BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 10|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 极速人生:方吉奥的故事 [4K高清版] A Life of Speed The Juan Manuel Fangio Story 2020 SPANISH 2160p NF WEB-DL x265 10bit SDR DDP5.1-SWTYBLZ 7.73GB

[复制链接]

4917

主题

5293

帖子

5万

积分

Post Share

金币
11104 枚
体力
9011 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-4-7 22:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg 9 \# K+ T7 U& H/ h

/ v# T' P1 G. T3 \◎译 名 极速人生:方吉奥的故事/Fangio:車壇聖手的風光背後(港)/范吉奥:一代车神(新加坡)/范吉歐:馭車之神(台)
+ U& D: }1 [$ K) B" q/ ?◎片 名 Fangio: El hombre que domaba las máquinas / A Life of Speed: The Juan Manuel Fangio Story' ^, U; C% g& u
◎年 代 2020! d9 f5 k+ [+ ?7 ]1 P2 L0 a
◎产 地 阿根廷& J* J: l. l% y0 e! |
◎类 别 纪录片/传记/运动. z2 l* G- \! r- Y0 t1 Z
◎语 言 西班牙语/英语/意大利语0 Z# Z1 r0 B, t: c$ I+ \3 M
◎上映日期 2020-03-20(网络)3 i% b' [# b- ]  U  V' |9 A+ \
◎IMDb评分  6.8/10 from 1,411 users
, w2 b) f6 R8 l/ F& y: \◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6668212/
2 A- }2 I& d& j0 S' E( c◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
7 X$ {* p6 y* M. y/ K* B* G◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34984268/
3 X1 Q4 J3 v8 [/ @◎片 长 1 h 32 min
- b  v. O( u* y0 Y◎导 演 Francisco Macri
, L+ i+ d6 S0 h: M◎编 剧 Luciano Origlio
& F' B- P/ @7 ?4 h* m1 q     罗德里戈·H·比拉 Rodrigo H. Vila; F* {9 {6 k% j' b
◎主 演 费尔南多·阿隆索 Fernando Alonso6 E8 c, `8 W9 P& `7 f: N* ^, o
     阿兰·普罗斯特 Alain Prost3 x' h) b! z0 |- s5 e+ s
     杰基·斯图尔特 Jackie Stewart6 g( |% X# }4 N' S0 r
     胡安·曼努埃尔·范吉奥 Juan Manuel Fangio( W: |5 _6 |( H; _1 A, L! T6 F+ }
     米卡·哈基宁 Mika Häkkinen3 B" Y! D5 d& ]* P1 x7 z
     Toto Wolff" [: f* h: \8 K. |- ^  h
     尼科·罗斯伯格 Nico Rosberg
, ^4 o7 `0 D# [/ E9 [     卡洛斯·罗伊特曼 Carlos Reutemann
. \& L! y; h4 |9 n     Hans Hermann
" ]) k4 G1 g  J% |. _: T# r1 k0 X0 {: S6 x& _% x5 y" ?1 i
◎标 签 纪录片 | 阿根廷 | 赛车 | F1 | 美洲 | [歐美] | 2020  H2 W. d0 O2 P: H/ I0 e8 i4 g" F

' G6 H! E" }, _- ~: @8 r◎简 介 & I6 `/ X. s8 E2 ?  @' M
$ O: e8 [  I- n; N/ z8 f! _0 r
 一级方程式赛车之王胡安·曼努埃尔·范吉欧曾于1950年代初勇夺五次世界冠军,在那不知防护装备和安全功能为何物的年代。9 P* t# E# _- b0 g0 P5 I
 The life of five-time Formula One world champion Juan Manuel Fangio. The first official documentary.4 F. C8 `1 P! S
Video3 D1 A/ C8 E; d, E, \
ID : 1
3 C8 `5 d. C% ~5 q0 u# C5 \8 ?Format : HEVC5 o5 @) |* ?, w, s! j3 G# E, ?
Format/Info : High Efficiency Video Coding
- B1 g; q. g" Y$ rFormat profile : Main 10@L5@Main
' c2 ^' T. l; y/ ]# C* N5 nCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
/ O6 X& n$ n" K: mDuration : 1 h 32 min9 |0 @: r" G. y/ S$ v% K
Bit rate : 11.3 Mb/s
0 a( U1 }5 i8 c5 o: ~: WWidth : 3 840 pixels: z7 r5 a# e1 a
Height : 2 160 pixels2 \4 i. L/ J/ v! ?" H; {
Display aspect ratio : 16:95 `# k! V* ~! t0 }+ J
Frame rate mode : Constant
3 z$ c5 n" A& b3 a% F( bFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
4 R9 `+ H: P, R+ uColor space : YUV9 e. G2 R$ i7 T, n. M( S
Chroma subsampling : 4:2:0. O+ W8 R. q( ~# {+ b
Bit depth : 10 bits3 ~# `, E9 S8 P- S* c& ^
Bits/(Pixel*Frame) : 0.057
& r" M" h& w) e5 A# w% ]' j. k3 F; fStream size : 7.32 GiB (95%)5 T" c- x$ U* v6 |9 ~4 g9 O
Default : Yes' M  Y# d8 b' ]. K: V& w% ~
Forced : No8 j( Y* G8 e# u" [7 y
Color range : Limited
- g: D8 a0 L8 i! B/ h& _Color primaries : BT.709; j1 ^( ?* e: i9 h, r; T
Transfer characteristics : BT.709$ A  X& y' d6 U
Matrix coefficients : BT.7092 C; b: u2 F6 F) G2 b
  D2 ]$ Q+ j  l( l6 G& {0 m
Audio7 b$ {# @7 e% m  h# t, o
ID : 2
) ^& f/ h7 y+ L- Z% Y# \+ BFormat : E-AC-3/ A: }. r% a. m9 o
Format/Info : Enhanced AC-3( U3 M* U5 i# A8 C% t
Commercial name : Dolby Digital Plus$ p, K: h1 @2 v: z; R% o9 ~
Codec ID : A_EAC3* }7 O% Z" m5 Q4 {3 G7 [/ W
Duration : 1 h 32 min. y  Z9 i% k7 [7 N, A# c0 Q
Bit rate mode : Constant5 i1 I/ P/ n2 {1 J1 d
Bit rate : 640 kb/s8 T) h& O. I$ G5 e
Channel(s) : 6 channels
7 v' O1 `3 w/ {Channel layout : L R C LFE Ls Rs/ B1 j- z' h' ~1 f% d1 U
Sampling rate : 48.0 kHz
9 \, k2 ^  D2 F- P2 [6 _: wFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)4 u9 z8 w  J7 s+ I9 E
Compression mode : Lossy+ W  y' F) K- t' p* J; S3 f& n  V
Stream size : 423 MiB (5%)7 Q9 h# s5 u7 r
Title : DDP 5 .11 b/ h$ L. F. N9 ^! o
Language : Spanish" Z( b6 Q1 I: H- @# ^- z: l
Service kind : Complete Main
) K+ E1 o; I4 a9 Y- e: r8 FDefault : Yes( f* J. h7 t+ T3 C
Forced : No
  d, F# i2 `8 p# p! m, U, _) Y$ R* s5 n* E% A% Y8 p
Text #16 {5 M7 V% k. W% e
ID : 3
* H( S/ ^0 B" X: aFormat : UTF-8( x9 L3 c+ V4 n6 u* x2 U
Codec ID : S_TEXT/UTF8- E2 K3 o7 Q. g, D* K
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
0 P8 b7 k* r; S! J0 bDuration : 1 h 27 min
: T0 Y- Y0 S# m' H" k) x$ {Bit rate : 50 b/s  I: O0 O6 p+ Z% I) J
Count of elements : 8110 \5 y, f* A/ e2 v" E
Stream size : 32.5 KiB (0%)0 \& b& B+ a% }
Language : English
) }! Z1 {- i9 s$ q2 Z) W! @, |1 Z/ RDefault : Yes: C4 k" h! `9 Y# b
Forced : Yes8 ~: j( f# l) N: j$ Q$ j

2 q' W. R6 y% R, sText #2
3 Q) E) F) c/ M4 C) g" z* ?ID : 4
, |. U1 d) b( E# ^: BFormat : UTF-8
1 D7 g4 i# U# z5 j6 _* fCodec ID : S_TEXT/UTF8+ A( j/ p$ a  a
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
3 u; e: x0 P9 ^4 E2 `/ sDuration : 1 h 32 min
4 w- P; z, g) S+ A8 a( x2 DBit rate : 77 b/s
; F& H5 M. N5 W* @. {Count of elements : 12398 c6 r  O) e$ ]& A* B
Stream size : 52.4 KiB (0%)
8 f& P+ ]! m& ILanguage : Danish1 d% U* ^2 `3 W$ e+ a) z' ^
Default : No
7 L- r/ j" A$ M8 ~- r4 V. lForced : No
- }' V# H' d) S6 f6 D& W8 s; a& H/ A$ }( `3 Q6 D  ~4 H1 u
Text #37 N4 o% I9 l: ^* ~0 J
ID : 5
( F- b4 Q4 k- M9 v! C) lFormat : UTF-81 L3 h4 _7 [" M$ F; ^8 M- l) w4 ^% @6 F
Codec ID : S_TEXT/UTF8: x# Q" M. }. S
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
! K+ ?3 _! {7 s1 }( w0 E8 j9 q! IDuration : 1 h 27 min. a! G5 q, b# _* T2 I2 D
Bit rate : 50 b/s: ~: i4 g8 y. C- m; r$ @
Count of elements : 718! g$ d6 a2 c9 H$ s
Stream size : 32.7 KiB (0%)
6 A+ O5 `* G1 k# o1 j7 KTitle : FORCED* b% n5 ]) v0 F) v  @- j. ^$ X
Language : Spanish5 p: U& J; [- o- f) P) Z6 D
Default : No
% R2 A9 h5 Y+ }: sForced : No, F8 a9 L: O% v  X7 n' W) R

; n! R1 P7 y( m4 Z4 v5 TText #4
& H9 F+ Z7 m4 wID : 6
# L( g" {1 ~+ v9 ^- I! r" d  u+ dFormat : UTF-8
4 l' Z. [3 d7 t) _7 e1 C, JCodec ID : S_TEXT/UTF8
2 e0 Z7 B5 \% h/ ]' C8 S: e8 M+ UCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
( t! A7 J2 F0 G# @% {3 q7 e. y% u+ sDuration : 1 h 32 min7 Y3 T8 ^0 i# R
Bit rate : 143 b/s( Z  W( w; w* D
Count of elements : 1302
2 T! t  z! D# N. v( x% n% ~Stream size : 96.8 KiB (0%)
! G1 \5 u+ c9 t+ b( FLanguage : Arabic- u/ i+ y8 w% Y$ W4 `7 B
Default : No+ @% s# t0 z  `3 I  K: I
Forced : No
2 W0 ?4 a7 E/ [1 ]2 f# k1 R5 G) |1 r" V7 E1 b+ y. e4 r) J5 X0 V
Text #5
+ g; a6 E* \2 i% ]5 @- d8 Q& Y* }; \ID : 7" i3 T6 Z1 T3 h9 U9 H
Format : UTF-8' q- Q0 U3 P6 t6 K
Codec ID : S_TEXT/UTF8
+ z% j% u: q5 LCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text9 U! c1 p/ L6 Q3 N+ X; t) F
Duration : 1 h 31 min
, W7 t6 @2 t9 \! g7 t" ^Bit rate : 73 b/s% x; s' d1 B$ }: N1 {
Count of elements : 1285( z1 J7 A4 v  P
Stream size : 49.4 KiB (0%)
: z, @) i+ o; g3 j6 G: E8 uLanguage : Czech
. p  r5 s1 u. E+ `) X2 z! ~* jDefault : No
, v9 K5 G1 [% T4 uForced : No
) Z& V0 M1 r' k  ]: E4 F- b4 W
Text #63 ~- F8 v3 ]4 L; u/ d
ID : 8
/ Q+ p8 _) i6 Y( k% i* yFormat : UTF-8
! |. p- r7 y" K$ RCodec ID : S_TEXT/UTF8
6 s/ b; `- W7 m! W! YCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text; a# z5 u' {- J& ^2 G
Duration : 1 h 28 min
& i7 [+ l$ A# s; T. L% I" G2 b. fBit rate : 93 b/s
+ C* `3 ?9 Y/ E6 B. H3 v9 zCount of elements : 1336+ ?6 j: x& s# g5 ]
Stream size : 60.9 KiB (0%)$ {3 V' p0 U0 y. ~: W
Title : SDH
8 O( e& W7 H; n; r6 V! G' I0 `Language : Spanish
8 O! D) B) n( b; a9 M5 N$ _Default : No0 T- y  T- C3 _' Y4 c; l  i
Forced : No- s; N& H9 l7 R$ _4 \0 _( u; h
" g* C; W7 Q! G: T! u
Text #7
& i9 e9 K  O! J* S) ?ID : 98 j: l* R$ C0 x
Format : UTF-8
# z' M& R6 b/ P& A- X( N( N% q6 CCodec ID : S_TEXT/UTF8
1 A' [& j4 |; L8 @Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text4 P7 @9 X; C+ [
Duration : 1 h 32 min1 z5 G# u' ~: }1 B
Bit rate : 78 b/s
) e! h; R# C; k8 V' aCount of elements : 12650 Y4 N/ w5 m) _; K$ O3 N4 R% Z
Stream size : 52.8 KiB (0%)5 e- W" n4 R  t! J* S1 G/ X  |4 i! ^
Language : Finnish
* |+ T. |) s% j* DDefault : No
3 {' n) C. o' Z, n2 J; [Forced : No
  \, J. N4 y. F; V+ l# o% L$ P# _; y" R" T6 |0 p& t
Text #80 [; b5 r  l! f" u/ o+ ?
ID : 10( ?  p2 m' R/ }, S- B
Format : UTF-8
4 M5 u! O3 b7 ~. v/ ?9 RCodec ID : S_TEXT/UTF8$ }$ W1 h% I. ?
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
$ R: P( I0 B% u9 |( x. h! Q: FDuration : 1 h 32 min
' x) f' `# T3 E8 _Bit rate : 84 b/s7 E3 s. k3 t2 ~0 n2 \4 z
Count of elements : 1274
7 y; O% W4 P: N+ z/ p, ~( v5 ^Stream size : 56.9 KiB (0%)# D7 D5 `; e& D3 `
Language : French
& U" t. ]3 D6 S5 n( w3 N) S; L3 JDefault : No/ o1 }6 [# M* {
Forced : No
4 e$ r6 P/ H/ l5 X4 r8 S% `5 O4 U0 d6 O+ h
Text #9* X4 I' R. N' r3 M3 ]- `6 e
ID : 11
! @; b6 \) |( p/ y* W" L2 C, s3 M# zFormat : UTF-8
$ C2 Y+ o) k) t) L& x! m% yCodec ID : S_TEXT/UTF8
! \5 u1 ~0 @( v, P& E( sCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
. i8 j  ?4 g3 {# eDuration : 1 h 29 min
5 }* E3 _  ^- d% b' B6 lBit rate : 83 b/s$ |8 N$ k$ v$ D8 F
Count of elements : 1167
) w9 X" I( u( U+ ~* g. \Stream size : 54.9 KiB (0%)
8 `6 B; b9 e% u  l5 N7 c0 fLanguage : German
  L' ~6 W6 s' ]9 g0 g4 JDefault : No
' \, _/ Y# d: q3 ?Forced : No& V" a+ ]5 [$ J) r
; D: L2 D: T( r' w; ^
Text #10' E) U. D/ D5 d! Q% z
ID : 12
1 s4 N5 |: \- |4 RFormat : UTF-8/ C8 W/ F4 s* Q9 U! v0 T! k9 D# O
Codec ID : S_TEXT/UTF8/ W4 h! _- x$ t3 v, I3 b' y
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text6 J$ D, I1 V/ z( T- e% k4 o
Duration : 1 h 32 min* ]/ d3 D6 ^9 ~' z
Bit rate : 143 b/s
0 H6 M! |" r/ t5 i5 ]Count of elements : 1368) t/ R: y$ g7 w
Stream size : 97.2 KiB (0%): m  f2 h6 P0 N
Language : Greek2 n7 R4 N5 f5 w, C' t8 H1 ]
Default : No4 Z7 L" c8 f0 z5 r$ w
Forced : No
5 h; L" f  G7 X3 P0 k4 G% ]& I( }3 L9 H/ {! E; c- o
Text #11
  R! \- n) s- IID : 139 X7 D3 a( {2 K3 S
Format : UTF-82 m* l! h" W! G! l% R# t
Codec ID : S_TEXT/UTF81 p* t2 _# M2 L
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text& x! _- t6 @" J( c# N$ I
Duration : 1 h 32 min; F( G5 L, U$ F- X( j8 V; Y! e& U% R$ H
Bit rate : 123 b/s
- F' p: N; e& S5 E! G8 jCount of elements : 1314
- G2 y  p6 T- F. H. T. NStream size : 83.2 KiB (0%)
% d9 k/ O) f# U' i5 VLanguage : Hebrew& c7 k, |: @. c
Default : No
4 ]4 B/ f: M, g/ ~9 k( zForced : No
1 F: ~2 n2 r" @" e
  ~3 X: g! F' pText #12
4 n% |* `4 U" W5 JID : 147 v7 Z" y8 w8 h, X5 a1 c" M: c' g
Format : UTF-8
6 t# ]' |4 v5 ]' h  |Codec ID : S_TEXT/UTF8
% `; U- z' N  a: G) s7 B! ?Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
: \/ A+ J  y" L  j* l- iDuration : 1 h 32 min
1 z. |+ L, F& Q7 G9 s2 G5 v6 ?: MBit rate : 79 b/s
: D" @6 x4 b; U8 ^Count of elements : 1290/ T1 _& \) d" n, B
Stream size : 54.0 KiB (0%)$ Y5 M& u( O' U
Language : Hungarian$ U$ Q" _! A; F- l/ e! |; w
Default : No
1 Z1 S# d- t9 s# p" p2 v/ uForced : No
9 ?9 X& w- F% b- B2 _' _6 A' S: y" S. w  s( h
Text #13% ]/ ?0 h/ P* i, g
ID : 15
" O# T7 c, t  s+ J/ S+ ?, UFormat : UTF-8! z) |5 h$ S2 a3 K" \  G5 x
Codec ID : S_TEXT/UTF84 }3 W/ n2 i/ `
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
9 a- `7 h, L- _2 b8 PDuration : 1 h 32 min
4 O" \. x6 X* h" }0 s3 qBit rate : 77 b/s0 E5 b2 G( ~- `9 `& |
Count of elements : 1140- c% \+ _6 @( K4 B2 e# i
Stream size : 52.3 KiB (0%)
  G6 ]2 N5 x: W* DLanguage : Norwegian Bokmal# Q# H: u3 \* M! c
Default : No
" a! X# g8 Y% ^( DForced : No& E, P0 H2 c; n9 T3 ]" q

7 q( T7 l& k+ r& U5 R- ^Text #141 i; O* S& p  Y3 D* o  a# O
ID : 16
* i+ T" }. [6 tFormat : UTF-8
9 R. N  L5 }0 D1 @: WCodec ID : S_TEXT/UTF8
0 e9 k5 Z& c5 y% y: r6 XCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text0 B9 G4 e' U) H  q
Duration : 1 h 29 min
" E& o, l2 R  Q. E6 i! D1 OBit rate : 87 b/s
2 @: `$ k# i* u# |Count of elements : 1260
- e3 }) x9 _2 H( E  eStream size : 57.0 KiB (0%)+ b$ z- T+ j, q8 I# W% A
Title : Brasil' ^( C( t0 ]( T- Z) o7 w
Language : Portuguese
$ L! |2 t' |0 f- N% ZDefault : No
  V& t8 x! v0 x; vForced : No
, Z) M/ {. d% n7 Z& A0 {6 t. A, K! m3 l$ H4 Q( l" b: r! _, Y! D3 d2 o
Text #155 c1 N5 I+ u) d7 b4 J& T* n! v
ID : 17
$ k5 ~) P7 R& v( V* I% Z/ B+ G4 wFormat : UTF-8$ @" |; h4 [; Y& H* y  T; A
Codec ID : S_TEXT/UTF8
$ V7 K, L0 B- l6 a0 qCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text  n' g$ c6 J) |- V1 l
Duration : 1 h 32 min% P5 _0 w$ L/ |7 c, |& [
Bit rate : 79 b/s
& u; j& }  M' ~" U! H- ^& o/ @- N0 p: FCount of elements : 1272/ \8 S% F0 f# `6 E* s
Stream size : 53.5 KiB (0%)
! t( `* [0 L4 ]/ VLanguage : Portuguese9 u. Y4 Z. X. S
Default : No
% p7 R0 V6 X' Z7 x# bForced : No
  ?* W+ J6 [8 n+ k5 \5 b/ }) l5 @# P1 f; b
0 Q$ u0 N; o7 R  [Text #163 x! x3 ]9 l- V8 g
ID : 186 M* Q  c* f" S4 F0 }
Format : UTF-8) R9 b! [% g, \/ I$ C4 B
Codec ID : S_TEXT/UTF8- S* ^& U$ S1 C9 t) N: K
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
1 f# ^: H. I' M3 }Duration : 1 h 32 min0 O) J. d5 s2 S, \3 d3 B5 m
Bit rate : 75 b/s
9 n5 ]$ j5 Y, V" kCount of elements : 1184
1 ^8 Y2 U+ R7 B( y5 n) R# o/ @) s4 ZStream size : 51.1 KiB (0%)$ P7 D5 O) x5 C4 B' J( U0 t, t
Language : Dutch, \( u2 u6 x( n4 J/ k: u! D& I
Default : No
0 O( y% t: Y# y1 v( h& ~Forced : No
0 l- M0 q& Z& a
2 `7 C0 r0 r3 F8 k& tText #17
7 h# m1 E* _2 XID : 193 n' _  a% _( e! y4 h2 u: Q
Format : UTF-87 }5 }0 F" _' |! V
Codec ID : S_TEXT/UTF80 Z0 o1 f- \/ x6 n5 r" u
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text1 O' L( _3 {( U' g# n# n
Duration : 1 h 32 min
4 l' g, Q5 p/ e& v" ^* [/ }* o9 Z3 ZBit rate : 80 b/s! F* v) s3 Y- ?0 k0 a+ [- x! t
Count of elements : 1269
- y$ q5 j4 r4 g$ r9 C  |0 jStream size : 54.3 KiB (0%)7 |  Q! G3 k9 Q* x( y2 i0 t
Language : Turkish/ y* j/ ]& }8 `1 f. m. ?
Default : No
9 |6 c2 V/ ~2 U* wForced : No
. l5 Y9 R' a7 B9 s4 g) F7 |1 q0 e% y* J0 y
Text #18
: V* L1 b: c5 r4 @$ IID : 207 z# R: j& m  u7 F
Format : UTF-8
4 D9 t8 [/ [, I' j) VCodec ID : S_TEXT/UTF8
# h6 G* Z. ~  LCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
- @+ }% B& H4 q; z8 bDuration : 1 h 32 min
" o6 N2 a- b1 v9 [' a; L* RBit rate : 126 b/s9 R3 F/ B1 V1 w! w4 R. c1 s
Count of elements : 1284
5 C4 t4 p, w/ ?+ B/ y# }$ h  {Stream size : 85.2 KiB (0%)
( M! F. G, |7 `; L) xLanguage : Russian
: \; C7 K/ T2 a. ?Default : No
+ F0 w- X8 s# q( _! T2 B5 j# \' T9 @Forced : No- h1 @" G0 Y# j
. r9 U  [$ s" b. M$ _
Text #19' i' d$ e& _) L' F% G+ N7 r4 m
ID : 21$ z# Q8 u  D% s4 {5 }5 @
Format : UTF-8
9 g- t: f) K" x, M9 ?& iCodec ID : S_TEXT/UTF8; u, J5 N6 G/ P; ~$ e* o- Z
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text8 `9 O, p/ A- ^
Duration : 1 h 32 min
0 B$ A" L- u; ]' g% vBit rate : 71 b/s/ m. p+ i. F9 R
Count of elements : 1104+ r( q/ i, m9 }- p( |9 Q# U  ]
Stream size : 48.5 KiB (0%)
9 U0 {! }# ^* ULanguage : Italian
0 O$ z1 S7 n4 T8 sDefault : No
3 K" R: i8 s  _+ A/ [  _$ mForced : No
4 P9 t2 G% Y: A( T
$ G- j/ j' B+ M7 oText #20+ H1 S8 w  p" O: q
ID : 228 C2 W; a/ g% I+ L" l( g
Format : UTF-8
- U- i4 X$ d, a8 P/ C5 X$ Z4 E& JCodec ID : S_TEXT/UTF8
' |8 D. w: L' T& D( ICodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
6 e" e5 D& y9 YDuration : 1 h 32 min4 q8 l) H% w4 K7 G) {' B! Y. A  R
Bit rate : 76 b/s, P& P+ I! @: v) O
Count of elements : 1307
4 A/ x' K( W" c! E  r6 ]6 JStream size : 51.7 KiB (0%)
! o7 B! K  ~: L/ c9 D# c$ KLanguage : Polish
( D7 j9 o! [. Z5 U4 j) I5 ODefault : No1 c# `- b1 L+ R* f. l
Forced : No; j* Q! [# Y9 h* g

1 w& ^0 g3 E# UText #21/ A  c6 H  t: \
ID : 23
+ u. c: k& B  ]" J  ^. ~Format : UTF-8
3 t1 ?8 C" I8 ZCodec ID : S_TEXT/UTF8
% A6 Q2 m; O0 u6 dCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text
( G, c4 y/ X9 `! h8 H& d: k& RDuration : 1 h 32 min* ], t4 W, F. L( `
Bit rate : 78 b/s# R$ j$ C& p' r; H+ L4 y) N+ N& a0 Y& ]
Count of elements : 1276
6 u, e! \. b" C1 F. w( Z, x$ tStream size : 52.8 KiB (0%)5 l* M; L. W5 z
Language : Swedish
; I4 n8 q  S0 X8 rDefault : No
# a8 h3 B4 k, qForced : No9 T6 G7 K( |6 s) A$ {
: j& @- @8 i) B* e
Text #22
5 c: |2 j- R+ X. b# a8 f1 }ID : 24& e( P- p# r+ Z! o! `
Format : UTF-8# S, ?! {/ f( O/ }- L
Codec ID : S_TEXT/UTF8" D1 Q' ]# S7 w# ^
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text2 h/ h3 Z1 F3 R. D/ J
Duration : 1 h 32 min% q. X1 `) n9 B- M0 ]/ L- I
Bit rate : 86 b/s
6 c# @  _! Q4 `- h2 N3 lCount of elements : 1251* V& J7 I9 l9 S# E, u% o8 c
Stream size : 58.2 KiB (0%)- n: j+ q" B( c9 @, p7 ?
Language : Romanian, O" Z+ A1 p7 P( j/ A1 z& _* V' Q, F
Default : No/ n& [, O& c3 e4 p$ g, U
Forced : No
' ^$ f- {$ k7 n( j& a+ ~( e
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-4-20 17:26

快速回复 返回顶部 返回列表