec ID : S_HDMV/PGS& Z$ D" w+ ^& ?
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% U, |; {  @) DDuration : 2 h 0 min8 ?1 e+ T& b. j4 }
Bit rate : 69.2 kb/s
6 ]- W/ Y' A, m, i6 A5 m) c- UCount of elements : 4445" F+ t7 E9 \: f4 z
Stream size : 59.8 MiB (0%)4 }! |* `  E% W: c7 d0 t
Title : English-COMMENTARY-PGS
7 {7 O1 e1 o! ~$ uLanguage : English% G1 V% m' o2 W9 b
Default : No
( S! f8 j/ ~# f5 Y" W1 E( {Forced : No) u: g5 P1 R6 _
Original source medium : Blu-ray
/ z* F4 X- J2 e$ A( Q4 G+ R- p: c9 ?
Text #206 E+ V5 _! N1 v2 H7 q
ID : 26
# W8 a6 L3 L* w: XID in the original source medium : 4625 (0x1211)& H$ N8 A  n) v2 B/ w5 ~
Format : PGS
0 W* L! }* y. j, L+ k/ MMuxing mode : zlib
' o* k7 v/ {; jCodec ID : S_HDMV/PGS/ F- U/ }6 k3 Z1 R
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  V2 n: G5 z; j' l, QDuration : 2 h 0 min! N/ R  U' ^+ c5 F
Bit rate : 56.4 kb/s4 M4 f" ^, f& c3 Q6 v- X) }! S6 F
Count of elements : 4344% g5 ~, t! n: u+ \: R
Stream size : 48.7 MiB (0%)
) [, r" m1 Z) z% ?* HTitle : Chinese-COMMENTARY-PGS8 U5 a4 }6 r4 @0 m+ b2 B
Language : Chinese
- y, t1 V4 g  z8 S& zDefault : No
% O3 x  t( c4 n. `. QForced : No
  j- k9 q7 l4 @0 W* y% tOriginal source medium : Blu-ray( @% M' A2 N1 ~% x/ z# x/ Q

! I" ]( c& c' {0 aText #21
3 K) I& w8 N: [$ c) y" G  uID : 27# b! Z" ]3 K3 T+ r4 d$ t
ID in the original source medium : 4626 (0x1212)& r' \+ I6 A$ D# C/ m2 Z
Format : PGS
4 R9 O/ k3 |2 g7 R  BMuxing mode : zlib
  c* E: ]% r" |* @Codec ID : S_HDMV/PGS
2 G; S% K- u, T7 c1 b" ~Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* c3 j- q( |5 }! A* s" o
Duration : 2 h 0 min
6 z, i9 r' ?  r/ LBit rate : 55.4 kb/s; v! |& j0 N6 C% O
Count of elements : 3422: L! ^' Z4 ?: N7 ^
Stream size : 47.9 MiB (0%), @7 Z5 ?+ i: w: q: T: H
Title : Dutch-COMMENTARY-PGS& P' R9 Q  L% }+ C
Language : Dutch. y7 a% R, F. z. W" m' s' _2 p
Default : No
" W9 R) |; c) q2 G. jForced : No
( d  j# `9 o" e& v; OOriginal source medium : Blu-ray
1 W" c7 P1 B0 s8 F* V
0 B9 K1 e/ b: @. K8 xText #22: }! w7 q# f$ I+ G5 A# E. N
ID : 284 [! L9 I' G0 c  _
ID in the original source medium : 4627 (0x1213)
4 W- G. U( l3 J$ bFormat : PGS
8 ?: Z2 w6 h% Q# @+ r/ Q; VMuxing mode : zlib* q' [; a6 f5 q0 ~
Codec ID : S_HDMV/PGS
- c" D+ ]$ d# z. u- ~Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs" C; z# R. o& m3 u
Duration : 2 h 0 min( }* t6 c9 M) V3 w2 P( c
Bit rate : 53.4 kb/s
  |' A, n, Y2 M- [! k  q: {  MCount of elements : 42009 R9 D5 L/ e. V6 ?: n( p
Stream size : 46.2 MiB (0%)9 Y9 Y. N; C  c* d
Title : French-COMMENTARY-PGS
  i. t: f4 F( w3 n* F1 V2 n. @Language : French
! x' b) M4 Q. tDefault : No
' k% D& @0 O  h, b4 k# rForced : No7 c8 d6 m3 D3 h" E1 X5 W' b8 q
Original source medium : Blu-ray
' X6 F0 R: ?/ X! q0 l5 B% \- F
; o9 ^9 J. q& r. I* U$ gText #23' u0 y' h) l# f! x
ID : 29* i2 N$ d9 y$ N+ G
ID in the original source medium : 4628 (0x1214)
' C1 w) H: L( VFormat : PGS' O7 q3 B& d6 H- g9 Y: h) [
Muxing mode : zlib. Q6 t( Z! P! {# z) t3 Q
Codec ID : S_HDMV/PGS
* ~1 v4 e  G# ?4 hCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ z# b* k, B* d5 Q+ u9 m' RDuration : 2 h 0 min+ }. f) i, C8 p0 A$ T6 l
Bit rate : 50.3 kb/s1 ~( n6 K6 }6 J4 Z
Count of elements : 43447 G2 U+ H4 c0 q# e
Stream size : 43.5 MiB (0%), \. r/ `: r  _$ V) ^0 n
Title : Korean-COMMENTARY-PGS
5 j7 o4 [& H) _% u+ ^# g; ?Language : Korean
# _; q2 R/ w% \6 k9 G& iDefault : No: E( r7 \. k5 p8 v! n) {) t& Y
Forced : No* T9 t# ?7 ~8 r5 x6 C. [7 u
Original source medium : Blu-ray" q$ O% h8 s/ Z& U9 L" L$ }% |8 I: C
/ Z: y8 f0 g: T% g5 I5 E# }& a
Text #24/ d6 V+ e6 Q; v+ U: d
ID : 305 u( S  ?0 k5 `. f0 \9 m
ID in the original source medium : 4629 (0x1215). y, Z: z! A3 Q
Format : PGS
; O' F6 B$ \8 x& |/ TMuxing mode : zlib
4 l* L" Z$ J6 ~1 }Codec ID : S_HDMV/PGS# q0 M4 L8 K* d( K6 h$ _. u
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ O  z) D% F/ N! ?* UDuration : 2 h 0 min6 z  K! B, A7 t9 [4 P6 J" ~
Bit rate : 57.8 kb/s
* D  B$ g( [. I) D, G: {4 NCount of elements : 4262- s' J5 [: r" M2 k9 X4 G
Stream size : 50.0 MiB (0%)
, T  c0 h' g( f' G3 Q* vTitle : Spanish-COMMENTARY-PGS( _1 l, z: K; Z( x% f' E  x
Language : Spanish$ n; `) m; S. y% u' S
Default : No3 W! R  b( ?* |5 z
Forced : No
1 O, Y% x/ [2 O* D6 M, F, BOriginal source medium : Blu-ray3 C; p/ J: X7 T! a
( O0 T9 }1 @3 D
Text #25" D  `; i* K% {% ]
ID : 31: h: l+ e. Z' I( u
ID in the original source medium : 4630 (0x1216)
0 ]) {7 |5 z6 M- R& g3 n* EFormat : PGS& t0 X. @, }+ y5 \- r2 d, f
Muxing mode : zlib
) K2 k6 F% u2 w" I' q3 b9 MCodec ID : S_HDMV/PGS
: h- W  |4 E- L5 U$ ?Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ ~3 Q. S5 d5 v( E7 |+ hDuration : 2 h 0 min
6 N9 i9 p: y  }2 E% mBit rate : 63.3 kb/s
! r/ j" ~) X+ hCount of elements : 4344% F- ], O3 c6 M$ r' l9 h. Z
Stream size : 54.8 MiB (0%)1 o6 L+ [" I$ x
Title : Thai-COMMENTARY-PGS
( y$ o, D; }, B1 oLanguage : Thai
2 o0 B+ |% S: T# |% `; c, oDefault : No
$ _$ U% E2 Q& _' e9 C1 a$ cForced : No" K3 V- g& ?. x! ]
Original source medium : Blu-ray2 v; w) b) F8 v4 ?4 @) }$ P" s
) O) h/ }, M1 h$ K
Text #26* F/ B$ C5 |. t7 m, M0 M
ID : 323 p3 E3 n2 ]; _
ID in the original source medium : 4631 (0x1217)
' \+ O" ?5 W9 ^0 U( T# qFormat : PGS# Q+ i2 V  ~' h( y/ `; |0 R, x
Muxing mode : zlib! N/ X2 b% ?' f  X' p" t
Codec ID : S_HDMV/PGS
  Q. ^# d- |3 {! PCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ n% {# [5 ~( b( d6 v; K' ?Duration : 2 h 1 min
# z- a. n! E; `( X% CBit rate : 69.4 kb/s
5 }: c, h# N: V) b! E1 DCount of elements : 42165 n0 J4 y9 t. b' r- y2 ~% f: y8 g9 i
Stream size : 60.4 MiB (0%)+ h, @4 w& S! G4 _6 `6 w. s- z% g0 l
Title : English-COMMENTARY-PGS
$ M4 X1 n. K: K7 n4 H) PLanguage : English6 E4 A$ m: [! P7 Y7 {' D, \! M9 e
Default : No" ~. Z$ }2 V. D2 f" n0 I% T
Forced : No
$ g( V" v3 z$ [- C) j3 gOriginal source medium : Blu-ray
* B6 z$ v8 L2 g9 H( @$ m& R; F; i* A5 K, p: l
Text #27
! }: a' E7 j& Y& X& G. i& o& _ID : 33
7 K/ u, i" A! Y. q1 p- M2 hID in the original source medium : 4632 (0x1218)# l& \4 A3 v8 s9 B
Format : PGS# G* C1 A$ M& g9 U) X9 k7 @  r
Muxing mode : zlib
) K: ~0 Z  h8 b9 _+ _/ c6 cCodec ID : S_HDMV/PGS
7 ~4 L% o$ N( Z. N# d3 wCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 Y* C5 `# ~% D! o# R) s' T$ V
Duration : 2 h 1 min
( V3 g  w# g; Q2 s8 g, k( LBit rate : 57.1 kb/s
. u; }* H; _8 F$ ZCount of elements : 4130
: l, \& Y& d: A& P  ?Stream size : 49.7 MiB (0%)& N" b  ^; I; `9 ^0 S
Title : Chinese-COMMENTARY-PGS* ^  U3 {3 S* d1 o; _
Language : Chinese- l5 N1 F8 ^  M* s/ Z
Default : No) _3 t% b, `5 L0 ]. v  b$ ~) c- D, s
Forced : No
3 B6 \5 w9 O+ |, W' bOriginal source medium : Blu-ray
6 v( {! v5 m! ?) A% n/ g& w+ e$ Q2 O, @" q4 z4 O9 l) y* S
Text #284 U7 w" q8 h( S& Y) ?
ID : 349 U3 t/ k& ?3 }) L/ h' R2 D, C7 ?6 ~2 \
ID in the original source medium : 4633 (0x1219)
2 t0 F& L' p$ Z# H' ?5 v( X- a, KFormat : PGS
9 P% F- l9 V. n8 AMuxing mode : zlib+ k* x; E# x7 |5 O4 q. t" ]" v4 O
Codec ID : S_HDMV/PGS
0 _" A" ?, _# E1 P3 e% o7 J  sCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: l# H- C- ]! @, m
Duration : 2 h 1 min+ S( `6 Z7 G$ i3 G
Bit rate : 57.4 kb/s
  z- H, }5 z! f0 r7 f: {# @9 tCount of elements : 36783 ?3 A1 K& P+ T8 }: g$ f
Stream size : 50.0 MiB (0%), p4 K5 n  K# M$ i8 }. a7 W7 @3 t5 b1 B. D
Title : Dutch-COMMENTARY-PGS
, J5 l  J; W6 q! W) a# |Language : Dutch; x3 J: o* `) f4 }* G0 g
Default : No6 l& P' H  t. _. n* d* @' F: d
Forced : No
8 K, o8 T$ |) C% i) \1 fOriginal source medium : Blu-ray
% \+ t; ]+ B9 Z! |9 g
# t9 _" x; Q0 T) o# UText #29
. t( {( Q. k7 v; h2 o9 {- rID : 35
; ?# }2 T8 J4 b7 w+ HID in the original source medium : 4634 (0x121A), n. X# H; m8 x/ z/ ?
Format : PGS
) m4 W( ]6 e9 yMuxing mode : zlib
  g# j+ _- O) h& j: [" @5 C& Z6 x* ~Codec ID : S_HDMV/PGS, Y6 z& U* |! }! |5 r1 H
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  f! h: Z/ z' w( s
Duration : 2 h 1 min( k; r/ k/ ]: J4 ]
Bit rate : 63.2 kb/s' A! y4 L: b, ?$ c
Count of elements : 4128& \9 Y4 a/ g8 R9 V( @- ~
Stream size : 55.0 MiB (0%); Z& ~9 g9 x3 }
Title : French-COMMENTARY-PGS6 Y2 [; M" T9 n! x& u3 W& f
Language : French
" I5 z$ ^0 }/ q) Z  ~; C1 BDefault : No( E  ?* d4 f: ~* q" E
Forced : No
& R+ g9 x, G% a9 n7 Q# g8 S9 dOriginal source medium : Blu-ray
  ?1 J! a  R+ U* h" ]% L. g% u9 c7 W6 C  p6 j6 F+ p0 Y2 ]
Text #300 j, H) B$ O. m
ID : 368 {2 N1 I- }7 \9 f& N/ P3 s5 y
ID in the original source medium : 4635 (0x121B)
" G5 m# S9 I( k$ h/ _5 ?Format : PGS' K9 e  u% F) [
Muxing mode : zlib5 F* x3 W; q1 x! f
Codec ID : S_HDMV/PGS
2 v9 d/ b6 }+ h% D& tCodec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: }; j" y9 U6 j/ F
Duration : 2 h 1 min
7 `$ o5 Z- U3 eBit rate : 51.9 kb/s6 p! h& j/ _. o4 _3 s1 |5 B5 D
Count of elements : 4130
6 [$ {! n4 ^! B5 r" aStream size : 45.2 MiB (0%)6 [4 l  O9 Z$ n  \3 `
Title : Korean-COMMENTARY-PGS% }7 Q! _1 D2 b7 n) B$ q; H3 `- C( v+ W
Language : Korean
+ T6 P) f4 s9 N3 P0 Y) f6 _) jDefault : No
9 m' B8 f4 ~* OForced : No2 ~; ~- G0 x; U+ x7 Q1 r% h
Original source medium : Blu-ray9 g  S  ~8 a) Z- e% ]' U& b

  o: k! V, Y& L! IText #31
( Y& _% X* \5 y3 z0 CID : 37
/ z: ~4 c; v. aID in the original source medium : 4636 (0x121C); Y  ~' H8 ^& B
Format : PGS* B( \$ ~4 m0 O$ G+ B4 Z0 B% p
Muxing mode : zlib  }$ ?8 T3 [8 i0 c9 w
Codec ID : S_HDMV/PGS6 U# K' Q" X7 C7 m: V  b" Z
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' Y8 D2 c  k9 G7 O8 b
Duration : 2 h 1 min  }! O4 z; ^1 P$ B& P8 H, s
Bit rate : 59.6 kb/s3 }8 E# J  q7 a" q& `
Count of elements : 3724# K" G+ [1 k( |9 T& s- A, Z
Stream size : 51.9 MiB (0%)
  E7 F8 r$ x0 k$ i; U8 H: i) |Title : Spanish-COMMENTARY-PGS
, F% E' N/ k7 q3 |; t& h0 vLanguage : Spanish
$ W4 `. m; c  g$ o5 w' L2 yDefault : No; s; H5 `: ^) W, a
Forced : No0 O- t5 K1 n) Q' m0 G! w/ c
Original source medium : Blu-ray
' x$ f9 k- r* G5 F& g
  E- D/ p7 L7 C' FText #32* K  {8 j  p" b6 v0 J; F, Y% K
ID : 38/ w8 P) i4 ]8 }. \. P
ID in the original source medium : 4637 (0x121D)4 K. M8 h& o# D7 o
Format : PGS# @# l2 V, D! H( u
Muxing mode : zlib
  u8 |/ D4 {: LCodec ID : S_HDMV/PGS  B. k, R8 |& I7 X# L& l
Codec ID/Info : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ Z+ T" m- c: N& X" n% m; n" L" Q2 jDuration : 2 h 1 min  \, y- d" s$ m7 Q0 |8 B
Bit rate : 68.8 kb/s' t7 ]" S2 P8 U, A+ M
Count of elements : 4130) e5 ^- |- J! B. J
Stream size : 59.9 MiB (0%)$ m9 c' p' K( \2 f& Z
Title : Thai-COMMENTARY-PGS( Z, |3 O! y% P, y
Language : Thai
7 N4 q) N+ g1 d8 `* ]0 iDefault : No
: ~: @9 ^3 j' Z/ ~$ H' G7 c8 XForced : No
3 _0 L" X" ?, E" gOriginal source medium : Blu-ray/ M! m  N6 S( v. x
( F8 o# B' h% o& w: H
Menu* j! U. J& t, x/ A: z2 X
00:00:00.000 : en:Chapter 01
6 d; A! W3 q) X00:06:23.883 : en:Chapter 02
% Y& |3 ^! Q% l4 ]$ T00:16:44.670 : en:Chapter 03
/ J/ Z% E% b+ `& q& U! `' M* B00:24:52.824 : en:Chapter 04
" |' o) k" }2 h8 q00:37:45.221 : en:Chapter 058 l9 i) O9 I7 g9 ?0 w1 U
00:42:40.266 : en:Chapter 06
* f. [7 E! i& G+ l( G7 |! f00:49:08.236 : en:Chapter 07
( L0 w- M5 u2 n01:04:59.645 : en:Chapter 08
/ Y. V% c7 W! f: o01:07:57.531 : en:Chapter 09
8 X! u# o- g% [3 D( L& A0 c+ N/ p) n01:16:14.444 : en:Chapter 105 Q2 I6 d& q% R* v6 c
01:19:30.849 : en:Chapter 11
0 p0 L9 Z7 @. m: w01:23:05.814 : en:Chapter 12
. R6 m' `3 [/ `% w8 D+ d3 v! o01:28:00.817 : en:Chapter 135 H. Z: a7 X! d8 X( p
01:33:31.606 : en:Chapter 14) i' g3 W, K6 |
01:42:17.089 : en:Chapter 15
# I2 A4 U) ?. L8 I0 X; L7 |01:49:46.746 : en:Chapter 16
- {2 g' C$ w2 M5 B- \3 s
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

396

帖子

2053

积分

Sponsor

金币
44 枚
体力
1274 点
QQ
sunday_119 发表于 2021-2-1 09:31:09 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
! B. m/ C$ I7 b) t0 s1 l祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!7 H' O# k3 e2 w0 r( `; B3 Z1 \3 i

1

主题

463

帖子

1482

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-17 12:25:57 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!9 a' ?* Y3 a+ F4 r. b
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
. ~: w$ @; \6 I2 @% e& t9 r' C4 A

71

主题

2208

帖子

8495

积分

Sponsor

金币
919 枚
体力
3072 点
lanpanshuma 发表于 2021-1-29 06:59:17 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!0 _- _/ T* x# I6 a" i4 k: W
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!0 P9 d3 {) L3 w- k5 w
该会员没有 ...

0

主题

23

帖子

251

积分

Sponsor

金币
152 枚
体力
47 点
yzxuefeng 发表于 2021-2-2 12:55:06 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。- A& k1 v. y- [" @
I love your Blu-ray movies Forum!. F& x, x2 j# W$ e

0

主题

366

帖子

1502

积分

Sponsor

金币
14 枚
体力
798 点
luyife 发表于 2021-2-3 15:43:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

0

主题

12

帖子

212

积分

Sponsor

金币
124 枚
体力
62 点
szhch13579 发表于 2021-2-13 12:22:02 | 显示全部楼层
看到楼主的帖子,真搞笑

1

主题

463

帖子

1482

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-15 11:38:29 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
% z3 Z* r$ e: u6 S7 u/ L: rBlu-ray movies Community: my favorite!
7 O, t8 X6 g4 B8 |' A2 L

1

主题

392

帖子

1483

积分

Sponsor

金币
33 枚
体力
688 点
firendzhon 发表于 2021-2-17 22:24:50 | 显示全部楼层
绝命毒师电影:续命之徒  谢谢分享
2020第一天 ...

0

主题

138

帖子

622

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
276 点
QQ
xieleinb 发表于 2021-2-19 21:54:31 | 显示全部楼层
非常感谢哦。。。。。。。。。。。。。。。

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-3-9 11:29

快速回复 返回顶部 返回列表