BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 127|回复: 4
收起左侧

[蓝光原盘] 圣人莫德/暗黑圣女 [REMUX无损版] Saint Maud 2019 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 24.45GB

[复制链接]

8045

主题

8239

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11432 枚
体力
10281 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-2-3 03:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
A pious nurse becomes dangerously obsessed with saving the soul of her dying patient.4 w+ e% x, C: `+ u( X) W; P
0 D. l! P# ]. @2 t  K# ~5 i
01.jpg
0 h- @; J4 R5 S1 v, V' o
2 j' H% J8 I: V8 ^◎译 名 圣人莫德/暗黑圣女(台)
+ }9 ^  }, c$ Z& @  v◎片 名 Saint Maud
, m6 ~0 |) f$ e◎年 代 2019/ E7 C9 |7 B" l$ k6 ?0 C. v. ^' }
◎产 地 英国
( ]% [# V/ v4 ]  Z0 x  T◎类 别 恐怖
: D0 ^% K- K- M+ m& z: t◎语 言 英语; H4 H" A7 V+ V9 ?. v
◎上映日期 2019-09-05(多伦多电影节)/2020-07-17(美国)/2021-02-12(美国网络)
" R( f7 h  h. ^+ T% d, c5 W4 C◎IMDb评分  7.0/10 from 3,273 users
* v6 {, _& l* [) ~  q- B◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt7557108/2 R& B5 M( Y7 c7 Q3 I' Z2 V
◎豆瓣评分 6.4/10 from 91 users4 E2 c% I7 g5 s/ C$ M9 U1 L
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34805216/1 B/ s5 l# s, D- ~
◎文件格式 x264 + DTS
/ h8 T& H6 l  Q4 _$ e) E◎视频尺寸 1920 x 1080
3 K$ G. t! h) k* m◎文件大小 1DVD 24.45 GiB
3 N3 U/ z8 i$ v" [- L, v4 x: Y◎片 长 1 h 24 min$ J5 n0 g( n4 I: g
◎导 演 罗斯·格拉斯 Rose Glass) P/ F) J1 _0 f; C% ^, Q. H
◎编 剧 罗斯·格拉斯 Rose Glass
4 M$ `% J$ Z8 l2 _: P◎主 演 莫菲德·克拉克 Morfydd Clark
( V5 @% [2 F8 c* i' Q. S. b     詹妮弗·艾莉 Jennifer Ehle
' Y) G& M* p4 w8 J     图尔洛夫·科维里 Turlough Convery" [* A2 j8 w% U4 b
     莉莉·奈特 Lily Knight4 C  ~* ~. Y$ O! b( k5 [
     罗茜·桑塞姆 Rosie Sansom
8 |: y" j6 n% R& I9 J% P     莉莉·弗雷泽 Lily Frazer( J' u5 E$ t. v6 L
     Linda E Greenwood
5 o) H, a/ X9 @- T) l( C- {     Noa Bodner
, T/ m; X; o1 r' J     马库斯·赫顿 Marcus Hutton
$ J; @5 V4 Z7 S, f7 g+ A0 o3 R     费丝·爱德华兹 Faith Edwards* d+ p- d2 b2 q9 r! @. s
     Carl Prekopp
5 O% O  A1 M/ I7 i$ v     Susanne Schraps1 T9 v3 F6 m4 S# w: a+ Q
     Jel Djelal
5 O) O$ Z# W* R     Fiona Thompson% j# b% W6 ~6 t! V" C
     Jonathan Milshaw
- I5 k( y0 w( M     纲高向井 Takatsuna Mukai
, ]$ J7 X1 L; c& K6 J. t  {( {  @& V) j0 M) _% R6 N
◎简 介    3 P8 Q# n' u. R! Y$ v& ~

4 c- V' \* o5 ~/ n$ s 莫德是一名年轻的宗教信徒,她的职业是私人护理员,她在拯救迷人的病人阿曼达的灵魂时,对其产生了极为危险的迷恋。
# Z0 F- ]/ |  X# I7 x, t Follows a pious nurse who becomes dangerously obsessed with saving the soul of her dying patient.
  p( t! \8 Z1 m' U  B, I( }  j' H: b$ R% F$ ~! X: x8 S+ X
◎获奖情况7 ~$ @( o% s$ J
8 [# q7 e+ E8 A2 D
 第23届英国独立电影奖 ?(2020)1 {; a5 [8 Y  f4 D  h% F' U$ L
 最佳英国独立电影(提名)( s2 d, P, L8 e) y: Z3 ]7 C- X
 最佳导演(提名) 罗斯·格拉斯( c- T/ Z% z" M. ^( k% d3 ]. c
 最佳新人导演(提名) 罗斯·格拉斯" C) @6 g  f2 b$ C8 Y, m& p: m
 最佳编剧(提名) 罗斯·格拉斯' a% h' p( J' y
 最佳女主角(提名) 莫菲德·克拉克2 S+ r- p& S" j1 ]" F
 最佳女配角(提名) 詹妮弗·艾莉
. S' `$ j+ k' p: F 最佳新人编剧(提名) 罗斯·格拉斯, T6 M3 W7 c. n* C
 制片突破(提名)$ u' I1 Q# @( a: E, n0 b; ~
 最佳选角(提名)
2 o& V. O5 l) f3 ^$ a7 F* f 最佳摄影
! I& p0 X- I& W8 A 最佳服装设计(提名); d- J7 k2 h6 I! A- }1 M
 最佳剪辑(提名)
& [1 q0 @" _+ ?2 `' B& \9 S+ |* t 最佳化妆与发型设计(提名)
2 j- G5 W3 R' w/ K( W 最佳音乐(提名)
0 a# I& y! p3 g; a 最佳艺术指导(提名)
4 G6 I' r0 n7 L% t+ ]: E  } 最佳音效(提名)& {* e1 \% p- H: f  c
 最佳视效(提名)
7 X# U: n" u% @) |3 G# [- F" I  F$ y6 k 
0 z& L5 f, F  f" D 第41届伦敦影评人协会奖 ?(2021)1 u3 N! V4 `2 n. q1 F( C
 年度电影(提名)" Z* s! I9 x/ c
 年度导演(提名) 罗斯·格拉斯4 v4 \# g% s5 ]2 y3 L
 年度英国/爱尔兰电影(提名)" n# o( w1 T7 [  U3 o  z
 年度编剧(提名) 罗斯·格拉斯3 V' J4 ]% _. }9 e; Y3 f3 Z! Z
 年度女主角(提名) 莫菲德·克拉克/ Q5 a0 g, E- D
 年度女配角(提名) 詹妮弗·艾莉) u8 [, X7 r% H) P$ |
 年度英国/爱尔兰女演员(提名) 莫菲德·克拉克
  R$ D$ c) Z$ [ 年度突破英国/爱尔兰电影人(提名) 罗斯·格拉斯% `/ E" f' u6 P9 }
 ) T; |1 i; |/ \. ?5 X/ Z
 第24届美国在线影评人协会奖 ?(2021)
0 K8 k/ q8 ^4 n5 H( a) ^/ M 最佳非北美上映影片
5 k( [5 m: ]* C
Video: P* m/ `/ e1 s: @' B
ID                                       : 1
7 Z9 Y% y/ }  W+ dID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
4 i. i4 q! x* |$ L3 GFormat                                   : AVC
5 X. ?3 B2 G0 u: V- c% ~9 XFormat/Info                              : Advanced Video Codec
( y, Q0 X  j6 @9 W. Z6 @: d8 J. P9 nFormat profile                           : High@L4.1
( N6 v; k6 V6 @# u3 vFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames! |3 o6 p4 _3 _4 m  `1 e
Format settings, CABAC                   : Yes
& }. i# f$ ~- V4 ZFormat settings, Reference frames        : 4 frames8 x, H' l5 C! e! h' A: m
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC8 _0 R6 L. W% I0 k# }' J
Duration                                 : 1 h 24 min
! v0 H* t; i$ G- P8 q! sBit rate mode                            : Variable0 h$ V3 U3 w( |% O
Bit rate                                 : 25.8 Mb/s
+ X1 P) v; w: x# V3 `6 AMaximum bit rate                         : 35.0 Mb/s* M# Q0 g) j% L, `$ ]
Width                                    : 1 920 pixels1 E0 A7 X# ^" U* I+ Y
Height                                   : 1 080 pixels+ ~, Z2 X! p& F( ]
Display aspect ratio                     : 16:9: s" M( o4 ]& k3 T8 O6 @: b0 q7 Q
Frame rate mode                          : Constant
0 l. D. ~, v* cFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/37687) FPS
/ a9 V) W+ y1 ?/ ^% eStandard                                 : NTSC! K4 j/ t9 d+ q
Color space                              : YUV1 x0 E5 n& @. b& ~$ A: G- @
Chroma subsampling                       : 4:2:0
+ X) f8 E' i: Y  N* U8 yBit depth                                : 8 bits: D6 z8 X2 a' G% y. E
Scan type                                : Progressive7 [6 M; d8 J2 I; S, b6 C
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.519
9 j! t% W* j" }$ z# |Stream size                              : 18.9 GiB (93%)
1 I/ f1 [- H1 o' k/ z  o, b5 @Title                                    : Saint.Maud.2019.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
$ m: F$ x. b, n* v: j9 ^, h5 W# \Language                                 : English
% i2 A+ e4 o9 y- p  ?( aDefault                                  : No2 b4 A0 p, O8 q% T& T3 s( y! G$ c* p/ f
Forced                                   : No
* `4 ?8 i8 I% V  M9 E5 }/ OColor range                              : Limited
( k0 u8 j1 }1 x( }! x' v! r  I4 G" qColor primaries                          : BT.709
6 Y2 T. |' t: ~7 e/ a/ u) w9 ]1 ~Transfer characteristics                 : BT.7090 M3 ~4 Z" H* ?! h+ C
Matrix coefficients                      : BT.709
2 i/ k- M' p3 `8 F& c- @Original source medium                   : Blu-ray' I$ D) }  l8 t% d' F# a& L

; _: H4 b0 U  HAudio
9 U/ p/ s  j+ HID                                       : 28 m* M( \0 \% O; y" F- Z3 j
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100): Z) J# D: G& ]; q: P/ ]
Format                                   : DTS XLL" V. x1 P8 }7 Q9 U4 H: J" r8 _
Format/Info                              : Digital Theater Systems$ w) s( X5 z6 r9 \3 V
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
" J& m7 W  M/ l% h  X' KCodec ID                                 : A_DTS
7 u1 ^) |" G; }+ _& eDuration                                 : 1 h 24 min" ~7 K& w5 U! ^
Bit rate mode                            : Variable
7 A2 p+ e" N$ P& t! G7 OBit rate                                 : 1 832 kb/s
$ o, o9 D. J4 O, O( v3 KChannel(s)                               : 6 channels
  _4 L9 {* e% x: y2 V# U$ A2 l0 D4 V3 TChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE, }$ r% g1 V0 Z) X% e0 E
Sampling rate                            : 48.0 kHz
8 T. @% C) c" \6 `Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
1 E4 C7 ?  M8 n  J7 ~Bit depth                                : 16 bits
7 f( V) P/ F( @/ Q2 ]Compression mode                         : Lossless1 L9 ?# n" H( t5 Q
Stream size                              : 1.34 GiB (7%), @" K  K! r0 H* P3 I3 ^
Title                                    : Saint.Maud.2019.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
7 f6 r3 g- j- Z) r8 j# K- y7 PLanguage                                 : English3 L5 ~* o- y& a3 V2 p  P  |+ B; w
Default                                  : Yes
: g+ m5 Y8 ~3 w# e+ H9 zForced                                   : No+ [1 E1 [' I1 T/ C! Z
Original source medium                   : Blu-ray0 a) k# ]* o& N2 a
9 ~, j' N( m- V3 W6 ^& g. q
Text #1- v' |. g) H$ \  K. K
ID                                       : 3
4 t. `) r8 D9 Y. h$ ZFormat                                   : UTF-80 g* L& b+ v6 v) u/ v: N
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* A8 i) v+ u# rCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 C6 b* ~. f( f" `4 A+ k2 NDuration                                 : 1 h 24 min
5 C# T( y! D* Y1 O& xBit rate                                 : 38 b/s
3 B8 q) Q1 h4 a  s% ?1 q- bCount of elements                        : 1013
& }7 N( r, S% d/ b  WStream size                              : 28.3 KiB (0%)
  O* M1 l- l  v8 PTitle                                    : English-SRT
1 [) ^' }5 T* i' y* l% xLanguage                                 : English9 P* F9 L5 t: k) E8 a
Default                                  : Yes) n1 x: l: z' T# G/ t
Forced                                   : No
9 [2 n8 e4 z# ]; `; A3 W3 ^. G; k& R4 l/ j
Text #2
1 M: w# m% `2 _" \ID                                       : 4
4 J4 k; @6 ?$ C- @ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)$ ?. N0 v, U5 P# a4 W3 j5 @
Format                                   : PGS3 ^5 }1 _  X5 n  ~3 }; N0 R) `. R
Muxing mode                              : zlib
$ ^. U& c% a  b% u) zCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
. W- x, V) p9 |1 d& h6 q! PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  g, j& n6 m. ^) s" x2 w& I) qDuration                                 : 1 h 24 min
% e; s- x: g1 [+ ?3 xBit rate                                 : 29.9 kb/s& |) q, G8 v2 ^3 e
Count of elements                        : 2243
- s+ p6 {- }1 F" y( w" A$ WStream size                              : 21.6 MiB (0%)8 z8 p& z* D0 R. y3 D; f7 K, @
Title                                    : English-PGS; q* |- o8 D: l4 Q# X
Language                                 : English9 l' }* H7 v! P/ V: l1 D7 r% M; V& j
Default                                  : No
2 B4 D* W! g2 o+ J) g' tForced                                   : No9 n9 x/ r. h, l  c/ S
Original source medium                   : Blu-ray
3 z5 E( z! I" R2 z$ ?6 ?4 ]; E$ h
% H! {. ?% F( HMenu2 ?8 {- q, `% ~
00:00:00.000                             : en:Chapter 01* _+ o1 `' }3 i: \5 e& M0 ?/ ~
00:08:51.614                             : en:Chapter 02
; e# Q4 Z8 e1 O8 T00:13:40.402                             : en:Chapter 03
' C, b1 C/ s0 Q00:17:54.907                             : en:Chapter 04. Z  j: Z& _  G9 j3 x- l
00:24:04.484                             : en:Chapter 052 t% s( ^: f5 Q3 R! t2 D1 P
00:27:32.901                             : en:Chapter 06
: t) @+ w0 n. L3 b- p2 t- Y00:32:24.859                             : en:Chapter 07, S  Z3 i+ X5 H" b& p
00:38:54.832                             : en:Chapter 08$ E! B' ?/ J" X/ H3 E0 t8 S
00:43:33.027                             : en:Chapter 090 k; [' C& _4 y9 ^6 i. k
00:49:45.107                             : en:Chapter 10- F1 o+ o* R2 B& N2 g3 ?) e! X, M  p
00:52:04.663                             : en:Chapter 11
% p! n% O% p; o) p00:57:39.289                             : en:Chapter 12! E5 d. c* m/ G0 E, x- e- P! P- A
01:02:19.944                             : en:Chapter 13
& t5 }& W1 g  O* G01:08:31.315                             : en:Chapter 14
" Q( B$ f/ o  o" B" e  o01:13:28.987                             : en:Chapter 15
3 {. ?* Z3 h+ _  n# A  g" a+ v0 I. S: h9 |01:19:46.490                             : en:Chapter 16
% A% X' A0 d, a( Z7 D* B; {01:23:25.166                             : en:Chapter 17
* {& E% I% S  ~2 m, F/ O01:28:48.865                             : en:Chapter 18  v3 F# E/ M* p" k* V# Q0 e
01:32:35.550                             : en:Chapter 19
. Y/ C& U) F. E, {4 h01:39:53.070                             : en:Chapter 20
. i7 S* ~7 A9 k' K0 e# u8 F
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

71

主题

2208

帖子

8495

积分

Sponsor

金币
919 枚
体力
3072 点
lanpanshuma 发表于 2021-2-3 06:32:30 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
# _3 y3 v/ T. [  kNot see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
9 o0 a" q; w2 m. L% S' R# s) ]
该会员没有 ...

1

主题

463

帖子

1482

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
davidqin 发表于 2021-2-15 12:32:52 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
9 B# I& T9 A# E: |" h+ GBlu-ray Film Forum: I will always support you!0 w- S/ u, |6 d: P2 f: j, C

0

主题

453

帖子

1908

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1022 点
QQ
neilwang1982 发表于 2021-2-20 13:40:23 | 显示全部楼层
感谢分享精彩资源。

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-3-9 12:27

快速回复 返回顶部 返回列表