BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 137|回复: 4
收起左侧

[蓝光原盘] 打开心世界/未来世界 [REMUX无损版] The World to Come 2020 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 5.1-FGT 20.74GB

[复制链接]

8213

主题

8407

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
11998 枚
体力
10677 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-6-26 03:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg
& h; g- [- m' @+ a$ s* G3 z% F7 k2 t* ?
◎译 名 打开心世界/未来世界/未来将至/将至的世界/新世界6 d6 o- `9 V/ d" p* D7 C$ s2 a8 S- `
◎片 名 The World to Come
" @  \  [9 \& A$ W- r/ p◎年 代 2020
' @! `' m& F$ k# `◎产 地 美国$ ^! ]& `/ [& v/ z7 J
◎类 别 剧情/爱情/同性$ }. E. t+ J! A
◎语 言 英语
" \7 G: o% ^( p1 @* P/ o◎上映日期 2020-09-06(威尼斯电影节)/2021-02-12(美国)
1 _8 n' H& c, \% I+ L; O! J◎IMDb评分  6.2/10 from 4,214 users) Q1 G/ S2 C- Q; D& [8 s" O7 @
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9738716/
3 T; v% g% X/ S# O  S' G◎豆瓣评分 8.2/10 from 18,599 users" P6 c4 V; B5 f2 ?7 X) A
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30454679/+ w5 y) V+ x+ a
◎文件格式 x264 + DTS
% R: j( Y6 T0 N◎视频尺寸 1920 x 1080$ R7 j+ k3 o. u" K
◎文件大小 1DVD 20.74 GiB  |3 ?4 v: Y: G8 P5 r
◎片 长 1 h 45 min0 O2 B5 z/ a. d0 n: X
◎导 演 莫娜·法斯特欧德 Mona Fastvold
5 S0 r: h+ ]- E2 {3 O( u6 C◎编 剧 朗·汉森 Ron Hansen
6 A+ R( P8 [1 r! F     吉姆·谢泼德 Jim Shepard
# Q3 z% a6 e2 p8 o( P0 ^◎主 演 凯瑟琳·沃特斯顿 Katherine Waterston
" W" H, p  Q( ?7 T$ u2 P, y     凡妮莎·柯比 Vanessa Kirby
9 J/ a8 z( R0 ~9 y& j( w' g     克里斯托弗·阿波特 Christopher Abbott
& m' r1 {* m0 R     卡西·阿弗莱克 Casey Affleck
$ E$ L7 p; L" H2 I     卡丽娜·齐安娜·格拉西姆 Karina Ziana Gherasim3 r6 ~  ]+ W2 q  x3 ]
     丹尼尔·布拉姆博格 Daniel Blumberg
( T( g3 w; H* g8 C     约阿希姆·乔巴努 Ioachim Ciobanu1 u1 n) n( s2 }6 j
     詹姆斯·朗肖尔 James Longshore$ `% ]8 g( A! ~7 S! `7 Z: p
     桑德拉·泼萨内科豪斯 Sandra Personnic-House
1 D, T7 o- f8 a$ _9 ^- i3 P7 X     安德烈娅·瓦西里 Andreea Vasile
; ?( k  u, X3 e( S) M: I  K     杰西·普莱蒙 Jesse Plemons
, r6 |$ m5 N$ I9 c2 X/ W
& f+ j4 `0 L' l! i! r◎标 签 同性 | 爱情 | LGBT | 美国 | 小说改编 | 剧情 | 电影 | 2020
9 U( j9 s( N1 A7 M/ t4 \) p9 `) |+ R& N& _: G7 p- u
◎简 介     
' L. M2 G1 I; ^
% K' D3 M7 P' z# z8 [) ? 故事发生在19世纪的美国东北部,艾比盖尔(凯瑟琳·沃特森 Katherine Waterston 饰)和丈夫戴亚(卡西·阿弗莱克 Casey Affleck 饰)在这里经营着一座农场,繁重的农活让艾比盖尔和丈夫之间没有任何的交流,不久之前两人的女儿因病去世的事件也让这对夫妻之间的感情更加的疏离。
# K2 X( G7 e1 A9 _5 o) a0 a 
. {' G+ r, j; }# u$ `0 N 某日,农场里来了一对小夫妻——塔利(凡妮莎·柯比 Vanessa Kirby 饰)和芬妮(克里斯托弗·阿波特 Christopher Abbott 饰),塔利的处境和艾比盖尔差不过,在家庭中也处于弱势的地位,她因为无法怀孕而遭到丈夫的冷待。两个内心里伤痕累累的女人一拍即合,很快就培养出了真挚的友谊,这友谊随着时间渐渐发酵,散发出了爱情的醇香。2 I  i' \- }! j' m, E

6 r! _+ f% b- X Somewhere along the mid-19th century American East Coast frontier, two neighboring couples battle hardship and isolation, witnessed by a splendid yet testing landscape, challenging them both physically and psychologically.
0 v# B- q+ s5 T+ L" P# G1 d" |0 [2 E! P$ C4 w) `. s4 A2 I& [
◎获奖情况% i4 S6 i% p0 ?+ A
1 m8 }$ O9 A1 E" r
 第77届威尼斯电影节 (2020)$ z% B, E$ E; J: n
 主竞赛单元金狮奖(提名) 莫娜·法斯特欧德
5 l# Y: G3 h+ d8 n 酷儿狮奖 莫娜·法斯特欧德# K* O8 C5 \( x, |1 W. ^
 2 t7 G" P' X' D- z0 u
 第41届伦敦影评人协会奖 (2021); v4 ^" a7 R# Y2 d; L5 s
 年度英国/爱尔兰女演员(提名) 凡妮莎·柯比6 {. `- N/ U. q1 r% _$ ]
Video* T! G* Q- v" T! G4 y
ID                                       : 1
: v/ f% H& P4 b6 P3 g, T+ r3 d, }ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
0 w. Y1 J) E. F) E8 K' AFormat                                   : AVC8 ?% I3 c" o2 l; M, o% W
Format/Info                              : Advanced Video Codec
& Q5 o* R2 G4 E8 F* bFormat profile                           : [email protected]/ A/ S! J1 T" p  U, m1 D, @
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames9 q- A3 h4 r8 Z) k# R: S
Format settings, CABAC                   : Yes+ x# ^2 l2 g0 c& Z, M
Format settings, Reference frames        : 4 frames
8 X1 }$ @# n: JFormat settings, GOP                     : M=3, N=12
! u+ f7 y4 N5 O% a1 TCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
5 G0 Y& \$ E! m9 h% [Duration                                 : 1 h 45 min
: _1 M& U) O0 M( `Bit rate mode                            : Variable
' K2 C& r) {" e' |" IBit rate                                 : 22.2 Mb/s
$ W) |3 H7 E! ^Maximum bit rate                         : 32.4 Mb/s! K) `5 G% Y0 g0 A+ [
Width                                    : 1 920 pixels
% j$ N0 J% l/ [7 d0 I1 I: d5 |Height                                   : 1 080 pixels
2 X" E& t6 q" Z. I/ O, \/ p0 Y' zDisplay aspect ratio                     : 16:99 m1 ]+ N0 p% I# t. D, e3 j7 w: V
Frame rate mode                          : Constant
* \; a1 v$ }  ]3 qFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS. p: c0 M# g. W3 g. ^  O
Standard                                 : NTSC: D5 c1 R8 s- H' E# g7 h
Color space                              : YUV
$ I! X. T1 _/ @! \; uChroma subsampling                       : 4:2:0$ ^; Z) N3 u- o# Q, n
Bit depth                                : 8 bits, Y1 s% ~7 O# v) `" D- X
Scan type                                : Progressive2 |7 z) }" v* h- M
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.446
2 O7 k) m: Y, _3 VStream size                              : 16.3 GiB (79%)
/ ?: M, C# z) C; h7 f/ vTitle                                    : The.World.to.Come.2020.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT, Q5 P1 E. C7 F2 I# B; T
Language                                 : English" y7 k8 a0 ]& ?* o- V& m8 R
Default                                  : No3 d8 f3 u& @6 w5 Z; W
Forced                                   : No
( U" ]  h) O  I7 BColor range                              : Limited
+ Q7 ^# c) e& G% V6 ?( a8 Q* FColor primaries                          : BT.709
2 r) `/ }, O/ i, m3 X5 `Transfer characteristics                 : BT.709  Z! o0 l+ N. W! L" {& f/ O
Matrix coefficients                      : BT.709# T$ x, m% N3 p
Original source medium                   : Blu-ray0 I, @! H: P6 q8 A

0 `# {) C' R5 UAudio #1
- d+ H6 t) o+ {- U& TID                                       : 2
  f( j8 k/ [6 o0 x: v, k% l" ~ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
* x3 K* z  ~( jFormat                                   : DTS XLL% k) O; k5 v. |0 O& H
Format/Info                              : Digital Theater Systems
7 l5 d' x- _0 UCommercial name                          : DTS-HD Master Audio+ t9 c- K/ S. a5 t7 J1 y
Codec ID                                 : A_DTS% \  e" L% I6 S% e& b) O
Duration                                 : 1 h 45 min
, X6 z6 Q" f8 {9 F2 qBit rate mode                            : Variable
4 _1 P/ \$ R4 B  d: }; q( c; bBit rate                                 : 3 451 kb/s. i( N/ x' }% j" N' L
Channel(s)                               : 6 channels
! j' N$ h8 A  Q$ V/ `Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE; u& y$ w4 Q' V3 N& h% m# ^& q* A
Sampling rate                            : 48.0 kHz/ |& t: L3 y& Z  [
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)' E1 G+ E) r6 q. H' f) h
Bit depth                                : 24 bits
% l; B  N# n$ v+ i3 H; bCompression mode                         : Lossless
/ ]3 C$ _+ C6 ^4 [5 sStream size                              : 2.54 GiB (12%)4 U% y9 x( E+ _% c9 q) ?
Title                                    : The.World.to.Come.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT& |" [6 I5 ~1 w$ x$ ?
Language                                 : English. S: e2 L6 x  X6 l, g2 A% w
Default                                  : Yes2 D, V- i$ Q. Z4 r$ \% I( @1 Z
Forced                                   : No: y. z* F9 s% c5 |: H
Original source medium                   : Blu-ray
5 I, P# T9 U7 r' B( X. r
' ?, n* _: p* H3 GAudio #25 R" |. x- b; z  e" n$ g" h2 C
ID                                       : 3
6 S! g* r7 J# ?/ KID in the original source medium         : 4353 (0x1101)" H0 z' @; n+ s1 \/ o) o) i" U; ~9 X& c
Format                                   : PCM! V! e3 {( }9 P$ x
Format settings                          : Little / Signed6 ]+ M, C2 c3 h8 ^4 q
Codec ID                                 : A_PCM/INT/LIT
. ~5 b! H2 H  [4 O  f4 {Duration                                 : 1 h 45 min
( B* K5 x& Z+ v& GBit rate mode                            : Constant# q  x: _6 J4 {0 z' T' U
Bit rate                                 : 2 304 kb/s& V' f% S) k1 b- A
Channel(s)                               : 2 channels
; B$ Y& j- G9 k! ?' M5 p2 wSampling rate                            : 48.0 kHz
3 ]3 }$ V2 ^: f# O4 P6 w' mFrame rate                               : 30.000 FPS (1600 SPF)5 z8 |' y8 ?& i1 q# K" y- m
Bit depth                                : 24 bits
9 G9 B/ U# ^- {2 r. o6 ZStream size                              : 1.69 GiB (8%)
) P( F8 O  O; h, KTitle                                    : The.World.to.Come.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
+ G1 A% n' x  L$ v' M- ^Language                                 : English& V9 R( |' ]9 [* d7 J# y
Default                                  : No7 T9 @! h9 N0 v! ~1 _2 Z
Forced                                   : No: }; [9 d, d2 T3 R" r
Original source medium                   : Blu-ray3 ~+ g# v- o$ F4 {# b, G& K3 v: W

; x- g% p+ E( Y) {" i2 KAudio #34 d% ]2 s+ n, _* x
ID                                       : 4  `( z+ n' ]! Y8 L1 \
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
$ b2 D; |" A4 W$ Z" ZFormat                                   : AC-3
# ]3 G# j: k& W% b' H% _4 fFormat/Info                              : Audio Coding 30 S1 I, x9 ^7 S5 ^
Commercial name                          : Dolby Digital
. B7 f2 ~9 L* e% HCodec ID                                 : A_AC3
7 L* l, f; \; f. BDuration                                 : 1 h 45 min( S6 e( `1 S6 R% z
Bit rate mode                            : Constant, N8 k# F0 b" o2 w" {9 G+ H
Bit rate                                 : 192 kb/s
/ J5 z7 C! O* A; W/ \Channel(s)                               : 2 channels1 u' T$ T1 T& b4 J2 [, R4 ]
Channel layout                           : L R
" o$ _0 {7 B) M8 {( dSampling rate                            : 48.0 kHz+ l$ b8 Z9 I! D3 d6 r
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 l8 M8 Y$ `' A3 MCompression mode                         : Lossy( G: `9 ]' a# g- v
Stream size                              : 145 MiB (1%)
% X" K, f/ S) E2 G# QTitle                                    : The.World.to.Come.2020.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
" }' w2 D; Y- wLanguage                                 : English
" d$ z6 j( U+ B$ iService kind                             : Complete Main
$ A5 @9 q4 {9 r) @4 qDefault                                  : No/ I/ F. C! y$ Q# s9 q% D
Forced                                   : No" M+ C; ]$ n% ?, x
Original source medium                   : Blu-ray
( T; m) P; ~, \, ~* }' }
. }. a0 ^( `+ e& {5 ]0 RText #15 T; f9 _4 E# r3 f
ID                                       : 5) A3 [6 J6 R! o) y
Format                                   : UTF-8' @; G; J1 V- g+ D9 a
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 ?3 z$ x7 N  f7 [7 vCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
( Q) m3 d7 r1 p6 y- F0 @3 FDuration                                 : 1 h 41 min- _8 \% C1 y0 `
Bit rate                                 : 43 b/s# q/ ^) \% J+ b+ N% Z+ i" @! a& ~
Count of elements                        : 1073
9 [, S+ P( Q# s5 X( `; \Stream size                              : 32.6 KiB (0%)
  q6 x0 ]) I) m! k3 NTitle                                    : SRT" Q3 j! a: f+ o& g1 V
Language                                 : English
) _$ u2 b4 a% X! X$ J' h# a( I0 c; g$ xDefault                                  : Yes$ }2 k6 p) S) n8 v4 l/ [
Forced                                   : No
( @3 m0 {, \# g( O% Q
, e& F$ U1 k. A8 {, P! |4 ?/ {. \Text #2
, x8 y8 ?$ g3 VID                                       : 6
7 {4 g7 D" ?- F/ oID in the original source medium         : 4608 (0x1200)$ K; ^! Q5 A' [) ]
Format                                   : PGS. j% [4 v/ s$ c7 z" Z5 `
Muxing mode                              : zlib, m: |8 P) @; ^* z8 s! I# ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
. D5 A" p, ]1 q8 Y+ a5 H; gCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: v& l3 s) m2 [. a0 z' H* u3 |
Duration                                 : 1 h 43 min: W" h% e+ [! R: S5 {
Bit rate                                 : 56.0 kb/s
) j5 Q& l- r8 D9 }$ x4 w: FCount of elements                        : 2454) x2 R2 y, d3 g; d
Stream size                              : 41.3 MiB (0%)1 @( k/ ?% ]! k
Language                                 : English9 Z" O' v' t5 I8 d4 t2 Z0 E& L
Default                                  : No
. n6 }8 F/ e/ [6 DForced                                   : No( i  ?3 ~8 m, m+ b7 A& E
Original source medium                   : Blu-ray
# `( X  O# \" g1 h; Z3 ^: U. _: ~/ C# m
Text #3
7 M" X0 }3 W  G7 j  i3 O- |* dID                                       : 7
) b+ }6 {: c) n5 U  mID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
; S( H9 {6 H7 P( \( y2 ]( m  UFormat                                   : PGS; }9 }1 g4 H  @& U/ ~; J/ A
Muxing mode                              : zlib" j( X7 g, t# k4 e$ ~" t
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 b3 J* h- Y6 b7 a1 cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 d/ O* b( y  j# ^% j& W$ m5 e( C  Y
Duration                                 : 1 h 35 min& B5 P7 _4 M: P7 p2 S2 ^7 p3 T0 D
Bit rate                                 : 54.9 kb/s
4 O& k/ w. b5 r% ECount of elements                        : 1888
: ^% J0 J$ x2 Q+ v, ~) UStream size                              : 37.7 MiB (0%)
% e1 Q  m1 t+ ^0 C. O% J/ l) oLanguage                                 : Spanish( Y- ?: e# q! i
Default                                  : No
8 H9 j" |: S* U& N& IForced                                   : No0 A1 ^. v  c6 F; A1 L* y
Original source medium                   : Blu-ray' P+ G. ]5 O# e& U9 K
' [! _! j* O5 Z7 V4 C! j
Menu
6 Z  w9 ^. k3 h) Y$ d: }00:00:00.000                             : Chapter 01, o" I% T8 }* _5 U
00:10:33.132                             : Chapter 02
7 o" z; t- y, I( K00:22:52.079                             : Chapter 03/ O; ^% W( n2 H" s! M( j" B* ?
00:33:28.840                             : Chapter 048 E. F6 P$ ^1 j2 V; e
00:43:22.725                             : Chapter 05! E# q7 d  q; W  R
00:54:23.260                             : Chapter 06
. N4 g  M2 x. P/ U1 t8 p% i0 x7 ?01:06:15.388                             : Chapter 074 a% d5 a' A1 G
01:17:08.749                             : Chapter 08
. Q2 @$ l' W& h  _7 K01:29:38.498                             : Chapter 09
/ d) x2 P" _2 l01:38:09.675                             : Chapter 10
' G' R; i0 F7 E( M( U7 l
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

76

主题

2994

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1440 枚
体力
4226 点
lanpanshuma 发表于 2021-6-26 06:41:04 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
& v* m3 e$ `4 }: ]8 x; Z* ~Blu-ray movies Community: my favorite!
% S& S! f! X" g/ t. q/ q' {

0

主题

19

帖子

199

积分

Sponsor

金币
105 枚
体力
54 点
qiuleng 发表于 2021-6-30 21:13:16 | 显示全部楼层
kankankankankankanakan

9

主题

434

帖子

2231

积分

Sponsor

金币
202 枚
体力
1340 点
jmlove008 发表于 2021-7-1 16:28:29 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
2 |& U$ b; \5 h0 Q5 CYour resources, well, I am very satisfied!$ X! W0 [+ N; X) |

0

主题

138

帖子

558

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
272 点
sebarstean 发表于 2021-7-19 22:52:23 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。- F2 ~  G" H/ c3 N' k6 t2 w
Blu-ray Film Forum: I will always support you!
, L# d- x6 `% B; R3 l4 G; o

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-8-5 21:54

快速回复 返回顶部 返回列表