BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 28|回复: 2
收起左侧

[喜剧爱情] 不害臊的姑娘/不安分的姑娘/激情夏洛蒂/夏洛蒂 Impudent Girl 1985 FRENCH 1080p BluRaycd x264 AAC2.0-HANDJOB 7.92GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

12万

积分

Post Share

金币
24869 枚
体力
26199 点

卓越贡献勋章

mvods 发表于 2022-8-12 06:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

# {; v8 }6 [8 L% @% ]. }
$ ]% u8 X( C6 [2 w" [2 z- E◎译 名 不害臊的姑娘/不安分的姑娘/激情夏洛蒂/夏洛蒂8 B0 i; x/ y6 O1 X3 b% X) t0 F
◎片 名 L'effrontée / Impudent Girl, Q% U6 A$ C  F; a7 t+ l, ^/ E( P
◎年 代 1985
. ]8 U: _- L, t8 f◎产 地 法国
+ Z  L* k5 y6 T4 T- w◎类 别 喜剧/爱情/音乐5 l! J/ }% Y" u
◎语 言 法语: M4 q. W. r" n/ h: Q: o
◎上映日期 1985-12-11(法国)  ^, v' Y, W2 o! P4 S8 {
◎IMDb评分  6.9/10 from 1,953 users0 \! ~1 d, b, C3 \
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0089072/
1 Z( i3 W& T) n◎豆瓣评分 7.7/10 from 2,439 users
6 |1 D3 B( m+ T" n◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1441409/5 y4 {- D" H# f# P  U5 B
◎片 长 1 h 36 min
3 V! G: M+ v! p9 I' R% D: M1 s◎导 演 克洛德·米勒 Claude Miller
! d2 w/ }  J1 e* T4 ]  m) C% m◎编 剧 克洛德·米勒 Claude Miller6 _0 I& U$ [& ^; B4 i/ Z7 i# P
     吕克·贝罗 Luc Béraud! V7 Q0 [. r- A( a. `! R0 b
     Annie Miller
+ B; W4 C; X; }8 `! v1 u     贝尔纳·斯多拉 Bernard Stora/ H8 H6 e. T- m; a' a, ?; M7 E- [- O
◎演 员 夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg
. _" z3 n( z* B9 @+ u     克洛蒂尔德·博东 Clothilde Baudon5 q3 v( U9 s( V4 P7 @8 c! p
     朱莉·格伦 Julie Glenn/ n) [2 F6 h6 U0 ^
     贝纳德特·拉封 Bernadette Lafont, [( u, b0 X7 l6 c+ ?
     让-克洛德·布里亚利 Jean-Claude Brialy
* T8 Z! r7 g5 L; z  O     让-菲利普·艾科菲 Jean-Philippe Écoffey/ ~# @/ x. a3 C8 T1 |' C
     拉乌尔·比勒 Raoul Billerey7 t$ p) o8 _7 [" j/ |
     西蒙德拉卜若思 Simon de La Brosse2 i* a1 b0 L& Q! d# J
     Armand Barbault 9 M; C2 B& v! c
     Alain Jomy Alain Jomy+ K; R+ @) n# F6 A8 Z% A9 E/ q+ H* ]+ _. W
     阿尔贝·于尔根松 Albert Jurgenson
) D( u# I$ x9 E% P2 D9 O" v     多米尼克·贝纳尔 Dominique Besnehard
2 L/ C: s, ~- R9 h% l     让-皮尔·科赫特·斯维尔科 Jean-Pierre Kohut-Svelko
: h' D4 b7 P3 K' T4 S' S     Jacqueline Bouchard , o4 o  l; k7 p
     Bruno Herbulot
! M, N0 x* d8 E' ]- S0 h1 _
# s# F; X+ c; F! S◎简 介
8 x! d1 P& U% r# }% F7 x+ a# ?- m. `
 夏洛特(夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)是一个13岁的叛逆少女,对于她来说,生活充满了不幸,同伴们都是不可救药的傻瓜而父母则是不通情理的无聊大人,总体上来说一切都是如此的乏善可陈,除了那个叫露露(Julie Glenn 饰)的总围着自己打转的傻姑娘和那个年长英俊的水手。
2 N3 ^1 r6 Y* _  I+ D5 M1 ]. [. t7 T' g" J4 C% x4 N% @
 当克拉拉(Clothilde Baudon 饰)出现在夏洛特面前的时候,她简直不敢相信自己的眼睛,原来这个世界上是可以有如此美丽、如此优雅、如此才华横溢的天使存在的,更重要的是,克拉拉的父母非常有钱,克拉拉成为了夏洛特通往幻想世界的跳板。在千方百计获得了到克拉拉宅邸做客的机会后,夏洛特对于自己的光辉未来的幻想就从未停歇,可是现实并不如幻想般美好,很快,一盆冷水将彻底浇灭夏洛特那不切实际的幻想。
. I) s& c  L- P; |  h( e2 u1 @
0 r; c" E5 }) O& a$ w( X. V Charlotte (Gainsbourg) is being raised without a mother. She is only 13 but ready to be an adult. She meets an older boy and begins a relationship while teaching a young friend about life and learning the ropes herself.# D8 _( q7 d/ e) F$ D
Impudent.Girl.1985.FRENCH.1080p.BluRayCD.x264.AAC2.0-HANDJOB 7.92 GB
4 r9 Q( m6 N) c/ Y* S" m4 Y
; _0 p; i6 }2 Z' p" q5 \# hVideo# R  I6 y. y2 a, z& \
ID                                       : 2
. q0 b" X2 o0 ~: V8 o) b0 c/ F) FFormat                                   : AVC
; F: @# W- `9 g5 x9 o4 FFormat/Info                              : Advanced Video Codec
1 @. u4 l+ V: N, R! E- X2 aFormat profile                           : [email protected]
( y* S; l) D) |8 t" o) b0 YFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
, d3 i: T* K" `4 HFormat settings, CABAC                   : Yes  ?4 a* z5 t+ R& C
Format settings, Reference frames        : 4 frames
6 ~* K2 o4 n/ R' s# M/ kCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC* g* J2 u- ]- Z% ?' `. t- K
Duration                                 : 1 h 36 min. d. ]) c. E& e' Z* P, C
Bit rate                                 : 11.6 Mb/s0 f3 G6 @, R$ D; P
Width                                    : 1 792 pixels
0 I' W7 q9 s* ]+ g; IHeight                                   : 1 080 pixels  B0 R% W$ L; V9 N, |- ?9 F! Y$ p
Display aspect ratio                     : 5:3
0 U5 [; Q0 E# Z% u5 @6 o. U; OFrame rate mode                          : Constant( g; o; y* L/ f( T2 Q" e$ K
Frame rate                               : 24.000 FPS
: h% N2 O# n  @  b: n. BColor space                              : YUV
, _( |) g; |7 u' N% u- cChroma subsampling                       : 4:2:0
' J% w  M) ^! U% h+ MBit depth                                : 8 bits& f0 I2 I+ k- w1 c% d
Scan type                                : Progressive' p/ q+ l, @& P; p# L
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.251
, j' ]& m. p9 p! Q; ~6 q% rStream size                              : 7.81 GiB (99%)! y2 Q6 e% y  u4 p( C
Writing library                          : x264 core 142 r2479 dd79a61
; R$ K7 ^9 p0 I4 S0 L. WEncoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=21.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
/ x( d9 V, w; qDefault                                  : Yes- J# o3 j- v/ w) [0 M) B
Forced                                   : No
2 R" ^  G, C5 N2 ]* C0 O! \Color range                              : Limited- W9 u/ `( _, C' ~! H
Color primaries                          : BT.709
$ h( k* M9 T; qTransfer characteristics                 : BT.709/ B1 E! E4 D9 \6 v: l' o
Matrix coefficients                      : BT.709
  J2 w  s5 ~3 I9 T( [3 w- S& L; b0 X5 s1 ]
Audio8 L7 g; p3 ?1 g
ID                                       : 3
0 P) `+ v5 Z) lFormat                                   : AAC LC' ^1 B' k& n' A4 o4 v
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
' y0 i0 N8 t& X. x# HCodec ID                                 : A_AAC-2& @- y" v7 K! J7 `; x! w1 c: n
Duration                                 : 1 h 36 min; w- F8 B8 l6 E# E
Bit rate                                 : 153 kb/s
9 e- S! N; @, QChannel(s)                               : 2 channels  |0 C+ G/ ?7 |, o
Channel layout                           : L R
. W" o& t2 i- S& H8 ySampling rate                            : 48.0 kHz
( t4 f3 u; [0 k" V8 lFrame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)
" x! M8 n/ U% `Compression mode                         : Lossy
3 u$ _3 ^3 I( |" X5 k& A# G- wDelay relative to video                  : -83 ms
- n, F% u; n6 h5 b0 r7 pStream size                              : 105 MiB (1%)
( W" ^! y! k& Q1 ^  S0 y: z' k7 G1 hLanguage                                 : French8 l8 I2 x3 @# I+ `
Default                                  : Yes" e# K. a8 j7 @
Forced                                   : No# M+ Z; b% _! |. l

- q5 Z, m! [# LText #1
5 m* l1 ]3 h- V, |8 r$ JID                                       : 15 d& x/ e6 B- s7 ~& D
Format                                   : UTF-81 n& Z% d9 m/ b' i' u' G# A: d3 [
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF86 z6 k! ~5 Q! F6 }
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text) b* Q( ^0 N1 l# T+ h' i
Duration                                 : 1 h 32 min1 |1 N9 T/ S' K9 G8 v0 [/ r
Bit rate                                 : 51 b/s
+ |! j  o* o9 m4 V1 ]' [1 p- j0 {Frame rate                               : 0.191 FPS
. N$ L' C5 M0 W( s. Y* [2 qCount of elements                        : 1062
# a# e7 y& K* PStream size                              : 35.1 KiB (0%)
9 ^- h2 E7 l& d/ `) S3 }8 PLanguage                                 : French
  K7 o" _9 Q/ E4 T" ^* d0 k" X1 \Default                                  : No
( x$ s% u, n; B* x+ \4 {Forced                                   : No
2 D% [$ ]4 c# z- j& [3 {$ K' u9 k* p- B4 H
Text #2
/ d% z7 w8 ^' x, c6 H! |; FID                                       : 4$ p$ q' ]! m" R) x* V: h+ f# v
Format                                   : UTF-8! \5 P. M2 E+ `0 P
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
9 B8 t% b" N- v# Y- X, s( Z4 CCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
) N+ x  n; U1 ^5 a  T) mDuration                                 : 1 h 30 min6 x4 _% I  h: R( C
Bit rate                                 : 40 b/s# S, M6 y& ?7 p+ y" B9 k3 H
Frame rate                               : 0.174 FPS2 v8 a$ q/ h9 ]6 f7 ?% p7 s
Count of elements                        : 947
& [0 G5 T0 h7 h2 p$ Z! DStream size                              : 27.1 KiB (0%)7 ~5 U1 q& }  z/ E' J
Language                                 : English8 k8 b6 ?9 K: q* W* t# ~. \3 s4 g
Default                                  : Yes
1 U8 D. k/ j0 W1 V" I0 dForced                                   : No
4 a0 K; G4 P9 \4 r: ^
$ z/ y5 u) |; SMenu, t  O6 N6 {7 B( N; C, l6 W! z
00:00:00.000                             : :Chapter 1
8 A7 I, ~) j5 ]: i3 y& ]3 r6 E1 S00:08:16.375                             : :Chapter 2
( L1 K9 k9 G8 ^+ o7 `4 e00:15:32.167                             : :Chapter 37 K6 O! k, d2 y) c, [" s9 P2 V
00:21:35.792                             : :Chapter 4/ }  T' W: Q) f/ b- ]
00:29:19.208                             : :Chapter 5
" C, T1 p! ^7 B7 B" e00:36:24.958                             : :Chapter 60 R+ j, K* p4 G$ j& A1 T
00:45:24.625                             : :Chapter 7
! J3 q6 m; b6 ~1 U% c: b00:52:57.750                             : :Chapter 8
5 F/ N# F; X5 ?: Z; ^$ M00:57:57.792                             : :Chapter 9
1 k+ T2 L8 w# f( n+ [8 K, {+ |5 s# ~01:05:19.375                             : :Chapter 10
! F$ n9 X% d; N$ Y/ ^8 G01:19:33.375                             : :Chapter 119 A# `4 K8 o' x6 \
01:25:18.958                             : :Chapter 12
7 \  \  p# V1 Y9 n' K+ V
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

970

帖子

3796

积分

Sponsor

金币
235 枚
体力
1623 点
zzk980220 发表于 2022-8-13 18:45:20 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!& p; u: Q- {" c  ?
Blu-ray movies Community: my favorite!9 N; [3 D0 D! _7 h

0

主题

59

帖子

395

积分

Sponsor

金币
59 枚
体力
216 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2022-8-13 21:40:43 | 显示全部楼层
感谢楼主,这是一部法国影片。

本版积分规则

小黑屋|Archiver|蓝光电影资源网

GMT+8, 2022-9-29 23:12

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表