BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 14|回复: 0
收起左侧

[动漫动画] 蜜熊的音乐奇旅/蜜熊的夏天/沃的精彩生活/蜜熊仔维沃 [内封中字] Vivo 2021 1080p BluRaycd x264 DD5.1-NOGRP 12.36GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

10万

积分

Post Share

金币
171 枚
体力
26705 点

卓越贡献勋章VIP黄金勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2022-8-8 05:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

* a) G! H2 o$ H9 V1 e
1 P, _9 u$ y- [8 ^# s: E: R' |◎译 名 蜜熊的音乐奇旅/蜜熊的夏天/维沃/维沃的精彩生活(台)/蜜熊仔维沃(港)$ {& \8 _/ {+ H! h2 ]9 R- ~7 \
◎片 名 Vivo
( ?7 }; [; D3 M6 R◎年 代 2021
" z$ B, ~! l. f! I0 d◎产 地 美国/加拿大
- \, a" h/ s# d◎类 别 动画/音乐/冒险
" T) R, P* ]: R, g/ ?9 S* L◎语 言 英语
0 `) _! ^3 z- _8 S( F: H◎上映日期 2021-11-05(中国大陆)/2021-08-06(美国网络)
, A" _  @  K  b# b  W* k, A+ V3 p7 ]◎IMDb评分  6.7/10 from 18,366 users8 c1 f  O7 T7 D
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt6338498/4 |. U3 d: K, A9 l$ S0 s7 m4 F
◎豆瓣评分 6.6/10 from 2,853 users9 h) w3 R9 t( u1 O5 H
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/26935358/
+ Z  Q. ~3 `: H◎片 长 1 h 35 min8 w2 Z( f" |9 M- k8 @
◎导 演 柯克·德·米科 Kirk De Micco+ u5 @) i  H7 B
     布兰登·杰佛兹 Brandon Jeffords# ]% C9 q4 `6 c3 z7 H  \' |% m
◎编 剧 柯克·德·米科 Kirk De Micco
" y* B5 i9 b: H6 l' ~8 ^     琦亚拉·艾蕾葛莉亚·休德斯 Quiara Alegria Hudes  @2 L+ e  ?) Y" i9 v  b! v; P
     彼得·巴索奇尼 Peter Barsocchini! Y! f& I; s2 _- J" M: m. o  Q# M
     林-曼努尔·米兰达 Lin-Manuel Miranda% O+ @: M7 A; j8 @* e
◎演 员 林-曼努尔·米兰达 Lin-Manuel Miranda8 h4 M$ H" O2 c
     伊奈拉利·西莫 Ynairaly Simo" x# `9 v4 I* W: C
     佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana
& }6 R! i2 b0 M5 @) ^     迈克尔·鲁克 Michael Rooker
+ R$ w- C, Y6 E; P5 R9 v     布莱恩·泰里·亨利 Brian Tyree Henry
9 {0 ]/ F1 @0 P2 h' D     胡安·德·马科斯·冈萨雷斯 Juan de Marcos González- V7 X7 s2 j. Z; _- U7 |" ~3 \
     葛洛丽亚·伊斯特芬 Gloria Estefan' F1 ]& H; K2 ?8 Q$ V2 A
     妮可·拜尔 Nicole Byer8 b1 E6 P$ ^& n1 ]  s0 |
     凯蒂·洛斯 Katie Lowes; u6 f9 d( C' }/ h' g
     奥利维亚·特鲁希略 Olivia Trujillo
6 f  R0 p1 v: S0 A     莉娅·朱厄特 Lidya Jewett8 x7 ]2 D5 C) g3 N
     莱斯利·大卫·贝克 Leslie David Baker/ g* h. m4 M8 G8 L) J
     帕洛玛·莫拉莱斯 Paloma Morales: f9 L  _) f! ^2 T& m3 x  v% Y, M
     丹尼·皮诺 Danny Pino
% i# i9 ^# d2 S! j2 D1 V  Z5 E3 [     瑞奇·摩尔 Rich Moore
) Y) v1 q. q( M( ]  O     苔丝·圣地亚哥 Tessie Santiago
! s% Z# n( ?  J     Paolo Andino ( ~$ r7 ]' X, X+ c2 I$ B2 @% D
     Omar Avila
; N; _; Q/ U3 k8 u7 }+ r- v     卡特罗·科尔伯特 Catero Colbert  H- d6 d/ W4 A9 ?0 ^
     艾琳·加林多 Eileen Galindo
- Q/ i) a4 Q5 |4 U( M. ~9 d     Michelle Jubilee Gonzalez
& l& ]  _9 d9 |: ?: n9 e5 K1 g     杰森·格里菲斯 Jason Griffith
6 R0 A( q6 \! l3 p2 F% ?( |0 ]     布里奇特·霍夫曼 Bridget Hoffman
7 z! Z3 {3 ^& t% R     斯科特·门维尔 Scott Menville8 l% l, G) }2 `9 c- g0 A  k
     大卫·米驰 David Michie
9 d# U7 }3 o. C: |8 M     乔纳森·尼科尔斯 Jonathan Nichols1 i$ j& f- j1 |* E. V
     杰奎琳·皮诺尔 Jacqueline Pinol
/ e8 I7 }7 Z5 t: {+ F1 P     兰迪·汤姆 Randy Thom
- b; T; r+ }5 r0 R" t     谢尔碧·杨 Shelby Young* o  n$ H/ w/ ?; l4 x& h3 E5 k5 w
     瑞奇·摩尔 Rich Moore$ q& [& A( |. T  a# _+ p& d; i
     米歇尔·王 Michelle Wong
% q$ D7 G8 M! i( u1 M     丽莎·斯图尔特 Lisa Stewart- m* U( |; o% l* s
     林-曼努尔·米兰达 Lin-Manuel Miranda6 w+ @# ]8 A/ O+ l2 X  L
     永杜俊 Yong Duk Jhun' o, `# G, X. V; l! g) ?: _
& ~! {3 V6 b4 S! \6 a+ ]1 l1 A
◎标 签 动画 | 美国 | 索尼动画 | 索尼 | 2021 | 喜剧 | 电影 | 哥伦比亚
* f/ |. I$ V: [) @0 L* a6 p& @: c0 a, A5 E+ d" J: h
◎简 介   
+ g$ R2 c9 q, ^" F) x! H) T& B# b- I
 影片讲述了一个欢乐又温暖的故事。为了完成爷爷安德烈的遗愿,嘻哈搭档蜜熊维沃(林-曼努尔·米兰达 配音)与酷女孩加比(伊奈拉利·西莫 配音)化身“爱的信使”踏上了一段奇妙冒险旅途。然而,一路上囧况不断,欢乐与惊险并存,他们能完成任务吗?
8 q- ?1 r& G4 D3 V
* v2 \, K; q2 T! W: s( \ Vivo, Sony Pictures Animation's first-ever musical adventure featuring all-new original songs from Lin-Manuel Miranda, will take audiences on an epic adventure to gorgeous and vibrant locations never before seen in animation.
7 N9 V$ O1 F+ f1 J# A9 E3 j: j
Vivo.2021.1080p.BluRayCD.x264.DD5.1-NOGRP 12.36 GB" I7 |0 a4 X# C0 j8 _

+ r3 a' p! n$ i: E7 N$ x' Z2 EVideo
5 V1 F, d. |4 R% X+ QID                                       : 1
9 d/ ~0 g, F9 J  Q& |  YFormat                                   : AVC
2 {( p% p- {! B% HFormat/Info                              : Advanced Video Codec6 I4 n  }- J, D7 x- r
Format profile                           : [email protected]+ x0 v2 W  h2 N8 i5 x4 {# |
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames, g& T7 t$ D- }9 c5 P
Format settings, CABAC                   : Yes
6 _" p1 k1 K# [, |Format settings, Reference frames        : 5 frames! h% Z! j4 {: B3 n! h- K
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
% y& x( U; S% r. @) ^6 oDuration                                 : 1 h 35 min, v, F5 @, K9 Y- u; k) L% H) H
Bit rate                                 : 17.2 Mb/s
( \/ W# j9 x! \# ^  Z5 q; hWidth                                    : 1 920 pixels
3 k! M$ W" J( y* [3 }Height                                   : 804 pixels
$ N+ c9 u  e, K0 M+ o: sDisplay aspect ratio                     : 2.40:1/ q6 x% Y( x# K
Frame rate mode                          : Constant0 m" ]: `% y; `& l- E+ B0 O
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
  B: `' f# m6 W: R1 wColor space                              : YUV( `( l1 D( _2 S! m/ ?
Chroma subsampling                       : 4:2:0
: e. z: ~. x6 w- Q, qBit depth                                : 8 bits* h4 o% w% I% t1 i1 h
Scan type                                : Progressive
7 l0 ^2 b, V9 i6 ]& D6 M7 {/ rBits/(Pixel*Frame)                       : 0.465. k5 R. T' M  [! b/ j
Stream size                              : 11.5 GiB (93%)8 Y' P* e5 E- |  c3 k
Writing library                          : x264 core 164 r3094+49M5 S* B3 t4 l2 ?6 {) Y; e0 B: z
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x113 / me=umh / subme=10 / psy=1 / fade_compensate=0.00 / psy_rd=0.80:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=18 / lookahead_threads=4 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / fgo=0 / bframes=10 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.4000 / qcomp=0.60 / qpmin=0:0:0 / qpmax=69:69:69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.90 / aq-sensitivity=10.00 / aq-factor=1.00:1.00:1.00 / aq2=0 / aq3=0& a" a, G, W$ B7 _* N  q
Default                                  : Yes
" v  @5 K# {3 r; G! X3 J8 J4 V& ~Forced                                   : No
+ H# D; A5 |6 x# F% ]7 \Color range                              : Limited
  D) ]& X+ ?/ Q" ]0 O  F/ v) y# \Color primaries                          : BT.7091 N# ]! T! A& c& z1 M) w9 r9 h
Transfer characteristics                 : BT.7091 g+ `- P5 b8 h' {+ B1 v
Matrix coefficients                      : BT.709
/ c4 ~+ }7 F: `9 X: [' {
' |5 G( I/ M. ~8 J; cAudio
$ m4 l+ M+ j2 ^* c/ i1 D3 OID                                       : 2
6 _! U5 X% l3 IFormat                                   : E-AC-3
! i6 p1 W8 B$ e5 B/ @, GFormat/Info                              : Enhanced AC-3
! b0 s' h" D8 H& r( G" eCommercial name                          : Dolby Digital Plus$ q2 p" ]8 d3 ~# T# |6 f
Codec ID                                 : A_EAC37 @; Y) @! ]7 H
Duration                                 : 1 h 35 min
3 J; ?2 z* O, |9 d( v" u+ z( [6 bBit rate mode                            : Constant
0 j, m- w5 m: T! _Bit rate                                 : 1 024 kb/s- X& F6 u) [: L7 L  ]; s# N; `0 J
Channel(s)                               : 6 channels
' }" J# C$ p9 M& ^: pChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
+ E( n' `! `# _$ y4 ySampling rate                            : 48.0 kHz
1 D. ^4 Z- \: K: z# z" Q% DFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)' J" ?. c$ S# v( u! A) ?5 \; h7 m
Compression mode                         : Lossy
$ g7 c, L( _0 c1 kStream size                              : 701 MiB (6%)2 V) |6 r7 K  N. h* O
Language                                 : English
/ e0 r; \4 P! U( }Service kind                             : Complete Main
2 O/ c  e0 R5 C1 `$ Y7 jDefault                                  : Yes* o$ i2 U$ G. B' ?, B; \
Forced                                   : No; g& B* E7 \8 s# T; p7 s
6 {3 H5 ~& U$ a" t
Text #1
5 w7 j/ ?7 c+ ?6 f, IID                                       : 3
( V4 B/ h% Z* L. FFormat                                   : UTF-8( g9 d) }1 T0 G2 T$ B" l# u- N
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
% M4 y7 [8 x$ p1 K' p$ kCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text: h7 }( _; x" o" h+ e3 N+ q
Duration                                 : 1 h 24 min# U0 J. v1 o: t/ A
Bit rate                                 : 69 b/s
5 C) N+ W+ y% v8 B$ c5 |Frame rate                               : 0.265 FPS) ]6 _# Z+ ~, [9 Y
Count of elements                        : 1344
! G* o! I, B/ t$ [7 BStream size                              : 43.1 KiB (0%)( a! H( Z5 ?5 ?) j
Language                                 : English
4 K! p1 N% J6 ^+ C& X: QDefault                                  : No
) f% y7 w2 |  ?0 S# x& ZForced                                   : No$ q$ ^6 C9 N/ M  o, _

# B* g1 L! w3 JText #2, G4 A6 W+ a) @6 k, l" ~8 C. J
ID                                       : 4
- A2 ~+ i" h+ GFormat                                   : UTF-87 v: n5 B- _7 C( I6 E1 _
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF87 L' P# ~4 A$ |. T; C( `5 r
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
6 I) S% J& P: C( y+ {Duration                                 : 1 h 32 min
: W# L# u" ~9 b/ j& |# XBit rate                                 : 88 b/s
$ a' t: A9 S( f& LFrame rate                               : 0.319 FPS' o" A0 p4 F0 I% H2 t* Q: i% P
Count of elements                        : 1766
& A+ {, y2 q8 UStream size                              : 59.8 KiB (0%)
: g1 w% m! i  ]6 a  S+ jTitle                                    : SDH( l5 `' o, ?5 Z
Language                                 : English
8 W, M! h) j( s; b  G8 h+ |Default                                  : No. x3 |( g# @. u, j
Forced                                   : No) F$ d4 D) f5 T; Q* y

, ~+ p8 B4 j1 ^7 lText #38 c% J5 t7 S- A# ?8 k: T
ID                                       : 5
- @0 g8 U: v# b* ^5 U: u* H" x+ eFormat                                   : PGS2 t0 }5 r. V* c: g! a# b1 u
Muxing mode                              : zlib
$ K# u8 r; L% ]- G: W, iCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
/ K5 H) [; Z8 I( YCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs, r- T4 i4 e: E+ A1 k, }( J
Duration                                 : 1 h 24 min
9 o8 a2 h  g  e. D1 w& UBit rate                                 : 818 kb/s# k9 e" T) Q0 u( q: s( j: e
Frame rate                               : 0.764 FPS
" Q& O8 G1 t6 M5 p6 pCount of elements                        : 3873
$ a, ]9 V$ U$ m  R( x8 k5 kStream size                              : 494 MiB (4%)/ S, f7 B: ?$ C3 i6 |* F
Language                                 : English1 w$ Q1 I9 f5 Z% T- C& `& Z
Default                                  : No
+ D' [# E6 d& o1 F( vForced                                   : No4 o5 V5 p: M. L" ~

' J& g$ h. r' _8 LText #4
8 m! B; L! y( B, F2 K- B8 R; @6 NID                                       : 6! h; B% k* v* z& q& y
Format                                   : UTF-87 T9 U" i# C/ y5 O
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8, i6 ^: G  Z6 o. A7 |
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text0 A+ O+ p9 Z0 u" j; V/ F5 }! n
Duration                                 : 1 h 34 min
- s. f& Z/ \. Q; Q+ mBit rate                                 : 95 b/s
1 I& j  G8 {5 b. C5 Q- ]( q" ^Frame rate                               : 0.227 FPS
, G8 w, J. c. ~  ?$ c4 Y, mCount of elements                        : 1284) G5 S# _6 x- O# @2 F$ H/ Z) f
Stream size                              : 65.7 KiB (0%)
0 ~6 l! b1 b' s' R- M6 ?6 j- }9 nTitle                                    : ???????
% f# G! s1 j7 aLanguage                                 : Arabic
( p1 z; T. c2 L  h3 |  f5 }Default                                  : No, Z, x5 N; d. Q! U$ w8 C
Forced                                   : No
% J9 p! |7 g. O, E, w
5 L5 n# c5 u+ ^$ I$ LText #5
, L# U: Z9 C8 S) aID                                       : 7
- Y7 y: a' `2 @. H' p/ v/ }5 x6 uFormat                                   : UTF-8
/ B; N$ I7 C: D; k: N. cCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
) X0 e0 z4 F/ M0 mCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text* p% A' w. ]2 [5 Y6 j  \- \
Duration                                 : 1 h 34 min
0 s  |: K9 C3 Q, k' ]Bit rate                                 : 58 b/s6 g: J2 e6 [7 F4 g
Frame rate                               : 0.238 FPS5 i& v% d+ P9 k+ |8 |# x# ]
Count of elements                        : 13472 K  ]5 b1 n& P" W- p
Stream size                              : 40.6 KiB (0%)
5 n2 t& D% `' H" Z- u! e8 ?Title                                    : ?e?tina
! d8 j3 X' X) _- }Language                                 : Czech
. d) N3 @8 J' f8 QDefault                                  : No
! |  x3 _# x$ h8 w- l6 OForced                                   : No
/ o* _7 \% f, v' x  Y% c( D8 g4 T3 y9 n# z! u1 K8 U" @( a
Text #6
5 p. U8 t: {; m6 xID                                       : 8+ P3 B1 I) W9 i4 s; l+ H
Format                                   : UTF-8
! n& R, y# b2 pCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! d6 \; L# n2 D5 n2 hCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text- a  f# O9 }+ B+ t+ d* ^
Duration                                 : 1 h 34 min6 H. J# k$ }6 d# V! a& B( {
Bit rate                                 : 52 b/s: x  Y+ W( c4 T* |3 m1 C+ j5 x
Frame rate                               : 0.201 FPS
4 \5 T6 ~/ v. [2 S* gCount of elements                        : 1138
2 |. D# t  a+ i, U$ @Stream size                              : 36.1 KiB (0%)- G+ o  O( `/ h( t& H
Title                                    : Dansk) T! f/ {3 Z7 n$ S
Language                                 : Danish  y3 Z; J; Z% X0 c- P; \
Default                                  : No
; @7 L% G8 P9 N4 Y  d3 y' O% J7 UForced                                   : No+ [/ e$ ]: p$ [7 o3 y. k

  D  w) f9 j3 E) R! I. tText #7
0 y& p  Q2 E7 M! W6 GID                                       : 92 Q& T5 I$ t4 Z' O' g( t: ]- `2 @
Format                                   : UTF-8" T4 w1 i9 Q- Q2 @2 w1 X/ h6 b
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8: I, f: L: e( B, w& P$ e
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 R. d) h3 Q' B" |* d& ?! o
Duration                                 : 1 h 34 min. m& S5 z, @/ L$ H
Bit rate                                 : 56 b/s
' x" U& m/ V$ t+ R9 Y. AFrame rate                               : 0.200 FPS
6 k. p' c  c7 q1 ^$ C3 }5 VCount of elements                        : 1130
; x/ d9 O8 X; GStream size                              : 38.7 KiB (0%)
, Z8 `6 g! r* ]- J  G6 u; ATitle                                    : Deutsch; ~! G# [# W! s) \/ X3 e5 D
Language                                 : German# e2 c" o/ g, t1 G+ K0 B
Default                                  : No- Q- }1 t8 z% t0 i$ K
Forced                                   : No
4 f& ?( {3 o+ L& F" Y
) {- l7 L, ]3 v  Y! i' fText #8
' O1 F; l: j6 r% {5 G2 iID                                       : 101 `6 @- v7 f9 f  l: }+ r
Format                                   : UTF-86 K/ D+ O' T6 ?) `& }
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF84 D. V; j; I# _2 K: I8 D
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
2 a3 S# _8 `9 I, B* }8 b7 n3 tDuration                                 : 1 h 33 min
* E! m* t! f  E8 lBit rate                                 : 92 b/s; O3 ^; b  I8 C+ j# e
Frame rate                               : 0.219 FPS
. f& [& I7 v! n0 n4 @Count of elements                        : 1228; v6 A6 y; `# R% E% z
Stream size                              : 63.6 KiB (0%)0 ^2 s* J$ @0 T* V$ |3 X8 t
Title                                    : Ελληνικ?
+ U5 `1 x+ k+ T  _$ F1 F, C: DLanguage                                 : Greek# R+ W9 E. k& m6 Y
Default                                  : No5 f& K. Q% b% P/ w  n+ t( U
Forced                                   : No3 g7 S# N; W& |
9 j5 S: n- ^5 k" X" [5 k- d
Text #9
" k# i, Y4 U" N" tID                                       : 11
$ l- M0 x/ ^4 W. ~4 C& q3 nFormat                                   : UTF-8. @' Y. |. {# r
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
; j: z  ]4 w' ZCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
9 y. q9 V6 ~* oDuration                                 : 1 h 33 min
) M; r7 q, {# h5 M; e: fBit rate                                 : 51 b/s
! R% h9 x7 k; L) }: P; P( aFrame rate                               : 0.231 FPS- O2 B+ L1 C( J. x9 z9 k6 w! u
Count of elements                        : 1295
: q4 u% I- T. C  t; [1 L1 [Stream size                              : 35.6 KiB (0%)
5 [1 |; }2 P( N- HTitle                                    : Espa?ol
% N9 O, m. L% A4 zLanguage                                 : Spanish
3 {0 P& b6 \; Q( EDefault                                  : No
8 \1 n5 u% z( J' |8 `8 v  I+ cForced                                   : No
2 C6 Q0 z- _+ L+ |" N
3 a9 @6 @3 ~2 x. e* A; }0 d2 OText #10
! o8 s2 [1 I( g6 ?* e/ xID                                       : 12+ u' @; Y2 b& b- k
Format                                   : UTF-8, o4 |' [! Y* h
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. b& |9 ]% b3 Q2 z; hCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
, i. j3 I# X; j1 j& j! wDuration                                 : 1 h 34 min0 U: W( I, e. ^, `
Bit rate                                 : 51 b/s' V7 `  P+ F# @+ E2 U3 y- p, @! C
Frame rate                               : 0.213 FPS
5 W9 g' `% A) S0 `% Z. l! I  ~Count of elements                        : 12032 `- b- X  P- c( E! G; H8 H
Stream size                              : 35.7 KiB (0%)
) e9 w7 d  M# I8 UTitle                                    : Suomi
" c+ T% B" b5 _Language                                 : Finnish; y. _5 _$ B5 y
Default                                  : No4 C0 a+ a3 M9 _# V8 B+ W6 R& r
Forced                                   : No
! U: y* a; C5 C# Q9 q7 r
/ ^0 g; B7 {. J# E" iText #11
0 ^* J$ x/ @+ {0 `; ]- \! SID                                       : 134 ~3 e5 k9 l5 R4 N; C( I- P
Format                                   : UTF-8% ?, C  D, J& I. e
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8, O$ P: R# W3 n/ D
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
- W. L" m; I7 \! z& x6 ^% X! RDuration                                 : 1 h 33 min4 W& A' A9 _! d  j
Bit rate                                 : 56 b/s
8 K2 Z4 `6 t* CFrame rate                               : 0.208 FPS
6 X7 s: e4 m# p; q6 l5 ?/ N+ xCount of elements                        : 1170
, N2 I* Z* g& v8 ]Stream size                              : 38.6 KiB (0%)
$ U0 l7 z8 d7 }+ L( g0 Q; S+ m% |Title                                    : Fran?ais
  p. c: e5 g7 n' m' F3 mLanguage                                 : French4 m  s, [1 x9 [  N
Default                                  : No; h$ N/ n. ?% S  j- h. q4 x! h0 m/ q9 a" b
Forced                                   : No
) R: J; _8 h2 k' y# P3 p  Z
; v- e- N. d6 I  x$ R5 TText #12+ h& H4 c' s: U1 e
ID                                       : 14; ]; r5 a$ {! D7 Y$ A. M& p+ x2 a
Format                                   : UTF-82 |2 H) q; Z- b" F' L5 \8 F3 z
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
# e' d* c) i7 w% D# v( {# yCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
' U% P& I7 v6 O" w( e8 CDuration                                 : 1 h 34 min
4 x3 [* r2 b; m/ `& i# D( JBit rate                                 : 90 b/s
8 m/ j  i( i+ |/ B9 D" eFrame rate                               : 0.224 FPS
- V: h6 z5 q3 G4 Y0 yCount of elements                        : 1267# S+ E# ~/ {2 K6 O; `7 b
Stream size                              : 62.2 KiB (0%); `% [0 {+ Z) \* ~5 u
Title                                    : ?????
$ O" {" {) v9 sLanguage                                 : Hebrew
) B; @$ i/ R$ M3 E9 C/ ^Default                                  : No5 ^" P+ _; z: q% Q$ e, Q) \
Forced                                   : No# e' h" u9 h! h/ Y2 N
6 a+ ~+ Y- ^: W" S! V
Text #13
8 k8 h! i8 G$ i$ k0 ~! |* jID                                       : 15
! i" g, e0 T3 V" m! `. W) [8 tFormat                                   : UTF-8; T. x+ q/ b# v/ w+ N) {
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ w" A! Q+ B, z& v
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; I# ]1 ~$ n" x& I; Q. T( {' r# r5 i
Duration                                 : 1 h 34 min
6 ^* p: `: ~; h3 N' w- jBit rate                                 : 51 b/s
% {8 N( R6 n) I0 AFrame rate                               : 0.224 FPS4 p. y) H1 u! e& u% H. A
Count of elements                        : 1268, A3 e0 I, \; u3 t$ I
Stream size                              : 35.4 KiB (0%)# L: B9 i) M& @) w4 C* E6 p
Title                                    : Hrvatski
# {% A: A7 |3 BLanguage                                 : Croatian
% A7 c3 S+ Q% R' g/ U& O7 j4 n1 X# v2 tDefault                                  : No
5 t9 ]" r4 o; X- q  Z2 ]Forced                                   : No/ q. A: q- I0 b4 e/ j

: L+ s9 [4 d. l2 xText #14, R$ D/ G$ [) Y- O
ID                                       : 16
5 G9 B+ |: T9 _0 @Format                                   : UTF-87 q+ q: f( O, o8 Z% O4 F) K
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
0 r  [; h: _$ f& X+ |2 W% dCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 J3 t7 |6 u3 A9 Z- }
Duration                                 : 1 h 34 min
+ X# g+ k/ `0 U& g# b  _4 E/ yBit rate                                 : 63 b/s
3 x0 P. s1 I4 g( i) V, p( vFrame rate                               : 0.232 FPS
7 t- x; Q8 a! h: O; I7 VCount of elements                        : 1310
. Z( i( F2 O2 uStream size                              : 43.7 KiB (0%)- O8 `: w3 X* f
Title                                    : Magyar
% [5 E7 ?1 f3 u$ k; S5 p! hLanguage                                 : Hungarian
7 Z# K4 ?: l- c8 q. M3 UDefault                                  : No# L" Q/ [" M% \) E
Forced                                   : No
! {$ h* `9 l* E7 G) Q, y/ n- A. n9 }, Q. K# f
Text #153 ]9 m* B# H! k
ID                                       : 17# h3 M  f) N0 _- q! l+ m
Format                                   : UTF-8
3 E6 Y* N2 S# \& R, E# Q* }. p* WCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
6 W; [7 P# ~9 Q5 E4 Q5 ?Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! ~* l+ {8 ]' e) O( W2 L# y. S' T
Duration                                 : 1 h 34 min
# D6 M6 c" j% Z8 f' ]! ZBit rate                                 : 55 b/s! s) r' T: x) \: D! t  R
Frame rate                               : 0.225 FPS
. n. c: B( ~. R6 i8 k( u' ECount of elements                        : 1272
+ V: y! S; c) ~$ Y0 lStream size                              : 38.1 KiB (0%)
( L' j: E& ], F. ]2 Q, ^Title                                    : Bahasa Indonesia6 h! g' \' V" Q: l3 Z2 N
Language                                 : Indonesian
; Q' A1 g. p3 ]& B+ `Default                                  : No
1 i1 S: y% m' u/ ~2 u5 S' g& ^( C" {Forced                                   : No' k$ C  n' M6 K6 Y) U- D. Q
4 w# d* B: X" z  s- O
Text #169 {6 N$ K% [( Z9 R% O6 c7 I
ID                                       : 18' w% }( Z& u8 {3 j7 M  n
Format                                   : UTF-8: z/ h. h4 Y1 t  T
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8; e: Q. I3 a, c" S/ b8 }
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
) X2 E( P2 g) f: Y! I% nDuration                                 : 1 h 34 min7 S9 T  G1 U0 P
Bit rate                                 : 59 b/s
* T3 t& c/ {2 ]  d$ U$ ]0 ^Frame rate                               : 0.220 FPS
( S1 N& l: L3 N/ H" O! {; q. LCount of elements                        : 1241
/ I. `# i3 H3 l& dStream size                              : 40.8 KiB (0%)
# X. ~/ ~1 @1 K8 X1 v$ `4 oTitle                                    : Italiano
1 E9 r1 u) [% d! @  f" H* n" MLanguage                                 : Italian
$ P5 W2 ^2 K, n8 O9 xDefault                                  : No
5 i* c3 I3 b9 X/ [% xForced                                   : No
6 @( {6 ?. ~# Q( Y+ x0 R6 n# x$ _6 O) r8 F( T- f$ l6 p5 P3 i
Text #17) o- _4 X6 i, t. [7 I
ID                                       : 192 ^3 Z/ w% }* \( p' b3 [0 C) ~
Format                                   : UTF-8
8 Z' l: y8 L) ]$ _* w! q; q+ r$ [# ECodec ID                                 : S_TEXT/UTF86 H1 }) e3 z4 B, E9 B. c2 o
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
: T& C0 _( a6 V+ M1 uDuration                                 : 1 h 27 min" Z1 V& n8 D) s
Bit rate                                 : 57 b/s
$ u* x' O( y6 O3 h9 D$ @Frame rate                               : 0.234 FPS
0 q, I  c+ d2 w( h" ?Count of elements                        : 1237! N. f; V7 E, V) ~+ v
Stream size                              : 37.2 KiB (0%)' K1 Q/ C1 \7 w
Title                                    : 日本語
' B; C! |+ g$ V4 I+ LLanguage                                 : Japanese5 \1 Y0 B1 @% b& F1 _
Default                                  : No+ X5 ^: H$ b" A' Y$ u$ j  L4 u
Forced                                   : No! u. M  o$ S  _8 n# O6 }7 G5 c

% T: ^. i5 D( SText #18
6 w' l1 R# x: {( xID                                       : 20! q+ ?% J4 d0 _( j
Format                                   : UTF-8
3 G# W/ b, X9 ECodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, f. j, E( U; W1 {1 LCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text2 R- S  D+ F; l; ]6 _
Duration                                 : 1 h 34 min
, D" R" ?, w8 Z) v* SBit rate                                 : 81 b/s; s" Z. C5 A9 T" q& Q' j% j! a* ]
Frame rate                               : 0.244 FPS" F. f5 |5 R" u% G! {8 e
Count of elements                        : 1380
6 u+ d# R" W2 T7 A8 wStream size                              : 56.2 KiB (0%)' Z6 A6 T) \5 m, P2 [0 N
Title                                    : ???
: X9 Z% X* j% T2 x: Z- ?Language                                 : Korean
! a7 ?+ i# e+ F+ EDefault                                  : No" j2 j# t2 y/ l( w/ @. t! p0 Q
Forced                                   : No
4 G5 O7 N( @  K% t! h" N! Q; w2 X, J1 a* j" J8 `8 I$ ]
Text #198 M) e( w" ?- S3 i* l- m4 r. u6 ^* Q5 H; n0 j
ID                                       : 21( Q; m0 b' C* ~7 k5 \/ Z" e
Format                                   : UTF-8
; G) X. i" w/ MCodec ID                                 : S_TEXT/UTF88 x7 s7 l5 _- H# v) c' J
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ g8 Y4 \& t. t4 l
Duration                                 : 1 h 34 min
4 ?3 }3 w; R: L# s: G6 uBit rate                                 : 55 b/s
. [$ p, P* M& o& @( e. V* ^- @0 EFrame rate                               : 0.223 FPS$ b" s1 T5 F( S$ P5 j
Count of elements                        : 1263
( Q3 Z4 R/ ?8 t) |7 N% nStream size                              : 38.2 KiB (0%)4 h* f/ [% M; x$ P) p
Title                                    : Bahasa Malaysia
/ y# [) O7 j. ^* P$ m& ?Language                                 : Malay
9 `) }1 H% d( KDefault                                  : No" f0 k9 c7 a* F1 m* q
Forced                                   : No/ ?" ]5 H: t3 S/ l+ G, }% w% ~. x
1 x* T; Q* W: E
Text #20& ]6 J! i# ?$ P# a" K, T
ID                                       : 22$ V2 A5 M9 K  V5 k1 W9 l
Format                                   : UTF-8
3 p2 y4 Q* T" m/ ACodec ID                                 : S_TEXT/UTF86 O5 Y+ S1 F8 W* y5 i
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text; b& q5 n  t9 s3 c
Duration                                 : 1 h 34 min: S6 W: X' C! G% r" i
Bit rate                                 : 53 b/s
7 ^2 k4 R$ \4 P+ |% }" PFrame rate                               : 0.218 FPS
* y( D9 j" n' |* ]+ e/ o, `# A  kCount of elements                        : 1235- r+ b% y2 R. W' ]
Stream size                              : 37.1 KiB (0%)) h9 G; g; z# E0 u( y! h6 T/ L
Title                                    : Norsk Bokm?l
4 J0 I$ k; F. J3 q! CLanguage                                 : Norwegian Bokmal- X/ m8 V# \! T3 C! \- ]
Default                                  : No
* h% O! o2 V- M/ o# nForced                                   : No
- L8 w+ S$ Q$ u3 g  y; R, J
* c! E7 B/ x* [* mText #21
4 q  F  _. B# N0 R- b6 T( g# DID                                       : 23. p2 }. q& h6 Z2 d$ S3 G9 s
Format                                   : UTF-8
, J4 `  K3 c* W$ K6 ]Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8  u- G8 p5 p8 [" h- }
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
7 S/ z, c, _# ^. N- M; k$ N8 TDuration                                 : 1 h 34 min
; }; I. B$ N3 D/ cBit rate                                 : 48 b/s; W# @+ J9 Q" K+ g+ Q/ Z: N
Frame rate                               : 0.198 FPS
- c: k& o% ^# n- m# j6 `$ OCount of elements                        : 1119
% U- m) P$ u" b4 _+ R# ]6 {0 dStream size                              : 33.3 KiB (0%)
4 A6 ?+ X$ d" ]5 S! gTitle                                    : Nederlands& N  h/ h# _: b+ B( I& p, y/ R
Language                                 : Dutch
7 g- S. \2 y; _7 B% Z% n* FDefault                                  : No+ s3 L  Z  b3 e
Forced                                   : No+ x4 h( W+ z$ j* T

1 V" Q0 `8 O! m# B2 S8 `8 KText #22# ]4 l1 {2 I% I4 [( s6 c5 Y9 W1 s
ID                                       : 24* w# N$ l; K& w; ]6 \1 K! I
Format                                   : UTF-89 G+ M2 e4 C" _5 m! j2 B/ K' t
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8  I. n- O( o; b2 h" A
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 J* c# N5 c2 |
Duration                                 : 1 h 34 min" p/ V  y9 f( @9 g2 ?
Bit rate                                 : 51 b/s$ |) f. P/ ]5 b) ]% x" E
Frame rate                               : 0.218 FPS
* u1 [. L  U& `( jCount of elements                        : 1232
1 B& _% v, \; S; z+ J" L) Y- A! {7 ^3 ]5 CStream size                              : 35.6 KiB (0%)
4 G7 D* i# N) j; F9 Z' v  [Title                                    : Polski
- ~: f8 @& T/ s* T, H$ ALanguage                                 : Polish
$ O: D  S3 |. C" u( xDefault                                  : No! S, a0 U- f/ M* t' B4 v, b' q, k
Forced                                   : No
$ e  @& N* V0 j- ?5 ^/ L( u5 K  r) r! h  ?- F
Text #23
0 u# n' F' @& w: e( R, PID                                       : 25
9 F) U- V0 M; L; F' D# ?8 Y5 t% HFormat                                   : UTF-8
6 u4 M  `0 I. W8 ^4 K, uCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
, ?3 M) y, B1 K5 eCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ y' L2 E9 K4 d$ cDuration                                 : 1 h 33 min* j1 [/ a+ y# o5 z$ B1 `
Bit rate                                 : 59 b/s  \( C1 D+ V) q4 u: Z
Frame rate                               : 0.226 FPS
  o8 O* U' I& e: B5 @, JCount of elements                        : 1273
7 X* O0 v* @. W+ {( E' D& v$ pStream size                              : 40.9 KiB (0%): ?: T0 j- u2 _! A5 g
Title                                    : Portuguese, }) _' N& x1 F: M8 ^, [
Language                                 : Portuguese
' |& n4 ?/ {3 ?7 s/ h6 ^$ b+ IDefault                                  : No0 L( n' z7 L7 E
Forced                                   : No
2 c/ o! k6 F  o8 y! z2 ~
! }. I' Z& Z+ r( N# a; }2 |Text #24- j* G( H) d- m* d
ID                                       : 26+ m/ a  x8 c. g  ]
Format                                   : UTF-8
4 u% p% m3 v) w' CCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
" j% ~- z+ |! l2 r$ c, E2 FCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
$ }, \( Y. L1 e$ X% JDuration                                 : 1 h 34 min
( y3 K; W$ ?/ |" X6 |2 \0 ?Bit rate                                 : 56 b/s1 Q/ I; Y* u8 [: y" x
Frame rate                               : 0.222 FPS' ]# ^0 h3 z2 K* J: I5 t
Count of elements                        : 1254
3 P: v; x% `* l) @0 C% V& eStream size                              : 38.6 KiB (0%)( {: [' n9 a% f+ ]
Title                                    : Brazilian Portuguese' j* ~2 ]3 r' d# F$ D* ?2 E+ P: k" @) I5 X
Language                                 : Portuguese2 f7 i# s9 [- g' c! x/ O
Default                                  : No
4 ?# r0 b7 o( hForced                                   : No3 b( H! }) ?5 m! @6 _0 F3 \$ h

) v+ p% D" G2 g4 v" iText #258 @7 M. k- q) v# Z9 \4 R* B2 p( |
ID                                       : 27
3 t7 [8 o1 ]5 }. E( ~Format                                   : UTF-85 j3 ]5 ^& e" R9 ?8 _7 P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ U* {, l9 T" C; eCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
- K! Q/ F# I; |9 f0 e4 {Duration                                 : 1 h 34 min
8 e# H# R+ L- S8 U. f4 sBit rate                                 : 60 b/s
6 k! ?( {: _5 }; |8 F( I! fFrame rate                               : 0.211 FPS
+ P8 g3 V9 h" U* O: dCount of elements                        : 1190$ e3 i+ J$ H8 t. C
Stream size                              : 41.5 KiB (0%)
8 A3 V9 F8 T% y" k5 u  x4 K9 }Title                                    : Roman?  |- h0 P" T  f
Language                                 : Romanian8 c7 s- B' S$ r6 I
Default                                  : No  P, {* V: y8 A' U+ x
Forced                                   : No' [$ }! j6 T% z1 b

0 y6 E1 h# W/ U) u4 C8 CText #26. ^5 o- i; @) {0 h1 e
ID                                       : 289 Q3 D% E2 N; Z
Format                                   : UTF-8& D  J8 h6 _% ?
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
8 `/ \! G3 Q" W3 x  C" q! |; {7 l! vCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
  ?4 K/ c# O. l1 SDuration                                 : 1 h 34 min
- ]5 c9 b& `7 h9 YBit rate                                 : 88 b/s
/ _" D' _: a4 A3 M. N0 m+ MFrame rate                               : 0.224 FPS" X4 Y& B( |% d6 f9 R
Count of elements                        : 1267, @2 [: L/ @  @2 x
Stream size                              : 61.2 KiB (0%)7 F# j$ O& K! m" v0 Y; t
Title                                    : Русский- W" w! J! @- y+ `
Language                                 : Russian" z7 P1 m( B/ s
Default                                  : No: c$ x0 ]  d$ D9 N: |
Forced                                   : No9 p) A# u+ j# f1 r& f

; e/ \' G/ C/ X, n1 Z% ?Text #27
, [; g1 A! O4 i* XID                                       : 29
" W$ h" g. z* g) O4 VFormat                                   : UTF-8
; |$ Y  M% v- aCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8# [) [- r5 m  H7 ?- a  w2 x/ w7 _
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, ]$ |4 U' H  x# h& |* n$ A0 k+ u- F
Duration                                 : 1 h 34 min
' `, j& X' N* I) x7 P4 ^' gBit rate                                 : 54 b/s* X' T" G; O4 E) p) s
Frame rate                               : 0.193 FPS8 I% R6 P8 p3 x3 W3 Y- s. j$ G0 p
Count of elements                        : 1090
7 D( P1 @- _: J4 JStream size                              : 37.4 KiB (0%)5 E6 Q' u* [' p0 v9 j9 a1 G
Title                                    : Svenska
( A% g* |" J  i2 e) k# o  H1 `Language                                 : Swedish
" S( k% Z9 g  j& K! z0 z- I' k3 ~8 rDefault                                  : No% h1 S* R0 f' N. \
Forced                                   : No
4 D: y: R. f# H& F0 r( r! P$ u
9 @2 M! [  c* A9 t9 ~Text #28
7 x0 }2 w! g& VID                                       : 305 v* F, c& g3 i% Q( A
Format                                   : UTF-8! n( `6 g. I. e) M5 ]' P( H9 C
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8/ w4 J- u+ a. j. q4 ^5 ~
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 B% N. I! B- ^4 N% @5 S
Duration                                 : 1 h 34 min
. v, g( [9 i6 ^4 `: yBit rate                                 : 145 b/s, ?2 Y; M8 f& J# Q/ D
Frame rate                               : 0.225 FPS# |/ Z: h. e3 d
Count of elements                        : 1273: }! L# D' b+ x; H
Stream size                              : 101 KiB (0%)
  e; ?8 {# F9 b5 M/ R0 z6 r. lTitle                                    : ???# I4 D1 F( ~6 N6 \- |% o
Language                                 : Thai
- w+ u, R9 i4 Z* ~$ ^' NDefault                                  : No2 ]# K) t- U5 ?' b8 C4 P3 Z  y+ Y
Forced                                   : No: ~3 h8 V, D3 D6 }- M, l* m" K
2 |9 u% u( t0 d6 r
Text #29
( e  D7 z5 _8 |" F- fID                                       : 31. s( e  y4 O/ y# M
Format                                   : UTF-82 C4 w) o% _2 N* D8 k/ V* H
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF83 k# q/ `% T$ @" B+ w% L
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text1 G8 u; e# j, O
Duration                                 : 1 h 33 min4 Y- r0 B0 ]# j- s  _; j
Bit rate                                 : 56 b/s2 L7 c5 C+ e3 [
Frame rate                               : 0.223 FPS
: i, }# O  h2 ECount of elements                        : 1255( |! z: e3 a' _
Stream size                              : 38.9 KiB (0%)
. o: ]4 o3 L7 @. |Title                                    : Türk?e
6 V! L$ C% Q6 tLanguage                                 : Turkish
' f# W* V+ f* @& f% E% w0 p( ~Default                                  : No' }6 E' B5 T' L( i0 k4 n
Forced                                   : No
2 H- ?1 Z0 ?8 {
+ o9 x) N3 R7 a% `0 t4 ^% m8 h0 H: rText #30! A% L' l3 L9 U
ID                                       : 32! a5 k1 S% i/ w, G, ]
Format                                   : UTF-80 c5 I  S( @9 B+ @  N
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
+ H( b2 n2 M" b: m6 Z, mCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text! a1 a+ @4 t) T7 Z9 B
Duration                                 : 1 h 34 min2 Q' n$ G3 m: d9 R# @, z# _0 n+ u2 ?
Bit rate                                 : 99 b/s2 @, v) l4 {% ?' {9 B
Frame rate                               : 0.235 FPS5 a5 Y4 _! z2 x$ {' p: s, w
Count of elements                        : 1331; m+ F/ \) N) ^# c5 \+ E* ^/ Y
Stream size                              : 68.5 KiB (0%)8 h$ ~+ l% }' S: m7 q- I& j
Title                                    : Укра?нська
0 `. c6 ~3 p& [* O8 RLanguage                                 : Ukrainian! V# W8 q$ x1 g: V+ w: @3 E8 w
Default                                  : No0 i/ D) x, x0 O9 c" T0 ]: @
Forced                                   : No9 F7 E- V1 a4 E

5 |  g( I$ a5 v. u% o1 lText #31
/ W$ l* ]( ^- h. _. O" s; cID                                       : 332 \8 [+ F# a; a; g7 ?
Format                                   : UTF-86 `; d$ C8 O: K- Q
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8) C! d$ u. |; d4 z# }& m
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text. T/ F' u8 B7 M5 ~
Duration                                 : 1 h 34 min
) N" a/ d2 f- NBit rate                                 : 81 b/s
3 ?( i2 y8 b& }1 E$ X6 MFrame rate                               : 0.220 FPS
: ?$ V$ T! O% ^+ ?) hCount of elements                        : 12431 c' H5 X5 h- O# q
Stream size                              : 56.4 KiB (0%)& B) w# s3 p" t( }, V5 X( e
Title                                    : Ti?ng Vi?t* Y- Z4 ?) m% d4 U* A; ?
Language                                 : Vietnamese
! S9 f1 c1 `4 j- @# i% dDefault                                  : No6 {. b6 ]4 z; O  s$ G+ n
Forced                                   : No; F, J! p. h( r% Q! x8 p& e3 D

1 \  s2 j* @. Z/ G+ R1 @Text #32+ @( u1 }) j2 x
ID                                       : 34
2 C- B5 z9 h! t/ N1 mFormat                                   : UTF-8
' k* g( r% X" ^8 i" kCodec ID                                 : S_TEXT/UTF82 i. N0 h. D4 Q8 v) m' q& {1 I1 V
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text5 h# j# X5 N/ X$ |& c: @
Duration                                 : 1 h 34 min
/ L$ `& v0 }9 {Bit rate                                 : 60 b/s. z  K+ F) d1 ~& u, n5 ?
Frame rate                               : 0.226 FPS
2 A$ O" E' Y0 Z5 j+ oCount of elements                        : 1281
6 g0 t, B/ n2 S# G* h6 G; d# LStream size                              : 41.6 KiB (0%)& ~0 t0 ?. X! V7 d8 Z4 D$ I! l
Title                                    : 中文(简体)
2 A/ G- }) Z" b9 u" ELanguage                                 : Chinese, U8 n2 P7 J) K- v- P7 t
Default                                  : No1 `; b6 y5 v6 A
Forced                                   : No/ I) d5 [7 i$ ]' V# ~- ]5 r. `* j

$ H$ Y7 v8 F/ g/ z( J& C+ f5 zText #33
- W1 i- B4 [- S/ h: x; o7 |9 OID                                       : 35  @" m( R, F. q% u2 |, K
Format                                   : UTF-8
9 |* Z* l0 B$ q# F  rCodec ID                                 : S_TEXT/UTF83 L9 K2 t! H$ [+ e
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
, V) H  H. H% oDuration                                 : 1 h 34 min8 J8 }3 M  d3 V. G
Bit rate                                 : 56 b/s& h3 f7 W( l) M4 S
Frame rate                               : 0.230 FPS
% m2 p: V! Q' o- @Count of elements                        : 1298
1 a* N, G0 u  P0 K/ e, E$ B& RStream size                              : 39.0 KiB (0%)
$ c0 X' [0 G( F/ @Title                                    : 中文(繁體)
6 Y1 s3 _. ^# r% n! ]% R; }- s) RLanguage                                 : Chinese
  O2 v3 C2 {2 T. A$ }7 ^Default                                  : No
8 u8 K5 S) Z8 E9 s; A& pForced                                   : No
! q& r! _8 O. z2 F( S
  Z$ n: l8 f7 |, {' A: Y) |Menu
/ d0 }3 Z2 u# P- v00:00:00.000                             : en:Chapter 01
: T" n5 V/ q' \4 \+ J% f00:05:41.299                             : en:Chapter 02) f  c+ T5 B' w( k5 |7 K* m
00:08:37.100                             : en:Chapter 03  V& [% m' i6 G+ ^
00:13:42.405                             : en:Chapter 04- |$ P' W, w5 |9 w
00:18:20.558                             : en:Chapter 05
# `* `$ G. M, e. w. i7 z00:23:15.185                             : en:Chapter 06
: H: e7 {) c% ~. w* N4 S& C00:28:14.610                             : en:Chapter 07
+ X4 L( O' a  k00:35:13.028                             : en:Chapter 08  y0 J- l! E/ Q
00:40:35.850                             : en:Chapter 09
, a6 }. F3 {+ y: n  C8 H" f8 _00:44:55.401                             : en:Chapter 103 d2 E- d( t6 L7 s% B( T
00:50:09.423                             : en:Chapter 11
) h" C$ _6 W. u9 ~$ N00:55:39.336                             : en:Chapter 12- J( O& U, K5 W7 k0 L& B6 G
01:01:31.438                             : en:Chapter 13
+ ?  h& {$ ?5 y" M, r" O: n01:06:13.386                             : en:Chapter 14
" A# i; g# a; }) H01:10:50.997                             : en:Chapter 15
- i1 p# l9 ]  a5 O( _: a+ d! f+ X01:17:17.591                             : en:Chapter 16
2 U) o6 d/ K$ G' `. j8 B01:29:58.351                             : en:Chapter 17
+ y+ J: c8 Z) q: w3 p) B/ l
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-12-4 10:15

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表