BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 277|回复: 33
收起左侧

[2160P极清] 黑客帝国4:矩阵重启 [4K高清版] The Matrix 4 Resurrections 2021 2160p HMAX WEB-DL DDP5.1 Atmos DV MKV x265-PECULATE 19.19GB

[复制链接]

6573

主题

6746

帖子

8万

积分

Post Share

金币
15239 枚
体力
21516 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2021-12-22 20:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
* U8 J6 z6 l7 \

2 K; `: `* |2 N. u1 D% h
/ g& W5 h9 N: e, U
2 Z2 D# e( T/ l7 M; C& V7 |$ E0 p◎译 名 黑客帝国:矩阵重启/22世纪杀人网络:复活次元(港)/骇客任务:复活(台)/骇客任务4/骇客帝国4/黑客帝国:复兴/黑客帝国4:矩阵重生
8 O; G: o% m0 p( k9 {" ^◎片 名 The Matrix Resurrections* Q5 U9 e" v5 F0 @* n6 [
◎年 代 2021
: ]- S5 ]4 ?3 F◎产 地 美国
/ H) i) q# h" ]) B" i5 C9 v! s◎类 别 动作/科幻5 I9 w  Y, g$ {7 j- g; M) i3 ~
◎语 言 英语
, z' S. U( F0 b0 m( b4 z◎上映日期 2021-12-22(美国)/2022-01-14(中国大陆)
4 s, L3 `4 R/ e◎IMDb评分  6.7/10 from 5,174 users
# ~' k& k- n' T' L2 S& W◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10838180/
5 D5 R  ^1 C( _4 g8 M( t◎豆瓣评分 0/10 from 0 users
! l, D7 Y& U$ O* q) b◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34801038/
; X' ^, f3 ^* a! [8 h) U" n◎片 长 2 h 27 min6 Z5 n) j) s+ |
◎导 演 拉娜·沃卓斯基 Lana Wachowski$ |1 R4 m. K; S* Y3 K! h
◎编 剧 拉娜·沃卓斯基 Lana Wachowski # `; o( s: h) a5 j4 A9 B4 W3 \- D5 p
     大卫·米切尔 David Mitchell
% w+ P2 v1 w. E     亚历山大·赫蒙 Aleksandar Hemon
0 ~/ e4 t3 r) r◎主 演 基努·里维斯 Keanu Reeves
; s7 S0 I' R' B* R  ?( N3 V/ e$ t     凯瑞-安·莫斯 Carrie-Anne Moss
! [1 A1 e# @+ O: F1 E$ e     叶海亚·阿卜杜勒-迈丁 Yahya Abdul-Mateen II! V# i$ r! k" y& U! ?
     杰西卡·亨维克 Jessica Henwick. H( }: G: C( b; X9 @
     乔纳森·格罗夫 Jonathan Groff2 s, P3 B* j: V5 v
     尼尔·帕特里克·哈里斯 Neil Patrick Harris
) k( `: A0 n& z0 N     佩丽冉卡·曹帕拉 Priyanka Chopra6 b' C3 D( |9 I+ Y
     克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci
9 r$ B3 \* Z6 ~/ v; a! X     特尔玛·霍普金斯 Telma Hopkins
. }! v& f% j8 p" r8 o1 z     埃伦迪拉·伊瓦拉 Eréndira Ibarra$ b3 U0 M5 z& x- ]; y) z. T( s9 k
     托比·奥伍梅尔 Toby Onwumere9 S6 F4 h0 T0 o- D8 l! j' a7 n
     马克思·雷迈特 Max Riemelt
6 H( O6 ]9 |9 T. E" R4 D     布莱恩·J·史密斯 Brian J. Smith, K/ p' m9 q8 ^1 o" c$ X
     贾达·萍克·史密斯 Jada Pinkett Smith
) [3 U/ Y9 U" o; O     丹尼尔·伯哈特 Daniel Bernhardt
& ~/ a" m, R/ m% @% z2 n     艾伦·霍尔曼 Ellen Hollman" g) B$ g' A# |. x7 {/ U$ y
     朗贝尔·维尔森 Lambert Wilson
: q9 ]6 ]8 o3 a; K     安德鲁·卡德威尔 Andrew Caldwell2 S: \  f% [7 o/ ^
     伊恩·皮里 Ian Pirie/ w+ @( w' a; b! c  Y9 f
     威廉·W·巴伯 William W. Barbour$ K( v9 d# _% N. y6 H
     埃尔文·费利西达 Erwin Felicilda! [) k! A& _. m4 |
     迈克尔·J·格温 Michael J. Gwynn  J3 Y; _3 ~% }  c- B' @7 F
     Linda Joy Henry Linda Joy Henry7 @2 F; H8 {; s" w
     约翰·洛巴托 John Lobato9 d3 V* _9 \0 I0 w' u* f- V5 A  o
     安妮-玛丽·奥尔森 Anne-Marie Olsen; z2 r5 f0 r+ F8 O# }
     艾蒂安·维克 Etienne Vick
1 a' R; V# K* O, D" Z$ p4 y" [     克莱顿·华生 Clayton Watson
9 G5 S$ T* y4 z! C. ]  R0 h     詹姆斯·D·韦斯顿二世 James D. Weston II* F" [. Z& s; h7 y

, @* f: h( {  K. H" T4 R◎标 签 科幻 | 黑客帝国 | 经典 | 美国 | 赛博朋克 | 动作 | 哲学 | 2021
( ^5 {/ r. }; t  J; A: M! A; Q
5 w6 D3 P4 N5 ]9 \◎简 介   5 Y5 R5 g- A$ q3 B* A2 `. V
) t0 t8 k, w8 V! {* Q5 {
 尼奥(基努·里维斯 Keanu Reeves 饰)和崔妮蒂(凯瑞-安·莫斯 Carrie-Anne Moss 饰)重回矩阵:在这里,一个是矩阵创造出来,周而复始的日常世界,另一个则是隐藏其后,真实的人类世界。为了弄清楚自己所处的“现实”究竟是真是假,尼奥不得不再次做出选择……
4 V" q  t7 H8 H' R7 Z. \# o' Q4 i" p+ G
 Return to a world of two realities: one, everyday life; the other, what lies behind it. To find out if his reality is a construct, to truly know himself, Mr. Anderson will have to choose to follow the white rabbit once more.0 |" e8 f! K# d% ]2 L- S; \7 s

; T( B' r8 k+ d  a4 N2 b- o- l+ ~◎获奖情况( {2 v3 @' @$ I0 s7 w" J. F

4 _" c, I& n: J" a' L: x 第7届豆瓣电影年度榜单 (2020)
& L: C) A0 H6 c! \ 最值得期待的外语电影(提名)' d7 l1 t: A5 o8 j; Q
Video% N2 E) w* y  i  ^7 P: A
ID                                       : 1+ F. {# Z# {. P$ q/ D6 Q- d
Format                                   : HEVC
% h- n( V8 L/ ?) `) {Format/Info                              : High Efficiency Video Coding7 d" a4 P4 Y& T1 O
Format profile                           : Main [email protected]@Main
3 I  t' }" V4 |: i6 x) QHDR format                               : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.05.06, BL+RPU
: o! a  J3 U/ J3 t& p; U3 O; V6 aCodec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC
" Z7 q7 o2 q1 E( kDuration                                 : 2 h 27 min+ r' w! m, v( A/ R9 T2 r
Bit rate                                 : 17.8 Mb/s
  {$ z. B* L" Z2 o' @# i1 IWidth                                    : 3 840 pixels
% `  F3 f) V4 U( o! fHeight                                   : 2 160 pixels; U) _, r" x% _* A
Display aspect ratio                     : 16:9! t% V0 {! B+ ?+ ^8 h7 k9 u: f
Frame rate mode                          : Constant! q# c) p: z8 J! W# i5 h
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
2 B& a- d" D4 X) sColor space                              : YUV
# Z$ ^+ g. d" O, jChroma subsampling                       : 4:2:0; L! i& c/ K% K% m9 X
Bit depth                                : 10 bits
: s; i5 A  m2 ?- w9 B) n- @2 ?Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.0907 K$ z0 p0 T4 X/ y' y+ L
Stream size                              : 18.4 GiB (96%)8 X4 X+ _8 @7 G9 x+ e. e
Writing library                          : x265 3.4hy:[Linux][GCC 7.5.0][64 bit] 10bit, Y3 e# c1 E+ H3 ~3 Q, m
Encoding settings                        : cpuid=1111039 / frame-threads=6 / no-wpp / no-pmode / no-pme / no-psnr / no-ssim / log-level=2 / input-csp=1 / input-res=3840x2160 / interlace=0 / total-frames=0 / level-idc=0 / high-tier=1 / uhd-bd=0 / ref=4 / no-allow-non-conformance / repeat-headers / annexb / aud / hrd / info / hash=0 / no-temporal-layers / no-open-gop / min-keyint=96 / keyint=96 / gop-lookahead=0 / bframes=4 / b-adapt=2 / b-pyramid / bframe-bias=0 / rc-lookahead=25 / lookahead-slices=4 / scenecut=40 / hist-scenecut=0 / radl=0 / no-splice / no-intra-refresh / ctu=64 / min-cu-size=8 / rect / no-amp / max-tu-size=32 / tu-inter-depth=1 / tu-intra-depth=1 / limit-tu=0 / rdoq-level=2 / dynamic-rd=0.00 / no-ssim-rd / signhide / no-tskip / nr-intra=0 / nr-inter=0 / no-constrained-intra / strong-intra-smoothing / max-merge=3 / limit-refs=3 / limit-modes / me=3 / subme=3 / merange=57 / temporal-mvp / no-frame-dup / no-hme / weightp / no-weightb / no-analyze-src-pics / deblock=0:0 / sao / no-sao-non-deblock / rd=4 / selective-sao=4 / no-early-skip / rskip / no-fast-intra / no-tskip-fast / no-cu-lossless / no-b-intra / no-splitrd-skip / rdpenalty=0 / psy-rd=2.00 / psy-rdoq=1.00 / no-rd-refine / no-lossless / cbqpoffs=0 / crqpoffs=3 / rc=abr / bitrate=18000 / qcomp=0.60 / qpstep=4 / stats-write=0 / stats-read=2 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv-maxrate=24500 / vbv-bufsize=24500 / vbv-init=0.6 / vbv-end=0.6 / vbv-end-fr-adj=0.0 / ipratio=1.40 / pbratio=1.30 / aq-mode=2 / aq-strength=1.00 / cutree / zone-count=0 / no-strict-cbr / qg-size=32 / no-rc-grain / qpmax=69 / qpmin=0 / no-const-vbv / sar=1 / overscan=0 / videoformat=5 / range=1 / colorprim=2 / transfer=2 / colormatrix=2 / chromaloc=0 / display-window=0 / cll=0,0 / min-luma=0 / max-luma=1023 / log2-max-poc-lsb=8 / vui-timing-info / vui-hrd-info / no-concatenation / slices=1 / no-opt-qp-pps / no-opt-ref-list-length-pps / no-multi-pass-opt-rps / scenecut-bias=0.05 / hist-threshold=0.01 / no-opt-cu-delta-qp / no-aq-motion / no-hdr10 / no-hdr10-opt / no-dhdr10-opt / no-idr-recovery-sei / analysis-reuse-level=0 / analysis-save-reuse-level=0 / analysis-load-reuse-level=0 / scale-factor=0 / refine-intra=0 / refine-inter=0 / refine-mv=1 / refine-ctu-distortion=0 / no-limit-sao / ctu-info=0 / no-lowpass-dct / refine-analysis-type=0 / copy-pic=1 / max-ausize-factor=1.0 / no-dynamic-refine / no-single-sei / no-hevc-aq / no-svt / no-field / qp-adaptation-range=1.00 / no-scenecut-aware-qpconformance-window-offsets / right=0 / bottom=0 / decoder-max-rate=0! G( Z  J$ |) L+ K
Language                                 : English
; Y7 `* a) P: R! a/ I* w, A" YDefault                                  : Yes, d+ R. D" q2 W8 }0 _. Z
Forced                                   : No
; i4 _7 r; \, j! ~Color range                              : Full
( K. _4 p! K9 s1 ]' m3 J2 ?. X5 [' |
Audio
$ F! j: S5 H* A( s' ?# QID                                       : 2
& ?, o9 Q9 ^9 v) F8 I9 C4 uFormat                                   : E-AC-3 JOC+ ?, @: O' f8 P1 @% E
Format/Info                              : Enhanced AC-3 with Joint Object Coding
  K0 w2 P# [+ N8 VCommercial name                          : Dolby Digital Plus with Dolby Atmos$ }; C( y6 G% m
Codec ID                                 : A_EAC3
: R) _; N4 f, kDuration                                 : 2 h 27 min/ Q' w: z! H: j3 ~) R: W
Bit rate mode                            : Constant: Q5 ^4 g2 P0 W; P$ Z
Bit rate                                 : 768 kb/s8 ~/ b1 J' A+ Z5 x0 r$ f
Channel(s)                               : 6 channels
5 x3 ~# D# `1 s& v5 U- V# q$ GChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs$ u3 W6 k2 t& B
Sampling rate                            : 48.0 kHz: Y- |6 D3 ?5 ]; u. E
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
! J/ R/ ^! v3 e  M! ~4 ?Compression mode                         : Lossy
6 ?& z7 Z7 Q4 I4 jStream size                              : 813 MiB (4%)6 k& s; s- d; k& ~9 m$ N5 c: F
Language                                 : English
! l: o$ o, [! u1 KService kind                             : Complete Main
7 L  s1 R, F, @; X% b7 WDefault                                  : Yes. _4 x, ^; L, I" O# k( O! X
Forced                                   : No
9 n7 _8 D/ {& MComplexity index                         : 163 q: p) R- @% G, g9 X( q
Number of dynamic objects                : 15& F* I9 O' r! r( B& w+ Z
Bed channel count                        : 1 channel3 ~2 v& @9 a! X. j' c
Bed channel configuration                : LFE
/ d3 J: ~) ~2 v$ `3 ?+ D1 D; D+ ~8 i( t" B
Text #1& a& v! ^* H) F8 w9 j6 x2 U' A
ID                                       : 3
4 [+ }" e+ J5 S0 C# k) b9 }Format                                   : UTF-8# ~, ~! G* M; I9 m& K
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 d5 i5 z; ^/ e2 I) QCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 O) g! x" Z/ b0 d: {; u  f/ ~# ^
Duration                                 : 2 h 27 min
) @. T$ k+ V4 g$ m1 rBit rate                                 : 51 b/s
% X1 V4 y( K+ D( qCount of elements                        : 21850 b$ W& y! g: ?  C
Stream size                              : 55.7 KiB (0%)9 H6 o6 T# E! G
Title                                    : English [CC]
8 }4 n/ q0 Y' f* oLanguage                                 : English# b4 _  a9 n( W7 L
Default                                  : No
6 h( h' A0 J- H2 _% H' `) JForced                                   : No
! D4 |" i2 I# `6 V+ t3 O( Q0 V7 y! P
Text #20 ]1 v+ X0 w) v  ?4 O2 a/ v, Q  ]# c
ID                                       : 4
, a+ z  s- I+ gFormat                                   : UTF-8& F8 e* Q" {2 r
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8* `& p3 C; @* B' X$ e& k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
, k3 r7 b6 ^6 g  j- T0 ~7 _Duration                                 : 2 h 27 min; s, j+ X, w) x+ C/ K: K- Y: e
Bit rate                                 : 52 b/s; E: w% {( Y6 u7 g
Count of elements                        : 2129
6 H3 ?3 V& f8 [/ v/ UStream size                              : 57.1 KiB (0%)8 i, P$ B, F% Q: j! H5 z' x# w$ J5 p
Title                                    : Latin American Spanish [CC]
9 E  I, |/ Y4 J5 y/ Q% W, s! jLanguage                                 : Spanish8 k% M3 f5 a  L5 s1 ]% ?( O
Default                                  : No
  b* X( s4 y8 A/ O# f+ MForced                                   : No
3 J$ C* h& Q: I6 [# n
0 R! x) x4 U$ I. E. ]

7 s. }1 K+ u0 x9 {8 K% r' E$ h, Z
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP贵宾可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

37

帖子

250

积分

Sponsor

金币
103 枚
体力
65 点
wade414553085 发表于 2021-12-25 15:26:56 | 显示全部楼层
Bluraycd 的影片更新真快,还没有上映的都发出来了,不管你信不信,反正我是信了。Bluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

6

主题

337

帖子

2623

积分

Sponsor

金币
575 枚
体力
1512 点
QQ
hellangelcx 发表于 3 天前 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。' F  Y) X7 J$ ]' G: s5 N" J: u
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!, x4 C2 q# v# v: s6 n! _3 ~9 _* ~) z
蓝光论坛里

0

主题

512

帖子

2151

积分

Sponsor

金币
226 枚
体力
866 点
QQ
fangfang789 发表于 2021-12-30 21:53:11 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
- X' z3 y* T5 [! f要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!
* a3 I5 ]! @. K( e# [9 F* M

0

主题

36

帖子

321

积分

Sponsor

金币
78 枚
体力
166 点
784620024 发表于 2021-12-22 23:09:49 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。) ~/ J: ]" r; I# g
要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他
又回来了 ...

0

主题

69

帖子

399

积分

Sponsor

金币
17 枚
体力
221 点
xaland 发表于 2021-12-23 00:15:01 | 显示全部楼层
这么快就出来了????点赞

27

主题

477

帖子

2657

积分

Sponsor

金币
19 枚
体力
1598 点
wyyo 发表于 2021-12-23 14:28:16 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。; S, Q2 A8 |* F( s1 h/ I
Your resources, well, I am very satisfied!" r% W7 {. g! p. ^3 c

0

主题

66

帖子

370

积分

Sponsor

金币
5 枚
体力
229 点
sj19920312 发表于 2021-12-23 19:07:14 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!- d1 ^* z0 x& p. O7 O
Blu-ray Film Forum is now my home!
/ C5 N3 y3 z2 i* S; a

0

主题

50

帖子

1万

积分

蓝光评委

金币
4579 枚
体力
6630 点
icatang 发表于 2021-12-24 12:05:04 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。' j& B! N$ ]! ^! d# ^
Your resources, well, I am very satisfied!
哈哈哈哈哈 ...

4

主题

1302

帖子

4188

积分

Sponsor

金币
84 枚
体力
1503 点
QQ
davidqin 发表于 2021-12-24 21:40:45 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!* k) H; {( L+ H. e7 f+ z' a7 g
Blu-ray movies Community: my favorite!
$ o4 e: K, j  \( ^: s7 s

0

主题

37

帖子

246

积分

Sponsor

金币
70 枚
体力
98 点
QQ
lichen8566 发表于 2021-12-25 00:16:49 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!/ x! y9 t0 P* u9 r! e1 j+ ?0 L7 {
Your resources, well, I am very satisfied!7 \& B* ^: F- p

0

主题

193

帖子

996

积分

Sponsor

金币
35 枚
体力
565 点
kdavid 发表于 2021-12-25 10:01:19 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
5 S& K2 [: r7 P" y1 o/ Z1 f" ^6 |Blu-ray Film Forum is now my home!* `  P, ~3 P' `' x. d

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-1-18 15:56

Copyright © 2001-2022, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表