BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 147|回复: 15
收起左侧

[2160P极清] 特种部队:蛇眼起源 [4K高清版] Snake Eyes G I Joe Origins 2021 2160p AMZN WEB-DL x265 10bit HDR10Plus & SDR DDP5.1 Atmos-CM 13.30GB & 13.31GB

[复制链接]

6575

主题

6954

帖子

6万

积分

Post Share

金币
16179 枚
体力
12755 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-8-17 21:54:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
# N: x6 e7 e# D% K3 b: L1 z

9 n) a7 N) B; ~- X( N/ r+ f8 _3 U& U8 M◎译 名 特种部队:蛇眼起源/义勇群英:蛇眼复仇战(港)/特种部队:蛇眼/特种部队:蛇眼之战 (台)/蛇眼; \" E) @# S7 n4 q* G# N
◎片 名 Snake Eyes: G.I. Joe Origins / Snake Eyes3 y; g  ]: G+ o& X! O
◎年 代 2021
3 P3 [7 y& r: c; E) t◎产 地 加拿大/美国1 \9 i0 f. P% T: u& O
◎类 别 动作/科幻/冒险4 P( f9 U, z# v" R
◎语 言 英语
9 L5 v' x4 @9 ^. Y$ g◎上映日期 2021-07-23(美国)1 X" y  [- }0 q: r
◎IMDb评分  5.7/10 from 6,141 users& P* m# l3 `$ z$ I6 h
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt8404256/! C& a1 A# W. j4 Y* z& [
◎豆瓣评分 0/10 from 0 users& s# t( p! U# o, Y" {# m
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30396443/' L7 N3 t- f+ M: k7 Q* g
◎片 长 2 h 1 min( `* U/ ^4 G! B9 s! y" y
◎导 演 罗伯特·斯文克 Robert Schwentke
8 ~) B$ D- b! [7 s( [, C4 l◎编 剧 埃文·斯彼里奥托普洛斯 Evan Spiliotopoulos 8 }7 d" @. r2 C" y- G
     乔·施雷普内尔 Joe Shrapnel 1 K# Q  J6 _  m) Q$ G+ \$ ?/ S! F* O8 H% x
     安娜·沃特豪斯 Anna Waterhouse
$ m) K7 g+ o' L* ]. w6 ?) W◎主 演 亨利·戈尔丁 Henry Golding
& k& o5 D5 O. u/ f0 a. P     安德鲁·浩二 Andrew Koji$ ~8 X  s. G- z1 Y" n! e0 n$ A
     安部春香 Haruka Abe
: m$ X9 }; C# G' |" e* ~% e' X     平岳大 Takehiro Hira
% Q* j6 J$ [* D  N2 ~% y     石田惠理 Eri Ishida& S; v/ E  M, M1 m
     伊科·乌艾斯 Iko Uwais+ z/ c4 ^: [; i2 L2 O: _* p- u6 n
     彼得·门萨 Peter Mensah
1 Z1 L; ]5 R3 i) \! x7 t7 m  J! M. z8 F     乌苏拉·科尔维罗 úrsula Corberó
4 t( s# j% r( k/ u. z     萨玛拉·维文 Samara Weaving
; k  ^, [" \- o- S# u9 o     萨缪尔·芬齐 Samuel Finzi
. M/ u  p, ~& x( n2 S6 p1 f     史蒂文·艾瑞克 Steven Allerick
+ p& _/ v# k  `% Q1 P" e; K: R     马克斯·阿奇博尔德 Max Archibald
+ U" X# @  ?; L) I     西蒙·钱 Simon Chin1 f  ^! ?3 S# k
     詹姆斯·廖 James Hiroyuki Liao3 P) c* X# z% k
     谷垣健治 Kenji Tanigaki
5 m0 N0 i5 _7 H. k! C     肖恩·O.罗伯茨 Sean O. Roberts
/ e: q& I+ Z, o1 ], X     贾森·戴 Jason Day' k$ ^3 F8 a" G7 t
     Hugh Aodh O'Brien 5 ?! F4 J$ U; f4 C0 D
     迈克尔·盖恩斯 Michael Gaines
5 t) A; S8 z  z/ m0 S! g+ @  a; Q' ^1 Y* d8 {* M
◎标 签 动作 | 特种部队 | 科幻 | 美国 | 2021 | 冒险 | 漫画改编 | 特工
, Y2 B5 D. ^. O+ P& [1 J# I9 v' D% z$ d" n6 v
◎简 介   
' M7 ~6 Y7 X; J, c8 E; Y9 R) J% x6 p% a# `2 a+ s
 亨利·戈尔丁饰演一名因背负了复杂过去而隐忍的独行者,代号蛇眼。一次偶然,他救下了岚影一族的准接班人,从而被邀请加入他们在日本的组织。在那里,岚影一族不但教会了蛇眼如何成为一名忍者,也给了他一直想要的一个家。但当蛇眼过去的秘密被逐渐揭开,他的信誉以及对组织的忠诚也将受到考验,即便这会使他会失去最亲近的人的信任。特种部队原著中的经典角色也将在《特种部队:蛇眼起源》中一一亮相。
2 a( \0 S. g6 X7 k+ Y8 u+ Q3 A/ R, k
 A G.I. Joe spin-off centered around the character of Snake Eyes.0 Z9 r( }( G" D  }; |
Video
& o4 C/ e0 M; K' n$ zID : 1
7 M: S7 b5 N" ~5 }4 ZFormat : HEVC
$ S( J9 j% w; p; e. W# A: eFormat/Info : High Efficiency Video Coding
9 p5 h9 [6 {: r, D  y9 `Format profile : Main 10@L5@Main
7 d8 ^0 C4 V5 wHDR format : SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible: f0 w3 R- S, S# x$ C! K  m
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC# u8 L& x' r% B8 M8 e
Duration : 2 h 1 min
7 l7 v6 w( N3 MBit rate : 14.9 Mb/s
4 @' d8 E, n+ h+ h. hWidth : 3 840 pixels
' I+ k  Q2 d3 l6 ]* Q, q" ?# d7 YHeight : 1 600 pixels# F/ D1 V) E) `. R+ A
Display aspect ratio : 2.40:1
0 b' C8 ~! ]* z2 JFrame rate mode : Constant
( P* g  Z, {9 e; KFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS* W- \5 M7 p* m% w* n
Color space : YUV
' r% Z) C* w# a0 u+ g0 CChroma subsampling : 4:2:0
1 N* t8 W: U. wBit depth : 10 bits, O* w  e- p  i" f* h
Bits/(Pixel*Frame) : 0.101+ L; d- z9 a1 Y3 x0 v
Stream size : 12.7 GiB (95%)
" W: O/ J1 E. YDefault : Yes
  P  g* x* g5 ?9 tForced : No: i) g5 R0 b1 a  X
Color range : Limited7 W+ e. ]7 W: T: P: H+ T
Color primaries : BT.2020; D+ ]0 j, [3 I  D7 r3 S
Transfer characteristics : PQ
( ?; g) G9 y* g: B3 DMatrix coefficients : BT.2020 non-constant* T0 M5 p3 q& M; t/ |
Mastering display color primaries : Display P3# m' r7 b" e7 S0 _7 O& X; M& n" B
Mastering display luminance : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m24 y: m, [, u2 n3 _: I. ^. t
Maximum Content Light Level : 635 cd/m2; k$ T+ Y+ j5 ?7 Y
Maximum Frame-Average Light Level : 281 cd/m2
, O# {( H! l! s5 [$ l2 L1 `) n( {2 c4 {" T
Audio) @9 S2 Y1 \; B! T/ c; u% H
ID : 2
  Y1 L3 o- d9 V, p& \6 C: j6 iFormat : E-AC-3 JOC
" g/ i+ H2 w0 r" d0 M$ A4 o2 bFormat/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding1 `6 \' j# {( U2 y+ j4 [; F) ~# q
Commercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos
0 I4 P: K" K" U) A" HCodec ID : A_EAC3
, j& m: K' O( M! o4 x. w1 N" X, v2 BDuration : 2 h 1 min* a+ C4 X7 B% h
Bit rate mode : Constant8 q% U' F: n" |3 j* U5 [; s
Bit rate : 768 kb/s0 h' V/ O* f, P1 Y3 y
Channel(s) : 6 channels9 g  K2 O' E* r6 `
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
. `$ W  P) G+ y% J% D  USampling rate : 48.0 kHz
; l! L6 F) E, tFrame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)% ]* G6 ^7 R# C8 t- \
Compression mode : Lossy6 S- b' I5 f0 t+ E+ |3 @  a3 }
Stream size : 667 MiB (5%)5 g2 K; x: n1 ^( q
Title : English
! D8 D* Q1 b1 t4 ^- \Language : English  z( t5 y* Z, @2 B
Service kind : Complete Main# ?( U2 H0 j1 f9 |7 ?& B
Default : Yes
% o& b; x. C. I# }( h2 ]. P3 GForced : No
& z. S/ f: {* j+ {Complexity index : 16
, |% N) {6 k1 f% f+ o- I$ O! g4 r: KNumber of dynamic objects : 15& Z1 I9 N$ D$ \
Bed channel count : 1 channel3 E; S3 g/ H  w! U9 t; ?
Bed channel configuration : LFE
3 K: ~+ u9 }! L( `: v
/ U2 m$ k/ j( {1 O0 P0 m: kText #1
! {9 {$ N$ N1 h% |9 z  {4 [  c5 JID : 3
& H# g! M0 C5 dFormat : UTF-82 C3 Z$ o/ ?! B
Codec ID : S_TEXT/UTF8* Z; d( `( f2 N3 _' M( @+ [( T
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
5 t0 Q3 a" l. v# IDuration : 1 h 52 min
3 w$ P9 a3 _: z8 h- Q7 C3 n& QBit rate : 31 b/s
" z$ M! v% c3 A: {Count of elements : 978
5 f0 B+ W/ n6 K% L  s$ vStream size : 25.7 KiB (0%)5 x7 o! C- [2 T6 Z
Title : English [SDH]+ s9 y9 D3 X" }7 ]7 L- M
Language : English9 h' F/ U6 o/ m" {9 q/ k% [
Default : No
. y; D+ @7 c3 V( y" p* J7 uForced : No8 c3 ?/ D' `) ]
" G4 Y. }' t3 q* p: X* D
Text #2
) j/ E( n) ]* S9 |" x( GID : 4
" |# j7 h. x# c8 RFormat : UTF-82 x2 u) k8 I7 n: V
Codec ID : S_TEXT/UTF83 D* @- b5 b. ~2 ?# Y1 G( c9 {  x- u
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
( p$ i# A3 {4 j, r" pDuration : 1 h 52 min  o$ L+ B3 n5 ]# {) q% w
Bit rate : 27 b/s0 _" j" \5 g  _3 I
Count of elements : 790- G. \* l0 R8 q% I2 G: C" L+ u/ @
Stream size : 22.9 KiB (0%)
: {7 s* @3 V! J4 F2 S$ q) hTitle : English6 C9 b5 u- \) W) E- u
Language : English
, A( H$ v8 G, z% eDefault : No
. ^6 t2 n( B7 {# ~9 h& V7 @Forced : No
Video
! K; [" i6 m0 l2 F+ pID : 1
- Q8 B! }+ F. Y. f2 E6 _Format : HEVC
% }2 a0 L9 F, D4 t. Y: a+ HFormat/Info : High Efficiency Video Coding
  }" b) ~( _0 V6 x; E- C5 DFormat profile : Main@L5@Main4 e6 e! I& p2 f+ @
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
% H+ |% I- P5 w0 c0 x% c- B% F; NDuration : 2 h 1 min
- X& Z+ _0 h- O) GBit rate : 14.9 Mb/s$ \- q' {# g8 v+ _2 q
Width : 3 840 pixels
7 w$ V. D  v8 e! sHeight : 1 600 pixels
" F. p. Y& w. u0 r$ a& W9 G, YDisplay aspect ratio : 2.40:1
+ Y. s% g' h' R$ Z* M4 tFrame rate mode : Constant
+ _$ h9 i9 x: WFrame rate : 23.976 (24000/1001/189150) FPS/ Q4 `, Y, {+ T! I1 F. n, k
Color space : YUV
( E1 i* D( P. L' q! wChroma subsampling : 4:2:0( g4 S0 i8 T- O( B
Bit depth : 8 bits# q0 Y/ {; E! o% h
Bits/(Pixel*Frame) : 0.1012 W% M; A# V/ }! W; ^
Stream size : 12.7 GiB (95%)9 e; V/ f! \8 K; T4 f& y
Default : Yes# Y+ F, V1 G9 t4 P
Forced : No% }* \5 V7 H* U: Q
Color range : Limited  w# X" d: F+ ]& N' u3 }
Color primaries : BT.7096 E2 D9 }: o1 z/ q, h  R
Transfer characteristics : BT.709$ _$ g3 ~- y) ~$ E# A$ v9 v
Matrix coefficients : BT.7095 j& z, l, G) x" l3 }2 l4 ~
+ f& q- j+ ~6 q2 {8 p( ~/ n
Audio$ N" i# h/ p$ e( Z) ^
ID : 25 M2 L+ f* ]4 v! Y5 M
Format : E-AC-3 JOC) E5 h# ?/ \4 K$ E0 H5 A; d$ I4 y
Format/Info : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
9 ^2 Z! L; H2 QCommercial name : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos( c7 H& _5 t7 ]4 K3 w
Codec ID : A_EAC3
9 p; ]) a$ |  e5 `/ p6 q5 |Duration : 2 h 1 min0 P  x$ K" u4 A! x% w  w
Bit rate mode : Constant
: Q8 H$ E& h. R: k- iBit rate : 768 kb/s& a9 u' U" ~6 V* K
Channel(s) : 6 channels8 a  e  W! q& k. y" k4 [, p; O* t4 K
Channel layout : L R C LFE Ls Rs
  a  G- D# w% a& _% S4 S2 {Sampling rate : 48.0 kHz! U- T8 f- B& S$ h+ X
Frame rate : 31.250 FPS (1536 SPF)
, q  y1 W% S! w# ^8 g9 J8 N, I( l/ RCompression mode : Lossy7 s2 w" Q# g, o/ v7 \
Stream size : 667 MiB (5%): B, w# U, f1 @" s% P
Title : English
7 N/ t! v7 O# t7 |Language : English
( y  E# E& }7 AService kind : Complete Main
! s6 v; S- u  Y0 @/ B& ?8 lDefault : Yes4 ~8 V/ \, D! P+ E: K' u: T& I; M
Forced : No
1 I' ?# _: _  H- J5 Q2 Y; h  w& eComplexity index : 16, n: |( H) K. z; r' k
Number of dynamic objects : 15+ |8 T* s% ?6 f
Bed channel count : 1 channel: x, Y% J3 `4 j& K6 c
Bed channel configuration : LFE9 }, E3 c: b$ R3 i) G, B3 y7 s
; s# Q+ P9 d0 z
Text #1
( g# l/ X( `- {' L, O  w3 IID : 3; T5 ~9 o7 n% A$ O6 v% e
Format : UTF-8' x; Q8 m; z& V9 ~- I5 X1 e% d
Codec ID : S_TEXT/UTF8
5 r$ f) t4 Z9 ^Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text+ M; `2 i5 J/ |5 o
Duration : 1 h 52 min+ |- x  K; \- y4 K  M! Y8 e3 S
Bit rate : 31 b/s! i3 l4 S- V$ {+ O& F
Count of elements : 9780 U0 k8 I0 a% l1 }; V1 d
Stream size : 25.7 KiB (0%)2 v5 U3 P- l. Q/ J7 f6 f
Title : English [SDH]8 a  l  N% F7 ]! j) T
Language : English6 ]" ?2 D- {$ t
Default : Yes* F+ f/ I. H. }% m) x& q
Forced : No3 g4 Q" ?# }2 @+ _; i) |! A
5 O' ]% K0 d! C1 D, s% U; g
Text #2
. a, I' k5 {/ B1 d8 P1 ~" A" @ID : 4
& o0 R2 |" F) ^* [# ?- K: zFormat : UTF-8
2 f1 S* F6 ?: F: nCodec ID : S_TEXT/UTF8
! w, B1 j' H) i$ j. t; Y; Y. lCodec ID/Info : UTF-8 Plain Text. d( ~; A4 B) a  n
Duration : 1 h 52 min8 Y% D3 z6 r& c0 j4 y' D& Z+ F
Bit rate : 27 b/s
* e' x! }" j5 X7 O' FCount of elements : 790
0 K5 L% Q/ w; l' gStream size : 22.9 KiB (0%)/ _6 k: X% Y$ M% U+ E$ m
Title : English' {# r+ s+ D/ `' Q3 m8 B. m0 D
Language : English
. n1 f/ }5 [! r. [Default : No- G% z3 X3 e- _3 m
Forced : No

! A! d/ w0 b2 }0 x* \+ R
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

283

主题

576

帖子

3359

积分

Sponsor

金币
599 枚
体力
1565 点
zhangwenbin 发表于 2021-9-11 07:34:06 | 显示全部楼层
特种部队:蛇眼起源 [4K高清版] Snake Eyes G I Joe Origins 2021 2160p AMZN WEB-DL x265 10bit HDR10Plus & SDR DDP5.1 Atmos-CM 13.30GB & 13.31GB
蓝光论坛里

0

主题

42

帖子

285

积分

Sponsor

金币
72 枚
体力
119 点
mofokun 发表于 2021-9-14 04:29:39 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
+ s& ]8 M' O9 i" F* Z2 ?& WAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
: c$ `* Q$ X( K$ d9 t

0

主题

147

帖子

767

积分

Sponsor

金币
16 枚
体力
450 点
kdavid 发表于 2021-9-12 19:22:59 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!6 `: r- c, c: D+ ?+ V
After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
0 y1 H/ B8 x1 p1 R. s" U6 d

0

主题

43

帖子

462

积分

Sponsor

金币
65 枚
体力
294 点
笨啦蹲 发表于 2021-8-18 22:23:20 | 显示全部楼层
很好很强大

0

主题

58

帖子

373

积分

Sponsor

金币
82 枚
体力
167 点
beamk 发表于 2021-8-21 16:02:54 | 显示全部楼层
迅雷老是下载不了呢。吐血( x4 s( M+ F; x& j' \

0

主题

39

帖子

304

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
132 点
xingfu 发表于 2021-8-21 20:26:41 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
" s! w  }& b1 N% JBlu-ray movies Community: my favorite!
/ l& O7 B1 ]/ O6 t' ^

0

主题

36

帖子

235

积分

Sponsor

金币
86 枚
体力
77 点
myhxq 发表于 2021-8-22 10:10:22 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!

0

主题

133

帖子

1480

积分

Sponsor

金币
62 枚
体力
1153 点
mycjk 发表于 2021-8-23 19:47:57 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。( m( X5 u7 d5 ~
Blu-ray movies Community: my favorite!: h/ g9 G5 O5 q7 T

0

主题

86

帖子

834

积分

Sponsor

金币
466 枚
体力
197 点
defend 发表于 2021-9-5 04:31:23 | 显示全部楼层
谢谢很好的资源!

0

主题

92

帖子

443

积分

Sponsor

金币
12 枚
体力
260 点
top3dmax 发表于 2021-9-10 11:17:06 | 显示全部楼层
谢谢很好的资源!

0

主题

275

帖子

1084

积分

Sponsor

金币
38 枚
体力
490 点
sebarstean 发表于 2021-9-10 19:55:14 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。. o/ a1 l& ]8 ^% [
Blu-ray Film Forum: I will always support you!
# `# K! M1 h6 c6 z5 C

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-9-25 23:26

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表