BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 49|回复: 2
收起左侧

[喜剧爱情] 不害臊的姑娘/不安分的姑娘/激情夏洛蒂/夏洛蒂 Impudent Girl 1985 FRENCH 1080p BluRaycd x264 AAC2.0-HANDJOB 7.92GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3604 枚
体力
31831 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2022-8-12 06:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 j- Y; R9 ]. C8 E
; p' _0 I. H6 i0 R, X3 _5 B6 h
◎译 名 不害臊的姑娘/不安分的姑娘/激情夏洛蒂/夏洛蒂. R+ r! s$ A7 D! k7 A
◎片 名 L'effrontée / Impudent Girl
1 O8 C! H0 R# Q' \% J◎年 代 1985
& v' O) z% S; G) m7 H◎产 地 法国
- w3 `- m4 q" y. @◎类 别 喜剧/爱情/音乐  Z% p- b- L! m: M0 I8 `, P" H$ ~
◎语 言 法语
8 S  Z. q" ?4 f3 O, Y◎上映日期 1985-12-11(法国)9 v! E% {( a, v" c1 w
◎IMDb评分  6.9/10 from 1,953 users9 T+ _& n( Z2 g- Q+ R/ B
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0089072/8 Y9 z0 d9 i1 A8 n. L0 o. \/ _
◎豆瓣评分 7.7/10 from 2,439 users/ D. \5 P3 f4 V; u; T
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1441409/
  v! ^, D7 f) i6 R* S% m" r. j6 Q◎片 长 1 h 36 min
3 j. _) B0 w. g◎导 演 克洛德·米勒 Claude Miller
, d# k& V" J& ^◎编 剧 克洛德·米勒 Claude Miller; i/ {5 s* B; \8 q
     吕克·贝罗 Luc Béraud
/ I8 q- y- }# c4 I8 m6 c) v     Annie Miller . m' o/ m' s& n3 @5 ^
     贝尔纳·斯多拉 Bernard Stora
, ~0 F4 R  h6 b; p" z) f◎演 员 夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg6 X; q. Z  b+ v8 b4 O4 q
     克洛蒂尔德·博东 Clothilde Baudon( w% j5 T; u. J/ S  o" o/ I* b
     朱莉·格伦 Julie Glenn1 x" x/ b, p+ M2 K/ O( X
     贝纳德特·拉封 Bernadette Lafont" N  s; j8 r+ U" u4 T: z
     让-克洛德·布里亚利 Jean-Claude Brialy
/ W, i$ @+ Q, R3 q$ z; k4 m     让-菲利普·艾科菲 Jean-Philippe Écoffey
+ o  f1 [* m5 k- D; M0 c) x" |     拉乌尔·比勒 Raoul Billerey  r( {9 ?( ^+ _3 ?3 e. W
     西蒙德拉卜若思 Simon de La Brosse
# c. j8 I9 P6 |4 I, U: ^     Armand Barbault $ r8 s7 V4 _3 s( b6 i- U1 k8 R
     Alain Jomy Alain Jomy' |6 S) j; B. `* H
     阿尔贝·于尔根松 Albert Jurgenson
, }6 _& O; H: J; S$ \     多米尼克·贝纳尔 Dominique Besnehard- H' L/ K% ]2 S+ P1 ^
     让-皮尔·科赫特·斯维尔科 Jean-Pierre Kohut-Svelko
: }9 B$ T  n9 y* D, f% [# l) c4 `     Jacqueline Bouchard + \8 W5 _: R9 G) B, `7 o
     Bruno Herbulot
! Q/ m; h3 }9 B' L& M8 j  ~7 l3 E. {' `: c
◎简 介
6 Q! y9 H' ?9 p3 P3 j, Z( ?) e& Q9 J' N' `, g1 f
 夏洛特(夏洛特·甘斯布 Charlotte Gainsbourg 饰)是一个13岁的叛逆少女,对于她来说,生活充满了不幸,同伴们都是不可救药的傻瓜而父母则是不通情理的无聊大人,总体上来说一切都是如此的乏善可陈,除了那个叫露露(Julie Glenn 饰)的总围着自己打转的傻姑娘和那个年长英俊的水手。
$ N  W: E- ^+ o, ?8 \
. g2 e1 e+ y; ?8 w! c2 p6 [9 R7 ~ 当克拉拉(Clothilde Baudon 饰)出现在夏洛特面前的时候,她简直不敢相信自己的眼睛,原来这个世界上是可以有如此美丽、如此优雅、如此才华横溢的天使存在的,更重要的是,克拉拉的父母非常有钱,克拉拉成为了夏洛特通往幻想世界的跳板。在千方百计获得了到克拉拉宅邸做客的机会后,夏洛特对于自己的光辉未来的幻想就从未停歇,可是现实并不如幻想般美好,很快,一盆冷水将彻底浇灭夏洛特那不切实际的幻想。
4 b# S5 W$ o" Y3 J. b: D2 A
" e, C9 G$ N/ J' }! n" `+ \. D7 d5 F Charlotte (Gainsbourg) is being raised without a mother. She is only 13 but ready to be an adult. She meets an older boy and begins a relationship while teaching a young friend about life and learning the ropes herself.
4 |& O( t* `! x, x' c. [  ^5 F
Impudent.Girl.1985.FRENCH.1080p.BluRayCD.x264.AAC2.0-HANDJOB 7.92 GB
  ]( t0 K3 {4 E1 @! G5 Q% S' Z+ l7 r' I. P
Video
, r( l/ t% u2 n8 l" CID                                       : 21 ~/ q, s% x- f# ^: a3 |7 M1 y9 W* Z
Format                                   : AVC
) R) Q" o; U1 D+ g* FFormat/Info                              : Advanced Video Codec4 l$ U5 ?8 k4 |5 u
Format profile                           : [email protected]
$ _! _8 C" a1 P8 PFormat settings                          : CABAC / 4 Ref Frames
2 T7 d) L" @3 U" QFormat settings, CABAC                   : Yes" L& U. [% J4 T- \3 U
Format settings, Reference frames        : 4 frames' _8 I/ t1 I7 g7 x" d" p
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC6 ?9 y, Q8 V1 u- a$ @
Duration                                 : 1 h 36 min* H/ w; e7 P" q4 |. v( \
Bit rate                                 : 11.6 Mb/s* _, e/ Y! s0 _" u3 B7 U5 a7 ?- |
Width                                    : 1 792 pixels0 ]. e4 g- I! \8 A
Height                                   : 1 080 pixels
# L: S8 A* k8 t! C/ s* @! u; `Display aspect ratio                     : 5:3  L3 _- ], j! g" O3 [  M! ?
Frame rate mode                          : Constant
  b, P0 L) K6 k6 MFrame rate                               : 24.000 FPS
5 e: [4 w! _+ c" w4 z% \Color space                              : YUV: Z7 k/ ~/ E. l) h/ ]. A
Chroma subsampling                       : 4:2:0. o! b0 @3 D( }8 f0 n% t  [! V
Bit depth                                : 8 bits! L7 E- }$ \. p* }; Q
Scan type                                : Progressive
+ h! F. f, ~2 JBits/(Pixel*Frame)                       : 0.251
5 b- T8 {+ l6 c4 ~4 n" P& ]+ P) \Stream size                              : 7.81 GiB (99%); b9 H: N( w' p
Writing library                          : x264 core 142 r2479 dd79a61* Y; _* U- W% v5 u
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=4 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=21.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.007 G9 C6 P4 ]% e; [1 S$ a
Default                                  : Yes
( ?& n4 _- t1 i, F0 mForced                                   : No% j) E8 j. M1 N' X
Color range                              : Limited% S! H* j# c9 O7 E+ H0 k
Color primaries                          : BT.709
0 O, l% j: x5 s, ]2 d; x9 LTransfer characteristics                 : BT.709
; ~( j/ P7 s0 z% ~9 wMatrix coefficients                      : BT.709
; E$ o& _1 f6 V& p8 i$ F/ }& j; ~& Q6 @5 Z- G4 M, [8 j4 e/ z& s
Audio
( p- P% o# Y0 c6 c( `( ]ID                                       : 3
" j3 B" Z) G( G# Q" I  MFormat                                   : AAC LC: \/ l& e0 @# h1 C/ @: n
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
! X! W8 Z5 k2 z) l& {8 HCodec ID                                 : A_AAC-2& R; s! Q9 Y/ ^, l$ N% B
Duration                                 : 1 h 36 min
* ~1 Z' b* G% h% M$ m9 X/ ^5 _3 T. lBit rate                                 : 153 kb/s
5 r; |1 f/ y8 V6 N* i4 z+ fChannel(s)                               : 2 channels
/ S/ ~  u, G; d2 l" UChannel layout                           : L R# c6 z+ }$ x8 t5 ^7 G5 g% k- l% i
Sampling rate                            : 48.0 kHz' x- U. M9 a9 X- D+ M
Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)
* B# g3 |. R- @8 z$ f! oCompression mode                         : Lossy5 m% f8 e5 O9 V1 W) u7 V- {
Delay relative to video                  : -83 ms
( c% {& c1 _( ]% o1 ]% ~1 L, T- mStream size                              : 105 MiB (1%)
) I; K4 C: ?& f0 qLanguage                                 : French3 \% K( c- L/ |# P1 u1 v: Q
Default                                  : Yes4 Y0 F1 @4 X  k6 P9 J3 \! G1 x
Forced                                   : No. W5 N% J0 K9 l6 H! W7 @. ^
# L4 M4 I% s1 g- X2 v( N2 s
Text #1
& x+ L3 j6 X+ g& @ID                                       : 1& E6 O4 g7 ]* o+ g9 ~$ E' r  r, ~
Format                                   : UTF-8
' B1 J0 M  {5 s5 a9 n- ^Codec ID                                 : S_TEXT/UTF89 y% M. q  s3 ^) U  u; ^
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
% J/ s2 I6 z$ `( |Duration                                 : 1 h 32 min0 K& e& R& t0 R7 f
Bit rate                                 : 51 b/s
- t- `; Z% t4 J# v+ P" hFrame rate                               : 0.191 FPS* {6 @6 g- W/ A9 t1 P9 l* X! j
Count of elements                        : 1062
# C4 a; V& j, bStream size                              : 35.1 KiB (0%)7 b! Z' X3 k5 O
Language                                 : French
0 C5 x+ ?& ~3 |6 H* n5 R3 {, sDefault                                  : No
# Z' G$ B3 `! X3 B( sForced                                   : No
; ~$ G# N5 x# U3 S, i
: h+ Q0 e7 \6 PText #2
- G, x. D1 |2 |) }ID                                       : 4
: `, i4 S) c' MFormat                                   : UTF-8  T) p# C" p1 J6 F0 W2 v6 |* o
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
4 u% u% r- s1 F1 S% {Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text4 O  _, q- [9 u1 b8 X6 P9 p
Duration                                 : 1 h 30 min' d  p# R/ f2 ~5 }8 l
Bit rate                                 : 40 b/s( ~7 i" _" M, v7 F2 @7 p
Frame rate                               : 0.174 FPS* q- g; Y) K. b1 z
Count of elements                        : 947+ ~- R; Y1 H  J% a: g; g# V) ?
Stream size                              : 27.1 KiB (0%)
3 W& H. W' a( O" g: |; r0 s) F3 pLanguage                                 : English! ~+ |4 g+ s* G5 u  I
Default                                  : Yes
( d; {6 m. U3 O# NForced                                   : No
, E) P7 z. L% `4 D8 N4 E9 P- a, `/ A+ o# N" S! ^6 K
Menu% Z# f2 u4 ]7 m0 b
00:00:00.000                             : :Chapter 1' \& P/ J1 ]2 Q, h
00:08:16.375                             : :Chapter 2/ U$ D# g" X' Q7 S
00:15:32.167                             : :Chapter 3
/ X1 V0 f! S9 Q' H7 h; @* E* A$ F# E/ S" A00:21:35.792                             : :Chapter 4! a# G4 v- S$ G9 D5 p
00:29:19.208                             : :Chapter 5
- h1 h6 l' Q& j7 j7 r00:36:24.958                             : :Chapter 6
& X, C, U% c+ F. _6 t8 ?00:45:24.625                             : :Chapter 7, S+ k, g6 S  N+ L  d8 a
00:52:57.750                             : :Chapter 8" @% Y: B" \% i) m
00:57:57.792                             : :Chapter 9- f  ^. K6 E6 ]9 W% I; |/ S
01:05:19.375                             : :Chapter 10: n8 k) Q4 B7 v
01:19:33.375                             : :Chapter 11
6 `0 e: U! d0 C+ k& ]01:25:18.958                             : :Chapter 12

" v* P7 N0 ^8 G
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1694

回帖

6781

积分

Sponsor

金币
533 枚
体力
2921 点
zzk980220 发表于 2022-8-13 18:45:20 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!+ y; h4 w: N8 B) @2 w, m
Blu-ray movies Community: my favorite!
* j& M% l6 U2 a. X: ?

0

主题

682

回帖

3213

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
1875 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2022-8-13 21:40:43 | 显示全部楼层
感谢楼主,这是一部法国影片。

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-9-28 23:11

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表