BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 10|回复: 1
收起左侧

[经典影片] 江山美人/伊丽莎白和埃塞克斯 The Private Lives Of Elizabeth And Essex 1939 1080p BluRaycd x264 FLAC 2.0-HANDJOB 6.29GB

[复制链接]

1万

主题

386

回帖

10万

积分

Post Share

金币
969 枚
体力
27977 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-2-1 06:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

# M  d2 v0 X$ z, l
) n; `4 p! I( i- ~$ p' ~◎译 名 江山美人/伊丽莎白和埃塞克斯/伊丽莎白和埃塞克斯的私生活
) ^2 Z3 _. D) f6 N  l+ a* h; u" g◎片 名 The Private Lives of Elizabeth and Essex ! h% v0 Z' o6 X+ T. t
◎年 代 1939
) \* J# z. O* R* H4 c& o' E+ o◎产 地 美国
9 \5 x7 @- l* r% R3 w- Y◎类 别 剧情/传记/历史/爱情
. P; E! G# ]; o/ |" s- N9 M◎语 言 英语
% ]1 Q& R+ ]0 L5 x8 }% V- Y" n; O◎上映日期 1939-09-27/1939-11-11(美国). [0 a8 X6 {) S+ {- N
◎IMDb评分  7.0/10 from 5,817 users4 L2 Q' r+ F( V
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0031826/5 q. R% U4 s2 {* i
◎豆瓣评分 7.3/10 from 147 users
+ W2 S% v  h3 k! O4 b8 G◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1298632/% y4 t$ `, `% i3 ~7 J
◎片 长 1 h 46 min
) |9 W! K) \6 i) M2 D& _. m◎导 演 迈克尔·柯蒂兹 Michael Curtiz6 i' G" A- Q1 l% o' Y; F5 Y
◎编 剧 马克斯韦尔·安德森 Maxwell Anderson
0 a2 m. B) {+ i     埃涅阿斯·麦肯济 Æneas MacKenzie
/ s1 P+ y* ]5 T% b. x5 {     诺曼·赖利·雷恩 Norman Reilly Raine% J. l6 y+ G; q
◎主 演 贝蒂·戴维斯 Bette Davis
& U4 _1 _  c# w$ [4 K     埃罗尔·弗林 Errol Flynn
+ X+ @8 n3 C/ N     奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland0 X$ w" c7 W# _7 z. y) Q
     唐纳德·克里斯普 Donald Crisp
/ i2 e9 W- X0 m6 p3 V     艾伦·海尔 Alan Hale1 X2 `. V# [6 y8 V2 |
     文森特·普莱斯 Vincent Price
' c! h6 X: c/ U$ Y; D2 i. q     亨利·斯蒂芬森 Henry Stephenson
* H4 Y- ^* r! @     亨利·丹尼尔 Henry Daniell8 X% X2 q0 ]+ ~! M& q
     詹姆斯·斯蒂芬森 James Stephenson$ K2 z/ U0 ^/ g9 T
     纳内特·法布瑞 Nanette Fabray; r3 I3 B2 m, a$ C- i: }
     拉尔夫·福布斯 Ralph Forbes. f9 [* D' I# f, p; i
     里奥.G.卡罗尔 Leo G. Carroll
# e% G$ }" i) X1 i3 l8 V9 a2 j2 F1 ~     福里斯特·哈维 Forrester Harvey
* d* l, }" t  n     I·斯坦福·乔利 I. Stanford Jolley- w. Q. K$ `& k' T, F
     多丽丝·劳埃德 Doris Lloyd  M" C/ u( K6 i  L4 ~
     罗伯特·沃里克 Robert Warwick* R' g) {6 T* B1 f4 n
     Guy Bellis+ r+ u# x1 Z- N) p* K
     玛瑞丝·韦克松 Maris Wrixon
4 c* h( s4 ~" a+ m, i4 [7 |, o     福尔摩斯·赫伯特 Holmes Herbert5 f0 S' U. i! f; x" |- c1 ^7 U
     约翰·萨顿 John Sutton& J" G9 u! o% C) A3 ]
     罗赛拉·汤妮 Rosella Towne
! u; n3 p( I) v0 j# J4 Y. p  W+ a) I( ?4 u# e2 Y: F3 m
◎标 签 美国 | BetteDavis | 历史 | 伊丽莎白一世 | 剧情 | 美国电影 | 1930s | 19396 [  z7 |, @! x4 `
# [9 O/ R, X$ J5 t3 h& u; h2 H, S
◎简 介   
3 [0 o( P7 |* j0 p0 ^; k4 \  d2 P  M& ]' e5 A
 在打败了西班牙军队之后,罗伯特(埃罗尔·弗林 Errol Flynn 饰)在万众瞩目之下意气风发的回到了英国。此时的伊丽莎白女皇(贝蒂·戴维斯 Bette Davis 饰)虽然已经人到中年,但依然散发着五人能够抵挡的魅力,令罗伯特拜倒在她的石榴裙下。虽然伊丽莎白也很喜欢眼前这个精壮的小伙子,但为了自己的名誉着想,她设下了一个圈套。8 r/ A8 w7 b9 L$ M' |7 q7 G

) |; E5 `2 T% e: ^: s 伊丽莎白女王将罗伯特派往爱尔兰进行一场艰苦的战役,她清楚此仗凶多吉少。果不其然,罗伯特灰头土脸的战败而归,之后他提出想要同伊丽莎白结婚,两人共享王位。聪明而又狡猾的伊丽莎白明白,如果罗伯特登上王位,必定会给国家带来灾难性的后果。$ v8 ]- F* Q5 A
9 m2 {* y5 N* i1 N- g. _: q
 A depiction of the love/hate relationship between Queen Elizabeth I and Robert Devereux, the Earl of Essex.
5 K2 K/ w  ?' H7 D/ Y1 {4 s
8 b3 ]( E, D8 w* F. f◎获奖情况   
2 a0 U  `  f( S8 P2 y( s/ o8 `4 s4 N
 第12届奥斯卡金像奖 (1940)2 u+ L, A4 e3 t- i2 x
 彩色片最佳摄影(提名) 索尔·波利托/W·霍华德·格林0 O3 i/ c3 R0 @& R( n7 b) {3 @
 最佳特效(提名) 内森·莱文森/拜伦·哈斯金
* @/ O( ?9 H6 M# [% ^, a% }) c 最佳录音(提名) 内森·莱文森) y; z4 _3 Y- p1 L
 最佳艺术指导(提名) 安东·格洛特
" K' h) H+ a8 z+ h 最佳配乐(提名) 埃里希·沃尔夫冈·科恩戈德0 U/ [- ?/ v) J+ s7 S' l  G
The.Private.Lives.Of.Elizabeth.And.Essex.1939.1080p.BluRayCD.x264.FLAC.2.0-HANDJOB 6.29 GB
  `1 s$ v& M( o, S2 ?5 }! i( [0 S9 w! k! E9 n  p/ [% Y
Video
7 k; o6 W+ S! ^$ e* L1 C) {0 WID                                       : 1
1 J# `1 B" q7 k, g% b/ {3 H/ G. AFormat                                   : AVC' s6 m4 `) j* L1 y# a1 p# j7 b
Format/Info                              : Advanced Video Codec
. C$ V* ?% L4 q% E! YFormat profile                           : [email protected]' @& d+ x# [; S+ i( ?
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
3 |  @! ?9 i- ]# }* I6 F2 [6 SFormat settings, CABAC                   : Yes
& P( L5 a( f9 M/ G& M1 CFormat settings, Reference frames        : 5 frames3 z) _& i0 A* ?- t# x. l  b! o
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
3 b( ~8 J- Q4 c7 C% uDuration                                 : 1 h 46 min
+ L- {+ r. v7 R% G9 N8 u: wBit rate                                 : 8 192 kb/s  R6 R* U# x$ b. E7 |0 u9 O
Width                                    : 1 480 pixels
  p. c; B/ ?3 UHeight                                   : 1 080 pixels
0 @" Q: q; v& i; Z+ pDisplay aspect ratio                     : 1.370. B6 T! n' d6 O4 [# k
Frame rate mode                          : Constant
- }/ v- J; e& z8 h+ G" l1 o- s8 IFrame rate                               : 23.976 (24000/1001/189150) FPS
4 _  E( }7 Q! E: U' b. `( x. |* NColor space                              : YUV4 ~$ }+ P! g' r7 d
Chroma subsampling                       : 4:2:08 N0 p' S# L# I3 M  m: j) X
Bit depth                                : 8 bits
( M/ W9 g- V, J' [8 {6 xScan type                                : Progressive
; }& K4 u: B' G# S6 l2 Y+ |Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.214* c# y# S6 b; C" x4 t
Stream size                              : 6.09 GiB (97%)) ?. V$ l: y: ^' I  l3 n
Writing library                          : x264 core 157 r2935 545de2f
$ P  S" Z  [9 Q( nEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=24 / lookahead_threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=16 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=240 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=0 / crf=19.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=2:1.00
$ n- s8 r% a6 ?3 L  I5 kDefault                                  : Yes
. Q8 F& D3 f$ M3 G- vForced                                   : No% k9 D; }* C! l% u
Color range                              : Limited
8 _7 W$ q& ^) K+ x/ O  _7 DColor primaries                          : BT.709
/ j# `; w# r9 ~; Z0 {; o2 XTransfer characteristics                 : BT.7099 `) O. }0 T/ p2 G. a' o" f
Matrix coefficients                      : BT.709
; J( U8 Y8 h* [3 h$ e  r! E
: _+ G4 G3 O6 p$ F2 Y2 ^  e" @, SAudio
) d9 o0 @$ f+ u  eID                                       : 2# i' Z& L& C: ^$ ?1 X
Format                                   : FLAC8 K/ X: W7 T9 C" `3 h4 r# J
Format/Info                              : Free Lossless Audio Codec* n. g2 X3 J4 I1 w6 A( \
Codec ID                                 : A_FLAC
; W/ l4 [0 N  O* F- K0 T7 p- q% Q# `Duration                                 : 1 h 46 min
" \$ \" i9 }! ]8 ~  ^2 a/ @) R/ j; WBit rate mode                            : Variable
; I6 F! M0 [, E. K0 H8 k, Q0 ^Bit rate                                 : 270 kb/s+ b  f% Z9 f: }' S) L+ R; D( l
Channel(s)                               : 2 channels( ?0 b" {5 R! \) [
Sampling rate                            : 48.0 kHz
- h7 e* N8 r% c+ G2 R0 E6 uFrame rate                               : 11.719 FPS (4096 SPF)5 r% d+ l  }, F0 j& W7 L% W8 ~
Bit depth                                : 16 bits
: a* k) t9 M! wCompression mode                         : Lossless
# w5 S2 A2 }# x$ \$ L) |Stream size                              : 206 MiB (3%)
3 I  m8 K6 E  m8 ?& U. g: C) TWriting library                          : libFLAC 1.2.1 (UTC 2007-09-17)
; o* `  G$ b( ~" t1 ]Language                                 : English# E2 g2 _) N: h& [- _
Default                                  : Yes
: r* h5 ?7 s# d4 \- |Forced                                   : No
+ O% x: S6 h: H6 [0 ]$ R5 q+ R  U8 ]3 i6 f
Text* P, {# q6 t' }$ I6 j
ID                                       : 37 Z7 S, V  [2 }$ @
Format                                   : UTF-8, {1 B: M2 U6 I3 d
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! j  }( b( j: H1 |% CCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
4 ^; Y3 D+ Q; c' Z+ o8 M( f# SDuration                                 : 1 h 46 min$ u: k1 g. I9 A* z) _, Q
Bit rate                                 : 79 b/s5 B- W) R9 e: ^& O8 m1 \3 K
Count of elements                        : 1959
( |6 t5 a/ X# n( E4 ?( JStream size                              : 61.9 KiB (0%)
7 E2 }/ v: J* E5 I& _Language                                 : English
# ]( D* f4 Y( TDefault                                  : No7 a( q; o: Q8 a; {
Forced                                   : No' w; [: o. ~2 H3 a

3 t& `: ~0 T+ s  x) d6 q- HMenu3 |$ M: H& f3 y: b) W
00:00:00.000                             : :Chapter 14 S- S8 k7 x6 l' A) l: |+ Y5 i
00:01:28.171                             : :Chapter 2
. k: F: i; Z8 Z$ q00:04:06.371                             : :Chapter 3
& y7 M, T& o! m' N% a3 s00:06:26.970                             : :Chapter 4
6 g' e, R/ i# i5 r1 y00:11:19.554                             : :Chapter 5
( @+ G. P. o( {1 C1 j% b& A00:14:34.874                             : :Chapter 6
; A# B+ w3 @1 b00:17:32.218                             : :Chapter 7
1 n3 e2 g% {9 l! m8 |& V9 y00:20:16.298                             : :Chapter 8
4 t; }5 t) x  Y4 ^8 T) C( a& ]6 i00:23:26.447                             : :Chapter 9
+ |; g' s* _/ }% c1 [00:27:44.621                             : :Chapter 10
9 t9 [9 j, E$ O" I- |8 w. x& z00:33:33.929                             : :Chapter 11
5 O. \4 b; V5 \7 O, H& C( q00:35:21.786                             : :Chapter 12) I6 n" B+ b% ]8 \2 D
00:37:36.629                             : :Chapter 13
: H: U$ L9 Q; C' u00:39:02.340                             : :Chapter 14
! `; \5 B5 d5 p+ I  a2 v7 H/ V00:42:15.450                             : :Chapter 15& r0 h  w) x' w6 [4 y  _" t
00:49:11.907                             : :Chapter 16
+ N1 g: L. [2 K* h' L# d00:52:58.300                             : :Chapter 17; v3 K/ O4 r1 H, x
00:55:56.854                             : :Chapter 18
9 z6 m/ ~# C! \  v5 ]00:58:07.484                             : :Chapter 19, A/ A' ?) Q' R' m8 }+ ?% E3 X
01:00:11.733                             : :Chapter 20* _& _' X5 a6 h1 ]3 ?
01:02:14.231                             : :Chapter 21
/ s/ `- \* B1 ]- b# P01:06:33.990                             : :Chapter 22: ]! W7 {& ~- U
01:08:56.174                             : :Chapter 23% }( z, A1 @- F6 R) y( ?" k
01:11:31.370                             : :Chapter 24
8 V# R7 ?; h) F3 M01:16:57.154                             : :Chapter 259 [# T$ v2 ^3 Q6 Y4 A. W4 \
01:20:05.843                             : :Chapter 26' |# e5 c1 n7 N* x: O
01:23:10.277                             : :Chapter 275 H: K; p- M' k6 g- H5 s
01:29:36.204                             : :Chapter 286 _1 ^9 R( J5 `: M# S. p  h# [. q, t
01:31:19.391                             : :Chapter 294 O8 Y+ }/ Z* u# I1 a  b% ]5 v# E
01:35:24.260                             : :Chapter 305 I0 |1 s! q& q5 s
01:37:13.745                             : :Chapter 31; U, b8 I2 ~2 b) |8 H$ |
01:39:56.699                             : :Chapter 32
  b$ k2 N) \" @0 l01:43:59.734                             : :Chapter 33" V0 V5 P; _% P1 K, _9 S/ |
01:45:17.353                             : :Chapter 34
) J* ^) }+ k$ \; A) `4 ~* A) h01:45:55.766                             : :Chapter 35

- g# e4 C1 N: u+ L( z
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

296

回帖

1575

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
971 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2023-2-1 16:11:03 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-27 12:33

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表