BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 613|回复: 3
收起左侧

[动漫动画] 数码宝贝:最后的进化/数码宝贝大冒险剧场版 Digimon Adventure Last Evolution Kizuna 2020 JAPANESE 1080p BluRaycd x264 DTS-iKiW 9.98GB

[复制链接]
论坛网友
论坛网友  发表于 2010-12-9 22:24:23 |阅读模式
1 c# r+ `, V  }+ a* Y' b0 w0 u3 X7 V+ C
# K2 _1 u$ D4 q+ r' z+ X2 I
◎译 名 数码宝贝:最后的进化/数码宝贝大冒险:最后的进化·羁绊/数码宝贝大冒险剧场版! {/ ~7 s  B0 ]7 ]. k; I" S
◎片 名 デジモンアドベンチャー LAST EVOLUTION 絆 / Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna, r0 X* y% m; T
◎年 代 2020# U: Q: C9 N% l9 F: {
◎产 地 日本
& Z9 ?$ r" {; Y◎类 别 动画/冒险: k4 U& g7 |# r; f
◎语 言 日语
; |6 w/ [* ]4 R- a8 m, E7 A◎上映日期 2020-02-21(日本)/2020-10-30(中国大陆)
6 h6 u7 ~3 {) J( C* R2 V: N◎IMDb评分  7.5/10 from 1,421 users
7 t3 U1 T6 S1 H5 f1 `6 M3 P◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9507234/7 o+ A: J4 w6 r, g, `: n  N
◎豆瓣评分 7.3/10 from 86,153 users
' u% o# z. p3 z9 w7 k+ ^0 P◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30482645/
5 w6 O8 n9 [% d/ q◎片 长 1 h 34 min; ^6 I: C# s$ g% T8 b/ @9 `
◎导 演 田口智久 Tomohisa Taguchi3 O  [% x) ~& k
◎编 剧 大和屋晓 Akatsuki Yamatoya, r. E8 _8 f% Y
◎主 演 花江夏树 Natsuki Hanae
# \6 v9 d4 A2 E# v6 |     细谷佳正 Yoshimasa Hosoya( u5 x5 c; S7 E: P( g
     三森铃子 Suzuko Mimori
7 I' T( u- J  d! T     田村睦心 Mutsumi Tamura4 R$ B  U8 W5 T4 R+ M
     吉田仁美 Hitomi Yoshida. |1 B8 ]6 U; z, e/ o
     池田纯矢 Jun Ikeda
& D! U* q% S$ `4 w& u; |! n     榎木淳弥 Junya Enoki- j1 e1 a2 q# Q( N2 d) T
     市道真央 Mao Ichimichi- S! u# G# ]. w5 M' @
     坂本千夏 Chika Sakamoto/ `) g% a2 R/ I* }* W6 C
     山口真弓 Mayumi Yamaguchi
9 O/ I$ y1 f! i# k% D' H     重松花鸟 Atori Shigematsu
) r' c- `) V0 ]) I& {/ Z     山田木野子 Shihomi Mizowaki- g7 D; a& f' M5 [& X
     竹内顺子 Junko Takeuchi, }7 @/ q3 f; ^' U$ ?
     樱井孝宏 Takahiro Sakurai
* a0 h+ w+ N9 m  t     松本美和 Miwa Matsumoto
! L- G: f( v1 z     德光由禾 Yuka Tokumitsu* {0 r9 L8 w0 G  n" D
     松冈茉优 Mayu Matsuoka
% e) f# [2 R/ h% A# L) k     小野大辅 Daisuke Ono% R- d( _* i2 g) l; `

5 ]2 }7 Y9 h  \; B/ p◎标 签 怀旧 | 剧场版 | 日本 | 动漫 | 2020 | 动画 | 热血 | 童年
- o2 E" Q! M4 ~  Y6 d
7 v$ E3 N- G0 v0 h: T◎简 介   6 b0 P1 i5 t3 H! M: v3 h
# c) ]# X5 c% ]. m% i- l1 V3 b
 2010年,曾经的小学生们已经步入大学,太一、阿和等人步上不同的人生道路(八神太一和石田大和将会成长为22岁),而就在此时,数码宝贝的研究者メノア(松冈茉优 配音)却告诉他们:“被选召的孩子们”长大成人后,数码宝贝也将随之消失…。预告中字幕表明这是“太一他们最后的故事” ,结尾则注明:献给所有和数码宝贝一起成长的“孩子”们,还有亚古兽注视着长大成人的太一的背影,“太一,你长大了呢”。; P2 f0 L9 o! R2 q! Q. I6 `

4 K# u9 A4 Y0 Q: b, b1 b4 ` The team discovers that when they grow up, their relationship with their Digimon will come closer to an end. They realize that the more they fight, the faster their bond breaks and the time to choose is approaching fast.% b' g5 U" R! d3 Q. e
Digimon.Adventure.Last.Evolution.Kizuna.2020.JAPANESE.1080p.BluRayCD.x264.DTS-iKiW 9.98 GB
# y! V; k5 N! T4 h
* q0 e3 n5 ^4 D0 l& [: i% r  PVideo! X2 \! F: j; T7 r& b- N; E
ID                                       : 1' o3 ]- |; F$ K6 R7 Y9 {) ~0 Q% N
Format                                   : AVC
/ N; t6 n7 k$ x$ n9 }& u' S+ TFormat/Info                              : Advanced Video Codec
0 l6 w( j, j7 Z0 _7 c1 KFormat profile                           : [email protected]; z4 i. K2 }3 _# g+ x- Z6 a
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
: C+ w$ s2 N8 \! T* e+ y' w% L7 gFormat settings, CABAC                   : Yes0 C# o1 F' f+ F+ i, B
Format settings, Reference frames        : 4 frames; u; }3 G4 h" s% C0 R, x- X
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
! z) }& l5 v6 E% {Duration                                 : 1 h 34 min
1 R+ I5 k$ L6 I. y% oBit rate                                 : 12.0 Mb/s7 u2 k: f  t( u' M0 ]+ ~
Width                                    : 1 920 pixels
. q9 D2 F9 t) Q' A. T* }" [Height                                   : 1 080 pixels6 Z8 ^- o/ j* x( x5 f$ U* k
Display aspect ratio                     : 16:9: F& Z3 D0 T; A
Frame rate mode                          : Constant
% Y3 E  z7 j% \1 J7 V0 kFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
& |6 C# j8 M! }  p$ N9 S: j7 vColor space                              : YUV
$ Q4 ^3 H  R  wChroma subsampling                       : 4:2:0
: A+ g3 M) E, c" b, X1 G1 h: \Bit depth                                : 8 bits/ O$ d" U% a: Q& Q5 q. m
Scan type                                : Progressive
% j- [. Z& H/ y+ F: r' Z% fBits/(Pixel*Frame)                       : 0.241
) w2 d; M8 j# v! U, NStream size                              : 7.94 GiB (80%); j( o3 w) S+ [& c* w
Writing library                          : x264 core 130 r2273 b3065e6
' Y6 a. a' Q4 t2 QEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=64 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-4 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=12000 / ratetol=1.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.806 [- n5 d3 @3 E. p7 I8 R
Language                                 : English
/ p2 S, p: P4 g8 h  S0 D9 rDefault                                  : Yes
& h- C2 z0 B- @: g/ g: W6 A" U% VForced                                   : No4 h$ y$ [; @+ k8 v( A

0 t' C2 V3 g/ i- rAudio #14 H, k0 g2 Y/ {% _% O: l9 X. S
ID                                       : 2
! [+ X7 X/ R0 z( I! qFormat                                   : DTS& W8 U2 v  c' A( q6 H
Format/Info                              : Digital Theater Systems. b. G8 r- X: H6 U/ v; e6 x
Codec ID                                 : A_DTS. s/ C* u$ N4 q# I3 T1 b, g2 ]+ K
Duration                                 : 1 h 34 min% a7 x" i0 A; s; N
Bit rate mode                            : Constant
  N) X9 \+ q+ dBit rate                                 : 1 509 kb/s
) J' y0 W: Y- F, hChannel(s)                               : 6 channels
- l6 j) H. ]( B2 u; @Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE. F% u$ F9 i, V+ e( |
Sampling rate                            : 48.0 kHz
; {8 g/ S1 I; C7 I; [2 cFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  x, X" A  }  T9 o( Z; [9 X* NBit depth                                : 24 bits
0 ]6 V+ U2 m, W0 PCompression mode                         : Lossy
8 O; S, z1 [" o% b& xStream size                              : 1 021 MiB (10%)
: i4 f( x. V, W$ j  j; Y3 t; ATitle                                    : 日语' O1 c. d. k/ C0 l
Language                                 : Japanese
* G" q% J, w" f5 Z. I6 N2 C' ^Default                                  : Yes) i) r; ?" v# Q# M* V' I
Forced                                   : No, `' y- q  T) l2 E5 v7 H: Y: F
1 b- ^& u' ?( [% j4 N9 c
Audio #2
# T6 C* U+ X# n" vID                                       : 32 v  c7 H! M- s; `( D2 @1 \* N+ R
Format                                   : DTS( |7 p" w+ _, t, A  c/ |( t
Format/Info                              : Digital Theater Systems3 t) t/ T, z' s# U
Codec ID                                 : A_DTS! c1 B6 O' |5 {3 `
Duration                                 : 1 h 34 min
7 D0 n. k) n% LBit rate mode                            : Constant
1 j9 [9 G% D* t- D7 }' M% l8 \Bit rate                                 : 1 509 kb/s
5 L7 C& R; j5 g6 C, hChannel(s)                               : 6 channels& i' y2 C/ P. D! v
Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
3 o6 @, G4 g5 s" i1 ySampling rate                            : 48.0 kHz# X3 F  K3 e7 @& P9 H' f- H
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
  d0 f6 S0 S7 V' ]- j/ q' R- n: CBit depth                                : 24 bits- ]6 A5 H, k; `, c  h2 ~; b1 f! v
Compression mode                         : Lossy5 V" P& z2 Q# k+ A1 ^
Stream size                              : 1 023 MiB (10%)  Y8 J7 A( u) `% M& f
Title                                    : 英语
% m6 M, K& G9 ^& P$ wLanguage                                 : English
  f( o/ d! z( r( L  D# d2 VDefault                                  : No# ~3 k1 p  F& \& L7 k& C: [
Forced                                   : No
) w; R3 g0 d( X* w) z$ C' ^! ]) d# z7 A" F; z/ t/ w
Text #1
) N! |' ^; n( r! Y  |- G. W0 EID                                       : 48 C1 {4 n- A5 ~. L# }" R% ^
Format                                   : UTF-8
; P$ p. M" l* N$ v* z/ k$ ^Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8; f% N; {( e3 v4 g. w" x2 b
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 `' j  Z% K# A: E. h7 T) Y2 f' C' F
Duration                                 : 1 h 28 min
$ [! O% H' s- }! @, }" Y0 `Bit rate                                 : 56 b/s
6 l: Z6 C+ N, k6 h4 _+ @Count of elements                        : 1212
% ?( r. v7 z& y2 _1 _Stream size                              : 36.6 KiB (0%)1 c0 m* Z& f4 `
Language                                 : English0 h) d, y6 w9 ]8 k2 Z6 Y* i
Default                                  : Yes
% R# r3 X$ e" r  bForced                                   : No- {( K7 t' o& p2 [& u0 Y
# y5 o6 e. j/ `  K$ q
Text #24 K3 [: w- x* k9 Q
ID                                       : 5* E( T3 E/ }6 v3 H; n4 q
Format                                   : UTF-81 k$ K) ]1 A& s
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF85 @2 z) {+ u/ j6 G$ u$ [& o% `
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 {. g( d0 j8 e" R
Duration                                 : 1 h 29 min! r3 s; {% k) r9 n
Bit rate                                 : 44 b/s
, f: k, [. ^/ K. CCount of elements                        : 1110
; P6 }% O" A- @Stream size                              : 29.1 KiB (0%)
1 P% C; ?0 S$ w+ ^* o6 h6 F: ALanguage                                 : English+ N9 d# o4 n* c2 F  B8 b$ D
Default                                  : No
3 j/ e( c. ]' h% MForced                                   : No
! B; T: ^$ W0 M
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

2

主题

441

帖子

1897

积分

Sponsor

金币
460 枚
体力
627 点
211 发表于 2022-5-7 10:46:09 | 显示全部楼层
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的感觉很有成就感!" S0 s# ^( \: F; p5 Y0 i
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!- r3 i9 k5 s, M+ I' C

0

主题

16

帖子

247

积分

Sponsor

金币
128 枚
体力
80 点
est11443 发表于 2022-5-8 09:48:27 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
: V' f; @/ u! B6 c& _The decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
8 O: z  C- H% L, P7 \, R

1

主题

64

帖子

534

积分

Sponsor

金币
97 枚
体力
299 点
cs147369 发表于 2022-5-8 10:18:50 | 显示全部楼层
很喜欢的一部动漫 请求上传一个REMUX无损版的 非常感谢~

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-8-15 04:57

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表