BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 8|回复: 0
收起左侧

[经典影片] 后窗惊魂/窥凶杀人/恐怖社区/窗后的连环杀人案 Disturbia 2007 1080p BluRaycd x264 DTS-FGT 8.41GB

[复制链接]

4557

主题

4932

帖子

4万

积分

Post Share

金币
9608 枚
体力
8134 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-2-23 14:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg ( L8 u' c5 t+ t

0 ?1 D4 l) v- X# Y% w◎译 名 后窗惊魂/窥凶杀人(港)/恐怖社区(台)/窗后的连环杀人案
. d% c& y; {* |6 g◎片 名 Disturbia. X4 ?( a# t0 |, {  |- D
◎年 代 2007
' w$ Y8 }$ W; x3 k0 T$ ?◎产 地 美国
) g0 j* d+ g2 ]# t◎类 别 悬疑/惊悚
4 X, ]4 [/ z. k0 M  J  m6 u" d◎语 言 英语/西班牙语5 V/ e" o* P; L; p
◎上映日期 2007-04-13(美国)/ \0 l7 Z* P; T- E# t' n# w& k
◎IMDb评分  6.8/10 from 221,559 users9 S- S# u( A( l* r2 Q
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0486822/) z8 S8 e. g. |& o! P; h/ ~+ d: `9 h
◎豆瓣评分 6.5/10 from 21,038 users
3 l/ B5 U% U% J4 a◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1946877/+ P- w4 t6 U: o- T3 P9 e
◎片 长 1 h 44 min+ g# R2 x, i& X6 ]; q/ i% T
◎导 演 D·J·卡卢索 D.J. Caruso/ T5 H: \. h6 Q
◎编 剧 克里斯托弗·B·兰敦 Christopher B. Landon
. Q" {- U8 Z! Z2 c- H4 N     卡尔·埃尔斯沃斯 Carl Ellsworth/ i6 [3 S( L- |; F; r! R& ~
◎主 演 希亚·拉博夫 Shia LaBeouf. c, \2 k+ @) ~* R3 @8 f0 g0 U
     萨拉·罗默尔 Sarah Roemer+ `1 ]5 ~) e% c3 ?7 H6 V3 G: o
     凯瑞-安·莫斯 Carrie-Anne Moss
4 }9 @: d: v2 K     大卫·摩斯 David Morse  l. H$ `5 d6 I. E. N& T
     艾伦·余 Aaron Yoo
) P! D7 {4 X1 I7 s' r     马特·克拉文 Matt Craven
0 y$ ]% K- ?) V& t/ s     霍塞·帕布罗·坎蒂罗 Jose Pablo Cantillo0 \+ f- L  H2 o( T
     维奥拉·戴维斯 Viola Davis
) x+ {* F1 y. V, u! B* {4 q" ]5 X3 H0 @& [
◎标 签 惊悚 | 悬疑 | 美国 | 犯罪 | 美国电影 | 2007 | 后窗惊魂 | 电影+ Z- X8 ^2 w' V, H, ], _

; Y, E. Y9 N! |$ q: Z& g8 k◎简 介   
$ p! Y2 }% W+ u  U' `/ U( ]8 b* j, r6 t
 本片翻拍自希区柯克的名作《后窗》。凯尔(希安·拉博夫 Shia LaBeouf 饰)本来有着一个幸福的家庭,然而一年前当他的父亲死于车祸后,他的生活开始改变。凯尔一直认为父亲的死与自己有关,一直非常自责。一天,老师批评凯尔时无意提到了他父亲,他爆发了,将老师扔了出去,因此被法院判罚监禁在家三个月。* i7 @% R! j/ N
2 b6 e, V  t4 g4 a/ X
 母亲试图用工作冲刷掉悲伤,因此整天只有凯尔一个在家。百无聊赖的凯尔开始用他的望远镜偷窥邻居们的生活:风骚的女仆勾引男主人;三个小孩整天在家看A级;整天剪草的神经汉捏死在自己花园里打洞的兔子;长得鼻直口阔的美女天天游泳练瑜加等等。凯尔渐渐发现在这些邻居中了可能一个隐藏的连环杀手,危险也随之而来。
5 B7 Q& u; s& D
. R; B; Q' V) N: `: D, l A teen living under house arrest becomes convinced his neighbor is a serial killer.  i* c8 ?: ~/ I* N3 Q

0 a# T. m$ w- {◎获奖情况0 ^, \$ P) \6 R, p# J: w
. G0 i* o: f/ C7 W9 B- U, M
 第17届MTV电影奖  (2008)+ H! j0 m! b) `" L3 c3 R/ T* v4 p
 MTV电影奖 最佳吻戏(提名) 希亚·拉博夫 / 萨拉·罗默尔( o; l) D: O/ v4 X1 a
Video0 k# O$ b8 z; y: E5 E
ID : 1
; k. \1 b7 l. Z/ _Format : AVC: b/ O2 R, x9 p( B
Format/Info : Advanced Video Codec
/ `' g. q1 K0 ?3 \' l. g4 b$ b6 LFormat profile : High@L4.12 G# E# ^; H5 t1 \" D( s
Format settings : CABAC / 3 Ref Frames
' ?) p1 |, [* v; |, z5 g1 F; g% k4 mFormat settings, CABAC : Yes: b1 u. h+ P" S/ A1 g8 b$ j
Format settings, Reference frames : 3 frames
9 v5 N* i+ c+ d+ ZCodec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
( ~4 _6 O2 B! M5 VDuration : 1 h 44 min4 o& E0 ]6 z2 O! U6 @/ S% L- C
Bit rate mode : Variable
/ t" }2 ~$ A# e5 m# `Bit rate : 9 995 kb/s: E; D) R; s0 d: c
Maximum bit rate : 40.0 Mb/s' x% ~: R  @- k0 J# T% H8 N
Width : 1 920 pixels# \' m9 `! I, h" K9 H
Height : 1 080 pixels
( p' D  ~& g/ m7 {, V+ z7 l9 Q. hDisplay aspect ratio : 16:90 r9 @% Z+ Y2 t# M* L6 K
Frame rate mode : Constant
  w9 V1 ]5 C8 IFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS" u$ ]& f5 n# O' R: k& Q. r
Color space : YUV
" T. S/ `1 w, g. f; @Chroma subsampling : 4:2:0
# }. {# D1 e% k. E4 [( SBit depth : 8 bits
6 H8 p7 f7 y/ g: aScan type : Progressive9 C# Q- O3 g1 s8 b# r  \8 Z
Bits/(Pixel*Frame) : 0.2016 G' r; g5 ^( V# `: I0 p) ^
Stream size : 7.14 GiB (85%), [' N/ i0 d9 N- b3 H
Writing library : x264 core 142 r2409 d6b4e63, W4 B) O, W1 ~/ e
Encoding settings : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=7 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=230 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=230 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=9995 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=vbr / filler=0 / ip_ratio=1.30 / aq=1:0.90! t4 g4 Q; j' Q
Language : English! a9 I9 M; o: V, j& ?2 p
Default : Yes; w3 s: @3 }% l$ ]1 T* a
Forced : No
/ o  K( c0 T* `Color range : Limited
2 a3 u  ?$ S" B+ F5 D; M3 e, eColor primaries : BT.7097 Q: D+ ?9 g/ ?
Transfer characteristics : BT.709. X- d, D; @7 `+ h: N
Matrix coefficients : BT.709
* O5 s1 d7 x5 j! q0 f( H5 u) S+ w
& ^' G- g, N8 F* {  I& TAudio
' R8 }# L0 N/ Z! o+ G) s8 iID : 2
/ x6 U  ^% M7 J+ MFormat : DTS
. z5 f, R! N$ o! I! _" h- [" oFormat/Info : Digital Theater Systems
" X+ ~" @% K0 @9 k; P, mCodec ID : A_DTS4 d( R6 I; i  c( M
Duration : 1 h 44 min' F4 F. c& X( P; X; t7 n
Bit rate mode : Constant: y! h1 F; y& S5 C$ I
Bit rate : 1 510 kb/s- f8 ~3 |0 Y+ V4 y' m* K2 J. m
Channel(s) : 6 channels
# s7 I* ]% X& |# V7 Z* g- FChannel layout : C L R Ls Rs LFE
' I0 U5 Z7 g* j* ZSampling rate : 48.0 kHz
" \; M2 o- g1 }( i0 i/ Q, s/ L% t9 bFrame rate : 93.750 FPS (512 SPF)
, u/ l: E# ]" O! SBit depth : 24 bits
0 F' k8 D+ W$ o4 e9 O6 R% SCompression mode : Lossy
9 m, [( f/ j9 E' H' }$ M5 x$ LStream size : 1.10 GiB (13%)5 z& H: [2 n6 S) V5 `
Language : English
" k. `  c, p& C5 g0 tDefault : Yes' S0 ?0 J) p5 B7 ]
Forced : No
# _7 R6 a: T2 o3 u( S( S/ \. A8 Z# |; u9 S4 y2 l" Y! ~7 G( M
Text #1
# O( l8 C. f5 O) V; S7 YID : 3+ y( u4 u- T+ U: q' N' S! V) S; e
Format : UTF-8* U0 B9 e+ B  b2 h. G3 R' [* t
Codec ID : S_TEXT/UTF8
% w4 G! D* B/ L$ }$ @; C1 |- ECodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
' W' c& _  M: y) X. ZLanguage : English
- z2 j9 Q7 N- m  i& FDefault : No6 g4 N/ M4 O0 S' G6 }
Forced : No
8 N1 X; U$ p* v( s& G& l% A9 a, j1 z5 s3 e
Text #2
, ?" M4 N% w" x! h0 v. ZID : 4
4 d4 t% y3 m( X; @Format : UTF-8
* F( G; L& ~- X$ Z. g- x" a4 X' NCodec ID : S_TEXT/UTF8
; A/ f, y7 \7 n( N, eCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
" o) {4 x, I$ R; xLanguage : Portuguese* ?7 u( z4 C" }$ ?' U, P( x
Default : No0 V1 {: `6 N1 {) ~7 [
Forced : No
2 Y) ^5 i: K+ L& I( v0 T- B3 Y- ]
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾组可免积分免回复下载 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-3-9 12:49

快速回复 返回顶部 返回列表