BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 12|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 蝙蝠侠:致命玩笑 [4K HDR高码版] Batman The Killing Joke 2016 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR DTS-HD MA 5.1-SWTYBLZ 7.67GB & 7.07GB

[复制链接]

6116

主题

6290

帖子

7万

积分

Post Share

金币
14356 枚
体力
20444 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-9-15 04:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

: x3 {) k$ T9 k/ M9 d
& R$ y9 A4 R; \- F( _% ^: D2 k◎片 名 Batman: The Killing Joke
6 j. ^0 i3 m4 |3 a! f9 h◎译 名 蝙蝠侠:致命玩笑
7 V  m  c$ ^' r7 F5 Q2 g" o◎年 代 2016/ o& T# m, I$ ?8 g9 b% ]
◎国 家 美国
# z# s% g/ Y- ^! q) {1 ~( E0 {◎类 别 动画/犯罪( a7 f" o* S1 B9 X0 K
◎语 言 英语- r! M/ g& _9 O
◎上映日期 2016-07-22(圣迭戈漫展)
9 r6 z+ O4 }7 B" \: c◎IMDb评分  6.4/10 from 52,786 users+ @" I- q* A5 R7 x7 t" _/ H; X
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4853102/! z- V+ ]: Z; M  e" g* V
◎豆瓣评分 6.8/10 from 10,481 users) n& Y) d& A) G9 X3 `0 l- G
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26692652/
$ x, a2 _2 t7 t3 Z- u, T1 M8 W/ X2 Y◎片 长 1 h 16 min! w  {8 a* O  r" D
◎导 演 刘山姆 Sam Liu) R1 p  N# L) l
◎编 剧 鲍勃·凯恩 Bob Kane/ \7 `( y9 j( a: O( Y
     比尔·芬格 Bill Finger, h) c, I5 R0 S) Q- M; ]
◎主 演 凯文·康瑞 Kevin Conroy; t4 y0 H; J$ _" E% }
     马克·哈米尔 Mark Hamill
* F0 Y$ y% e) p% y     塔拉·斯特朗 Tara Strong6 M( T; r$ @# I
     雷·怀斯 Ray Wise: Q9 g8 i- N, l& U
     约翰·迪·玛吉欧 John Di Maggio2 h6 |% }2 C( @
     罗宾·阿特金·唐斯 Robin Atkin Downes
% k8 X: @2 ?+ J' z3 P# M5 z9 w& f/ f     布莱恩·乔治 Brian George% j% r+ S" |8 D1 [, J
     JP Karliak
; y; `" O9 C0 i* a; ]3 l     Andrew Kishino# s& Q* w4 k6 ^1 o
     诺兰·诺斯 Nolan North
6 n" ]- w7 e4 e0 O7 s     莫瑞·史特林 Maury Sterling8 J1 U3 X( R( N+ E
     弗雷德·塔特西奥 Fred Tatasciore9 ?, T0 ?2 ?) q( D' r1 _: a
     布鲁斯·提姆 Bruce W. Timm
5 Z$ N9 X8 d! Z5 K( ]     Anna Vocino
. r7 D6 ^* c; j6 A) g( U# a     凯瑞·华格伦 Kari Wahlgren; F4 @8 K- t) y% c" l

" d4 ?! [9 S  s◎简 介   $ h! c- ]! J1 s8 E. r0 i/ l) [

% s- M/ U. V/ d- T, ^$ h 他是蝙蝠侠最不共戴天的宿敌,是丧心病狂的犯罪大师,他怪异的狂暴行径就连世界最佳侦探也琢磨不透。然而小丑并非天生如此。在他成为犯罪界的小丑王子之前,在那命定的一天将他面容尽毁、心灵永久扭曲之前,他也曾是黑暗骑士愿意献出生命去保护的对象——一个平凡人 。
; H& R# D- @2 h( C, I) H. i  j+ ~4 j
( z2 G+ [0 y+ C7 f* N5 T 是什么导致了这个平凡公民堕落成了哥谭有史以来最强反派?蝙蝠侠能阻止小丑把戈登局长和他的女儿芭芭拉拖入疯狂深渊的计划吗?这对死敌能及时为他们之间无尽的对决画下一个句号吗?! Y: O1 T% |9 t" M* L; v% c: W
, _/ q% _5 S  E# R* h
 As Batman hunts for the escaped Joker the Clown Prince of Crime attacks the Gordon family to prove a diabolical point mirroring his own fall into madness.3 W  O# W' D) ?
$ T" ^' B* y! q! n) U4 J8 ]
Video' h7 T4 e6 R$ W% k
ID                                       : 1. m" i# Z9 R0 _* G* |
Format                                   : HEVC
$ @8 H) f) p! G, x( iFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
+ ^3 p- L( k5 r0 O( gCommercial name                          : HDR10' o% a# R9 a0 B( Z! P
Format profile                           : Main [email protected]@High
3 f" E, r5 i& a8 h% P% wCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC& j  Q# W# g. B# w
Duration                                 : 1 h 16 min
7 P+ @. i, W& l7 a+ q: R& a" gBit rate                                 : 11.6 Mb/s
# w  T8 A! |& M0 j" u6 |Width                                    : 3 840 pixels
! r& S" V' m' A# k. @. ?' h7 @Height                                   : 2 160 pixels
) \8 z' {( p! |$ U% q% O* WDisplay aspect ratio                     : 16:9
) F; }: b( T9 D# MFrame rate mode                          : Constant) q% h2 `1 H2 n
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS- R. i" _: l+ r
Color space                              : YUV
3 d! Y- Z9 r  |7 \3 A3 SChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)( G' R' H; j7 M( \
Bit depth                                : 10 bits5 q! L+ R2 {% \$ ?. y6 Z
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.058
  }7 `; Y7 T* ?$ S3 v- UStream size                              : 6.20 GiB (81%)
8 J& {  j( O- i" Q7 DTitle                                    : Batman.The.Killing.Joke.2016.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
  C9 G4 }9 l) ]Writing library                          : x265 2.8+66-88ee12651e30:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
; F0 i" e7 f$ `- P! c5 a( SEncoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=110253 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=1 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=828,197 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei$ m' q/ ^, l7 m
Default                                  : Yes: d8 X+ d, Z8 F; o/ v& {- C4 L; \- q
Forced                                   : No
# A$ G. @5 t% ~1 i: K' K$ JColor range                              : Limited
, y% ?$ [( P" |( \0 rColor primaries                          : BT.2020
' s$ i3 ^) u& V' h+ eTransfer characteristics                 : PQ
. w! Q. {6 F( d% v; B/ jMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant- K1 q$ m& `; B* a" T6 [0 R8 V) S
Mastering display color primaries        : Display P37 y1 S5 [* R6 L
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2: Z' v% u! n4 Q7 a; h
Maximum Content Light Level              : 828 cd/m20 n7 J  d2 y! c6 p, U9 _& p$ u
Maximum Frame-Average Light Level        : 197 cd/m2( s. K% @# j+ p7 o9 Z
  k2 }1 H# e7 W( V5 F3 ~
Audio #1
! p! e2 d; g! BID                                       : 2* F# P$ E& ?+ j% x) g# y
Format                                   : DTS; ~2 t+ w  k0 c5 _
Format/Info                              : Digital Theater Systems
9 S/ m9 L5 n" k% yFormat profile                           : MA / Core" j, k( I. X' H0 g& d
Codec ID                                 : A_DTS$ L7 F$ E2 O" V' \$ c3 r8 C6 x
Duration                                 : 1 h 16 min
5 A( g& A# Z! ~& P# l: MBit rate mode                            : Variable / Constant
. }% s7 O/ Y1 f: |. bBit rate                                 : 2 048 kb/s / 1 509 kb/s
/ R& g1 E8 x7 X9 \9 M! bChannel(s)                               : 6 channels5 f/ t' Z) }" \: c0 p
Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE% v( s* l- F; f0 |. M5 w
Sampling rate                            : 48.0 kHz- w: `8 m9 Q' ~
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)$ P, ?3 p: Y) F: v! i: i
Bit depth                                : 24 bits+ R' A& ^  D8 I1 M1 f' B; \
Compression mode                         : Lossless / Lossy
1 v1 l, P2 w  ^" F4 `' zStream size                              : 1.09 GiB (14%)* b! ^% i, V! z% m* f7 @
Title                                    : Batman.The.Killing.Joke.2016.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
4 r% S( Q9 X( X- I* _4 {6 C% RLanguage                                 : English
6 ]4 d" C( T5 T" xDefault                                  : Yes  j* ]8 b7 {" x
Forced                                   : No
9 b: N2 O$ M4 X( i4 `
: E8 F8 Q; M+ k0 |Audio #2
2 T1 M( n& h( JID                                       : 36 t3 h" T! u% I/ h* F
Format                                   : AC-3
& Q+ |& E! ?9 t, n8 u+ [Format/Info                              : Audio Coding 3' X4 j, K, K/ q  w6 {  j+ U
Codec ID                                 : A_AC3
6 c: q2 t& W4 p8 V2 M  Y* r" p4 h7 z$ nDuration                                 : 1 h 16 min
# g3 {1 q9 s1 M' ?, }' }: tBit rate mode                            : Constant3 y3 a0 i0 o) T9 u- ^
Bit rate                                 : 640 kb/s
& r/ z! r) }1 t# ?; T# V& y3 YChannel(s)                               : 6 channels
$ J; B' D& g! @8 pChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
$ l% L0 @2 H- z$ f; S, L" s2 CSampling rate                            : 48.0 kHz" ?$ A) u: I+ V6 P
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
7 B; B  `: N5 b7 M9 }3 A6 |+ x) ^Bit depth                                : 16 bits8 i3 U" r* I7 b" K0 ?% ?5 j; S
Compression mode                         : Lossy$ u4 Q" w& b2 W( x1 f
Stream size                              : 351 MiB (4%)
" ^9 I9 S+ `! H* y9 b6 oTitle                                    : Batman.The.Killing.Joke.2016.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ/ V0 H9 q  G, W/ m' _3 j
Language                                 : English
4 i3 q) r* |1 r+ S* M+ N2 w+ WService kind                             : Complete Main
9 W  ?# f) N" J0 l- ]8 CDefault                                  : No: W$ V7 d3 I& G& [6 B  Y8 H1 y. x/ {( C
Forced                                   : No: ]5 @5 F5 u. `" h( T5 j6 u8 E
5 G9 S1 T3 B: n: I
Text #1
+ ]2 X6 c# V* L( z  y, l. WID                                       : 4
$ I: [' t- Z7 |$ R5 V; P2 fFormat                                   : UTF-8
9 d3 j+ y2 P2 A! x, hCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 p. ?( d& w8 D! ]/ r# a( Q- YCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 n0 C( z9 @% e
Duration                                 : 1 h 13 min! P. J  l0 c* L6 V3 L6 r" m4 ]  W
Bit rate                                 : 61 b/s
& R9 K! l  D. D  Q7 ?$ k! A7 ^Count of elements                        : 998% P- R6 N/ y. A  _$ c; d1 o  Y
Stream size                              : 33.0 KiB (0%)& T+ c- Y( q! o+ p" l
Title                                    : English-SRT
% {9 b  W6 d3 Q7 g: ?Language                                 : English- ~/ H. j. r! j* D7 j
Default                                  : Yes. A9 V" p7 c' v2 |2 h) G. N
Forced                                   : No+ ~6 a9 t* f! K3 I( m" {* h
5 v1 C+ A3 j4 T$ ~
Text #2# w- w7 O5 s9 x' y% F0 G
ID                                       : 5
) t6 ]: a" T* t, e, T) C7 n. \Format                                   : PGS+ c0 A3 ]3 u7 z
Muxing mode                              : zlib" b, l- O+ q: v' t
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
; y2 o' c" ^/ hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- K" |3 D- z1 E5 W) WDuration                                 : 1 h 16 min: ^+ {: o4 Y. P3 C# N5 Q/ ?. G
Bit rate                                 : 37.8 kb/s5 {+ P& E7 F' N6 O- j( P, W6 E" r
Count of elements                        : 2320+ |* Q9 }9 }5 I
Stream size                              : 20.7 MiB (0%)
" q/ H3 P& r! L8 Z( X/ N9 t& ?  lTitle                                    : English-PGS& ~9 ]; h% n& ^# u3 ^6 {6 F
Language                                 : English" F2 j7 S1 ?: n) }& `- Z/ S
Default                                  : No
9 Y" c/ S' Q7 u2 j$ W2 yForced                                   : No( @4 z% `7 P  v2 Z3 ], ~0 g- `: N( {" k

# c2 @2 E2 E% W4 g, q. q* r" |  |Text #3
# i1 g2 n' F% I- gID                                       : 6* s) K: E9 M6 u: T
Format                                   : PGS
! u9 A. m2 A* x7 [Muxing mode                              : zlib
8 K) j6 q: h5 T( X2 BCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 _- K& m2 x- l/ D+ yCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs* l5 ]+ E5 L. ]$ _1 N6 \
Duration                                 : 1 h 16 min( d7 b% x7 `: O; J( q& x& D, N
Bit rate                                 : 32.8 kb/s
$ T2 ^5 h# A' b% j! zCount of elements                        : 2010( N' v2 x( j% P. y9 `4 l
Stream size                              : 17.9 MiB (0%)/ w  J8 [5 O9 V- P% @
Title                                    : French-PGS
4 Y: K  x( E: b" [Language                                 : French" }1 a2 V& m5 f+ X
Default                                  : No, n3 {/ |* U6 C- p
Forced                                   : No4 Z: y$ Q2 B3 p8 H6 L7 f
+ N+ s8 v3 y, o. t; [8 e  n( n
Text #4! j7 t3 w9 b3 E' V( _; H( p
ID                                       : 7
# h: W# B7 |3 F% DFormat                                   : PGS3 W. }% ~$ X3 g3 `. Z
Muxing mode                              : zlib: ]9 T/ `, d3 [$ m6 g
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 y/ Y0 d4 I2 h/ T( U$ A* MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( S7 `0 Y9 w' ^* a
Duration                                 : 1 h 16 min. O# k9 I$ m. b
Bit rate                                 : 35.0 kb/s
( V5 \4 O3 K- g; `Count of elements                        : 2010) P# v( n$ ]- q3 d1 i+ W
Stream size                              : 19.1 MiB (0%)
0 E, b2 x* i" d( s- zTitle                                    : Spanish-PGS
- y* l5 F* Z- G3 k. E, _Language                                 : Spanish# V/ M& V1 [: D5 [& V
Default                                  : No
0 K; J' e0 O" W0 C  K, PForced                                   : No
4 ?$ i/ h1 `( Q+ l2 {* s/ p9 l4 L; l* g3 k1 n5 g9 S& v. Z; d# l3 h5 a
Menu
5 \1 R& Z1 N+ V; D8 S' I00:00:00.000                             : :Chapter 1) A( s  a! a; \2 g& d
00:10:06.606                             : :Chapter 2
# n$ S" f* c) e5 G- X6 I00:20:30.520                             : :Chapter 3: `4 X' e- c# S% K
00:30:08.139                             : :Chapter 4: j& v) @9 _' Q6 b
00:41:23.522                             : :Chapter 5! E! S0 k* T& ~7 D. |7 X! C# f8 M
00:51:27.209                             : :Chapter 63 z' M9 H# e' b4 {: {9 v& T& k
01:02:21.404                             : :Chapter 7
$ j5 k$ F: F' w& q1 s- e: V01:11:51.765                             : :Chapter 8
Video, r7 M, t( R3 T! ?, u2 ~  P
ID                                       : 1
8 y, }/ A9 N9 \6 c1 X2 LFormat                                   : HEVC
6 L) w/ M7 \+ o: uFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding
+ }3 r' g+ s# K" F* _7 x" XCommercial name                          : HDR10
5 d- g& k9 j( S" sFormat profile                           : Main [email protected]@High+ B. ^3 U  N$ O" V5 K  }
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC; h* ~' @0 R/ q3 Y5 b& P
Duration                                 : 1 h 16 min6 m- U+ X% ]) y4 V) D# |
Bit rate                                 : 11.6 Mb/s
9 g  M. T+ J3 z9 [Width                                    : 3 840 pixels
; g; c# |7 B4 l' aHeight                                   : 2 160 pixels
* N7 w6 n2 Q6 sDisplay aspect ratio                     : 16:9" E% G9 [1 K7 S) E) t
Frame rate mode                          : Constant
6 _# E! j1 F( I2 R  t# L3 o0 m/ g; J; wFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
  {! `! ~* L  I1 i( D; [Color space                              : YUV
; K6 \  Z4 @) i6 C4 f; F% IChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)8 x# ?  L1 S8 m6 Q
Bit depth                                : 10 bits5 @2 ~8 Q4 m# F# l! z
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.058
8 G, [* o* h+ }; A! Z) pStream size                              : 6.20 GiB (88%)
& [+ ?) w: o+ x- r7 ZWriting library                          : x265 2.8+66-88ee12651e30:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
& V( `( P1 A* N) y6 K" K+ _Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=110253 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=1 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=828,197 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei  c* q  ]  f/ U4 P( {! t" I4 ?
Default                                  : Yes
* g$ ?  ~  f( d% n4 f# T) fForced                                   : No$ y+ F; r+ t' |/ x" W$ L2 @0 p; U2 u
Color range                              : Limited
8 v4 r( ~; P) S& cColor primaries                          : BT.2020' z! N1 E+ {: x' C
Transfer characteristics                 : PQ  b0 z. C5 Z' F
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant1 e7 T5 ?' z6 Z" @9 U2 ~
Mastering display color primaries        : Display P3$ w0 y8 W  O% o, i
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2# u# D0 e4 D6 l. M. u& d+ o
Maximum Content Light Level              : 828 cd/m2
: q+ h; z! ?+ E* vMaximum Frame-Average Light Level        : 197 cd/m2
# `* K* d4 }1 J, a7 U& {; J
- ]: G2 T) h# b/ x! n2 L% bAudio
) X4 D$ W# f! I! ]; F8 g) c7 mID                                       : 2
0 _3 g; G2 _1 T, h' {3 B- FFormat                                   : DTS
! Y0 g4 k$ F. ~0 N7 j( iFormat/Info                              : Digital Theater Systems$ h* K! l2 ^  U5 U  ~. ~, R8 G
Codec ID                                 : A_DTS
' R9 V: h9 \5 Q: y& O- XDuration                                 : 1 h 16 min8 D+ r; |% i- O9 t9 ]
Bit rate mode                            : Constant
# V& W! Z, }! b; X3 y0 C3 l& A0 NBit rate                                 : 1 509 kb/s! b- E5 l5 ]4 Z- ~- N" d2 b% p
Channel(s)                               : 6 channels
( X- R' n7 F8 @  j; w. x, rChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE( B7 e6 c7 R) o8 E) h: {
Sampling rate                            : 48.0 kHz
: a# L% l  W8 LFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)3 D* `, H8 I0 ~/ `6 s' b1 a- m
Bit depth                                : 24 bits
- @8 I- T8 J7 }! |  p+ ZCompression mode                         : Lossy% ^. m& K% @7 d7 E' {  T
Stream size                              : 827 MiB (12%)
# H9 P5 W3 c" J) m& g0 xLanguage                                 : English
/ I* q1 a# V6 F* X+ jDefault                                  : Yes1 P: w# C, M7 ?1 }4 S1 l4 l
Forced                                   : No3 U* ^* s$ N2 Z9 L- h5 E/ b( ~

1 k& m- Y" i) X1 s) _6 l  T' I) VText #1- r9 g) O" g& K( {; s; @
ID                                       : 3( T8 v: I! c  J$ p  X' I
Format                                   : PGS
$ w' w- F# ]7 h4 UMuxing mode                              : zlib  g* H( ~4 o  `9 f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 h0 R; c1 f$ [# q" s
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( r& ]7 Q" q. g' W! y8 \/ K+ uDuration                                 : 1 h 16 min8 r, X+ k- M! z5 ~4 J
Bit rate                                 : 37.8 kb/s2 \% g3 q9 g* W7 @, A
Count of elements                        : 2320; y) \- ]" o. ?8 ^3 Z
Stream size                              : 20.7 MiB (0%)
) a0 M+ `( |% S/ s- D: LLanguage                                 : English1 V/ f7 u# e+ a, a) F+ }7 ^
Default                                  : No
2 A# x9 R3 D' ~% W" N7 DForced                                   : No
& Y! B) A$ @3 J- W2 o
6 `$ \) w1 T- u4 B5 k4 IText #2( o" |' c. ]. `3 S  \: N! ]" a7 V" |
ID                                       : 4
9 y; Z6 s1 }' g: lFormat                                   : PGS# F( F( c) |' v2 O
Muxing mode                              : zlib
( _8 i' z9 g- T$ b, s: C; J! u0 l3 dCodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 \& U6 G" y& I3 Q6 F
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, M6 ~- q: e+ L$ g  l- L$ U0 i
Duration                                 : 1 h 16 min
; W# S" {# w: }) ]! F& B3 lBit rate                                 : 32.8 kb/s
/ n" E& e2 X& t! u% ]; }2 E6 Z3 ^Count of elements                        : 2010
6 R" e% `# S5 g& JStream size                              : 17.9 MiB (0%)9 i! @4 W2 I4 [# D: C2 D5 U2 t
Language                                 : French
8 J7 G: |  ?+ Q5 _) ?% c. iDefault                                  : No( Y3 `! s6 s9 p7 P" z
Forced                                   : No
: {9 e5 V4 A# Y8 {; d; J5 x5 j! q3 ~5 b5 Z6 O" C) R
Text #3
1 |# R" I3 x/ M2 y( Q% h) dID                                       : 5
% x" z) `8 s, k9 W7 C" p' h( f7 e) v% nFormat                                   : PGS$ v$ f- [& m. g5 q: F( C, T) S/ t
Muxing mode                              : zlib0 ~8 G  Z( X  R
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
' [; n) h! M. l6 N. [& w/ ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; U% Q: f+ h1 Q# m
Duration                                 : 1 h 16 min
, Z. F8 p* a* x% kBit rate                                 : 35.0 kb/s% B3 N+ A0 [# e' D- c3 Z
Count of elements                        : 20101 j, d* G6 x; p2 n: p
Stream size                              : 19.1 MiB (0%)
- x8 ^6 q5 z! ^Language                                 : Spanish# A# s6 R. p  z0 a
Default                                  : No3 H% z6 d0 C1 X$ ]7 B
Forced                                   : No

4 X2 g- U- O. \
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-9-25 23:42

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表