BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 31|回复: 1
收起左侧

[动漫动画] 魔法满屋/音乐的魔法/奇幻魔法屋 [4K蓝光压制版] Encanto 2021 1080p BluRaycd x264 TrueHD 7.1 Atmos-FGT 9.52GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

12万

积分

Post Share

金币
24000 枚
体力
24786 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2022-2-14 02:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ a) w8 J2 {1 ^- ?

0 L- G2 M$ t) P" X+ a7 O$ d1 ^◎译 名 魔法满屋/音乐的魔法/奇幻魔法屋(港)
3 L1 v  j+ v" Z4 S◎片 名 Encanto
6 Q+ C7 G/ |2 F% Y1 B◎年 代 2021
/ t' p9 l- D2 {# S/ T* F9 C2 n◎产 地 美国
; n" c1 e' N7 ]+ z3 p+ {2 N◎类 别 动画/歌舞/奇幻
# b7 d4 W& ~3 g2 r◎语 言 英语/西班牙语
2 y2 o" E  F! M! B; W  E◎上映日期 2022-01-07(中国大陆)/2021-11-24(美国)/2021-12-24(美国网络)
0 q, ?& W( {) N% d) E6 a4 N7 j◎IMDb评分  7.3/10 from 139,065 users
# V9 a- Q/ f: S  \4 [# [◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt2953050/
, ~$ D' \' M) Z  X8 o◎豆瓣评分 6.5/10 from 42,894 users) J' F. z, V0 f3 y* w
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35134724/4 D# F6 ^+ W( F; p  b  D; E) j  G
◎片 长 1 h 42 min. Y1 w4 @8 U0 i) c1 ~
◎导 演 杰拉德·布什 Jared Bush
( w+ v9 Z2 _) @4 t2 V     拜伦·霍华德 Byron Howard
1 S4 ~2 r$ k4 r7 G4 w* m     查里斯·卡斯特罗·史密斯 Charise Castro Smith/ k; G* E0 }1 l# s( t7 P9 ]
◎编 剧 查里斯·卡斯特罗·史密斯 Charise Castro Smith
  L1 F1 Y3 ?) H* Z2 @     杰拉德·布什 Jared Bush4 N7 U. F5 f% a6 o0 ^8 D
     拜伦·霍华德 Byron Howard/ j8 I5 P+ y5 i1 U, |" a5 O
     杰森·汉德 Jason Hand  
  h% f' ?6 C0 a6 T& F8 ^     南茜·克鲁斯 Nancy Kruse
; N3 j' W9 G2 s) k) C: f0 t: t     林-曼努尔·米兰达 Lin-Manuel Miranda
9 H( Z$ B( X; i6 ^% [: D2 I◎主 演 斯蒂芬妮·比翠丝 Stephanie Beatriz* I% Q# H& |0 R% O" N
     玛丽亚·塞西莉亚·波特罗 María Cecilia Botero: K1 _' [7 j$ ?8 @. ~( k8 O
     黛安·格雷罗 Diane Guerrero7 k9 q* G: L) m( t: p' O
     安吉·塞佩达 Angie Cepeda9 _. }+ D2 T8 y8 W7 U5 B6 D
     约翰·雷吉扎莫 John Leguizamo" I+ `. Z% @/ V
     毛里西奥·卡斯蒂略  Mauro Castillo( {4 r+ R' w3 z: r. u
     杰西卡·达罗 Jessica Darrow
, |: ~) w' `6 R# }3 ]9 r+ d# F     卡萝莱娜·盖坦 Carolina Gaitan( e6 X- M( q. ^, }$ T4 B- k
     维尔摩·瓦尔德拉玛 Wilmer Valderrama
+ V4 Q: x* E# W6 I0 a) A) h0 U     莱齐·费利兹 Rhenzy Feliz
+ W' n6 Y, Z' ]6 ^$ P     拉维·卡伯特·科尼尔斯 Ravi Cabot-Conyers. _6 r( x- t. h0 ~1 x9 y0 r
     爱达莎 Adassa9 i6 }- Q8 k. \7 H1 g& O1 P
     胡安·路易斯·隆东纽·阿利阿斯 Maluma  {" A+ u% C) I1 [- g! E, G1 _) y
     胡安·卡斯塔诺 Juan Castano
# Q% ]0 R; w) H/ ^; ~  ~     埃克托尔·埃利亚斯 Hector Elias
* |! D( x8 {) ~8 D+ N7 V     艾伦·图代克 Alan Tudyk
* n  p& [$ b1 Z  R7 Y/ R     欧嘉·梅雷迪斯 Olga Merediz
9 o1 S* ^6 ~; o1 k
  {/ @1 r! B! I4 e' t◎标 签 迪士尼 | 动画 | 奇幻 | 美国 | 2021 | 魔法 | 喜剧 | 冒险
/ j+ [+ v2 D2 y6 v( d% t. Q6 |; J# w
◎简 介   
$ \& ^# ]% S" n5 R
8 q5 w, T' I9 x2 }% O 讲述一个非同寻常的家庭——马利加家族的故事,他们隐居在哥伦比亚的山区一座神奇的房子里,生活在一个充满活力的小镇:一个奇妙的、充满魅力的地方,奇迹谷。奇迹谷的魔力使这个家庭的每个孩子都拥有独特魔法天赋,从超强大神力到治愈他人的能力……除了米拉贝(斯蒂芬妮·比翠丝 Stephanie Beatriz 配音)。
0 z& q# k- c2 i8 b& V$ w  ^5 D
' t+ s7 c8 P: o 但是,当她发现围绕奇迹谷的魔法处于危险之中时,米拉贝下定决心,她这唯一无魔法天赋的马利加人,将成为这个特殊家庭的希望。1 N5 x6 B- v; }- P

  r6 g) w& t: R% M, F; c$ n A young Colombian girl has to face the frustration of being the only member of her family without magical powers.. a' T$ V$ T0 I2 o6 i1 ~
' o4 k) i% J$ H3 E
◎获奖情况
# C4 f; w6 I; }2 U$ K) r8 J0 m0 t2 X5 r) A
 第79届金球奖 (2022)
+ N- N" p5 q4 P4 L0 h9 l  q( [ 电影类 最佳动画长片
/ ~! N1 X2 D* w* c 电影类 最佳原创配乐(提名) 吉曼·法兰科
1 z) z7 H% H3 @: k  c 电影类 最佳原创歌曲(提名) 林-曼努尔·米兰达" A0 s' }0 Y% m' `3 U3 W
 第75届英国电影学院奖 (2022)" t- }. }# x8 }* V; K6 `
 电影奖 最佳动画片(提名)! B/ @5 F( Y8 J' U( y8 W8 r% Y
Encanto.2021.1080p.BluRayCD.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 9.52 GB
8 l1 M1 I/ p! J0 c
  h0 K7 [' N) J3 S: P. Q  c9 k" _Video& M1 S. U) i' f! f7 Y) z0 ]
ID                                       : 1
3 F. B  o6 z) n' fFormat                                   : AVC1 n( ]' |" G0 m8 b* H
Format/Info                              : Advanced Video Codec6 U7 N# {  }% {+ n8 N8 c3 f
Format profile                           : [email protected]
. B+ W$ f* Q# H" S) ~$ D2 X! \Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames3 f# [6 A' Z, Y! I/ ]" ~
Format settings, CABAC                   : Yes8 L5 y7 G( E  ?' @% x$ ?
Format settings, Reference frames        : 4 frames
: |# A5 Y) k$ ?$ MCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
! k( e) t- e; T. }( SDuration                                 : 1 h 42 min
" _9 u0 ?. ?8 G7 KBit rate                                 : 7 411 kb/s# c% K) V. t+ C6 S
Width                                    : 1 920 pixels
7 z5 @( W; I6 DHeight                                   : 1 040 pixels$ X2 j8 q& i" q; G
Display aspect ratio                     : 1.85:1$ [  O6 h& @3 |2 Z/ M
Frame rate mode                          : Constant( ?# f& x2 Y/ w' _& }
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
3 W7 Q9 M9 c* L1 \Color space                              : YUV' ]" Y4 w- l0 h2 r8 Z1 I' f
Chroma subsampling                       : 4:2:0
; G2 U+ p* ?" R( SBit depth                                : 8 bits
4 W- R6 p  x# S/ YScan type                                : Progressive( L. ~$ L+ K, g2 ^/ u
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.155
7 P/ J9 \8 Z9 j$ CStream size                              : 5.29 GiB (56%)+ O/ E" `) k4 w6 w: ]- L
Writing library                          : x264 core 164 r3081 19856cc
; O, ]" v) o+ lEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
+ k# w3 T5 N& I! E9 T8 DLanguage                                 : English
) H' b8 r# j: T1 E: JDefault                                  : Yes
, j, |4 K9 [% \* J4 CForced                                   : No2 B/ k$ {: ?* l! d0 b( G4 Z

* B% D( g$ T! @2 iAudio #16 A7 P6 g+ Y  J. f  I) n$ O6 V
ID                                       : 2& x5 r: v, [, K* F" P* ~, T1 b
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100), a& f! V5 S2 P. r/ L( @, j
Format                                   : MLP FBA 16-ch9 c4 {) P1 Z" \' [% r0 F; ^0 s
Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation/ b$ B5 A7 h' @* n; y. ~
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos( {% r( d4 f8 w6 y' _! B4 ]# f3 Z
Codec ID                                 : A_TRUEHD
! h5 |; D0 T! k! S0 _* l& {Duration                                 : 1 h 42 min( m5 w3 Y2 V( w, Z' n9 C3 O
Bit rate mode                            : Variable
( U" \/ i- w' P2 Q7 V6 K( L, w; vBit rate                                 : 4 876 kb/s
! {; U: U0 [7 T; q* LMaximum bit rate                         : 7 050 kb/s, h, \2 P# `3 X# f1 I
Channel(s)                               : 8 channels
4 I; h5 p1 [7 U: `) f; z8 s% DChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
$ D" Q; Y& ^  {3 p4 jSampling rate                            : 48.0 kHz
( L8 u% }/ N. i0 rFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
4 o( R+ c4 M! v# uBit depth                                : 24 bits
) a& u0 f5 I" Y# e" YCompression mode                         : Lossless
" ~( A9 l5 O; f3 @; |3 I4 hStream size                              : 3.48 GiB (37%)2 P7 u) Z+ M$ ]3 I$ \$ T
Title                                    : TrueHD 7.1 Atmos
! c) d0 i7 u9 N" [. P* YLanguage                                 : English
) q. P) R- W0 \& }; z5 ^Default                                  : Yes0 _! I/ `9 j: B1 m
Forced                                   : No
; V8 g/ L. ~9 H0 h% D% G. aOriginal source medium                   : Blu-ray
5 M/ b5 j3 R: g  w3 }/ r* C# q1 RNumber of dynamic objects                : 13+ n1 m4 _+ [; g, E3 v8 l- ?$ |
Bed channel count                        : 1 channel
- B, a* f+ k: W0 hBed channel configuration                : LFE
4 r; c3 I" Q1 P) Y: P
- h& i0 j0 k5 N& v6 yAudio #24 h  Z* {' Q: m# I2 Q$ H4 `( k! l9 K
ID                                       : 35 V" k4 f, Q4 s4 Z4 X: x
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
! Y. a3 K" y7 ~! s9 l9 aFormat                                   : AC-33 p" l. Y# m9 Q: A/ i, T
Format/Info                              : Audio Coding 3
* d) Q  m; x* Q, q* L+ w" K4 `Commercial name                          : Dolby Digital
! K9 F& ?5 I3 z1 A/ A9 m9 bCodec ID                                 : A_AC32 k" p/ Q5 D/ b
Duration                                 : 1 h 42 min5 z- C, B. Q: v- \# b
Bit rate mode                            : Constant5 h3 ^+ l+ \* M" p
Bit rate                                 : 640 kb/s+ L+ e1 Q4 K7 Z, y. V1 A, |
Channel(s)                               : 6 channels
& k0 m2 N* V: n4 n; y+ NChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
6 j! R  C4 l8 U# r3 M' D7 CSampling rate                            : 48.0 kHz3 c/ h; Q3 ~) m. ?
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
% e0 X# I4 F% n$ }Compression mode                         : Lossy/ z- Y4 v9 L. Z# |9 o8 o# [
Stream size                              : 467 MiB (5%), U! C, [3 j6 K3 E6 s, F
Title                                    : DD 5.1
1 H) ]/ t3 a. @  K' HLanguage                                 : English( Q1 Z+ w& A* M4 `2 E/ S! p
Service kind                             : Complete Main
  g7 Q( {+ H8 Y+ |4 IDefault                                  : No
  Y/ T( I0 Y% N: KForced                                   : No
; k+ a" ~; e+ s6 ROriginal source medium                   : Blu-ray
2 P/ E9 w6 _4 A, s- d
0 z" B! o) S4 R  xText #15 Z- ?* [$ v8 E+ F# O; H. f1 H
ID                                       : 4
( W7 Z- L6 E6 i7 _, u, _7 hFormat                                   : UTF-8* H' I, C6 [* W+ y: d' ^
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF84 j' `" N6 x* S" l
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ w' f4 V2 X+ eDuration                                 : 1 h 36 min
$ ^+ [+ ?: f1 \Bit rate                                 : 62 b/s
! ]3 X6 c! `" O0 N( mCount of elements                        : 1587  x' t9 ~* ~$ M" b5 F
Stream size                              : 44.0 KiB (0%)
0 E; a% S' v/ O9 y8 CLanguage                                 : English
4 f- [7 t; v+ RDefault                                  : Yes
  n. T. h) E$ F. X  wForced                                   : No
* e+ }  _3 O8 l) D
6 e/ q% \6 @0 a, ]' qText #2+ a8 S0 l% ]' [
ID                                       : 50 u: L" r' H+ e1 d9 D+ E
Format                                   : UTF-8" ~! F2 d7 j$ \! S, r: {# a
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8* C, m, _3 o; v/ P" y5 h
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) b, p* u4 H" i# U2 j- ^. E
Duration                                 : 1 h 36 min1 V. J) X4 h, x6 ~! ~
Bit rate                                 : 71 b/s0 }# [# L, m2 E. T
Count of elements                        : 1825
7 V' v% j4 b- ~7 pStream size                              : 50.4 KiB (0%)) z4 s' A1 N" _4 u# o% d% n
Title                                    : SDH, T% H3 q& b9 K6 }( U- N0 J% N
Language                                 : English4 _+ U5 R; N6 e" L7 ~% M
Default                                  : No
1 _5 i, s: N8 a2 `: U/ oForced                                   : No
5 b; R* _& j; d1 q6 K, E( n9 h$ U1 [0 J$ b9 a5 X
Text #3  J# |% C/ [. Q: j8 n
ID                                       : 6
, Y+ F, y3 @9 V. Z6 S; V) }; eID in the original source medium         : 4768 (0x12A0)
- v! V- G9 m1 E+ }Format                                   : PGS
% N! L1 }( H3 Q. z$ h3 kMuxing mode                              : zlib
7 a9 X4 g2 x, h0 ACodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, j; P: b( m- [& _2 _& ?Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 C( K8 I' a$ i' y9 }2 L
Duration                                 : 1 h 36 min+ q. K$ q5 t0 _; D1 b) `: [3 l, j0 t
Bit rate                                 : 49.3 kb/s9 z  ]  O$ i5 w3 ?$ T* `( O! b
Count of elements                        : 3674
* ~) h8 _- `, G2 A+ F; @. J! pStream size                              : 34.1 MiB (0%)( ?! [+ b* \8 z
Language                                 : English
- C/ O, }& v9 a! ^; ?# n/ j: YDefault                                  : No
9 {8 o0 P6 r* B) C! k/ ?9 tForced                                   : No$ b, y0 v" e( J6 g2 Q$ g
Original source medium                   : Blu-ray+ r  q5 B6 T: g0 @$ v6 m

. w9 n7 n6 s) f/ E2 U7 Y1 l$ W* QText #4$ q7 A1 j. n+ z  O2 Z+ G6 M
ID                                       : 7
# q# o" f( {# ^6 x  [& c: e8 XID in the original source medium         : 4769 (0x12A1)
) M9 U1 z6 P$ R, ]6 fFormat                                   : PGS
: ?. f9 G$ F$ u- y- U6 MMuxing mode                              : zlib6 C$ M& }5 d1 T7 u
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS3 M# H  |0 C1 \- ]+ w+ F" n
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
# S! {8 I( P( N% ^& m1 rDuration                                 : 1 h 40 min
1 N$ T$ n, N, a0 Y  l  I  j! k, hBit rate                                 : 35.1 kb/s7 q9 a( J6 c7 ]! ?
Count of elements                        : 2518" q" R2 h+ j2 l( a5 ]3 [
Stream size                              : 25.3 MiB (0%)' v, ~' b7 B' V5 E) m( X
Language                                 : French9 I2 t$ T. Z! Q+ w7 O
Default                                  : No
& P& W  E" b& o5 e! ]6 `8 s7 i2 PForced                                   : No
0 x0 X$ e; W9 I! vOriginal source medium                   : Blu-ray
- Z2 e7 @" c" |+ f" H& ?4 ?" l% N
# P1 ~! t2 S  y' @) X, K9 YText #51 I" Q' I0 L- I7 ]7 t
ID                                       : 84 V* {: J* P2 A1 P* h; x
ID in the original source medium         : 4770 (0x12A2)
; R) o# k; m9 D* `' a8 jFormat                                   : PGS
$ [7 S$ ^; O4 j: X/ r+ n# YMuxing mode                              : zlib& C! I/ B4 p7 p4 _3 q! G7 w2 h
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) I4 s& k& t9 M- E- s3 q0 _
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 J3 y% }3 |8 G; }; P8 g
Duration                                 : 1 h 30 min
* ]2 Y% [/ P9 P; C% u/ s% RBit rate                                 : 37.8 kb/s
; W* b4 I7 [1 l- pCount of elements                        : 2420
5 E( |7 R. i+ v) w, M; D! B' {Stream size                              : 24.4 MiB (0%)3 h! U' h: z* |  {1 W7 R7 ^
Language                                 : Spanish: e+ a5 l( N" e
Default                                  : No: V% ~  S" I2 h
Forced                                   : No
6 f8 ^; R; A4 s( tOriginal source medium                   : Blu-ray# h2 L7 Y6 |* s7 Y1 D/ D
9 O3 Q/ V( q% u) |
Text #6
- a2 A- c7 h# N8 t  |* O. ^" uID                                       : 9- l+ s) M% |- @/ o
ID in the original source medium         : 4771 (0x12A3)" G& Z* @% M8 w$ R
Format                                   : PGS1 i: t7 `- J( o2 M2 `6 p1 a
Muxing mode                              : zlib1 f' E; e: g# m! W5 @7 _3 f' Z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( i. |1 _3 R2 q& d; C1 K7 r
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) u2 Q; N6 z- U
Duration                                 : 1 h 40 min
& o  k  E, S' ?) b: I+ b/ WBit rate                                 : 27.5 kb/s$ \' Q1 x6 [, K( K+ }- w6 N
Count of elements                        : 2594! d" a* h% W0 E
Stream size                              : 19.8 MiB (0%)
% T, z% |! {) eLanguage                                 : Japanese
* O1 z( a4 q7 K6 Z5 \2 R" ?Default                                  : No( z* e  C* d1 R2 k
Forced                                   : No) Q9 b: D2 D7 }: x1 [8 g% Q
Original source medium                   : Blu-ray5 o* L& W6 C2 B8 x( q

. i# T, N+ r; |5 h+ d; wText #7
) F3 g& E# A) d3 c/ aID                                       : 102 p0 P7 t, w; q9 d% H
ID in the original source medium         : 4772 (0x12A4): m  u; d. j) `4 b2 W
Format                                   : PGS
# q9 u" F8 q: X) I1 EMuxing mode                              : zlib( G. w8 @2 s$ P' o3 H1 S6 Z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
" c8 ]' c9 s+ H3 NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
+ g3 K4 |/ ^) A+ `+ s% S; ADuration                                 : 1 h 29 min% m' ]' w: X6 q- s: j; {
Bit rate                                 : 1 912 b/s
5 v6 G6 w8 x. s' ECount of elements                        : 94
; G3 H: E; i/ E  y7 dStream size                              : 1.23 MiB (0%)2 d5 L6 m! d" C& s5 k! K7 q
Language                                 : French3 R3 U* N4 i/ r, `# r
Default                                  : No
# B0 q7 Y8 i" b# d+ b& w( zForced                                   : No
" v. i. I- p; O5 L: jOriginal source medium                   : Blu-ray
3 D, k  J/ s8 F* c
, H3 k1 Y; j( F8 zText #84 G- Q  q# ]" _1 ]# J+ M
ID                                       : 11) ^6 p8 U6 c' y! C6 x) c9 R- g6 o
ID in the original source medium         : 4773 (0x12A5). B0 ^1 F+ n% l! V( @
Format                                   : PGS4 V" A: u" Y: }5 S9 R
Muxing mode                              : zlib' ^; X2 I1 j9 v) r- o  I
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS; Q& _" o- v1 k6 l) f
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% A4 J3 y. B& S2 JDuration                                 : 1 h 8 min; s4 Y4 k, u5 Y
Bit rate                                 : 1 789 b/s6 i+ Z+ D( |5 {1 P4 o" E
Count of elements                        : 100& [  X$ e$ {; K
Stream size                              : 892 KiB (0%)
+ ^7 P9 k: D/ G& Q* X( mLanguage                                 : Japanese" d; C( D( S* V$ Z( E" o
Default                                  : No. }2 J8 g/ A( B
Forced                                   : No  [# k1 p  A8 h
Original source medium                   : Blu-ray
5 F0 H2 P3 D  j9 F& r4 z4 t( h+ ?# L& O0 W7 [3 k8 h/ ]) `, \9 T- ?2 O* b
Text #9
  N1 J9 L* B; N8 Q; nID                                       : 12
; Z$ @' J4 u: r$ g& a2 R3 nID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
3 f1 T( Y) o( k( b) FFormat                                   : PGS& w; g% d( ?9 H* C
Muxing mode                              : zlib0 d' B5 q  f, W$ c) r" L, G
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
- }3 K' b, w- n! t& |# q1 hCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% J, V$ b. B0 v# t9 z5 GDuration                                 : 1 h 40 min
! Z: X; o" w4 r0 n$ n% HBit rate                                 : 33.0 kb/s
9 e' R0 h# f+ hCount of elements                        : 2584' K5 A. U! ]9 K: S+ p
Stream size                              : 23.7 MiB (0%)
0 N7 n. w1 ?/ N& SLanguage                                 : German
) W4 B* \3 M0 o' f4 C" F2 sDefault                                  : No
5 C3 J7 \+ |% [% Z) t  |: S5 dForced                                   : No. N. t) @& s, }0 Y' U! B
Original source medium                   : Blu-ray0 e' r- _7 K  y6 f. E
( w+ e+ W+ q+ {. S  \5 E
Text #10
+ O( ^* O6 s1 ?: u7 OID                                       : 13
; u" H! T: O8 m! a/ kID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
. j: g  Q. h0 k& Z9 wFormat                                   : PGS
- ?* T4 d! B# _4 y# z! u3 WMuxing mode                              : zlib
) J1 ~  H3 h' T/ _$ tCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* _9 X1 H2 j  n) y( D" t& UCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 i" g5 m- G9 Q0 W3 F4 H9 HDuration                                 : 1 h 40 min
1 D& m# |# T2 O; iBit rate                                 : 31.0 kb/s. P3 U' ^! |% \" u- g% `# o: E
Count of elements                        : 2378( W4 M( C' D7 x; v  A# d% W
Stream size                              : 22.3 MiB (0%)
# c" u7 |" q3 g% V/ }, S4 d3 }Language                                 : Spanish
2 I8 g$ I3 v" z5 y: a4 S/ SDefault                                  : No
- `( r0 N( f: E5 q9 f8 gForced                                   : No, |9 ^7 P7 z( i7 d8 J( \
Original source medium                   : Blu-ray
: I- `" W) F# X2 f9 ]/ Q- h. {+ u+ X  b. z3 C% N$ z" ]/ R; v
Text #11$ M+ `- j" K* n! N, n  v( a2 {$ P
ID                                       : 14
$ h0 t8 W3 @; r3 }6 ~- R: U# X8 ]ID in the original source medium         : 4611 (0x1203)
) T6 ^3 t6 O% a( V0 S. V, J8 mFormat                                   : PGS& u2 u. I7 {5 \3 P) h# K
Muxing mode                              : zlib
8 w, g+ y6 L, `, v2 S# r; WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS/ K9 k/ Z4 O: M1 d; \; \1 m& f
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. f2 k8 ^! S# @
Duration                                 : 1 h 40 min
8 w2 W1 J+ p3 V' ?! V, YBit rate                                 : 31.0 kb/s% y  f, b, n( M  h
Count of elements                        : 1946
, B, C8 B! f. rStream size                              : 22.3 MiB (0%)6 e3 N) N% [! b2 S
Language                                 : Danish
% |2 j! }* N2 q# _+ n! o, ODefault                                  : No8 g4 n  D, s5 P) K4 K9 y, A1 R
Forced                                   : No
) f/ U# p( ^( q2 Z' O& ~9 oOriginal source medium                   : Blu-ray8 p, Z; {$ O, }9 c, s
$ ?- z7 P5 o! |+ _8 t3 @
Text #12
! ~1 f+ o) ]) QID                                       : 15
6 G# o4 \8 T3 Q6 dID in the original source medium         : 4612 (0x1204)
; A# }+ U3 j& t# ^+ w* aFormat                                   : PGS
6 L8 @$ O2 d% c5 B* \Muxing mode                              : zlib4 h" ^/ F% u) F; d/ t* ]7 k3 b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) @0 K$ v$ o* f* T3 b6 H6 L- M& v4 v
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs! K1 Z4 C4 Y4 n. K: B0 i* A
Duration                                 : 1 h 40 min5 p0 _  O" T* s9 n- F9 I" `3 O
Bit rate                                 : 32.0 kb/s
- E% g/ A3 Z2 \! h5 s: iCount of elements                        : 2416
: ~0 H1 ~7 f* h; N0 k" {Stream size                              : 23.0 MiB (0%)" @0 t" Z/ h  D# Z
Language                                 : Finnish
8 X% G& ^+ D% D' n  k; g* `Default                                  : No  t4 s+ e( M' E+ |% ^  j
Forced                                   : No' T' u& F! t. e- [. [& A; i1 e9 T
Original source medium                   : Blu-ray2 |$ e" d5 S- o5 A; i
  I0 D5 G* ~+ Y: T: d& B. h$ [; e) Q
Text #13# _! ^! w; T2 Y+ b  @
ID                                       : 16
1 L! Z1 A  H$ d: `: ~ID in the original source medium         : 4613 (0x1205)  F2 y# r. `% U( w8 w. o2 J: h
Format                                   : PGS  K$ W5 ]( d) b; {- p, E" n/ [. g2 Z
Muxing mode                              : zlib
- B7 |2 b: q. U3 ^. R1 e0 ECodec ID                                 : S_HDMV/PGS- C# p8 ~% V9 v7 e  i
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs4 c7 n; M, x# Z/ f% f% b! i9 C
Duration                                 : 1 h 40 min7 n: c2 y! O: l' G3 m
Bit rate                                 : 30.0 kb/s
3 K3 V- R* p9 ~- ]6 w& [' G: G( [4 `; \Count of elements                        : 2402
7 c6 q( v( D* g" F' @! Z0 \5 J& L' ZStream size                              : 21.6 MiB (0%)9 ]8 I7 p( F3 \/ H4 u
Language                                 : Norwegian
* L' F5 X  p( L0 U: a( {( z$ \Default                                  : No: b2 F1 f8 X2 ]  B0 I$ p
Forced                                   : No; d0 L9 c$ ^. m( x( I7 X6 O
Original source medium                   : Blu-ray) D/ k1 ^9 Z/ @; Z# Q7 t

" h" p1 g7 ?9 i, `Text #14
- _9 _7 R% G3 a. S! VID                                       : 17
# W" V6 ~7 P; }ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)
3 p9 N& i# H! b4 f, b$ S! w( YFormat                                   : PGS  h2 p) w' p0 Z4 s: h/ K
Muxing mode                              : zlib1 J# Z6 w* @5 j4 ?, [4 k" s
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
+ r. A2 |( ^7 S/ PCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
- P' _$ C: p9 X. H" x! |Duration                                 : 1 h 40 min
: t+ c; ?# i. k& _5 y" k* WBit rate                                 : 27.5 kb/s  @6 }5 D9 ~  I) |
Count of elements                        : 2050/ [' p0 N: Z% |* t8 x
Stream size                              : 19.8 MiB (0%)) }4 p3 t7 A' u% T; B- R1 Q0 s
Language                                 : Swedish
! M+ z: q2 }( D: ]2 LDefault                                  : No
2 G" l3 q% K6 o% W3 v8 @Forced                                   : No# B, `3 |  w# S8 X: o
Original source medium                   : Blu-ray8 o# E% \. x2 U6 i
; n! G( l, R7 h2 n
Text #159 t, F; Q$ @  k7 t' m" ?) X) J6 s
ID                                       : 18
* _% g) q8 ]1 K) D4 v: y. q! VID in the original source medium         : 4615 (0x1207)* o8 g  S8 X2 F! m# F7 q
Format                                   : PGS
; h! k7 k3 k3 ~& c! T* \Muxing mode                              : zlib; G) w! v- U: ~* b9 b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
8 r, c  Q+ r& E- ^: v! T; _Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. d- G: o( s- C  q5 [Duration                                 : 1 h 24 min
3 Y' l# A. O6 B3 v& w) uBit rate                                 : 229 kb/s
, z. B7 K7 ?" B1 D# f. p; iCount of elements                        : 3597) K* v, a7 D: e. y* G0 V: L. b) _
Stream size                              : 139 MiB (1%)
! F  h$ b  Z4 }# Z6 |Language                                 : English
4 S! A' X6 K  T4 i8 R$ wDefault                                  : No
1 p3 v" C/ x2 H3 aForced                                   : No
. h7 X, B) m4 U( j+ ]! j  D( l6 OOriginal source medium                   : Blu-ray0 C" k7 z( f. |5 H+ I

$ Z" A1 B5 f2 M. K+ b7 wText #16
$ n6 k5 r& U# oID                                       : 19
, K7 g  _$ x( }- S# D' c! P# LID in the original source medium         : 4616 (0x1208)
2 {. C4 K' l  g( I2 u# wFormat                                   : PGS
- `# {6 L5 \/ @1 ~- @2 J0 GMuxing mode                              : zlib6 |4 t( o4 R1 T2 J3 S
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS2 o' ?; A& Z" g; w7 X4 |2 I
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 X# c# D$ [/ o+ M4 N; h0 I- F
Duration                                 : 1 h 24 min
( W2 ?' b6 c4 |9 pBit rate                                 : 93.4 kb/s* o) i) n  j1 k2 t2 d! ~
Count of elements                        : 3134$ }) C0 |; J' X6 h1 P0 \6 {
Stream size                              : 56.4 MiB (0%)
+ x  P* u& v9 y4 y1 f' OLanguage                                 : German" B# B; r2 h7 ]
Default                                  : No/ q* ~7 n* q: Y' L9 Q# J0 |
Forced                                   : No+ a6 V' ^2 A8 c9 g! n4 _2 k1 g
Original source medium                   : Blu-ray8 f" d4 |3 h; a, n/ ?

4 O0 y' s2 j; f0 K" Q; XText #17) T% `# h  j+ ]% A
ID                                       : 20
+ d& v, q& M# ZID in the original source medium         : 4617 (0x1209)/ e( l9 S8 l/ _
Format                                   : PGS3 X) z! I7 N# B5 s' ?& ], s
Muxing mode                              : zlib7 |9 b* ~+ q6 z) w$ @* V" e. k& H
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS0 ^( N4 Y8 n, `: }5 E: q) M
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 ~. [: ]( {" a2 Z- e+ v3 s9 N& PDuration                                 : 1 h 24 min5 P5 O; j0 _5 ^& i/ P( g
Bit rate                                 : 73.3 kb/s
7 [# Y, Y+ w4 \Count of elements                        : 27288 t3 u: s# u- A) p5 K/ W( d
Stream size                              : 44.3 MiB (0%)8 L, B% }; L& M( l' y
Language                                 : Spanish# L6 i) p: k& S- _- E
Default                                  : No
: i  ?4 }. P% ]- Q. L+ N- |Forced                                   : No6 C! ?. D# P3 u+ G3 D( R; {4 ^
Original source medium                   : Blu-ray
% n: U+ ^, k4 u  g. s% [' W8 H$ Z  P- Z. N
Text #189 I/ \" I. [2 L# M# g7 z" s
ID                                       : 210 E6 {. |8 q1 N; Q' R0 x+ w
ID in the original source medium         : 4618 (0x120A)3 m7 R, c7 r- o7 y- A: W
Format                                   : PGS
9 p: N" l) t9 \8 N; J8 u5 XMuxing mode                              : zlib- f" E, l  t8 E, p1 i
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS. [6 g0 O' t- E2 n4 U3 i4 ~
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 ]% j& L% [8 A$ U8 C2 B
Duration                                 : 1 h 24 min- S& A7 e8 x& v. H
Bit rate                                 : 97.7 kb/s' j5 R) F% O+ n! N$ I
Count of elements                        : 31142 @! ]$ F6 W4 @- s' O# r% v
Stream size                              : 59.0 MiB (1%)
" a8 O6 @- d. s6 W4 X6 K( ILanguage                                 : Danish) c. K- r/ i. M0 ~
Default                                  : No
( J( G, @1 I2 v% r  |Forced                                   : No
  {0 y  N1 `% W, y6 g. ~. y( uOriginal source medium                   : Blu-ray
9 b' }& f4 c" O* U1 N4 l, @( B; s4 T8 x; Y' [0 j* |, S
Text #193 w5 l% ?1 }; M2 b- C7 s' F# X% |
ID                                       : 22
# y, ]# a3 w9 O+ q; JID in the original source medium         : 4619 (0x120B)$ z! P# d+ s1 l, O- v3 N
Format                                   : PGS
  ~1 T  n; b* U4 i5 @6 |Muxing mode                              : zlib
4 m8 E7 A* B' S: \: yCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
" \. F$ B/ X+ U' F% A9 V0 q( t1 SCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
$ `( E, |, F# `/ Q. Q( G/ PDuration                                 : 1 h 24 min
% i! W8 L! c' }' s5 }Bit rate                                 : 63.1 kb/s/ d* H% C' n9 c3 ]8 y0 C
Count of elements                        : 2479
: G1 G  b) b* h" x( v, V; T% CStream size                              : 38.1 MiB (0%)" R3 ]; @! M/ U0 K" I  w
Language                                 : Finnish
4 R8 c' x& g# A# h+ X6 ~Default                                  : No+ e! H, C% G+ R/ z( r
Forced                                   : No
! c3 D3 a! D. E0 n! X+ SOriginal source medium                   : Blu-ray% U7 m5 C% Z% x" n3 k) g0 b

% k/ [9 U$ ?8 T* L5 fText #20
7 G6 S# P5 L7 g( m6 Q; e: L& W- C% QID                                       : 232 W- q' w8 f+ F" d8 R$ l# W
ID in the original source medium         : 4620 (0x120C)
+ M8 j1 ~9 z9 }+ u1 s1 @Format                                   : PGS
, K9 p) t; B% `5 kMuxing mode                              : zlib
5 f* z9 B2 Z# W0 q% \Codec ID                                 : S_HDMV/PGS) T5 i  z" F; |4 j/ Y6 T- U4 Q6 C
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
2 _, w& F& h) v/ ODuration                                 : 1 h 24 min
5 k  b! z2 R; D8 N/ e- ]Bit rate                                 : 86.0 kb/s
1 V; V1 T" q+ u: PCount of elements                        : 3068
, y$ F9 ~: e' H1 J( s8 m6 `Stream size                              : 51.9 MiB (0%)
% p; Y8 T1 u  o# n# e. tLanguage                                 : Norwegian* ]3 @& P; c% X  M8 U# W. [  o2 c5 s
Default                                  : No( R) j; q, m* ~2 w8 ~
Forced                                   : No* K. p  ?+ s2 k8 A5 ?  b
Original source medium                   : Blu-ray
; p/ v) F1 c" o3 A+ }
/ Z' {# j! P5 lText #21
0 s% a" m, m- L8 T+ b  sID                                       : 24  V! ]% h% J% I' f
ID in the original source medium         : 4621 (0x120D)5 M% n; Z# Z* L: u' a9 }
Format                                   : PGS4 L: c8 g0 q. x1 k4 ], ~( y+ A
Muxing mode                              : zlib- U# d8 y/ H3 @8 P
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 u* ]& e! F2 ^7 v) fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs) N7 e* S+ j6 C. Q( o5 d! H2 i9 F# P
Duration                                 : 1 h 24 min& h: o' O; g% T5 k' c
Bit rate                                 : 93.7 kb/s
: f: H/ D( \& b0 n  u! g' MCount of elements                        : 3001; s* b  i4 P* t5 ?5 o3 p7 r5 L
Stream size                              : 56.6 MiB (0%)
4 p- m/ U( t) ELanguage                                 : Swedish! V  L/ y+ Q% P4 d" ^
Default                                  : No+ P, X3 ]' ^  d7 g" y  N7 \0 R  k
Forced                                   : No+ s9 H8 \+ i1 a
Original source medium                   : Blu-ray! g; j- O2 @& I+ l. Y! U% R; q1 f
6 B1 F$ _! }, ^+ q6 X3 K5 s
Menu* [# ~1 J: n' d5 n4 \0 g
00:00:00.000                             : en:Chapter 010 }3 j! n! K% _8 L7 z+ v
00:03:57.654                             : en:Chapter 028 A6 ?# ~# s. q; Y3 p* G9 y
00:09:49.297                             : en:Chapter 03
3 K" x) D/ }" ~00:15:07.573                             : en:Chapter 04' u9 ?6 x1 T, {3 C5 G4 M7 Y0 t3 {
00:16:54.805                             : en:Chapter 05
% `3 S! A5 n+ \3 f* ?" Y00:21:48.807                             : en:Chapter 06
$ ?6 D  {1 L, B: S( M+ l3 x00:24:54.618                             : en:Chapter 07" o. n2 x7 A8 p- i5 [4 N
00:28:58.486                             : en:Chapter 08/ Z( I6 c0 a" @1 I2 J  B
00:31:10.535                             : en:Chapter 097 ?% v# K* z4 a: n- w% @
00:38:35.104                             : en:Chapter 10
$ D9 o& C8 X8 x# _" D00:44:57.820                             : en:Chapter 11
0 `  J5 S- z8 v6 h00:53:39.966                             : en:Chapter 12
) \: r0 E1 e" e: Z4 j01:01:21.969                             : en:Chapter 13: A: o# V0 L+ N/ i- _
01:06:28.067                             : en:Chapter 14& y. [9 f8 |1 M, B8 f
01:11:40.963                             : en:Chapter 15
3 J' e& R9 h5 l; `01:16:37.968                             : en:Chapter 162 m) l% k- |- O5 D
01:24:25.393                             : en:Chapter 17
4 }/ T! \* }0 X1 x8 G( d2 R9 {01:31:01.956                             : en:Chapter 18+ T5 e* Q; _- C/ g( A1 ]0 H/ M9 s
7 t. }" B! Z2 m0 R
Video: 1080p bluray Audio: 2160p UHD bluray

4 E' z3 u4 j1 @7 y" N
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

155

帖子

828

积分

Sponsor

金币
33 枚
体力
490 点
matrix 发表于 2022-5-8 07:28:36 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
+ T+ u. o) e0 l$ u; V" \bluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!
- `' d/ S5 ]3 N7 h1 B3 J

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 04:49

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表