BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 9|回复: 1
收起左侧

[动漫动画] 雄狮少年 I Am What I Am 2021 CHINESE 1080p BluRaycd x264 DD5.1-HANDJOB 8.16GB

[复制链接]

1万

主题

1万

帖子

10万

积分

Post Share

金币
171 枚
体力
26705 点

卓越贡献勋章VIP黄金勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2022-9-25 15:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

4 J' p/ k! h2 \' Y
$ b! ]' Q" d1 q◎译 名 雄狮少年; H- M3 g' l: s# {- c' K( `# e3 \
◎片 名 I Am What I Am
3 J1 H) i/ c  ]8 L◎年 代 20218 E: c& ]8 W" x& z/ E
◎产 地 中国大陆
- `+ I& I2 E1 ^" V. L: X◎类 别 剧情/喜剧/动画
: Q: x1 U6 t' [, N5 c◎语 言 汉语普通话/粤语: {$ K3 H) Y4 l. t" Z
◎上映日期 2021-12-17(中国大陆)/2021-12-11(大规模点映)
+ I0 R3 Q1 q, n, R4 J◎IMDb评分  7.6/10 from 868 users
" e) A3 @4 z: q6 O% |  o" q! u◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt16345484/
) A( z" z) y& T1 J: \◎豆瓣评分 8.2/10 from 440,880 users5 P7 [0 l/ e* I/ F9 s0 G6 X
◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35144311/
+ v  u7 a0 @( b* G◎片 长 1 h 44 min$ r! C) \7 Z" e
◎导 演 孙海鹏 Haipeng Sun
! t+ z- V  K4 `6 K" E. v◎编 剧 里则林 Zelin Li5 k. B: c/ B9 }2 p
◎演 员 大昕 Xin Li, f3 b0 F) v9 G! a
     大雄% r* N* H2 D5 S; l0 G3 a, c
     李盟 Meng Li
) A( |9 O; K1 p9 ~, t( A% K, B     李佳思 Jiasi Li. T; |' f+ T, ]/ L9 x2 N. T( k# a$ H
     蔡壮壮 Zhuangzhuang Cai. u9 n' C6 G' B8 V8 I; F
     马语非 Yufei Ma
8 [" }5 @, ^# O" z     熊陈捷 Chenjie Xiong
' _+ i: x5 [  X# |     巴赫 He Ba! G8 H& [4 b  |" e2 J9 Q2 T
     大澄子* N' N. S1 m+ k
     付博文 Tom Fu
  p3 R5 F# n+ a& P& d     郭浩 Hao Guo' S' C7 {) s$ |0 O" g; r- m; }
     秋木 Mu Qiu' q/ N0 X- u5 ]% v
     张苗 Joe Zhang
% d+ i5 }. q1 @' F  o" Q     叶翔 God Ye
% y1 ?" V& U' r     付博文 Tom Fu+ H2 e3 v3 E1 [- y/ G

3 k5 b! N: i& B◎标 签 国漫 | 励志 | 舞狮 | 动画 | 成长 | 国产 | 中国大陆 | 2021
9 J" A- W, u) d- G( K$ |  y  G; U/ E0 L: W4 H
◎简 介   
4 W( @1 x) T1 u% H* Y7 w; f, `& I' D; s" R
 阿娟(大昕 配音)的父母在大城市打工养家,他留守在故乡,因为孱弱的体格和怯懦的性格常常遭到旁人的欺负。一次偶然中,阿娟邂逅了和自己同名的舞狮少女(秋木 配音),少女飒爽的英姿和如雷贯耳的话语激起了阿娟对舞狮这项传动活动的兴趣,他打算参加舞狮大赛来证明自己的能力,很快,阿娟的好友阿猫(大雄 配音)和阿狗(郭浩 配音)也加入了这个计划之中。8 h, I# ~1 y% f" p/ w( e

7 r$ {5 O9 |1 _0 q9 M 可是,舞狮哪有这么容易学,为了拜师,阿娟一行人找到了开鱼铺的咸鱼强(李盟 配音)。咸鱼强虽然现在活得窝囊,但曾经却是舞狮比赛的冠军,三个少年蓬勃的朝气和真挚的眼神打动了咸鱼强,重新唤醒了他对于舞狮的热爱。 : K% C0 G% h+ Z
/ l, r6 G' `( l  I9 A+ y$ [* J% K
 A young Cantonese village boy must overcome self-doubt, ridicule and classism to realise his dream of competing in the Guangzhou Lion Dancing championship.0 `7 y& K- ^6 R* b" n) `
Video
5 j' T6 o$ f$ b! bID                                       : 1' f! Y5 [. o4 }5 a
Format                                   : AVC
9 J/ X0 g, o3 M6 ]6 RFormat/Info                              : Advanced Video Codec* r  d! M# g+ B
Format profile                           : [email protected]2 K, |/ K' ~( Y8 v/ Y- ]2 B& y
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames$ D' d/ V$ m  d9 a3 ^0 S! B
Format settings, CABAC                   : Yes
4 ^- Y  j  `$ p' F! |2 e! Q) U. CFormat settings, Reference frames        : 5 frames) ^! \' a) m8 H2 c3 s' `9 b( F- _
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
8 P1 R) L; I3 z2 \( X9 p6 j! gDuration                                 : 1 h 44 min
" _8 S( j  G7 c) C) K4 b0 jBit rate                                 : 9 827 kb/s! a. L1 @2 r( I0 F, o
Width                                    : 1 920 pixels
% X% Z0 T& m$ Y. G2 V' mHeight                                   : 804 pixels
, E( a0 ?' }$ l4 S5 M8 kDisplay aspect ratio                     : 2.40:1
- b' G4 V& T! p9 MFrame rate mode                          : Constant
0 t8 }8 }8 O! ~5 @% x7 C3 h3 s' cFrame rate                               : 24.000 FPS. ?0 b, Z4 u/ w) c
Color space                              : YUV( i$ C! T: w- @
Chroma subsampling                       : 4:2:0
! P+ M) C( H' `3 k' KBit depth                                : 8 bits
8 K2 }  h+ w3 A/ U, s6 FScan type                                : Progressive- A  Q: n$ [, z$ L% {9 t# b6 T
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.2657 p! X& _8 L& l% f
Stream size                              : 7.14 GiB (88%)
" p& ~8 U0 O+ e6 G; |; Y: R" u* |Writing library                          : x264 core 164 r3065 ae03d92* ?" C  j# D) r  E& l9 P
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=14.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00& ~; j  R1 Z$ V3 a2 M: v) G
Default                                  : Yes
0 ^" V5 m+ y8 V; g7 }4 s" qForced                                   : No# D7 \: b* j, q: Z. Q
Color range                              : Limited
( L6 L% j, i1 E4 hColor primaries                          : BT.709
* {/ `# F& j# i3 o7 nTransfer characteristics                 : BT.709
: }9 n# C0 g& {) n0 h) V# ^Matrix coefficients                      : BT.709
8 d9 F  \4 e7 o9 a
) f' @6 T6 R9 Z2 g! B& I" _5 L' LAudio #1- G+ V! M3 J. y. J% |! i- s
ID                                       : 2
8 \1 _$ H9 `, Q4 C) H- b4 P3 T, ?7 o' sFormat                                   : AC-3  v7 I- F; J' S2 o) e& E! [
Format/Info                              : Audio Coding 3& N) J$ Y$ {' z' C3 y1 {
Commercial name                          : Dolby Digital# i/ L: m: u5 l3 e4 `2 q
Codec ID                                 : A_AC3
2 L0 |# V* J4 m: B7 O. fDuration                                 : 1 h 44 min  w4 [0 I& C; f; H' g# J
Bit rate mode                            : Constant+ I, I5 k, Z0 t0 ^4 ?: Z. A+ a) B
Bit rate                                 : 640 kb/s
9 P- @# ~& h( ~0 aChannel(s)                               : 6 channels. Q' ^. r( V( C4 w
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs' l$ T* G- H1 a5 K
Sampling rate                            : 48.0 kHz
# C+ W* J: i( d2 [% ^, @Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)( I# v$ U6 d( Y2 M6 H
Compression mode                         : Lossy# Q% }! U+ ?$ ]- j* M+ {2 J
Stream size                              : 476 MiB (6%)8 L1 G6 B- x6 x/ a
Title                                    : Mandarin4 Q& u! W) q- l- m
Language                                 : Chinese
  C) m& ^: _+ f" j" TService kind                             : Complete Main/ _+ W8 O; J: ]7 d
Default                                  : Yes
# u0 K- U. U; P$ P! gForced                                   : No& v# \2 L* z' [! i6 }! q- p2 X) y
8 Q9 K6 g" K' d' s
Audio #2
2 y- N9 c0 W9 dID                                       : 3
; }. l9 S: C3 l2 TFormat                                   : AC-3
$ d- w, n3 K% a: b" GFormat/Info                              : Audio Coding 38 ?1 g  ^) B( {3 n1 K
Commercial name                          : Dolby Digital
& p. G' x( K) p" YCodec ID                                 : A_AC3  O  p/ {; s8 ~, ?5 M
Duration                                 : 1 h 44 min* U% ?% g4 h$ z* V5 R; k/ O
Bit rate mode                            : Constant
( h7 q: O& i+ i, K+ n7 h" UBit rate                                 : 640 kb/s- u9 F2 q4 |  q* `1 a3 X
Channel(s)                               : 6 channels0 O! T7 K7 ]' @! L
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs; b& v  E0 K8 i4 D4 E
Sampling rate                            : 48.0 kHz
% x/ X" Q# t& d3 j8 g" w  ]Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)9 U& _! K+ \" X
Compression mode                         : Lossy* L/ h' a" A" j, U+ {) d8 d
Stream size                              : 476 MiB (6%)
4 F; C" }1 }+ a9 j5 |  Z$ W3 ~Title                                    : Cantonese
  K" x, h# z, {Language                                 : Chinese
9 e4 A* u+ q$ }0 K- j# ^! CService kind                             : Complete Main3 a; o1 D' N( Q8 L; G9 a% O2 S+ M
Default                                  : No2 V4 P  ?# e  E  `6 a7 A: [" Z
Forced                                   : No: y8 {5 c* |' M; I

8 q% x2 U' K' B4 e: WAudio #3  T8 ^: ]1 D+ [/ C1 g3 q
ID                                       : 4" z5 ]6 Y/ U9 J1 }5 N1 J8 r
Format                                   : AAC LC. m! x( x) _+ V6 H1 K  S9 B
Format/Info                              : Advanced Audio Codec Low Complexity
$ G; c3 D3 N3 y6 Y- e0 ^7 s2 nCodec ID                                 : A_AAC-2
7 p! V& j. a' ~Duration                                 : 1 h 44 min/ b- K+ V' _, }. d6 C1 d
Bit rate                                 : 99.6 kb/s. M: J, ^* e- u
Channel(s)                               : 2 channels0 @  E- B8 c+ [: P6 X& d' b
Channel layout                           : L R2 |; F2 S7 d, v6 d# N
Sampling rate                            : 48.0 kHz
9 s' q& A0 C4 _8 G. a0 }Frame rate                               : 46.875 FPS (1024 SPF)- d  N* k/ F6 r) D% J
Compression mode                         : Lossy0 E8 T* V3 \8 r& M  D
Stream size                              : 74.2 MiB (1%)
- c; C0 n. ?/ ~! }Title                                    : Commentary With Director Shun Haieng6 z4 R- k: M- G$ p
Language                                 : Chinese/ o8 ^; N, ?0 C' H9 X' m! K
Default                                  : No* h# k& M9 b6 }) J# C9 |9 O& v
Forced                                   : No: v9 Z  m5 A- p2 i8 Q
& A4 \: U& l' ]7 [2 W2 v4 P/ z" E: p
Text #1  _6 Q3 G( f$ g
ID                                       : 5
; s$ |5 A. O, }: f- HFormat                                   : UTF-8
* f2 F/ Z1 x) tCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. f  \! s4 O) _- o+ T' KCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% T# c9 q" ]: M+ u) F
Duration                                 : 1 h 42 min$ P+ j6 [2 j5 k2 v9 k
Bit rate                                 : 52 b/s- Y( E/ u! s. h/ a3 `4 l
Frame rate                               : 0.247 FPS
# L) [1 {& b0 [( ?. ^, I% l) uCount of elements                        : 1526
* C& l- u' q: g9 bStream size                              : 39.6 KiB (0%)/ w0 R: N8 _* O" }/ j; P" u( h
Language                                 : English
' _+ g+ V1 f3 m! G/ S' g, o6 b! SDefault                                  : Yes0 x1 ]1 A6 c. e! M9 y3 f5 E' M/ D
Forced                                   : No  w: J1 i! w" }# T) \+ r

4 p$ }' X8 }( E* j7 r4 EText #2  I* X& T) c, g: u7 I
ID                                       : 6
. @* v, ^. M3 QFormat                                   : PGS. ~( ?) m6 z5 U
Muxing mode                              : zlib
! V% L* V1 J8 ^* W! ^& MCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- ?9 Z$ t# T+ r5 e: V% f3 P% X+ H
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 l# M4 ~' Y7 H0 F1 t0 l. G$ s- D( |Duration                                 : 1 h 42 min( _: c$ O: {: p/ l
Bit rate                                 : 21.9 kb/s
- u, ?% \* D, m+ P( C! NFrame rate                               : 0.494 FPS4 c/ R0 H: I3 x. D" [
Count of elements                        : 3052
! e/ s; m0 l6 Q7 tStream size                              : 16.1 MiB (0%)4 K% \/ V9 E. H6 M  ?
Language                                 : Chinese
! S8 f1 |5 l/ K7 w* m6 \! EDefault                                  : No
! w" R6 u3 S( y; [Forced                                   : No
5 I' j: _6 ]" _4 t6 F
  F3 p6 M8 P$ L" X) kMenu: C# i" P8 Y+ A- [/ X7 t8 I
00:00:00.000                             : :Chapter 14 O/ v+ S0 M' f' I
00:12:12.333                             : :Chapter 2' F! Q( v9 X7 `! l! ^* n7 \! ~
00:21:49.458                             : :Chapter 3/ w' r) E$ s* B
00:33:25.542                             : :Chapter 4
3 t: v1 [: y; l& e) S00:42:16.833                             : :Chapter 5
3 N" G7 e; u. @9 j2 P4 a00:50:39.292                             : :Chapter 6
, D+ c  u- `* G6 ]2 P+ Q& o# n00:57:55.250                             : :Chapter 7
! S6 G' Z  P: ]8 o9 g2 S+ A( Q- Z" f01:07:10.208                             : :Chapter 88 V5 d- ]+ K3 [; o; A" n' ]; p4 I
01:16:12.417                             : :Chapter 9
# [7 X; w1 c  i: p4 \) O& L01:24:33.833                             : :Chapter 10/ U# _# L' p: M; G
01:29:39.583                             : :Chapter 11
& f& C9 q9 }* R  n" I01:37:47.542                             : :Chapter 12
8 `( v% ~4 v3 D) y
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

33

帖子

252

积分

Sponsor

金币
130 枚
体力
55 点
QQ
镖崽崽 发表于 2022-10-25 01:33:30 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享

本版积分规则

小黑屋|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2022-12-4 09:01

Copyright © Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表