BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 157|回复: 7
收起左侧

[4K极清电影] 冒牌上尉/以希魔的名义 [4K REMUX无损版] The Captain 2017 GERMAN 2160p BluRaycd REMUX HEVC DTS-HD MA 5.1-FGT 52.92GB

[复制链接]

6573

主题

6746

帖子

8万

积分

Post Share

金币
15239 枚
体力
21516 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-12-20 06:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
In the last moments of World War II, a young German soldier fighting for survival finds a Nazi captain's uniform. Impersonating an officer, the man quickly takes on the monstrous identity of the perpetrators he's escaping from.( r# K% U' K2 }2 Q; z

) Y) o& K- ~0 _ 01.jpg
6 d! ?& {4 z" e% d3 p, i+ U! d& N2 k7 i4 n" n$ Y1 V: {! j! j0 O4 z
◎译 名 冒牌上尉/以希魔的名义(港)4 k# f% E% a2 g
◎片 名 Der Hauptmann / The Captain" n+ q5 _$ q; V! y4 J
◎年 代 20172 o0 M& ^1 t$ N7 f) ~, F! q& @
◎产 地 德国/波兰/葡萄牙/法国4 x" `* V* o7 k# ?
◎类 别 剧情/历史/战争
! p$ U3 I. h0 u2 v( a; E, [◎语 言 德语
, x9 q  ?) ?) \( q# ?. L( }% W◎上映日期 2017-09-07(多伦多电影节)/2018-03-15(德国)
; E; m, W: c6 d* e◎IMDb评分  7.4/10 from 16,368 users  I) \1 F, Q7 h
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6763252/
% K" m5 }5 U8 v8 Y3 [, b7 |9 n3 I◎豆瓣评分 8.6/10 from 60,988 users! f, ]2 O7 a% q. ~1 c+ M
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/27114240/1 m" a2 w7 R! z( ^
◎文件格式 x265 + DTS  
+ |- H; ?% D4 V6 e9 M◎视频尺寸 3840 x 2160
0 j' k: L0 P! ^; \) V# ?◎文件大小 1DVD 52.92 GiB2 |5 o! e# r7 w/ I4 \. M& E. o
◎片 长 1 h 59 min
0 ?  g9 }6 S) h8 O1 m* A/ \◎导 演 罗伯特·斯文克 Robert Schwentke
2 e& P3 C/ o& ~+ I6 w' r( P& ^& K◎编 剧 罗伯特·斯文克 Robert Schwentke, f8 i+ v+ `! n' ^% O, d
◎主 演 麦克斯·胡巴赫 Max Hubacher$ k7 R- ~, u( \# J
     米兰·佩舍尔 Milan Peschel
" G4 G) m) C7 Z/ u! q     弗雷德里克·劳 Frederick Lau7 @  f0 k( c: D; e" l5 A3 v! T, F
     贝恩德·霍尔谢尔 Bernd H?lscher7 d) L9 f$ x* z( h- y
     瓦尔德马·科布斯 Waldemar Kobus
/ ]+ N% B7 X5 q4 p: n+ g     亚历山大·费林 Alexander Fehling8 u, n/ M6 ?3 d
     萨缪尔·芬齐 Samuel Finzi/ [7 I8 v9 T/ `' X6 N
     欧根妮·安泽林 Eugénie Anselin
% J1 e. k$ F$ i, h     香侬·斯塔勒 Shannon Staller4 N" I! g* Z/ t

3 g( k, c6 v& C6 g  o3 W◎标 签 二战 | 德国 | 战争 | 人性 | 真实改编 | 黑色幽默 | 历史 | 剧情( {, o+ N# a/ z7 Y( \  l7 \

) r9 X* C& f4 Y  F( j0 t1 r◎简 介   
1 [8 k# K( v0 K
* T* s! b- c( s9 a8 @ 德国二战题材影片。影片根据真实故事改编,讲述了一名十九岁的普通国防兵威利赫罗德在二战最后两周内成为所谓的“埃姆斯兰德刽子手”的故事。他凭借捡到的上尉制服而假冒军官,将溃散的其他士兵聚集起来组成特别任务小组,一路抢掠地在行将陷落的纳粹帝国大地上为所欲为,并以元首为榜样掌握起逮捕和生杀大权。$ T2 z" A4 J: _

) o: X1 L, b3 j 该片获得了去年圣塞巴斯蒂安国际电影节的最佳摄影奖。
5 S6 Q" O* [" i& c7 r+ @. G4 w, V4 l: ?1 A* a. V4 Q( X( o
 In the last moments of World War II, a young German soldier fighting for survival finds a Nazi captain's uniform. Impersonating an officer, the man quickly takes on the monstrous identity of the perpetrators he is trying to escape from.6 c& B3 I, ^1 u

' s$ M8 d& S3 ^7 Q◎获奖情况   $ D$ ~. M/ Z- b1 g& Y! g$ P; A
9 g+ d9 }- Y8 ^! D+ ?/ w3 v. R8 J; k
 第31届欧洲电影奖 (2018)
7 K  z+ P* u/ H/ m# D4 w+ P 最佳音效设计, ]& o% M8 U6 X3 \5 f, G
 
) W6 X1 E* |8 ~6 t* j5 I 第65届圣塞巴斯蒂安国际电影节 (2017)
# L$ s# A. p3 M4 F9 }6 Q: C 最佳摄影 弗洛里安·巴尔豪斯
4 R1 h9 W  P% w   B& f/ [. P# s  T
 第5届豆瓣电影年度榜单 (2018)
' ^  U6 U$ z/ T6 o; l5 g$ K# ? 年度冷门佳片(提名)
$ }' I1 f* j% E* j0 i& M* B
4 A) Z1 h# J+ G, H6 _1 y
The.Captain.2017.GERMAN.2160p.BluRayCD.REMUX.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-FGT
% u/ t5 L9 G" o( r7 K
9 V+ B& H- [: p7 G6 [7 A- @' YVideo
- e- U6 ]9 l" m' ]5 i$ o- j% \# QID                                       : 1/ ]: C1 _7 Y; {/ l" B- D8 ]1 j
ID in the original source medium         : 4113 (0x1011)
& z' [' A# s9 m- Z8 e7 VFormat                                   : HEVC5 N, @5 D  o& L# X" @6 a7 `8 k0 B
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
& m, B, a* o; U  {' F4 gFormat profile                           : Main [email protected]@High" ?+ s  x' i: A0 Q4 E
HDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2094 App 4, Version 1, HDR10+ Profile B compatible( a5 Z! y6 S/ a
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
# M$ b9 K" }) N  q! \Duration                                 : 1 h 59 min( n8 V8 s/ E6 }" {& x6 S. p
Bit rate                                 : 55.9 Mb/s
0 @6 Y0 j2 v) D7 }- \  G2 uWidth                                    : 3 840 pixels8 |9 n( T7 I  b* @8 y' ^: N
Height                                   : 2 160 pixels. g7 b; J! o4 X* i# W/ p
Display aspect ratio                     : 16:9' y* y+ s7 q7 q7 s/ q5 x
Frame rate mode                          : Constant# ?$ x* x* z2 ~( H. K
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
& P/ K  Q8 r. @1 _6 XColor space                              : YUV: Y1 {/ b3 B3 w- W
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)- _- `$ R" g0 A2 l
Bit depth                                : 10 bits5 u- |# d, X2 A' v
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.281
' P# K9 Y" g& k- O7 Q8 X" O; HStream size                              : 46.6 GiB (88%)
0 z+ K+ f, I; W6 O; ~' M  @* mLanguage                                 : English9 P% P, X' O+ \" a
Default                                  : No
7 j) F  l5 g! AForced                                   : No- M: M! `+ a$ R( f
Color range                              : Limited/ E8 ?( m6 Q) [* i+ s5 b
Color primaries                          : BT.2020" e: H" n9 y# T+ U/ U+ ~5 ]
Transfer characteristics                 : PQ0 L4 {( \# |, r7 v2 Y
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant+ L$ Y* _1 K& w: B+ F3 {
Mastering display color primaries        : BT.2020
+ ?) e8 ~& n$ m$ E- B: e' AMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
! p# b5 L! A- v0 n* b- j- J9 L  |Original source medium                   : Blu-ray
- i) i* ]' A$ d3 V5 e$ M* I  e4 \" G+ Y5 q1 U0 r
Audio #1
0 a4 B% Z; G' l3 gID                                       : 22 @9 G2 ?- V2 w# d; `3 g8 ^
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
! z, l  r9 p  p9 O$ I* xFormat                                   : DTS XLL! x- J( Q# o; D
Format/Info                              : Digital Theater Systems
8 Q1 m2 p- J( ^$ g  g* ~Commercial name                          : DTS-HD Master Audio1 ~  k4 Z; y0 x' w5 z3 d, p. E. q
Codec ID                                 : A_DTS/ f, y1 @) {3 W# T. Q1 j* n$ e
Duration                                 : 1 h 59 min$ M! L: X3 W3 ]  P
Bit rate mode                            : Variable7 p6 n0 A4 J0 |# X) g6 V
Bit rate                                 : 3 628 kb/s) f, D% U3 |5 H* X4 d
Channel(s)                               : 6 channels: G3 W! u6 c- t7 ^$ E
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
/ P2 _' I" }2 y  O2 zSampling rate                            : 48.0 kHz
8 Q9 j+ u. D6 N9 ZFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)+ F" I# _$ b! A/ A, q& Q! j" J6 U4 H
Bit depth                                : 24 bits
. e7 O8 o8 T7 _- r4 [( ACompression mode                         : Lossless
* Y, \- J4 w0 {6 Y7 ^Stream size                              : 3.02 GiB (6%)# M) @5 n- U0 Z8 Z
Title                                    : DTS-HD MA 5.1
, v5 a9 n* Q' H( s) }Language                                 : German
8 k" \9 L5 M) C! b1 z" o# qDefault                                  : Yes; z2 ?& S; ]& A- g
Forced                                   : No' t) S$ J) }. R* {" k+ j, L
Original source medium                   : Blu-ray
! ]0 `6 U6 B7 x( i/ |5 S8 J
2 T+ N( V/ N( C$ P  o9 NAudio #2* b6 Z' u3 d! T. x& g# X
ID                                       : 3% h$ z! m: W, d  l
Format                                   : AC-3
9 p4 m  [2 Q0 m& m7 l% tFormat/Info                              : Audio Coding 38 C9 Z. K' D) r0 v( `
Commercial name                          : Dolby Digital. ?4 m3 s+ E% b3 J! _  E
Codec ID                                 : A_AC3
( |$ c) \- O7 _. k* \Duration                                 : 1 h 59 min
# l8 B8 v/ q( O- N/ `Bit rate mode                            : Constant
7 X9 \, c& P5 l' f( d7 R: ~Bit rate                                 : 640 kb/s
: r: K0 e! L9 n3 xChannel(s)                               : 6 channels
: V8 _" p7 U- ?* {" P: B3 ZChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs2 c2 ^1 g, T* C+ _/ ^) Q
Sampling rate                            : 48.0 kHz- v- \7 f, T5 C1 N) ~
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)) A# b- m* S$ T; H' T3 t
Compression mode                         : Lossy
- t! }8 y( s+ w& H/ s% AStream size                              : 546 MiB (1%)
  m: ]- G; I& E  n5 KTitle                                    : DD 5.17 g* B1 N; y7 P" d* i& n" O0 S5 G
Language                                 : German
  s* s4 `+ Z" k6 fService kind                             : Complete Main
" x7 L7 E: T3 e0 ^Default                                  : No' _0 [  P# _0 B9 h9 Z
Forced                                   : No
( x9 D( g, _3 }: N; P# n9 o
" f1 J! C3 m* yAudio #3# f( n5 A  e: r* Y7 b0 |; ]
ID                                       : 4
. \' t3 Z' t4 c& d( lID in the original source medium         : 4353 (0x1101)
* U- J, K8 K& s7 W/ _& n# sFormat                                   : DTS XLL
4 l' `  K$ l6 O, }0 tFormat/Info                              : Digital Theater Systems( e- p" @' i2 n- M/ u0 ~
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
( O4 q& b+ |9 Y6 i% A" zCodec ID                                 : A_DTS/ p$ I/ a* o6 U2 F$ p- @2 [
Duration                                 : 1 h 59 min; x" i8 n7 \1 D* R" w/ t5 S
Bit rate mode                            : Variable( l3 U4 _/ D" u. V$ J) G
Bit rate                                 : 1 627 kb/s
; h+ {6 M% |" z% rChannel(s)                               : 2 channels
/ G. T* W% ^. o+ i6 t+ m+ xChannel layout                           : L R
0 R, m! Y# M9 U+ t$ mSampling rate                            : 48.0 kHz
  y) p# l& t9 S, [+ eFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)2 G; q* Q+ Y* _9 O0 `5 d. W% i: J+ s
Bit depth                                : 24 bits, n+ w$ U) d, P# U. _! M4 P
Compression mode                         : Lossless6 Z2 h+ @* f1 w1 K$ G8 z/ d1 Q
Stream size                              : 1.36 GiB (3%)
2 E. o+ W" z' f. n" d0 mTitle                                    : DTS-HD MA 2.0, `* Q- J2 C+ t1 c& n
Language                                 : German
+ `9 ^/ f* j" J3 p4 c0 s( RDefault                                  : No7 H4 N. X& M. j& c5 M, e
Forced                                   : No
1 O2 q* p' @0 L7 @, F' U- VOriginal source medium                   : Blu-ray
) M6 n0 k2 Q/ R0 k8 }9 N' K; D$ h' a2 d$ e( W5 n, o- O
Audio #4
" f; {* ^) g- A+ D8 C; |3 `ID                                       : 5: d6 I) ~8 C7 j7 E, o/ X
ID in the original source medium         : 4354 (0x1102)- b' ^7 \" O* N& L/ r+ y5 ?6 B
Format                                   : DTS XLL; S5 y2 X( U. A9 ^- C+ j" Y! ?
Format/Info                              : Digital Theater Systems: t! i! Z* y5 ~1 l/ l0 G# C1 Z
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio
! z- ?+ m% s6 @# r, ?' Q! Q" B$ KCodec ID                                 : A_DTS( y) v+ z1 f! q+ `: q# h% e) a( Q
Duration                                 : 1 h 59 min$ M8 t3 p8 i  f. W7 N& |
Bit rate mode                            : Variable
% n9 F+ Q+ b& G! U. JBit rate                                 : 1 690 kb/s
  {9 {5 O9 W1 W3 S8 O$ Q+ Z$ cChannel(s)                               : 2 channels3 [  U3 G+ T5 Y- ^& i
Channel layout                           : L R
* w) t  U+ V" H" I( u% R& T! }2 bSampling rate                            : 48.0 kHz
3 _. |4 ^, r! Z8 e2 d3 H7 c2 |" fFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)& N2 y+ F5 ]  F
Bit depth                                : 24 bits
1 U0 U  z$ d; I( L5 I! yCompression mode                         : Lossless7 j/ {: v! c/ r& G7 X" `
Stream size                              : 1.41 GiB (3%)# m! q0 B  O0 }5 ^
Title                                    : DTS-HD MA 2.0
$ S: d# g" W' b$ W  T7 ILanguage                                 : German' ~2 ~) S8 M# a4 t( m6 `4 n' w; Q( ^
Default                                  : No6 B) p; d# i3 ~& G+ K# c4 V
Forced                                   : No
2 U2 o  ^9 \2 c: @: e8 xOriginal source medium                   : Blu-ray4 _. D, D% r2 y  r$ G. {' G( B

# e8 P; ]8 o! {  Z- n/ uText #1
/ ~# ^: |, l  D" [! tID                                       : 61 n& ?; k, M% c5 k! u
Format                                   : UTF-8) a$ }4 H$ B' O$ Y4 _
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
( F. Z  p7 P* T" Z$ yCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% E( X6 `3 s  I9 c+ [' E' H% `  |4 x- _% r
Duration                                 : 1 h 54 min) S3 {7 x0 @4 r, W
Bit rate                                 : 32 b/s% l: O/ B6 ~9 T9 E- [
Count of elements                        : 8024 W7 l" I; s5 L
Stream size                              : 26.9 KiB (0%)
- N+ Y, x" J% |; l, ?Language                                 : English* Y- v% x/ F: C* a7 Z
Default                                  : Yes
0 a* u3 i5 U' e* I4 k. B: N  _Forced                                   : No
, [4 b1 x( \8 z8 d! G& P8 y7 O$ c6 Q
Text #2
7 q, {( T4 s/ T7 u4 M9 l8 c$ cID                                       : 7& x; a' w1 s8 R4 s3 e7 |
ID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)& b/ H$ l7 {0 m' k# N) F
Format                                   : PGS% V5 A3 Y! C# P2 N
Muxing mode                              : zlib
! o6 b) C* w- h. x. `; E# @! F3 \" TCodec ID                                 : S_HDMV/PGS0 j& A" d  A5 L7 Y( s* c  t6 x+ X
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 R& m; j9 N/ D7 j
Duration                                 : 1 h 58 min
1 z, |' @  T7 W0 RBit rate                                 : 32.8 kb/s
) o8 r3 d6 Y( k, \# _( B9 m* sCount of elements                        : 2237
( V/ Q( `" `' AStream size                              : 27.8 MiB (0%)
* }( [) k1 n; D7 x( P, Z) b7 sLanguage                                 : German( s2 ~' x% i; x0 P
Default                                  : No
# ^2 J. w$ G- s# ^. zForced                                   : No
( W+ i9 l' h5 [' E7 I: y! lOriginal source medium                   : Blu-ray
  g) N# W! l/ q& ?: i2 K& g9 {5 L; X4 Z1 o' E/ I
Menu
  v0 i! X9 G/ F2 ?4 L( B1 F00:00:00.000                             : en:Chapter 01
6 n, M4 w( n6 Z3 w1 l1 n5 p00:08:18.498                             : en:Chapter 02
6 s% x; k) \+ b6 p00:16:54.013                             : en:Chapter 03
+ K6 [5 f( C4 t6 t) D5 k2 X00:24:06.445                             : en:Chapter 04. v5 R0 f! z3 |( I6 p+ `# t
00:36:50.208                             : en:Chapter 05
/ F+ {0 A$ s; P1 ~* O00:47:36.854                             : en:Chapter 06
, `  K" }9 ?* v00:58:48.525                             : en:Chapter 07- r- |3 W) n0 n8 C
01:09:18.154                             : en:Chapter 080 u/ K* Z7 x9 R2 n: Y0 G2 K% o
01:20:02.798                             : en:Chapter 09
) \: R9 w: |! ]4 f. X& O01:32:50.565                             : en:Chapter 10% q# Y' |8 M) n. @+ _* c
01:43:57.231                             : en:Chapter 11
% W- j2 n: L% S* B4 w01:50:05.599                             : en:Chapter 12
% p1 _' g+ j* Z4 f0 ]" \6 H: ^
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

78

主题

3794

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
2086 枚
体力
5502 点
lanpanshuma 发表于 2021-12-20 12:58:50 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!9 s- E' C8 N' @7 D) p7 {  K' E
In fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!
, Z9 U5 J( O! E, n' n* M7 d

0

主题

512

帖子

2151

积分

Sponsor

金币
226 枚
体力
866 点
QQ
fangfang789 发表于 2021-12-25 10:03:04 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。; c, N- J5 _1 B5 [% }
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
9 p& z0 R' N* e! t& Z& \

0

主题

193

帖子

996

积分

Sponsor

金币
35 枚
体力
565 点
kdavid 发表于 2021-12-25 10:03:13 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!
' C1 d9 R+ e% t. A, JIn fact, I have always felt that the landlord of good taste! Ha ha!" N# u9 D  A6 {  C

0

主题

512

帖子

2151

积分

Sponsor

金币
226 枚
体力
866 点
QQ
fangfang789 发表于 2021-12-30 11:39:28 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
  }: W; Y) e) c) nThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!5 h+ x0 A2 @1 r. P. W9 R5 X9 n

0

主题

512

帖子

2151

积分

Sponsor

金币
226 枚
体力
866 点
QQ
fangfang789 发表于 2021-12-30 13:59:41 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
3 Y  y" @: d. S! K0 u  e1 b# P5 LBlu-ray Film Forum is now my home!
% Q2 s! G' T9 t" m

0

主题

512

帖子

2151

积分

Sponsor

金币
226 枚
体力
866 点
QQ
fangfang789 发表于 前天 19:33 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!; @: ^7 d4 o  c: e  x
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!8 U7 g  B7 n3 _+ Z

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-18 14:55

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表