BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 12|回复: 1
收起左侧

[喜剧爱情] 斗气老顽童1/欢喜老冤家/见色忘友/脾气暴躁的老者 Grumpy Old Men 1993 1080p BluRaycd x264 DTS-FGT 6.64GB & 7.94GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

12万

积分

Post Share

金币
24004 枚
体力
24794 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2022-7-5 04:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

( g" y( L  m; k6 U8 F  A( B
4 o3 G: W9 g" y' |& ~◎译 名 斗气老顽童/欢喜老冤家/见色忘友/脾气暴躁的老者, n7 U7 o6 K% z  b
◎片 名 Grumpy Old Men / Dos viejos gruñones
/ L$ t8 o$ \; i7 G7 c( n◎年 代 1993& B( J& I- `0 J7 T3 P! i4 O, T
◎产 地 美国
3 G$ Q4 A4 g  s2 ^. }3 h8 H◎类 别 喜剧/爱情
( _- k: E4 l8 W! h9 Q  a2 T6 I+ s◎语 言 英语4 e1 ?& W& L# y. R8 N4 V0 U5 X' o
◎上映日期 1993-12-25(美国)
* Z! V7 f8 Y5 j* p0 M' c9 u3 v* g◎IMDb评分  7.0/10 from 48,770 users
4 C/ _0 f2 Q- p, y◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0107050/" z8 I5 C0 w7 b% z2 n# w
◎豆瓣评分 7.5/10 from 607 users
+ u- q. Y; f0 E/ J5 @◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1296537/' b- }7 m, \* f! c% f% n5 V
◎片 长 1 h 43 min
7 g: ]: H7 Z: K9 [6 F" _◎导 演 唐纳德·皮特里 Donald Petrie
! z6 Q- ?; t, }) S" ]$ [◎编 剧 马克·斯蒂文·约翰逊 Mark Steven Johnson
' {2 u  n/ o9 c% E+ G8 R* `1 Z◎主 演 沃尔特·马修 Walter Matthau5 E5 a8 p$ y: N4 j7 y
     杰克·莱蒙 Jack Lemmon
6 y# p3 s8 N1 x     安-玛格丽特 Ann-Margret1 H7 j# @0 G" Y2 G; A. L/ u7 p! @  K
     约翰·卡洛·林奇 John Carroll Lynch2 y3 @4 ]: g; b( o( g& ]- G
     达丽尔·汉纳 Daryl Hannah8 }2 U. G) b7 W+ A+ \8 s
- k# l! q" u. w: ?9 F  n: ?3 o
◎简 介   
8 k6 I8 l; ?  }
0 i, x/ W) n4 v# K& N, a& s 古德森(杰克·莱蒙 Jack Lemmon 饰)和麦克斯(沃尔特·马修 Walter Matthau 饰)是从小玩到大的好友,虽然两人都已经步入了古稀之年,但他们之间的情谊却没有丝毫的改变。某日,一位名叫爱丽儿(安·玛格丽特 Ann Margret 饰)的女子成为了两人的邻居,美丽优雅的爱丽儿很快就吸引了古德森和麦克斯的注意,他们都为爱丽儿所倾倒。
& f) m  E' b8 z* r4 o1 m' w' k& L" {
 很显然,爱丽儿更喜欢的是古德森,这让麦克斯感到十分不快,因为古德森那已经过世的妻子,是自己曾经喜欢过的女人,麦克斯认为,这一次,该轮到古德森主动退出了。最终,古德森决定成全麦克斯的感情,他故意羞辱和伤害爱丽儿,致使爱丽儿最终和麦克斯走到了一起。
+ [* Q' t# `3 K4 V2 p+ R: `* P$ {3 B* q$ e8 z
 A lifelong feud between two neighbors since childhood only gets worse when a new female neighbor moves across the street.' p$ _% t* b; l- U; Q+ x; o- h
Grumpy.Old.Men.1993.1080p.BluRayCD.x264-BestHD 7.94 GB
- ^" \# o, Q' \) c' ]# \- O' h$ C, p5 n
Video
* r& G* ^/ W$ ^7 r4 e; ]ID                                       : 1
% F, T* J9 m& W/ g! X* iFormat                                   : AVC! F( @' y) h7 s4 {- @0 |' H/ E
Format/Info                              : Advanced Video Codec
1 {* m: `5 n9 i0 sFormat profile                           : High@L4.1( j1 v4 C( R3 H- r; R1 Z- y# j0 t
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
9 |- B, v+ A4 C3 [Format settings, CABAC                   : Yes9 y+ Q' b' h5 s
Format settings, ReFrames                : 4 frames% P6 C/ h) i' ^, r/ |1 }
Codec IM                                 : I5QAYOL9X6A8XZ
: P: h# `, s6 i- }7 |  sCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC( m! Y( d, N8 y5 _% v2 n) E/ d
Duration                                 : 1 h 43 min
1 M+ c6 ^' N0 l7 wBit rate                                 : 10.4 Mb/s+ J$ |% d) j7 c: ?5 {* e
Width                                    : 1 920 pixels' ]+ ]% l. ?8 g2 p3 `9 m' v! r
Height                                   : 1 080 pixels
& @/ M1 E" d- M6 l9 uDisplay aspect ratio                     : 16:9
/ \7 o9 a8 @8 P) Q6 @- n; ?' vFrame rate mode                          : Constant
! C- n) e* h" L& }9 {+ QFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS( k5 f0 d, z5 Q9 U3 d" }
Color space                              : YUV& [' r6 [6 g/ J/ X' b! ~
Chroma subsampling                       : 4:2:0
# D) z- H! U, t) {3 s' l4 kBit depth                                : 8 bits #323425 r) A+ d3 E2 O1 i  u) w
Scan type                                : Progressive
" T2 J% I: f+ |% Y5 |; u2 s8 NBits/(Pixel*Frame)                       : 0.208
) D! o* m/ J/ U# Y. J2 q" fStream size                              : 7.32 GiB (92%)& \5 O$ s8 h/ o+ s6 W+ J
Writing library                          : x264 core 67 r1171 2c7cb4c+ s& j: c" q; Y  p1 z) P1 ~" L
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:0:0 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=7 / psy_rd=1.0:0.0 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=1 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / nr=0 / decimate=1 / mbaff=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=1 / b_bias=0 / direct=3 / wpredb=1 / keyint=250 / keyint_min=25 / scenecut=40 / rc=2pass / bitrate=10351 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:1.00; k5 ?- n# f8 l5 u) y
Language                                 : English. y6 j2 i3 G1 D7 v- z
Default                                  : Yes
4 F4 q9 A# T; V4 J& v- GForced                                   : No0 ^  y1 P" V, D; E( X
  p/ a/ k  K/ L  f1 ^
Audio
( f( h9 L6 @0 u# x1 ?ID                                       : 2' t8 R: l) c4 U: D# k: B) z
Format                                   : AC-35 G1 W8 J9 e) z% K( s# j
Format/Info                              : Audio Coding 3( t5 \9 j, i* Q$ m
Codec IM                                 : I5QAYOL9X6A8XZ
: i3 y: v( _1 h4 L, q9 ECodec ID                                 : A_AC3
+ K0 \7 \2 r  V# j7 `Duration                                 : 1 h 43 min
! _$ J8 C5 ~6 q& y# MBit rate mode                            : Constant4 t5 d9 Y$ j/ U9 k& ?9 U1 K
Bit rate                                 : 640 kb/s6 Z: F' y  X% m
Channel(s)                               : 2 channels
( b, }7 Q& ^6 d$ v0 x* dChannel positions                        : Front: L R
& U& q' m: U6 f" ?Sampling rate                            : 48.0 kHz
( b6 m; n# S8 P$ Q8 R  ^+ y" P8 YFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)  X& G! r1 [" [& A0 A+ m9 A4 H
Bit depth                                : 16 bits
, z# d& f! d9 ~/ y5 ~8 K& i! N& tCompression mode                         : Lossy; T" o* Q0 i. o" k1 s- }- D/ [
Stream size                              : 474 MiB (6%)5 p& D2 B0 w9 K3 m
Language                                 : English+ I1 j( \- ~: o/ |* ?/ g
Service kind                             : Complete Main
; f. _' [- }( eDefault                                  : Yes" O9 N% P4 R7 ~* F; g% O
Forced                                   : No9 c- I/ b# k1 A7 w" o) P( R

8 [! [2 b5 N: |' ]7 YText
8 \# [9 s5 B) U+ c* j4 O& rID                                       : 3# d, |) p; s# _  x; O
Format                                   : UTF-8
" Y* j6 x; |: U1 i' u/ Q& B4 G$ r& q7 gCodec IM                                 : I5QAYOL9X6A8XZ) F, G8 D8 Q( R( U2 W; t3 X; J
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 I) }/ e. Q0 X2 K& x
Codec IM                                 : I5QAYOL9X6A8XZ
7 `  @% E' n6 f- g* MCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) C+ P" B1 f( m- Q% b2 ^
Language                                 : English: W; t6 G9 H2 s" X
Default                                  : No
1 Y- n- c! g3 q9 i. w+ k' AForced                                   : No
8 p7 T9 w' m$ U) N/ ]- z1 S; t8 M$ e) c7 }) Y' E: G) L2 w+ X: u
Menu
( u# h2 x5 h5 Z. C  f00:00:00.000                             : en:00:00:00.0000 J9 E+ K" ]2 T; X, _
00:01:49.651                             : en:00:01:49.651
+ m2 [- y0 H, J1 _0 D00:07:14.768                             : en:00:07:14.768: r0 u5 v" X! X  \3 _
00:10:40.473                             : en:00:10:40.473  s+ l3 Z# x# j0 `2 R* g
00:15:00.691                             : en:00:15:00.691
- {  i1 \8 U1 Q& S" @0 D& f00:19:53.150                             : en:00:19:53.150
$ ?9 A7 T) N# o: X& k5 r2 F00:21:44.637                             : en:00:21:44.637
& ]# D% Y8 O  _2 w" N0 G% n00:24:36.058                             : en:00:24:36.058. [) ^7 A2 V$ i: U, J* U+ k
00:28:05.601                             : en:00:28:05.601! E' L) L. y: b3 ~" S& o
00:33:41.561                             : en:00:33:41.561
% a5 Q6 |" x( [4 t6 [/ f) e00:35:22.495                             : en:00:35:22.495; Y) {* `8 X# ~+ H- t) a& }, M9 z
00:39:18.565                             : en:00:39:18.5650 h$ N/ u8 G* t7 N! \" t* e0 B5 I) V
00:42:07.525                             : en:00:42:07.525( E. M" a( F) E4 r
00:43:20.640                             : en:00:43:20.640  p$ A, J5 G4 ?: E% u" W
00:46:42.383                             : en:00:46:42.3839 U" p9 z5 A2 [, y( o. U0 z. d
00:48:42.169                             : en:00:48:42.169  C/ F$ a# M, v2 B' u) C+ d) y) `4 m
00:53:09.311                             : en:00:53:09.311
6 E: D0 U) k: U. v00:56:13.745                             : en:00:56:13.7452 u0 m' z4 x# ^
00:57:28.320                             : en:00:57:28.320
! t8 [% v3 v: F" j01:00:08.814                             : en:01:00:08.814
4 C, \; h7 x8 K, R4 A0 G$ ]3 c01:03:59.294                             : en:01:03:59.294- i% m4 s6 p1 [; h7 P1 ~
01:05:53.324                             : en:01:05:53.324
+ Q, Q8 t; A! r8 B9 m4 `01:11:16.898                             : en:01:11:16.898
, d* j8 d/ l' p5 _' w. e01:14:39.392                             : en:01:14:39.3928 [1 q- n+ q2 A) k
01:16:03.684                             : en:01:16:03.684
7 A1 Z$ c8 V  \7 }7 R5 U) q6 {. E01:18:47.181                             : en:01:18:47.181. @4 q4 q# j- n
01:21:31.804                             : en:01:21:31.804+ e, ~- A" m( W# D
01:24:34.987                             : en:01:24:34.987. ~0 ~. u7 }& V3 J7 Y
01:26:30.102                             : en:01:26:30.102  z( `! @! ~5 G& c# g
01:29:31.616                             : en:01:29:31.616
' N" w) n6 `4 s% c5 T& f01:33:23.056                             : en:01:33:23.056
, N6 o) V/ q* J( y# m01:37:19.792                             : en:01:37:19.7927 l  V3 Y4 T3 g, m2 g
01:38:54.428                             : en:01:38:54.428
Grumpy.Old.Men.1993.1080p.BluRaycd.x264.DTS-FGT 6.64 GB
% T: L0 C$ A. x, E7 B- ~4 @# v" ]7 m/ y2 U, M
Video9 k4 H* ~$ u& W4 i9 H
ID                                       : 1
  a3 r1 v7 d' \* EFormat                                   : AVC
5 ^% Q0 Q: C9 ~$ b  SFormat/Info                              : Advanced Video Codec
5 c8 i$ T* d6 R, hFormat profile                           : High@L4.1
4 `; G: N# `" u( C$ y* J- g$ O5 C6 iFormat settings, CABAC                   : Yes
3 G3 Y7 ]2 X- ~. Y+ p0 hFormat settings, ReFrames                : 3 frames# W  d+ q9 Y( b( \. u; `
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC" l5 g# j6 ~. R6 @' }7 o# ^
Duration                                 : 1h 43mn( P1 i' }, G" f) P- D3 v2 X
Bit rate mode                            : Variable" S- m5 {' R* }1 t8 O3 Y
Bit rate                                 : 7 683 Kbps
) A$ ]" G6 _( o/ Z) ~2 ^+ rMaximum bit rate                         : 40.0 Mbps. J) Y# a9 H% }: t
Width                                    : 1 904 pixels
  [2 a$ U& ~0 i3 _+ n" k; z5 {Height                                   : 1 072 pixels
1 [3 f9 i; Q* V8 p) o7 sDisplay aspect ratio                     : 16:9
. M" q# {( I& a- n, B7 V/ EFrame rate mode                          : Constant
1 N. I0 L8 u8 \7 S& o: hFrame rate                               : 23.976 fps
$ `# @& ~9 d, |2 i  I) X2 dColor space                              : YUV+ q; R% w: p8 X- d
Chroma subsampling                       : 4:2:0/ u7 t" z/ f* V! l- Q) x& G
Bit depth                                : 8 bits
2 O7 M" b% _4 |Scan type                                : Progressive, V+ a0 N0 Q- c
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.157
6 ]7 _5 E1 v# j7 k) o2 |Stream size                              : 5.42 GiB (82%)
- B" a( J. w, h2 J& LWriting library                          : x264 core 133 r2334 a3ac64b* R& d6 O8 P+ J1 K# e
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=3 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=6 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.15 / mixed_ref=1 / me_range=20 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-3 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / slices=4 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=1 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=1 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=1 / weightp=1 / keyint=24 / keyint_min=1 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=24 / rc=2pass / mbtree=1 / bitrate=7683 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=10 / qpmax=51 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=40000 / vbv_bufsize=30000 / nal_hrd=vbr / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
' Z# e. w  T1 DLanguage                                 : English
: C+ C. D: A2 n, T1 \Default                                  : Yes9 b6 o8 q8 W4 ~' }) j1 M. H  D
Forced                                   : No: N5 M3 E* S' w7 R
0 f0 ^& L, G& \+ C% }  n
Audio
. Q2 _( e2 @" H  Z6 |0 j, W- N# XID                                       : 2% y! I3 z1 o, `6 t0 {/ x
Format                                   : DTS' O/ Y- E/ x$ Z9 _6 x3 u
Format/Info                              : Digital Theater Systems9 [( G. H: A# t: r: l
Mode                                     : 16
4 y8 ?; c4 \# w6 @' Y. [5 wFormat settings, Endianness              : Big0 g9 N' C! }3 L; y8 _3 ^
Codec ID                                 : A_DTS
# ?3 a  ?* E/ @: J9 y* d0 ?Duration                                 : 1h 43mn8 `/ X$ \: p3 |  ~# h7 S
Bit rate mode                            : Constant
5 ]/ F* `6 g6 C' t0 V- ]2 l. e( I& mBit rate                                 : 1 509 Kbps/ V2 M4 A! J5 w1 c; [( v: V
Channel(s)                               : 2 channels; O' M% P) ^2 f1 W1 J4 N/ p
Channel positions                        : Front: L R
/ t5 m$ `2 |, lSampling rate                            : 48.0 KHz
; {) ]8 \3 Z3 h- V, ?7 @Bit depth                                : 24 bits4 a0 Y) [! O! G3 i" |
Compression mode                         : Lossy  h" p" H! v% _! T% P- U- O
Stream size                              : 1.09 GiB (16%)
7 K4 M( `* ~. n6 b0 ^# `Language                                 : English
& z8 V2 z/ P- x9 sDefault                                  : Yes4 J3 U" V2 U+ C
Forced                                   : No+ j) o2 m% K8 P# `& k

3 Y. J# J* ]7 w8 m! PText
# a7 V7 m! f) VID                                       : 3
1 F& z; x8 z# G$ `& s2 RFormat                                   : UTF-88 W# z5 E. _$ q- l1 V
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8( t3 I( ~' U/ I" l! ?0 ?8 v
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  I" l1 N" M1 L& BTitle                                    : SDH
1 r5 ?8 g/ R, S6 l8 GLanguage                                 : English5 y, k7 p+ k! ~7 o# Y
Default                                  : Yes% L' J2 _  c' K/ k
Forced                                   : No
3 D7 x1 K" M: q/ m( |+ ~4 V5 l6 |8 S6 M2 K( N$ j
Menu. Q* y9 a$ Z2 L3 r/ g  k
00:00:00.000                             : en:00:00:00.0008 h" f2 G  {) R) K% @6 _8 X
00:01:49.651                             : en:00:01:49.651% }! o2 ^' R( i$ W* A' i
00:07:14.768                             : en:00:07:14.768
# I* R9 p/ d/ \  I+ \. q8 i00:10:40.473                             : en:00:10:40.4732 j6 K6 Z1 h: n1 ?) E% r
00:15:00.691                             : en:00:15:00.691
" r% `8 R. R+ ~: u( z/ B00:19:53.150                             : en:00:19:53.150
5 C! q2 }0 @; J5 E6 y00:21:44.637                             : en:00:21:44.637
0 D0 c8 {( D6 m! l- k- s, u$ O) ^4 \00:24:36.058                             : en:00:24:36.058
; W' {( z+ l$ `% \3 {3 ~00:28:05.601                             : en:00:28:05.6011 X  Y$ w9 W" C) ?/ U6 q
00:33:41.561                             : en:00:33:41.561
) Q: v9 C9 [. Q00:35:22.495                             : en:00:35:22.4956 q6 J" F+ f# v$ y) h
00:39:18.565                             : en:00:39:18.565$ G# v) J" t* u% k& S
00:42:07.525                             : en:00:42:07.525; N( p' p% y% W2 W6 P7 Y' o
00:43:20.640                             : en:00:43:20.640. N: _" Q" Y& Z1 m6 Z) F
00:46:42.383                             : en:00:46:42.383
  P6 r6 O- ^3 P2 t& Z8 M3 ]00:48:42.169                             : en:00:48:42.1699 D* o  ]& c1 u$ Q
00:53:09.311                             : en:00:53:09.3114 @8 ?& q/ k, W6 a! w  ~0 x% M
00:56:13.745                             : en:00:56:13.745
$ S( a! }3 J; o00:57:28.320                             : en:00:57:28.320" S6 I( _) q% g- T, ]2 x5 o! Y9 w* f
01:00:08.814                             : en:01:00:08.814
4 c7 X0 O7 S! T) T01:03:59.294                             : en:01:03:59.294
1 ^1 j0 ^8 x9 b6 @01:05:53.324                             : en:01:05:53.324
: i0 {9 M7 x; e01:11:16.898                             : en:01:11:16.898" `' D4 p2 Y1 Z( D5 U/ b( e
01:14:39.392                             : en:01:14:39.392
! a# t& S; f5 O01:16:03.684                             : en:01:16:03.684
: c% I, `  R" S+ v9 T+ E01:18:47.181                             : en:01:18:47.181# R7 D, e; M( e/ o) R
01:21:31.804                             : en:01:21:31.804% V; J1 m  C. y# m
01:24:34.987                             : en:01:24:34.987
( y% t1 O( e0 ~' |3 X0 f01:26:30.102                             : en:01:26:30.1023 f! n9 ]6 G# z% g- c8 z( ]
01:29:31.616                             : en:01:29:31.6168 N4 E4 ^; v8 Y7 N9 e: R8 \
01:33:23.056                             : en:01:33:23.056
6 G' N+ w$ g, E- W' s" y6 L01:37:19.792                             : en:01:37:19.792& X$ p# c1 q, u1 I- U
01:38:54.428                             : en:01:38:54.428
) C8 l5 ~+ ]5 f7 ~* W8 N
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

831

帖子

3295

积分

Sponsor

金币
187 枚
体力
1432 点
zzk980220 发表于 2022-7-5 10:15:17 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!5 Y2 t. J5 w: d2 K* g, }& M
The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
2 x6 ?2 R& ~' x# ]! U

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 06:32

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表