BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 329|回复: 24
收起左侧

[蓝光原盘] 尚气与十环传奇 [REMUX无损版] Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 44.93GB & 35.97GB

[复制链接]

8441

主题

8635

帖子

6万

积分

Forum Moderator

金币
12564 枚
体力
11238 点

卓越贡献勋章

24小时 发表于 2021-11-10 06:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
01.jpg 4 O! L) q7 S4 S3 m( J

! Q& h8 g1 T* a◎译 名 尚气与十环传奇/尚气与十戒传奇/尚气与十环帮传奇(港)/商奇/尚气与十指环传奇/上气与十戒传奇/上气:十戒传奇/上气与十诫传说6 S9 i* v( J2 ?! S
◎片 名 Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings* D# b3 n% C. J! G% d+ Z  ~& K
◎年 代 2021
; ^  X$ K/ k& R3 W◎产 地 美国/澳大利亚
; F! H% b/ \0 K7 A0 b$ v◎类 别 动作/科幻/冒险
  G2 v, R- d% U9 Y3 {$ y! [◎语 言 英语/汉语普通话
% ?9 g" v( {; z+ M0 Q  T◎上映日期 2021-09-03(美国)/2021-11-12(美国网络)
, H# `. Q' T* I! C" h3 e" }; Z◎IMDb评分  7.9/10 from 122,623 users
5 T. y( z3 m/ X0 c7 x  ?+ l◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9376612/
- `, e7 w! U% H1 P9 e! t. N◎豆瓣评分 6.7/10 from 44,606 users
0 X+ h& d7 ?0 A2 ^' n$ [* Y- ]◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30394797/; ~8 K; }8 k% }0 h/ X3 T1 }, d$ o+ ^
◎文件格式 x264 + DTS + TrueHD
$ v% }- }% c; Z4 H◎视频尺寸 1920 x 1080* A4 o$ ]7 C7 {
◎文件大小 1DVD 44.93 GiB & 35.97 GiB6 D& C1 |, w; c7 N" d0 T
◎片 长 2 h 12 min
5 s2 E/ X6 M3 t0 Y: V& h9 }" j◎导 演 德斯汀·克里顿 Destin Cretton0 }, s0 D; u. }2 P3 \
◎编 剧 戴夫·卡拉汉姆 Dave Callaham
+ u( b  h3 W7 }% p2 n     史蒂夫·恩格尔哈特 Steve Englehart
- g  a  y" _2 u7 K* G% ?     吉姆·斯特林 Jim Starlin6 w3 S1 f) }0 o
◎主 演 刘思慕 Simu Liu
+ |1 V' J# n" L. g     梁朝伟 Tony Leung Chiu Wai
- V  _! a; O' X; g6 ^$ Z     奥卡菲娜 Awkwafina
1 N( p! h* h$ o; B     张梦儿 Meng'er Zhang
" h5 k( H: Y0 I' z     陈法拉 Fala Chen' F0 t; F/ b. m; I
     杨紫琼 Michelle Yeoh
3 ?: f$ w! d9 I- M     元华 Wah Yuen, |) y. H" T5 ]* m0 x
     钱信伊 Ronny Chieng
2 |! n9 x* S3 J2 @/ r: F     周采芹 Tsai Chin2 `1 l. q5 Q) z! _. Q$ U: ]% y+ L7 v
     本·金斯利 Ben Kingsley1 S, z9 n' V. H' S+ z2 Y5 @0 e( h! ^
     蒂姆·罗斯 Tim Roth
$ p4 Y3 r" K/ v  J+ l! ^3 C( T     本尼迪克特·王 Benedict Wong/ ?$ }8 W4 ^& [: p; @
     弗罗里安·穆特鲁 Florian Munteanu8 ?8 ^+ A# `: a# u
     安迪·黎 Andy Le3 M* l4 r% c2 [
     斯蒂芬妮·许 Stephanie Hsu1 {: A/ m, L! W, F9 ?1 `% y6 [
     库纳尔·杜德赫克 Kunal Dudheker4 \! T& P! H! ?* o- m* p
     乔迪·朗 Jodi Long" }" x" D9 c7 `6 e) {( _" e
     达拉斯·刘 Dallas Liu
% m  D! \- i% o) t     费尔南多·钱 Fernando Chien$ i1 ~( S; A, Z
     扎克·切利 Zach Cherry
/ f3 M1 I& k, \0 D     刘家勇 Kar-Yung Lau' i  I4 c% F' b
     赫小哈 Harmonie He- }& p) b, r, o% j
     Lynette Curran! R# z$ n; B) ^; x2 o
     迪·布拉雷·贝克尔 Dee Bradley Baker0 \5 Q; ?! Q$ N& o9 f5 Q
     Paul W. He7 J1 ~% o7 `% @) j" Y/ H' r  Y4 S! Q
     Jayden Zhang) T3 ]+ c) W7 e0 W0 d) p
     Arnold Sun& N- }0 y% b& B  o
     Elodie Fong
9 Z. n/ E; \! L2 F/ v  p$ U6 _& _7 m! |8 V: g- m# O9 w' Y
◎标 签 漫威 | 超级英雄 | 美国 | 2021 | 动作 | 漫威电影宇宙 | 科幻 | 奇幻9 d: v0 K8 V- }1 W/ B, v5 H
- n9 t, ^0 c$ B) X" _
◎简 介     P/ o3 X1 W9 G0 n# Z' v$ M

* H1 C% B8 B% f) V- E Shang-Chi, the master of weaponry-based Kung Fu, is forced to confront his past after being drawn into the Ten Rings organization.
& K- c4 z# T  U3 l2 p2 M0 W& Q5 o4 A. K. s
 故事发生在《复仇者联盟4:终局之战》事件之后,尚气(刘思慕 饰)卷入秘密的十环帮组织,被迫面对自己隐秘的过去经历。
# z0 c8 F% a4 x' F) M. M  s9 I
$ `2 h3 X, {1 b$ _1 m: T7 R0 q7 l Shang-Chi must confront the past he thought he left behind when he is drawn into the web of the mysterious Ten Rings organization.* W8 A" O  r* S
Shang-Chi.And.The.Legend.Of.The.Ten.Rings.2021.1080p.BluRayCD.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.TrueHD.7.1.Atmos-FGT$ F$ \/ u2 \7 I; Z. X6 |

  j: d5 N$ d! \% ]; Q+ p) X( R& UVideo
1 q  Q9 ^/ ^5 i$ k( n% mID                                       : 1
7 W5 t: |# c3 K, G: X; qID in the original source medium         : 4113 (0x1011)9 e$ v9 S2 e0 j; F
Format                                   : AVC! V" w8 ~5 ~. v; u8 n9 M
Format/Info                              : Advanced Video Codec
- y4 c$ X$ E" ]3 _+ VFormat profile                           : [email protected]
/ ~8 s6 Z* b6 ]# d9 w# TFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames8 q, Y- h7 v: Q2 Q# z3 |/ c
Format settings, CABAC                   : Yes. O; b# T8 g- @0 p
Format settings, Reference frames        : 4 frames; i% s$ Z& E4 F& g/ K$ t1 n
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
% m4 Z7 I' \  S: VDuration                                 : 2 h 12 min# Y  B$ S2 m  i
Bit rate mode                            : Variable. [8 c, B  L# q8 z0 t
Bit rate                                 : 30.1 Mb/s
: m* V/ C+ V' Q- }/ RMaximum bit rate                         : 34.9 Mb/s( g) w: e" K9 ^
Width                                    : 1 920 pixels+ m4 {6 `1 d0 |( H3 U5 n; O
Height                                   : 1 080 pixels. |7 s9 v8 m9 Y3 w8 n0 h1 V  H
Display aspect ratio                     : 16:9; X5 I  C3 _5 Y; d7 l. v0 U7 e
Frame rate mode                          : Constant1 J: N  e) g7 H, [, j( W0 A
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
* s$ z# I; d+ P5 x  `: |$ I% \" YColor space                              : YUV, F/ J& l) Q7 Z7 f4 L
Chroma subsampling                       : 4:2:0
  ~, f' f" Z) ~  S/ y$ BBit depth                                : 8 bits
1 }. E' M% M! L% i+ wScan type                                : Progressive
5 J- {% n9 ^' U9 fBits/(Pixel*Frame)                       : 0.605
9 ^% o' [# H/ t7 y) N; dStream size                              : 27.8 GiB (62%)
3 }: \0 D4 F7 D0 v6 SLanguage                                 : English
8 z+ T0 S- ~- n9 O! f9 YDefault                                  : No# N: F- D1 Q) G0 y8 w/ V8 X2 i; D1 B9 V
Forced                                   : No
  U" E0 {8 V- A% @" NOriginal source medium                   : Blu-ray6 o0 D6 f4 [8 K/ g2 ]( |
6 s% U# |; p& v3 T$ V. v* [
Audio #14 B! ~0 ]; N, V+ u1 o3 F
ID                                       : 29 `/ j+ k5 D8 s; e2 u$ p2 a
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)0 C# z) |+ z" e/ h! g
Format                                   : MLP FBA 16-ch: H$ t, M! t% L$ X$ C
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
" m) s" B" L: wCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
3 e( q9 `1 X+ uCodec ID                                 : A_TRUEHD
% x- O9 ~3 U0 [& p/ ]5 xDuration                                 : 2 h 12 min
  k. a, X" K, U  {& t  gBit rate mode                            : Variable  s* b$ a' y: ]1 o( Q% _
Bit rate                                 : 4 214 kb/s
& b! l  e) R8 n! s+ cMaximum bit rate                         : 7 200 kb/s2 ?1 ?6 A* ^  L# O) j
Channel(s)                               : 8 channels
. ^, Y2 i* Q/ S2 KChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb  X5 q9 Y3 v$ ]0 l% @3 `
Sampling rate                            : 48.0 kHz5 w6 W) h7 C4 F" o
Frame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
, `6 c, _5 o7 ^4 @Bit depth                                : 24 bits0 o& T, t# T: _, z: T
Compression mode                         : Lossless* n: [$ i4 {. d& f
Stream size                              : 3.90 GiB (9%)% `$ N) t! U  a% C1 T6 ^
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos% p7 ~" y/ z2 t5 o8 S
Language                                 : English
" l! M& Z4 c  Y* ~, T9 w  S6 uDefault                                  : Yes
' B1 [8 D' A( y, \! jForced                                   : No
. d! P) S( {5 S) \Original source medium                   : Blu-ray, T8 p; U' N5 y, g/ d: ~8 a/ Z! M
Number of dynamic objects                : 13# G0 A% \( x5 v/ D8 y& i
Bed channel count                        : 1 channel9 B1 L  R1 R$ b9 o
Bed channel configuration                : LFE( e5 Q4 [% {, u0 u

$ x( f2 S6 W2 S& X$ O( OAudio #27 `- H; f$ M# }0 y" K. s
ID                                       : 3
/ e7 j$ o* @# K$ V& L. ]5 LID in the original source medium         : 4352 (0x1100)0 O% p9 x' t! U% |9 n' y& Y0 T
Format                                   : DTS XLL; |3 }! p0 _+ B0 W9 W& h
Format/Info                              : Digital Theater Systems8 Z( R2 a# D* z2 \/ m4 I  j' z
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio: f/ q" ^2 f% F; X
Codec ID                                 : A_DTS, a/ v& k- z% x/ k
Duration                                 : 2 h 12 min
7 i4 Z2 R8 n! ^2 OBit rate mode                            : Variable' r, G" s+ t- f& H3 `
Bit rate                                 : 4 763 kb/s, r" W# ?6 v6 l& ]
Channel(s)                               : 8 channels& R2 z' \" Q- N9 M: Q  I
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss! F" ?+ C8 |* e( L. V: A- x+ {
Sampling rate                            : 48.0 kHz8 p% Z6 Q0 W$ h3 x' F
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)0 k7 e0 ~$ L! ?
Bit depth                                : 24 bits
+ B# a; N' v0 _; gCompression mode                         : Lossless4 j/ ?, r. z8 a, O/ l$ N$ ~
Stream size                              : 4.40 GiB (10%)
7 q1 Y( Q8 y# h. f5 h, p- t! O3 qTitle                                    : DTS-HD MA 7.14 A7 L" E  D9 j2 V4 t0 o
Language                                 : English
, [8 M% z3 @5 t! z' IDefault                                  : No
1 x) {  S, [& D. N* B' ?6 E! lForced                                   : No
* `+ }: ?4 x. m2 GOriginal source medium                   : Blu-ray
' c3 I; K% S& R  l
7 Z" K! V0 Q) G; S5 ~Audio #3
  u; ]% d' s5 y% G& k, nID                                       : 4; F) n1 }/ ?+ A9 E  k8 j! l0 E# j& J" B  X
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)/ f+ ~8 C7 ]' }) u6 b- i
Format                                   : AC-32 L4 X6 h* }" t3 x7 f
Format/Info                              : Audio Coding 3
2 G. g  A/ ]; `/ E5 VCommercial name                          : Dolby Digital5 }4 R* U" P9 M% d5 B. Y5 E3 v7 s7 e
Codec ID                                 : A_AC37 K0 M' I. w$ d, j8 G- p
Duration                                 : 2 h 12 min3 Q+ E# M! ?" O5 a. S
Bit rate mode                            : Constant
. ^5 d/ p) ^6 n5 F5 E. @Bit rate                                 : 640 kb/s& g/ n9 t0 @% N: N) ?* H# L' }7 \
Channel(s)                               : 6 channels
2 n& F8 \2 ?! _) @% p. CChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs- N3 {: T0 v% r) M* ?4 [! F* I
Sampling rate                            : 48.0 kHz
6 q) W7 C; }' O; J! y$ {0 O5 U6 {Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
1 Q) v! ~) ~6 t8 U" YCompression mode                         : Lossy
: _! [0 P! i, B0 m7 IStream size                              : 606 MiB (1%)
7 N9 K$ x) d9 j9 ETitle                                    : DD 5.1
8 h. u. K) y$ v. B- p3 i. _Language                                 : English6 v2 {- A$ g7 o& e- H  E9 C
Service kind                             : Complete Main  y) l% ?! u; ]. j& p2 k
Default                                  : No  Z  i7 Q2 _, R( d( d  b! R
Forced                                   : No
, G9 O3 l, H# b6 s4 ~$ f; WOriginal source medium                   : Blu-ray
( c# j3 m* P! `: I; Y" o* g7 Z! m# {' Q; C8 a- X
Audio #4
* Q7 Q, Q$ ?8 }+ WID                                       : 5- j- |* y2 Z  ~/ |
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101): q9 k9 q" b( z% k  Y
Format                                   : AC-3
* m$ b. ]+ S- \5 |; TFormat/Info                              : Audio Coding 3) X& u# `1 {2 |2 |5 }% o/ D& o
Commercial name                          : Dolby Digital
1 [; j" F; _+ F/ yCodec ID                                 : A_AC31 s! y) N  Q, r
Duration                                 : 2 h 12 min
' j5 _8 {, Y; o2 w" YBit rate mode                            : Constant
4 D. B+ O; o9 ?Bit rate                                 : 320 kb/s
# }! N+ X. @5 k( v8 W- PChannel(s)                               : 2 channels
, [# S; t, r4 {* X2 P( `" X7 H: Y7 VChannel layout                           : L R1 w) S+ Z0 ]8 t( }+ Z# E
Sampling rate                            : 48.0 kHz  I3 g; A9 X3 J' P+ G! K/ W9 e
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( O4 z, w7 j! X$ pCompression mode                         : Lossy
3 Z8 _8 R  _. f9 T) H" V/ d- JStream size                              : 303 MiB (1%)
( p' o8 @8 ]. \: f/ ]Title                                    : DD 2.0
# c" v8 q1 r" x% N5 E$ G6 w) KLanguage                                 : English
7 {! ?6 b$ ]) y6 R6 J# P  MService kind                             : Complete Main% p4 V* G2 q) x6 [. y+ z. {+ f* S2 j
Default                                  : No% X' I; u; {" K, F, N
Forced                                   : No
; ~' m8 U( K* @  L# J7 rOriginal source medium                   : Blu-ray+ @; I$ T6 \3 j+ q9 s! Q( g

2 Y& O- ?- f, x/ ~0 DAudio #5
# D/ ~/ j0 ?# R8 E! N0 z( OID                                       : 6+ D  g; d& o6 p. W* }9 [
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)( R  S% U/ Z6 l; `( v3 \
Format                                   : AC-3
9 ~1 I/ N! A4 n# `. {& L0 cFormat/Info                              : Audio Coding 3" @/ l& s1 [+ |; O6 z- g' \
Commercial name                          : Dolby Digital8 A* q  n6 _2 ]. G/ z- d/ w7 j# _
Codec ID                                 : A_AC3" N' V$ g& F! S
Duration                                 : 2 h 12 min
1 [& ~+ G9 N9 f4 u4 r1 F! |Bit rate mode                            : Constant
! [$ ^, }0 x6 Q* f% R5 f3 iBit rate                                 : 320 kb/s
& K2 G+ |6 a9 f9 J. TChannel(s)                               : 2 channels
' k/ [3 M+ s+ JChannel layout                           : L R' m+ b: y- c% N0 h4 Q
Sampling rate                            : 48.0 kHz* f$ F) q) }/ w+ x. Z6 n9 u
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
( e# D0 b6 {9 t  V( Z6 Q+ T1 R8 M+ @# mCompression mode                         : Lossy
1 `0 N7 a7 k. I6 s- a5 ~2 hStream size                              : 303 MiB (1%)) R$ w1 \  h4 u. y& h
Title                                    : DD 2.05 Q/ w0 J* s1 ~  c
Language                                 : English$ \# g7 Z0 q5 p
Service kind                             : Complete Main' `* k& V7 Q) _3 z0 a8 {1 ]# S) W0 S
Default                                  : No
9 [1 H8 g$ P, EForced                                   : No
$ T9 U- f/ {6 j6 ?0 ~* WOriginal source medium                   : Blu-ray
! ]% |+ k& P% r$ D6 M0 e/ l! Q. m$ C
. k# E  {/ M# `Audio #6/ ]* f4 z( {, X4 y7 r, }) R! H9 v
ID                                       : 79 Y# [2 {- y) S
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)' M8 z4 e" F2 m1 e. U+ o- k
Format                                   : AC-3: v# U7 y: v" Y* b- J
Format/Info                              : Audio Coding 32 M  Z) m$ g$ m8 t  B, [! L
Commercial name                          : Dolby Digital
# h* R9 ^; C$ n+ A* oCodec ID                                 : A_AC3) D. f3 K; f1 G2 u* M
Duration                                 : 2 h 12 min
5 m) h) ?" l* M# p+ n! dBit rate mode                            : Constant& R& W0 a, g) i4 D  S3 k% |5 H
Bit rate                                 : 192 kb/s' s$ |1 ~2 l3 v7 q
Channel(s)                               : 2 channels
! |( u1 T9 Y/ |( ZChannel layout                           : L R
1 i; b) V) B, t, nSampling rate                            : 48.0 kHz# c' S8 X( E: X3 z
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
0 s& C2 p: y) E5 N$ r0 X" pCompression mode                         : Lossy
5 E1 ]* }; {) @Stream size                              : 182 MiB (0%), H2 |1 m+ ?4 n. _. n/ R% I# [
Title                                    : DD 2.0- h3 y8 Z/ K+ P( F- x
Language                                 : English5 A( Y  r% g$ n9 i2 t0 V
Service kind                             : Complete Main7 M+ N# [  _, B; N1 V
Default                                  : No
5 _4 E% A" N; Z* m/ a/ HForced                                   : No
# {7 h: x2 h1 [+ K# FOriginal source medium                   : Blu-ray
0 ^3 A. t) S2 R5 n1 _5 \  t1 ]$ l2 r  S$ c3 W0 J
Audio #79 I1 j6 d0 u5 k2 m4 H: ^& ]
ID                                       : 86 b' {6 k3 D" Z9 `
Format                                   : E-AC-3
& ?( C" Q& T' G6 Y% n/ mFormat/Info                              : Enhanced AC-3& M0 ^  G2 e" _+ }9 ^5 q
Commercial name                          : Dolby Digital Plus1 N1 D# |2 A# P$ t8 O- b% Z
Format profile                           : Blu-ray Disc& ]6 u+ u  N" s
Codec ID                                 : A_EAC3
+ a: p2 d! O+ y5 ADuration                                 : 2 h 12 min
/ Z+ q6 F/ I8 t( B% E; i4 uBit rate mode                            : Constant$ f, y; I5 v5 B
Bit rate                                 : 1 024 kb/s
& n' C; a. i1 q3 BChannel(s)                               : 8 channels
8 b8 Z, f5 M. I: _& C1 L8 eChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
+ |% ?+ J2 l5 C! d9 f# VSampling rate                            : 48.0 kHz* _5 B8 O4 k# G2 v
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
& V9 i% ]3 |/ r- qCompression mode                         : Lossy0 S& x0 }! Q. i
Stream size                              : 969 MiB (2%)
, {/ I) D; @$ a) ^( E! d; \* @( gTitle                                    : DDP 7.18 Z; g( [5 E1 B
Language                                 : French2 [$ \) Z+ X7 A
Service kind                             : Complete Main  h, k% o! V, V9 X$ t8 ^( w  i
Default                                  : No$ P0 e2 G1 [$ S7 n' t) D% Y1 E! g, @
Forced                                   : No) M  Y7 l. {7 Q$ R1 W, n3 R( _% e
$ T  a, P, U2 C
Audio #81 F/ ^7 k0 S0 u1 N7 B$ j
ID                                       : 9
6 |4 B' M  o+ t* w4 \ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)
. g. D3 T) w( x+ @Format                                   : AC-3
( I8 e5 Z( ^. I( s1 `# ZFormat/Info                              : Audio Coding 3
9 ], y! G; q- S. i4 {( yCommercial name                          : Dolby Digital
" C, \7 T3 [7 E- G# L8 n, G$ jCodec ID                                 : A_AC3. |. s4 N6 |* j+ {4 m4 Y
Duration                                 : 2 h 12 min; m. t( ~" t5 q, t
Bit rate mode                            : Constant  s) F+ E; J+ e
Bit rate                                 : 576 kb/s
3 n( ?( a# E- K. N0 ~- V/ x7 sChannel(s)                               : 6 channels; U( U5 c6 s$ [( U8 i+ u3 \- F1 ^
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs5 ~5 E" q" I4 ~! ]& E* @: ?
Sampling rate                            : 48.0 kHz  I; y2 }( R& B* L
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
: g2 t. {/ V' \( qCompression mode                         : Lossy
# L- M& r' s  l: R  X& [Stream size                              : 545 MiB (1%), m& {1 ]' t/ V+ A' M  C: ]
Title                                    : DD 5.15 Z5 g' g9 N$ \" K
Language                                 : French! J5 \2 L2 m$ Q( C
Service kind                             : Complete Main, }5 t; e# t+ t* k5 ~. s- H, n
Default                                  : No
% a) |% f* P8 [/ z" OForced                                   : No  Z2 C0 s" Y6 N$ }( A
Original source medium                   : Blu-ray' \: T& \9 w& K  ?! h

+ R9 K9 G3 ]/ h% ZAudio #9
2 i0 Q3 O$ @  M0 n# {: vID                                       : 10
4 }1 U* R, v. p! T  j# [' LID in the original source medium         : 4355 (0x1103)
# m) g9 L( E8 s% O2 Y' o' fFormat                                   : DTS
0 k; H% b  v7 t4 ^2 y5 j0 rFormat/Info                              : Digital Theater Systems
8 j# p% ]$ _1 Y6 @/ F, s* G3 @: {) kCodec ID                                 : A_DTS3 a5 N; F: y; d4 P4 G, @
Duration                                 : 2 h 12 min/ u" v6 |" ^, ]$ ~8 r' u/ e5 m5 T! i
Bit rate mode                            : Constant
. H4 C+ c* `  Q- B/ D& p; WBit rate                                 : 1 509 kb/s8 ?2 n. x8 G4 [$ b
Channel(s)                               : 6 channels
9 u" d) ?- {5 i8 D: ?# YChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
8 r" O2 ~) t7 {, VSampling rate                            : 48.0 kHz
7 d$ D0 n# m$ K# ?% s* OFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
9 Q. F. e* `- V- SBit depth                                : 24 bits
7 }. h+ k- s5 }  ?' b# R. h+ vCompression mode                         : Lossy
9 p5 H, p0 }# ~Stream size                              : 1.39 GiB (3%)
1 H1 l+ U7 {% D3 H5 f: _Title                                    : DD 5.12 i9 o! Y8 }, v+ E" W8 U3 Y
Language                                 : Spanish
. Z7 ]. b% P0 l, _4 ~1 l, kDefault                                  : No% N: Y/ \+ D+ q# ~+ V! {0 W/ f6 n
Forced                                   : No
. I& z* q! b3 H& j7 A0 m- ~, fOriginal source medium                   : Blu-ray
8 Y  {9 S& \1 a3 H6 a! f* a) U/ i* d! x" m+ U( \" \; b
Audio #10
' ?5 y: Z. a2 i1 k# W& ?ID                                       : 110 j" d% j/ x9 N- z7 C5 e; t8 `8 g: _
Format                                   : E-AC-3+ i6 J1 ^# W4 U% y
Format/Info                              : Enhanced AC-3& C- f0 D$ m4 c4 g
Commercial name                          : Dolby Digital Plus% E" a& [1 y: V- _, _& t0 I0 N
Format profile                           : Blu-ray Disc& X. o/ y; A8 |5 c7 z  D
Codec ID                                 : A_EAC3- p! ^* i$ F% g% D% _# B
Duration                                 : 2 h 12 min* @  v2 h2 Z4 j' w6 r
Bit rate mode                            : Constant
% w1 t; v+ z8 d" g: k+ T) tBit rate                                 : 1 024 kb/s, v' X: K4 e9 W0 A
Channel(s)                               : 8 channels
6 A* G% t% B% m3 qChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
) J% D$ {1 s" z" f5 U# v: ESampling rate                            : 48.0 kHz6 a' ]: j) G; v
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)% ]. M. h. _/ _9 C% U
Compression mode                         : Lossy
6 }% [/ H0 L' K! sStream size                              : 969 MiB (2%)2 d8 y. T2 g9 [5 S& P# s/ L
Title                                    : DDP 7.1
( y  U' E; l; B8 A9 DLanguage                                 : German6 C* ?4 C  `* K: b* O# y: B
Service kind                             : Complete Main4 G. l! R& J. Y6 [$ @* B
Default                                  : No
1 ?: R$ e9 E) w6 zForced                                   : No: E$ l- c9 T7 R! E' p9 `0 ~

5 ~# X* X4 d5 B" N5 f! N8 oAudio #11
2 }% X1 f, ^3 J3 f3 i; rID                                       : 12% S+ i+ m3 e" _: `4 p4 X4 H7 ~# W1 U
ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
, s9 J' A- X1 B  XFormat                                   : AC-3
5 ~0 n! [: ], vFormat/Info                              : Audio Coding 3
* B. E: V0 ~( h7 N2 Z4 v, F/ XCommercial name                          : Dolby Digital
5 f% R) L* _2 y, _+ `' b2 v% PCodec ID                                 : A_AC3
0 v7 v2 p2 m# v; m: gDuration                                 : 2 h 12 min  S$ K( l' G- T1 P! W( G% i0 t
Bit rate mode                            : Constant
6 ]4 y6 r# v& UBit rate                                 : 576 kb/s2 O& `  V' Y  ^( G9 p8 M' s
Channel(s)                               : 6 channels+ V/ M$ K: [; \7 b4 \& U  }* p+ r
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs* o" X; |" b+ v7 d+ {
Sampling rate                            : 48.0 kHz
% q+ W5 C: K! X4 R* I, [/ w: m. XFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  A+ J( c5 o3 p( w" d
Compression mode                         : Lossy
  L: t  _- Z0 Y* v2 p" XStream size                              : 545 MiB (1%)7 D' T* d$ Y& O- a/ K8 N2 \* W
Title                                    : DD 5.17 V, V# d0 T3 ]  L5 M6 @0 _! B* E
Language                                 : German
2 j( @% W" \0 V0 h1 k/ o- iService kind                             : Complete Main
* t/ N. c% R" wDefault                                  : No0 O: ]! N1 l' K6 ~# e( ]
Forced                                   : No" U+ A, L, m! G9 C/ O
Original source medium                   : Blu-ray+ e3 E6 X! R1 ?3 \+ H
/ L6 g1 W  B# ^! _$ ?" q, Y
Audio #12, p0 ^4 v6 \- l0 w6 j: M
ID                                       : 13( Z$ X- F  K- g+ |4 t
Format                                   : E-AC-3: k# _% n  k6 S3 }7 |# _
Format/Info                              : Enhanced AC-3
4 ?, i5 t' A( @: iCommercial name                          : Dolby Digital Plus
7 r1 ~% u' ]9 h8 e& E" LFormat profile                           : Blu-ray Disc! R, @( U# l' c4 O  d
Codec ID                                 : A_EAC3* ]- z: |4 O0 ~4 {& w  B. \
Duration                                 : 2 h 12 min7 f  f; D) Z9 [+ w3 Q
Bit rate mode                            : Constant# d4 R) S% x% X! Z
Bit rate                                 : 1 024 kb/s
: l: l' n8 c$ l% j/ M" WChannel(s)                               : 8 channels
' e5 ~4 ^, v& X, V4 aChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
7 h  `! \8 G: M6 ]+ GSampling rate                            : 48.0 kHz" D& A4 q5 r  n& L) k$ N) O
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
) `: j- [. M7 q" d# T( pCompression mode                         : Lossy
8 y) {4 b2 m0 e; T- S- oStream size                              : 969 MiB (2%), F( r0 h# l( Q) j1 u, s" u
Title                                    : DDP 7.1: K( x" Q0 _2 [& }4 \" c) q
Language                                 : Italian
  W" ?. g6 d9 _* v% z0 }Service kind                             : Complete Main! x7 m) u0 {1 {$ l
Default                                  : No: q& T6 _8 _8 L; C8 b( [
Forced                                   : No
( c( K" k  h7 B: I) B: w( a8 `" Y4 b( u$ N7 u
Audio #131 t3 b# N3 L0 M  D5 }
ID                                       : 14; l! n. l0 ]8 l5 U
ID in the original source medium         : 4357 (0x1105)
$ m) c4 w' r* h. |$ p  n% k$ YFormat                                   : AC-36 F/ S/ Z' n; Y
Format/Info                              : Audio Coding 3/ ]- y" h, ]. f" P) A! _
Commercial name                          : Dolby Digital
9 c( o" h3 }; X4 iCodec ID                                 : A_AC3
+ r8 T% R- {# B- m( FDuration                                 : 2 h 12 min2 S! o# B9 N7 e0 h# H9 o3 j" v
Bit rate mode                            : Constant
: F; i5 S/ A" `Bit rate                                 : 576 kb/s
' B9 l4 P. H0 {9 t1 v" r. ^Channel(s)                               : 6 channels
. s. G  Y0 J5 b, Q3 lChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
# S1 s! b) G& I4 k' {Sampling rate                            : 48.0 kHz5 W9 W" ?  S( r/ O5 X
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)4 o+ b9 }9 x, l/ f
Compression mode                         : Lossy' J' O4 c1 Z4 a& T( s$ Y# h) U# _1 e: U
Stream size                              : 545 MiB (1%). }1 p9 o* ^8 ^  U  B2 N$ f
Title                                    : DD 5.1
) l; D8 L2 `- a: {Language                                 : Italian: X6 j3 @3 P: x& n" l2 [- d* D
Service kind                             : Complete Main
' z. d: P# _2 q& zDefault                                  : No" ]/ Z1 i8 \) H2 Q. V0 c
Forced                                   : No
# L; ?- t, A: a+ v+ QOriginal source medium                   : Blu-ray* V+ V; Y9 j4 o& S4 N5 i

+ X6 g6 _' m# Z; wAudio #14
  C9 o+ k0 t. _0 u" a8 eID                                       : 15
! l$ E+ d  Y# V$ ]  ZFormat                                   : E-AC-3' `" u; c9 U3 ?& ?
Format/Info                              : Enhanced AC-3
3 i2 `6 F: j# e8 a  z0 |Commercial name                          : Dolby Digital Plus
9 i4 N8 {/ a: x' Z9 D7 ]9 H& nFormat profile                           : Blu-ray Disc
7 \3 c. }7 H6 PCodec ID                                 : A_EAC3
. t- s+ i( l* E4 L$ d# YDuration                                 : 2 h 12 min& k) B* \7 {* O! w
Bit rate mode                            : Constant
2 `, r- C: b. j' {/ {Bit rate                                 : 1 024 kb/s6 @  w  w- ?; {
Channel(s)                               : 8 channels
: [, V! E% F6 x; lChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb( q0 I1 [$ L# ~' M- s
Sampling rate                            : 48.0 kHz
$ @- O# s# E; R! y; h! SFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); x' g/ }( b. A! ]3 G) Q
Compression mode                         : Lossy. p. V& _2 Z. V! J5 o
Stream size                              : 969 MiB (2%)" U8 v( N3 U0 Z! f  y% q  z
Title                                    : DDP 7.1
5 w) e/ D/ M, A/ s0 @: CLanguage                                 : Japanese3 V0 n+ a8 Y0 c
Service kind                             : Complete Main2 w. n  F0 I1 h7 W$ n
Default                                  : No6 }$ r$ L( z9 x+ ]
Forced                                   : No
4 t* {9 x, Y  _+ E+ h
9 i" h- V6 \! L$ d$ ~( D7 DAudio #15" @& F, H/ `8 l; P+ G9 T% l# ?
ID                                       : 16  f, ?' Y7 @0 n9 R# e6 q( x
ID in the original source medium         : 4358 (0x1106); h. |% ~" [3 ^4 `1 V
Format                                   : AC-38 V3 B: _9 y: ?% @: q
Format/Info                              : Audio Coding 33 J9 x! B( x, N0 K1 g% k- C
Commercial name                          : Dolby Digital3 }2 W+ _5 s8 Q2 s% {9 B9 y
Codec ID                                 : A_AC3
8 m, h' e; o7 V4 N0 i' DDuration                                 : 2 h 12 min
1 W: E2 s1 }+ LBit rate mode                            : Constant/ d: h0 T% X1 s
Bit rate                                 : 576 kb/s" m. x& G- ~4 h/ i7 \8 }% d( T
Channel(s)                               : 6 channels+ O0 w9 I- y3 T7 Y5 r  d. A
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs
+ X1 D/ I1 ]5 b9 k" _2 S; vSampling rate                            : 48.0 kHz% a& b3 y5 C+ g( s% b
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
- B9 k) Q7 F5 S1 ?Compression mode                         : Lossy7 |* A% E! K, A% ?% F
Stream size                              : 545 MiB (1%)7 f: ~* a  ^7 S" k3 q: I
Title                                    : DD 5.1
" u. Z; m1 ]6 J5 p+ \: ~Language                                 : Japanese
" c- H4 t: N, d2 Y+ YService kind                             : Complete Main5 I' h; _; y! O) v7 X- N  r- ]' o
Default                                  : No7 s( Y' c. H3 J6 w5 A0 o
Forced                                   : No7 C7 c/ I0 H% n
Original source medium                   : Blu-ray
: l$ V. W$ B  q2 c( i
) v9 I7 ]' o! N0 YText #1
, n! n, p9 G) E% U8 F, ?ID                                       : 175 [' i4 H0 u0 e5 u
Format                                   : UTF-8! k# H* |& b) F- \6 X& o  `& U% C
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. N8 e$ ]% n* e1 _: `5 e- RCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  G' q+ p8 a. ?0 X" X1 r6 |, q' EDuration                                 : 1 h 55 min$ F0 w' c2 F) j. M
Bit rate                                 : 5 b/s
  o4 X4 X3 z: o' ^9 C/ a# eCount of elements                        : 188
6 x7 U- b/ p9 }" u3 C# m  jStream size                              : 4.98 KiB (0%)
2 {: u1 A( r; LTitle                                    : FORCED
- ?$ q% a* N& c- A0 rLanguage                                 : English* o6 F  ]/ F% t. P0 g4 ~9 P$ m
Default                                  : No) s8 o- w2 q; ]
Forced                                   : Yes4 F2 Y  f8 i* z1 Q3 G+ Z  q4 f/ T

. z6 ]5 Y  T5 a" E/ ^+ \: W5 FText #2' z- b1 c+ O- `/ M, r
ID                                       : 183 S$ D" a1 f! _& x; k. B- E) ?) u
Format                                   : UTF-8
! ?6 _# X" C# w. zCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8' K( A; p, f3 c- o2 _# z$ I0 p
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 ]. l4 G$ m! K2 o2 ~2 t
Duration                                 : 2 h 10 min) t1 |& T! v  z2 a( A+ b
Bit rate                                 : 39 b/s
& y' L0 S. ^6 I. L+ M) `# ^Count of elements                        : 13036 x( `5 u+ k1 z
Stream size                              : 37.6 KiB (0%)
8 @* E% }# x' f- pLanguage                                 : English, u# e8 u, a* @) F/ |3 g3 U+ v
Default                                  : Yes/ x9 t; r+ ]9 r4 q6 f
Forced                                   : No
: u) J$ `* a" O4 j
- a+ m; h# y$ n' p) JText #3
, h1 E7 l" E9 _$ b" I0 c6 ]5 xID                                       : 199 ?* i2 {1 |6 L9 N
Format                                   : UTF-81 V, j" J6 K( w6 E6 c1 z
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
( F+ X$ a' A' E$ L& g, ?Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
) d! u* o6 v( j1 X' ]Duration                                 : 2 h 11 min7 v" C0 R+ @5 R3 `  \
Bit rate                                 : 52 b/s0 V9 |9 k7 B) i3 `1 R6 ^1 o
Count of elements                        : 1853- g2 a; c0 @; g1 J) ~5 `4 l6 K
Stream size                              : 50.0 KiB (0%)
, S% I1 t$ B. \. D! E$ qTitle                                    : SDH
. c0 P" P6 b. Q. S: Y/ @Language                                 : English
' W& C6 U. [# O+ t1 {* f2 X! r5 NDefault                                  : No
% D/ E) k7 H/ b" CForced                                   : No' _+ Y" o- m( Z7 y' F, m0 I
9 s: x; ]! V: n, O0 ^+ R( C+ U% l6 M2 m
Text #4
( e2 U6 R4 S4 H/ }# e; OID                                       : 20
* B' ~$ k# O+ Q# K" AFormat                                   : UTF-8
3 d6 `1 l" F- C$ t& Z; w8 m- kCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
2 s3 N  w! i+ nCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
: X8 _( ^1 z' |5 h4 qDuration                                 : 2 h 12 min+ P6 H* H1 J: C
Bit rate                                 : 95 b/s' W8 }9 k' m' E/ W& U9 ~
Count of elements                        : 2017
0 p' {6 ~) {" W* T  b+ X6 P2 ^1 NStream size                              : 92.4 KiB (0%)" J. U; v) ?2 m+ C- I7 R4 h
Title                                    : English Commentary; J# x' u7 G5 |5 C6 B. f
Language                                 : English
# ~" p0 S6 U2 R4 _Default                                  : No
& A0 v" }# i! r+ O5 \/ D' l* _Forced                                   : No
2 q4 q3 z) i( i* a
7 \) `) j  Z6 ^Text #5
7 `/ L' a; T# G- _ID                                       : 21
  a0 k$ y; X$ L+ R" S6 R& `ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
% |) X" {1 p) uFormat                                   : PGS' q2 A: S, b9 K3 J& L/ o$ D
Muxing mode                              : zlib
, Z. z  a6 v: I0 O, l- uCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
. A1 ]* x3 c  G( uCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, ~. Y! `. L3 g% ]
Duration                                 : 2 h 11 min
# l# y+ M1 A/ P' ]9 D/ c2 z& J8 w8 L+ }Bit rate                                 : 35.8 kb/s/ v( y/ p7 |. C, i  |" P4 ^& W
Count of elements                        : 37064 {) Q% ?) O$ p3 g7 J$ b4 ^
Stream size                              : 33.5 MiB (0%)+ A& `/ `' I* a1 \
Language                                 : English( G3 k, X, @2 t9 z, g
Default                                  : No1 V( H1 ?- C2 ~* Q
Forced                                   : No
% R3 f1 l% F# \* {5 r3 U# FOriginal source medium                   : Blu-ray' D% ~' {5 p7 c( _
5 A! ~$ m) a3 D$ _7 W
Text #6( r- n1 Z  b: y+ C8 y
ID                                       : 220 D- b* O: w8 T! _0 V
ID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
! T" a" R9 Y' t2 l' m- K' a" b: wFormat                                   : PGS
, B0 h4 d) ~. [" w' t" s2 bMuxing mode                              : zlib
1 `$ |, Q9 w/ U4 ]' ZCodec ID                                 : S_HDMV/PGS+ u& ~# j: J3 s
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 ?' q/ j, Z" t1 TDuration                                 : 2 h 11 min+ ~4 Y% a3 y( U( P+ T# H
Bit rate                                 : 19.3 kb/s' C2 H( F) `8 z( V6 P
Count of elements                        : 2164/ @$ V6 O2 j5 F' l' r
Stream size                              : 18.1 MiB (0%)0 z  P5 f0 J8 ^, ~6 O6 U
Language                                 : French
3 w1 Z: }' [& e% y9 z. _$ o: iDefault                                  : No
- W+ s. t# [" {: W( a3 K. rForced                                   : No
" L4 ]( a( U/ K# z9 e( s3 yOriginal source medium                   : Blu-ray
/ t  t0 x$ D1 @: i  \4 l* t1 l/ z1 o2 X  w
Text #7
  o/ X( V: H5 Z9 T) r2 zID                                       : 23
' Y! B0 W& F+ V) {ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)0 G* h% d9 {1 c  p# s
Format                                   : PGS, n5 f: }3 X5 M, t+ }
Muxing mode                              : zlib
5 l, B; ^# Y3 t- B& a4 R7 L& DCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- j' n& N& _! e6 N: N3 F1 G
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: d$ I7 C/ _. Z
Duration                                 : 2 h 11 min, E  b& m* p# b  B+ ?6 ?
Bit rate                                 : 21.3 kb/s
4 ]2 X- T4 z' v* T- |! xCount of elements                        : 2244
% \* j. ^: Q) Y9 Q5 f& b4 XStream size                              : 20.1 MiB (0%)
3 p1 ]! E) n% R' u  ~' SLanguage                                 : Spanish
. p: R* |" u' @Default                                  : No$ |( g3 u7 y0 i8 q
Forced                                   : No( \6 ]$ J: x& y; ?3 v$ b$ x% p; b
Original source medium                   : Blu-ray9 Y3 {) f2 a( u2 g

- a0 U8 f1 ]6 t) N/ N  A: n$ kText #8" u( l# |9 l7 l2 q+ n9 }& ?4 g
ID                                       : 24/ F- Z7 W# P. N: i7 q: B
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)  p* [: e& ]! E9 ]- F9 k; x8 d5 y$ ^
Format                                   : PGS
- H1 _% V) j# a3 {  DMuxing mode                              : zlib
. z- [! x, W2 L, @. WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS) I- ?% |- O; R9 {
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 V- V: ^1 V6 C8 U9 o- DDuration                                 : 2 h 11 min
1 y- w1 ~4 j+ `" ABit rate                                 : 21.7 kb/s- ~$ P4 |/ ?9 A+ k5 @
Count of elements                        : 2160
) i. Q4 x8 p3 y, B4 CStream size                              : 20.4 MiB (0%)% h1 j) N0 B5 {+ P/ I- Z" z% ]
Language                                 : German
" q: B: ^& `8 f! l$ f/ rDefault                                  : No! I; R# l! I- V% e) U
Forced                                   : No3 @+ P9 S! ^  J( j' y% I/ E
Original source medium                   : Blu-ray
1 k" Y3 P3 Q+ H) s# k/ \; `; u: o4 g
Text #9
) A/ S) U% u- g7 PID                                       : 257 w7 A6 g8 h% D0 [3 |' }* o
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4)* B' i8 ?% s+ r$ A, I# V: D8 Z
Format                                   : PGS9 Z( k2 H2 O) i9 v4 N
Muxing mode                              : zlib
4 o4 F4 Q8 s8 I+ i  g7 _% \1 ECodec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 W6 z! q, F& T( g, e& \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ C( u$ d5 m9 b0 w; JDuration                                 : 2 h 11 min0 a9 d+ j6 m& t" _  S9 {* b
Bit rate                                 : 23.2 kb/s( a3 P: A8 S, K
Count of elements                        : 2256
+ v0 X0 S, a3 ~Stream size                              : 21.8 MiB (0%)' O/ D& F1 Q3 O/ W' I8 @
Language                                 : Italian' ]* j6 g- F! ?. ^
Default                                  : No0 k+ x0 Y9 |. [4 ]; ^
Forced                                   : No
( B. ^# W5 g* h) O0 UOriginal source medium                   : Blu-ray9 ~/ d& S( O. o3 J

' ^  a8 u5 Q% {, I/ mText #105 k- T3 u4 [8 O" Z8 T! _$ a
ID                                       : 26
9 p( p: u! q% {5 m% F: SID in the original source medium         : 4773 (0x12A5): j$ Y+ o# x7 z9 G. S
Format                                   : PGS7 k* K( \3 k; p! L% H0 j3 E
Muxing mode                              : zlib. c# G5 e0 `$ u6 C7 c# d' K' Y3 D8 Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  G$ d0 K; N' JCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* a. S/ T% _3 UDuration                                 : 2 h 11 min7 ]( m. _' B0 N% N
Bit rate                                 : 17.5 kb/s$ F5 t8 I  {" d
Count of elements                        : 2122( H6 d% R3 d0 Y2 O% t+ W' Y3 p: y. h
Stream size                              : 16.4 MiB (0%)1 q/ R( g% Y7 F. v9 n) m/ B
Language                                 : Japanese/ I2 D& P9 ]$ u& r4 t: x
Default                                  : No
7 |8 M: |9 h4 C# gForced                                   : No
$ x( B) _, r1 H$ d( XOriginal source medium                   : Blu-ray
' H4 W4 ~" }! M' s, @* Y# ^& ~
' K9 X  u6 M; b) x$ VText #11% y6 a+ J7 i6 x# A1 z
ID                                       : 27, T/ J/ X" k: d% Q% n; b
ID in the original source medium         : 4774 (0x12A6)- \9 H- ~& N' G8 E. j' \) z5 Z: |8 P
Format                                   : PGS$ U* X, ?5 V% F- a! a# M
Muxing mode                              : zlib
+ x" m8 h. `) f. [0 |& ^: P; ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 Q9 T8 z- o2 y; `; a
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! ?1 b; l& T& J5 q7 DDuration                                 : 2 h 11 min
! g$ G2 E: w! [4 |0 ^( W: XBit rate                                 : 21.0 kb/s
4 Q. Z2 O& E; G7 X7 L3 sCount of elements                        : 1882& N, E& Q1 e/ h3 M# L! T9 n" r
Stream size                              : 19.7 MiB (0%)0 Q5 s3 M; d) y# r. ~1 I
Language                                 : Dutch( j" X0 }: `7 _
Default                                  : No
- O% i/ G0 v/ U) m' O% M3 ?Forced                                   : No
- S- X* S) D' N# N* Y9 Y% xOriginal source medium                   : Blu-ray- a( m  x3 H# L3 F* p
. r6 B# R* u9 Q# ]% s0 T- j
Text #12
* u2 {& [# K% U  I; tID                                       : 28
- b0 s( w; w9 _: f( TID in the original source medium         : 4775 (0x12A7)- ?( h7 W& |! V7 G6 F
Format                                   : PGS
' z: ^) b0 a7 |! H# r  nMuxing mode                              : zlib
1 E; h% X% c! {' D8 X2 U7 ?" H% PCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
- t" y. f$ c- @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ ], G% E+ ]8 y
Duration                                 : 2 h 11 min+ x# |/ Q! C2 M5 e
Bit rate                                 : 19.4 kb/s
+ m. T0 A6 _+ j  J3 v& Q6 HCount of elements                        : 15961 q) m; ^$ ^7 s' u. L: M3 Z% q, P
Stream size                              : 18.3 MiB (0%)
2 A: F* u" h' _Language                                 : Danish
/ J& Z# J; V% k( wDefault                                  : No+ [5 h$ `% m+ v2 S  Q
Forced                                   : No
7 A& b3 @) Z* x. a: OOriginal source medium                   : Blu-ray
3 L! n+ j1 ?; e7 N* k3 l! w: ?& s# X) f" \5 F8 j9 s! N
Text #13
# N, g0 t: `$ w6 Q' G6 d. B# ?ID                                       : 29
& `& @8 v" ~" @% UID in the original source medium         : 4776 (0x12A8)
! _9 T0 H% D, t0 _( j, O! ?4 L7 SFormat                                   : PGS# i% h& g! w3 y$ e
Muxing mode                              : zlib
0 N4 z5 E( v, p; }4 {Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. U. S3 S1 ?% K* P
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 I- G) [5 I6 R4 ~Duration                                 : 2 h 11 min- K" L, m! m/ R$ q
Bit rate                                 : 23.1 kb/s- C" g7 u- J/ ]8 ~
Count of elements                        : 2252
9 c- ~7 r8 s$ t4 E4 |# }7 @6 _Stream size                              : 21.7 MiB (0%)" J# O5 Z$ a( ~: I
Language                                 : Finnish; e2 {/ ]$ O$ T2 Q- @1 Y
Default                                  : No, o- Q8 V  J. F# J" r
Forced                                   : No( z0 J4 m7 m8 j( B% `1 d- x" ?
Original source medium                   : Blu-ray" z9 B. I3 V5 s5 u; }& J" h

/ u' x; m9 Q% S& o9 }, P' VText #14
; J: T) h; _/ Z! S6 C% T. Y$ `! u' t1 `, aID                                       : 30
8 N8 L& e. u. U. E( vID in the original source medium         : 4777 (0x12A9)
0 G+ Y$ g, O2 t9 D5 @1 J& b% x" oFormat                                   : PGS# Q0 N! S. X; @* O& h
Muxing mode                              : zlib7 I( ^( {, m% T: L, M
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ F. f  ?& Q" o5 ?" A+ F4 V! [
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- O3 f6 ]$ ]$ {/ F! I4 ZDuration                                 : 2 h 11 min
3 v% `. Y+ L9 t- cBit rate                                 : 20.6 kb/s
/ e" b5 Q& A6 W, B& DCount of elements                        : 2266
" Q7 }* R( Q# OStream size                              : 19.4 MiB (0%)% @) ?+ r; u6 W4 ]0 r) \5 `
Language                                 : Norwegian" T) T0 [; P0 \. m, n0 s
Default                                  : No. f1 h% ^: B1 J# l8 {/ s
Forced                                   : No
0 [8 v  v1 l; G# J+ [: aOriginal source medium                   : Blu-ray
/ s& Z6 i1 E9 h( i+ \: m9 V- _; z7 G1 U' D2 S* L5 P& F9 H
Text #15
1 W6 Y) r1 r9 X% N/ h& |ID                                       : 310 y% M9 n$ R4 }" V- Y( \4 ~; @
ID in the original source medium         : 4778 (0x12AA)1 ]- y! T8 l+ ~5 o) @
Format                                   : PGS$ \% v5 L5 q6 H* y
Muxing mode                              : zlib. G" m) t1 ^% L8 ]
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
% h/ ?: X+ T8 J2 p' KCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 J. ]) u( z; ]' Q: G2 p0 a
Duration                                 : 2 h 11 min
0 U' I) g* J0 P3 J( _Bit rate                                 : 18.5 kb/s
8 |6 V* k9 O& i; O6 ICount of elements                        : 17082 s. l( E* |/ t
Stream size                              : 17.3 MiB (0%)! U" l, H8 }& E3 r
Language                                 : Swedish
, W! f: r( j6 F$ mDefault                                  : No8 Z% u; W% {' [# `; u- x
Forced                                   : No6 A& A  l0 W% T4 p1 r# \
Original source medium                   : Blu-ray
" V4 s, K$ ?" v$ o. O
" n" K- w) L5 z" ~& U* L) hText #168 v4 u, ?6 @4 x4 y: M' ]- @
ID                                       : 322 U8 k1 j, |# {0 _+ `( a$ z
ID in the original source medium         : 4779 (0x12AB)8 v5 B( e! ?6 L( Y5 s1 V, e& ?# r
Format                                   : PGS
4 f- ~- j; W# R, i( K& b' IMuxing mode                              : zlib
" |' g6 C& E+ I% M8 x$ \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
, j% \5 F1 d! x! I$ WCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 T% ?8 ]5 P2 d; u
Duration                                 : 1 h 55 min
. c. Y! h5 K5 y( ?7 fBit rate                                 : 3 776 b/s4 c8 V! p- l, Z$ m' ]
Count of elements                        : 376
. Y1 O! N* i+ T  H! vStream size                              : 3.13 MiB (0%)' ~4 T* {! [( \- ]# Y9 `
Title                                    : FORCED* i; z5 @7 r- C: c# ^
Language                                 : English7 I( R4 y5 r. C  M- U  b
Default                                  : No
6 x. Z" B8 e0 M+ [, r2 HForced                                   : No; c8 p& K) O' U; E
Original source medium                   : Blu-ray
$ _0 m1 f+ B! U  G; w- n$ F) E' L% t* m
Text #17+ g: U. y, U  g6 l
ID                                       : 334 h- Z; K1 M/ u* y3 T, x. R
ID in the original source medium         : 4780 (0x12AC)
' L( O5 J6 E# t2 ?& V" a. BFormat                                   : PGS
* X, a; Y% b% F$ j) ?Muxing mode                              : zlib
9 y# G; h, x$ k; sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
6 k4 U) L- Y  U5 [6 ZCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ d* D7 h: f( o5 y
Duration                                 : 2 h 11 min' P0 B, a/ e1 d/ _8 c) W  N
Bit rate                                 : 3 232 b/s; R0 ~% m' x5 b: @' s
Count of elements                        : 390
( @2 r+ D# U- S& k( I+ T& zStream size                              : 3.04 MiB (0%)
( C6 m7 z% F3 Y( r! k% U& QTitle                                    : FORCED
/ h6 \8 G3 \& F5 x( |# N) dLanguage                                 : French5 B* ~+ A4 e9 ?$ R2 }
Default                                  : No" s- g; u6 `4 J" D( P/ G7 _/ r0 R3 Z
Forced                                   : No
3 k' u; _6 }6 @Original source medium                   : Blu-ray2 s+ O* X6 u& I7 B0 @
! s# J, J. I  z1 d" u6 {- l4 g
Text #186 M  N+ c' e) x0 p9 R" L2 t
ID                                       : 342 ?! }# A( }! ]
ID in the original source medium         : 4781 (0x12AD): |* s, \5 ]& p! A& d/ u/ z
Format                                   : PGS
- D# q- g' P- c- [' _: s3 H! e' vMuxing mode                              : zlib( {+ g2 H6 g# }+ j( Y5 q
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 p( u" }) W& z+ MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% G8 a7 r" _' y0 IDuration                                 : 2 h 11 min
1 P2 G! K" |; k( o' c9 \Bit rate                                 : 3 508 b/s
) L5 s0 B7 X) t6 y: F6 \Count of elements                        : 3804 c; b% c! v- q: S7 H
Stream size                              : 3.30 MiB (0%)
7 W8 Y% f2 I8 K3 HTitle                                    : FORCED
) v# ~  L- u' g: O. iLanguage                                 : Spanish
: k! `$ `: O- l7 w( R2 mDefault                                  : No
( c* u% j4 j+ `! gForced                                   : No# `' M3 d: G8 A4 M, o$ ]6 P
Original source medium                   : Blu-ray" s/ o. }1 p' D& E" G

/ f$ K/ D9 ]& j! C. n) E: nText #19/ R" c' F; W. `' p$ Y8 R
ID                                       : 35, q0 o" f$ r7 P# t, Z& g, Z
ID in the original source medium         : 4782 (0x12AE)
' ]8 s: `+ a. ?Format                                   : PGS
1 |& C6 J7 r5 L5 x- _. U; R2 ^Muxing mode                              : zlib/ a( O0 T1 l! \* q( S) W
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 y0 B) E& h' m9 u5 E
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs1 l7 `2 C$ w  _0 ?1 y7 v0 p
Duration                                 : 2 h 11 min
6 k' }1 d! Y7 X2 p, P+ oBit rate                                 : 3 713 b/s& t6 F3 F. ?0 d
Count of elements                        : 374# }7 f( S7 \: M7 ~# g* D
Stream size                              : 3.49 MiB (0%)
2 r: S8 J+ G% I4 ^2 C! p, V+ lTitle                                    : FORCED( d1 @2 G5 }9 p' ]; u% F
Language                                 : German
- T; M& J3 ~! B/ W3 @Default                                  : No$ R1 d3 X4 \2 ]* j4 @7 C% }
Forced                                   : No
) @7 B8 d0 `/ ?  n0 W- wOriginal source medium                   : Blu-ray
2 ]4 ]0 U$ a: @7 F
0 `' a  h; @) Z1 j8 {; E% @1 A5 ~Text #20+ D& G" L7 g" y9 F: `( _+ V
ID                                       : 36/ d: N# L+ L+ Z8 ~
ID in the original source medium         : 4783 (0x12AF)% p% C0 ?2 t/ X/ B
Format                                   : PGS) l& k# D  Q* K2 x9 G" y: |. @
Muxing mode                              : zlib' x0 E3 l# W. a1 [. |' @2 z% L9 z: n2 p
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS+ ?0 f( {( ?6 Q/ Z; H* ^1 n2 Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% s) l' k" r$ _) m8 b' }
Duration                                 : 2 h 11 min
2 U9 R; b# A& I0 A. A5 n% jBit rate                                 : 3 487 b/s
2 c; ]: A' \  C  }5 H' l1 JCount of elements                        : 384* h; O0 x& k) k( N$ f/ K
Stream size                              : 3.28 MiB (0%)
3 X5 @  g$ _1 dTitle                                    : FORCED9 l3 {+ T6 j' ]! _
Language                                 : Italian
7 `, e+ ^1 f) A. z' r5 z1 kDefault                                  : No
0 D/ k7 ^# @1 f- y% \- Y" \! ?Forced                                   : No# x5 b9 A+ W' [! z$ q' M4 J. B' j
Original source medium                   : Blu-ray- A+ X4 c2 F1 S/ `) V6 [- O

3 @# p+ }- C, O1 qText #213 H0 r( x0 r+ o  m; l
ID                                       : 374 O* u8 ]8 n7 D0 l: |
ID in the original source medium         : 4784 (0x12B0)0 Z) d& p/ x! O1 e
Format                                   : PGS6 C- T9 D- R; ~( ]- ?5 P7 ]. E
Muxing mode                              : zlib
2 a, r8 L" U; I# v( BCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ m0 u/ M, \8 S7 |7 E3 W" i# JCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: m3 Y$ i  W3 n$ r
Duration                                 : 2 h 9 min/ s" h' U; q  ]+ B$ ^6 v! t$ y' H: w
Bit rate                                 : 3 059 b/s/ m$ p( \& w; g( }3 n, i2 w, q
Count of elements                        : 3504 |, l6 }1 b0 s/ A2 \7 m
Stream size                              : 2.83 MiB (0%)% N: S; B: `- Q: G5 Y7 E
Title                                    : FORCED
/ }! Q* r0 }; u0 c0 y5 ?Language                                 : Japanese
( y8 h3 ~1 D: q5 e7 B: ~) {8 oDefault                                  : No9 |3 K# @7 G0 s5 m0 \
Forced                                   : No
" A4 Y5 N) G6 F: U1 i! }" t- \Original source medium                   : Blu-ray3 P/ W  w1 C* Y
& m! o  R+ o- W/ N( e1 a
Menu
" S0 h4 p" S& X+ I2 H7 e00:00:00.000                             : en:Chapter 01/ Q: \0 q: i4 I( w
00:03:52.857                             : en:Chapter 02, j) f/ P+ }; n, f
00:09:28.985                             : en:Chapter 03
; r+ S6 k2 {: l) Z) I5 Q1 u6 }00:16:17.184                             : en:Chapter 04( t- i4 K( m  ?1 X; o$ K' G* t( f
00:22:47.491                             : en:Chapter 05" c# k% r% ~5 R/ Y3 h+ Q0 `
00:31:59.667                             : en:Chapter 064 |% y  E9 V, \! V4 I
00:42:49.483                             : en:Chapter 07
+ n1 B; S4 e" ?: H0 y$ I7 f00:52:21.054                             : en:Chapter 086 J3 E0 }8 c% E; n, M1 l
00:56:51.324                             : en:Chapter 09! ~& l) q7 I# b' g
01:00:35.006                             : en:Chapter 102 p& u/ m9 o* M6 |  e% k$ I/ e
01:08:46.122                             : en:Chapter 11
# _9 A2 F; V1 {% _* Z+ N8 y8 @6 [# l01:15:55.050                             : en:Chapter 12
5 c9 I2 b& N1 ?. r- ^6 F! b8 z01:19:51.286                             : en:Chapter 13
: l, V4 B! R) e# ]" i- X3 \; B8 W01:29:49.675                             : en:Chapter 14
; e& F8 W  D1 f; t$ y01:36:45.800                             : en:Chapter 15
$ b1 o2 Q! I$ x9 B01:47:00.622                             : en:Chapter 16, @& S2 j2 r% H2 i1 E* O
01:55:25.293                             : en:Chapter 17
( g; i" V9 \) U% B02:00:07.241                             : en:Chapter 18) X- o$ v# ?( D3 i% r, T
02:01:46.132                             : en:Chapter 19
- V( D) T  ]; M  `. d3 ~02:04:08.858                             : en:Chapter 20
# j: n; K- P& e  t) u02:10:39.248                             : en:Chapter 213 T; E- u1 g9 R% d/ _- p. N, i

2 Z4 q) Q$ k$ [Video: 1080p bluray Audio: 2160p UHD bluray
Shang-Shang-Chi.And.The.Legend.Of.The.Ten.Rings.2021.1080p.BluRaycd.REMUX.AVC.DTS-HD.MA.7.1-FGT   \# M# e6 a3 l- O! D

* Y$ R8 W' a  t& v; k8 M) w; \- kVideo: m5 Q5 v+ j4 t, T+ z
ID                                       : 1
1 a6 |) @! |! g% t' |3 w& cID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
3 e: ]& G8 v! ]% vFormat                                   : AVC
- q, f  k) F/ T; ]6 @! ]) `Format/Info                              : Advanced Video Codec
7 S# E0 a7 [. U1 m6 TFormat profile                           : [email protected]; d: O& Y6 O% O/ T! N" m: W; v
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames' g5 z# Z; H4 f" ]7 e) p7 ?
Format settings, CABAC                   : Yes
$ i/ [2 n; L+ V+ h) M$ iFormat settings, Reference frames        : 4 frames
) Y9 c6 X3 u6 U) Q; hCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC9 T; p! b4 ]7 |- @6 U- @
Duration                                 : 2 h 12 min0 \3 }6 X4 @' k
Bit rate mode                            : Variable2 j* n' Z7 L( z/ w
Bit rate                                 : 30.1 Mb/s
# G: J+ }( H' r& tMaximum bit rate                         : 34.9 Mb/s' @$ b* T1 ?$ f1 J7 o7 j1 d
Width                                    : 1 920 pixels0 k. j# {' V$ u3 B
Height                                   : 1 080 pixels3 e, T: S! D) m3 u+ M+ f3 e
Display aspect ratio                     : 16:9) w  q% Z2 W7 N3 f, O6 r
Frame rate mode                          : Constant8 \- O3 ]- E1 w7 O/ X& x- ^0 Y; [
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
3 u6 x, s- y- _3 P' z) t8 m( h& fColor space                              : YUV/ i! o4 _5 T. I. i9 n% B# s
Chroma subsampling                       : 4:2:0
5 |! V% f' ^( [* G0 a& w' LBit depth                                : 8 bits/ o) f; A1 S! o: d9 C# {0 R
Scan type                                : Progressive9 f4 g  X9 X# r8 B: W! Z
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.605
/ C6 R! X  w( t; E( tStream size                              : 27.8 GiB (77%)
9 L8 D5 R! W* ], ]/ U) pLanguage                                 : English
; V4 t4 Q) N) e$ I4 V+ yDefault                                  : No
" M! O5 P4 b, ?' \Forced                                   : No/ z4 F2 G( U6 K3 [3 Y
Original source medium                   : Blu-ray
& y3 M5 O- i1 F2 M6 V, ]) @) z: s* |- M1 O+ V: v
Audio #11 c8 u  ]! f. a9 w
ID                                       : 2
# |, [! ]2 Z  x4 N1 \ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
# O$ {, g7 w  B3 ?, v% [Format                                   : DTS XLL8 D- C& I1 H6 I; T1 T  i
Format/Info                              : Digital Theater Systems
9 c9 g9 R, I$ c4 _: H  e* W) FCommercial name                          : DTS-HD Master Audio* F, _$ |& O# n. y
Codec ID                                 : A_DTS: O( l4 \" t! W1 O" O( R4 L- l) L
Duration                                 : 2 h 12 min
  t7 U0 ~5 m5 M2 LBit rate mode                            : Variable* Y& a) _  w* w' Q2 n6 k% b
Bit rate                                 : 4 763 kb/s
7 E. f8 w" o7 G4 ^0 W0 iChannel(s)                               : 8 channels2 L& m! p/ Q: D5 [) ^
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss
, ?& k* ?1 @1 U) A2 B) j! [$ NSampling rate                            : 48.0 kHz; z) I1 G  E% ~3 ~3 D) W0 r4 F
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)2 H: ]8 @" \" w* g
Bit depth                                : 24 bits
; B9 i! U" [! e) `5 vCompression mode                         : Lossless" l2 n3 m# T8 W: r" k, c
Stream size                              : 4.40 GiB (12%)- l9 n3 ^7 Y/ A
Title                                    : Surround 7.13 Q# i. j* r# Z% Y0 m% @* j6 u
Language                                 : English# d7 T- q$ \" `1 O* {7 L
Default                                  : Yes1 Y9 d2 j9 u# Q+ `& L8 r, L
Forced                                   : No. q( B2 v2 p% Z* Y2 `
Original source medium                   : Blu-ray
8 ^+ v# h# p# j; E" [" ?2 n( o, u; a1 X7 R. M" S& Q; l2 j4 {
Audio #2
; `. h6 V, H$ a3 m2 b3 ?ID                                       : 37 l( T* b2 H8 C
Format                                   : AC-3
/ ^# B) V2 B/ u# |  MFormat/Info                              : Audio Coding 30 I: B& q* y; G/ i5 o8 K
Commercial name                          : Dolby Digital
2 {+ O) r! e2 g! U+ F' ~: A9 c! uCodec ID                                 : A_AC37 L) _; D, H6 z
Duration                                 : 2 h 12 min& n9 D# y: ~/ p3 x
Bit rate mode                            : Constant3 Q  s! W' X8 K$ U* K
Bit rate                                 : 640 kb/s4 X2 ^) F3 s- b
Channel(s)                               : 6 channels4 t4 X% H! d* H8 p& j2 ~, a
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs! g7 K. b$ K% b
Sampling rate                            : 48.0 kHz  L+ L) E/ Z: |& e
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
' t3 c) t. s4 N; @3 }" E+ jCompression mode                         : Lossy2 D/ y" L+ t6 p7 t7 u, I3 J
Stream size                              : 606 MiB (2%)
5 o6 C) Y0 c) q* c$ oTitle                                    : Surround 5.1( M$ j  p0 y+ \: v8 V" |3 ~7 c( ^
Language                                 : English2 _7 @) L; S! S. X
Service kind                             : Complete Main! J# N3 O; Y, \- p1 o& o
Default                                  : Yes+ S( a& ~% D1 j
Forced                                   : No5 Z; N# _4 z5 Z6 d- C

2 F& v. M: `+ X8 s1 J1 LAudio #3
8 T+ J/ Z$ |8 J7 z6 K/ [ID                                       : 49 L& l) [! a% k( O+ w
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
9 w2 T: o% a+ A- kFormat                                   : AC-30 W; C' M+ e& [0 l% c4 T- m) f9 O
Format/Info                              : Audio Coding 31 Z$ ^  O! |* c! E6 b6 I7 q' `
Commercial name                          : Dolby Digital$ e# x8 |+ i& Z- W$ Q# Q' w* l
Codec ID                                 : A_AC30 U3 G& w: O* ^% x2 F; X- P6 D1 C5 H
Duration                                 : 2 h 12 min
- N0 n: z$ N+ N, ]0 aBit rate mode                            : Constant
. A( h6 m( x0 S0 k" {' I& pBit rate                                 : 320 kb/s
- \7 Z, L! X5 C' p, i  n4 ~Channel(s)                               : 2 channels
+ `1 @9 b& x4 r$ A# U, ]Channel layout                           : L R9 }7 d2 r' X* E2 t: O
Sampling rate                            : 48.0 kHz
0 H) X, @# N' \. v: kFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)$ j1 ~( B9 t% Z  J# Y. X3 n
Compression mode                         : Lossy7 W( k/ P: G5 _
Stream size                              : 303 MiB (1%)/ h6 ^/ v/ f* h: S8 [3 H
Title                                    : Stereo
0 i7 G+ N/ f# h( J  G+ [0 _  M7 g/ jLanguage                                 : English
1 L1 M+ B5 ?, |6 d8 C* zService kind                             : Complete Main  G( G$ J! r. t* A, f
Default                                  : No
( ]* A  G; b1 g, j3 KForced                                   : No
5 Q: A4 x3 S& r& D( ~Original source medium                   : Blu-ray
; S8 @; `. F. x' r4 q! P' I7 u: j9 Z$ j7 D& M, W+ k( |
Audio #4! b5 ~  x  g; y9 O% o
ID                                       : 54 J9 C8 [  N+ [3 D! h
Format                                   : E-AC-3! p/ `, x% U1 o4 j% Y* z- a
Format/Info                              : Enhanced AC-36 O+ p) A* @- a- K1 q$ P" Y$ a- h
Commercial name                          : Dolby Digital Plus' I+ p5 a4 T! }3 ?6 I# n  T
Format profile                           : Blu-ray Disc) R! S. c1 Y5 s, A) h2 U
Codec ID                                 : A_EAC34 [" K& }- I, a+ T
Duration                                 : 2 h 12 min6 J2 |! N( W0 R! H6 H! }
Bit rate mode                            : Constant
; p: G! J& X. X0 r2 B$ V( TBit rate                                 : 896 kb/s7 x) X% l: v; z, m/ `" D
Channel(s)                               : 8 channels# x) H% B/ ^$ _( c: Y
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
5 d' K& F8 Z6 Z' T9 a! ~/ aSampling rate                            : 48.0 kHz$ Y& G8 s( z* @6 D! J% f% }# x
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); u+ n5 F- N0 H1 E! t
Compression mode                         : Lossy( b$ c$ o, N1 G$ Z3 ?; z* J( h: t
Stream size                              : 848 MiB (2%)
- _& _; d8 N' j; O2 o' {/ r4 X3 l6 lTitle                                    : Surround 7.11 f; z( I7 w9 B5 j: J6 W/ y
Language                                 : French
$ \) c9 R. D; I* h" ^: s2 S0 VService kind                             : Complete Main
. z( P) j/ `9 c/ |1 EDefault                                  : No
- f( I7 O) {. M; ?, a+ iForced                                   : No
$ q5 q( N8 }1 q# U' d, [6 J' V& {# R% K3 Z
Audio #5) M6 W. t7 y: i1 A1 e/ T; j
ID                                       : 6% |4 Y4 E# P% z0 B- E; i7 z4 V0 D* c
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)" h! P) Y1 }3 g$ j0 P0 E3 w
Format                                   : AC-33 {1 Z2 M7 A4 t7 |. f
Format/Info                              : Audio Coding 3
0 R8 t0 U2 s. y. J7 _# LCommercial name                          : Dolby Digital3 c+ Y! Y2 i* R  }9 [
Codec ID                                 : A_AC3& X$ K* B! A  Q, J- l
Duration                                 : 2 h 12 min
/ F1 H: P& T  A& hBit rate mode                            : Constant9 J% N, o* K6 v# m' s. }/ R& F
Bit rate                                 : 512 kb/s
: W4 I; `6 G% h' K' p0 [Channel(s)                               : 6 channels
5 M' V3 r6 w& S2 d6 x, c8 WChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs1 Q& E8 u6 N+ K
Sampling rate                            : 48.0 kHz
  M2 t. |* s4 NFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)' S( Y  a( i( b( Y
Compression mode                         : Lossy
% {' Y4 \( `' E9 Y+ GStream size                              : 485 MiB (1%)2 I  @( q6 E7 T2 F4 E
Title                                    : Surround 5.1
6 l9 y/ Z* n4 m- l  D$ DLanguage                                 : French
8 h' g: n7 B6 J: m% B5 h% cService kind                             : Complete Main! m# Y4 w" K( @; o" g  f
Default                                  : No
% H7 ?9 a7 t# @  y* f- m% N: hForced                                   : No6 d3 i  r) C' z+ I7 |9 X2 e. a; h3 m
Original source medium                   : Blu-ray
; n  b7 M" l# m, G( v
4 B5 T' Z6 y! R( Z4 Q7 a3 ^Audio #6$ m$ z* |8 Y% E) P7 h# M. w
ID                                       : 7
# c3 V# z9 I  K8 \3 ]Format                                   : E-AC-3  ?# r' i; Z  i* M
Format/Info                              : Enhanced AC-31 [+ P# ]0 `+ ~6 [, `. C
Commercial name                          : Dolby Digital Plus
/ |3 Y  A; R2 U; S/ Z& t$ E& R. U, {Format profile                           : Blu-ray Disc* ~* c+ S$ ^; \' r8 c6 K. l- y8 i
Codec ID                                 : A_EAC31 _; k- D$ o( z' m0 p
Duration                                 : 2 h 12 min
3 X) n0 [4 u) s$ X2 F, z7 L: cBit rate mode                            : Constant
2 A( V4 {% t6 C0 G% [2 `Bit rate                                 : 896 kb/s. J0 \8 b9 c$ `7 n- K; k. n
Channel(s)                               : 8 channels
; f0 ]0 c+ y  D! b# U. o6 G1 p/ sChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
, ^* A& l, D) B4 L1 ~% DSampling rate                            : 48.0 kHz8 q% b' G, s# e& q6 V* L0 N
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF); I" J+ V. r/ V' t: J- j: b
Compression mode                         : Lossy
/ ?* i, u" C# e& v2 zStream size                              : 848 MiB (2%)) e' Y: k4 v7 O9 v9 F' N# G/ q
Title                                    : Surround 7.1
' }' Q" V6 o  N+ U, k9 YLanguage                                 : German
( Z  X4 Q6 y. s+ R# g1 T4 j* ~: @6 iService kind                             : Complete Main
( \9 j* Z) l& jDefault                                  : No$ t! P% Z) i1 B6 Z. e% k
Forced                                   : No
, k2 Y! X4 G/ \( J2 ?9 D1 A2 ~9 a- y
Audio #7
5 @! B3 J. E- L5 eID                                       : 89 h$ @* @$ g7 E- p$ U0 c2 G
ID in the original source medium         : 4355 (0x1103): A% X- ~  R+ ]$ R+ V5 N
Format                                   : AC-3
& f' c0 F1 j. y6 u& T8 ^( nFormat/Info                              : Audio Coding 3" T- B. t/ J( l6 L! Q
Commercial name                          : Dolby Digital2 [' q# C" U' p8 e% y* C! R6 u
Codec ID                                 : A_AC3
, d3 S6 Q, `4 E: n& T3 [3 \) S7 K& CDuration                                 : 2 h 12 min
2 w  a8 L! j  G9 [Bit rate mode                            : Constant
6 S* R; V3 q9 i5 i0 d% lBit rate                                 : 512 kb/s/ h3 K. Y, M9 ~) k4 p$ k  X
Channel(s)                               : 6 channels
) O4 B" C& s2 {, \! u* y3 z8 T# `Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs: L+ @5 @7 [" L
Sampling rate                            : 48.0 kHz
7 T% d% w' u% ]Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)) p' c; J7 l, b6 g
Compression mode                         : Lossy1 m  b! T6 u' S8 y( Q
Stream size                              : 485 MiB (1%)
. y# X4 `. M+ Q; ^Title                                    : Surround 5.1& C* Y8 V( B5 b" \" r. ?" U
Language                                 : German+ k! y: X  L3 A( m
Service kind                             : Complete Main0 H$ U+ S- a/ E1 J( q# [
Default                                  : No& ?9 _$ a/ D+ [4 N
Forced                                   : No
& p8 x. E' e% j  B- G/ l, UOriginal source medium                   : Blu-ray
) V  ?/ Y  v, Z$ N2 ^* r6 c' \" u! V7 z% Z& n2 d
Audio #8
4 R' g& Z, J! C7 d( u! D- Z6 zID                                       : 9
6 H1 x/ ]0 B9 @ID in the original source medium         : 4356 (0x1104)
# O. X8 G; e0 H4 OFormat                                   : AC-3
9 U; |: w( h0 V( bFormat/Info                              : Audio Coding 39 [6 Q* h; S  A1 N
Commercial name                          : Dolby Digital; ?2 A4 x4 Q# U) K8 `! Y6 k) e+ z, Z
Codec ID                                 : A_AC3
4 [5 z% v5 j# ?! iDuration                                 : 2 h 12 min
7 m5 w" r# ]  C! b) W1 v2 i7 tBit rate mode                            : Constant1 d8 p' I; d' t" S3 b9 i7 f2 K7 V
Bit rate                                 : 192 kb/s) K* |% T$ c) e* M* q( Z# Z6 `
Channel(s)                               : 2 channels1 W( a: ]- j) L" V$ W8 p5 M; A
Channel layout                           : L R
- l* B' u* e- ?0 I# ^1 u& ^/ u; z( dSampling rate                            : 48.0 kHz" Y- {( K6 B9 a# g: }7 n: i
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
4 ]0 U+ V) s" \# N! O$ ?  GCompression mode                         : Lossy4 E4 U; f/ `0 q
Stream size                              : 182 MiB (0%)- X# ?0 z& `- e0 G. k2 U* c
Title                                    : Stereo
$ G" {  v5 j. |9 \Language                                 : English: v9 L  e  w) q7 t2 r- c/ g7 _: z
Service kind                             : Complete Main1 a% G" n9 A, t
Default                                  : No
' m' E1 V( A# B. }Forced                                   : No
1 w3 Y4 i  P" n; f2 nOriginal source medium                   : Blu-ray0 Y7 g% b. D. O9 K' M
  R; i2 E9 v, Q2 B# _6 G
Text #1
( _! s3 b5 N& d( WID                                       : 10' j- n4 k2 p3 t! \" a- W9 J
Format                                   : UTF-8, q: U0 k7 F9 b/ T$ Y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 V8 K, K/ T4 b# {1 ]. H4 O3 pCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 C% n% _9 j- a2 F  ~: X- q0 B
Duration                                 : 1 h 55 min
0 P; g3 I; ^8 i) a& SBit rate                                 : 5 b/s
. o# d1 f+ i6 V4 x0 ?. y  E* t9 }Count of elements                        : 188
- _1 ]) I+ s" U  B. J! a' n* {Stream size                              : 4.98 KiB (0%)/ L( G) X# I  `2 l' k
Title                                    : English Forced
: P% Q- Y# A; R! xLanguage                                 : English
# I) H' i. M& {Default                                  : No) x" s7 M6 Q9 |0 c( c+ R) N9 [
Forced                                   : No
) ?" ?4 d4 Y+ i! B9 A- z0 C
- b/ n2 A; U( R# Z- RText #2! _( O3 R: {7 ]& C
ID                                       : 116 m; T; ~" A1 E& u2 s9 y
Format                                   : UTF-8
5 x) w5 t) C8 k1 x, u- TCodec ID                                 : S_TEXT/UTF88 Q6 d& W3 B9 `0 s& Y: W2 [% ?/ A" e
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text6 d8 ^9 \$ z  C! K: G( o/ A
Duration                                 : 2 h 10 min  Y8 H9 v) `/ u- }1 W/ a
Bit rate                                 : 39 b/s' C4 R$ T% N. a$ Z' Q) h- ^
Count of elements                        : 13036 V$ P# q1 b9 R4 H$ b8 m
Stream size                              : 37.6 KiB (0%)
" @7 Q$ y. @) l8 cTitle                                    : English. ^. j# V+ v- J1 B. _
Language                                 : English! J# x7 x- |8 E7 x
Default                                  : No
8 x& m6 l7 [) {Forced                                   : No
" h7 ~' i+ E* b* c' P8 l8 U' K* q. G! @& T" X( n% t
Text #3- i) t9 e* O; {5 D3 A
ID                                       : 12
# N+ r4 d" v" u8 P8 I6 G7 WFormat                                   : UTF-8! C3 z1 ]1 @6 f  f& i/ y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! M! d4 i* D; vCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text3 u# Z, k" Y  b; Q! W! P9 H
Duration                                 : 2 h 11 min( L# |7 e. S! |0 l7 {7 Y
Bit rate                                 : 52 b/s: ?- t6 X* m/ D- i
Count of elements                        : 18539 f9 D. B8 l) A* B3 Q  |
Stream size                              : 50.0 KiB (0%)2 I( G# Z2 _( w  I' C
Title                                    : English SDH
1 L; P' _* k0 v( h& _Language                                 : English! h, E  b* G$ A1 F) W
Default                                  : No
3 U: B! L; ~  u6 V6 M- wForced                                   : No- d  \" }  f& Q# G

7 Z' t6 ^' y7 b0 Y3 b0 @Text #4
$ `% r) m7 `. I0 L# \2 WID                                       : 13
4 m) u: f, D0 pFormat                                   : UTF-8& ~" d6 W9 I2 U: Y& O3 F  r8 W1 i
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ G. G/ z6 P, ~% x
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" \0 @# j1 Z" g) d
Duration                                 : 2 h 12 min0 O  g; s8 _8 W
Bit rate                                 : 95 b/s; c4 P2 |! O- m  ~" z7 b
Count of elements                        : 20176 h2 q" b& m1 g' f
Stream size                              : 92.4 KiB (0%)
; @3 ~6 i9 Y. D; ^8 q! ~9 O0 mTitle                                    : English Commentary- S# b3 e% r! x; I
Language                                 : English! X9 E& z; T/ h. u4 R5 _" T! l
Default                                  : No) R0 p6 I. o4 h& f/ g
Forced                                   : No, j# n  ]8 C* K$ Z8 L. r
+ m1 u  q! E, ?8 ~% @7 L
Text #5- Z' Z* E* E* t/ C
ID                                       : 144 J4 q+ g9 E# x9 N" |
ID in the original source medium         : 4608 (0x1200)7 x! w2 ^4 X8 Z: x
Format                                   : PGS9 X: t0 T* z' f# z3 h' ?# P( Y- b
Muxing mode                              : zlib2 s$ {  K& ~- B- t( @1 n+ s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 h% Z. \4 ]; g/ T. hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: ~' X3 [/ J6 D' H& NDuration                                 : 2 h 11 min5 j+ _# w. c4 l: v
Bit rate                                 : 36.2 kb/s0 `0 D' M; ^7 e4 z6 K4 {9 l
Count of elements                        : 3706  m1 E# e. M4 j' X
Stream size                              : 33.9 MiB (0%)% q; Y7 {& C! }3 s' [
Language                                 : English  V0 h/ E+ E8 I3 Z& F
Default                                  : No
7 B, `8 b/ j* D( Z) J  JForced                                   : No
  Y: _7 K# ^0 H& f& DOriginal source medium                   : Blu-ray# `! M9 T* z/ {, k8 o
& g' T1 X7 Y  ^- Y; Y
Text #6) w0 I) E( {& ]5 }1 r
ID                                       : 15" E0 \3 T5 ]7 j' T7 Y4 \
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
! W; D/ f- d* U6 H  MFormat                                   : PGS% Z! C  ]6 m. u- D, v) u
Muxing mode                              : zlib
8 T4 k! d8 C/ ^$ n4 A1 YCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
: j# p* d" I9 p" c# g8 sCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
3 W6 M$ j, C+ ^- R8 VDuration                                 : 2 h 11 min
4 j2 L0 S1 R* l$ f* xBit rate                                 : 19.3 kb/s8 V% m- N) A8 V( W  `9 s& R% {
Count of elements                        : 2164
* Q0 Z: c* G* ~' s8 v! j$ e$ VStream size                              : 18.1 MiB (0%)
* ]! @0 t7 ~6 R! U. ]. D* ]( T: ]Language                                 : French
0 A* E2 Z0 P8 T5 dDefault                                  : No( O+ H" R8 E# ~! ^$ I+ b
Forced                                   : No& P$ J8 z# ?' R1 h
Original source medium                   : Blu-ray; E" _1 u8 w  [: ?
' B/ a/ y1 l! K8 b0 a. d
Text #7
# x, w/ [, J* s/ ]ID                                       : 16* T. [( X3 ^6 u7 t
ID in the original source medium         : 4610 (0x1202)% e5 U' P, c3 g, a
Format                                   : PGS1 j7 t% B4 }6 u
Muxing mode                              : zlib
9 U( q& `0 w) y& F# Q: WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
' V* X! t% D, M( U1 H: @; P# C6 ~Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! Y9 A4 p7 `; {1 U
Duration                                 : 2 h 11 min+ d! P6 ^- }) t" S$ O8 u$ p0 k
Bit rate                                 : 21.8 kb/s
3 R( {8 T. k$ Y/ l. Y$ s; cCount of elements                        : 2160' ~. K. Q8 w( l- P
Stream size                              : 20.5 MiB (0%)0 y5 \1 g7 d2 ~5 B) l6 K
Language                                 : German
: G$ M3 d9 Q( v- ^0 O* c0 kDefault                                  : No
8 k3 d9 k9 `; {; q- qForced                                   : No
. f" Q7 d& v' l: \. x% \; cOriginal source medium                   : Blu-ray
/ G2 ?7 x2 G$ d: U5 Q3 C8 q$ G1 X$ z! U, ]
Text #8
- m! i9 D2 T6 ~) kID                                       : 17: \; ?8 o  ~# q* x8 R- I
ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)8 [/ y, i5 }% K$ j  E+ P8 _, P" F
Format                                   : PGS
0 X: u' r7 W2 X& i8 bMuxing mode                              : zlib
2 b! |- y6 H' L; J, l# QCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
1 w- B1 M! f$ g1 f5 rCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 X; ?# }. p' F) o1 s' t. _Duration                                 : 2 h 11 min
8 a7 c. A+ o3 |1 W  hBit rate                                 : 21.2 kb/s
( C2 G4 D# {; R- B& W% P) [9 ^Count of elements                        : 1882- j& k. w+ N) T: _- O0 d
Stream size                              : 19.9 MiB (0%)
/ t. U4 L/ p7 }% nLanguage                                 : Dutch
7 K% W; L' O7 A/ l# ?1 G- U" ]Default                                  : No
& B2 }; y: S/ U7 Q8 @( q6 MForced                                   : No' \6 I- I/ o/ @% _# f. ?8 L
Original source medium                   : Blu-ray
' v+ Q+ {! `- P( y3 x! |0 s
" Z3 ~' M; ?- r  L% E$ zText #90 j+ q2 u! n' n9 D+ b/ g& A7 `
ID                                       : 18! p! X+ w1 h0 `* {6 H6 I
ID in the original source medium         : 4612 (0x1204)- E6 x, b2 ^3 }' h4 ?* u
Format                                   : PGS
0 U% Q0 A: R, O! i0 nMuxing mode                              : zlib6 R9 M: Y. D% I& x- F2 f$ u4 Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
" A# G$ |0 l$ R( Y6 }3 {Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
: [6 A( L" j, PDuration                                 : 2 h 11 min  ~% y3 j$ @* {' f3 B6 _
Bit rate                                 : 19.7 kb/s6 i7 z8 Q1 Q$ O8 D1 c+ ~( z
Count of elements                        : 1596
0 o2 x1 e9 }! g  PStream size                              : 18.5 MiB (0%)* e) p# V$ s% D% `% N$ c( V
Language                                 : Danish7 d: n1 f" @2 H+ J8 x
Default                                  : No
9 U2 {* }. S: ?( s, }Forced                                   : No
0 j, t. Z, R" s/ T( w- ~' aOriginal source medium                   : Blu-ray
) z( y4 B0 D% @" S7 [- S+ T3 {- B2 \, K7 a
Text #103 F% [% p( j% U2 U9 n
ID                                       : 19
! D. A  t2 h8 q* V2 n4 l; jID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
* F( J& a  u1 z+ YFormat                                   : PGS5 B4 @4 |. {4 s* ~; U3 ?, T6 `
Muxing mode                              : zlib
" j3 o) f0 n0 H0 g* \" JCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 n" L6 B/ L1 V8 d% UCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs9 x5 u) H7 W, U' ]! [
Duration                                 : 2 h 11 min# R: S+ X3 O3 T3 @4 E8 u
Bit rate                                 : 23.2 kb/s6 D/ w  `% F# Y2 a1 O
Count of elements                        : 22520 R( z2 b1 k/ ^- @, w; \- h6 |
Stream size                              : 21.8 MiB (0%)' }5 n6 J) Q* ^& l/ ^
Language                                 : Finnish
) R3 r) a8 O+ P$ I' ADefault                                  : No
4 ]/ a- ^, T( x6 Y% ]2 c0 ~. W5 OForced                                   : No( h8 B- y/ U4 Z% J- C+ \
Original source medium                   : Blu-ray2 P* |2 H3 d' p3 x+ L# w
# v* h- a: f5 r
Text #11
# q* `8 `5 M- LID                                       : 20& k4 s7 d* I6 [% y6 _
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)
: C, }8 y0 Y, v8 ^; ^Format                                   : PGS- Z4 P. b, V8 f# }+ x" g% Q( }
Muxing mode                              : zlib
. m$ R* t( @: M1 ]Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 |5 Q; j. h, l# I3 K) ~' F$ L2 H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* q6 O/ g* u  a9 KDuration                                 : 2 h 11 min% p  x  V1 s& P" ?
Bit rate                                 : 20.7 kb/s
' J; `+ a+ c+ A, x4 hCount of elements                        : 2266
1 R- N$ L0 g) J* z; g% _- ?4 f' l5 H; OStream size                              : 19.5 MiB (0%); k- W& |2 d! L/ C% i: T+ l- |
Language                                 : Norwegian2 p) A$ E4 J, `% e$ e
Default                                  : No
7 T5 O+ }, }$ H) Q9 C4 S% R& K. CForced                                   : No
6 `+ e9 ~1 U8 ?- ?6 y9 x; UOriginal source medium                   : Blu-ray: G& i5 P& W7 `

! |' F/ u! f9 r# U3 M! D& \0 L" gText #12  P% S5 J+ i/ a
ID                                       : 21
5 ^8 _! I5 ^# J# IID in the original source medium         : 4615 (0x1207)
! X: r3 T* J# ]) ]Format                                   : PGS# R4 r, o# G' v1 g
Muxing mode                              : zlib7 c3 `# q. R( `& ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
( b+ G9 \2 |" r5 j, pCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ H7 g, K$ p9 Z$ m. F: c0 eDuration                                 : 2 h 11 min
2 N, ^5 t% t" Y5 Q9 Y# P6 GBit rate                                 : 18.6 kb/s$ w9 J* a4 a9 B& E9 V
Count of elements                        : 17084 z4 k' ~2 `8 |7 g# @( w
Stream size                              : 17.5 MiB (0%)6 H3 A5 [1 P% o5 r8 H
Language                                 : Swedish4 [( f3 f5 B  {: _$ j8 t1 y
Default                                  : No
/ ?8 [! B; d3 x. F* f% K; z7 GForced                                   : No
0 O6 \( [9 v4 R+ V9 ^Original source medium                   : Blu-ray
; h) c4 {4 P, W, L; M
2 z' z; ~; N# y! f) |' oText #13$ y+ \& j+ T: P* ]2 l
ID                                       : 22- {* k  P5 [2 c( @! x6 g0 Y
ID in the original source medium         : 4616 (0x1208)( Q* W. E6 S$ r* |: P' H6 a5 `0 a
Format                                   : PGS1 Z/ E8 N5 ]7 g) M) I, v0 }, _
Muxing mode                              : zlib% P3 ~4 d1 ?* S: H& R5 S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 g* W+ t# }' J6 K3 fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 s! S7 x7 e. Q( d% o% j
Duration                                 : 2 h 12 min
7 U8 c3 ]* T9 }1 O$ E3 x. zBit rate                                 : 56.6 kb/s% D' C9 m8 F1 v3 E6 A3 j1 n2 O
Count of elements                        : 4034
, a8 H' a+ f& {" i6 Q1 x6 X6 HStream size                              : 53.4 MiB (0%)
- N. _+ y5 _  R9 g1 C) x- ALanguage                                 : English
, q0 h! @% y3 c! x/ l# ^4 @+ pDefault                                  : No% P) t- _& Y8 J
Forced                                   : No' t+ c4 z/ j( m- T) h
Original source medium                   : Blu-ray
/ c9 q9 ^$ r* ^( Q* L& L, r  e& e- f# n" ]- G* E8 M2 f' f7 ]
Text #14
6 k0 Z" X& H/ \, xID                                       : 23
8 n6 Y/ J* T; }/ lID in the original source medium         : 4617 (0x1209)
$ f  @0 L; i0 `' n) \; N+ KFormat                                   : PGS' x, `1 w( ^. o2 L* J
Muxing mode                              : zlib2 _1 x3 n) G8 y4 {
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( Z5 w) N  q% Z. `, g8 K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 `9 S! O7 e7 TDuration                                 : 2 h 12 min
7 `+ n  b( g; i, T$ [7 W& G2 x2 rBit rate                                 : 42.5 kb/s! `$ v$ Z' u/ q( u7 [
Count of elements                        : 3612
: _+ g, o, T  f, AStream size                              : 40.1 MiB (0%)
* Q5 V" ]" J" b; J! cLanguage                                 : French" ?  h# N! |% [" I3 f
Default                                  : No+ v( O: D  h  k7 g! G4 U
Forced                                   : No
0 }0 M% [: I0 n- T# X( _! jOriginal source medium                   : Blu-ray
3 Y0 I/ [+ ?# U2 a0 q: z# r6 |+ g, T! ^+ g
Text #153 u0 `1 s% A% j1 h
ID                                       : 245 V% H' N7 S% h7 L. W
ID in the original source medium         : 4618 (0x120A)
* G! t- v( Q4 F  uFormat                                   : PGS; w* g+ x0 |# _0 Q1 Q
Muxing mode                              : zlib9 v% e4 Q. k0 J1 ]$ R& ~
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ y4 m4 _( b- `2 D3 y3 T
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs0 p% z/ j. X3 N0 ?! o
Duration                                 : 1 h 55 min
" B" |  X  l5 @5 t, Y  W, U! iBit rate                                 : 3 787 b/s
1 I- ?2 b% E$ n  I; q" TCount of elements                        : 376  p+ c; f* @- z
Stream size                              : 3.14 MiB (0%)) o+ Q5 l/ U8 k
Language                                 : English
7 |% F7 v; k3 J  N& bDefault                                  : No( i; F" y% T* O5 g
Forced                                   : No
  {; ?" Z4 F& UOriginal source medium                   : Blu-ray
; v+ G  c& x. {0 \+ t0 u6 U. K% a; ?& P% M  ~" i5 Z: ~
Text #16" o# o2 ~6 s! }6 \" [  C* m, _# y
ID                                       : 25
/ v4 p; X9 }* k8 O9 a4 WID in the original source medium         : 4619 (0x120B)+ L9 `. B0 j8 [# k
Format                                   : PGS
* \& Y+ r; ^/ `& x$ E) m% U5 kMuxing mode                              : zlib
, h# K1 Z* I1 x. ?, R% E) g4 kCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
; Y7 x2 c) b( A& l; rCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, m# R4 u3 k  y% x
Duration                                 : 2 h 11 min# i: b8 l3 O& ?* h
Bit rate                                 : 3 256 b/s& ~* R- @- f- r1 G
Count of elements                        : 3929 Q( r$ d4 M, d' w5 k* u+ H
Stream size                              : 3.06 MiB (0%)
+ C- U) J: X8 }Language                                 : French9 M1 Y1 V2 [" [7 @, Q9 y
Default                                  : No
0 k2 i! k7 d1 K( P0 w7 l9 I6 oForced                                   : No; ?3 {/ Y$ \" u# Y
Original source medium                   : Blu-ray2 S+ b8 y# `0 \
7 t6 L, C; t" j% c8 v* O5 ]' B" k
Text #175 e, ]% E$ U3 r* u1 a' N' X
ID                                       : 26
, z+ A# m3 J! A% |ID in the original source medium         : 4620 (0x120C)/ c" g5 L; I( ]
Format                                   : PGS
9 @; E  [, v' z* D: K( G1 `Muxing mode                              : zlib( H$ ~- Y4 M7 m1 ?. U6 [+ T* j% ~
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- [% x+ o) @+ N7 u1 XCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; `4 _1 q* g+ jDuration                                 : 2 h 11 min% G& u- H" w' l* \
Bit rate                                 : 3 733 b/s
  }' X- F+ }# |: ^+ ]/ t8 `Count of elements                        : 374, @4 A# Y. f9 A1 _! a+ j+ |- z
Stream size                              : 3.51 MiB (0%)
' Q8 j' u% G! o3 @4 pLanguage                                 : German
0 U5 _+ ~1 w3 F/ a) p% x! \Default                                  : No- u$ R: g$ D1 i4 e! _* D; \# v
Forced                                   : No
3 H. P4 j( q2 U  |Original source medium                   : Blu-ray( U( Z0 @0 y% D
' H# V2 K2 d' t( j1 `4 ]
Menu+ E4 K5 T5 f3 c# n* k- U$ S/ Y
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
$ p$ h1 `4 D& B! S5 q00:03:52.857                             : en:Chapter 02* K! i& K4 M  V- {+ G# E
00:09:28.985                             : en:Chapter 03/ v, g. M2 S2 Z) o/ _$ q
00:16:17.184                             : en:Chapter 040 ^1 {8 u& U1 v" U- ^
00:22:47.491                             : en:Chapter 05
# X3 D/ A9 s0 I" ^0 O0 [00:31:59.667                             : en:Chapter 06
" L* b2 u9 v7 D, E. L00:42:49.483                             : en:Chapter 073 k8 z5 ~" t6 ^* d. J3 D& x
00:52:21.054                             : en:Chapter 08
% ?' _' z3 G* y, D0 U; g00:56:51.324                             : en:Chapter 09
; B0 ?- O% T- u3 [/ i3 }0 u! a1 N01:00:35.006                             : en:Chapter 109 K# X+ e) i3 l4 x; r2 s
01:08:46.122                             : en:Chapter 11
' ^2 F. n" {& a2 N01:15:55.050                             : en:Chapter 12& D& u5 q  U! ^, n4 P  _$ L- T2 c
01:19:51.286                             : en:Chapter 13
- n& @- }% j$ C01:29:49.675                             : en:Chapter 14
5 g' X, h) s% {01:36:45.800                             : en:Chapter 15
: _' y3 b0 |7 k: y0 `9 F: l0 e01:47:00.622                             : en:Chapter 16
& w/ l6 M# J9 p9 ^- o3 y& R. d01:55:25.293                             : en:Chapter 17$ q7 F; M0 F) w. s/ `# r) o$ Q
02:00:07.241                             : en:Chapter 18
5 U% u) ~  G, T5 a8 b02:01:46.132                             : en:Chapter 19
: G! H6 H! x6 l02:04:08.858                             : en:Chapter 20( k) I" |. o0 L9 V3 J
02:10:39.248                             : en:Chapter 21

* C1 h: g6 K9 l
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

26

帖子

252

积分

Sponsor

金币
107 枚
体力
90 点
xiaoshatao 发表于 2021-11-16 09:42:08 | 显示全部楼层
尚气与十环传奇 [REMUX无损版] Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA TrueHD 7.1 Atmos-FGT 44.93GB & 35.97GB [修改]/ A# i2 ^: u0 X, a
高级模式

75

主题

323

帖子

4056

积分

Sponsor

金币
565 枚
体力
2679 点
conanmc 发表于 2021-11-17 12:43:21 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
! h  T% N5 j) q& k- [; U0 p9 O" wBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!
每天都来支 ...

0

主题

53

帖子

874

积分

Sponsor

金币
195 枚
体力
557 点
ljy-123 发表于 2021-11-10 07:41:42 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!1 O% q+ l4 L  [  Z. w! Z# i
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
# X0 r$ U1 d9 V& r5 R

283

主题

586

帖子

3512

积分

Sponsor

金币
571 枚
体力
1725 点
zhangwenbin 发表于 2021-11-10 08:22:32 | 显示全部楼层
[蓝光原盘] 尚气与十环传奇 [REMUX无损版] Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings 2021 1080p BluRaycd REMUX AVC DTS-HD MA 7.1-FGT 35.97GB
蓝光论坛里

77

主题

3618

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1918 枚
体力
5205 点
lanpanshuma 发表于 2021-11-10 10:31:29 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""' i  @0 w" Q* h2 t0 x/ l
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!& |( ?. p) D6 ^, A/ [

0

主题

15

帖子

201

积分

Sponsor

金币
121 枚
体力
51 点
月上高头 发表于 2021-11-10 14:55:00 | 显示全部楼层
感谢博主提供资源

0

主题

46

帖子

1万

积分

蓝光评委

金币
4585 枚
体力
6530 点
icatang 发表于 2021-11-10 15:50:15 | 显示全部楼层

. n2 k1 T0 H$ H0 z/ o感谢博主提供资源
哈哈哈哈哈 ...

0

主题

95

帖子

764

积分

Sponsor

金币
93 枚
体力
405 点
QQ
dsx 发表于 2021-11-10 16:33:32 | 显示全部楼层
尚气与十环传奇

0

主题

58

帖子

612

积分

Sponsor

金币
41 枚
体力
435 点
笨啦蹲 发表于 2021-11-10 17:15:48 | 显示全部楼层
很好很强大

0

主题

179

帖子

914

积分

Sponsor

金币
30 枚
体力
518 点
kdavid 发表于 2021-11-10 19:14:45 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
% H0 s) w4 l' M& D( N4 y0 d' WBlu-ray Film Forum: I will always support you!- r* `1 P9 V, Y' Q# q) g+ m, l7 p6 ^

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2021-12-3 00:14

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表