BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 104|回复: 5
收起左侧

[4K极清电影] 蝙蝠侠大战超人:正义黎明 [4K REMUX无损版 自带中字] Batman v Superman Dawn of Justice 2016 EXTENDED IMAX 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 81.71GB

[复制链接]

5427

主题

5601

帖子

6万

积分

Post Share

金币
12132 枚
体力
18859 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-4-12 17:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
Fearing that the actions of Superman are left unchecked, Batman takes on the Man of Steel, while the world wrestles with what kind of a hero it really needs.
( a! M& t: b' R* u2 A+ m6 d: A/ k% n. s; {
01.jpg 1 e$ R5 _$ W/ ]2 E
9 H% x' E0 Y) x  W8 c  k. Z3 N$ X0 ^
◎译 名 蝙蝠侠大战超人:正义黎明/蝙蝠侠与超人:正义黎明/蝙蝠侠大战超人/蝙蝠侠对超人:正义曙光(港/台); s7 h7 G7 U" F- e
◎片 名 Batman v Superman: Dawn of Justice / Batman vs. Superman / BvS* _" x" s" D# Z) _7 w) c! Q- ?
◎年 代 2016; j7 P' |6 }$ @( B7 o# x
◎产 地 美国" T( K2 H$ C2 d- X# Q
◎类 别 动作/科幻/奇幻/冒险2 Q( }- d9 K2 ~7 n1 F
◎语 言 英语/西班牙语/俄语5 l, I; W& {# G7 x/ Q# x1 t' w
◎上映日期 2016-03-25(中国大陆/美国)& H1 n8 j' L2 o% a$ p
◎IMDb评分  6.4/10 from 644,821 users# S9 N! m4 E* \2 {- S% f
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt2975590/
% y+ N0 K( ^! ?; c' W# m◎豆瓣评分 6.9/10 from 248,555 users
2 d9 r) U3 `; Y, V◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/24750534/
& f( {9 W8 p! M0 ^& e◎文件格式 x265 + DTS + TrueHD) l9 F0 e# A- c  L- o5 B  F
◎视频尺寸 3840 x 2160
  E" C3 A+ z( ^2 z' v. Q◎文件大小 1DVD 81.71 GiB & 85.14 GiB
6 F9 Z4 o/ r  G. r◎片 长 3 h 2 min
  i9 v& `7 |8 K* O6 m# c0 J) W8 Q: Y◎导 演 扎克·施奈德 Zack Snyder
: _) `3 N5 V$ I◎编 剧 克里斯·特里奥 Chris Terrio6 D$ F  w5 s0 Q# {1 F
     大卫·S·高耶 David S. Goyer# d6 C5 T" p2 t: H* z4 V
     鲍勃·凯恩 Bob Kane
5 ~8 w$ ~3 O5 ], U     比尔·芬格 Bill Finger, H# ^8 d, F8 z# k3 V
     杰里·西格尔 Jerry Siegel
. v" p; _; v/ u4 D2 r7 M; c     乔·舒斯特 Joe Shuster7 s# u( {) |0 y6 s. q: l
◎主 演 本·阿弗莱克 Ben Affleck
6 N7 W+ |( _8 x0 C% m  O2 e! }% ]4 F+ a     亨利·卡维尔 Henry Cavill* d4 d) L% U( Y; O4 q6 U4 `
     艾米·亚当斯 Amy Adams2 S2 b/ |. r8 U1 Y
     盖尔·加朵 Gal Gadot' T% z+ `6 A! {. K0 O  k, M
     杰西·艾森伯格 Jesse Eisenberg
* ]; Q8 R7 B6 [& ?  e% a+ L. i     戴安·琳恩 Diane Lane- {- U  x, w/ y
     劳伦斯·菲什伯恩 Laurence Fishburne5 j% Y1 q" r% V4 D
     杰瑞米·艾恩斯 Jeremy Irons
( C+ v  Z& I% Z  ]2 o     霍利·亨特 Holly Hunter
+ t! r" ?# g% @1 g3 M     斯科特·麦克纳里 Scoot McNairy! S, J( R2 c! D  @
     卡兰·马尔韦 Callan Mulvey& G2 e. x' m" B) U
     冈本多绪 Tao Okamoto
* p/ P( ^! ^# m1 F- m+ J     布兰登·斯平克 Brandon Spink
5 [  R0 `) x: s. Q     劳伦·科汉 Lauren Cohan
0 `6 x9 [' c2 K) k     迈克尔·珊农 Michael Shannon" B3 F2 B) {% {, s
9 ~+ v+ ?; K/ F2 f
◎标 签 DC | 超级英雄 | 美国 | 科幻 | 漫画改编 | 动作 | 2016 | 奇幻4 P0 O: g- ~* s* u% s( P/ E" Y1 }0 P' c' K
" n6 W3 M! s, u* a4 U! V
◎简 介8 `/ A1 h( ^1 D4 z7 J

0 p: N0 M. Y5 A1 O% j& U9 Z& z 故事发生在大都会之战18个月后,在那场战斗中许多建筑和市民惨遭波及。因为超人(亨利·卡维尔 饰)帮助人类解决了很多问题而被当做神来膜拜,但超人也因与佐德之战对城市造成的破坏而遭到逮捕和审讯,一度成为都市传说的蝙蝠侠韦恩(本·阿弗莱克 饰)重新出现在人们面前,他似乎正是为了惩罚超人而来。年轻的富豪莱克斯·卢瑟(杰西·艾森伯格 饰)又在二者的矛盾中挑拨离间,神秘的戴安娜·普林斯(盖尔·加朵 饰)也因自己的目的介入其中……/ w9 e* ?- P. q% l$ R1 R3 O

; a% z, h( h/ }4 m3 y Fearing that the actions of Superman are left unchecked, Batman takes on the Man of Steel, while the world wrestles with what kind of a hero it really needs.
. i$ \1 I% u' A3 p( A7 C0 {: T% ~) y4 c! E$ R( f5 x. Y
◎获奖情况
. g' O1 J4 @; g+ _% R- }0 S- O- c* I/ T: x: g
 第37届金酸莓奖(2017)
. m" D3 w/ f2 N  F1 z! t, S9 D  | 最差影片(提名); |1 ~; [( ?! `" s( I
 最差男主角(提名) 本·阿弗莱克 / 亨利·卡维尔
  L' g* e" L' q; a3 r" D: {, H 最差男配角 杰西·艾森伯格
! Z: g; y) M1 d  q" q1 l% h) g. Z 最差导演(提名) 扎克·施奈德7 ?9 w; U9 }9 _$ r/ V
 最差剧本
/ @9 g* Y: K2 g5 @+ } 最差银幕组合5 K' a7 n9 z/ q2 Q* z/ r
 最差前传、重拍、恶搞及续集电影2 i) i0 Y% p: `8 F: b: _
- x) O; b1 m8 d/ z6 D. ~
 第22届美国评论家选择电影奖(2017)
$ m. [+ w' M- S% G, x  H1 ] 动作片最佳女主角(提名) 盖尔·加朵) G9 l" L6 L" m: l3 c
1 _5 s) I+ I6 k" c  g
 第3届豆瓣电影年度榜单(2016)
: a8 f! L3 Q/ l2 x 3月最受关注电影(提名)7 w6 x% Q! k! ?0 {: X$ A

- i" @/ w4 R  k# [
Video
% b0 K: G* r5 ]ID             : 1
& [) R$ N  y' _; w2 E! PFormat           : HEVC( p8 K( H5 G6 o& L. B5 N
Format/Info          : High Efficiency Video Coding3 z" f- M3 K( O' g' m* V
Format profile         : Main 10@L5.1@High# Y# `3 e0 u' @$ \; u+ E/ Q8 E
Codec ID           : V_MPEGH/ISO/HEVC  F1 e9 b# X$ v. M2 o! j2 I
Duration           : 3 h 2 min7 `+ N- k( B8 T- R3 X. j, Q0 ]- U
Bit rate           : 54.4 Mb/s
( e0 V3 R0 T1 w3 HWidth            : 3 840 pixels
3 U* ^$ y* }4 d  c: k7 m9 _% m/ sHeight           : 2 160 pixels. |1 Y8 d* V/ G2 z- ]* n$ Q4 W
Display aspect ratio       : 16:9
( n9 y0 F" Q' F0 ^5 j% qFrame rate mode        : Constant, ~: Z0 e8 @* c; t2 v$ E/ T/ I
Frame rate           : 23.976 (24000/1001) FPS/ U5 A( N) I1 u( w9 {- {4 R
Color space          : YUV( O% V# {3 s- u! X6 z
Chroma subsampling       : 4:2:0 (Type 2)
1 T2 B$ Q3 a1 O5 H& J# |  m" XBit depth          : 10 bits
; u( K8 `: r, c: m8 Q9 cBits/(Pixel*Frame)       : 0.2741 Y0 f! g" _; X5 `$ z
Stream size          : 69.4GB (81%)
' m' B$ t, @! H" u8 pTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
! x/ W% _. T8 g  b- D9 f0 LWriting library        : ATEME Titan KFE 3.7.3 (4.7.3.1003)
; U9 U( H  Q5 x! }" |1 {8 JDefault            : Yes
) J9 _- l9 Q' S% A5 VForced           : No% c  H, n: l2 S2 O5 m
Color range          : Limited
) Z) h) X  L5 c8 CColor primaries        : BT.2020  n2 P7 A( J$ E3 E
Transfer characteristics     : PQ
3 s  [- l" a7 v3 y; nMatrix coefficients        : BT.2020 non-constant
  ]2 {2 B' ]) C% mMastering display color primaries  : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
! [) Q, n9 M. x6 MMastering display luminance    : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000.0000 cd/m2
! [! O) g+ ~1 l4 MMaximum Content Light Level    : 4000 cd/m2
3 {- d1 _, q' u- H, bMaximum Frame-Average Light Level  : 1000 cd/m2
" z( z2 Q/ A. P2 j( c
4 l7 n- S: P5 M* l/ lAudio #1
, b5 E4 _! v! l8 V9 V& lID             : 28 L/ q. \' L& R4 n
Format           : TrueHD& c& ~# q6 [6 @3 Y
Format profile         : TrueHD+Atmos / TrueHD
( `3 e* s$ ?7 G7 V( {4 WCodec ID           : A_TRUEHD1 a* Q7 j5 ^  d; y6 t+ X+ J6 ~& r
Duration           : 3 h 2 min! t$ ^+ F7 e, l
Bit rate mode          : Variable* {' U( p3 Z7 v8 x4 b% e! P8 @
Bit rate           : 4 966 kb/s2 |3 P9 W8 z, M. e& @4 A
Maximum bit rate         : 8 199 kb/s% s7 W6 p! M) L6 P* V; N# Z. B
Channel(s)           : Object Based / 8 channels+ k, \8 X, R4 F* X; {
Channel positions        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE" \- @6 n5 j% L
Sampling rate          :/ 48.0 kHz
, X2 t* z- @( s! x( iFrame rate           : 1 200.000 FPS (40 SPF)- }' t: v5 H0 }# N# B
Compression mode         : Lossless$ J% e' E( j5 L5 f4 W* r
Stream size          : 6.33GB (7%)
& @6 I6 }% V3 T4 w8 I* h+ eTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT# G# b9 U) P2 i  N# \" w# I0 H# L/ J
Language           : English
4 s, W2 O  G5 h; a* rDefault            : Yes
+ s8 ]* n4 g5 ZForced           : No
& R% S+ O% c; P9 L! A" b: w, x+ |' f. n: ~" R7 s/ r% f* H" y# U; O
Audio #2
, V% }' A' z' j3 P7 AID             : 3
1 y, `* _" U5 `; f! x& qFormat           : DTS0 U9 v" w9 U: k/ ?7 _3 j* @; I0 N7 e
Format/Info          : Digital Theater Systems- q2 z, Q1 w! o) o4 Z; b7 W2 X
Format profile         : MA / Core
: V% n* S$ }5 ]Codec ID           : A_DTS
: T0 Z  Q- C8 O( HDuration           : 3 h 2 min
2 @( ^# W! P- ?8 h, TBit rate mode          : Variable / Constant
# T% G) R# \* U5 ZBit rate           : 4 057 kb/s / 1 509 kb/s
' Y+ Z. S4 h1 ]8 c! X* l5 X% Y8 F  R: LChannel(s)           : 8 channels / 6 channels- U7 n* A6 b2 F6 F
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE
9 Q1 B: W7 V: \* W5 ^( U7 ]0 Y# LSampling rate          : 48.0 kHz9 N0 _6 q& M3 G( m: u: W
Frame rate           : 93.750 FPS (512 SPF)0 u4 [8 o6 c( G  f' i5 K& z- _
Bit depth          : 24 bits
: Q0 r" K% l! Z/ B/ H  A- _Compression mode         : Lossless / Lossy
! T8 w3 l1 u1 Q7 a5 G, U* o1 ^Stream size          : 5.17GB (6%)
- n8 O  q+ P, s8 ]) H) G8 o0 s, ^# j: `+ rTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
% Q/ q0 T$ @, M$ t( Y& ]6 R! |: NLanguage           : English# y  g% w+ y6 @' `0 u# J
Default            : No7 c' o) f% N; c# L% l( V
Forced           : No, o! J4 U8 |2 a0 M* g8 k

, Y6 U+ d. d) G0 n0 y% C0 `1 zAudio #3
0 D0 g5 s" L; e  l, L: [5 bID             : 4
% k$ K0 Z/ Z2 C; YFormat           : AC-32 m& B+ L! J. _. N. N: v, F1 A# b) m
Format/Info          : Audio Coding 3
3 ]+ ]: _# |: M1 B' U# wCodec ID           : A_AC3
4 Y7 v& `: m5 S# U& l- G/ eDuration           : 3 h 2 min) C/ O! ]1 r2 ^. M2 V
Bit rate mode          : Constant
  s5 j, i$ L* N' Y' R7 {Bit rate           : 448 kb/s8 ]- Q  S5 _! a& n
Channel(s)           : 6 channels/ K) Z2 A# ?2 B
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE
3 K6 p0 l- }0 R2 W& ZSampling rate          : 48.0 kHz
' u0 H' r" f- {( M/ J7 s' ]Frame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)
3 ]) M; G& K" I% Y4 tBit depth          : 16 bits
5 D1 v6 j+ c+ B1 z6 v. XCompression mode         : Lossy& C$ s5 ?$ p$ x
Stream size          : 585 MiB (1%)
( c5 V5 W! s' v. `9 q$ U9 CTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT' w" x# C, `$ n
Language           : English4 E$ a0 \0 B9 X$ ]" \$ `
Service kind         : Complete Main# U4 g+ [+ P) c2 @: E9 n& [( n" a
Default            : No
! C: H9 H1 f! \0 r+ JForced           : No
3 [$ I; M3 F( O  Y1 U6 x
$ K3 F( V4 j' P7 k1 p" Z+ CAudio #42 o/ j; K: l8 L4 k/ a
ID             : 59 h+ `3 h# g+ \3 w) f
Format           : AC-3
& W3 f% B' C! t; \, ^Format/Info          : Audio Coding 3  W3 X3 i0 M2 h+ R: Z+ ^  v
Codec ID           : A_AC36 o% j- M& g4 n3 l5 w2 J! E
Duration           : 3 h 2 min2 g5 q3 F7 g/ f$ m  ^0 u- b
Bit rate mode          : Constant- V2 l( {' o, R8 s/ [0 v) v
Bit rate           : 448 kb/s- P/ `! j* j$ D! D
Channel(s)           : 6 channels0 b- a& a% h" [* Y! D  \3 Q! G
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE* o4 e( p2 W1 n/ a" q
Sampling rate          : 48.0 kHz
/ T! B* v2 A( V  D: aFrame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)1 i1 v. g2 U- L7 |3 A5 i
Bit depth          : 16 bits
8 _4 |6 g3 I( T" t7 n' L; UCompression mode         : Lossy
* h# t4 w6 H! W9 S! T6 s% y+ aStream size          : 585 MiB (1%)
: T- e! K$ j5 K/ Y$ n0 v/ u( BTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT& ?$ n3 q0 h8 W: W9 k) i# M8 B
Language           : Japanese/ i3 {( h6 i  X* s! d- c- j+ `
Service kind         : Complete Main
, |3 x8 K' H8 k+ H- k6 ], qDefault            : No
9 i, t# d# i& P2 vForced           : No& v+ F) D& N* B9 D4 q- D
! `, Q; K# ~- @9 J+ n- {5 ^
Audio #5& B7 s" ^) P( f, ~
ID             : 6/ t* d0 X: @+ S& k
Format           : AC-3* h5 }" d0 [8 k3 ?, A5 g
Format/Info          : Audio Coding 3. _+ H+ z2 L& U! B4 ^  N2 S
Codec ID           : A_AC38 L4 m' L: L7 J7 ]; x' s
Duration           : 3 h 2 min
( J# a! R- a! h! DBit rate mode          : Constant
0 H0 U; y: }) N: Q' _$ Z  k5 }% bBit rate           : 448 kb/s
# j. K' a% @" ^Channel(s)           : 6 channels& B& s/ Q) @8 `0 U, H5 P/ v% Y
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE
+ N8 Y) m, y9 [4 l9 ]4 j* |0 t4 _5 XSampling rate          : 48.0 kHz
! D6 J" d- I8 l% T. eFrame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)
( }$ s) m) g- f2 m* }# uBit depth          : 16 bits! Y- ]! W4 }; d$ V' N1 t6 o
Compression mode         : Lossy4 k  O0 k/ S) z% {3 V# s  c2 Y; p
Stream size          : 585 MiB (1%)
; x, K8 O& ]& Q* r9 _2 yTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
" ~. l7 d4 i+ x4 v6 X4 p2 F5 bLanguage           : English
0 D/ z3 A) H$ MService kind         : Complete Main0 h, }+ \) U5 \* }: G1 ]
Default            : No
+ ^* O1 j) d4 a+ k9 |Forced           : No: v+ ^4 o2 r0 y
2 f" Q5 l/ [4 Z" D3 M; Q' Y
Audio #69 L% o3 a: ]/ T( O- U
ID             : 7+ o. ?) W5 u7 J, a  M
Format           : AC-3' O# t" p; R/ k; G
Format/Info          : Audio Coding 3
  n# [( X8 [) |: i0 Z$ ?+ c$ yCodec ID           : A_AC3
: [& H" I5 B: Q, T: J* hDuration           : 3 h 2 min
: k) M$ I8 D3 ^: L# A# b) mBit rate mode          : Constant6 D7 K- q  @# o, s
Bit rate           : 448 kb/s% w0 K  S$ s; H4 i6 z8 l/ \6 Y
Channel(s)           : 6 channels" r2 @; L$ v0 e/ |. T. Z
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE
3 F+ `2 ?. K' V: A) f  aSampling rate          : 48.0 kHz8 ]2 H( Y. U5 K% A% [& p6 l
Frame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)2 j: X; d- {3 M- {9 ^$ ?, |
Bit depth          : 16 bits
$ T1 t( x2 L* ^( V$ G3 O# ECompression mode         : Lossy
! L- Y' R+ w6 x# }* h  W$ oStream size          : 585 MiB (1%)7 r( u( x6 ?; P0 c$ A0 P
Title            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
1 N- v* f) g5 o$ o, [2 a1 TLanguage           : French
+ X" Q- G- \; g2 ?$ sService kind         : Complete Main, K1 b: c6 K) X3 o
Default            : No) m' y* ^5 ]& \  _
Forced           : No
1 a( E/ I4 E8 c" S: Y4 ?* e
2 c/ a0 \, _& B, C& v, |Audio #7
8 ~4 l3 Z% i) W: S& q9 jID             : 8
2 p" z6 O; R) E7 N" F# PFormat           : AC-3  P! @6 ?, H7 i- ]- V
Format/Info          : Audio Coding 3
9 v8 q2 b8 U' s, m% ~Codec ID           : A_AC30 a8 ^4 i1 ]7 v8 b3 e7 a' S
Duration           : 3 h 2 min/ E6 ~9 X& y+ D
Bit rate mode          : Constant% l, K) A& N0 M. H5 P1 G7 ~
Bit rate           : 448 kb/s2 D2 f! ^, h4 y7 ?
Channel(s)           : 6 channels
5 j8 H& T. i( {% k" k6 GChannel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE
6 |& P, L2 v3 B) ySampling rate          : 48.0 kHz" t3 J+ O% D; A7 K3 w4 `, y
Frame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)
+ p5 j- x* {. |$ {Bit depth          : 16 bits4 v! m0 b+ a) V8 \6 [
Compression mode         : Lossy9 O- [5 R8 ^2 z' ~% e& j. C' a
Stream size          : 585 MiB (1%)
- ~2 b- t% q: [/ WTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
  n5 P" h* Q9 O" Y( OLanguage           : Italian
) I1 x" I+ j8 o& QService kind         : Complete Main
, P) ~$ U# @; X5 L" }4 d1 J6 H: I. DDefault            : No6 f& x6 ?# o% l& c* z2 j$ \' y* e
Forced           : No
1 [1 m5 h9 \) H3 \( h- M9 e. Z( b- ^; g" C! b5 p7 S8 j: t1 f# i
Audio #8; M* t3 w! V' H! @
ID             : 9/ S7 v" W+ X# f* B7 A6 z) ~
Format           : AC-3* F* Q1 L) M# j# s5 a
Format/Info          : Audio Coding 3
1 E8 p( r9 }4 U- NCodec ID           : A_AC3- Q. U) P, }9 Y
Duration           : 3 h 2 min
6 z) I4 o0 k3 G$ \) F$ nBit rate mode          : Constant
& @7 e( }4 h9 Q8 u: I, o$ p8 W( }Bit rate           : 448 kb/s
3 l8 T% C% |- @+ v* WChannel(s)           : 6 channels
& m9 B% e5 |& i% R: x: k/ mChannel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE- R3 ?; b, D, t- P3 W/ h
Sampling rate          : 48.0 kHz1 p" L! F/ i$ m; s3 _
Frame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)9 \- ~! a9 f& G  i
Bit depth          : 16 bits
% Z1 t4 _& z" \8 F( ]4 gCompression mode         : Lossy
6 i# f# k3 U2 ^" y9 X! `) J& N' xStream size          : 585 MiB (1%)
2 f4 N7 i- B' p% f  \" h8 I0 S1 F- xTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
2 V8 Q9 k+ ]( K$ pLanguage           : Spanish
' w0 O3 {- D3 t! TService kind         : Complete Main9 R* P) M9 Y9 b" M- ~/ z3 L9 r
Default            : No( S, Q- ~+ N# {
Forced           : No
+ V  T+ r* x/ i; L
( x/ A  \. V. fAudio #9! e7 F0 M( x. F+ b. B  I
ID             : 10
3 h0 I  `/ X, A- D: T9 _* dFormat           : AC-3! x1 U7 J0 b; E& R7 ~
Format/Info          : Audio Coding 3
+ ?; F) L  M7 |, S- VCodec ID           : A_AC3
& _8 t6 u- r) S6 J3 D" `0 ]- L% A9 RDuration           : 3 h 2 min
( L) D/ \1 b! Y- `Bit rate mode          : Constant  V& o2 j- g1 `, u
Bit rate           : 448 kb/s
( a/ T3 K/ a  v% t* Z/ i9 eChannel(s)           : 6 channels
" o/ n. \; j* P9 \, FChannel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE8 H$ G) i' s$ ?* P* R
Sampling rate          : 48.0 kHz
+ j$ j) s; W3 Q* e) p. ?  }Frame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)
  m' W0 q& v" A, l4 E! C" pBit depth          : 16 bits
' {+ m4 u* C8 \( kCompression mode         : Lossy
" o. E4 Z+ o) aStream size          : 585 MiB (1%)
6 \- C. p$ M' e& c6 t# gTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.IMAX.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT3 X6 \. }2 D( y+ ^- G& O8 S
Language           : Portuguese
% S  ]/ t% W  W, cService kind         : Complete Main
* T* i/ P, s! v, `- JDefault            : No
7 P! y0 |, `( l  E7 b1 s- T9 ZForced           : No9 k4 @) S% p- B& \

+ J9 _! N9 L: q4 b. y9 a% P# tText #1
5 h- T$ k# Z% b' |, b7 Z1 Z) KID             : 11, P9 k3 \$ D6 U( r
Format           : PGS9 j9 {3 V) V% W0 r* w; {( b+ n/ h
Muxing mode          : zlib5 g* M+ J9 m9 @$ m1 W8 s1 s2 k7 X( p
Codec ID           : S_HDMV/PGS1 t& W8 m( V/ t
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% T) I, g; C* @1 R1 T8 E" m) E( KDuration           : 3 h 2 min) |: W  I6 Q# F3 y; v7 [
Bit rate           : 25.9 kb/s
, i2 X0 p/ n+ U3 j, DCount of elements        : 3830
; x1 `9 M7 D: bStream size          : 33.7 MiB (0%)) i; f" m/ I/ R1 Q6 X# j0 f" R
Title            : English-PGS
" h( _# I2 F9 C6 q7 uLanguage           : English# Z! j4 [- Y+ C6 ~1 o
Default            : Yes
- ]1 i4 W. F. R& f" OForced           : No
; Z# I  t8 ^* Q  d
& R( R8 v/ Y$ v/ g6 @/ f( H, l. cText #2- e( f3 g  ~& ?
ID             : 12
- z6 P  B, W, Q/ j$ bFormat           : PGS* n: N9 q0 W4 N3 p! E% X2 L
Muxing mode          : zlib% O) u3 W$ [5 f" l4 z
Codec ID           : S_HDMV/PGS
  N6 h: B1 J4 k5 \0 }  q: V) DCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 R, L8 }, H$ P, n
Duration           : 2 h 52 min5 K8 F9 n. d) \% [3 ^. L) }
Bit rate           : 15.3 kb/s3 ~' Q4 b: y. p; B; S1 S
Count of elements        : 3243
2 z. d! I' J0 n+ H+ ~Stream size          : 18.9 MiB (0%)
- Q2 p5 n) f: E$ L6 FTitle            : Japanese-PGS. p! A. A! {4 d+ s6 o& l$ _
Language           : Japanese* M, B9 v' [  x# I# [+ q
Default            : No
( s$ l2 V8 c( s$ x- sForced           : No/ o( V5 p( I; x) U* h6 G
' x# Z( G1 @% w% J+ \1 @
Text #3. V% V8 B/ \1 o5 s: j7 l
ID             : 132 l- S* |& Q- P: Z( [( [/ \
Format           : PGS' Z" U; u$ ~+ {
Muxing mode          : zlib$ a, f' m5 S# x+ V& Y0 s
Codec ID           : S_HDMV/PGS
+ H: {# h# ^( K9 gCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! J) @! t* z$ B' I, x( yDuration           : 2 h 45 min
  F8 X& }4 [. I$ pBit rate           : 743 b/s
5 `3 f2 \5 ?$ V& WCount of elements        : 538# s( \  t+ _* ]: i2 X* w/ X/ B
Stream size          : 901 KiB (0%)
! Y7 W4 N; \7 r$ o2 V% @! _3 f0 r4 mTitle            : Japanese-PGS( s+ P" R# h! E8 n. |" W3 ^/ s$ ~
Language           : Japanese
3 s  ^% T$ d, B8 l& \, v2 WDefault            : No
  O% T( l* z' b) i  uForced           : No5 S2 [' t$ e2 D+ s2 R& R

3 H& F! O/ T+ m# m- r( DText #4
3 @  J6 ^; D' I! s, r8 K2 p* y! VID             : 14
+ G/ l; I! O( O! q( T# FFormat           : PGS
, X7 J1 K5 J& T; KMuxing mode          : zlib4 [% S8 `, P# q. t
Codec ID           : S_HDMV/PGS3 `4 U: `% e! x# G3 }% i
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' L1 F  t5 o8 g1 H  n" {
Duration           : 3 h 2 min; d4 K; K4 E. p: B7 f: \) T0 a
Bit rate           : 20.9 kb/s( w, G7 l) i% E" T$ C/ y
Count of elements        : 3204
5 {$ L5 p" Q% ?% {/ k* v& NStream size          : 27.2 MiB (0%)0 s& T  J, w! y) a, E
Title            : French-PGS
& b: t/ L: r) @9 W# z8 JLanguage           : French
; K6 {, b/ t4 ]  uDefault            : No
, v! t5 O/ K* {/ f% P+ cForced           : No
: ?, {% [/ n8 x& n8 k8 z1 K/ W  y) h1 v
Text #59 e. ^: X: ?9 `+ i2 s  p
ID             : 15
: L! i/ F. W% L6 V" TFormat           : PGS
# W+ a, l( [: S, E( {2 e  iMuxing mode          : zlib, `: q9 A5 w7 I* x
Codec ID           : S_HDMV/PGS$ \9 Y* S8 t" l5 F0 d3 n9 \0 h
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 L* E- x' _4 ?& {% e: I$ tDuration           : 3 h 2 min" n9 D3 S* [' a: m
Bit rate           : 24.9 kb/s
  [. I2 Q; A7 \9 d! y( zCount of elements        : 3920
4 f) z9 _/ j0 b3 JStream size          : 32.5 MiB (0%)' p, |; c* g0 L8 E" I9 v4 y7 |
Title            : Italian-PGS
5 |4 F$ d, Q' n" _% z. TLanguage           : Italian
4 y/ z) R$ ]) g6 tDefault            : No
% v% g1 T$ r6 @- c, q6 V/ Q# B  EForced           : No  b" }& v6 B$ h; h2 p$ }
/ H( T0 D1 j, F- }0 E. N
Text #6! i. V, D+ J$ R! O, ]/ R
ID             : 16
" r) Z' r2 k( B9 S3 rFormat           : PGS
* j) |6 V9 p2 w4 D) `& kMuxing mode          : zlib9 H* Z0 {) c+ @7 N
Codec ID           : S_HDMV/PGS
: Z' M( G! K, B, {Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 I. n5 i/ U1 xDuration           : 3 h 2 min
/ M' A$ u  J: v7 X3 S# }Bit rate           : 20.7 kb/s
" C2 }. j# _! z; `# j) ~% V$ }Count of elements        : 3030
. `" r$ ]5 m6 A! \Stream size          : 27.0 MiB (0%)
+ h1 @+ m+ f: p  ^' N* UTitle            : Spanish-PGS
, c* @  d( C. q" f- q7 ELanguage           : Spanish$ S6 s+ ]" O& R2 R/ h1 P% W
Default            : No
" M1 a6 ~" S2 M, N- M1 @! ~Forced           : No! U6 Z2 |8 P* r7 P- v

+ ~: |" N4 n7 g( I' t- ~Text #7" q' u1 q" C- H+ L( [1 K
ID             : 17; `* ?. q! m! z5 n$ K2 B4 C- k0 [: Y2 b
Format           : PGS
1 a2 z! c2 h6 ?% ]# i3 D  R4 ~2 fMuxing mode          : zlib
) C* o6 x; q6 Z3 v: J7 o" b4 b4 e2 DCodec ID           : S_HDMV/PGS7 o4 O4 |" B" Z* p3 Q5 k2 R( T
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ u/ x7 c3 p, V, u- @# Y! A6 H) ]Duration           : 3 h 2 min
' C1 P1 ]  E4 S9 `9 w/ @Bit rate           : 20.3 kb/s$ C7 O( Y2 P# Y: e# M( n) c
Count of elements        : 3254
: P# i! ]& F9 t4 tStream size          : 26.4 MiB (0%)
5 M( ^9 k( `' |1 z% n2 Q  yTitle            : Chinese-PGS: D; A/ A" M( v; B8 O( m) [
Language           : Chinese/ c* @, E" t' _3 y
Default            : No8 b/ `0 P& Q: ~+ Q) t$ V
Forced           : No
. _* ]- T1 `  o% ~3 `8 i2 `, f- N% p$ [+ R/ U5 _
Text #8+ _$ d2 k( `; J2 x6 U
ID             : 18
' n- z! F: \9 q8 H  T" H1 q$ i+ XFormat           : PGS
# X+ p1 \% h5 F  sMuxing mode          : zlib
& }% b. m/ Y, S2 Y' g' I1 fCodec ID           : S_HDMV/PGS
, D( R: q4 U3 t# c, v; z8 i% WCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, Q# b( M. a  Y7 BDuration           : 3 h 2 min, D3 q, ?7 O3 u
Bit rate           : 15.6 kb/s% J. {+ @) a) @! i% |
Count of elements        : 3266/ {, Z' K/ E$ \8 `/ Z( W
Stream size          : 20.4 MiB (0%)7 m4 ^, I1 E: F( x2 @
Title            : Chinese-PGS
( P9 A* p$ Y' s: aLanguage           : Chinese
4 _0 t9 u) X# TDefault            : No2 `! u$ u# f' L0 w6 e
Forced           : No0 N& ~5 b# R7 q: w& r6 v8 n
) s, h: l( u  N' k* W/ c# K
Text #9
+ T: U& R+ N/ K) KID             : 199 w0 _5 E: {, u& ~3 M
Format           : PGS! k) Z0 I+ f, t8 ?4 @/ D
Muxing mode          : zlib2 L1 m( q5 i, s; D" k/ N* ~& N
Codec ID           : S_HDMV/PGS2 I0 Z/ w4 e/ K( d
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 b+ M( C2 X3 r
Duration           : 3 h 2 min
/ J9 M* [9 L) u& ^" TBit rate           : 15.3 kb/s
8 s' Z9 d0 _2 M  LCount of elements        : 3234' D5 G# w- d  X" \
Stream size          : 19.9 MiB (0%)
  c0 N  o6 f4 ~1 |2 v" b/ aTitle            : Korean-PGS. Z' G0 ?  T0 v1 [
Language           : Korean
2 L; ~5 Q& v7 A2 zDefault            : No9 v8 w) a: D. ~2 X! Q* r
Forced           : No
/ q( v% g. q( ~- {! p! u6 u1 V, D- p- n* h4 s, S+ [5 I2 M/ u
Text #10
: R# j9 ?, v% \" rID             : 20
4 x7 ^: l4 c/ U& P- ~& e# \5 o3 l1 NFormat           : PGS
3 Z* H, k1 x/ ~Muxing mode          : zlib
4 d8 j9 i, J( v- B( Q5 V& U/ t$ qCodec ID           : S_HDMV/PGS7 [0 w$ |$ m0 j6 X/ M8 O  r
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 k. _4 z: P, f$ `9 h. ?/ j
Duration           : 3 h 2 min( u% G; m4 S  h8 l7 @" T/ _
Bit rate           : 21.1 kb/s
* S, t+ B6 G/ m5 m3 ~' p, XCount of elements        : 3208
6 b) D% b! o  f3 {1 U5 E+ `$ BStream size          : 27.4 MiB (0%)
1 N8 k; {% O0 QTitle            : Spanish-PGS. C, H( ~6 {3 V( }  ^7 u" `: G
Language           : Spanish1 h: a- X+ f: P2 S" S: w0 ~& f
Default            : No
9 x1 Y5 C9 _( V7 l# J! cForced           : No
( \( s1 D8 S# t# f1 f% s
5 N+ x- x( |( ~- w* c- r7 i7 BText #11: ~  f9 `6 q( \3 q
ID             : 21" u6 {6 K1 u" c& ^# R2 o
Format           : PGS
# R+ t* j/ c( L4 C; Z! G- b2 }( t2 yMuxing mode          : zlib
& M' J! I+ J2 X& b1 o, A% tCodec ID           : S_HDMV/PGS
1 Y% o: Z3 R% I( TCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ t! A1 ?% X) O* M
Duration           : 3 h 2 min
  q9 a7 q& Y' e9 G2 I( s0 k8 EBit rate           : 22.0 kb/s$ o0 L/ N4 H8 c9 N8 m. F
Count of elements        : 3224( c$ {/ b+ G4 [' o# t/ y
Stream size          : 28.6 MiB (0%)
7 u* ~: l* I9 y1 l  ^- l! ^Title            : Portuguese-PGS
# X9 t& N7 a. Y8 s5 ILanguage           : Portuguese
( {, x- ]" W+ G7 b8 M; lDefault            : No6 [& I$ Q" z1 {+ N0 j, Z
Forced           : No
# B- i, V# ]1 k! h1 i# F9 [( u- A
Text #12
2 Z+ O6 c, `3 A) h" @6 iID             : 22
! Z* ^$ `. v- }& c9 nFormat           : PGS- r1 E* @; `5 V$ {6 [
Muxing mode          : zlib
1 b8 p5 S9 e. mCodec ID           : S_HDMV/PGS
0 _& E* k' l: i* J" v. _Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 \9 F7 N# Z, Z+ k) p  x3 lDuration           : 3 h 2 min
$ [1 b$ v- D* M/ lBit rate           : 11.6 kb/s8 i! i( C  e4 r, W# L
Count of elements        : 3258  C9 c- O! T7 f7 ?! m/ f
Stream size          : 15.1 MiB (0%)
3 R# b+ w3 q2 e8 G* q  TTitle            : Arabic-PGS% K9 }1 r: \8 H7 k# b7 J
Language           : Arabic6 m8 M1 r" d9 X! N  g
Default            : No) [6 B- w; {5 U7 g9 E
Forced           : No
/ T/ P, |( f3 }( L+ b$ r) i9 o# v9 S9 u5 K# E9 ], V) _! O, z
Text #13+ H- x! P4 ]! ^
ID             : 23# {4 I# m% H/ r( _
Format           : PGS# @# e. A% x' v% |
Muxing mode          : zlib" g( e0 A% e4 @8 J
Codec ID           : S_HDMV/PGS* P0 o/ D/ }( ^1 W) ?
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
1 n! {! m2 M5 r& a! gDuration           : 3 h 2 min
; t- ^6 [4 u: S+ p' ~* MBit rate           : 20.2 kb/s: Z( u( z$ s) k' O9 N; t) p: Q
Count of elements        : 3238! c- Q/ b6 F4 H$ _7 m
Stream size          : 26.3 MiB (0%): v6 ~4 F6 n" c
Title            : Czech-PGS
9 e9 z& f& x: _1 F! u2 H4 q: ALanguage           : Czech
+ W5 @" j) O* ]! p3 k7 _Default            : No4 ~6 ~' l$ s0 ~
Forced           : No6 Q$ v# ?6 l& K) d! o4 T
* X! D' M6 {& z1 u! T/ a
Text #14! m3 h& {% n" s7 X& ]4 {6 F
ID             : 243 }) M* y* S. H/ e8 |- v9 ?
Format           : PGS( s! r. }( a  Z! Y2 G6 Y; p
Muxing mode          : zlib
: ]/ q8 b1 S& N+ ~8 B8 p1 K: pCodec ID           : S_HDMV/PGS
5 }! B8 I1 [+ m4 ^# H" e/ S6 JCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! O& N' y4 ]3 j( W" S
Duration           : 3 h 2 min
0 t1 S$ }: Z& ]$ s  ^Bit rate           : 20.1 kb/s# g; p" U) V* ?7 l$ ?
Count of elements        : 29489 l% r/ E7 I% h" e
Stream size          : 26.1 MiB (0%)4 I9 g# S( P- d5 @$ D  g* B
Title            : Danish-PGS
9 e( `0 |( F+ ~. hLanguage           : Danish/ I9 J5 I. F5 b! [& m# D5 R" y) e) O$ H
Default            : No
: S+ \8 ?# \* m; ^  xForced           : No
- P8 U- z8 \- }/ ~( l% T5 [$ _/ H5 a( {9 a9 h: `2 A, g
Text #15
" W& k  X# r2 ^1 F9 FID             : 25. e4 s7 V# A' w( |
Format           : PGS  w; s/ d5 }2 S& L
Muxing mode          : zlib
3 p- n/ a; h1 Q! Q0 `8 J7 O: e/ WCodec ID           : S_HDMV/PGS0 ~2 J5 S/ v& H6 c* Y( z) l! B4 ^
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( f  N) i! R6 K4 sDuration           : 3 h 2 min2 t7 D+ ]6 L, ]
Bit rate           : 20.3 kb/s
7 l9 E3 k" L; x2 \Count of elements        : 3220
' K7 Z/ h: R& u9 B! x8 j  Y% gStream size          : 26.5 MiB (0%)
" A* a' p1 i% R. aTitle            : Finnish-PGS
# t7 T! w) H9 H8 M# M4 XLanguage           : Finnish
8 s8 H4 X, S+ c2 gDefault            : No
* {$ s2 y5 t! F. f& l* n4 k: wForced           : No9 u% p# r: S: Y6 t; u5 S% A+ I0 K8 V
$ b( D" g6 k* `7 ^/ |* ^
Text #16
' u  ?( z7 s8 WID             : 262 y) g  C9 }" V8 ~' @1 a
Format           : PGS
/ n3 o) e  I: g: A4 ZMuxing mode          : zlib9 X' L" \4 |# r" z5 n4 \1 H* U
Codec ID           : S_HDMV/PGS
- ^8 Y5 Q  E9 E( Z: YCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, ]; q4 [& T/ Q# K
Duration           : 3 h 2 min' v7 J/ J' {% D, y3 O5 T
Bit rate           : 21.1 kb/s
! s  w4 i2 ~- VCount of elements        : 3222
" q+ m1 `( b( C& u9 j' D: A7 Q; IStream size          : 27.5 MiB (0%)
  u% g1 n0 q: b5 LTitle            : Norwegian-PGS
$ R6 |3 I' J& {5 A& R* O0 xLanguage           : Norwegian
5 b0 w% p5 Q% z' a" yDefault            : No
1 J) t1 e) `  D% Z! N2 l* U9 ]Forced           : No
) x4 [1 P& f7 O: Y! X5 U0 u
: P, @% d- D+ U  l8 Y7 B1 p' FText #177 g9 x$ \7 _6 B6 }# H9 {
ID             : 27
- U4 t, b- @( |- C3 M" ^3 l' gFormat           : PGS; j) Z2 I2 U0 a9 b1 f$ q
Muxing mode          : zlib) }8 y! ?8 I2 @' M0 w, V: S
Codec ID           : S_HDMV/PGS, [" K% X" c& K7 [7 M. u
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 ~! V5 _, v; `% ]9 \+ E+ }8 r) w; QDuration           : 3 h 2 min7 k$ r7 ~( A# t' D3 s% d
Bit rate           : 19.6 kb/s
' J# |  b# C. z% T( w( MCount of elements        : 3212# z+ B9 P1 P" t5 p* f4 [
Stream size          : 25.6 MiB (0%)6 B+ @8 Q1 b; }* ^, p7 m6 q
Title            : Polish-PGS. B+ a( R( A3 p
Language           : Polish" e8 Z- ]9 ^1 ^& d
Default            : No
- N( ^" Z! S! M- f  uForced           : No
- U! O- V* B2 l
5 r5 }! [( a# o$ I, U& uText #18
/ ~9 E. j% x1 Y9 j; x2 ~, G. @8 QID             : 28' R" t" c- u2 t: k1 Y0 v
Format           : PGS
, ?6 H5 k& m) W( `/ Z+ TMuxing mode          : zlib
* _! P; j- L; e3 sCodec ID           : S_HDMV/PGS  d( D0 U2 _: Y1 S6 y
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 |, P9 ?8 w0 i: d8 l, ADuration           : 3 h 2 min6 t, f, S7 T0 q, L" h  H& p: z& l
Bit rate           : 23.0 kb/s  n$ h. }( Z5 m
Count of elements        : 3216
4 r$ y6 R8 E; n, v0 Y* B8 r+ J5 nStream size          : 30.0 MiB (0%)( R4 z* ^$ O4 s( C" v7 [
Title            : Portuguese-PGS0 _4 K' D1 X8 ?5 @- {4 g
Language           : Portuguese# `' |9 w0 O) T! Q: A
Default            : No
8 q/ ], @/ t4 o. e6 Q8 P% dForced           : No' c6 o% x, H  a$ `
' ?7 m* M6 i: P: q% P) R
Text #19) j  L/ F9 e! M# Z" M% g2 g) z2 M
ID             : 29
  [) c) [9 N2 K# Y9 B6 T1 [1 NFormat           : PGS
8 j/ B( j# Z  l/ TMuxing mode          : zlib
: s7 d: G4 b# l8 a; c/ B& M; jCodec ID           : S_HDMV/PGS' D4 Y) G7 R/ {9 K3 H4 F# f! M7 u) m
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. X  K$ n+ B" g- I6 j! z4 f
Duration           : 3 h 2 min: W7 `& C% g2 [, q/ A0 L9 Z% F
Bit rate           : 20.3 kb/s
* }2 A) ^& t; h* o; ], N3 sCount of elements        : 3194
+ T9 `: c. Y; L* \+ j) jStream size          : 26.5 MiB (0%)
3 Z, B- C3 P+ q# u( fTitle            : Swedish-PGS
8 e! x# B: W& ~" Y) _. ^6 M* i& e' cLanguage           : Swedish& p: A. T9 c. K4 p2 S
Default            : No6 K, n. `, }) Y
Forced           : No
( N2 {' P+ \1 U& d8 Q( f
) I- m4 w6 p& b# x: Q+ n9 d+ k3 C3 BText #20- O4 t! }7 }2 F$ J! i
ID             : 30/ z0 {' P# W+ ?" \, C8 O
Format           : PGS
4 A  ?5 z( H8 v  ?3 tMuxing mode          : zlib$ B* B, w# e7 W1 Z! R$ Y/ ^
Codec ID           : S_HDMV/PGS
# l0 {1 @. G% P0 G8 ~Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 o2 t; A" C. _8 [Duration           : 3 h 1 min
; O) J" M5 f' w: \& K% BBit rate           : 766 b/s
$ i  Y6 q! i+ P" q- `Count of elements        : 1124 C1 P' m) z2 I; `0 S6 B- F
Stream size          : 1 020 KiB (0%)! ^7 Q- I+ {6 K5 N; R  _# W% v, y
Title            : French-FORCED-PGS  j# Z! G' {2 M. N- F
Language           : French- J$ k) S0 J* r+ \
Default            : No
5 u( }; V/ v) @& S9 w0 YForced           : No
7 F# ]) ]6 M9 \+ w( l  z# h: P$ }
Text #21
8 y2 A3 L  V1 |7 G9 h/ wID             : 31: ]" K# d$ W6 L; g) d* }! v
Format           : PGS
. q4 }0 H  C' g0 hMuxing mode          : zlib0 Q' {1 [! h( S! l
Codec ID           : S_HDMV/PGS
8 F1 S4 [, n0 w/ ]) S$ K5 ^Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  }2 @, j. {+ M7 N% ]: `8 IDuration           : 2 h 57 min6 ^. }) C% K% i7 I0 B, s: R4 q
Bit rate           : 166 b/s
! S1 P) h* c! _1 _7 v. KCount of elements        : 20) @% r' r8 y5 I: {5 g3 \  K
Stream size          : 217 KiB (0%)' s7 d) V; L, A: e1 C/ p
Title            : Italian-FORCED-PGS
+ R. {: D# G$ eLanguage           : Italian: Z) ?; t* U/ K) m6 Z% M4 ^
Default            : No
9 O9 e* q4 P6 D. t0 VForced           : No
, E% Q. A& |6 A/ ]# l$ a% h, U( |5 q) \* p$ E- G+ q: S# t; v
Text #22
9 `" y% B  J2 s- z3 g( o. W% H- }& cID             : 32
0 r- h& E- Z+ u- y$ f9 q% u: E, lFormat           : PGS; {* C& R, s( |, J4 k- [5 _5 F
Muxing mode          : zlib( V+ h4 @0 C8 {" ?5 y" Z
Codec ID           : S_HDMV/PGS
! W; W2 g  G* C" A- {( {Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, N; Z+ Y4 ?/ ODuration           : 3 h 1 min) u( C8 G- M: c/ R" V- F
Bit rate           : 143 b/s
; M, ~0 M0 z- |+ `2 r( }' CCount of elements        : 16
6 [) U3 V+ E" ]- R3 dStream size          : 191 KiB (0%). o' K4 }! i: w  A/ w+ b
Title            : Spanish-FORCED-PGS. o% t& x5 p+ x6 C
Language           : Spanish7 w. D3 k: T1 b
Default            : No; {. l, n/ ?) g% ?
Forced           : No
: d3 }; n8 R" }* V7 ^' X5 Z
% @! m! |- }) |0 h$ x" U% sText #23
0 l7 ]1 J2 d  a% |/ b( ~- Q2 bID             : 33
  h) P+ B  ?- ]Format           : PGS
/ C+ d! G+ W- {7 G2 u1 ]5 V( NMuxing mode          : zlib9 n+ F7 L: @" I0 U" i
Codec ID           : S_HDMV/PGS: e: s" J; @# k& K- h" T/ G( T3 y
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
  N+ c  W( y# ?% K$ vDuration           : 3 h 1 min, d  @; J& z6 Z' s  i( d# C
Bit rate           : 970 b/s
5 ~# ?* t0 ]* C5 ]4 JCount of elements        : 132
3 p# D9 T7 k$ y- {Stream size          : 1.26 MiB (0%)
0 }. t+ O5 N$ S1 B, vTitle            : Portuguese-FORCED-PGS
9 E' a- g- e0 o' R, y( PLanguage           : Portuguese
6 J3 }( f/ y  s5 Z: m+ o- KDefault            : No7 N0 f/ o* I6 v
Forced           : No
9 Y- f3 x7 w5 q: o1 u9 T, r% g
* J8 g3 J* s, P9 SMenu1 F7 x9 C% r6 W
00:00:00.000         : en:Chapter 1" g( q: X' q+ [
00:10:10.651         : en:Chapter 2
; M. ]) P  {5 }' b00:27:00.660         : en:Chapter 3
! B7 n8 }- Z0 t5 o00:37:49.225         : en:Chapter 4
) S7 H* q; t4 Q4 o- a# w6 `00:46:54.520         : en:Chapter 5% H4 _4 [" U; x2 ^3 v* R
01:02:04.971         : en:Chapter 6' P( A& q  J) d
01:14:10.612         : en:Chapter 7
3 {. I8 E3 r( e" I* V01:28:07.115         : en:Chapter 8
2 M" ]& g/ V) A1 _5 i% U( e01:41:46.642         : en:Chapter 9
, s* N( c0 F0 q" F- \/ `01:53:52.617         : en:Chapter 109 b9 m+ p7 @' ]7 }+ S4 B
02:02:58.079         : en:Chapter 11
/ G0 o+ d3 g% v$ ^9 V( b& L02:15:04.054         : en:Chapter 12+ p  u) {; V. i
02:27:55.074         : en:Chapter 136 Z, {) b6 p$ D. @$ ]  v( p6 W
02:36:51.443         : en:Chapter 14
, W2 {! [( U# p02:48:28.348         : en:Chapter 15
% X9 \  w6 Y+ U  i. W6 q02:54:43.764         : en:Chapter 16
Video
0 Q; n  A7 T! M4 \9 V/ t+ _' ?ID             : 1  [$ D( M+ h' z' T) g% [
Format           : HEVC
7 ^7 Z; c9 U, \Format/Info          : High Efficiency Video Coding
' y* W  ?  n5 k& WFormat profile         : Main 10@L5.1@High/ Q- ?: t; ]0 A7 B% B7 g
Codec ID           : V_MPEGH/ISO/HEVC
0 h7 N) ]6 _4 Z# D6 {Duration           : 3 h 2 min
/ @0 S4 f5 z8 k' \* h: F, x/ NBit rate           : 54.4 Mb/s5 r9 J' p% i' G  C7 @
Width            : 3 840 pixels
/ N- q( {3 p/ ]8 NHeight           : 2 160 pixels
* z8 j; U( |- m9 j7 y' EDisplay aspect ratio       : 16:9
$ c6 W- w1 k3 B7 [% V$ ]3 kFrame rate mode        : Constant& U: y' J/ C( R1 `' {' [- t7 v# P
Frame rate           : 23.976 (24000/1001) FPS8 U# \( h9 E7 H9 a# o. J
Color space          : YUV
" t7 n$ X/ J& [9 a3 M. U- dChroma subsampling       : 4:2:0 (Type 2)
; l7 }4 H2 t: b, x( ~' R2 Z1 p! bBit depth          : 10 bits
- a4 e: @, y! t: @7 HBits/(Pixel*Frame)       : 0.2744 ?# h8 J% |$ [  T" E
Stream size          : 69.4GB (81%)0 D, Y5 ?; q; e; i. C9 z. ~
Title            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
/ v6 s. F3 Z  c0 g) \6 K+ GWriting library        : ATEME Titan KFE 3.7.3 (4.7.3.1003)
6 q( j- a& |* L0 ?Default            : Yes
+ F  m0 k3 g% dForced           : No1 `+ v; _% Z) T- G# z% E- S
Color range          : Limited0 a$ @% _) M8 R, `: q% F
Color primaries        : BT.2020
9 o2 z9 B1 y! y5 Q8 A# L% q% B! FTransfer characteristics     : PQ
# H2 k# M6 o, E) T# AMatrix coefficients        : BT.2020 non-constant- k" P# A" U7 N; k7 G3 h
Mastering display color primaries  : R: x=0.680000 y=0.320000, G: x=0.265000 y=0.690000, B: x=0.150000 y=0.060000, White point: x=0.312700 y=0.329000
( r$ _; z/ e% S% ~" i1 j/ Z. WMastering display luminance    : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000.0000 cd/m2
5 h5 b5 Y3 Y* F% eMaximum Content Light Level    : 4000 cd/m2
9 q9 j# }0 k2 H' t7 b5 o$ d% LMaximum Frame-Average Light Level  : 1000 cd/m2
3 M8 s. `# U6 Y( U/ j( E3 `$ s+ j9 h( `1 x6 o; E
Audio #1# O8 w8 l+ G3 b7 n
ID             : 2" u2 Y$ S" Z  g3 x2 G
Format           : TrueHD9 k4 w6 e: U: Q; @( x
Format profile         : TrueHD+Atmos / TrueHD! t& |  Y1 o4 w/ I; i* x
Codec ID           : A_TRUEHD# N0 p2 g0 }( R: w) f7 x, J
Duration           : 3 h 2 min" t' C% ^' A6 H4 J( A/ g* S
Bit rate mode          : Variable
1 e* b* L2 ^: F$ wBit rate           : 4 966 kb/s# D( z( z9 u; `3 I, M$ Y' R/ [% P
Maximum bit rate         : 8 199 kb/s3 P& Z" Y: V" h; Y; [3 }, w
Channel(s)           : Object Based / 8 channels
4 q4 _9 g5 Y8 v* }4 A1 R; nChannel positions        : Object Based / Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE# o2 U6 B* s0 N) A  ~8 M
Sampling rate          :/ 48.0 kHz4 Q' }, h, P2 _! ~- I
Frame rate           : 1 200.000 FPS (40 SPF)
. r4 ]* P2 C1 }' G) k7 MCompression mode         : Lossless
3 C1 N+ m/ l) K7 e7 u! d/ V6 nStream size          : 6.33GB (7%)5 O. u9 q7 u2 ?/ d7 R
Title            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT" o7 R: g2 H& X: i+ e
Language           : English
; V5 _2 U5 Z2 G: `Default            : Yes
8 ?6 N5 ~( C$ _' s; OForced           : No9 v) X2 }6 _6 `% Q& z6 m
7 I) v# L* d4 [  B# s! M- A
Audio #2
" ]% I  b- D1 r' k# ?1 uID             : 3
2 B3 }6 A  v8 s- rFormat           : DTS
; @) K7 O$ B/ _) ^8 X# QFormat/Info          : Digital Theater Systems
, A0 O" A' [) aFormat profile         : MA / Core
9 y/ B2 n0 u/ v; Q8 T9 {+ TCodec ID           : A_DTS
! b% n2 Y) w' S8 F8 y9 |$ u5 L  ]Duration           : 3 h 2 min8 K1 H. D1 H% P! s. ?
Bit rate mode          : Variable / Constant0 w3 ^1 `8 c5 p' Z9 a7 I2 I
Bit rate           : 4 057 kb/s / 1 509 kb/s) G! b, E8 q7 X- ^- c" n
Channel(s)           : 8 channels / 6 channels
! d0 d: |1 b) \, C) A* C9 g/ WChannel positions        : Front: L C R, Side: L R, Back: L R, LFE / Front: L C R, Side: L R, LFE* q0 z3 d2 \- g+ s3 w) Z. }
Sampling rate          : 48.0 kHz
' p+ N' m: ^( `% V$ yFrame rate           : 93.750 FPS (512 SPF)) [" P1 Y1 R+ O4 {( i
Bit depth          : 24 bits
  O1 h/ a4 J4 ]& Z  v# P- e; [# X. e) oCompression mode         : Lossless / Lossy- i/ h. i9 B9 M5 J
Stream size          : 5.17GB (6%)
7 j/ k- F/ {; Q$ PTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT: ^4 e7 g1 G7 }6 n  y8 r, U! R
Language           : English. N  Y, d2 K5 E  w6 W5 j# u5 `& [2 w
Default            : No0 p% E) g8 V6 a( p
Forced           : No
/ }( n$ \) q8 S) G- d' G
$ z% X, B- N8 f& ^1 t2 O' l9 W/ aAudio #3. L6 Y3 H: S7 J. \& V
ID             : 4
! Z2 v; v2 b" JFormat           : AC-3# }& n" w7 ?( A8 Y
Format/Info          : Audio Coding 33 Q( P- T1 W( D% g9 Z4 C# U
Codec ID           : A_AC3
; A& A9 I. C" n! I7 KDuration           : 3 h 2 min  o% P/ \6 l' {8 k6 q- l7 V" ]
Bit rate mode          : Constant
# y* e3 U- s) p1 Q3 g0 |# ^: e. nBit rate           : 448 kb/s
9 J+ z, f) P% H5 k, I' l& sChannel(s)           : 6 channels
& u7 r7 m. S1 f/ r7 b6 w, }7 \Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE
# K3 L) m- @+ K* ISampling rate          : 48.0 kHz! ]$ K; E- I' a3 o2 r) U$ f# J6 D: z
Frame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF): t3 [  W2 b* {. o
Bit depth          : 16 bits3 V& L! X0 N1 g5 b% w
Compression mode         : Lossy
4 W' B" t; p- I$ m( |Stream size          : 585 MiB (1%). W; |; \- M/ c  ~" }6 W+ h0 u9 {# f4 B% O# o
Title            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
+ V  N% ^# D. RLanguage           : English  P! @' `$ p6 X
Service kind         : Complete Main
* m; ~; G+ W# B/ fDefault            : No. x" Y- d+ C9 ^2 A. i, e) |
Forced           : No
, t* E5 K9 \1 W" l% J+ |. I' [9 Z5 G# i0 o
Audio #4* t% P, Q0 u3 ^: p: u
ID             : 55 J7 |( v7 @) q
Format           : AC-3
. i4 i2 p4 _2 k) {, VFormat/Info          : Audio Coding 3
$ g. Q, u' V. r& g" }) bCodec ID           : A_AC3
) `( q! Q( v) H1 nDuration           : 3 h 2 min, E0 r; u0 N) Q0 T
Bit rate mode          : Constant6 C% m. N  ]9 j9 g1 N3 G/ h5 ]" i
Bit rate           : 448 kb/s6 t3 R; p3 p$ t
Channel(s)           : 6 channels
9 F& X' S7 e' a# ^Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE, E! ^$ H" L7 z! L
Sampling rate          : 48.0 kHz4 `- Y, q+ I4 d) Q! n- S$ F+ r, B
Frame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)  \" {* x1 f2 f) ]
Bit depth          : 16 bits
* k; x- r; g7 mCompression mode         : Lossy
0 H, t5 d9 s) g( z9 dStream size          : 585 MiB (1%)' p- t5 O% Q5 l: c. W
Title            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT) ~6 l+ E$ r8 L, g2 t
Language           : Japanese
. o4 A! a7 L6 {( YService kind         : Complete Main
7 I- t4 r$ t, y( n; @Default            : No
0 N+ b; k( S9 j/ @: P: yForced           : No! A* V) g0 X9 ]; p
3 X7 w* }( a7 T  o) I. U
Audio #5! B; d, ?% e& n
ID             : 60 Z8 O+ ~2 w+ f6 k* \
Format           : AC-3
# v9 v3 S  v( mFormat/Info          : Audio Coding 3+ ]7 i2 W7 B% l& }. ]
Codec ID           : A_AC3
& j2 h$ m9 x3 y* ^9 }; IDuration           : 3 h 2 min
' [" C0 [* N" c; a+ V/ p; xBit rate mode          : Constant
7 o2 l! U- I$ M! n  rBit rate           : 448 kb/s
  S* f: f# _, ]Channel(s)           : 6 channels
( I' T. e/ G. H+ x1 H; QChannel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE1 j% @# [6 Z5 d
Sampling rate          : 48.0 kHz
' ~% N: J; B  I& U, O9 ?' nFrame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)
; O* p) x. Y' P$ Y1 T! ]5 PBit depth          : 16 bits8 @1 b, L7 ?% Z4 h( d
Compression mode         : Lossy; I: @5 a  c* T9 y# z/ G
Stream size          : 585 MiB (1%)
2 L; ~& ~$ u' Z# W/ d& |Title            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
# U; I8 v2 C7 d. y% ?" I, \Language           : English
' `" J- @9 f. T) R. j0 cService kind         : Complete Main
) u) x" Y' J1 @# ?* _  SDefault            : No
; z0 R7 j. D' r( M; {Forced           : No
5 z, T, f% G' i6 ^; s; d; S
7 S  ?; `$ \( Y/ \4 N; r' _5 Z- `Audio #6
6 q8 k& |0 H4 j# x6 n1 RID             : 7
% e2 k2 `  A- q5 z' NFormat           : AC-32 D) ]% y/ P6 }
Format/Info          : Audio Coding 3& T. x8 Y9 l7 ?. ~
Codec ID           : A_AC3. o( j+ G9 C* E: E. a" U, Y$ s
Duration           : 3 h 2 min! |" g4 p- l! O" n0 Z2 X
Bit rate mode          : Constant1 L! f6 q7 ]% g- y+ }; v* y0 v
Bit rate           : 448 kb/s
! p6 t3 c0 b8 t8 p( ZChannel(s)           : 6 channels- ^; y% A1 l/ @
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE1 Z" @+ ~  ~! o6 s- U
Sampling rate          : 48.0 kHz
7 H$ M) ?0 \: M  ^1 g8 C7 C- }# EFrame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ z" ?/ V" k, @$ k2 kBit depth          : 16 bits' g2 [/ c1 I! H* G2 m: K
Compression mode         : Lossy
* Z/ R6 q  s- H* O! \Stream size          : 585 MiB (1%)1 Y2 P% R5 l9 _0 k4 a7 E  K! T
Title            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT
3 m7 ~/ k9 ?6 L0 gLanguage           : French
+ c1 m2 Z) E1 C8 G( o4 X0 @3 UService kind         : Complete Main
4 K/ M7 u; S! o2 T1 y* B- Y8 \Default            : No! j  Z! J% g$ N3 U* W( |4 ?2 G+ N4 z
Forced           : No
2 t( ]; ^! S2 _$ ~  A
3 s% C. `% @* t1 X+ m$ d6 Y2 t) uAudio #75 E- S! N# g" h5 W+ z
ID             : 8' C" @/ ?+ v- A0 C
Format           : AC-3
, X) p* a8 s$ K. m( j& UFormat/Info          : Audio Coding 3
+ c5 o! M) |3 Q' r; @Codec ID           : A_AC3  V- X8 {- x$ F; ^/ U
Duration           : 3 h 2 min
1 V" ^$ w; D/ i6 z" dBit rate mode          : Constant
4 s; t) K. {+ R6 t) N6 VBit rate           : 448 kb/s
' l" j8 H8 T1 p$ yChannel(s)           : 6 channels
. x7 r$ ]8 O7 z! ]Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE; ~/ s" k+ b  K2 y5 Z' I; o7 @
Sampling rate          : 48.0 kHz6 k& \8 A1 {2 F* I- O( D9 J' f2 ?
Frame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)) p$ o: A8 U$ Z* }' c2 S  m" d
Bit depth          : 16 bits/ N  L2 X2 ]( R
Compression mode         : Lossy
' X: {* P+ Y7 W, z; ]- w6 p' ~8 jStream size          : 585 MiB (1%)3 C0 b3 L  o7 e. z+ R
Title            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT* D7 o+ Z; J/ R
Language           : Italian
7 k  \2 T  V+ A5 ~+ N& k6 j6 wService kind         : Complete Main
' i* i# N0 F& B6 G! Q1 T, HDefault            : No
5 X% O. ]4 l% c. Q3 DForced           : No  j; B. u" m9 f. _
5 k* X* L6 E& G% a: p2 J9 J  [
Audio #8
+ q; ]' `5 O& eID             : 9
5 C& r# r/ @' \Format           : AC-3
) l" p! {; `3 GFormat/Info          : Audio Coding 3
- Z- R3 G9 P/ W! {! [* rCodec ID           : A_AC3; p% s4 g" x! X9 ^& a' O" Q
Duration           : 3 h 2 min
8 M. M, j9 q0 _Bit rate mode          : Constant
0 m4 U" u- B! V! QBit rate           : 448 kb/s
. K. n) u, ?6 E& A1 B7 Y. lChannel(s)           : 6 channels$ M1 F2 [* Q6 I6 @. {% z" `- d
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE# f( E5 b: _- S0 H& \8 H
Sampling rate          : 48.0 kHz" m; k: ?- O' c& Z
Frame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ R& z5 R- S" m6 k0 n9 jBit depth          : 16 bits4 |% H6 C$ m4 ]* n  Q1 Z
Compression mode         : Lossy
* U' M; D4 s) [Stream size          : 585 MiB (1%)
( k( c' a- v4 t" V  l3 ~Title            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT& L3 u- m$ v: \6 q, \- W8 z
Language           : Spanish
  z' O" r. I* m& ^5 E, }Service kind         : Complete Main
5 ~, f9 n. {; J8 E3 Q; RDefault            : No( @' n% Z% x) @* ^6 G, X
Forced           : No
9 b5 g9 {8 t: T* h; a% E6 p' p% P$ B' D' c0 a/ _
Audio #9
7 `5 L7 O- m( X" z/ hID             : 10
5 T: t. s  ?7 K: l4 Q* C1 s9 Y2 jFormat           : AC-3" I$ {+ n$ L* c: w& P. N5 C
Format/Info          : Audio Coding 3( ^9 f/ ~2 q. c2 r$ ^' l
Codec ID           : A_AC3: H& K& \, b0 i) |
Duration           : 3 h 2 min
2 {5 x1 {+ C! R% @. t7 M* OBit rate mode          : Constant
3 g- g) L) U0 k! w: r6 W6 @2 dBit rate           : 448 kb/s1 g" ^* d: B+ `. H  T8 B2 C
Channel(s)           : 6 channels& m  z- s" t# M2 f  R9 ]' t! @" B
Channel positions        : Front: L C R, Side: L R, LFE; @7 b, O3 D# C  @* _
Sampling rate          : 48.0 kHz
0 h) O' F) w* Y* O' P' a3 y: ^0 tFrame rate           : 31.250 FPS (1536 SPF)
/ A& ^6 c5 f; K+ O; Q& TBit depth          : 16 bits
. l% v/ H3 \+ K1 J( C" PCompression mode         : Lossy6 i3 O' e% c! Y9 H. v! M
Stream size          : 585 MiB (1%)
- {; B* H7 [! `" lTitle            : Batman.v.Superman.Dawn.of.Justice.2016.EXTENDED.2160p.BluRaycd.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT: d" c& ?9 ?4 L) V
Language           : Portuguese
7 ]# ~; c2 `" R- JService kind         : Complete Main
5 M$ y& H3 `/ b/ e1 EDefault            : No
1 P: r/ C, Y% X1 h7 Y- i) ^- \Forced           : No9 Y& O. \2 {: A( \7 |5 _6 [
6 z! U( L7 A% K0 d7 n' e5 x( E% Y
Text #1
$ a- P5 t) M2 W% O+ t: p0 N5 Y( jID             : 11
6 _* J* n6 S, l& A9 OFormat           : PGS
3 J* P3 H8 s8 u4 d0 C6 kMuxing mode          : zlib
' b% U% I! i: gCodec ID           : S_HDMV/PGS
5 L! A; A) D, s7 ICodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 \1 `5 M- z+ w2 h% t* }- ?3 E
Duration           : 3 h 2 min
+ R- c+ M9 s3 ^) i. yBit rate           : 25.9 kb/s+ E) k) x% z) N5 |7 ?0 s" [
Count of elements        : 3830
- b3 v' v: m- w3 pStream size          : 33.7 MiB (0%)7 D6 I# \0 R; M' h
Title            : English-PGS* S! }; w- \* S6 j7 G
Language           : English. B9 }' u; c( O+ h/ n, ~, f( Y" m
Default            : Yes
+ l8 A. ~0 b, i% I3 n6 h& DForced           : No
$ k0 u6 _  R! n8 j9 a
# M' d. x! J+ A) `+ B$ BText #2: X$ B) Z& d) b: A' l) `0 T
ID             : 12
" k  D( D+ ~% `: Y. i) g4 iFormat           : PGS
3 t& ^2 z: A- k8 Z, ~# KMuxing mode          : zlib# j2 O" I/ D; I7 J6 Q
Codec ID           : S_HDMV/PGS9 t" f6 a8 v; R, d
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 b6 R9 r( p3 D) v( Y3 v
Duration           : 2 h 52 min' |0 E: s- P/ R, }/ S. o2 A
Bit rate           : 15.3 kb/s
* k( m( O" [- e' I! z0 E5 Y7 A# nCount of elements        : 3243
/ U6 z3 ~3 G/ l9 P4 Z( sStream size          : 18.9 MiB (0%)
8 b: K2 w9 |# K, s9 wTitle            : Japanese-PGS! E" [9 a# D8 B  X3 N
Language           : Japanese
3 x# i8 X- D+ c& l' j  sDefault            : No
2 i0 D8 r; X$ z$ @Forced           : No4 P  m- G4 [- \- v; g+ V' h: r1 f7 b
- i2 M+ h% B  E! q5 u. @
Text #3
( c+ q; Z. e, Z' A# oID             : 13
: t# |8 B& p' C' O$ A4 xFormat           : PGS2 A5 p# X  R# i7 Z5 k1 T$ W# ?
Muxing mode          : zlib& F9 }2 x$ G) q, Q' Y0 u) |: ^
Codec ID           : S_HDMV/PGS
' G  |7 G9 U  B' lCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 n) e0 L- e$ q0 v" o0 n3 y% @+ L; wDuration           : 2 h 45 min) ?# K& u4 D* h  b
Bit rate           : 743 b/s' f2 b0 a2 M: @9 D! }0 c
Count of elements        : 538
  q9 I" }2 X" b' f9 RStream size          : 901 KiB (0%)
- ~. n$ e1 G7 @! j  sTitle            : Japanese-PGS3 h: F# S$ i) |+ a& U8 K2 n
Language           : Japanese
/ k% S( ]5 i8 pDefault            : No8 \4 g& c) w. `$ v& ^2 a
Forced           : No$ C& W' [- a; {: N& j  h

) E9 ^, F. q/ j+ j# y3 ZText #4
- p% G3 H+ _! v6 {# h+ eID             : 14
% C7 P  k7 w5 x4 {' A2 JFormat           : PGS
) \0 X( r8 }8 s5 ^- yMuxing mode          : zlib" W- r3 N' @4 L+ y) T
Codec ID           : S_HDMV/PGS) L! C4 U+ L( t" a- t. B& w0 F( t+ ]0 x
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 W9 p6 b9 ^7 j6 ]7 W, k! k
Duration           : 3 h 2 min# V' v6 Q) k( N6 v
Bit rate           : 20.9 kb/s
8 l8 N4 t$ J7 v" Q7 ]' _4 HCount of elements        : 3204
$ K7 `: j+ e( F$ Z9 H0 oStream size          : 27.2 MiB (0%)
1 ]5 V) C, R$ G+ ^: X4 q  b: `' nTitle            : French-PGS+ M& w& m' i% v: y4 o
Language           : French
4 G: f5 ]( X& s  X/ _4 z% ZDefault            : No1 s  b5 V5 |+ j* W2 ]* X7 N. N, J
Forced           : No
, d* r& s; h" D: q9 @; |  E0 n% S$ w/ i
Text #58 r) p0 H+ P6 C, d
ID             : 15( g" ?9 K3 g1 o0 }
Format           : PGS
. s( M" D; w0 ?' C6 X# vMuxing mode          : zlib+ {& a% N. f! P7 b- v5 B- _
Codec ID           : S_HDMV/PGS
: e3 X) U. z& H# ]$ |% }+ c) tCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 |9 ^' z0 D, D9 N6 _Duration           : 3 h 2 min& U# k5 x2 {8 z3 L" w% }
Bit rate           : 24.9 kb/s- j9 U2 }3 Y; \$ Q' r
Count of elements        : 3920
- l) q& a$ ^" x! lStream size          : 32.5 MiB (0%)
: B) Q  `6 C) k5 ^% hTitle            : Italian-PGS7 q! n3 J: v. v5 M
Language           : Italian- x: f% v/ D: }6 c( }
Default            : No' V4 J& o! s" s+ |
Forced           : No
2 b1 _, w$ R& h5 ~, u8 `
# I) M8 |" J2 ?2 s& Y( t2 n9 mText #6
+ }* x- E( r5 {7 x5 X9 }5 j# VID             : 16
7 |/ Q% z- J/ H3 P0 e0 BFormat           : PGS
- u! M5 L6 P) AMuxing mode          : zlib
4 Y4 `# \8 x3 J: Y( KCodec ID           : S_HDMV/PGS! j' r$ Q* L* S% L: \3 [, g
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs6 }7 S$ {* i$ X
Duration           : 3 h 2 min
$ S; P: u% S0 N% ?1 B. eBit rate           : 20.7 kb/s
: y) B8 E* E1 ~+ T$ nCount of elements        : 3030
" h* R4 E* L* p) zStream size          : 27.0 MiB (0%)
4 |& ?( P: k# B& [$ J3 hTitle            : Spanish-PGS: ]9 C7 t4 {# Q  F' n
Language           : Spanish
+ F  z) h( `" j/ LDefault            : No
7 M* M8 i! f" u) j; {; r  ?1 C( NForced           : No% D. I4 ^0 Q. }7 Y' V

+ B2 l0 F% \! G4 x4 yText #7- d2 r5 o2 E; ~+ y1 p. n1 A* M
ID             : 17
: K4 G) q5 B- k0 DFormat           : PGS
. a# V9 V) {$ E! I0 s% vMuxing mode          : zlib9 D4 ~( o3 K; L) a/ G* m" Y
Codec ID           : S_HDMV/PGS; u& v" f$ T; v8 J# b2 k' c$ N! D
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 `2 B  P4 }% \9 U6 P& c
Duration           : 3 h 2 min  b( `1 G  u  T
Bit rate           : 20.3 kb/s1 w, ?6 l. C: U0 y+ L
Count of elements        : 3254* J$ W0 g$ u: o( v" B! F1 w
Stream size          : 26.4 MiB (0%). y0 H! ?' s: I
Title            : Chinese-PGS
; S. x: w# c1 j4 G( _+ eLanguage           : Chinese7 N# Z8 U: }3 [$ H0 }3 p
Default            : No
9 Z; m7 d; C0 U) b8 Z: r, VForced           : No
" Q& a* p7 J" K" o# e7 L" p
/ g' B1 I( |& |2 }* ?* e' iText #85 Z! c& ?6 I/ W6 U  O, ]0 q
ID             : 18
3 q6 e5 ~& E" _4 uFormat           : PGS$ R2 A$ [5 X1 U8 N: M9 O
Muxing mode          : zlib0 Y3 z' M# n4 w, z5 S& D
Codec ID           : S_HDMV/PGS
" X& M9 A% q* a$ {Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' A" {6 c/ X& w3 S4 e1 p2 e2 kDuration           : 3 h 2 min& {2 X: Q) A. D' \& X& @5 B9 K; L, L
Bit rate           : 15.6 kb/s# ^5 w" R# k1 c: i+ @6 }4 z
Count of elements        : 3266* U6 L9 M, I' M1 i  E' P2 g, a
Stream size          : 20.4 MiB (0%)
" V- |$ @' x9 V! O3 o. oTitle            : Chinese-PGS" |" ]' |+ n9 ^4 K6 Y9 Q8 V' N5 g
Language           : Chinese
+ r- \& v) Y/ Q+ e, Z) iDefault            : No' u# @7 b7 x0 J& W: l/ a
Forced           : No0 s1 }" V6 s5 i) y: u8 B
1 t' N" |1 q2 r
Text #9
3 w( A" e0 b9 B4 O9 |! zID             : 19
( m6 D$ e* P+ M& a) n3 jFormat           : PGS; g: ]7 ?( m, d6 y) a3 a% o
Muxing mode          : zlib2 Z# V) K* D# I* y+ J
Codec ID           : S_HDMV/PGS, z2 J5 l% @% u9 Z* H+ Q+ M# C
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 f( M: {% U2 X' }2 Y$ ^( a0 r1 YDuration           : 3 h 2 min) `$ r+ Y3 j6 _3 r. Y1 Q7 D. F- N
Bit rate           : 15.3 kb/s# E* t+ p8 {2 F- H* E6 W
Count of elements        : 32340 G. `" h! u: U- y$ _; I# ~5 B# Y
Stream size          : 19.9 MiB (0%)
" e( Y  j2 m" p, P5 U' C3 N' ITitle            : Korean-PGS
+ G. ~7 O# X  F0 |# PLanguage           : Korean! M8 r0 ?9 p0 h* A% |
Default            : No
' D5 W6 Q* H4 e% Q  p- z6 k/ n+ zForced           : No) ]# L: I# k3 ~- E& p4 p5 V  J

4 n. _# b, X( ^3 GText #10
. ]  D. k4 p$ J- ZID             : 20/ q% @3 q- f7 a4 H& o
Format           : PGS
) T/ B! i4 b4 {' V5 [: @Muxing mode          : zlib
$ O3 X8 R, W; x' J/ B7 C! ?* P6 [Codec ID           : S_HDMV/PGS
( H, d$ E! z, ~- c# t; ^0 f8 MCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
, ^: r% C$ M0 E. \" ]: e. ]Duration           : 3 h 2 min+ p4 [7 R/ O4 q4 Y. H* ^% @% ?8 O
Bit rate           : 21.1 kb/s
' E6 F$ ^' S8 r3 LCount of elements        : 32084 Y8 A- q/ K; S6 X2 D- w
Stream size          : 27.4 MiB (0%)
# {" X9 v- A/ r0 F, uTitle            : Spanish-PGS8 f1 q* j3 T; v1 o) G9 u  K) B8 Q
Language           : Spanish% H& B- }6 }/ `: l4 v+ j' z8 r- X
Default            : No
: U$ F6 q: f; T. `* ^$ eForced           : No
. F  M2 C. {% y+ w$ b3 s2 z  Y7 v* X( N3 Z+ {
Text #11
4 B; q, E8 `) C2 X) i) [ID             : 21
. n  r4 `! P3 A/ F$ F5 gFormat           : PGS. X! Q( a; c# ^) C
Muxing mode          : zlib) y$ y& G$ k& x. c5 B4 K( Y
Codec ID           : S_HDMV/PGS
9 C# P- L# J" i5 z1 |7 c! F$ `Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' J# q2 e' X& P- BDuration           : 3 h 2 min  |  _! ^; B* @7 \1 X% [
Bit rate           : 22.0 kb/s
; i5 b, U7 W  C' f5 oCount of elements        : 3224
4 L1 J5 F/ M. a6 {/ RStream size          : 28.6 MiB (0%)
1 L+ R6 J' e6 Y1 WTitle            : Portuguese-PGS* v0 `/ t2 o$ n. |
Language           : Portuguese: E7 O& l+ t- Q# P( y, _' ?7 O* W
Default            : No
. D( c( Z4 ?. }# R+ E8 o3 d+ SForced           : No& b6 {6 ~6 F. Y2 Y
# z9 `% C) z6 |* M6 r# e. B; E
Text #129 ^8 z  @) P$ L- C( s
ID             : 22: P# ^( A1 V. G. a4 @  O
Format           : PGS
1 X4 m1 o1 x- D6 nMuxing mode          : zlib
" @- y3 r( H$ I: RCodec ID           : S_HDMV/PGS
9 f' i# J  r0 h" {, fCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& V" Q  q) P$ N+ D& [  @1 n
Duration           : 3 h 2 min
& w  A4 r+ e  y# U6 h, g9 c- T/ x& sBit rate           : 11.6 kb/s( E, \, s; ?3 Y/ K* V. a+ L/ H
Count of elements        : 3258
6 I" |2 c* E& {, \$ ?4 `7 k, VStream size          : 15.1 MiB (0%)
. Q/ }5 G# c3 p: v0 o8 r  V* U6 YTitle            : Arabic-PGS
8 h8 D9 f) f6 b; x! A5 x; A# {Language           : Arabic
2 ^1 ?2 ~- P5 O) U0 |% b$ {* uDefault            : No
" v, z; R3 e- ~+ vForced           : No
7 v% n: c$ s) F3 S" r/ U) v6 U% J
% t1 \, T+ M8 f& r+ i4 pText #13
- `5 O. q# L: t2 R* n$ i4 qID             : 23
1 s+ S6 O9 e1 B. CFormat           : PGS
3 n4 G1 S' X! k1 y9 X# E2 jMuxing mode          : zlib2 _1 Z) {. F1 F1 }2 S  i: F6 {
Codec ID           : S_HDMV/PGS
- ]6 z6 {4 s% _) ZCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ f$ I. a2 }+ y5 f
Duration           : 3 h 2 min/ A% V- B) @; c
Bit rate           : 20.2 kb/s
! G: h8 A- `3 f3 bCount of elements        : 3238
) z# d  s& }' U) h; }2 U, X7 bStream size          : 26.3 MiB (0%)
) ~' S" @2 h0 a/ T+ eTitle            : Czech-PGS  e; B3 z% g2 ?' b& u! N9 C
Language           : Czech; o" W7 @: @: J. C8 v
Default            : No+ Q7 ?2 }. u6 X' Z
Forced           : No
7 I/ x/ H% m! L* [9 S" w) w2 e; D3 W# p' e; w& l6 d
Text #148 q" `* m4 `. g
ID             : 24* Y. w  k) {0 T2 B1 S
Format           : PGS
/ G7 m8 D) g- q8 n  `: OMuxing mode          : zlib
1 O, k: w) w2 \. _  u3 o8 MCodec ID           : S_HDMV/PGS
0 q+ J- M; m& |3 eCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- a* |) i7 B0 ^  P1 yDuration           : 3 h 2 min
# L: q1 G6 z1 o& e6 N! lBit rate           : 20.1 kb/s5 n' b( r5 i& \6 V% y% N6 n5 d9 W: \
Count of elements        : 2948
' U* X  Y) M8 bStream size          : 26.1 MiB (0%)
' [3 @: H8 J" K: Y" RTitle            : Danish-PGS
2 r/ t, S8 T4 rLanguage           : Danish
8 x/ n1 b- q* t. VDefault            : No
  l" ^3 o; b% I" T7 a" F/ _Forced           : No+ D% u+ v& r/ z) H/ _/ w; j

# }7 U* k; [( K' Y8 ?# d, L2 F5 L" s+ kText #15
5 c' N7 G3 J! P) u5 SID             : 25
6 g" C3 r3 ^* F% l, u% ]' nFormat           : PGS
& t) R# L. z! t- {' i) f+ v+ oMuxing mode          : zlib) V. N- E( W8 y* c
Codec ID           : S_HDMV/PGS
- q* p) A7 x! N, n% O6 z6 kCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs& W, v; T+ a8 l5 j. U
Duration           : 3 h 2 min" ~* ^. ^4 }; Y$ R  i
Bit rate           : 20.3 kb/s
* {4 I6 t) ?, O  M+ ]$ ^Count of elements        : 3220% d# Z7 a( o! @
Stream size          : 26.5 MiB (0%): |4 A1 O9 y( C: C0 g% @- }' X
Title            : Finnish-PGS
: h' I% }4 T. p. v4 C7 A' \Language           : Finnish
* N  [* t3 Q/ e! a4 HDefault            : No$ v$ l: }" e# [- q. w' V4 z
Forced           : No7 _' z( b4 ?; C$ U

3 m/ G: \9 b! A, A. p8 AText #169 O. C. l& }+ i# W& ~. `  E, Q, {
ID             : 260 t8 @+ z/ v! O/ o0 ]9 }) ?
Format           : PGS4 N: M( V) V) B# I$ w( i/ F
Muxing mode          : zlib/ A' s8 x/ Y$ g% s
Codec ID           : S_HDMV/PGS  G: D9 I9 E! J' U) t) m5 E
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 o  |# B4 |4 y7 a; ?& X% D: P# W; ADuration           : 3 h 2 min
0 W. Q3 b1 R0 l4 d- y1 f9 c0 LBit rate           : 21.1 kb/s
" [  i! {; ~3 `0 n+ _0 }! CCount of elements        : 3222
' N; g/ _( W  k- e& t' lStream size          : 27.5 MiB (0%)+ a9 \) I" z6 _$ C  l6 K) [
Title            : Norwegian-PGS
& ?% g0 g" i1 W  VLanguage           : Norwegian4 |3 L9 o* S5 w, Z$ L$ g8 r/ b
Default            : No
- D; F( ?- N/ Y" hForced           : No# V' b. F) v! B2 H- }# p
- y7 q$ |) @3 b2 X3 V5 s; R) M
Text #17: T6 D" `# r: |7 Y$ P1 _: K
ID             : 27* a% E5 _: U. |3 m( s; z2 k
Format           : PGS
# a. v5 d  n6 Z0 `Muxing mode          : zlib& t$ v; [5 j* E: d+ G% ?
Codec ID           : S_HDMV/PGS
  ^  u+ ~! ]; C/ C+ WCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; W7 g: F" D& ^- YDuration           : 3 h 2 min
) ?) Z% `  [9 C) I' C5 {, ?. kBit rate           : 19.6 kb/s2 F4 M) a, O# o9 n( h$ T# \
Count of elements        : 3212
2 g8 F# @7 ?. y/ ?2 o/ H5 n1 _: U+ K/ fStream size          : 25.6 MiB (0%)
: E) E' G; o3 {) o  s9 pTitle            : Polish-PGS6 G1 z8 J2 S/ a! ?& j
Language           : Polish
$ Q  c3 V; H2 w- G3 xDefault            : No
5 U# Z' |# N4 v& QForced           : No
* T' B7 N' U' U8 [6 P' W1 b! W, M3 H4 @8 C" U; K4 g: A
Text #18% L: l( ^  e: J5 I
ID             : 284 T' f. `9 p  G6 E! m5 H/ R& W
Format           : PGS3 u) X0 H  a5 p
Muxing mode          : zlib
" u, ?) C" x6 G: J6 dCodec ID           : S_HDMV/PGS
. u) Y9 l7 q; ^/ a# }( iCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 S" r" n6 \0 V* t' g( N4 K. q+ C
Duration           : 3 h 2 min& S! J4 i* ]* X# M
Bit rate           : 23.0 kb/s) J6 ]! G3 v# F6 }0 A+ A8 o; @
Count of elements        : 3216
$ Y; a: K6 Y6 w. N  v" K7 W1 MStream size          : 30.0 MiB (0%)% ?" H& m& e" r( A( q1 N
Title            : Portuguese-PGS- \- [1 e' \$ v, I
Language           : Portuguese
* f5 Q+ a; s$ Z# d  |" o! FDefault            : No
# V6 n+ t1 w+ V) K1 m. uForced           : No2 W5 f, i: i  y0 M. _  `

* t* B9 H# Y: ?9 ^# {Text #19
+ B3 b3 E( v. S7 C( @* g* hID             : 29' b7 ]% e6 \& |" ?! E$ ]9 S3 V7 p5 V3 Z
Format           : PGS
- h! V$ L. [6 C  w6 e7 AMuxing mode          : zlib
2 P8 r$ z& W; {- Y  n4 H, c$ lCodec ID           : S_HDMV/PGS
% z: o5 O+ W# jCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 S; {& X* j9 F# ~# c' {
Duration           : 3 h 2 min
9 r# i  }: }7 l, T% {Bit rate           : 20.3 kb/s
" j$ n2 E! e# JCount of elements        : 3194
& j* ?; Z, i) P) a/ U4 [" O$ qStream size          : 26.5 MiB (0%)+ E) Z' |. {( E! F3 B
Title            : Swedish-PGS
% I6 \6 Q% H. H+ K7 w  s  p% qLanguage           : Swedish" b. ]0 P7 B& E9 p/ ]4 B
Default            : No1 W( \1 H4 q5 q0 P: e) r
Forced           : No: L8 e+ t. S0 Y  L
: E8 p6 d: \5 T7 T9 C& R
Text #20
- S- N! e1 p3 K7 KID             : 30
- w2 T  Q2 W8 j: h: M$ ?3 `" iFormat           : PGS
! a3 M: W1 o+ ?: F# \Muxing mode          : zlib, ^6 G& ^5 A. n0 W. j: Q
Codec ID           : S_HDMV/PGS2 {' I$ C. H" e/ ]' X3 ~9 C. d
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 P1 {$ f) t. P2 [  c' XDuration           : 3 h 1 min
8 f0 W! K$ q/ `6 V9 }) yBit rate           : 766 b/s8 |) W, w8 u9 Z8 o3 h
Count of elements        : 1120 Q! A7 k0 V7 L- Y
Stream size          : 1 020 KiB (0%). _) ~! O3 o8 h3 W/ @
Title            : French-FORCED-PGS6 C, z3 f/ h/ Z5 h+ P
Language           : French
0 q3 X. _  H2 Y% sDefault            : No" {! w5 M# d5 x- a/ X
Forced           : No
5 s1 E* @/ `4 g* ?# p( d) N& k
1 s5 u5 S6 E9 }% E  jText #21
) c* Z# j+ e8 S6 w, }" EID             : 31. b1 C9 _" X5 b$ q
Format           : PGS
8 t+ @- G9 V* N3 }3 b' P' @: oMuxing mode          : zlib
) S' t6 J% }& n4 Q) s  t( ZCodec ID           : S_HDMV/PGS% V, S* q& E2 Q! W& q. T3 }$ i" I
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. ]9 a. U+ F4 o
Duration           : 2 h 57 min
0 C7 w8 y0 H. t4 J% Z6 @( F0 b! JBit rate           : 166 b/s
5 ^! E/ f( a* v8 n4 bCount of elements        : 20
/ C# E( Y# U: o, tStream size          : 217 KiB (0%)
$ ]: @1 V& C9 E& eTitle            : Italian-FORCED-PGS
8 T4 j% t  E" _# yLanguage           : Italian, h8 P. t$ y5 N' b* P! d
Default            : No* l8 N, i. O) Y+ ~) @
Forced           : No
# z, v$ @* M% k% i& b: |% L9 v' T+ O
Text #22
& L8 C' z* w1 X* B+ Y4 Q* b8 r' eID             : 32
$ ~# m1 z3 ^' w2 U" U" O7 DFormat           : PGS# i/ g" y' t& m/ t$ \2 B
Muxing mode          : zlib; O$ [: D1 b! a1 ]  M: Y( i
Codec ID           : S_HDMV/PGS5 M: H8 `( F' A' T8 x
Codec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ M! v; u  f& X- J4 FDuration           : 3 h 1 min
' U5 N8 k; I6 B8 TBit rate           : 143 b/s, T% V, i  K' @# s3 `4 t$ u! C. @
Count of elements        : 16- ?( E. Z2 s# x0 O5 A, X
Stream size          : 191 KiB (0%)
5 p! r$ ]1 l( d. Z6 JTitle            : Spanish-FORCED-PGS
. g" J. @7 V% TLanguage           : Spanish* G* z4 @; @; f& g# E6 p
Default            : No
0 D- l- b  z& Y5 e. ~8 [. fForced           : No% T( B* S- `( G, @9 {9 d5 D- M

2 V# u' x) u6 V- {% KText #23' p* o: b2 ^6 Y& a2 ]# r( h2 [6 t
ID             : 33- j1 f0 A: E$ P' D  }
Format           : PGS; a6 V+ x3 D8 \: U/ I9 f: W
Muxing mode          : zlib( P/ e! {4 v' U: r$ Z
Codec ID           : S_HDMV/PGS
5 A3 l4 j5 D% {7 o3 UCodec ID/Info          : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* G1 k( ^8 n9 W. z: b# hDuration           : 3 h 1 min
# t3 V8 O& R7 a3 sBit rate           : 970 b/s( Q# z% r4 N) S. g
Count of elements        : 132
6 g, l8 @2 l1 M% ^: Q' e1 X' ~! mStream size          : 1.26 MiB (0%)
( L* o$ R( k( mTitle            : Portuguese-FORCED-PGS
: k" |' B3 A1 H. K3 V( G6 I/ J* H$ o- ELanguage           : Portuguese6 i* ?* K3 J% a- k* f: }
Default            : No$ r7 r4 a8 E  k8 @9 W3 ]0 N) ^
Forced           : No
' F' @  |) s! p
: r8 G' A8 x; ]% W# G* ^: y: oMenu+ ~) {( F; L' I: @+ F7 H5 I0 N
00:00:00.000         : en:Chapter 15 Y1 e& U, n, H' r: G
00:10:10.651         : en:Chapter 2
. @& j' {1 g, ?8 R4 u00:27:00.660         : en:Chapter 30 o6 N( _" v' W" E/ F% c
00:37:49.225         : en:Chapter 4" K5 [2 \7 M- R5 i2 _( v
00:46:54.520         : en:Chapter 50 \# J* \& T3 m  o  B
01:02:04.971         : en:Chapter 6. L, e8 k5 x% `# y, g; n
01:14:10.612         : en:Chapter 7
1 d( P, ?2 Z& {3 p01:28:07.115         : en:Chapter 88 O- y; s! T% \! t
01:41:46.642         : en:Chapter 9( n. t& c( L6 W3 Z& a) U$ A* b9 V* }
01:53:52.617         : en:Chapter 10
' Y. z( |. x- p: ]! K9 n5 e" @* B02:02:58.079         : en:Chapter 112 {( ^3 w3 A) Z% H7 n. \" v# G, P
02:15:04.054         : en:Chapter 12
' v6 o; ^+ U+ x+ N" C- S0 ?% Q02:27:55.074         : en:Chapter 13
8 @. V/ o3 }4 w5 e, w02:36:51.443         : en:Chapter 14* P9 ]2 s3 k) l5 U
02:48:28.348         : en:Chapter 15' K5 y* A4 L# q& G1 Y
02:54:43.764         : en:Chapter 16
) u5 k# q4 V* R) M
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

106

主题

301

帖子

3153

积分

Sponsor

金币
1057 枚
体力
772 点
我4誰的誰誰誰 发表于 2021-4-12 20:44:17 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
# U0 A0 c# b8 f至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!- E4 c5 J+ ?* S4 ^

720

主题

2395

帖子

1万

积分

VIP advanced

金币
2396 枚
体力
5468 点

公主勋章卓越贡献勋章

21cn 发表于 2021-4-13 00:21:59 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
. Q$ E3 k$ r- `3 k4 T! U: C- d祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
6 K6 t6 w& A% T# Z  k# u$ k

75

主题

2497

帖子

9675

积分

Sponsor

金币
1110 枚
体力
3494 点
lanpanshuma 发表于 2021-4-13 05:30:44 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!1 |! i% M% C6 m! w
bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
  a6 Y8 }, A- [7 v9 U
该会员没有 ...

0

主题

26

帖子

229

积分

Sponsor

金币
116 枚
体力
58 点
sebarstean 发表于 2021-4-14 12:24:49 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""4 P$ y7 ]& o* q
Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

2

主题

889

帖子

2804

积分

Sponsor

金币
13 枚
体力
1016 点
QQ
davidqin 发表于 2021-4-17 10:51:19 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
! R; {+ Z! z/ m" j# NBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-5-6 19:58

快速回复 返回顶部 返回列表