BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 471|回复: 35
收起左侧

[2160P极清] 007:无暇赴死/007:没空去死 [4K高清版] No Time To Die 2021 2160p WEBRip x265 10bit SDR DDP5.1 Atmos-SWTYBLZ 22.99GB & 17.25GB

[复制链接]

7636

主题

8015

帖子

8万

积分

Post Share

金币
18255 枚
体力
15189 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2021-11-9 18:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

" V9 c; C* d( c# p- A
7 \2 [" H& G4 Q◎译 名 007:无暇赴死/007:没空去死(豆友译名)/007:生死交战(台)/007:生死有时(港)/007:间不容死/邦德252 U' c* n7 L7 x9 O
◎片 名 No Time to Die / James Bond 25 / Never Dream of Dying / Shatterhand
" @' _2 w* r  e; t* u◎年 代 2021
1 I' D, L$ i  s; Q2 ]◎产 地 英国/美国
: o5 Z; I! e4 M+ P. J, U/ ~" M, \* s◎类 别 动作/惊悚/冒险
) }  a- y& A5 O1 o8 V" R3 |. b◎语 言 英语/法语/意大利语/俄语/西班牙语% r! ]9 y$ `8 {' _1 `& {4 a
◎上映日期 2021-09-30(英国)/2021-10-08(美国)/2021-10-29(中国大陆)
4 d; A( g- R* D2 H, {! ?4 @◎IMDb评分  7.5/10 from 149,688 users" L7 S4 z/ A4 l: Z- i! m
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt2382320/
1 C4 ~$ u$ D/ U/ R, T, T( b9 ]◎豆瓣评分 6.9/10 from 115,275 users
) y& g" `, u  j8 p8 j" `◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/20276229/2 v. d6 s8 S- W8 f
◎片 长 2 h 43 min7 \4 o  h* O/ H) \2 B
◎导 演 凯瑞·福永 Cary Fukunaga
3 @  U4 Z9 ?& S: i, K. r◎编 剧 尼尔·珀维斯 Neal Purvis
: ~+ m$ Z  T$ _" ?+ Y$ z, b     罗伯特·韦德 Robert Wade
$ H4 |4 j* F. i$ q! m; l- P     凯瑞·福永 Cary Fukunaga 4 P2 j- L# G  @
     菲比·沃勒-布里奇 Phoebe Waller-Bridge
0 N. U( P9 j' K0 A3 y5 \0 j# [     伊恩·弗莱明 Ian Fleming* C/ D# v6 @* {2 l7 d
◎主 演 丹尼尔·克雷格 Daniel Craig
1 o; r, e1 f1 N     拉米·马雷克 Rami Malek
2 N" k# S$ S; r8 j9 W2 m" O2 l     蕾雅·赛杜 Léa Seydoux6 ^" E- W+ q; ?1 B5 H4 N
     安娜·德·阿玛斯 Ana de Armas
2 b) ~8 W" E2 g, v6 z7 \     拉什纳·林奇 Lashana Lynch  s8 e7 @9 J) S, Y  K0 |5 ~
     拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes
7 g6 N) c9 h* T; E- y. A     本·卫肖 Ben Whishaw$ _; j" Z3 k' d4 j0 I+ n. `
     丽莎-朵拉·桑尼 Lisa-Dorah Sonnet
4 `1 T% F8 [4 |2 w1 e5 `0 i4 A; |/ c     娜奥米·哈里斯 Naomie Harris$ d9 ^$ Y! z+ D
     罗里·金尼尔 Rory Kinnear+ M- H9 V3 _, U$ F) T: A% ]
     杰弗里·怀特 Jeffrey Wright; `, X/ c; F' C* T% g; f1 `
     比利·马格努森 Billy Magnussen) T5 |8 t5 g/ j; J* }4 B
     克里斯托弗·瓦尔兹 Christoph Waltz
+ T5 q3 z$ _1 m# o, q  T3 P     大卫·丹席克 David Dencik
5 L; y0 v; Z7 B( R, l) D     达利·本萨拉赫 Dali Benssalah
0 Y. C4 K$ d. I5 o: R     休·丹尼斯 Hugh Dennis
& s- y2 m  C" K8 U# f( L     普莉安卡·伯福德 Priyanga Burford3 E! C0 n: O: i- c2 F7 ^
     皮奥·阿马托 Pio Amato0 r0 x* F. ^" T) h7 o
     贾文·普林斯 Javone Prince5 K7 X# ]7 T$ ~
     Amy Morgan
* S, U* Z0 g" y% s! S: V8 |     洛德斯·法比尔斯 Lourdes Faberes; M% _! j: J. ^2 }
     菲利普·菲尔玛 Philip Philmar- h' J: y- J' J8 }- h9 J" M
     Raymond Waring # `  [" t6 r, V# I8 P9 A) A
     可可·萨姆纳 Coco Sumner) e7 B; V( ~4 d  A8 u
     戈登·亚历山大 Gordon Alexander% o6 C+ m$ w' n: |* U, T; h% |3 K/ E$ \
     戴维·奥拉瓦莱·阿印德 David Olawale Ayinde
& f5 K! H  f' [6 z     安德鲁·G·奥格尔比 Andrew G. Ogleby
$ z% `1 ~) R- p1 I. k7 x  r     吉安尼·卡尔切蒂 Gianni Calchetti
8 P9 h! ]. \6 R- F* O$ T     通恰伊·古奈什 Tuncay Gunes
( Z' {& U1 p+ ]% h- Q: ^* g0 P, o. V& {4 z     泰·赫尔利 Ty Hurley- e2 N( B  V9 ~. Q
     拉普洛斯·卡伦福佐斯 Lampros Kalfuntzos
' M5 H3 T9 R& v  i' m! ?, _. z     马里安·洛伦西克 Marian Lorencik
8 c, Q( d+ @; H: i2 x$ L     朱利安·费罗 Julian Ferro  ~. k4 L0 K" H

8 \+ q) Q$ k( F0 f3 `2 G◎标 签 007 | 特工 | 动作 | 英国 | 2021 | 间谍 | 犯罪 | 系列
) W, E8 ]4 A) M/ D4 E# c' F
; D. \# ?; m0 f5 x7 T5 u; O% I◎简 介   
0 _. m* q! t7 y
+ \6 i/ p1 D7 }; l& @ 世界局势波诡云谲,再度出山的邦德(丹尼尔·克雷格 饰)面临有史以来空前的危机,传奇特工007的故事在本片中达到高潮。新老角色集结亮相,蕾雅·赛杜回归,二度饰演邦女郎玛德琳。系列最恐怖反派萨芬(拉米·马雷克 饰)重磅登场,毫不留情地展示了自己狠辣的一面,不仅揭开了玛德琳身上隐藏的秘密,还酝酿着危及数百万人性命的阴谋,幽灵党的身影也似乎再次浮出水面。半路杀出的新00号特工(拉什纳·林奇 饰)与神秘女子(安娜·德·阿玛斯 饰)看似与邦德同阵作战,但其真实目的依然成谜。关乎邦德生死的新仇旧怨接踵而至,暗潮汹涌之下他能否拯救世界?
$ C/ H% w9 G5 N0 N) t; n0 b- J/ p' b' o  J; i; O% u! T
 James Bond has left active service. His peace is short-lived when Felix Leiter, an old friend from the CIA, turns up asking for help, leading Bond onto the trail of a mysterious villain armed with dangerous new technology.& o3 q4 `: h) Y- `7 O( @  Y/ B
5 l8 O: T7 x4 [' M0 Z
◎获奖情况
. \$ @1 X0 L# k' m' C. Z2 Q2 |$ \5 T/ \; P5 a
 第7届豆瓣电影年度榜单 (2020)
8 q! A# B+ W# P; @0 Z* `. b 最值得期待的外语电影(提名)
% i. O4 _8 ]! x5 ^4 ]9 J
Video0 y! n5 |4 F0 s0 Q
ID                                       : 1
, A. o; A5 C5 {1 g+ lFormat                                   : HEVC, _0 ], \, i/ V. w
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding1 [7 q! u& f6 W, V6 b& E
Format profile                           : Main [email protected]@High% a' n- G0 O, @
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
# \1 W4 Y/ I7 [/ }1 LDuration                                 : 2 h 43 min5 u+ ]5 S2 Y9 u  s
Bit rate                                 : 19.3 Mb/s
, b( h0 b- u; gWidth                                    : 3 832 pixels
, m3 E: A5 j8 ]% N; |& x: V  R0 A7 DHeight                                   : 1 596 pixels
: b1 m) C$ V: J7 L4 r3 p8 kDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
( y7 X2 ]3 G) cFrame rate mode                          : Constant$ {* C* }5 {7 r( {7 p6 h1 v9 ~
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS- w# \5 x5 M( i
Color space                              : YUV
  e" M/ _- x; C/ WChroma subsampling                       : 4:2:0
. D. N8 _( g8 i8 [4 E) gBit depth                                : 10 bits
- m4 e& S: N9 i; y5 R: Y/ RBits/(Pixel*Frame)                       : 0.132/ G9 E' p# }; ?
Stream size                              : 22.0 GiB (96%)
: V+ h- R+ d. S1 `Writing library                          : x265 3.0ed72af837053:[Windows][GCC 8.2.0][64 bit] 10bit
( Q5 }0 S9 W' e! h: }' V! H  BEncoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / numa-pools=40 / wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3832x1596 / interlace=0 / total-frames=235056 / level-idc=51 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=3 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=1 / keyint=24 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / no-rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=0 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=2 / limit-refs=3 / no-limit-modes / me=1 / subme=2 / merange=57 / temporal-mvp / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / no-sao / no-sao-non-deblock / rd=3 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=0.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=0 / rc=crf / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=0 / vbv-maxrate=160000 / vbv-bufsize=160000 / vbv-init=0.9 / crf-max=0.0 / crf-min=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=1 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=0 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / max-cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / slices=1 / opt-qp-pps / opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr / no-hdr-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=5 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=0 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / qp-adaptation-range=1.00& `- G+ B2 |6 {# A0 S3 d
Default                                  : Yes
: R% ?. t  ]3 v) qForced                                   : No# F$ J, m/ m  n: C; X
: p4 E5 w* R( a3 @* o3 j
Audio
% F2 r( l/ h( v2 |, e# {8 x* XID                                       : 2
% K" \# \- ~/ [$ G& }# IFormat                                   : E-AC-3 JOC# U! _. A! `6 h  {( {# \
Format/Info                              : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding# Y) o4 |1 q5 K# H0 S* F! ]) L
Commercial name                          : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos8 d; g- W( c/ w5 o
Codec ID                                 : A_EAC3
6 `. [6 _$ n( ]9 M& A: BDuration                                 : 2 h 43 min
# L/ N5 w" g6 }/ a4 W" wBit rate mode                            : Constant. B$ O$ K/ O0 x4 ~4 t- {% y0 ~
Bit rate                                 : 768 kb/s5 F+ w4 x$ S) e1 _
Channel(s)                               : 6 channels
9 c9 R* z& I% _Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs3 r9 O  ?' ^+ @) z/ p7 d
Sampling rate                            : 48.0 kHz
/ _& Y7 v6 C- _) ~; RFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
# M& e+ e: H  r" r7 p  ?Compression mode                         : Lossy6 A5 _( G( T/ H! V
Stream size                              : 898 MiB (4%); K' o; ^/ W2 }/ ]9 ~& u, `& a8 a
Title                                    : DDP 5.1 Atmos8 [: }1 V4 C& Y6 g+ y  e, L0 l
Language                                 : English
" c2 B2 Z  x  C6 P9 O5 i( ~! z0 fService kind                             : Complete Main
8 {- q/ R- |: e& y$ GDefault                                  : No
- }5 Z1 Y6 v3 D0 D. s5 YForced                                   : No) P8 }/ a2 j  Q* _8 g& h. `4 Y2 l4 E
Complexity index                         : 16
! i# y! h5 S" |2 [$ T8 T# lNumber of dynamic objects                : 15
$ `2 x0 A) U: s5 {Bed channel count                        : 1 channel
$ |8 f, W! ^2 @# r8 xBed channel configuration                : LFE. i9 K6 ]+ o% u' s" l

% i- O! U& [4 V: @Text #11 {" z2 Z- X! N$ _( ]
ID                                       : 3. b$ N3 s+ h9 w- m3 @1 B1 I* ~
Format                                   : UTF-8; g, P& z! m. v6 g. v+ Y6 H! M$ u
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) {- _2 Z; p- k5 s
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! V/ R3 F, e) s% V
Duration                                 : 2 h 15 min9 c3 R+ K6 L# `; l$ W7 A
Bit rate                                 : 1 b/s: T: H( n5 h9 A
Count of elements                        : 55
  s# y: K! u8 c3 e3 O& uStream size                              : 1.19 KiB (0%)% ]; K. _  q$ o. {% o( ]
Title                                    : Forced9 `- A/ e8 J4 t  e2 s! r
Language                                 : English
/ m+ F* K$ h& Q" \Default                                  : No' [8 G+ p7 g& C- q, k# `
Forced                                   : Yes0 Q+ R' d* y& L( O0 r- D

# D+ K0 u$ c/ y/ F' G1 R+ a2 K# \Text #2: Y( L+ }" _/ H
ID                                       : 44 u/ j8 v/ P6 G
Format                                   : UTF-8
. S  e5 \( z5 |Codec ID                                 : S_TEXT/UTF83 u7 a8 n+ \0 [3 \  t% y0 C
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
" j4 _% P' D+ LDuration                                 : 2 h 35 min
% \% t1 r4 d) oBit rate                                 : 42 b/s
* `, A0 J* y" y( HCount of elements                        : 1671; M5 P" v3 r) K
Stream size                              : 48.4 KiB (0%), p. ~+ q+ ]6 c
Language                                 : English- L" H# p; W5 S! e
Default                                  : Yes) p9 _  d% C, m  z2 T8 S2 @9 d
Forced                                   : No& l6 Z  C9 N; L5 P

2 d, k+ d6 n1 |Text #3& n! \  p& Z( e( o
ID                                       : 5
& T2 F+ T! O0 c" G6 \# r) BFormat                                   : UTF-8
) s- f* U. x2 ]( H% g3 cCodec ID                                 : S_TEXT/UTF86 v# s# E7 N% R( p8 Y0 g
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text- Y) i: q' V( q# _' u' ^
Duration                                 : 2 h 40 min
5 i( _& F: E# W9 ABit rate                                 : 52 b/s3 g, a6 n& x8 j' J1 X. h- n
Count of elements                        : 2136, C2 |' D9 _6 M
Stream size                              : 61.1 KiB (0%)
! {8 y( h' v& _' u' F; jTitle                                    : SDH+ u. Z) e2 h# j: v' N
Language                                 : English. c3 J7 u- `* c% v5 U5 ~# ~
Default                                  : No
$ b8 x9 _( a/ R# _5 ~" u1 cForced                                   : No
2 v; v% K+ p2 Q' Y) T5 G1 A! _- t7 `6 z$ ]6 ]
Text #4
$ S4 ~  c: F: U1 L7 E$ _+ e9 dID                                       : 6
3 B& }6 V, W! LFormat                                   : UTF-8
0 T3 n( ]" m9 c4 _- `Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 C8 k* R( L* x: H  B+ uCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; e& E, {1 N+ [" h. z( S5 c
Duration                                 : 2 h 42 min
( K! B8 U# Z+ J2 k+ m. p, f( n1 aBit rate                                 : 39 b/s; G0 N, H( b8 r( }6 U3 t
Count of elements                        : 1693
" }9 U2 B9 `7 O/ M! b& D- FStream size                              : 46.7 KiB (0%)
) u2 Z4 M7 x/ V8 _Title                                    : Latin American! ^! t9 l: H0 U( c/ G
Language                                 : Spanish
* Z: h/ J: ]9 A9 c4 wDefault                                  : No' D! X( h8 w. {, i) _  H
Forced                                   : No
- f5 f; m5 g# A( \4 H! l: O2 |$ X# g( L! q( U
Text #5
4 l3 d0 }% y4 p4 t0 fID                                       : 75 i1 P  v( T" v2 h( D
Format                                   : UTF-8
. Z" d0 n( c$ h: ?7 d. mCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8" {  U7 J, @. v- v
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. n* N( q" C& \2 ]- n" z4 `. N
Duration                                 : 2 h 39 min; g: E( k  T  ^' @" z) e. a  `
Bit rate                                 : 33 b/s
; j. o' r& N( ?Count of elements                        : 1538
& J& W. R  I' B6 n+ @+ J# ^" E8 hStream size                              : 38.7 KiB (0%)
0 N# h+ d+ {: o9 A. mLanguage                                 : French
: e: e+ ~: i3 k& Q9 P  x* yDefault                                  : No
0 S: q5 O% _5 }  ^Forced                                   : No
4 F0 Z) o& Y+ @. q2 L
0 ~( Q' Z2 B- P  i* o3 ~Text #6  ?$ q+ X0 e2 ^# i! a
ID                                       : 8
) P- @8 O9 p: T- v+ P% A3 a8 ]Format                                   : UTF-8
3 [4 Q, \- c: L. {( d+ \' fCodec ID                                 : S_TEXT/UTF80 b! l9 |" f3 m' f$ D/ O
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text: t- I* H. ~- h, C! u: Z1 m5 G
Duration                                 : 2 h 42 min+ F, m+ z/ Q; K# J* N
Bit rate                                 : 37 b/s
* ^$ P% z8 O) s! U8 J6 [0 U5 zCount of elements                        : 1655; |; K) g5 q6 w9 k( W
Stream size                              : 44.8 KiB (0%)
. Z0 P+ W) U' P- G  k0 CLanguage                                 : Korean( d$ r. N2 M5 Y& B5 S
Default                                  : No
* C2 J- E( U. N6 Z. y6 V' W# a( kForced                                   : No
* I  ?# i1 R( N) h7 j# {5 ]+ _$ Q2 I% Q: P: |' X, g  m) c
Menu
  {# I; T0 w2 ]5 l, [00:00:00.000                             : en:Chapter 1
9 e9 e3 r+ F: c+ Q# G1 H2 S2 Y00:11:57.125                             : en:Chapter 2/ P. p) ]: E# R- O+ ]0 C3 p: r9 F
00:27:09.750                             : en:Chapter 35 D! K& J6 {, e  O' e5 A: [
00:43:46.000                             : en:Chapter 41 J$ e- i# S4 t/ X& q5 S; ?9 {6 ]
00:56:58.099                             : en:Chapter 50 |  j$ t1 n: D7 `" a% D
01:04:09.000                             : en:Chapter 60 g4 o1 R8 r/ w' M# g0 w2 Z
01:13:06.500                             : en:Chapter 7: q/ O% r" J/ [# @5 ~. N2 _! Z* G
01:22:28.832                             : en:Chapter 8- j( H: I9 q7 H/ H3 S. A9 A# F
01:33:49.332                             : en:Chapter 94 r# M2 ]+ t+ T2 T. u+ l$ e
01:51:42.000                             : en:Chapter 10, c" r6 g* H( Y' T1 q5 y
02:06:54.000                             : en:Chapter 11* u$ K6 y, ^- P7 d% u1 M$ i
02:25:23.500                             : en:Chapter 12
) j" I& Q* [8 c- W4 B6 B02:35:07.000                             : en:Chapter 13
Video1 b% k1 ]' O6 ]2 w
ID                                       : 1
: L, }) y6 a4 |/ H" f7 E# m/ _; P& XFormat                                   : HEVC
2 L+ `" h9 `( d$ Z8 c8 VFormat/Info                              : High Efficiency Video Coding* c* ], ^/ y! d0 ]; B1 Y
Format profile                           : Main [email protected]@High! s( g! p1 W4 i* ~
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
! }) Q- V% e7 B/ kCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC' X! Z' P4 W1 e( C% Y9 \) P+ H
Duration                                 : 2 h 43 min/ i7 z  q" m2 ?- H7 o% r
Bit rate                                 : 14.3 Mb/s
, E8 L5 w9 r9 r! {Width                                    : 3 832 pixels# m# c; n8 t& ~, U0 }! r. B
Height                                   : 1 596 pixels3 K4 g  L0 q3 g
Display aspect ratio                     : 2.40:1- C7 x6 c0 g0 r5 x8 r: Y
Frame rate mode                          : Constant
$ B* C6 s: c) o& {- u/ W  |  n2 D. @Frame rate                               : 23.976 FPS) f- P6 x; ^  Q! \6 ]1 ?
Color space                              : YUV
& d; I4 I, e7 }Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
+ W7 \6 r3 ^6 |  A9 hBit depth                                : 10 bits/ _8 v% U0 D; v1 h2 a
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.098
+ K3 v3 r# u$ n2 ]3 d# SStream size                              : 16.4 GiB (95%)# h% o& Z$ Z6 V# f* w0 x- Z
Default                                  : Yes
. y4 ?& P+ f1 C  D4 CForced                                   : No9 a0 r- P8 d3 z4 j% }- c
Color range                              : Limited. |4 Z) t4 x$ _! O% P: a# N* P% d( H
Color primaries                          : BT.2020+ i" c4 D7 E( m7 Y* r  ~/ C8 k
Transfer characteristics                 : PQ
1 B4 ~0 J/ K. s, n( C( p! aMatrix coefficients                      : BT.2020 non-constant3 \8 F7 P- Z3 i7 l
Mastering display color primaries        : BT.20206 R' w) n# X0 C/ E: V% ]
Mastering display luminance              : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2( _1 z, [1 M) p! G) X, j6 P
Maximum Content Light Level              : 1753 cd/m2
5 |9 x6 G4 W8 h" A5 T, Z0 \Maximum Frame-Average Light Level        : 990 cd/m2
2 K; f( v' c0 V$ `  V6 k, [
: ~" }' Y3 u  W- I& w5 _Audio& I& p. M3 D$ q
ID                                       : 2
( x; _  B9 J& m, O: sFormat                                   : E-AC-3 JOC
- M1 I, X' Q+ Q, r- i0 O+ RFormat/Info                              : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
6 R1 O2 g: O: @* ZCommercial name                          : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos5 l9 j" u% M' ^- R3 U7 p8 l" d
Codec ID                                 : A_EAC3/ M7 Y7 d6 Q4 o/ m) F
Duration                                 : 2 h 43 min8 c- M# e. L* k' D" ~
Bit rate mode                            : Constant
$ c; w, u; g, d4 _Bit rate                                 : 768 kb/s
: ?0 w& `6 V4 S; PChannel(s)                               : 6 channels, S" j& Z# [; r0 k; W; b( j# `* K6 @. P
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
; @; I) V) N" _7 V3 bSampling rate                            : 48.0 kHz; P# t+ R1 }! F! e* x4 H3 ]
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)( H! j3 Y/ r/ G6 v/ Q2 `
Compression mode                         : Lossy
: h. J& `& x2 s" BStream size                              : 898 MiB (5%)
( F' ]6 R, A6 U5 s/ ZTitle                                    : English (UK)' h: c, ]; d% v( e' o" X3 B- B  b
Language                                 : English
5 ~4 e+ r2 B) e! }) uService kind                             : Complete Main0 q- z% l* S' R
Default                                  : No0 m" v- B. J( e) U9 M8 S& l
Forced                                   : No
! D! r$ K" I; R9 F; N3 _5 N  n- |5 AComplexity index                         : 165 V: k( N' h7 s+ K/ r# I4 O7 v2 a
Number of dynamic objects                : 15
2 ^# U: F* _) zBed channel count                        : 1 channel
+ _/ e2 C  k* `5 ^Bed channel configuration                : LFE& t* e+ t! Y, B5 [
; m- i) F2 F: T
Text #17 d1 ^2 I, @4 k3 p
ID                                       : 37 _, l, j4 k6 B( d. L
Format                                   : UTF-8
/ |) c9 K$ t( B6 q9 ]Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  `( z: j. W% a. @Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
* ]: ?" E, T* Y  N6 hDuration                                 : 2 h 15 min  y  N, Q% J! |& I5 y: V
Bit rate                                 : 1 b/s
, B$ I. p- v8 B1 R9 s8 H! P9 ?% VCount of elements                        : 55/ N) G& m" h$ C' F. S+ P
Stream size                              : 1.19 KiB (0%)
4 F; n$ {8 v+ M  J. M( ?/ dTitle                                    : Forced
; [+ ^! l! G# v5 Z) m& L# VLanguage                                 : English2 N# a+ Z" O' M+ G7 s( L1 e
Default                                  : No- [9 @$ v# ?; \7 W5 o
Forced                                   : Yes8 c# a- p# y( t1 z- T8 A* o$ e! ~' x
4 w* Z2 f* @, i
Text #2+ |4 d' g  g! |7 W: |  M$ m. G" K% t; a
ID                                       : 4, g% W- m/ C' r7 s
Format                                   : UTF-8! A8 W6 s3 D$ F1 S: X& f
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ \' A) _. I! }; \- I  f- _
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
% @8 S( [& D; g3 KDuration                                 : 2 h 35 min9 V! s" t3 a! o' Z7 G" |; |
Bit rate                                 : 42 b/s- }+ ^0 _! ?( R8 g
Count of elements                        : 1671
, ~' L! H/ a& X2 ~' Z+ hStream size                              : 48.4 KiB (0%)0 Y9 i$ Z' s5 y0 ]2 P' M+ B
Language                                 : English6 R0 v+ h1 n; Q' c8 u' X+ f
Default                                  : No
5 Q6 ]# c% c6 L: q. TForced                                   : No( Y8 a/ ~1 B* x2 Q7 h
- Q! Z' f7 G/ {; P
Text #3
8 q) ~! F" F. O8 y/ ~# sID                                       : 53 z+ _3 ]+ N. n" U
Format                                   : UTF-8+ y6 }5 \1 O; k3 ~
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF89 P; a3 R0 _/ J
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 m8 R& u. M3 B7 U; P0 t' Y
Duration                                 : 2 h 40 min
1 y9 j8 \$ p" dBit rate                                 : 52 b/s% k) ]! n6 F0 y3 x+ A
Count of elements                        : 2136
, ?/ H% h8 d( r) T6 yStream size                              : 61.1 KiB (0%)" |# r6 d, K' M' l- h6 V
Title                                    : SDH
; O% W( c1 w7 sLanguage                                 : English
1 l' x8 ^, c5 }, Z+ UDefault                                  : No
8 z: J+ j8 g$ A3 PForced                                   : No& o* g5 r8 }4 J8 e, l; U2 }  N2 G

& b' B- O0 K3 u! U3 m5 eText #4
6 z! M; U* y# @- k) c6 d- \ID                                       : 67 o' f) R7 z+ E) M
Format                                   : UTF-89 A7 B  V: V7 h7 r# [: u. a
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ b( W9 a. }, E9 b
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& v9 O) U2 t# ^+ X- L7 o
Duration                                 : 2 h 42 min
- w  n+ }" j5 y1 s/ \6 ^" oBit rate                                 : 39 b/s2 q8 O/ Q6 e" m& C8 W3 k8 o  W
Count of elements                        : 1693
9 [' g) J. t: {- |4 m2 t8 iStream size                              : 46.7 KiB (0%)7 e9 o5 i" k( P7 X3 K
Title                                    : Latin American
, t% g3 @) ?3 n3 q8 Y0 g; E5 ]Language                                 : Spanish/ m! M( t! `2 G  p7 W
Default                                  : No2 n) k0 Z2 J5 \! R. i8 i
Forced                                   : No$ v7 B" R" \! {& w( Z
' |$ V4 |$ r+ u) e# J# d9 `4 p& N; h3 R
Text #5
, @! ^* l3 a2 _- s; X3 F7 _, vID                                       : 7* t5 R& i3 B, Z; K4 G6 \
Format                                   : UTF-8/ j9 X4 D, a' E0 E& k
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8% A, t7 T; }4 z8 b. D( }1 F5 z# N
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" N) u" |5 O: O* ?5 f& V9 j5 j; M( X
Duration                                 : 2 h 39 min
; ?4 v& s  S  hBit rate                                 : 33 b/s/ l( s4 l# T) m+ ?' `3 }
Count of elements                        : 1538  i' l3 S. m! X$ ^* _
Stream size                              : 38.7 KiB (0%)
8 x- U6 L2 k+ c+ c" X# @7 C6 w" RLanguage                                 : French
! ?% D6 }) s* h# n  B- iDefault                                  : No4 k% p, D% P1 p/ R  f
Forced                                   : No- ?/ l4 J/ m1 H9 j+ f

6 Y$ F0 [$ k0 DText #6
) w0 @4 w- w6 l( MID                                       : 8% V& H! C7 R% N7 Q1 d, [: A# Q8 r
Format                                   : UTF-8$ r& y2 M9 U" k% ~8 m/ P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. l! B0 e: S6 H1 `; c+ G3 iCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
# x( R* ^, j; A/ IDuration                                 : 2 h 42 min9 {$ n+ s* ~! T. F% t
Bit rate                                 : 37 b/s
/ W6 a9 C. P- ^( A7 ^Count of elements                        : 1655
8 G+ Y/ O/ L1 `9 D& ]( k+ D3 a' v, IStream size                              : 44.8 KiB (0%)7 k4 ~$ s" o! `
Language                                 : Korean8 c# [# \+ ?! f
Default                                  : No
9 T$ c; J1 Y2 o+ XForced                                   : No) _! I* e% D+ W% r) L' N( g

* C8 J* |# {  cMenu$ J7 M+ _. |$ q$ B& k- I
00:00:00.000                             : en:Chapter 13 R; y% @6 D* V& s# v5 H: {
00:11:57.125                             : en:Chapter 2
; K" G: g( T+ N00:27:09.750                             : en:Chapter 3
6 W& c; P2 t3 [  t6 s00:43:46.000                             : en:Chapter 4: ?: B$ M! s- }0 T; z7 |2 Q1 s
00:56:58.099                             : en:Chapter 50 s  T$ a/ j) q9 D  E! u2 f! y
01:04:09.000                             : en:Chapter 6
3 C" V  L% t/ J" z01:13:06.500                             : en:Chapter 7
/ K4 k" j" T( O; c7 U01:22:28.832                             : en:Chapter 8
/ q: q2 w/ H. T01:33:49.332                             : en:Chapter 9
7 q* _# t+ Q% b& Z) R01:51:42.000                             : en:Chapter 10% h9 c5 }8 h3 \8 K9 \9 \9 T  P/ d
02:06:54.000                             : en:Chapter 11
& W- k6 v8 |/ x) T' G02:25:23.500                             : en:Chapter 12
0 c" j6 q" m. r/ d$ B02:35:07.000                             : en:Chapter 13

+ l8 I- `4 S+ R$ ~/ ~8 `, O9 h
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

104

帖子

875

积分

Sponsor

金币
428 枚
体力
239 点
defend 发表于 2021-11-13 17:09:32 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
$ `; N3 [2 R- {7 B& C要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!' F6 W

0

主题

303

帖子

1395

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
787 点
QQ
失落的虫子 发表于 2021-11-23 18:26:56 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。# Q! j+ h8 ~7 q& w6 F" J
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
! e& g2 [$ Q/ G

0

主题

179

帖子

914

积分

Sponsor

金币
30 枚
体力
518 点
kdavid 发表于 2021-11-9 19:07:40 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
" N1 y3 z% @0 `4 u3 D要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!5 u# m+ P# N3 A7 a9 w- K

0

主题

40

帖子

329

积分

Sponsor

金币
90 枚
体力
156 点
QQ
hqk 发表于 2021-11-9 20:01:51 | 显示全部楼层
有中文字幕匹配吗

1

主题

48

帖子

503

积分

Sponsor

金币
181 枚
体力
213 点
wuyan7734 发表于 2021-11-9 21:29:05 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
9 o1 l5 A4 Y( @. r2 b. u+ pAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!, O8 ]* j9 d( k3 e

4

主题

1240

帖子

3946

积分

Sponsor

金币
43 枚
体力
1426 点
QQ
davidqin 发表于 2021-11-10 19:41:47 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
, m% W" @- x: z7 e9 r( i  T- ~After reading the posts have nothing to do I Amoy posts!8 Q# x& Y2 f) N  V+ C4 b

0

主题

56

帖子

379

积分

Sponsor

金币
58 枚
体力
197 点
xingfu 发表于 2021-11-10 20:52:40 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
# L$ i  r% Q/ LYour resources, well, I am very satisfied!
6 T4 k9 W; R  E* m) R- w) T' j

0

主题

51

帖子

481

积分

Sponsor

金币
61 枚
体力
314 点
wuziwen 发表于 2021-11-11 12:15:37 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!

0

主题

46

帖子

1万

积分

蓝光评委

金币
4585 枚
体力
6530 点
icatang 发表于 2021-11-11 18:24:33 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
% D5 b, s, U% U2 D& f% v- l# DYour resources, well, I am very satisfied!'
哈哈哈哈哈 ...

0

主题

101

帖子

620

积分

Sponsor

金币
6 枚
体力
397 点
138092291 发表于 2021-11-12 03:31:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享6 Y% v5 r8 T5 B8 o" `1 A

0

主题

25

帖子

232

积分

Sponsor

金币
121 枚
体力
60 点
青青翠竹 发表于 2021-11-12 11:13:59 | 显示全部楼层
蓝光电影就是好,007经典

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-12-3 00:39

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表