BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 50|回复: 0
收起左侧

[2160P极清] 蝙蝠侠:致命玩笑 [4K HDR高码版] Batman The Killing Joke 2016 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR DTS-HD MA 5.1-SWTYBLZ 7.67GB & 7.07GB

[复制链接]

7293

主题

7465

帖子

9万

积分

Post Share

金币
16433 枚
体力
23235 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-9-15 04:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

6 v9 d+ s  z  c$ J* ?- p
1 G1 w. |& C+ x" W* p# [◎片 名 Batman: The Killing Joke& `# T9 K4 H* ^) v" Z0 N# e
◎译 名 蝙蝠侠:致命玩笑+ z& `- o8 _# x( H! L
◎年 代 2016& g  J3 O! |0 \( Q( [. K& t
◎国 家 美国
$ w+ b3 Q6 i/ _& k/ x6 S5 Q◎类 别 动画/犯罪1 p9 [9 k& U. Y6 I' Y8 X1 A
◎语 言 英语
( k  ~9 O# N/ ~9 l( f5 m  q; E◎上映日期 2016-07-22(圣迭戈漫展)5 A! `) P! P2 p$ H+ {
◎IMDb评分  6.4/10 from 52,786 users* g" @1 R$ k7 n0 U- J# J! C
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4853102/
2 B0 @. ?( M0 M/ f9 [' {4 j◎豆瓣评分 6.8/10 from 10,481 users
5 W0 h8 i* P# m◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26692652/
1 n4 C5 H" S5 f3 z* V1 C! g. B$ ?◎片 长 1 h 16 min
' @4 I3 M2 O1 l3 U. {5 O5 [◎导 演 刘山姆 Sam Liu
) K# K' i  H# \4 I! q+ r" G◎编 剧 鲍勃·凯恩 Bob Kane
1 j/ w5 y) \/ ?6 o     比尔·芬格 Bill Finger. \* J2 W7 F  L6 f$ t4 J
◎主 演 凯文·康瑞 Kevin Conroy, ?! F* s1 N+ Q
     马克·哈米尔 Mark Hamill1 P1 L* t2 _) u, i
     塔拉·斯特朗 Tara Strong
# H: w# L) X  v; p2 n     雷·怀斯 Ray Wise" g8 Y: l. u5 M, z7 J; ~
     约翰·迪·玛吉欧 John Di Maggio% R$ e+ `3 d3 h. H+ T* e! C4 F, I. f
     罗宾·阿特金·唐斯 Robin Atkin Downes
( E  ^3 r0 [$ n: r; p     布莱恩·乔治 Brian George
6 b5 U, r& V% L' K: ~( W7 U     JP Karliak
9 n: i2 j  h  }0 g% S- b     Andrew Kishino
5 s, _/ V9 q6 ~7 D. Y5 S) D/ {6 F     诺兰·诺斯 Nolan North
$ K5 G4 v- C% e# U     莫瑞·史特林 Maury Sterling0 D+ w/ q! [+ V. I/ q# a, `
     弗雷德·塔特西奥 Fred Tatasciore
( ?+ g+ S0 l& v  j- a     布鲁斯·提姆 Bruce W. Timm
: }* q# _; q. {; A2 v1 @     Anna Vocino: b% ]/ G8 ~/ g0 o9 E" n4 ?% n
     凯瑞·华格伦 Kari Wahlgren
% \3 f; c7 f: D+ e4 `6 F% h
8 {+ d& m+ [( c7 m8 _6 {8 @2 L+ [' |◎简 介   6 J& t' i' T6 }
6 Z$ ?* G6 k. o$ Q8 ~+ a9 j% |
 他是蝙蝠侠最不共戴天的宿敌,是丧心病狂的犯罪大师,他怪异的狂暴行径就连世界最佳侦探也琢磨不透。然而小丑并非天生如此。在他成为犯罪界的小丑王子之前,在那命定的一天将他面容尽毁、心灵永久扭曲之前,他也曾是黑暗骑士愿意献出生命去保护的对象——一个平凡人 。9 P) @2 }9 A( @1 \9 L2 g
' @4 F4 m% G" r/ e) K' a2 _
 是什么导致了这个平凡公民堕落成了哥谭有史以来最强反派?蝙蝠侠能阻止小丑把戈登局长和他的女儿芭芭拉拖入疯狂深渊的计划吗?这对死敌能及时为他们之间无尽的对决画下一个句号吗?
0 s1 g$ y6 q9 x9 X, \! e% ]+ T( i3 }/ h1 @8 {
 As Batman hunts for the escaped Joker the Clown Prince of Crime attacks the Gordon family to prove a diabolical point mirroring his own fall into madness.
& z; G* s. U+ k5 p$ D" ~/ ?  f4 F. Q) R
Video
4 q8 }' B6 L) m' cID                                       : 1
1 l" y% H" e7 [1 a0 eFormat                                   : HEVC% Y: _) X* d6 V1 e6 {+ w" q1 y
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
! J$ z; a7 m4 t+ \Commercial name                          : HDR10
" w- o1 j- b+ b6 \Format profile                           : Main [email protected]@High" p3 a% p9 S7 |% k7 V1 K
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
. e# @* w4 H* pDuration                                 : 1 h 16 min" d$ M: n- H( ^; g: j# E
Bit rate                                 : 11.6 Mb/s
/ I& W0 r: L0 P+ T8 M; LWidth                                    : 3 840 pixels- _' B* v1 f' n  h' K
Height                                   : 2 160 pixels
! F2 m9 u" t6 z/ L; S1 ^% eDisplay aspect ratio                     : 16:93 L0 G" e: Y4 O1 p
Frame rate mode                          : Constant
1 H9 z( i9 @9 _, S' C/ cFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
& j: u1 V3 u; Y( @, WColor space                              : YUV) ~  Y! G* k6 {: m4 G. \* o
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)1 p/ s% U( m- s8 C8 J
Bit depth                                : 10 bits
2 f/ I5 `5 I! [6 l, g  R: LBits/(Pixel*Frame)                       : 0.058
  ~1 u7 B: m7 @$ {, ~  YStream size                              : 6.20 GiB (81%)2 ?+ X: E% ?) ~
Title                                    : Batman.The.Killing.Joke.2016.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
8 r4 A: J* U3 T2 q7 D4 AWriting library                          : x265 2.8+66-88ee12651e30:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
! V6 G# w8 G% Y( jEncoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=110253 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=1 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=828,197 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei, T& A7 J3 L: U2 d* d
Default                                  : Yes
' _. J; d* ]$ r6 `! z: \4 S% H# nForced                                   : No
% y  ?9 R* ?' @Color range                              : Limited
( x. T: X2 @6 w! pColor primaries                          : BT.2020
" a4 N7 O4 b5 Y6 s; ITransfer characteristics                 : PQ
8 m0 |( D4 T6 z- i% f4 E  t; ~Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant( J0 ]0 }( z1 H
Mastering display color primaries        : Display P3
8 G2 b+ G- C; zMastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
7 K) r0 L% ?& ^) u3 t1 v/ d1 _Maximum Content Light Level              : 828 cd/m2) |7 ^4 O; b  k
Maximum Frame-Average Light Level        : 197 cd/m27 |& Q9 Q) v, U" a% K. ?5 `

0 ^$ }0 X% T4 w- w2 i/ P$ xAudio #1
8 C7 n0 v: @4 ^* }& q. H+ yID                                       : 2
: i' x$ }; e, `Format                                   : DTS
. c* \: i; Q' B5 X, c$ s! f& iFormat/Info                              : Digital Theater Systems/ l! F" p# P8 X! U$ K5 P' @5 n
Format profile                           : MA / Core
2 Z. u2 r+ L! l. D# ]3 ~Codec ID                                 : A_DTS" E- G4 y( R2 Z3 ~# a4 C; ~
Duration                                 : 1 h 16 min! J' O3 K" w8 \& N9 `
Bit rate mode                            : Variable / Constant
9 P" ^  y3 u5 {5 Q$ k$ IBit rate                                 : 2 048 kb/s / 1 509 kb/s& E7 t) O. [; `. o' ~; f7 m; Y8 V6 `# V
Channel(s)                               : 6 channels
# q, g+ e7 G! V, }Channel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
3 U8 k* J3 G$ }+ v( JSampling rate                            : 48.0 kHz0 W8 a6 D+ w+ I
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
7 C& @2 C2 C- U7 \Bit depth                                : 24 bits4 c! v0 `7 }' W2 I5 m
Compression mode                         : Lossless / Lossy3 Y# _& K' j* y
Stream size                              : 1.09 GiB (14%)- o8 b8 ~9 h' Q+ N+ y- g3 |
Title                                    : Batman.The.Killing.Joke.2016.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ
. A# z1 I2 R* _" t+ Q7 a5 ULanguage                                 : English
; r& t3 u- \) ^; \Default                                  : Yes
  I( ~1 x$ v) F7 l6 e$ t' ^Forced                                   : No2 [4 q' i8 x4 c7 p" M
. M# I$ @, f; x
Audio #2
# D/ L  u  H# ]* O9 `' _ID                                       : 3/ s5 l; ?1 q$ l* g
Format                                   : AC-3
6 l- T0 l- T0 n  L+ |" \9 SFormat/Info                              : Audio Coding 33 Y5 v% c% \# o6 u' w7 n8 ^( y$ o
Codec ID                                 : A_AC3; E0 q& o& [  T/ f/ |6 L
Duration                                 : 1 h 16 min
# B; [9 W8 F3 I; DBit rate mode                            : Constant0 A3 j+ ?& x; g9 z
Bit rate                                 : 640 kb/s
& t2 W2 A) g9 T$ a' S! YChannel(s)                               : 6 channels
( r2 r$ p1 `5 EChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE2 x* F) i1 \) L$ [: V+ {
Sampling rate                            : 48.0 kHz
& L& X' K% G  {" Y8 \5 IFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
2 U. Y4 T; M' y4 b/ [: fBit depth                                : 16 bits
$ @% [- v5 u8 ]6 iCompression mode                         : Lossy& z8 ]8 A4 c' N/ C' y' I
Stream size                              : 351 MiB (4%)
# e# D% Y/ h! ~( ?3 d1 @Title                                    : Batman.The.Killing.Joke.2016.2160p.UHD.BluRaycd.x265.10bit.HDR.DTS-HD.MA.5.1-SWTYBLZ9 \/ k9 X" |- k% V
Language                                 : English; h. b- B8 T* x( g; n
Service kind                             : Complete Main
7 e& V) M- ~7 u/ A* W* [Default                                  : No4 E& Z8 H! P- x+ g+ z
Forced                                   : No6 A$ P+ n: ^) R: t4 W, o
$ x7 B- c! i( s5 v# K1 c+ W
Text #16 }% F* E5 W# y; H+ ^
ID                                       : 4# ]7 P0 T6 E4 q; {1 @" Q5 O
Format                                   : UTF-8
- l9 M# P9 Q) W, p- KCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ \: |( v6 ~6 y. E9 k( k* T
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
* N; f- e& I5 D+ ?  O* oDuration                                 : 1 h 13 min2 {9 G  b5 U" s  N6 |
Bit rate                                 : 61 b/s0 c* b$ L/ V  ?8 O* i/ q
Count of elements                        : 998
+ ^! b# X5 I* r" o3 lStream size                              : 33.0 KiB (0%)* a! i2 D4 g0 u7 Z$ J. J. J2 b* ~* r* s
Title                                    : English-SRT
. F% D- j2 s; }; w2 R8 RLanguage                                 : English
9 c9 A: }. U0 @) w* o7 D0 SDefault                                  : Yes
! r9 J' r9 g( \1 F( BForced                                   : No& }7 Q; B7 |: w9 q+ n! J/ l
& _3 Q! ~/ X2 H6 ~
Text #2
' T4 J1 m' [; `" V) aID                                       : 5
; X- \/ P7 H: @1 H0 WFormat                                   : PGS, E" P8 U0 ^  q- N5 b( M4 {
Muxing mode                              : zlib
7 K' |! h9 f; r7 v1 |/ q0 _( l: XCodec ID                                 : S_HDMV/PGS7 w0 z+ G4 X2 ]3 X5 Z( H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ K$ M4 D( p( X* h( S# x5 b
Duration                                 : 1 h 16 min
( z( K# j  {% `Bit rate                                 : 37.8 kb/s
% F5 L/ u5 J9 P; P/ mCount of elements                        : 2320  y& x! C/ w- H( E( z3 o8 Y+ J
Stream size                              : 20.7 MiB (0%)% z5 s$ L0 a2 ]1 A6 L* u" A
Title                                    : English-PGS
/ I! k. e) E- H! hLanguage                                 : English
5 D# B3 j4 ~/ I( ADefault                                  : No7 W! |0 ?8 k/ H8 B: s/ }% Y
Forced                                   : No
' ]+ I1 O' n1 r; u+ e9 Y5 j# d
Text #3
* n4 q$ J; P( h7 nID                                       : 6: c, N0 s3 f% p5 d7 g; Z
Format                                   : PGS
% a- v$ b% j. j$ fMuxing mode                              : zlib  c' |7 G% x) z& o4 A% \$ \
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS# a' F5 w5 j; m4 N  o0 i* e: Z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ I, h/ R" y6 K9 T
Duration                                 : 1 h 16 min
0 j! A4 z$ H1 o$ C1 N8 sBit rate                                 : 32.8 kb/s
  e! _! g# `, `! zCount of elements                        : 20106 h# v/ W9 L) L: I4 k. n) Y0 F' A
Stream size                              : 17.9 MiB (0%)% J) ]* k* x# E$ ~- j0 \7 E
Title                                    : French-PGS
7 Z7 g6 x. e8 vLanguage                                 : French
2 Q) `) U9 E7 p( tDefault                                  : No
4 J6 S. g& c: l" w, i4 u4 BForced                                   : No
6 V" `' }, R" Z1 M5 b2 B
( [; {* ]# I- CText #4& Z9 A5 Y- u# \4 g- c
ID                                       : 7
2 j) t) N; Z+ k- [. V" Y6 IFormat                                   : PGS, F$ y! F. s/ J0 d3 i$ G
Muxing mode                              : zlib
+ Z9 W: u$ E2 a& y7 U$ ^. x, _Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- U) {. O. Q$ a6 }/ K1 \( ?; c/ CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' q' E; {% Q/ e7 |' I8 `. ^3 [Duration                                 : 1 h 16 min
3 \9 J5 C' _) d; i8 ]Bit rate                                 : 35.0 kb/s
5 R) ^6 G4 d- o. Y' Z1 Q$ CCount of elements                        : 2010
* i5 ?$ j3 N1 [1 C; X; p/ ~Stream size                              : 19.1 MiB (0%)2 {, n% H; r- e7 S( O6 s
Title                                    : Spanish-PGS/ t- a" T0 i2 n1 _  S( ~5 ^
Language                                 : Spanish! _0 W+ l" Y- k+ Z/ I" Q' v
Default                                  : No- _# a# ~" \- x1 |
Forced                                   : No
  x+ a9 V4 \6 Y0 j5 {5 [6 e* J+ \6 X0 Y3 p1 g
Menu
  H6 I# v' S1 E9 I: J# a. J00:00:00.000                             : :Chapter 1
! t; j' r4 E( w6 {, F! R4 U00:10:06.606                             : :Chapter 2
  n0 v/ K, Q2 {& B- V00:20:30.520                             : :Chapter 3
1 h- K0 W9 U% l" M8 ^( @00:30:08.139                             : :Chapter 4" G1 E, E0 Q+ M
00:41:23.522                             : :Chapter 5
7 @5 @* I6 c, ~0 S9 g' f+ C00:51:27.209                             : :Chapter 6- l4 |7 U* b9 p
01:02:21.404                             : :Chapter 7
4 t( w, |2 L) y0 X8 K3 t01:11:51.765                             : :Chapter 8
Video0 Q) T/ z* }; R" ^3 ^# C: j& p
ID                                       : 1( H: K% u4 x: v* M, C0 X
Format                                   : HEVC( s+ P+ H# h, q: H* _1 g' G
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
; ?' p+ r( ?* z* `% \Commercial name                          : HDR10. q& n7 ~1 S7 G+ q/ m5 n# A
Format profile                           : Main [email protected]@High
  B! F+ J" A& oCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
/ F7 L% |: s: h6 lDuration                                 : 1 h 16 min9 k5 [1 h4 Z# v
Bit rate                                 : 11.6 Mb/s: i  _4 A5 U6 d5 f; J
Width                                    : 3 840 pixels! x6 e* j0 B8 d$ [( v
Height                                   : 2 160 pixels
& {- x# u4 a. g3 j- T* y- h. wDisplay aspect ratio                     : 16:9
3 h8 N4 q, x0 t& Q" h' EFrame rate mode                          : Constant
0 l% J% q2 Z0 I7 Q$ pFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS) u* ^/ y/ |& [; A
Color space                              : YUV
: K- t7 n( c% m! R5 W% [Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)! A( b. e4 b/ c0 g4 I2 @" C. C& I( u8 {. J
Bit depth                                : 10 bits
, w- K( [; g! ]- ~; _Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.058
+ Y& u) u7 t0 m" ]0 N# W% ?( x$ jStream size                              : 6.20 GiB (88%)+ v$ x& i- n" H1 s: @& P4 V5 b
Writing library                          : x265 2.8+66-88ee12651e30:[Windows][GCC 6.3.0][64 bit] 10bit
! B) S! V/ {3 I$ ^0 s2 CEncoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=4 / numa-pools=20 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=110253 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=1 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / no-strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=-3:-3 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=9 / transfer=16 / colormatrix=9 / chromaloc=1 / chromaloc-top=2 / chromaloc-bottom=2 / display-window=0 / master-display=G(13250,34500)B(7500,3000)R(34000,16000)WP(15635,16450)L(40000000,50) / max-cll=828,197 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / hdr / hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-mv-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei
) y% f" ?& y# y9 eDefault                                  : Yes0 ?! E" u+ ^+ z
Forced                                   : No
7 X8 t% l1 K  ^( w1 oColor range                              : Limited: _. ]3 |4 f/ d$ J
Color primaries                          : BT.2020# x% x6 F& t( V
Transfer characteristics                 : PQ* u3 @; u. i9 h1 {' T
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant3 U1 ^5 \# D$ W+ _; K
Mastering display color primaries        : Display P31 z# [) G& B; c5 R4 u
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
: O. v7 D) b: l4 y3 t% N+ vMaximum Content Light Level              : 828 cd/m2+ C2 I8 o7 M: c% `* k: p
Maximum Frame-Average Light Level        : 197 cd/m2& a' P; {- v: \* p/ q6 V

7 ~+ ^% t, Q# m; |4 WAudio4 i9 u( Y: Y8 k
ID                                       : 2
$ E3 Z& k2 W+ |% X# t0 `Format                                   : DTS
2 _, o6 ?/ P) |2 P6 D* n0 QFormat/Info                              : Digital Theater Systems$ p) ^* O7 @; `2 g1 x+ ]$ ~$ L
Codec ID                                 : A_DTS
8 z. i  h4 k$ F& ~& t# ?Duration                                 : 1 h 16 min& ~  X$ ]& T3 F  d9 v8 v# @: L
Bit rate mode                            : Constant
8 o. h, q. H! ABit rate                                 : 1 509 kb/s
4 K3 c& I% ]% y& W2 m5 I9 m9 tChannel(s)                               : 6 channels
( M* s- \2 f9 b# ^# zChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
# D! W0 n/ N  XSampling rate                            : 48.0 kHz
  y% c* C4 S. ~) q5 o% CFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
8 J0 f6 P$ n/ c1 P5 L; O, Q9 ZBit depth                                : 24 bits. v$ b. a* T3 i6 g6 P+ v
Compression mode                         : Lossy  x6 L# P& E  _9 Y# c& V4 @
Stream size                              : 827 MiB (12%)$ T6 x* ]+ J3 X, @
Language                                 : English
1 x, |$ k& H% S0 {4 }+ R' n. dDefault                                  : Yes
9 y) m% M4 E; j  FForced                                   : No
/ X' t" _9 D- j+ n/ J5 `: S9 [2 Y3 _% C, {0 Z( a* u. Z( l
Text #1( K. K3 X" q3 M% N2 R
ID                                       : 36 v6 v$ s4 a: r. u, k: y0 \
Format                                   : PGS
6 x/ t* g, {" K" [) \0 f$ i* @Muxing mode                              : zlib4 R8 |. @$ i1 b. P) @2 m2 m$ z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 n, O# h* E+ z8 f* d1 O$ ]# W/ z
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; h) k8 F/ p" \1 r5 P7 N  |Duration                                 : 1 h 16 min
5 ^6 K; P2 F$ I( ~- \Bit rate                                 : 37.8 kb/s
# m4 i# w: X; Y/ eCount of elements                        : 2320
" _! e; x: c7 c4 ]Stream size                              : 20.7 MiB (0%)
$ J% C9 E, _* w2 W# G/ K' I4 KLanguage                                 : English
# a2 R' s0 R& K. w/ mDefault                                  : No
+ V( |4 \, u1 e) c! Y. |Forced                                   : No
: U) w# B9 P4 k2 w7 ~% e  d, j. {7 m- \
Text #2# l5 e% Q  s  M" M+ D/ g
ID                                       : 43 ~/ V2 G' C% Y" b4 ^
Format                                   : PGS1 F! u( L3 M& r, U4 Y) z
Muxing mode                              : zlib
. t  ^- V) q+ YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
& _2 |+ g; \+ G: g5 MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. X; }$ K# o* O. \( u& m& J1 |" VDuration                                 : 1 h 16 min+ l, b* _) H1 H3 f
Bit rate                                 : 32.8 kb/s5 s0 A# |9 |" P: t
Count of elements                        : 2010
6 @9 {! v8 I0 E* i* b. eStream size                              : 17.9 MiB (0%)/ N2 c2 ]/ g8 s1 @4 z
Language                                 : French
( L: D, ]: B/ a* w* Y' \. S- C' VDefault                                  : No
: X: y% m0 q8 Q0 [; `, j: f0 c) n- AForced                                   : No4 I; _) s8 _9 p1 P& K

. I" f1 b6 ?5 }9 a3 Q) I. h) RText #35 q$ p0 K7 a2 ^$ J- q
ID                                       : 5
  Z, G- N% `8 F9 u( U2 r  e: `0 u) gFormat                                   : PGS
' l$ g" S: N7 gMuxing mode                              : zlib2 A" u) p3 J: ?- m. N. F
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ V( U- ~' P0 Z4 ?5 Q, V; T
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  J: Q2 O3 [, M5 F) @+ `
Duration                                 : 1 h 16 min
6 |% e& T$ V+ ~1 BBit rate                                 : 35.0 kb/s$ p! X+ }: ]* M+ l/ e0 X9 E
Count of elements                        : 20101 V1 q, u9 L) @, F
Stream size                              : 19.1 MiB (0%)
" B* Z% t, i; ?8 s( ]Language                                 : Spanish
) Y9 [1 B/ ]; ~0 zDefault                                  : No
& ?1 g' n# A; e1 v! K7 o  S3 H& B2 [Forced                                   : No

; D# O# k- i# z* P5 [
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 05:59

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表