BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 11|回复: 1
收起左侧

[剧情悬疑] 72小时生死线/72小时魔鬼追杀令/义叉岗哨/路口警卫 The Crossing Guard 1995 1080p BluRaycd x264 DTS-FGT 12.26GB & 7.64GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

12万

积分

Post Share

金币
24000 枚
体力
24786 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2022-7-5 04:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

$ j4 j! w1 T! v9 x% F1 G  ]& D
0 A( d: H! {' h" r9 F/ N& L8 i- ^◎译 名 72小时生死线/72小时魔鬼追杀令/义叉岗哨/路口警卫/ U( X' A( d' U, c: ~; }) ~1 T/ M
◎片 名 The Crossing Guard 9 k4 `) o/ Y/ v& n* Z7 p
◎年 代 1995( s$ |) d0 t7 t: ^
◎产 地 美国
& ?) O0 V6 I! \2 p7 Q9 [( D; Q◎类 别 剧情/惊悚& k" f9 D1 G/ s2 c, K% v
◎语 言 英语
8 c% K% ?+ h3 ^◎上映日期 1995-11-16(美国)
* V, Z) Q2 G9 l* X( ~◎IMDb评分  6.3/10 from 13,673 users
/ `. C; l" t7 g. ~6 t* U) w& N◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0112744/) K: h2 {9 l* N! I" a, q7 M7 I
◎豆瓣评分 6.3/10 from 241 users! u( {8 _2 b/ _0 \
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1300607/; r5 i$ O3 P" z5 M2 ?, Q7 B: M
◎片 长 1 h 51 min% a& r/ m8 |9 u+ ?" z9 g$ w
◎导 演 西恩·潘 Sean Penn
" I! m( A1 q/ D" S◎编 剧 西恩·潘 Sean Penn4 x8 \! d: ~2 E9 G, D# p: V
◎主 演 杰克·尼科尔森 Jack Nicholson: j. t* t4 t& Y5 t/ m5 B$ n
     大卫·摩斯 David Morse3 {. A9 F- h/ k2 S
     罗宾·怀特 Robin Wright: z. L& Y( r& B$ o# Z
     安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston  I: R6 l9 w, j# {9 @1 B; Q
     派珀·劳瑞 Piper Laurie  F7 x" i* R. n! b( i( Y6 [) Y
     乔·维特雷利 Joe Viterelli+ c3 i4 W' {2 l0 E, s) j( d+ y
     艾琳·迪格纳穆 Erin Dignam, j4 R; h; m- @
     凯尼塔·史密斯 Kellita Smith1 P! n: T  E$ ^; p+ F' v
     Martha Thimmesch
' w# X( ^& E# e9 r  P     Nicky Blair# e" z  B7 w# O3 z/ y, H1 h. e: H
     Millicent Sheridan- q. o7 o0 g; i0 r+ u! e! J* u
     Randy Meadoff
- ?3 L/ @$ h  M4 V% D     Bobby Cooper0 u4 o6 E! o0 _& S1 |
     理查德·布拉德福德 Richard Bradford
* @6 u3 J' j0 Y/ t; b     罗比·罗伯逊 Robbie Robertson+ `( \7 I$ Z, i6 c' P+ D; I& d
     石桥凌 Ryo Ishibashi% X% q" z! J8 R8 K4 w
     David Baerwald
3 m4 U. Y. r* e8 |) G% \     普瑞斯西拉·巴恩斯 Priscilla Barnes) F! y, {8 l8 s* `# o% C
     Gene Kirkwood7 D: t( l: F7 j+ c3 w7 p' H  S
     卡瑞·伍尔 Kari Wuhrer
& @9 b1 d/ r3 j7 k( u9 ~6 A1 K: P0 m& M     理查德·C·萨拉菲安 Richard C. Sarafian& X2 Q- _9 s! F0 f4 q8 j; }
     约翰·萨维奇 John Savage
+ R5 c$ W+ ^& E     利奥·潘 Leo Penn( T( v8 e8 ]4 v( D
     Jeff Morris% ^- ]1 ^/ s4 v" e
     Buddy Anderson
2 k, u! o- o$ ~# W" c! j) ]     Hadda Brooks2 ^/ F, \# Y) v! Q1 q) T" u. z
. Q: D. I$ X! \1 x/ |% ~" q
◎标 签 美国 | 剧情 | 杰克·尼科尔森 | JackNicholson | 美国电影 | 人性 | 1995 | 犯罪' p$ L0 Y) r5 R& @5 V8 I- K! C8 w
8 E9 d0 F! ^3 N  @* G3 K' a
◎简 介   
. f& @, C  O' E5 d8 U/ i6 q- {  G' S/ N: I7 B( Y% ~0 q+ p% j, l- g5 a
 因酒醉驾车撞死一个小女孩,被判六年刑期的约翰.布恩出狱了。从他跨出监狱大门的那一刻起,小女孩的父亲弗莱迪复仇的眼睛就盯上了他。六年前那悲惨的一幕无法从弗莱迪的记忆中抹去。他开着一家珠宝店,但大部分时间是在办公室里喝酒,晚上则出入色情场所,烂醉中与一些连名字都不知道的女人鬼混。就在这种恶性循环中他失去了妻子,幼儿,房子以致生活的勇气...现在他只想亲自动手,杀了肇事者出气。而约翰.布恩也并未因服了六年刑而减轻罪恶感,他想的不是出狱后开始新生活,而是琢磨自己的生命还有什么价值。从某种意义上讲,他与弗莱迪是一体的两面。
3 D# E& {8 f+ \' q$ ]& [
& A( N% h0 o7 X8 U. p Freddy Gale is a seedy jeweller who has sworn to kill the drunk driver who killed his little girl.& E& @% x+ {9 S3 e! b, b

- `( \2 q% E% H& S  ?4 A# X$ q" G◎获奖情况
  J% {) N4 |6 ?: r  D/ ~- u+ k( W  v/ b  B( `9 g2 c, b, l6 e
 第52届威尼斯电影节 (1995)
; J. u$ _: N; F2 [$ w5 C. g 主竞赛单元金狮奖(提名) 西恩·潘! X, L* F- ~( \
The.Crossing.Guard.1995.1080p.BluRayCD.x264.DTS-FGT 12.26 GB
4 v  U+ v" `1 I5 k
; G  M: w/ ?* X# kVideo% z. ]- x4 |: J' Y2 w, b8 s
ID                                       : 1
- j2 A; z5 s# v$ aFormat                                   : AVC
. S) g# l5 o' V9 b1 oFormat/Info                              : Advanced Video Codec
7 Y% q( o4 w7 v. ^' ~0 \$ x. QFormat profile                           : High@L41 m9 w( J0 v5 D& s
Format settings, CABAC                   : Yes% Y  z1 V" w0 }* Q
Format settings, ReFrames                : 4 frames
3 a  a, m# b0 Z/ |8 M6 sCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC4 _/ m' E7 k- n: @/ }9 x+ W- L& S
Duration                                 : 1h 51mn
1 d+ Z* v! }, d0 E2 Z0 X/ b1 vBit rate                                 : 14.0 Mbps" u5 o' u' N" n7 v/ A  R
Width                                    : 1 920 pixels. z$ _! t3 v" i, i9 |4 s
Height                                   : 1 040 pixels
+ j0 X! w6 T! i% d4 i+ R# G5 {Display aspect ratio                     : 1.85:1
* i6 x1 ~+ Z8 p' Y& Z9 V' YFrame rate mode                          : Constant' K9 A' A% O5 q' G% _& [
Frame rate                               : 23.976 fps
" Q& M  ]) {! Q4 R2 y$ G: m0 zColor space                              : YUV
7 T  Z6 n- a% N# t4 ~' Y0 o6 JChroma subsampling                       : 4:2:0% t2 O8 Y# j% h' Y5 F7 f! L/ y
Bit depth                                : 8 bits
3 {# S2 Q% s  O1 x. M; f) zScan type                                : Progressive
0 D* i# P9 a' s/ k$ I' PBits/(Pixel*Frame)                       : 0.292
2 p2 F$ j2 H% m: ~" }, \; L; y# mStream size                              : 10.8 GiB (88%)2 A# l: P  A9 k$ ~6 l
Writing library                          : x264 core 122 r2184kMod 5c85e0a6 X" b3 h8 B% }2 B! p
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=48 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.5000 / qcomp=0.80 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=62500 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.10 / aq=1:0.70( w: l+ d6 N1 v0 ~2 y# H
Language                                 : English2 k4 R( n3 E5 A# F
Default                                  : Yes
& Y/ I2 G$ \* Y6 s$ V7 D- _Forced                                   : No
. i% u0 k; N; O- w; ~. GColor range                              : Limited
) L) v$ U: I" {+ \Matrix coefficients                      : BT.709! C3 u0 [- o& M' L$ F( ^2 u
7 r: Y4 R% ~/ }$ a
Audio
4 ]' J3 B. V6 Q  ], wID                                       : 2/ m7 c9 c' ~* ?; d. c
Format                                   : DTS
  t3 [1 I0 ~0 Q6 NFormat/Info                              : Digital Theater Systems8 K0 ^# P# i' Z" T- q
Mode                                     : 163 c1 o; F3 F5 R5 O2 q" _
Format settings, Endianness              : Big& _+ O: q. L/ p  ?! B  R  G8 `
Codec ID                                 : A_DTS4 Q& b( S! y. K! j$ W6 u
Duration                                 : 1h 51mn7 K+ i/ {3 @+ m  k% G
Bit rate mode                            : Constant& V" ]3 c" [5 h0 d) ^5 |/ _+ q/ G
Bit rate                                 : 1 509 Kbps
3 i" P1 s: i" eChannel(s)                               : 6 channels
7 F! W1 g9 M8 EChannel positions                        : Front: L C R, Side: L R, LFE
+ a7 C. b6 ~9 j+ a1 a# A8 VSampling rate                            : 48.0 KHz, n& _. z$ q: n: X' m5 @- q& Z
Bit depth                                : 24 bits
8 s- h$ B: F: Y! V0 k2 y5 gCompression mode                         : Lossy
" N$ I; P8 Z0 L% u' QStream size                              : 1.17 GiB (10%)
) \! i$ O+ |. P/ s3 NLanguage                                 : English7 b1 x: j- I) C) [9 W
Default                                  : Yes! {7 @/ u4 }2 _: Z
Forced                                   : No/ i/ C; x! ?1 a/ x  Q8 K

; r( [- y+ f' ]' O" F3 r7 Z$ ]; yText. V' }4 m7 a; n1 F( _
ID                                       : 39 d9 x6 |' ?* ^+ ]
Format                                   : UTF-8
0 W$ u' b7 F8 I4 d2 J% cCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ X/ \; h' u" r7 e) Q, ]
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( w  B8 P  W7 f3 p4 |9 {" l
Language                                 : English
& p/ w8 \0 g6 Y2 {: X/ h$ SDefault                                  : No
: u+ x3 C. f- P" v* c* u! ?Forced                                   : No
# }. P- K% o9 r: @  \! t, N9 L0 F
$ |/ }7 c5 F- |' k" S  QMenu, E* Z+ ]1 v  G: `5 x) K  a
00:00:00.000                             : en:Program Start& R# B8 R. y& h3 f8 `) ?
00:00:18.851                             : en:"I Miss Me..."9 g6 x( S# L9 J  ]7 i) a# Y$ g5 h
00:05:54.062                             : en:Opening Credits
0 T9 k; n* g$ s' L* {: p: u00:08:47.277                             : en:Four Short Blocks
/ N4 V: I2 F( H9 |5 F00:09:58.347                             : en:Two Prisoners
: x0 {1 j* k  U) n5 f+ K, `3 s- F00:12:00.010                             : en:A Bridge Home& Q0 j1 c+ U2 N2 k% J4 r6 B5 S8 _
00:14:09.057                             : en:Pride and Relief
9 {+ F* V0 r4 c, y. \! j  W, n+ m00:23:20.647                             : en:A Sound in Your Head
' `& F- t- i2 N00:26:59.617                             : en:The Empty Chamber9 W+ _4 J% v2 c9 ?# d& T, E; j
00:32:00.251                             : en:Perfect 7/ o  y' N, h: _  [. l
00:37:07.391                             : en:Boys and Girls
) e5 r* ~7 E4 P+ \  J00:42:21.956                             : en:Prints and Painting
, \2 V/ U' _8 T0 Q00:44:53.148                             : en:Love and Penance) M, A8 o6 c0 w
00:48:27.277                             : en:Flowers for Emily" a7 z; \% N; F0 L' i! ^
00:51:38.094                             : en:Tender Mercies
) f* H5 \( n* ]00:55:12.184                             : en:Freddy in Dreamland
) u" u6 g1 E2 F' j00:56:21.378                             : en:At First Sight
) V" k8 u5 Q% m2 Z6 m; Z& H  u; k* E01:02:44.594                             : en:Morning of the Third Day& P/ o( a! ^' q4 Q1 t# Q
01:05:41.271                             : en:Practice
; e$ `" S4 g) s: T) s01:06:54.927                             : en:A Dance for John
( E4 X( w- U6 u4 {5 j01:10:09.747                             : en:A Dance fro Freddy9 R' V& k& _. [4 V. G6 j5 a
01:13:30.613                             : en:Breakdown
* ~) e; G0 n8 p; ]" a/ f& A; Z" n01:19:41.193                             : en:The Diner
; ^2 K! k9 d$ k8 t01:25:06.435                             : en:Come On!# E3 E5 A8 N  q3 g
01:28:49.407                             : en:Run for Your Life8 u  S# B% U3 o8 e' ?2 x! o# h  a
01:31:05.627                             : en:Like a Magnet Drawn& H# c" p5 b6 D) Z: U% X
01:34:47.180                             : en:The Chase0 S- L6 ?. N1 b1 n
01:38:59.600                             : en:Crossing the Line
) f. F' S. u- V  S! T; D01:40:12.381                             : en:A Child\'s Garden of Remorse
( k* {2 Q- L) q- y01:46:52.363                             : en:End Credits
The.Crossing.Guard.1995.1080p.BluRaycd.X264-7SinS 7.64 GB
) x8 F7 |. ?; M6 ]8 K' {/ b7 `& v0 z" Q" [0 ?+ H0 E# x2 h
YEAR--------------> 19957 }* a% y1 G: Y/ |
URL---------------> http://www.imdb.com/title/tt0112744/
1 i: B6 t6 W# B2 X- _7 M% m1 VVIDEO-------------> 1920x1040
8 o4 d# o+ y0 N0 @# ?  ~LANGUAGE(s)-------> english ac3 @ 640kb/s
  T, ?7 f& m' W" H3 A- aSUB(s)------------> n/a

. |0 }- \" Z( R* i6 l5 ]
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

831

帖子

3295

积分

Sponsor

金币
187 枚
体力
1432 点
zzk980220 发表于 2022-7-5 10:18:03 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!+ O: f9 ^$ q/ d8 F, ~* s
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
& U/ v4 y% _7 l$ Z, d' U' p; t$ e

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 05:12

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表