BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 86|回复: 6
收起左侧

[动漫动画] 夏日友晴天/路卡的夏天/盛夏友晴天 Luca 2021 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 7.1 & TrueHD 7.1 Atmos-NOGRP 12.88GB & 14.33GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

12万

积分

Post Share

金币
23882 枚
体力
24613 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-8-1 23:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

" S3 J* p, l; l% Q6 T4 j4 D1 [  b! G( p1 j0 @! [) N4 L
◎译 名 夏日友晴天/卢卡/盛夏友晴天(港)/路卡的夏天(台), Z% ?. G( m3 b1 }: G7 ]. \
◎片 名 Luca 3 R5 T/ k* c1 Q" g; F7 j0 T
◎年 代 2021: ]3 {) J" E6 |7 Z' z) j
◎产 地 美国+ z2 j$ \8 S$ u
◎类 别 喜剧/动画/奇幻/冒险2 s& D- M0 S8 @$ z! x; i3 ?' j3 H
◎语 言 英语/意大利语
0 Y/ T$ p2 ]/ p, n! j2 @+ O◎上映日期 2021-06-18(美国网络)/2021-07(中国大陆)- Y0 T- A$ L  \# h
◎IMDb评分  7.5/10 from 80,463 users% m9 C/ I/ C2 A4 Y: G$ N
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt12801262/
3 U4 [8 Q4 e2 A. `9 x0 ]3 h◎豆瓣评分 7.3/10 from 19,734 users# A0 B! K8 m% p
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35161768/- [3 h* {) M: T( T* Q# k; j
◎片 长 1 h 35 min
# y' z/ b  U# V5 ^1 ?◎导 演 埃里康·卡萨罗萨 Enrico Casarosa& ~) l+ p& N5 j
◎编 剧 埃里康·卡萨罗萨 Enrico Casarosa
/ }1 s4 R8 l0 G/ [     杰西·安德鲁斯 Jesse Andrews # h/ Z! `0 [7 M
     Simon Stephenson
, V4 U$ |" q0 k9 t$ t1 T4 d     麦克·琼斯 Mike Jones + @- q1 F; w, D, H5 d3 ^7 f; P$ H
     Julie Lynn " G& F% S. O9 M/ e' [
     兰达尔·格林 Randall Green5 x- i4 D1 j4 Y8 r9 n1 w  M, O
◎主 演 雅各布·特伦布莱 Jacob Tremblay5 N. Z3 n8 h2 v0 d+ C5 |% q) R
     杰克·迪伦·格雷泽 Jack Dylan Grazer4 {+ `0 Z* b( v' v
     艾玛·伯曼 Emma Berman4 U! J1 x& F5 c0 _% ~" ]& l0 o  D* M- K
     萨维里奥·雷蒙多 Saverio Raimondo3 h8 M9 y5 A7 [6 K+ z  h
     玛娅·鲁道夫 Maya Rudolph
: j; J9 G4 l' i" m3 c$ K8 i' H3 v     萨莎·拜伦·科恩 Sacha Baron Cohen) |0 A% H- ]8 @
     马可·巴里切利 Marco Barricelli
  H" k1 Q4 R/ C- U0 B     吉姆·加菲根 Jim Gaffigan
3 a( Z  a0 ?- T     彼得·孙 Peter Sohn
! L5 D0 ~+ T/ v, H# B     洛伦佐·克里斯奇 Lorenzo Crisci( ]! c* _7 e9 o0 d! V
     玛丽娜·马西罗尼 Marina Massironi9 ?4 u% l$ R1 \4 ~
     吉诺·拉·莫妮卡 Gino La Monica8 f* R9 X2 F: l3 L$ q* _2 ~
     桑迪·马丁 Sandy Martin
( A1 R: m& k* T" Y7 B% m: O7 T! Q     嘉科莫·吉安尼欧缇 Giacomo Gianniotti
8 y: U5 W% O* Y  M& Z; \* _     艾莉莎·加布瑞利 Elisa Gabrielli, {1 J9 \& d7 a! x& s0 A; w
     咪咪·梅纳德 Mimi Maynard
- q( W5 f- k9 y0 ~! J3 y4 f     埃里康·卡萨罗萨 Enrico Casarosa$ z* M! o5 y3 i! ~0 F
     吉姆·皮里 Jim Pirri4 l  M% K4 r0 W' U3 W; k( {- F
     Gino D'Acampo 9 z+ g; s3 Q* ^
     德雷克·贝尔 Drake Bell9 P) i' |, ]& i
     约翰·拉岑贝格 John Ratzenberger' X3 ~0 X% a; s  m. y, o3 {
     乔纳森·尼科尔斯 Jonathan Nichols
, ?4 N- {1 \  t1 L: _' p  V8 k% \/ N+ g% A- k. z3 F% g7 T' L
◎标 签 动画 | 皮克斯 | 迪士尼 | Pixar | 2021 | 美国 | 奇幻 | Disney
! J9 W1 a. w# r4 R- M+ s+ P$ t# ]6 Q  s8 k
◎简 介   
& M3 G# {$ _7 ~6 [2 {
( [, R  ^; a) m2 c1 j 故事发生在意大利里维埃拉,讲述了一个小男孩卢卡(雅各布·特伦布莱 配音)在充满冰激凌、意大利面香气和摩托车骑行的夏天,经历的难忘成长之旅。卢卡与他新结交的好友(杰克·迪伦·格雷泽 配音)一起经历了这些冒险,但所有的乐趣都受到了一个深藏的秘密的威胁:他是一个来自海底世界的海怪。0 P# a( |& T1 s/ y6 Y! l8 n  ?/ e9 b

; d; }5 T. s, g/ K# Y: r On the Italian Riviera, an unlikely but strong friendship grows between a human being and a sea monster disguised as a human.
* Z& k( L& [  n* e8 v
Video
. q: C$ P0 N* V( C4 E/ RID                                       : 1
; [4 @& n. a; ?6 |7 xFormat                                   : AVC
+ p: Q  {# J( {7 [" qFormat/Info                              : Advanced Video Codec
  _/ x1 H0 x1 MFormat profile                           : [email protected]- G. N% U5 ]+ }+ A- i
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames+ L9 o& B, O4 _5 e  c/ }
Format settings, CABAC                   : Yes
5 F/ `' _1 S6 n, bFormat settings, Reference frames        : 4 frames
' e2 B5 Y& k; x1 D- r, R) XCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC$ d. P. j+ }: [: `
Duration                                 : 1 h 35 min
! l% D# s8 `3 d0 l- MBit rate                                 : 14.7 Mb/s: b4 C7 R; p: Z. e8 x( F' Q3 X5 ?
Width                                    : 1 920 pixels4 d# u8 O& Z$ B! G0 ?: x
Height                                   : 1 038 pixels
# v, E; s# V! I: \/ g( @/ R% v& fDisplay aspect ratio                     : 1.85:1
8 `5 e; g& S' ~Frame rate mode                          : Constant
% b+ X) @/ D9 qFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS+ F# x) p- K* J1 a% C* C
Color space                              : YUV; c+ a' O7 D  s% v! \( I
Chroma subsampling                       : 4:2:07 g/ C2 u* y) @
Bit depth                                : 8 bits6 x  M6 N: x8 j
Scan type                                : Progressive
- R' g! W, c  R8 J5 `9 iBits/(Pixel*Frame)                       : 0.308
: C$ V) M4 ~4 h9 q& x, n$ M$ Y! rStream size                              : 9.79 GiB (76%)% _6 H1 C$ K4 T: l1 C
Writing library                          : x264 core 157 r2938 2b00a84 [email protected] Mod
& ~4 [7 c( Z4 {/ @Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.809 u& s2 v$ d# G- \3 B: f# s
Language                                 : English
# v4 q/ O! ?8 P& D( R0 d; {Default                                  : Yes
/ ?  v/ L$ B; e* [: e% QForced                                   : No
% [2 f( X0 _6 _4 x+ Q2 Q$ n) SColor range                              : Limited
9 X6 Y" {/ W5 s% x! c- f! NColor primaries                          : BT.709
4 ~. \: c+ M; \& rMatrix coefficients                      : BT.709* r+ A2 b& W8 n* A$ R+ d& L. q

+ w# e- B2 Z: Z+ _4 Q" X$ WAudio
+ @5 e0 }0 `# i4 m8 z. l2 W% JID                                       : 2
3 s; P  ?0 ~8 j- y) HFormat                                   : DTS XLL7 M1 h* Z( R" l
Format/Info                              : Digital Theater Systems
6 |& Q1 q2 Z4 t. M7 s& _% l2 ^Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
) D$ Z# e6 O: `7 i& K% |- U( uCodec ID                                 : A_DTS8 I* P2 k/ w* s+ T3 `
Duration                                 : 1 h 35 min
3 a* g% a0 |4 T4 MBit rate mode                            : Variable
. R3 u7 B8 T% \( X/ B  N, bBit rate                                 : 4 623 kb/s1 f9 C* f  ?0 x8 t3 |& Q
Channel(s)                               : 8 channels
% `7 H7 x9 U% Q" O9 D& NChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
, x2 Y" Y5 d. {$ L2 K( m  USampling rate                            : 48.0 kHz
$ v7 |: @/ C: u! UFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)6 a) ^7 `* B7 O3 P
Bit depth                                : 24 bits
* n: \) r6 \) r7 ^4 k+ m9 rCompression mode                         : Lossless
0 [' D. p& Y3 r8 q* \$ eStream size                              : 3.08 GiB (24%)8 ^- W4 ]5 G) e  [# L5 Y: k# t
Language                                 : English5 M  v) E+ i: Y5 k
Default                                  : Yes# n4 c& h2 C" g: i2 U2 z/ y: g
Forced                                   : No3 F. v' [/ q! A" \7 V

6 u/ {. l& u" V9 i( _8 {0 TText #1
- ^+ X; _) q4 q" @ID                                       : 35 c+ X; A, V) H  o" u9 F
Format                                   : UTF-8' T6 X( b, {3 s& b2 {1 s
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
) r8 a* n0 X7 y6 |( f+ s* r: x5 nCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 Y7 A2 l/ b4 d0 R2 S+ i9 ~& u. h
Duration                                 : 1 h 33 min4 W: i5 J4 z$ {3 \1 \6 I
Bit rate                                 : 58 b/s
2 T! _, i. c( h2 ACount of elements                        : 1548
+ X& H$ U+ U! n$ F, l. VStream size                              : 39.9 KiB (0%)5 K1 ^/ d8 v4 u4 T3 s8 z
Title                                    : SRT
) \& n% N0 f8 tLanguage                                 : English8 b8 X9 r  G5 P+ i1 g
Default                                  : Yes
! O1 O+ ?0 X; x/ L5 C" mForced                                   : No
  |$ R6 J3 u: y0 _" C# r; Z
$ V$ v1 Y$ {$ A" mText #25 a  \7 D8 K4 }( a8 z9 S; f
ID                                       : 43 f5 \5 A" x+ ~& M5 g
Format                                   : PGS
( Q9 z" N/ i4 g5 b: _, B5 u4 Q2 V2 ^Muxing mode                              : zlib
& a8 n9 D: M8 Z+ P8 I9 o+ V! K# bCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, p. s, r# F, B  k  j2 Y! v; uCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 w: l9 k) J) ]* f( l) O' C# ODuration                                 : 1 h 34 min
- a, F$ I5 a: o* A* z! b' oBit rate                                 : 50.8 kb/s
1 h7 ?; v, J* f7 P# O+ @Count of elements                        : 3982- j9 Z, H0 E# E0 f8 B( h
Stream size                              : 34.3 MiB (0%)& \- G4 p/ t3 s1 d; Q" K
Language                                 : English
6 X6 P4 q7 o3 CDefault                                  : No" F0 b* ~$ L2 `% }
Forced                                   : No
# u6 Q, N/ R% F  }4 S# b* p* G- A9 P1 U6 `1 q
Menu+ D& O" U! a1 C) n5 N- s' Q# O
00:00:00.000                             : Chapter 01
1 x0 {: c. a, L00:02:27.898                             : Chapter 02
; e3 R2 R5 A! y7 |6 t00:06:27.220                             : Chapter 031 @1 a3 i$ N- X4 d
00:08:29.884                             : Chapter 04
/ U2 C" N% v& J1 b1 l4 W6 X4 ^5 r2 U00:11:19.512                             : Chapter 057 s( A  E7 x" V/ b' Y# K
00:14:35.291                             : Chapter 064 o, A+ n) j% I
00:16:30.197                             : Chapter 07
1 i$ \, G5 q8 b* ]00:17:07.735                             : Chapter 08
9 r7 C) u5 r& x3 `00:21:19.486                             : Chapter 09
0 H) s$ N# |" Z0 ]1 P9 L! M( l! B00:23:31.994                             : Chapter 103 e+ R0 ~- S# R. q' Z0 N5 k' _+ ]
00:26:01.393                             : Chapter 11
4 e: s0 T6 a# W- n: e& a3 o00:28:11.815                             : Chapter 126 N6 ]. i( E) f' \) t( O: g
00:32:55.515                             : Chapter 13
, v2 p& H! @* Q00:35:39.971                             : Chapter 14
/ \- ~- T6 V) t% F00:37:29.372                             : Chapter 15
3 E4 A# T; p9 D3 f00:41:38.204                             : Chapter 163 T6 Z7 j" G& @0 ~
00:42:25.876                             : Chapter 17: V8 f- ?7 P& W2 j
00:45:04.118                             : Chapter 181 B! b9 k7 v: G1 R6 m
00:46:06.680                             : Chapter 19! W8 f; H3 M1 d' C- }5 L; r: o) U
00:48:53.639                             : Chapter 20
  A( v. X1 B0 `6 W/ O, X  h$ ?00:51:00.098                             : Chapter 21- ^1 t" o5 D2 R
00:52:04.746                             : Chapter 22
9 X' K( s- a! m2 Z7 j1 |00:54:33.562                             : Chapter 23
2 P" \) Q* z& g# n00:56:18.834                             : Chapter 24  N0 y) h' }0 u; g7 E$ _9 c
00:58:30.340                             : Chapter 258 J" v! N5 S( y% I* m+ Q) i  e
01:00:07.520                             : Chapter 26
$ X: A) R: x, {' a9 Z! U01:00:43.598                             : Chapter 27$ }, H# g3 j( x+ ?1 q% h3 x6 P+ W
01:02:10.059                             : Chapter 28/ z# }& {8 D7 X
01:04:51.929                             : Chapter 293 s( Y+ l$ E0 @) a. i9 A) E
01:06:49.088                             : Chapter 30" l" `8 R5 X. N$ X6 [
01:09:33.836                             : Chapter 31
2 ^7 R+ Q  l6 x# d# D7 U  V; r- z/ {01:13:19.978                             : Chapter 32, `. X+ C" M  h1 v! \- u, a
01:16:47.477                             : Chapter 338 i! }: q1 `: L0 s$ F. T/ N6 F
01:19:33.476                             : Chapter 345 @& v( `" a  Z
01:20:53.723                             : Chapter 35& D! `% p7 N# M) Z/ R
01:24:34.944                             : Chapter 36! d( k7 \+ x0 Y
01:33:41.532                             : Chapter 37
Video: M* ?. m3 W- C; r$ S
ID                                       : 1
0 B7 N; C' M1 f: ]$ M: O  d# d" yFormat                                   : AVC' t3 X3 N. D- u, v4 T$ E% m8 S8 }
Format/Info                              : Advanced Video Codec5 t" @5 H3 v0 z2 G, n
Format profile                           : [email protected]
( e$ n+ X- b3 B0 l- q0 p  E6 OFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
5 J8 w7 o4 v( ]Format settings, CABAC                   : Yes
' F# f  _! O5 N. ^- r# u# @Format settings, Reference frames        : 4 frames  F" W* A6 ]& Q$ X
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
, l4 Q$ P+ |. T. {$ B  mDuration                                 : 1 h 35 min1 w! O4 R# M& k2 g8 g
Bit rate                                 : 14.7 Mb/s9 R: [! y2 i) S1 n# i
Width                                    : 1 920 pixels3 }8 u  Z+ |+ C( j5 w
Height                                   : 1 038 pixels
2 L) q# ~% J; v7 S. b; U+ p. aDisplay aspect ratio                     : 1.85:1
, Y+ ^# D0 }' @) Y! Q1 DFrame rate mode                          : Constant
/ F' o- `' H) h( u9 K* zFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
8 J' H" D. y" R- C- {  RColor space                              : YUV
' x: I, k- m) @Chroma subsampling                       : 4:2:0- e# r1 B8 ?2 P1 Q/ {
Bit depth                                : 8 bits
% t' T* Q  o/ c; {Scan type                                : Progressive  K% G- ~  }$ R
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.308' m; k. d6 i! B6 H
Stream size                              : 9.79 GiB (68%)
. V7 x$ \# U. [  v0 M- _Title                                    : Luca.2021.1080p.BluRayCD.x264.TrueHD.7.1.Atmos-NOGRP
  W8 g  I9 {# f7 I$ EWriting library                          : x264 core 157 r2938 2b00a84 [email protected] Mod
! L- B) O' N, W& qEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
/ @+ S5 s% G' A, ELanguage                                 : English# [# i+ {6 j0 T6 ?3 _: {, s+ I3 f% ?
Default                                  : Yes' {/ C; @4 E1 u! X9 _/ {
Forced                                   : No0 r& J, h7 l* t2 z7 Q9 s
Color range                              : Limited  G, K2 _4 B4 ?& F9 |1 j
Color primaries                          : BT.709! c* {+ O3 V- n( k  a& e: U
Matrix coefficients                      : BT.709
& x, m3 ^1 b1 v% j5 s* Q# K: @3 `3 D1 p% r& I( o
Audio #1
. f* q+ D) |+ N/ BID                                       : 26 K% k2 s! b: N. P$ ^( y7 v
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
& p; B# t) E0 J" b; XFormat                                   : MLP FBA 16-ch+ O  K7 j4 K) g$ ~1 r0 }8 c
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation0 M! @1 f3 Q) B6 d& q1 o% ]+ O
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos. T9 X/ t9 O9 m% B1 `  |; ?- k
Codec ID                                 : A_TRUEHD6 `  t3 D# B9 d- H" R4 B
Duration                                 : 1 h 35 min% e" P( S; D: V# g# m. v3 G# Y0 F2 H, |" }
Bit rate mode                            : Variable
% C5 l) m7 V9 t. r: O$ MBit rate                                 : 6 071 kb/s
( `% J. O" h8 ~+ ^; j3 MMaximum bit rate                         : 5 985 kb/s
* @# h! a7 \, J$ LChannel(s)                               : 8 channels
4 |& H0 Q% B% T. Y( T- x7 fChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
2 `+ u& Z) ?# FSampling rate                            : 48.0 kHz) X: I5 n% E  N3 ~8 ~1 z
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)& B; A3 R% ~) S+ K( y& M
Bit depth                                : 24 bits" z1 e  G; I- |- ^( c
Compression mode                         : Lossless
8 g* Y* h. M$ b3 h1 ^' Z2 T/ rStream size                              : 4.04 GiB (28%)8 d- C. h6 @2 h6 k& e/ a
Title                                    : Luca.2021.1080p.BluRaycd.x264.TrueHD.7.1.Atmos-NOGRP6 L0 j+ X9 a; L3 S2 M9 \
Language                                 : English
3 y0 E4 F( \) B$ `# G0 xDefault                                  : Yes
; R$ r, }$ B: C! MForced                                   : No
9 p, @$ z9 |; KOriginal source medium                   : Blu-ray
5 ~6 F; b( B0 n3 ?Number of dynamic objects                : 139 w$ X' Y/ b: A+ ^5 }
Bed channel count                        : 1 channel8 d5 |* D$ t3 w1 U
Bed channel configuration                : LFE# z6 `) X% c, e" U( {
, D, T" M1 O7 S
Audio #2
( }% H* T5 t5 `* R6 eID                                       : 3* C2 F- w7 F- {" y$ r( i9 N5 r
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
5 E0 q8 J' `. `" R: N, wFormat                                   : AC-33 d# T& Q, T9 t) ^; G; l9 [
Format/Info                              : Audio Coding 3
" e7 e( E. |1 t7 ?, J0 S' OCommercial name                          : Dolby Digital( W, P4 l2 D7 v" Q" w0 |/ g# Q: M
Codec ID                                 : A_AC33 f' m7 _/ C, A+ b. G, @- i8 [
Duration                                 : 1 h 35 min
6 @3 k+ V# J4 q* K( F2 U# ~( _Bit rate mode                            : Constant
3 b; ^+ i0 n$ Q1 ^9 |Bit rate                                 : 640 kb/s. ]' D8 O' W1 _: a2 [
Channel(s)                               : 6 channels  g, A7 x' Q) n( Z9 b. \" t( [+ M
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
9 e( Q7 M% D/ tSampling rate                            : 48.0 kHz- R8 g  O1 e9 M4 H
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 R0 d- c/ b5 W* Z; b
Compression mode                         : Lossy% e. j0 \1 J. n' a# f1 M; d4 P! f
Stream size                              : 436 MiB (3%)
$ K3 c, a6 G  y% qTitle                                    : Luca.2021.1080p.BluRaycd.x264.TrueHD.7.1.Atmos-NOGRP: K1 v$ G% F* ~( H' D
Language                                 : English
( i; I. b# i  _; P  e; P6 nService kind                             : Complete Main4 i# t  j% q# |- p! J
Default                                  : No" V7 X- x+ {. T2 f8 N4 O" y
Forced                                   : No
$ R; W( y) M. r( g6 P* q% NOriginal source medium                   : Blu-ray
6 v- B9 x# {% S  G3 H9 S# t' M  g9 z
Text #1
' Z! G4 u) B* P, uID                                       : 4
1 w9 s% A; W" yFormat                                   : UTF-8
% i: Q" R6 X- k/ J% yCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 z7 Y' o* r# [% n! YCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text3 K0 B9 n6 [3 d+ t0 S9 g# L
Duration                                 : 1 h 33 min
; K4 i5 M, B! E+ D+ NBit rate                                 : 58 b/s
& F1 n" Y& R: ?+ ]  ZCount of elements                        : 1548
& X! F8 |, c7 r9 f: B4 R2 T! P4 _8 aStream size                              : 39.9 KiB (0%)
3 V# S& F% `% H; N5 E# P, {Title                                    : SRT
5 K! k- X% A% [Language                                 : English
' h5 |+ k- a9 n* Z$ I: tDefault                                  : No! T3 U$ Y, c5 e  m  M
Forced                                   : No& x, _  u+ I1 _6 u
5 m3 {' s8 S1 ]
Text #26 ~  T, x) @+ z4 N& H. G' N* k2 \
ID                                       : 5# J. Y, b! K3 M+ O# k8 @
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)9 E" ^! X5 [' ^3 b' B* {
Format                                   : PGS
& W" U+ N# n- Y" U* NMuxing mode                              : zlib6 n4 D2 r) c% E0 L: r0 D
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 Y/ x( F2 D7 L; v& yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 z' O4 L" \8 M' t# w
Duration                                 : 1 h 34 min) g+ ], t2 g+ Y0 V; B
Bit rate                                 : 50.3 kb/s
( v; g7 K7 n# B/ ~Count of elements                        : 3981
6 Q; }' x% F; [4 {Stream size                              : 34.0 MiB (0%)
" e# {0 }7 [# o% XLanguage                                 : English& g, k3 s$ X. W/ W+ Q5 U
Default                                  : No
/ U" T0 b2 N5 Z5 xForced                                   : No
2 O. D# p# [% M; Y% qOriginal source medium                   : Blu-ray
  x; L) C5 z* x3 N, L1 j( D( @
" a; R. e+ W" H% ?  c- gText #3
& B# {8 I8 l+ }  q8 V0 D! DID                                       : 6
- A( a8 q/ {; ~, O$ BID in the original source medium         : 4769 (0x12A1), f& C$ q8 P0 R' w4 m' I
Format                                   : PGS
% H' o2 p0 `3 ~- R' Z! Q7 L4 lMuxing mode                              : zlib
" n: T- T# o& b: G' gCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* J0 o- _3 [' t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 T' T5 c6 Q# |Duration                                 : 1 h 34 min
. Z+ x6 W4 X3 U% y/ M: E3 yBit rate                                 : 30.9 kb/s+ B0 m+ G7 [( q( o  S3 h( g  }
Count of elements                        : 2381
0 n7 _* R% X- d" VStream size                              : 20.9 MiB (0%)7 y; Z0 p; v4 p/ J
Language                                 : French
! L% M) o! Q, [! {0 o  wDefault                                  : No9 ]) R4 I2 P% V+ ?9 X- m0 y2 {
Forced                                   : No7 y& i" e& D9 ~/ q$ K8 W; o, p
Original source medium                   : Blu-ray
+ ?6 h3 J/ T  t! p- n9 M! n4 A( X7 l0 V" E
Text #4' d9 {: q7 s+ w0 h  r5 b5 u; i) \
ID                                       : 71 G. Z7 {" c% I: {7 |
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)0 I7 _  K1 X1 D; M5 J
Format                                   : PGS/ U" [4 b5 k6 _4 b1 d7 t: r
Muxing mode                              : zlib
; R/ s+ g) W) |% mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) n" P$ k2 }6 E3 m
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
6 v2 P7 O" [, t$ y/ C( g' LDuration                                 : 1 h 34 min: H% I' C7 l9 V. ^
Bit rate                                 : 34.7 kb/s
9 x. B- b8 D) d7 ~Count of elements                        : 2610- `3 i& f" m& Z- j9 R: u
Stream size                              : 23.4 MiB (0%)' v1 g4 I( B# V9 D& Z, ]+ K
Language                                 : Spanish
4 N, s! }9 i9 V! H7 Y7 ^Default                                  : No
) p. l9 V5 [) B$ }  z4 PForced                                   : No
2 e; k& X9 Q  P: e) I/ A) pOriginal source medium                   : Blu-ray9 Y: O1 B3 k, d! n+ U" R* y; @  U

- s% j* a6 |1 E0 H7 z8 JText #5! ]' W; N( n+ Z* J9 @
ID                                       : 8
+ ?. v$ m  w# n4 }ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)/ k- ?, D4 f7 I' ^; q( y
Format                                   : PGS" ]; e) w4 }* P1 ?$ j& p" Y
Muxing mode                              : zlib- X$ o4 @7 g* Y( @
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 `7 l6 V# @- w6 ?$ \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  V$ d% q6 A# X8 {
Duration                                 : 1 h 34 min3 G1 w" M2 E0 A- C! G% X
Bit rate                                 : 30.9 kb/s
0 u; P; e; b) h, `+ o# I! `Count of elements                        : 2543
. x) M3 R/ z# ^# g# F' }' ?Stream size                              : 20.8 MiB (0%)$ C: T$ U1 e2 |
Language                                 : Italian
  Z! ^: T9 @, n% tDefault                                  : No
; F' N- X9 X/ T8 j' ~Forced                                   : No9 z* e' a5 i8 r' M* r6 K
Original source medium                   : Blu-ray2 d& p  e- m; C0 Y- V9 z
9 x4 q9 q0 J, {% @8 a
Menu. `* y# ^9 a! S4 X+ v
00:00:00.000                             : Chapter 01% }' m4 t9 k& o$ m. m
00:02:27.898                             : Chapter 022 s: g( _7 {* U0 B
00:06:27.220                             : Chapter 03  H' r0 [  `9 U4 }& A9 P
00:08:29.884                             : Chapter 04
1 m9 t+ c% i( I* [4 R  n00:11:19.512                             : Chapter 05
) K6 G7 ?/ V- ^# z2 R, I$ p* o, S00:14:35.291                             : Chapter 06
9 e4 X! E0 ]; p, l; e" Z00:16:30.197                             : Chapter 07
& g( y# J  w2 K+ h$ i00:17:07.735                             : Chapter 08
: @' d% ~% f. d$ d8 e6 R1 y/ P2 k00:21:19.486                             : Chapter 09
- {* _; v  F, I- J! k0 C5 R7 ?00:23:31.994                             : Chapter 10
9 g/ a+ N1 {# f* j00:26:01.393                             : Chapter 11
/ `  A7 v: T8 s' B4 @( Y00:28:11.815                             : Chapter 12
) l* z% q" w0 ]8 R1 @( ]00:32:55.515                             : Chapter 13
* H8 R9 a3 J0 ^: P0 O00:35:39.971                             : Chapter 14, @1 U: E% D* ?# w1 u4 n
00:37:29.372                             : Chapter 15
  g  f7 u* J7 b+ E% q* G00:41:38.204                             : Chapter 162 b2 O4 [1 g9 ^
00:42:25.876                             : Chapter 17  B0 h: `- w% u! h) K' W" h7 ~
00:45:04.118                             : Chapter 18
& g8 F2 x' q/ d- l6 Z2 a00:46:06.680                             : Chapter 19
  Q3 ]9 g; c% O00:48:53.639                             : Chapter 203 u) n  V; v) f: `
00:51:00.098                             : Chapter 21
, C: s5 j/ ]8 p  H3 w& }00:52:04.746                             : Chapter 227 V& G/ w4 _# y5 {+ U1 r
00:54:33.562                             : Chapter 23
6 w( k9 F; M% ]+ N+ k6 @" C00:56:18.834                             : Chapter 24
! `, n9 {- e( N00:58:30.340                             : Chapter 25
0 p" e. F! ~  [, r01:00:07.520                             : Chapter 26# j! S' n/ x/ B/ z. w- Q0 m
01:00:43.598                             : Chapter 27. F1 o* w7 T# y$ H. v
01:02:10.059                             : Chapter 28# G  B) p1 n. I6 |
01:04:51.929                             : Chapter 29; r& d' p- S+ y$ m
01:06:49.088                             : Chapter 30
8 _' C: A, I+ i7 v  F2 ?- N01:09:33.836                             : Chapter 31
' k' D* w9 R4 `6 c& u( A01:13:19.978                             : Chapter 32
5 l7 |, @. P7 @; C3 \: d01:16:47.477                             : Chapter 331 A8 w  M; W9 a  K' [
01:19:33.476                             : Chapter 34& a" a" K; x0 M" {. Q) L3 E
01:20:53.723                             : Chapter 350 Z' U, a. o9 X: }+ c' h
01:24:34.944                             : Chapter 36: H- K5 C3 ?/ S0 C8 U
01:33:41.532                             : Chapter 37

0 V0 \- v* I8 q  n) V; R
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

266

帖子

1950

积分

Sponsor

金币
946 枚
体力
460 点
sawas 发表于 2021-8-2 07:10:19 | 显示全部楼层
That's awesome!

3

主题

732

帖子

3676

积分

Sponsor

金币
4 枚
体力
2088 点
myg0123 发表于 2021-8-5 11:06:41 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享
蓝光论坛里 ...

0

主题

504

帖子

2131

积分

Sponsor

金币
19 枚
体力
1145 点
luyife 发表于 2021-8-6 15:05:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

0

主题

726

帖子

2620

积分

Sponsor

金币
37 枚
体力
1099 点
fankyxie 发表于 2021-8-9 18:37:43 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!
6 o8 M0 e1 R" @1 T至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
6 t& V9 E/ u! t6 o  W& [

0

主题

155

帖子

826

积分

Sponsor

金币
37 枚
体力
484 点
matrix 发表于 2021-8-28 12:48:08 | 显示全部楼层
皮克斯,YYDS

0

主题

166

帖子

850

积分

蓝光看客

金币
1 枚
体力
442 点
QQ
542462163 发表于 2022-5-1 03:27:14 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-10 02:00

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表