BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 83|回复: 4
收起左侧

[喜剧爱情] 娜塔莉/娜妲莉的情人/娜妲莉的情人 [韩粤双语/中英字幕] Natalie 2010 KR BluRay 1920x1080p x264 DTS 2Audios-KOOk 9.54GB

[复制链接]

505

主题

898

帖子

9488

积分

VIP advanced

金币
1256 枚
体力
4361 点

卓越贡献勋章诚信会员勋章签到达人勋章

ytweb 发表于 2021-4-25 01:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg ) |; L& R2 T; U3 k
8 W6 ~6 P* q+ T/ c: i. x8 y7 c
◎译 名 娜塔莉/娜妲莉的情人(港)/3D娜妲莉的情人
7 H: s. V# \( K5 j& k& D4 p) u◎片 名 나탈리 / Natalie. k. ?1 o( K9 ~% u9 e6 b/ X
◎年 代 2010; o9 F! V. g" P
◎产 地 韩国
! J1 K  U& ?! l3 n3 I$ c◎类 别 爱情/情色+ [/ @  M4 f6 L6 N
◎语 言 韩语/粤语7 d$ c. c+ q9 k6 C7 _# O" O- {
◎字 幕 简繁中字  H# M! b' \$ e" t
◎上映日期 2010-10-28(韩国)* _  @; X9 V* O! D# L8 z% O, [1 w1 C2 }
◎IMDb评分  4.6/10 from 440 users4 w' h- ?$ s. }5 {9 U5 E+ ^4 p( [
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt1846675/
! G1 |6 w! I4 L1 e3 j◎豆瓣评分 4.8/10 from 6,529 users
% T4 H* ~; m* [, V◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/4707528/5 ~; D; O# y/ C! j
◎片 长 1 h 29 min
% _" l( ]# p$ j9 J◎导 演 朱京中 Kyung-jung Joo
4 r9 G0 j  Z, }6 Z5 d◎编 剧 朱京中 Kyung-jung Joo
$ U$ C6 S0 W- J# C! m* z8 d◎主 演 李成宰 Sung-jae Lee
2 r9 d1 S6 e( Q# ^2 \- N     朴贤珍 Hyun-Jin Park: a6 S, \) I" l& w; w* n7 ~9 A
     金智勋 Ji-hoon Kim
  j7 b2 ?' g% p! L0 @% `& [/ A     金姬妍 Ki-yeon Kim
" C: l. o. l% |+ S
; f  o' S2 ~# p1 _( Q) f; n◎简 介9 m8 D, Y* l/ z) C# d1 I
$ P7 q, |# z, P* k# D
 黄俊赫(李成宰 饰)是赫赫有名的雕塑家,在他最新的作品展上,近十年前的雕塑作品,被命名为“娜塔莉”的女性雕塑惊艳了全场。人们惊讶于娜塔莉肢体的柔美、线条的流畅、真实的仿若呼之欲出。而对于俊赫和美术评论家(金智勋 饰)二人而言,娜塔莉之于他们绝不仅仅只是一个雕塑,过去的旧时光被牵扯出来。关于娜塔莉(朴贤珍 饰),那是段封尘的记忆,肢体交缠的温度、恋人絮语的甜蜜,以及那若有似无的忧伤……
- Z7 Z6 }( K  }2 k* @4 ^! O6 E9 W, d2 ^2 y8 n6 t
 本片虽为小成本制作的影片,却是3D作品。电影中的雕塑“娜塔莉”实为真实的高价作品,借由它讲述了艺“艺术家”和他的“缪斯”的爱情故事。3 p' V( Q  n3 r4 u7 J' {, g6 y
General5 m; T# G+ W* |1 ]) J8 g, a  ]
Unique ID                      : 183957703431807286388991855254398672439 (0x8A64F70739BA8D6BB792192A94599E37)
3 ~* }( Z& R. zFormat                         : Matroska9 b0 g3 ~& f4 t9 Y! |: L
Format version                 : Version 4 / Version 2
$ s$ Z) z0 ?1 e, ^- j) MFile size                      : 9.54 GiB' r. |4 x6 f& A1 g; q& C3 C
Duration                       : 1 h 29 min) ]/ p: I6 f  w. g6 a- _' ]: Q
Overall bit rate               : 15.2 Mb/s
; L& P+ P, J4 d/ `2 {5 ]Movie name                     : --Talian--
2 i: K0 ~$ p1 Q* _, FEncoded date                   : UTC 2017-05-22 15:47:108 r) b2 v, U* l! E% q  \2 |8 u8 h* x6 H
Writing application            : mkvmerge v9.4.2 ('So High') 64bit8 y6 m: j# f: O, r4 O2 G' K
Writing library                : libebml v1.3.4 + libmatroska v1.4.5
8 E1 |# i) r+ u& x8 ~Attachments                    : 正式海报  韩国.jpg / msyhbd.ttf / msyh.ttf0 x. G) f/ O' B9 I; g8 N5 V7 I' M

& u9 r/ @& C( ~- _' f% lVideo3 a' ^/ m* S" x5 H
ID                             : 12 ~* j: @% a& E
Format                         : AVC2 e9 S6 ?! k% A9 E. H
Format/Info                    : Advanced Video Codec
$ k  Y/ E& _. |6 {5 ]4 ^Format profile                 : High@L4.10 P8 U* I3 _3 w& X6 l
Format settings, CABAC         : Yes9 d0 h& ~( l4 P; _- |9 v
Format settings, ReFrames      : 4 frames
3 L7 ~7 Y8 l! m& j  Q3 x7 C- ZCodec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC* t7 P& ?/ x9 e7 Y0 W
Duration                       : 1 h 29 min, I  u& t; j) a8 J
Bit rate                       : 13.2 Mb/s  ~4 A7 m- W. P6 t
Width                          : 1 920 pixels( M5 A- c# v7 k( P$ N1 j
Height                         : 1 080 pixels
" s* R! Z4 |2 z/ GDisplay aspect ratio           : 16:9
3 ?* M* t* n/ ~) I: H/ M. ^+ {! ~6 d3 ^Frame rate mode                : Constant2 h0 x8 S/ \3 B2 ^/ c5 u
Frame rate                     : 23.976 FPS
: y- A; ?8 i" j  y6 E/ SColor space                    : YUV3 L4 j. Z6 H, X1 H2 T, Q5 d0 h4 t
Chroma subsampling             : 4:2:0- f4 @/ ~6 s" |& f+ y( H/ D) x4 P
Bit depth                      : 8 bits
- r5 N2 P( k- iScan type                      : Progressive
. [% v" Z/ U8 KBits/(Pixel*Frame)             : 0.2660 \0 x' c3 |0 r
Stream size                    : 8.28 GiB (87%). j, m3 h" j- Z$ }7 a; f
Title                          : Natalie.2010.BluRay.1080p.DTS.x264-CHD# R0 B) o/ t' H
Writing library                : x264 core 114 r1924 08d04a4
7 p0 T" w) V, y( E2 NEncoding settings              : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.10 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=2 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / constrained_intra=0 / bframes=6 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=40 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=13200 / ratetol=1.0 / qcomp=0.70 / qpmin=1 / qpmax=63 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.80; Q$ e7 ^2 R- [4 T8 U' L+ p' m. g3 d
Language                       : Korean
; t6 F" ]# ]# e) h- x4 Y. yDefault                        : No
" x/ X3 U: N. Q$ r* r$ EForced                         : No
% v7 J4 m; J2 L% G, T) J7 m/ x; `
$ V. g. X& z' d2 b: UAudio #1$ Q0 n$ r% C* I8 R+ L* j$ \6 p1 L
ID                             : 2! W1 E5 _. V; }
Format                         : DTS
% K5 x6 R! s, l2 Q2 {8 ~Format/Info                    : Digital Theater Systems
: O- O9 d  P8 l: s6 Y  }Mode                           : 164 B" d9 L. D7 K  ~1 c3 R
Format settings, Endianness    : Big
* E8 l& t. e1 E0 M2 Z# c! uCodec ID                       : A_DTS
1 Z7 [; m; m9 h$ QDuration                       : 1 h 29 min2 P! f/ g# ?/ t1 R/ J4 C
Bit rate mode                  : Constant6 a0 h( G" n* V% z" t
Bit rate                       : 1 509 kb/s
9 C) ~* I, T. M1 B7 VChannel(s)                     : 6 channels- n* p. f8 v' [& C1 d$ ^
Channel positions              : Front: L C R, Side: L R, LFE1 u+ y3 `; n4 u( ?' a
Sampling rate                  : 48.0 kHz
& x" n* `- H$ HFrame rate                     : 93.750 FPS (512 spf)
  t; u8 P% h) S) [Bit depth                      : 24 bits6 w- D1 x1 B3 g! E
Compression mode               : Lossy
/ Y% @  }6 x" S5 x- {Stream size                    : 969 MiB (10%)* ^& J$ d2 N  p$ N* Q
Title                          : 韩语
; X  Z: t! a6 }. J* @Language                       : Korean5 D" g4 U3 ?: Q$ b6 H6 g( s
Default                        : No* {+ v1 V9 s5 I- s8 \
Forced                         : No
" E( x, T6 X: Y" d, P
. u  ~5 [9 U+ \* PAudio #2
! F6 w- Z2 \# K$ K- HID                             : 38 I2 d  k# V, |
Format                         : AC-3  j7 v& z; U8 F; x* {
Format/Info                    : Audio Coding 38 u0 D$ y- g, R
Mode extension                 : CM (complete main)
" d8 H: B8 u/ x) w9 ^; gFormat settings, Endianness    : Big, p: I) _! _( _/ q' t
Codec ID                       : A_AC3
7 b5 S; [% l1 U0 e$ T  \" n$ G. oDuration                       : 1 h 29 min4 O3 D5 g% V* J' S
Bit rate mode                  : Constant
1 F: N. c$ Q6 m) e# M) g, V. ]6 f" ]Bit rate                       : 448 kb/s
/ \% }+ L: z4 q4 N& z; a) J1 u1 _Channel(s)                     : 6 channels/ `8 f# T3 P( g7 q$ C
Channel positions              : Front: L C R, Side: L R, LFE, L0 L! y) h  ^5 X6 U
Sampling rate                  : 48.0 kHz' [$ h7 l: k$ S4 p
Frame rate                     : 31.250 FPS (1536 spf)1 U) J, z6 _; i  G$ w
Compression mode               : Lossy# K  R5 L+ s5 @; V/ }( o
Stream size                    : 288 MiB (3%)
* m5 ^4 Y) H, Q/ i, J5 CTitle                          : 粤语0 d& ]6 F% m8 x. O; r* e/ F7 _: P
Default                        : Yes
1 t4 q2 [1 H# G0 c3 bForced                         : No5 ~4 G* a% @6 `; `! d& A4 ?

- h* @- B: v# j4 A+ z. @8 r- HText #1
9 P) w1 r7 A& K" G$ K0 }# ]ID                             : 4
* Y- l& A, o( D* d# kFormat                         : ASS) e1 p8 r( _0 F1 Z
Codec ID                       : S_TEXT/ASS
& u6 |$ X4 v& y! bCodec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
, G. X+ H& ~/ U7 j) z- iDuration                       : 1 h 26 min
; J; i0 }1 C8 b$ s3 p4 [1 K# dBit rate                       : 78 b/s
. a; V/ M; o% F3 ]Count of elements              : 465& ~' X  I- L# {* H2 Q+ r
Compression mode               : Lossless; \0 }7 ]: N- l) x: `4 t8 C; c* V
Stream size                    : 49.5 KiB (0%)8 M! y0 W7 S) w* B! J
Title                          : 简体字幕8 _& ^% O" F: u, H0 a: R
Language                       : Chinese! }9 S) J- H- t1 A; [6 b! J
Default                        : Yes
8 @: h9 \: y% E. V- i/ \; Z6 \Forced                         : No5 U% K/ y& e: Y7 n" f

6 {0 }! \: m+ K' R8 gText #2
1 u' `5 \1 y  A/ t* \ID                             : 5
9 d6 Z) p* H& {  GFormat                         : ASS# X2 c- V4 @* e; f  W/ e+ e
Codec ID                       : S_TEXT/ASS
0 t3 a  E5 L, E' oCodec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha4 @  i/ z* c9 W
Duration                       : 1 h 26 min7 }" C2 e* I  x4 N5 e
Bit rate                       : 78 b/s
6 w# ^0 Q5 ~  Q' K; I6 {  nCount of elements              : 465
3 K& k8 ^) t4 B  t/ z7 rCompression mode               : Lossless: k% ], c4 f( z1 ^7 l! N5 q) S
Stream size                    : 49.5 KiB (0%)
7 q5 _. W% Z8 ^Title                          : 繁体字幕$ ?, l1 q8 v1 [) s/ s3 f
Language                       : Chinese
. j. g" J/ z1 a3 f: [Default                        : No
  w; y. x$ r* _9 u" d) @1 Q4 cForced                         : No) ^2 ~  p1 J# d, B, N
4 B3 m+ w( I1 W  [- H7 i
Text #36 q* r$ U* D& |3 R* a
ID                             : 6
) @7 R$ i/ \; \7 l- l! x0 m4 MFormat                         : UTF-8$ K: f, {4 ?# k3 }6 J
Codec ID                       : S_TEXT/UTF8
! c  O' m9 U) ?& y$ qCodec ID/Info                  : UTF-8 Plain Text
& y& Q; j( D  u1 qDuration                       : 1 h 23 min
) x$ B# H7 N+ O1 P1 L$ NBit rate                       : 25 b/s
/ \  U- `5 j4 S; f9 o* UCount of elements              : 465
$ s$ |, N3 ~8 S" l: `* b2 JStream size                    : 15.5 KiB (0%); f. E. }9 M3 T( n
Title                          : 英文字幕5 e* N% T* Q/ e& L  @) j7 Z
Language                       : English
" _( W/ \$ z7 u) Q: K3 i7 HDefault                        : No: B7 [# I  X; f8 X
Forced                         : No
01.jpg , R1 x: {+ @: A$ t. h
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code
做人厚道些吧!我想还是好的……就是爱看美女的回复下 ...

75

主题

2497

帖子

9675

积分

Sponsor

金币
1110 枚
体力
3494 点
lanpanshuma 发表于 2021-4-25 05:49:14 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
! Q" m/ n  o+ d+ s8 KAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!$ H6 L4 U  B1 W$ E4 ^
该会员没有 ...

0

主题

456

帖子

1932

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1040 点
QQ
neilwang1982 发表于 2021-4-25 14:23:22 | 显示全部楼层
有点意思,感谢分享

0

主题

65

帖子

410

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
272 点
splj100200 发表于 2021-4-26 11:06:37 | 显示全部楼层
感谢好片分享,支持一个

0

主题

87

帖子

521

积分

Sponsor

金币
164 枚
体力
159 点
tulyzyn 发表于 前天 22:26 | 显示全部楼层
这个也可以啊

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-5-6 21:55

快速回复 返回顶部 返回列表