BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 23|回复: 2
收起左侧

[动漫动画] 想哭的我戴上了猫的面具/无限/想哭的我戴上了猫 [内封中字] A Whisker Away 2020 JAPANESE 1080p BluRaycd x264 DTS-KHELAPARINA 9.17GB & 11.54GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

10万

积分

Post Share

金币
171 枚
体力
26705 点

卓越贡献勋章VIP黄金勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2022-7-15 23:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

" ?( b( Y' U7 O8 z6 e$ e) X+ ^$ Y; T" M' A  o6 p( O7 B) y' O: L0 V  u
◎译 名 想哭的我戴上了猫的面具/无限/想哭的我戴上了猫
" S9 F8 P& \9 I2 a/ n( q/ d- G◎片 名 泣きたい私は猫をかぶる / A Whisker Away. |- `# l* M+ @/ c! d/ M
◎年 代 2020" J5 N, K+ l6 f
◎产 地 日本+ Z) d) \2 @" D, l, E/ E
◎类 别 动画/冒险/奇幻/爱情5 G4 I) X, Z/ E
◎语 言 日语
6 r* h% L4 I) N) S( c! G$ Z9 z◎上映日期 2020-06-18(日本/中国大陆网络)
* T* r; B3 f0 b/ }5 ]7 `; V◎IMDb评分  6.7/10 from 9,733 users
1 i2 W7 i8 [8 }8 v9 ~% D" q◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt11958344/
+ [0 O* t9 T5 G. l, R6 ]: h◎豆瓣评分 6.3/10 from 20,296 users* }1 }; Z, C) @1 j6 [: R
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34964061/0 P8 W& L% E* T" v; }: W( V
◎片 长 1 h 44 min
5 q2 K% u# u+ J* }  A+ F◎导 演 佐藤顺一 Junichi Sato
% b+ @* f6 k, [% H! g1 j     柴山智隆 Tomotaka Shibayama
. N: Y1 f( [5 f5 k% e+ j$ H◎编 剧 冈田麿里 Mari Okada. A! j; o1 Z6 U1 e
◎演 员 志田未来 Mirai Shida: Q  t5 p" W" }' v
     花江夏树 Natsuki Hanae2 j1 L7 b8 v5 h: R
     山寺宏一 Kôichi Yamadera* N- T9 C* \  l
     小木博明 Hiroaki Ogi
4 k7 G( h/ i$ |, n" v) x: E4 H     寿美菜子 Minako Kotobuki
. }) `5 L4 {4 y3 v3 ~; L     小野贤章 Kensho Ono
1 c& i/ u' w8 n& E; u2 R5 p; @     浪川大辅 Daisuke Namikawa3 R: T2 \* P/ n3 L) }
     千叶进步 Susumu Chiba
, a9 ~# t% |8 Z5 v     川澄绫子 Ayako Kawasumi/ W7 C' I3 j, m% b! W) j: A
     大原沙耶香 Sayaka Ohara' x$ ]) n8 M8 A
4 G$ k& [: A4 |# c5 H
◎标 签 动漫 | 日本动画电影 | 日本动画 | 日本 | 二次元 | 爱情 | 动画 | 2020  y0 g* t. T) k: [8 R* \1 _

5 N+ D0 X" B% Z◎简 介   
4 H7 {; \. M0 e7 Y4 h+ q: f' _) a* W1 Q0 n4 J  O6 T9 o
 笹木美代(志田未来 配音)是一名高中二年级女生,因为总是将自己真实的情感隐藏在心底,因此美代被周围的朋友们称作“无限大神秘人”,实际上,美代是一个非常在意别人看法,时时刻刻都在关心这周围人的女孩。美代暗恋着名叫日之出贤人(花江夏树 配音)的男生,但贤人对美代的态度却十分的冷淡。* i6 L. z: L" g& V! D) ?( ?( U7 [
( M/ M8 U6 H2 h: ^$ h
 实际上,美代保守着一个秘密,她曾从一个神秘的商人手里得到了一个猫咪面具,只要带上这个面具,美代便可以变成猫咪。变成猫咪后的美代总喜欢前往贤人的家,因为她发现贤人对人类虽然冷漠,但是对猫咪却格外的亲热。美代越来越沉迷于以猫咪的身份和贤人待在一起。4 ~* L% G' H% O5 t% I$ z7 z

1 H5 E: n& z9 L9 ~$ \+ V) u2 V4 b Miyo Sasaki is in love with her classmate Kento Hinode and tries repeatedly to get Kento's attention by transforming into a cat, but at some point, the boundary between herself and the cat becomes ambiguous.$ H) a+ h0 _6 M. g6 R
A.Whisker.Away.2020.JAPANESE.1080p.BluRayCD.x264.DTS-KHELAPARINA 9.17 GB
- o" h9 o' b, Q7 W/ E! M2 S4 }( U8 o/ h  S5 H1 d
Video3 q* S& ^/ q( [) V+ P0 D, D
ID                                       : 1' _9 N' Z4 C3 F6 h7 Z! {$ j
Format                                   : AVC
& k2 n7 U% ^1 c& r! s1 o# VFormat/Info                              : Advanced Video Codec
, C) W& V3 f+ Y5 T  \! ZFormat profile                           : [email protected]1 ]& U0 \. u; p; X) T* |
Format settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
. Y$ r. b' s" t! A$ FFormat settings, CABAC                   : Yes
2 [( ~, B3 B; t5 \Format settings, Reference frames        : 4 frames( Z# ^  H; W: {& B, \2 K
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
7 J) \  S* \/ q) f* XDuration                                 : 1 h 44 min
- w, k" V4 M& P& y( FBit rate                                 : 11.1 Mb/s+ i8 J4 X6 F; V9 r# q& |! }1 o
Width                                    : 1 920 pixels
9 o% ~5 L5 _9 i: aHeight                                   : 1 080 pixels
5 K: j- X3 R7 T: c" i- B3 Q% yDisplay aspect ratio                     : 16:9
( z, j! u. n' u5 k9 n% |Frame rate mode                          : Constant
- D4 Z, L$ G  U7 _4 QFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS+ `7 r* u" u+ Z* E
Color space                              : YUV
5 Y2 o$ g- \8 D  S8 `1 G2 t. B; UChroma subsampling                       : 4:2:0
2 U4 l  S% q; iBit depth                                : 8 bits0 u* r& d, }# W. {9 S
Scan type                                : Progressive
, E0 l' T+ I/ a/ HBits/(Pixel*Frame)                       : 0.223
0 k5 [1 _9 j9 P* S' O( VStream size                              : 8.07 GiB (88%)* \9 {( C. r" _8 @( b
Writing library                          : x264 core 157 r2969 d4099dd
3 `4 C1 s8 w# X, Y9 F9 J6 B5 JEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=11 / psy=1 / psy_rd=0.80:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=9 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=9 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=230 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=80 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.3 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.90
! z$ ?4 K" r$ o: `  HLanguage                                 : Japanese* S2 \, w2 F: ^3 _+ {
Default                                  : Yes
) o3 m) a/ I, D- l$ ^' S+ Z- Z! IForced                                   : No
1 _& n' F7 j6 `, C! pColor range                              : Limited# k; z. [2 v1 ?1 h) K# {
Color primaries                          : BT.709" o$ X. M+ A* V0 ?  G9 Z; }
Transfer characteristics                 : BT.709( c) W$ I5 r, F, L7 D# I- }
Matrix coefficients                      : BT.709& |. e7 L# g6 s3 ^. ^, ^& V5 E8 k

0 n3 ~3 V8 G1 M* _9 ?! FAudio
' Q; D8 h) o( ^) q( {- tID                                       : 2! x9 E: Z" S  S& s
Format                                   : DTS
3 j- G/ X4 i5 A* U3 l- ?  j5 b9 kFormat/Info                              : Digital Theater Systems4 `" c% U$ t  [- y$ u$ y) C
Codec ID                                 : A_DTS
/ G$ G+ u+ X1 z$ ^# ~; EDuration                                 : 1 h 44 min0 v( ~0 P6 _) `( Z& y
Bit rate mode                            : Constant! }& ~& z* p* A5 r+ y4 y$ B/ s  ^& D
Bit rate                                 : 1 509 kb/s$ k2 u' N) }8 L. H! `
Channel(s)                               : 6 channels
8 A- u' p' }( u& z2 N! MChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
& K# V5 ?1 N1 A+ ]# sSampling rate                            : 48.0 kHz4 h' G( I1 k( t, j, n/ C
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
" Q0 M& B- R! q5 J5 d+ ?Bit depth                                : 24 bits
' m! f$ p8 H! y: eCompression mode                         : Lossy
! s: N) {' O5 ^8 }+ |7 U$ FStream size                              : 1.10 GiB (12%)1 }  S& n0 C% A
Language                                 : Japanese
( R% k) @  X* H' L2 z7 E# Y1 rDefault                                  : Yes
- D# x# Z$ c7 j* GForced                                   : No5 q4 ^" Q4 k; R% G# @) o
" ?* l; Z% d& B7 M  j5 _
Text2 D% M! K8 `! F
ID                                       : 3$ x4 |' v; s0 H* \( y9 Q9 B. h
Format                                   : UTF-87 A; x2 e2 j" z. T" U! a) s* t
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
5 c5 n5 K; D% \& D  v8 G6 HCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text' ^" h4 \' \5 {1 h# ?! r
Duration                                 : 1 h 44 min- Z# R; h7 g6 v
Bit rate                                 : 54 b/s- h5 V! C) b( p
Count of elements                        : 1391
! V! _1 k# S1 yStream size                              : 41.2 KiB (0%)
* D" o* v4 C- K9 m2 _' A) wLanguage                                 : English
4 }1 d& b* I" \. Y7 w& p9 ADefault                                  : Yes
& a2 k( e( M5 h, \Forced                                   : No1 g6 T7 y8 r. U7 z2 T
7 h$ u+ }2 V( g, G5 {$ d3 H! L6 k5 a
Menu
8 I, d% D' q' f, v9 K0 N00:00:00.000                             : Chapter 01& T' Z2 ~; a4 {8 N( Z& N% ^7 w
00:09:54.260                             : Chapter 02% G: p; o/ Q( |9 i- n' n
00:22:45.614                             : Chapter 03
  _. x: Z4 v, Q. S" ^00:31:28.804                             : Chapter 04
/ T6 x% S! G! g( T, q* R4 g: [/ V2 G00:41:46.838                             : Chapter 05
( ~& q( t' @  Z& J% h1 Q00:49:04.650                             : Chapter 06' Z. R; ^$ o- P* V& l/ t# R1 {
00:59:49.795                             : Chapter 073 \$ P- `+ p& T1 B
01:14:53.364                             : Chapter 08
% p" P+ M7 \: ^; j  V  t01:27:14.479                             : Chapter 09
% n; b! M' {5 S; _( _( t- m01:34:54.564                             : Chapter 10
Video
3 C- m: u; B" Y0 Y# _% r/ ?" h- wID                                       : 1
$ S$ t* w  s$ b( L; l8 x/ j) mFormat                                   : AVC' y: [. |- k; i) o- k: D0 w
Format/Info                              : Advanced Video Codec( c# u6 e0 G' O. J
Format profile                           : [email protected]
6 \$ W$ b" l2 J* j9 d- r0 dFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
9 s* q1 M) M2 s2 m3 aFormat settings, CABAC                   : Yes
+ x2 M$ S9 g! m: eFormat settings, Reference frames        : 4 frames- C0 w# C- y+ j; e5 N
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
1 n) u3 _9 \$ ]2 dDuration                                 : 1 h 44 min
" s/ _. q6 v7 X6 T4 F6 w7 i* cBit rate                                 : 11.6 Mb/s
; A, J# E4 y: `$ G0 C4 k1 C% `Width                                    : 1 920 pixels
- w; w  k0 y# \# O  K9 P/ x! k3 RHeight                                   : 1 080 pixels
6 E+ |  n9 ~  ?! e' rDisplay aspect ratio                     : 16:90 T7 N1 k  P7 A& X
Frame rate mode                          : Constant
% |+ a- w! {1 u* [Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS8 ~( E) l$ `4 D/ Z3 ?
Color space                              : YUV% T( \* K+ j7 k
Chroma subsampling                       : 4:2:0
9 N0 T) \$ J6 G$ u1 |8 B' f& ^Bit depth                                : 8 bits2 `0 O5 i& L: T
Scan type                                : Progressive
+ O% S# W/ f; D( e9 C- CBits/(Pixel*Frame)                       : 0.2345 t' n  a5 m9 x8 u
Stream size                              : 8.46 GiB (73%)/ m" A+ e7 a, Z9 x1 s; u
Writing library                          : x264 core 164 r3095 baee4006 c" k6 h4 V' h  q& t: J( G
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-1:1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=0.50:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=3:1.00( C5 I) h3 O; n# O( Q2 O. x
Language                                 : English
+ p2 l% O; ~2 pDefault                                  : Yes; C0 p9 w" }. m9 D) C, q
Forced                                   : No2 ]/ }4 V5 v2 _4 H
Color range                              : Limited9 Y1 K* v6 g! f" U) ]! u
Matrix coefficients                      : BT.7093 d& v1 H3 F" {1 n7 G. `" I6 Z: p

* v, f$ ]! @5 m, w2 [4 _: `Audio #1
! o. Y+ H4 X- ]$ r$ d2 XID                                       : 2$ j+ `0 j/ B5 w+ ?7 `
Format                                   : DTS XLL
- c' e: H5 ]. G$ }Format/Info                              : Digital Theater Systems5 l- L3 Y: ~  l. I2 I3 i0 U, K6 k
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio8 C3 n2 r% Y9 q( l: K
Codec ID                                 : A_DTS
6 w  l: M! z! J9 `$ rDuration                                 : 1 h 44 min
) k  P: n( q0 v# d; U- nBit rate mode                            : Variable0 T6 e: I) _/ F* c- `0 _% {) l
Bit rate                                 : 3 567 kb/s
; D" j! ]& l5 I) UChannel(s)                               : 6 channels
( j4 \. I- I; bChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
' w  t, n0 R- J0 Q8 \Sampling rate                            : 48.0 kHz
# \5 V+ ~4 Q$ d4 g6 p/ \) F/ |Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
0 ]8 {; c8 @2 O6 sBit depth                                : 24 bits& _( Q4 f& J/ p; M; u! {  ^
Compression mode                         : Lossless) Z' Y& v" H9 O- y4 q- g4 w) f
Stream size                              : 2.60 GiB (23%)- _" C: g) k) m$ O/ f/ \' O7 e$ _
Title                                    : Japanese
( P9 z3 X9 a" m/ ^1 xLanguage                                 : Japanese
+ W! H8 x- Y; U9 N9 `" q1 qDefault                                  : Yes
/ _, y9 o7 w) \/ {2 g5 iForced                                   : No* w7 u6 X# p5 e9 x" D$ r
2 j, c9 n1 J, t5 p* y1 y1 n; p/ b
Audio #2- n0 R' n8 d9 a1 p7 e0 u- D( C: U
ID                                       : 3
: `' H& k: Y$ R9 s8 @Format                                   : E-AC-38 W" P3 z* D! e  x- i1 t
Format/Info                              : Enhanced AC-3
5 |  |( o+ m% `, U/ e6 t$ lCommercial name                          : Dolby Digital Plus
9 `9 _' p& _9 R  z! x" M! dCodec ID                                 : A_EAC3
. q" Y, p# ~0 N7 K% Z5 u, k3 Y- |; ]Duration                                 : 1 h 44 min8 b- q7 |; u8 ~$ `
Bit rate mode                            : Constant8 j5 Z1 L# J# Z$ B1 m# `
Bit rate                                 : 640 kb/s
+ d) o. R1 W$ v% w/ D5 VChannel(s)                               : 6 channels
! k1 J7 U4 f) `  rChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
8 K7 f  {: @8 }, v: zSampling rate                            : 48.0 kHz( F* H" `0 F8 C, d  J
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)# P9 Y, L2 o: F- F* f$ {; e9 [: Y0 X
Compression mode                         : Lossy, J$ C4 P: c6 a7 y% T
Delay relative to video                  : 24 ms
: `: B9 o9 Y: ^, j) W6 H# d2 ^Stream size                              : 478 MiB (4%), d2 y4 T8 Z" y, z7 ?. Q
Title                                    : English
, c6 H* I1 S9 g3 yLanguage                                 : English8 v* f7 M  |0 F; b/ x
Service kind                             : Complete Main& f1 Q6 k" m( Z* K  Z; g. \
Default                                  : No
& `5 D' @6 }1 {# [5 z* {. |Forced                                   : No
5 I5 P: W: G( p2 i7 V: d" Y; I7 f6 S5 S5 n& F  E
Text #1
. y7 R9 B  s0 V6 j: MID                                       : 4
! B) \) w  ?7 Z. V' j& k; hFormat                                   : UTF-8
9 f" h& q0 U4 W3 l7 k% U8 K: t' H( FCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
  I; M  P; C. R& w2 [1 c! DCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text( M% {' y6 b5 X. T* {
Duration                                 : 1 h 44 min
6 e& I; L5 V/ OBit rate                                 : 54 b/s
$ F- q1 y5 _# R4 JCount of elements                        : 1391+ o# Y0 z. |2 {( f- p5 C- `/ S
Stream size                              : 41.2 KiB (0%)0 p: ^: ?/ X  K/ r* N
Title                                    : English Forced$ e% g' `5 q9 f2 l) N
Language                                 : English
. a2 u5 e/ q9 c0 o3 e7 nDefault                                  : Yes: B/ W5 n3 S7 O+ V
Forced                                   : No
) \# I  v$ H& e! N) o
8 Y# _1 H5 p8 w  hText #26 b/ |5 V" n) F+ N- @1 ?$ }" S
ID                                       : 5
$ o: A3 ?; ~# D! a6 q0 s: }  tFormat                                   : UTF-8- t; F: c3 u7 ^1 F+ Z9 R
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 V6 v, v" |# q, E( bCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text8 N2 ^' [4 O& x' Y! }7 r
Duration                                 : 1 h 42 min
) a( ]% Y7 K, B0 U# E, E: Z. tBit rate                                 : 1 b/s
/ S/ n4 Q; r2 p; M( y# _5 ]4 mCount of elements                        : 50. v9 [9 r) u  v& C( ~
Stream size                              : 825 Bytes (0%)7 H2 w2 f" p! a3 H
Title                                    : English Forced for English Dub
) @( u& S8 A' |- M& XLanguage                                 : English1 x! M8 [- w1 g, S* R- B/ Q0 r4 @
Default                                  : No( Z5 v4 L8 E) z0 Z
Forced                                   : No
0 x; g3 E5 u( [) z3 G! Y" D- J/ c" l, a9 p' A8 I0 C
Text #3& N- d3 w% Y1 ?: ^
ID                                       : 6
' X8 y: n: A9 ^* V& n) o; aFormat                                   : UTF-87 l7 h, O! E$ L+ T5 f% f
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! y% M& w1 M& ZCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
% D+ }' @  E: G9 \Duration                                 : 1 h 44 min0 a: ]% C1 s; b2 s
Bit rate                                 : 87 b/s
+ M% i$ p. B# H  @Count of elements                        : 1391& {! w  I: O0 i
Stream size                              : 66.9 KiB (0%)
. Y6 x/ j$ b. |5 KTitle                                    : Arabic
; a7 @7 D+ Z! C/ g. k6 j# T! ]Language                                 : Arabic
* T. T$ [# f9 [% z4 ?0 `1 XDefault                                  : No
, B" F  |$ f: ^! }7 @8 w. jForced                                   : No
4 s6 o  K) ]1 L9 @* c% j/ j: H7 P, l6 x/ [; x* ]3 L8 y3 S
Text #42 e, x% ^( p, [1 n2 V3 T8 R
ID                                       : 7! k7 W8 s. Y6 k* C
Format                                   : UTF-8& D9 W; F1 u, O" j; \& Y) A) b+ [
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF81 O( @* [( Q# b% o$ y3 e
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 ?7 P1 }. r2 `5 @, b) m6 S
Duration                                 : 1 h 44 min+ ^6 o, c! J+ m' D3 Q# C1 s0 e
Bit rate                                 : 57 b/s
* h3 V. o1 `3 D% KCount of elements                        : 1393  ?* Z! @0 L* Y% C% X9 {5 T
Stream size                              : 43.7 KiB (0%)7 R$ e0 p4 l3 o5 w7 Y5 X
Title                                    : Chinese (Simplified)  V1 w$ o  A, u4 P
Language                                 : Chinese$ @- |( p$ p/ I! X* k# Q
Default                                  : No: f8 U8 c8 X0 a' _1 X& U. L
Forced                                   : No
. R% a1 {0 `- a: Y7 g! W/ |. |
% C. C6 }7 M, _0 n' mText #5  _, a# x' _# Q0 I% Z3 e; t( o) m
ID                                       : 8
  X+ F" \6 X' A' ~, FFormat                                   : UTF-8( u5 N  T( u- J1 w
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8$ T& E' [" ~9 Z& Q3 ]' n' V
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
- r" F3 h' r2 n; C" FDuration                                 : 1 h 44 min
+ e: P& D+ |+ F1 CBit rate                                 : 54 b/s2 t' D) y4 z5 b
Count of elements                        : 1393
. b- k8 n; }+ [: |* o7 @( YStream size                              : 41.5 KiB (0%)
( z* k$ m$ l0 ?Title                                    : Chinese (Traditional)
" ]1 z: Y' ]8 B: aLanguage                                 : Chinese- V) K( k8 l6 e7 @; d9 x& j" ^
Default                                  : No; ]3 o  ]: s% `# p+ P
Forced                                   : No
; n( c  g6 P7 \
/ `4 F3 F# e6 {- |1 N* S7 sText #6" k) Z" U! O  k* t7 x8 V
ID                                       : 9
' y" h# [: b0 A8 l0 nFormat                                   : UTF-8
3 Y- {4 [/ ^! _! d& F, dCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 H# x* m3 l$ jCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 `* |2 D0 L7 d
Duration                                 : 1 h 44 min2 v: E; w9 s$ T
Bit rate                                 : 53 b/s
7 v! y* _$ r8 a* ]Count of elements                        : 1376
5 }9 u& R; a: m6 ]Stream size                              : 40.5 KiB (0%)
5 y5 h0 p8 S" S6 {Title                                    : Czech
# |, X) Z* K9 o: ZLanguage                                 : Czech
+ |/ {# ^3 V, q* NDefault                                  : No
: v8 V" b" s8 G2 p5 @- d- y. fForced                                   : No& l" O, r9 S- H4 |* r: E

$ ]; @1 _6 [  J" AText #7
5 Y8 q! `; \# X! bID                                       : 109 }6 f/ ^% X/ H9 k# T/ a& L/ j
Format                                   : UTF-8
5 U! h( o6 a0 q9 w# ^8 o& FCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* v5 G2 b. m1 b* \3 Y4 [! vCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ |( x% t1 G6 v* d: l
Duration                                 : 1 h 44 min* T4 J1 G8 E* O! ^
Bit rate                                 : 53 b/s2 m. D' k& v" N* Y0 c0 _
Count of elements                        : 1348
2 q+ C0 Y0 e: T; O* KStream size                              : 41.0 KiB (0%)7 L" i5 w0 {% `% o/ O
Title                                    : Danish" m) M! I& w0 v; B
Language                                 : Danish2 j. K- P8 d  _: f- Z0 I
Default                                  : No2 K& {& {0 ~9 w; r
Forced                                   : No0 h, E( S8 d; m5 t5 Y* ^
1 I8 y- k. w6 T4 K* ~' w
Text #8
' Y  [- D) o$ m% LID                                       : 11
3 A0 o6 x% R* l  U9 [Format                                   : UTF-8
  r$ J- V# l. j$ B0 TCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
3 z" i; Y1 ]% n, D% e- eCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
6 B9 x7 \0 ?1 h8 ~$ C1 Y4 G6 DDuration                                 : 1 h 44 min$ D- p9 p& }7 o4 \6 V
Bit rate                                 : 50 b/s
. G3 q$ y! A$ f) {8 S0 PCount of elements                        : 1329
1 r& t' p& x( q' v. \% R6 i9 G3 ]& yStream size                              : 38.6 KiB (0%)% ^3 T9 g2 t, B/ Y0 m
Title                                    : Dutch# e6 W7 O! Z1 m. ]* O
Language                                 : Dutch
! Z% T- o! ~# x# k0 eDefault                                  : No
4 R7 Q$ ~+ C' E. i3 J0 IForced                                   : No1 d% g5 f+ z3 `
, m: p7 C. ^3 e4 E
Text #9
# z, I5 S. m! O2 |2 p/ j* N! |: _ID                                       : 12
% ]9 D6 T3 w6 r* k. s) PFormat                                   : UTF-85 U, [1 w6 G1 ]3 J- ^
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# ~6 Y* T* k7 x( T) c4 fCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
7 o5 U3 @+ e7 n5 s; mDuration                                 : 1 h 44 min0 ?9 S9 H+ c' Y2 k
Bit rate                                 : 52 b/s2 t6 e8 w% a$ [0 c
Count of elements                        : 1334* ?4 K1 @. ]1 Z1 }
Stream size                              : 40.3 KiB (0%): C) h/ W4 f; N: @# ]" W
Title                                    : Finnish2 ]; D- [( r  l) t
Language                                 : Finnish. W( Z8 Y& J' E# Z' z
Default                                  : No$ F& p5 S0 C( m3 }+ Y4 ^
Forced                                   : No) y/ Q9 F5 q* ~
( f  a8 A2 a9 C6 g* Y3 N- v: i+ v
Text #10- |8 M  C! c4 R0 U- x& G
ID                                       : 13' x* a- x6 S8 }% i9 k( @4 B3 H
Format                                   : UTF-8
7 y  J; N5 H$ WCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8  W* Y9 z3 m. u2 \- k
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ n" H7 t2 @. Z) f4 q
Duration                                 : 1 h 44 min
- a$ X6 d: e7 P3 CBit rate                                 : 50 b/s, {7 c( j3 {* j9 g& a8 z- ?
Count of elements                        : 1351( M0 _7 i+ n9 @$ ]3 z
Stream size                              : 38.7 KiB (0%)# w: Z, w) x2 _4 X( [
Title                                    : French# `: F0 Q6 ?$ z! S9 H& t3 ]
Language                                 : French
$ [7 u; k, w& ^" m! f( ODefault                                  : No% k, U6 x% p" T
Forced                                   : No  h$ g1 [; U: N. s
3 ~: l' H# P- Y1 H, N' M; I9 a
Text #11
; u+ u. I% g7 _+ |ID                                       : 14
4 V: C6 C: I0 d$ JFormat                                   : UTF-8* H6 v; o. X( R3 i8 Q/ G
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 w% G+ W3 c# ~Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" i9 H1 s( D" P' r1 ]
Duration                                 : 1 h 44 min8 [/ X$ t+ a+ W  S9 y
Bit rate                                 : 50 b/s* U2 k% J1 {: Q9 T8 n6 {/ o
Count of elements                        : 1393
3 a7 Z1 X+ j: ZStream size                              : 38.7 KiB (0%)  Y8 X) G  x! ~1 m; p" H1 N
Title                                    : German- {3 Y8 S8 Q, ~5 p. B
Language                                 : German1 [* ?6 c4 k: ~5 E
Default                                  : No4 Y/ ?- T5 W3 z  U% |* l5 a
Forced                                   : No
- l( s, ]& s( e  R) z
. B3 \8 a9 R1 U3 \6 r" Z! t$ _: jText #12
, N9 r! [' w, F- e$ B3 z' jID                                       : 15
. `, F- n5 Y9 u- t' OFormat                                   : UTF-8
0 q# A! \; t8 N, `0 SCodec ID                                 : S_TEXT/UTF84 v; ~9 K& O8 x
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
# x' _1 B9 _! P0 p4 T3 ADuration                                 : 1 h 44 min
- a7 ^7 h1 v: Y8 ]& nBit rate                                 : 89 b/s
% N& }6 x5 i9 e3 O, fCount of elements                        : 13907 H+ Q  `3 l6 A0 l+ K: p
Stream size                              : 68.1 KiB (0%)
. n& N( m8 ?3 F5 _5 J7 {1 E& DTitle                                    : Greek
& e% T  f5 m7 |# j! r" G8 gLanguage                                 : Greek# w. T, S; @9 E3 @* R
Default                                  : No' q$ R+ W- ?9 i' @, `9 ^
Forced                                   : No) s8 e2 V, ?$ U7 a3 J% k* I2 K, W

- Q# }$ M. s; y9 LText #13
- W1 Q- l. z* oID                                       : 169 r  }7 _/ c1 q
Format                                   : UTF-8  O  H% t- r9 g; |5 n9 I
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" D" W& Y. r- s$ M" ?2 _8 DCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 J+ B) L4 d6 n* V2 @+ n
Duration                                 : 1 h 44 min
# ]9 M; B) X4 tBit rate                                 : 86 b/s
# r9 W; ?2 I! O4 Y* OCount of elements                        : 1390
$ V/ b4 h) N' S3 c2 Z6 ?Stream size                              : 65.7 KiB (0%)
- u2 ~/ d5 a; DTitle                                    : Hebrew
& q2 O" W. F0 ~; R) G) jLanguage                                 : Hebrew4 ]; R! [. a: f3 V2 o% l# [( ]4 d
Default                                  : No) w, c# @+ S5 F1 q# [- a. j
Forced                                   : No
9 d8 w, \- m% ~9 H- @
# {; x* ?3 v+ {0 D# ^9 yText #14, V# d7 e5 g% O  ]: l
ID                                       : 17
( P9 Z& D8 V3 X5 j* I$ pFormat                                   : UTF-86 u' E; ?' E( p3 j$ w( y
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
1 K$ u/ W$ m+ Z3 K) Y. `0 I  pCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
3 N  t2 Q( \; D3 ~- e1 K8 {Duration                                 : 1 h 44 min
0 o$ y' B; P* M8 @7 F' O* wBit rate                                 : 53 b/s
& A& h! s* D( K& M( C% ~Count of elements                        : 1392
; B7 x4 r( ^6 N% G% L9 XStream size                              : 41.0 KiB (0%)) u4 c. l) W7 M/ ]3 I5 R3 ~
Title                                    : Hungarian1 q, r) n4 q; c4 `  v) A
Language                                 : Hungarian
$ @( ^& n* K8 K- eDefault                                  : No) ~  P% m) p  V5 x6 [
Forced                                   : No) X! b/ N) d8 C, t

5 R9 {1 r9 z  s7 q! Y6 AText #151 ], g7 h/ G0 Z- I4 \' ^
ID                                       : 18
# {0 [# G/ A% H  H  u" R) y+ eFormat                                   : UTF-8
9 g4 e1 g6 j0 gCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# j, s& l+ c/ u% S, pCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 t& c2 `6 p% f. \
Duration                                 : 1 h 44 min
* D% g- p# ^3 I8 I! f- ?5 eBit rate                                 : 53 b/s* I" l/ {* m: F5 U8 c0 z) R6 n
Count of elements                        : 13960 b# v  J- I+ C2 ^. G
Stream size                              : 40.7 KiB (0%)* T& P6 D2 n) n
Title                                    : Indonesian
1 h: v& }* K; x& ?' {% g: [- S) TLanguage                                 : Indonesian
; V  U9 d% P* @1 w. yDefault                                  : No
! n  ?" U$ Z. t6 i. [Forced                                   : No
/ Y( b% v) ?0 ]. O- t
7 f, c+ D: s0 D9 J$ I' r, EText #16+ c" n* i" T- ]6 o7 o
ID                                       : 19) }; ^- O  i  C' I2 c1 _. i
Format                                   : UTF-88 o8 x' \  C4 r0 B/ M5 W4 ?
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% i. u5 _: y: u; T; ^+ NCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text$ Y. c# J1 e& g9 K- k* Y& M& X4 F
Duration                                 : 1 h 44 min
! F, R$ A7 q! pBit rate                                 : 52 b/s
5 L0 ~2 D6 a. X# a8 b& L& d5 YCount of elements                        : 1367
: y1 w: E9 B- @$ O- g; H% zStream size                              : 39.9 KiB (0%)
8 l' I% l# ^. P( _+ ?* ]Title                                    : Italian
8 Y) n  D9 _8 o/ M0 F4 ^6 G; |, \Language                                 : Italian
7 p% M& y/ _- x2 K6 aDefault                                  : No8 J( c9 C' S7 b# U4 o
Forced                                   : No
. D/ O6 j6 }& I; w
* B6 ~( _& e+ k; j4 p( N4 nText #17
2 }# M3 e+ G* k$ C" _& NID                                       : 20
/ e+ ]- Z" {1 CFormat                                   : UTF-8
2 |' o* K- ^- g+ U0 TCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# e- S* D/ m8 F! kCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% E; H! G: w! Y: Q
Duration                                 : 1 h 43 min
7 x4 z$ Q% i. X. J0 ~7 pBit rate                                 : 93 b/s
; {" L& x) F. n( GCount of elements                        : 1738# b( O  l. A. u0 I7 m
Stream size                              : 70.7 KiB (0%)
* @! `4 F& e& K  xTitle                                    : Japanese (SDH)$ @* R7 \& z3 e; ?5 o7 m; x
Language                                 : Japanese
0 J- k7 n% j+ }, `5 ]1 r( P8 oDefault                                  : No
  G0 B* f& u2 [& y7 R, e6 }Forced                                   : No3 Y& c7 }9 n* C7 C) Z
5 G. d9 [3 a7 I3 l9 F+ Y# i7 e
Text #186 i; z  _$ ?$ J" `0 M5 d
ID                                       : 21
  l9 w8 j0 u+ o+ i& ?Format                                   : UTF-8
0 s! ~9 C+ O2 p8 s5 f* bCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8, Y& Q# V3 _; Q
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 g4 ~: e3 p7 f3 V& E
Duration                                 : 1 h 44 min
3 @: ~  V/ i1 E9 u! x: D" K, u5 XBit rate                                 : 62 b/s2 [" C; \1 B8 w5 o6 }
Count of elements                        : 1416
: [/ \$ O3 s/ |* R+ xStream size                              : 47.8 KiB (0%)
+ X8 A  y  r0 h6 VTitle                                    : Korean
5 H$ }, O* k8 P" i8 }1 f% FLanguage                                 : Korean
( o! @7 d! k' MDefault                                  : No
# p  }: J9 ~  {$ i; U: wForced                                   : No* @- W! ~& F& A& l  G  A+ g7 p

$ a- b# S  G8 g3 q" oText #19" Q: s! q! u* N$ Y* R' ~9 ^# U
ID                                       : 22# l/ \" U5 z6 G: Z1 d- q. s2 e
Format                                   : UTF-8. _% e9 H4 X: s( T) u1 z
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
* i, n/ @) z; c8 @- x2 R3 {Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
! b/ u, k0 m) H6 o" `/ fDuration                                 : 1 h 44 min
) E: O9 `+ l+ d$ x2 IBit rate                                 : 49 b/s# M  q; R6 B& q0 i
Count of elements                        : 1094
2 ~) X5 c/ n; d. \- ~Stream size                              : 37.9 KiB (0%)  w5 n. w" x  x
Title                                    : Norwegian (Bokm?l)
; y$ o0 S  p$ mLanguage                                 : Norwegian Bokmal
' A2 W7 M0 A" j, t" D: nDefault                                  : No3 I2 @7 l- u* H% M: P
Forced                                   : No" h1 g1 J* e9 d# e8 p
2 h& i  o; ^3 A$ b$ |
Text #207 q9 ]1 C$ E" m( q. U6 G0 L
ID                                       : 23
' n4 G; I8 L" _5 J* g2 CFormat                                   : UTF-8
9 Y3 x; D4 @$ Q1 X) WCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8/ l4 O4 X) |7 ]5 D
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ S' Z8 ^3 j2 q& l- L) RDuration                                 : 1 h 44 min* ?7 K  c$ w3 J- d& M
Bit rate                                 : 51 b/s4 S6 v! t9 R4 r9 f
Count of elements                        : 1372. i7 T* H1 y( t- K
Stream size                              : 39.3 KiB (0%)
( p  {4 Y" D  hTitle                                    : Polish1 {6 b$ p, G* ^
Language                                 : Polish
: }( P  k% k5 I& f8 ]! s5 C. CDefault                                  : No
% J& A0 s6 ^/ Z5 V! N6 @8 a, IForced                                   : No' Y2 S( L. ~0 A9 r3 U
1 l! }' K9 ~/ j6 L, P$ x; {
Text #21; ]) z# ]3 D% Z4 D' c' [# A7 o
ID                                       : 24% ]8 a! l! ?7 }& w4 I
Format                                   : UTF-80 P. W* n, x6 U$ d1 W3 u* r
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ B  D2 T/ g' O4 v0 fCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ p% w7 x! t8 h6 tDuration                                 : 1 h 44 min! }0 n" g+ y) ?+ ?% R
Bit rate                                 : 52 b/s& T  D% O* P6 T' ]! g1 A
Count of elements                        : 1372
. R/ v) S3 t* N* t! \Stream size                              : 40.3 KiB (0%)
# F' X0 N' i; \$ @Title                                    : Portuguese (Brazilian)- g( I+ t- Q! R" i
Language                                 : Portuguese
9 p0 l5 z% E8 m6 v; t; LDefault                                  : No; y" m# _7 P3 _# a4 T" U
Forced                                   : No
+ q- P! a; a, S( ?3 V
: F9 k3 ~) a1 a4 t% UText #22
0 z" Z/ m" C8 U6 S1 eID                                       : 25
0 w; k: p7 K2 g4 i" e1 k$ U% k' A" SFormat                                   : UTF-8
1 _' e/ N1 Q! p8 I& R+ d' tCodec ID                                 : S_TEXT/UTF83 ~9 @2 r- _9 Z  B
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% @# R/ P$ _& E6 e5 V5 t
Duration                                 : 1 h 44 min
/ \) U" J/ A8 V0 o% F* F& G# [Bit rate                                 : 53 b/s
$ H2 g6 Y6 I/ m" L3 tCount of elements                        : 1383% g6 G( G& i) }" V' {+ ~
Stream size                              : 40.7 KiB (0%)* y0 }- r$ O  `
Title                                    : Portuguese (European)! g6 b3 C8 I; S
Language                                 : Portuguese
4 y4 t" R3 m, H$ L3 E/ C2 V+ bDefault                                  : No
9 u2 g  ]0 w- C5 b  \  D$ ^. hForced                                   : No
0 O, w. C& p  j* o/ K" h: r5 o
  s2 ^, \& K; b2 n4 a# ?/ x9 pText #23
3 j0 {$ s$ Z9 Z: \ID                                       : 26
) o. _% h7 f% p2 a" f8 }4 r/ l7 h6 y9 PFormat                                   : UTF-8
) S, S5 a! W8 u) fCodec ID                                 : S_TEXT/UTF86 e2 l$ ~2 @- v. f
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 f9 B+ \# h5 c3 O
Duration                                 : 1 h 44 min
3 Y. s/ c  a  j1 X1 b; H; ZBit rate                                 : 58 b/s
& y1 S8 r0 w, I: m# j) z7 cCount of elements                        : 1371' X8 K- p# Y9 a/ L& p
Stream size                              : 44.6 KiB (0%)/ G0 p$ K, l+ `7 W2 |4 J
Title                                    : Romanian
/ d; e; e) j$ A/ sLanguage                                 : Romanian; c; [( |+ r, K, K5 M
Default                                  : No
: i9 F2 }/ U7 ^8 O) yForced                                   : No
, F3 y; x$ w% t! k
5 k. u, m8 ]% P- O- JText #24$ x% q( I, I: ^
ID                                       : 27
: f1 U' z  N: [+ y8 N! ?% F5 nFormat                                   : UTF-8* E7 s, j/ B5 v# _. e8 }8 e: p
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF82 k3 Q7 `8 f! |4 f% t
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text  O/ O1 R# L6 j2 F" M$ v
Duration                                 : 1 h 44 min
6 j2 l' B& u  u1 {: QBit rate                                 : 89 b/s8 G8 F& ^: S2 d# `) n
Count of elements                        : 1404! d6 r' O" `8 x0 N
Stream size                              : 68.6 KiB (0%)
" ?# Z% c0 e) S; _8 C4 \Title                                    : Russian
6 W1 u; c: i8 D. @6 |+ o: w  PLanguage                                 : Russian: O1 f5 b9 c7 H8 @; ~' A
Default                                  : No$ r4 A7 u/ H7 \3 X3 V
Forced                                   : No
# u8 A/ D3 N2 J$ U
- \% B' h3 m( gText #25
: v3 q2 G/ r* {4 z: X; CID                                       : 28
+ K' n/ ^6 r& p4 x! M' `Format                                   : UTF-8
3 b# O3 |. ?( V6 p( y7 c5 e1 ~1 m9 Z; ]4 UCodec ID                                 : S_TEXT/UTF80 B: D7 z% \9 N$ G: N1 o' L
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
- e+ K5 _* e$ d: T2 F6 |Duration                                 : 1 h 44 min" w; {$ i0 y7 F) ]/ n0 ^
Bit rate                                 : 52 b/s1 r$ r0 w$ z  }& [9 M6 [1 `, i( F
Count of elements                        : 1384
9 n1 b) H/ L0 m% f1 yStream size                              : 39.8 KiB (0%)
1 Q6 G, ?( D* Q" m# u- GTitle                                    : Spanish (European)1 j& B# c. }; Q3 x( l2 ^
Language                                 : Spanish
8 b: T* I$ _9 }% |- U9 c1 GDefault                                  : No* V  R  t) E7 i
Forced                                   : No
5 t! l# C& r: E6 {; F3 A  r! ]* ?1 \  k
Text #26
6 s9 B6 f. }; \5 s% PID                                       : 29# w" Z, _. V9 m7 H" Q  k0 z
Format                                   : UTF-8+ M! m) G2 Y1 E: j
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, V! J5 a) K$ @5 k0 aCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
9 d+ g0 H  v) qDuration                                 : 1 h 44 min
: X& K# X/ ]' n8 c5 X; hBit rate                                 : 54 b/s
& T9 d* W( j$ g& U" y7 ZCount of elements                        : 1393
! M- A3 [4 z6 ^) X0 SStream size                              : 41.4 KiB (0%)& {. q* e! \: @+ \
Title                                    : Spanish (Latin American)! S; \9 e+ |+ f0 L+ R3 c  T( _
Language                                 : Spanish# t0 m" U, n( a  H+ P/ D5 f
Default                                  : No
% n2 ^+ i: w4 f9 [$ N% @Forced                                   : No: B: L/ E  M) t9 C2 I" R
$ o0 @- K3 Z+ S
Text #27/ Z: B( g, p) X! _1 O
ID                                       : 30" p2 s6 [0 G- N) o6 n, K8 @
Format                                   : UTF-89 k* i9 v7 {5 C1 b1 X
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! E& |2 G8 u  O" ~6 K" s  jCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 N$ [$ K8 M0 w6 i0 Y9 O+ T+ K
Duration                                 : 1 h 44 min( g" B( z5 D. s7 ]6 S
Bit rate                                 : 55 b/s
1 k+ y. D' b" t6 JCount of elements                        : 1314; Y1 k) L0 X) a# T, n- C
Stream size                              : 42.5 KiB (0%)
0 S9 H2 q' \5 }2 l0 W( N/ bTitle                                    : Swedish. y$ ^- H, u  I
Language                                 : Swedish
! f$ F, z$ M. Y; F+ @Default                                  : No0 {( }" q8 M& [9 y4 ^: J
Forced                                   : No
3 C0 q4 T" z1 i- S8 ]8 u0 ~0 p. a2 ~7 o6 Y: Z: n' n
Text #28' t/ T9 V9 S* L* E( e* c7 p9 k1 n, a
ID                                       : 31
+ u+ I- ^% F1 G2 ?9 `: eFormat                                   : UTF-8
8 R0 L7 M  m6 l, F, l; z! C5 s9 {0 pCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
6 I, ^1 c2 v2 ^Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
8 u# S8 A) ?* S& D. C1 cDuration                                 : 1 h 44 min* x) E8 E" I. y$ h" X
Bit rate                                 : 134 b/s. e% F1 ^. o8 U  C. M- w& `  v! C
Count of elements                        : 1393  A4 ?+ r; U, G, y1 _/ m6 a
Stream size                              : 103 KiB (0%)$ W; U5 Q, F2 P8 h* O
Title                                    : Thai$ I) t) Y+ r. t  T  [% H* `
Language                                 : Thai
5 Y2 F  N. k9 A% R2 I( x" Z* jDefault                                  : No1 f. o% N( E- ]2 H" V- N* p$ ]
Forced                                   : No
! ~, Z7 q4 J0 C4 A4 W( F: @& i& X
Text #29- @8 l$ J) w9 t- D# g- j' {1 E7 d
ID                                       : 32% w! z) c' i- ^6 t6 f$ X
Format                                   : UTF-8. h8 L" Q$ i' g0 s' {
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
) s# R' u$ y, {' s0 i  sCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text" v: p6 y' m& f
Duration                                 : 1 h 44 min
8 l4 q4 a; j9 q8 j5 ?' K; t( nBit rate                                 : 52 b/s
/ O7 t, \/ S+ y, I7 N2 RCount of elements                        : 1423
! `$ x0 _* y9 X! {/ ~8 kStream size                              : 39.8 KiB (0%)2 t* l. P+ |( J9 Z" a/ d
Title                                    : Turkish( ^' @( j1 c% I" b
Language                                 : Turkish( l5 c7 s) R: `) G1 e: O. X  T
Default                                  : No6 H7 @' i8 @! f' ?% b) H
Forced                                   : No
5 |7 S7 e* F4 n7 |( x) s8 T  f& O5 ~- P7 W7 U2 g% M3 m
Text #30
0 m# M2 H1 H  C7 E- F5 p( L5 h3 VID                                       : 33
) B6 @+ o6 p, Z7 _; S! N3 A9 U. N! iFormat                                   : UTF-8
3 f9 m# M; h' k3 J, U7 O0 tCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% V2 o  g+ D( |4 PCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
. d6 ?( v( l6 S+ @- ^5 MDuration                                 : 1 h 43 min6 x, A* S! C( t) |
Bit rate                                 : 75 b/s# s# p( ^* Y0 P" {
Count of elements                        : 1402# d8 B' R; {4 `
Stream size                              : 57.7 KiB (0%)
. ]+ T- o( K  P& g7 s8 \$ ATitle                                    : Vietnamese( a" T- l- r8 {2 E  I
Language                                 : Vietnamese
2 A9 ], a/ F& k2 c* ?Default                                  : No- \/ m$ g* h; _+ Y) l2 P% @2 T
Forced                                   : No
/ O8 J7 i. M1 Y% M0 q/ a9 }1 L% o" N2 I; l
Menu #11 f+ o4 q% H# X. V9 I9 |/ ^9 W' O8 K
00:00:00.000                             : :Chapter 018 f$ J+ {7 ~0 F7 a5 P
00:09:54.260                             : :Chapter 023 H, ^9 k1 ^1 x
00:22:45.614                             : :Chapter 03
, O& f* w" J7 r* Q! j7 n00:31:28.804                             : :Chapter 04
! n8 R; [2 ^) ~. \00:41:46.838                             : :Chapter 05
! J3 z, o9 e9 j) F2 e+ M+ G1 `00:49:04.650                             : :Chapter 06. r0 j8 d( E% X' \# j( I
00:59:49.795                             : :Chapter 07. l7 L/ `1 h( q5 v
01:14:53.364                             : :Chapter 08
: A6 ]+ C! b# j( F3 O' `' \4 W01:27:14.479                             : :Chapter 09, m, u4 V/ U. G8 H% ~+ s
01:34:54.564                             : :Chapter 10
; K! ^6 [/ J( U8 U4 A9 v% s: |( g, O, a! M1 K1 b- [3 j
Menu #2
# i7 [9 c2 m; f/ k+ E00:00:00.000                             : :Chapter 01
- v9 R$ `5 @: `. |' Z6 Z# Z00:09:54.260                             : :Chapter 02
. N4 @; Q2 t( O, l6 n1 x7 u- V  x00:22:45.614                             : :Chapter 03
* e* F2 E- N; q: c  O% X00:31:28.804                             : :Chapter 04/ \$ v0 l8 r( A# I, g9 e- u
00:41:46.838                             : :Chapter 057 A! U+ k  d( o5 |5 w  Y$ ^
00:49:04.650                             : :Chapter 06
. v2 p3 k5 f5 l7 y00:59:49.795                             : :Chapter 07
- o7 D* M$ I4 H01:14:53.364                             : :Chapter 08
6 M; ?5 }0 ?' T" T1 ~* ?7 t01:27:14.479                             : :Chapter 093 ?; H1 m6 S1 f9 W+ F
01:34:54.564                             : :Chapter 10( F' Z, E% Q  O0 L+ p
, U7 H/ O3 c$ x. G) |1 x
Menu #36 `: B3 D. d) M' {2 @
00:00:00.000                             : :Chapter 01
" P  g* F$ z# \6 C5 p) G00:09:54.260                             : :Chapter 02
* X, H5 Y9 U7 g: ^00:22:45.614                             : :Chapter 03! X7 p5 d, L, ]4 s4 s2 e! [' p- `
00:31:28.804                             : :Chapter 04
% D' S$ U: g% R& c$ `00:41:46.838                             : :Chapter 05# k( X" a7 F" |4 b, k  ]" ^, Y
00:49:04.650                             : :Chapter 06
& y- H0 h( w* g. P8 G8 F00:59:49.795                             : :Chapter 07
! Q' ^8 g0 i# h01:14:53.364                             : :Chapter 08
) B7 j4 j+ Y# |  f7 A( m1 F01:27:14.479                             : :Chapter 098 l4 P$ g) _) f; c! J4 w$ e
01:34:54.564                             : :Chapter 108 Z7 e% X* O6 R" w
8 ?$ y, ?# M# H4 k3 M
Details for A.Whisker.Away.2020.1080p.BluRaycd.x264-HAiKU 11.54 GB4 n4 Y" U4 A9 _" R+ b
8 s& R, K/ s0 K$ s( Z
Duration : 1h 44mn- s8 M! N& t0 @1 W7 [# \  Z1 t
Video    : 1920x1080 @ crf16.0 11620kb/s 23.976fps (Source: 20000kbps)
- [5 A$ O+ ^) U+ GAudio1   : Japanese 3567kb/s 6ch DTS-HD MA( ?' b* N" x- l$ I% [
Audio2   : English 640kb/s 6ch E-AC-30 Y; K+ s5 E0 p- ~
File Size: 11812.40mb$ x6 ^$ a, T7 b1 s
Subtitles: English, English (Forced for English Dub), Arabic, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional),2 {: p5 a0 s* H8 D7 d4 E# j
Czech, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Indonesian,0 y4 e/ u# e9 K3 _0 E6 j. C
Italian, Japanese (SDH), Korean, Norwegian, Polish, Portuguese (Brazilian),
. D! G5 g& P3 c; J/ JPortuguese (European), Romanian, Russian, Spanish (European), Spanish (Latin American),
$ H) k4 C6 }; L1 aSwedish, Thai, Turkish, Vietnamese
$ R! q9 q* {, k" u. S) D2 M( |8 h) J! TIMDB     : https://www.imdb.com/title/tt11958344
" F  C- N$ [# }' b# \Info     : Miyo Sasaki is in love with her classmate Kento Hinode and tries repeatedly to get Kento\'s
8 s6 `( a1 ]) `attention by transforming into a cat, but at some point, the boundary between herself and& P$ _7 @/ j' p0 E
the cat becomes ambiguous., R- H9 Q2 d7 {
" h: L( W0 c" S
English dub and all subtitle tracks are sourced from Netflix.
6 u, U5 Y* ?* y3 L/ N1 `+ X
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

2549

帖子

1万

积分

Sponsor

金币
1803 枚
体力
6847 点
QQ
shiji1973 发表于 2022-7-16 10:26:28 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!. @2 ]/ ~$ n9 [; Y& h2 i
Blu-ray Film Forum: I will always support you!6 t: c- q! Y# M  P, c) b

3

主题

601

帖子

2565

积分

Sponsor

金币
588 枚
体力
874 点
211 发表于 2022-7-16 15:33:07 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
& ?  {" ?: n/ K  D7 g# UAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!
# w1 `8 A! E: y! f5 y

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-12-4 10:01

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表