BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 68|回复: 5
收起左侧

[2160P极清] 黑匣子/黑盒线索 [4K HDR高码版] Black Box 2021 FRENCH 2160p UHD BluRaycd x265 10bit HDR TrueHD 7.1 Atmos-SURCODE 30.45GB

[复制链接]

6014

主题

345

回帖

6万

积分

Post Share

金币
259 枚
体力
27056 点

卓越贡献勋章

迅雷电影 发表于 2022-3-6 01:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
, y# J, v" `- j: J1 A6 U: W
+ p( V/ h6 F( `' c9 y
◎译 名 黑匣子/黑盒线索(台)
' J4 G& }% H8 U' I* [◎片 名 Boîte noire / Black Box# Y; u6 ]2 ~1 u5 F0 B
◎年 代 2020% b; A( o/ y9 g. b) b4 S' }6 J
◎产 地 法国/比利时' A0 Z" W& c5 f4 e
◎类 别 剧情/悬疑/惊悚/ }" y7 N) a2 f" x; q. u* [
◎语 言 法语/英语8 I* U% _, {7 E% i/ |- l
◎上映日期 2020-11-08(阿拉斯电影节)/2021-09-08(法国)* u! {" z) T; X6 i( o4 b; N
◎IMDb评分  7.2/10 from 4,382 users! _) E- }7 h+ u: h8 z
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt10341034/& ]( t. }. O1 d% S* h; B' \) v
◎豆瓣评分 7.6/10 from 245 users7 a2 u$ f! h2 ~7 g+ O  ]
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34953719/
# S# h+ x: A1 c% b5 |6 V, Q1 a◎片 长 2 h 9 min$ R' |+ O; R) `& u. h
◎导 演 雅恩·戈斯兰 Yann Gozlan. L0 S  N. h6 ~- e, J
◎编 剧 雅恩·戈斯兰 Yann Gozlan- Y7 K2 |. y* x. _. b+ t
     Nicolas Bouvet3 g  ?2 O& J8 z% c+ _9 |
     耶利米·古埃兹 Jérémie Guez; C2 s8 `% d9 L
     西蒙·穆塔伊 Simon Moutairou
7 O4 H0 M6 p; [, v◎演 员 皮埃尔·尼内 Pierre Niney
8 W; _/ ?% W4 r$ ^: r; N     璐·德·拉格 Lou de Laage5 {- }: @8 g# v+ @5 a
     安德烈·杜索里埃 André Dussollier5 H( f6 p" n/ |1 k  [) X7 O5 L0 U
     Sébastien Pouderoux5 w8 @! }' [2 ~4 ]$ }1 K
     奥利维尔·雷堡汀 Olivier Rabourdin
; ^! q7 x& I2 f$ V     吉约姆·马奎特 Guillaume Marquet
2 ?' n# b/ f, b0 I# |6 i+ Y( G/ Y     安娜·阿祖雷 Anne Azoulay
* c' |  J) E3 ]- s  e     奥雷利安·雷克因 Aurélien Recoing$ [  F5 x3 h6 x% u' j7 L
     格雷戈里·德朗杰尔 Grégori Derangère
% P0 q2 k  A8 t/ R& f     安德烈·马尔孔 André Marcon
, }4 l" ^) G0 F- N0 t# g# ^' D     奥克塔夫·波斯维特 Octave Bossuet
  l. |8 S  j. T     安东尼·希克林 Antony Hickling0 Y1 S% x1 R- B/ J( I
     阿克塞拉·拉翁 Axelle Laffont
# s- G$ T+ I" _# [. V; U  Z" @     哈萨姆·甘西 Hassam Ghancy7 R+ F+ A' U! n
     玛丽恩·瓦科特 Marine Vacth
6 B1 n% C# O" O4 G, \! J+ R' \0 ]" U* y# c& m- i
◎简 介   
2 t! w# U0 r# c8 i( n/ b9 e, b
' T! a& w& e! P1 O- ?' S 一位年轻而有才华的黑匣子分析员肩负着一项使命,要解决一架全新飞机致命坠毁背后的原因。  T5 L# k8 P$ O+ W+ S6 i
 A young and talented black box analyst is on a mission to solve the reason behind the deadly crash of a brand new aircraft.
2 E/ ~# s" I2 t0 p+ X( z8 L& T% d6 j
◎获奖情况 
! ^, p" E+ N& Y2 s. f) b$ @5 Y& F# B5 i7 U+ U3 U
 第47届法国凯撒电影奖 (2022)
8 A& l6 [) `, U 最佳男主角(提名) 皮埃尔·尼内
: }4 X" }  ~( Z4 K! o$ M8 k 最佳原创剧本(提名)
- M( }0 M1 b1 F) [# P3 ~/ t 最佳剪辑(提名)
9 A; s8 h+ V$ y3 K) @; O/ Q 最佳原创音乐(提名)( v; X+ |: k! b: `
 最佳音效(提名)' W  k1 g3 S% ]. Z2 K
Black.Box.2021.FRENCH.2160p.UHD.BluRayCD.x265.10bit.HDR.TrueHD.7.1.Atmos-SURCODE 30.45 GB
! O! y, m0 ?8 d4 P3 U5 |6 [  A1 k! B  v. ^" }; v2 X
Video. }, h# Y! ^  @$ {' F# g4 k
ID                                       : 16 L  P+ U; h8 A1 c9 Q3 ~
Format                                   : HEVC- O1 Q# [8 E( C8 R
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding
9 Y1 D" ?4 L; Z* y6 kFormat profile                           : Main [email protected]@High- l" N( I1 J; O- W6 H6 |
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible1 U) r7 H  }- l# i5 k
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC' t" D1 B' u& X
Duration                                 : 2 h 9 min: q# D  }; u3 x" D
Bit rate                                 : 28.0 Mb/s+ Q" ~2 G2 V" o' f9 j% [/ ~7 a
Width                                    : 3 840 pixels
4 J: C6 q3 u- Q% X% c$ w4 ^% dHeight                                   : 1 600 pixels+ H% m7 t/ X$ k& ]
Display aspect ratio                     : 2.40:1
8 \& R5 Z' p. f1 K1 c6 ~0 G, e1 uFrame rate mode                          : Constant
' z( g4 U# B" N3 c  ]# T" dFrame rate                               : 24.000 FPS* n' ~9 e) _; w; P
Color space                              : YUV2 N+ R% f- j/ O
Chroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)6 J/ p6 _0 \& }6 x
Bit depth                                : 10 bits
* V; G. N! k0 ^8 l: T5 |Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.190  h& F7 L- J$ T0 Y1 @  y7 B3 }; D/ Q% {5 B
Stream size                              : 25.4 GiB (84%)
# j9 W$ r+ }6 B; LWriting library                          : x265 3.5

5 R. |# U- y/ d! c" K
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

114

主题

4342

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2528 枚
体力
6454 点

VIP蓝光勋章

lanpanshuma 发表于 2022-3-6 09:07:13 | 显示全部楼层
这么好的帖子不回对不起自己!
, |. f# B% O' }" b+ |* l8 U+ @I love your Blu-ray movies Forum!
; y$ B8 c8 L1 z5 E* W

0

主题

742

回帖

3231

积分

Sponsor

金币
93 枚
体力
1647 点
sebarstean 发表于 2022-3-6 17:10:54 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
& M* C* ^7 v& dYour resources, well, I am very satisfied!
5 R% |7 V- W/ c* z% a' _

4

主题

416

回帖

3990

积分

Sponsor

金币
15 枚
体力
3178 点
ALLisxxx 发表于 2022-4-2 18:24:06 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
7 }$ ^& @' o# j, d' r至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!; T+ v# Y! ]$ P
蓝光论坛里 ...

0

主题

346

回帖

1222

积分

Sponsor

金币
2 枚
体力
556 点
QQ
squall212sj 发表于 2023-3-22 23:19:35 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
非常舒服

0

主题

807

回帖

3912

积分

Sponsor

金币
635 枚
体力
1630 点
sawas 发表于 2023-3-23 04:42:34 | 显示全部楼层
That is awesome!

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-5 05:01

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表