BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 101|回复: 11
收起左侧

[科幻恐怖] 黑豹2/黑豹:瓦坎达万岁 Black Panther Wakanda Forever 2022 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 7.1 & TrueHD 7.1 Atmos-FGT 15.70GB & 23.08GB

[复制链接]

1万

主题

386

回帖

10万

积分

Post Share

金币
969 枚
体力
27977 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-2-1 07:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
: z7 S5 d' n  V8 y4 N/ o

9 G5 o( ]! d- g◎译 名 黑豹2/黑豹:瓦坎达万岁/黑豹2:瓦干达万岁(港/台)
* U% A. z+ G; A# m# O: s◎片 名 Black Panther: Wakanda Forever / Black Panther 2 / Black Panther II
* t9 H( a0 n1 N& k4 y- W6 q◎年 代 2022
$ j  t; c. h! Z# W2 X2 C% Z; |$ c; v) g◎产 地 美国
/ ~3 n7 E2 k( H◎类 别 剧情/动作/科幻/冒险+ H6 h; L5 K* P1 l+ a, g" K. v. z
◎语 言 英语: T+ E7 \1 I$ [1 H2 r) R- T
◎上映日期 2023-02-07(中国大陆)/2022-11-09(中国台湾)/2022-11-11(美国)
9 `# d8 S/ [) u7 o5 A+ }4 l1 g9 _◎IMDb评分  7.2/10 from 144,647 users: @; E8 P: B; B3 |0 N
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt9114286/
8 P/ ?1 T% l- y4 l7 ^2 I◎豆瓣评分 6.3/10 from 17,394 users
0 Z4 Y! {$ P! W/ S4 ~% n2 O◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30167997/# v. j- X) G! u9 j- y
◎片 长 2 h 41 min( r( Y: a1 _7 X# H
◎导 演 瑞恩·库格勒 Ryan Coogler' r1 g; y, y5 l/ x2 Y" B& }/ g
◎编 剧 瑞恩·库格勒 Ryan Coogler9 }6 U: Y# d& |5 F0 q
     乔·罗伯特·科尔 Joe Robert Cole
) j: y/ \+ H/ J) x# U     斯坦·李 Stan Lee* }7 r8 \* k9 R
◎演 员 利蒂希娅·赖特 Letitia Wright5 N  C; A% v) K. |& f
     露皮塔·尼永奥 Lupita Nyong'o  [9 L7 i- H- a! t
     安吉拉·贝塞特 Angela Bassett7 T; P* P8 c- ?$ o9 L+ V3 G8 _- v3 U
     丹娜·奎里拉 Danai Gurira
8 `4 U4 ?  P- D; S) w4 E     温斯顿·杜克 Winston Duke" I4 y' v! P# b8 r* U+ @" x* o* |
     马丁·弗瑞曼 Martin Freeman
+ j9 x& P. l5 X$ _; ?4 K+ X$ N* V     特诺切·韦尔塔 Tenoch Huerta, A6 C( t1 t5 a5 q
     理查德·希夫 Richard Schiff
% m: @4 j- R2 |     多米尼克·索恩 Dominique Thorne
. L, K1 s- u9 G& [3 O6 g     米凯拉·科尔 Michaela Coel4 O! b" w/ q8 A: ^! C
     弗洛伦丝·卡松巴 Florence Kasumba# V1 u; l! y7 i  R
     玛丽亚·梅塞德斯·科罗伊 María Mercedes Coroy& _* H# z% z& `# S
     伊萨赫·德·班克尔 Isaach De Bankolé
2 x- X$ J3 \2 g2 u2 Z3 h     施奎塔·詹姆斯 Shiquita James' U' Z- Q# k) c0 T
     胡安·卡洛斯·坎图 Juan Carlos Cantu9 ]/ X7 x5 m1 N( ?$ n8 D% U( o" R
     洁基伯明翰 Gigi Bermingham7 Q) C" E9 K; C
     索佩·阿卢科 Sope Aluko
9 P, M) _9 T9 j0 z2 L* f0 y* l$ A9 b     小弗洛伊德·安东尼·约翰 Floyd Anthony Johns Jr.$ k; ^* G5 N7 Y4 h8 p
     布伦特·莫雷尔·加斯金斯 Brent Moorer Gaskins0 e7 P& ~# ?! ^4 H  l
     拉希姆·赖利 Rahiem Riley" A" @5 T2 t# v3 n3 `3 u& t0 e
     乔丹·沃克·罗斯 Jordan Walker Ross
! g$ x1 O' f: J" y! M; `; P! D     Kamaru Usman . ~& K( H* ]6 o' o  s% |
     梅布尔·卡德纳 Mabel Cadena" M; c0 U+ Z  }* e4 S
     Alex Livinalli* [0 G# i5 v0 Q$ h; A' A4 P: S

' Y' z0 s" a# B" k# O9 T9 I◎简 介   , _) v4 l* z: t- r% f+ y

3 v% U# d4 I: P. m 在“黑豹”特查拉国王不幸去世后,苏睿(利蒂希娅·赖特 Letitia Wright 饰)、奥克耶(丹娜·奎里拉 Danai Gurira 饰)、拉玛达王太后(安吉拉·贝塞特 Angela Bassett 饰)、姆巴库(温斯顿·杜克 Winston Duke 饰)为了保护瓦坎达而战。瓦坎达人努力迎接他们的新篇章,他们必须在娜吉雅(露皮塔·尼永奥 Lupita Nyong'o 饰)和罗斯探员(马丁·弗瑞曼 Martin Freeman 饰)的帮助下团结起来,为瓦坎达王国开辟新道路。
0 o, V( ?1 j$ W# v
6 f5 D9 o/ p$ r. K& h The people of Wakanda fight to protect their home from intervening world powers as they mourn the death of King T'Challa.
( c) j6 K% `  E& P9 I+ H
' m7 f$ n* O# A1 T* o9 O! \◎获奖情况
9 @. |0 m# G3 t! H
" G6 p2 o/ i" X 第95届奥斯卡金像奖(2023)  y7 s! @$ J6 p% q
 最佳女配角(提名)
) ?' d8 w' S; G9 T- ^ 最佳视觉效果(提名). `# N) ~- X; x  n& o5 \/ T
 最佳服装设计(提名)
% Y0 Z( Y  p- X4 @' p 最佳化妆与发型设计(提名)) C$ _* C/ r& a! X( s; L
 最佳原创歌曲(提名)
" {% K' s% }; T8 M" t+ e; K- J$ m9 m) Z3 t1 ?/ r1 E
 第80届金球奖(2023)
% ]0 P- f; e  N# M  a 电影类 最佳女配角
( l: I% u2 h2 ~" _% f3 c 电影类 最佳原创歌曲(提名)
; v$ [. {' H) l* S8 [1 V3 P! {: P
Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.7.1-MT 15.70 GB        
# o; S" F9 o4 G0 T1 m
3 E/ s/ Z2 L! k0 ?4 mVideo
) m* U2 V- u7 Z# r& x8 _% o# rID                                       : 1
: R, x  V3 g4 ~/ S7 s2 IFormat                                   : AVC
; f; `2 U7 v, I3 T+ j. w$ KFormat/Info                              : Advanced Video Codec
5 J! x3 e- B# \5 T7 u$ b5 d5 zFormat profile                           : High@L4.1+ O9 h$ s2 s& s) u
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
6 k* h+ m8 w9 T5 g* F2 v# RFormat settings, CABAC                   : Yes
4 l/ `; _6 m, m# A& lFormat settings, Reference frames        : 5 frames
' C3 T( h, V. {+ P* e' b. ^) XCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
& G/ N% R+ M) U+ S. O% X% hDuration                                 : 2 h 41 min1 d7 q5 d1 `: g" M/ X- F( Q8 ]
Bit rate                                 : 9 078 kb/s
7 B3 U6 G! F4 q7 }3 A- `Width                                    : 1 920 pixels. T! `1 O  R% T2 O3 d) k
Height                                   : 804 pixels# T/ g' d+ \9 ?9 t. |
Display aspect ratio                     : 2.40:1
, h. W* E. |5 K  w7 ~  _6 F5 @Frame rate mode                          : Constant
/ b& K. i: \  y2 Y1 rFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS" i" s9 {! G3 K
Color space                              : YUV
; N0 u6 ~5 Z8 R: SChroma subsampling                       : 4:2:0
8 r: y1 X+ x8 @* mBit depth                                : 8 bits, p  h4 N* m1 A; T  q2 R* \
Scan type                                : Progressive
1 l/ L; \0 x7 |, h6 D3 MBits/(Pixel*Frame)                       : 0.245" s5 \$ Y' p( M
Stream size                              : 10.2 GiB (65%)
& N  T: \0 F8 s/ MWriting library                          : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod
! ?* S; L7 o- x% i5 REncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
, `/ S' I4 |, kLanguage                                 : English  v% a; t3 m! D6 I  J6 a) g0 E6 e
Default                                  : Yes! x/ D8 y1 M! r& h
Forced                                   : No
8 i. l- Q/ R+ b8 S/ Z) CColor range                              : Limited- U& k& p& j) |- [: n
Color primaries                          : BT.709, x+ I6 U2 n( T) p5 X, r
Matrix coefficients                      : BT.709
/ E6 [; G9 i# o( l9 m+ Q& I
" ?) F0 U7 Y8 {7 V2 UAudio
% \+ Q3 b0 E4 n  B4 EID                                       : 2- u0 S; Y3 p& ]- T" |0 G* Q
Format                                   : DTS XLL' ^7 [) E1 N( q9 n* N1 g
Format/Info                              : Digital Theater Systems
/ b! r5 d, k# z8 Y- Y4 j4 O! yCommercial name                          : DTS-HD Master Audio* Y, U0 z9 U1 Z+ X7 q5 F' Z# g
Codec ID                                 : A_DTS
/ R7 s8 Z% u, T: k6 }Duration                                 : 2 h 41 min) ]3 `  K2 Z2 _. O2 u$ X  z$ x
Bit rate mode                            : Variable
4 R2 I) K& O  n* v1 QBit rate                                 : 4 844 kb/s) }/ l9 J. W/ x  z8 r' U
Channel(s)                               : 8 channels
! u$ |( p- i8 K: S* G: MChannel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss/ V7 T" q4 }7 [
Sampling rate                            : 48.0 kHz
* }) S# I! T: [" r- e0 YFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
0 l% a0 B3 ?$ t8 F9 IBit depth                                : 24 bits! D6 X# G. t% J, W) d9 }' o
Compression mode                         : Lossless! E' g/ R9 \+ _; Z
Stream size                              : 5.46 GiB (35%)$ Z2 S" ~+ `) v) h; g6 b2 G3 t7 b2 W
Language                                 : English
+ v1 }, H& S0 E2 ~6 j, U+ f4 u$ ~Default                                  : Yes
! z4 q  P  o8 j8 e/ I- i' b, ?Forced                                   : No: d. o9 ^; C4 u
, h3 L* e1 V2 k0 b8 N( i
Text #1
9 g3 j3 v1 `5 J" `5 O4 lID                                       : 3
$ T& I* L3 v. A" o- ?! L5 @Format                                   : UTF-8
; A0 J! M; `; }Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8' E- P1 s3 w4 Y! [8 }% W* {; y
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
1 M; z. _1 C5 e5 U! ADuration                                 : 2 h 37 min
. t) P1 p. W. XBit rate                                 : 44 b/s2 j% s' c- p% M
Frame rate                               : 0.192 FPS# B$ }. h( z" v$ V
Count of elements                        : 18130 t# V5 H. `" N6 O4 v* t
Stream size                              : 51.2 KiB (0%)
) f3 o( X& |/ p7 N# I4 i) j4 [Language                                 : English& d4 T; G5 f. n" o4 V% J3 K
Default                                  : Yes8 `. T5 A* S! z  w7 d, y
Forced                                   : No
, P0 {( q- X+ X8 L" S7 @4 n* N
  Z; |$ c& B# S; ~Text #2
( }: o, d. H" n8 y6 d9 V7 [4 JID                                       : 4. ^  W, n7 N4 j* O7 c; A0 U2 h: V3 K' n
Format                                   : UTF-8
7 t: e$ Z! _1 h9 S+ J1 PCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8" I  E' Q+ T) t& R; J
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text, p5 r9 K9 T% ]
Duration                                 : 2 h 38 min
- a7 T8 I" u1 ]3 B8 P% I/ f, XBit rate                                 : 55 b/s7 V% G- N0 y9 |
Frame rate                               : 0.253 FPS
5 ^$ @1 d. _2 M" ]0 l% I7 }  FCount of elements                        : 2406
) d+ t4 ]* P" F% s9 t* @" i) B$ [Stream size                              : 64.0 KiB (0%): n4 |8 o) y3 \" G6 _
Title                                    : SDH. Q* Q- \: W; `
Language                                 : English
+ Y* P' j5 z5 _Default                                  : No5 Q  v; I& U0 o1 M9 e
Forced                                   : No
( N0 c1 q: V) f2 `6 [: D9 B# G' i  p4 `' n7 K7 V6 ~
Text #3
% T6 G1 d8 O, v& \) S# U, @* ?ID                                       : 5
4 {$ A& v- ^8 k: M# x1 RFormat                                   : PGS0 p$ g0 b& V) S, v; K; q8 i: K
Muxing mode                              : zlib
5 ?  H, u" s; f- a* T# jCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* q1 R8 B$ {5 m& U$ MCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
8 y6 k" T2 K: w* _1 w0 }0 FDuration                                 : 2 h 38 min) U, d# K0 {1 _, P
Bit rate                                 : 38.8 kb/s8 U- z2 E4 T* }
Frame rate                               : 0.511 FPS: X; `8 J5 q9 A# ~* G: g% y+ f  L- `
Count of elements                        : 4856( t: j6 X. c  N4 e8 c
Stream size                              : 44.0 MiB (0%)
: F" y+ Z1 D* D2 [6 u& o: V5 \Language                                 : English: g7 D# Y2 y% W' s& b
Default                                  : No
3 y4 u: [+ H* tForced                                   : No1 N! }1 A- G3 m# ^" P
: S! X2 E# {( ?6 X" @" ~; P
Menu
8 [" J# `0 e9 C- }, w00:00:00.000                             : en:Chapter 019 T) \, }2 E6 \- Z; H& ]$ r
00:06:23.717                             : en:Chapter 02% e( y1 F6 S. ~  z$ R2 Y
00:11:47.582                             : en:Chapter 03
5 {1 ~, e7 J  O( X( ~' C00:18:45.916                             : en:Chapter 040 {/ E. u5 r% p: B; `, g
00:23:16.687                             : en:Chapter 056 I$ Q  P: L  F5 Q
00:29:52.416                             : en:Chapter 06/ J8 V) S  a* O* m
00:33:12.949                             : en:Chapter 07
3 E' ?% s) w6 _) }$ H. a00:35:17.741                             : en:Chapter 08
. y5 W( Z1 d' u" t  e00:39:54.183                             : en:Chapter 09! m& R* j/ g$ G5 F1 h$ j1 s: z
00:46:41.716                             : en:Chapter 10
) J+ U, f! ^5 d# I( l& J* x. g00:53:11.021                             : en:Chapter 11
- F: b) r7 [7 ~. a6 D* A% d00:58:20.997                             : en:Chapter 12
+ V6 }' a9 q) E, x01:02:33.166                             : en:Chapter 137 D# w- m) S8 L/ B: E& l, v
01:04:52.388                             : en:Chapter 14( I! k* k, t3 @& G4 ?/ r* C1 r& \: f
01:12:35.434                             : en:Chapter 15
" {& H+ n1 f; w4 O4 g% T01:21:47.194                             : en:Chapter 16+ G. X6 I; [/ _( h9 X0 a' Y
01:28:29.346                             : en:Chapter 17
9 P# o( G) B7 U; V01:40:24.018                             : en:Chapter 18
" k; ^( L9 n7 ], c( r+ m0 u01:44:45.196                             : en:Chapter 19' ^) k+ W' `# d  L1 w4 ]  ]
01:53:09.408                             : en:Chapter 20) d( l8 B" ~# c9 o, n9 Q
01:58:03.576                             : en:Chapter 21% T9 x3 g1 m2 Y8 ^3 Y6 p
02:04:36.177                             : en:Chapter 22; K7 J& G/ n! \
02:10:13.681                             : en:Chapter 235 v5 O% r5 I. f: I+ q3 n5 ?5 u
02:19:33.448                             : en:Chapter 24
% M* K% p* Z) O02:24:00.882                             : en:Chapter 252 U  h/ z- o* u5 B2 D9 F8 t
02:31:27.662                             : en:Chapter 26: Z8 R) }$ H# B2 F' O1 \
02:33:54.308                             : en:Chapter 27
Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.BluRaycd.x264.TrueHD.7.1.Atmos-FGT 23.08 GB; V" O3 Y6 g- ^
" E: `) a. d$ W# M
Video: Q% k7 e: I2 p1 b$ x
ID                                       : 1
; X9 ]) [% [9 lFormat                                   : AVC
6 ~0 e9 [+ G4 w( h; ^# l3 iFormat/Info                              : Advanced Video Codec; U+ x2 K6 i. Z  K* V2 P
Format profile                           : High@L4.1
0 m5 k6 G1 a: ~+ |Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
" r2 @7 A2 J0 Y. P4 `3 @Format settings, CABAC                   : Yes! r" j8 A% h% Z6 P* h; [# y. Y
Format settings, Reference frames        : 5 frames
: t$ T9 c, l5 dCodec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC' t# H- S! K8 F% ~& U% ^$ h
Duration                                 : 2 h 41 min
4 C* ~$ d: u8 P- F  m, `0 a3 ]Bit rate                                 : 9 078 kb/s' M3 ^" @$ I! A, w$ R0 I8 s$ m
Width                                    : 1 920 pixels
  n- `  s7 O: u1 x6 x2 {" ?: q0 nHeight                                   : 804 pixels3 z0 J' Z& ~. a5 f- |! N
Display aspect ratio                     : 2.40:1( U0 f% t5 Q' b3 @3 ^8 j
Frame rate mode                          : Constant
! a! Z3 c8 O$ O+ m. O- \: \Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS4 N2 I8 [: G& `( x$ V
Color space                              : YUV; l- v, P+ h$ {$ `
Chroma subsampling                       : 4:2:0+ G4 [9 J3 q( ]7 [1 C
Bit depth                                : 8 bits9 R; g& m$ X. n2 v" F3 P0 ?
Scan type                                : Progressive
- e( l5 T1 S& `8 u- z; e) J+ @, Y; fBits/(Pixel*Frame)                       : 0.245$ c  Z% O; j5 X# ^$ i
Stream size                              : 10.2 GiB (65%)
' r: p: y/ W" q- ~# ?Writing library                          : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod
6 M/ A& j. G  _! T4 eEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
9 ^1 U  d6 N8 u6 X9 XLanguage                                 : English: \* F1 ^. i* v8 t% V
Default                                  : Yes
; e/ A4 Q" G# O: g% [Forced                                   : No
. B: l$ ?7 [) a% y8 e/ rColor range                              : Limited3 Z4 S- t4 j8 q2 g( K! z; C
Color primaries                          : BT.709( k3 m* O! n3 v; B2 I( F0 o
Matrix coefficients                      : BT.709
6 ~: r6 N" v5 E# ~3 c# _7 @; ^  d0 b) R+ F
Audio' ~8 H% r, i% x! Y2 D+ z& ^, ~0 x
ID                                       : 2  F4 d/ `6 G; ~1 E2 \$ z6 Z" v
Format                                   : MLP FBA 16-ch
- E8 {9 ]. O- s  n# e5 g- PFormat/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation! K0 W4 l9 l1 R. f- p5 X( E, d0 A! Y/ Q
Commercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
, F6 `; c5 Z% l- d; I/ FCodec ID                                 : A_TRUEHD- x8 M5 O9 f3 L/ D4 E
Duration                                 : 2 h 41 min
8 S. A6 `8 q8 S# @Bit rate mode                            : Variable
- `8 i5 u1 q6 U9 Z4 V6 lBit rate                                 : 4 844 kb/s3 i/ n9 o  h8 E6 S- m& Q
Channel(s)                               : 8 channels. n  M1 a! T' q7 R9 ?
Channel layout                           : C L R LFE Lb Rb Lss Rss3 Y: u: T; `0 U2 B/ q" d  I4 z
Sampling rate                            : 48.0 kHz' @9 G( v0 J. ]# d2 m8 R: V
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF): e/ @0 p$ v& E' ~
Bit depth                                : 24 bits: }+ s5 @5 Z  k1 L- o: D
Compression mode                         : Lossless% ]6 {1 b9 j6 ]& N. Z! |
Stream size                              : 5.46 GiB (35%), S- `6 F' {9 Y( B, z4 V& `  W
Language                                 : English+ J9 }2 P/ R: s
Default                                  : Yes2 ~( b6 o: C. ?2 n4 ?1 A7 p" c% q. @
Forced                                   : No  H5 Z$ [+ U9 Z% H2 C7 O& f

& @+ W% u: X6 j0 qText #12 k) u$ s% L* n7 w+ f! t
ID                                       : 3
) c4 ?& F4 O8 h. ^. \3 TFormat                                   : UTF-8
  L6 T( i: M: i1 GCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8
) w8 W1 J9 y1 ?# P# [/ X' ?Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 c5 G7 D) M0 |0 T3 n% X0 a, @' c
Duration                                 : 2 h 37 min
7 v+ u: }* Q/ Y7 z* q6 K/ LBit rate                                 : 44 b/s
, F5 M* y* c8 x2 p3 @- ?Frame rate                               : 0.192 FPS
" G3 N. p: |0 U) O- C$ CCount of elements                        : 1813
/ k% y7 U3 D7 a1 Z" VStream size                              : 51.2 KiB (0%)+ c* V( M8 ^) ]
Language                                 : English9 j; D) e% ~* t6 e/ q. G
Default                                  : Yes
" f+ C8 l7 n! K6 A# a) vForced                                   : No% D4 i. L2 e0 n2 @( r+ s

& J- u5 C1 x2 \+ T  o3 hText #2# h, Z- _1 W* I7 d: x. }
ID                                       : 4% L/ ?- T4 `! ^5 o
Format                                   : UTF-8' P. E8 q, `7 S) [2 F6 @
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
! R5 Y" W2 o/ _Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text% L# U% g% z1 Z8 i/ ^( h
Duration                                 : 2 h 38 min
5 }# X) z# X! A6 TBit rate                                 : 55 b/s
0 r" H6 I/ ]2 |% n% S( wFrame rate                               : 0.253 FPS
, x  `, R/ P, ?* O0 RCount of elements                        : 2406- `0 q% p; O5 _5 ]
Stream size                              : 64.0 KiB (0%)
# d; @, Z7 M' t' h' WTitle                                    : SDH+ N2 }( R8 A& C2 S7 ~
Language                                 : English
* x2 N  y. A* D' x3 pDefault                                  : No
* f+ m$ u8 S% h. }: d$ c, H  FForced                                   : No
1 Q! h; B) V  D" N9 a  E! h$ ]4 f7 R
Text #31 L$ j' e) S- w0 B2 ^; Q1 z$ u
ID                                       : 56 Z' c& X0 n: G# c' u7 }
Format                                   : PGS
3 D+ l/ t8 ]- B; w5 `! `8 N' \Muxing mode                              : zlib
% P6 V$ M% h2 W- F0 x4 J$ pCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
, h; b6 d6 y+ w  o. O# Y1 `- DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( y; |# t: V* E: B. Y# O( r
Duration                                 : 2 h 38 min
! D6 Q# ~2 G0 e# b" D5 K. C- kBit rate                                 : 38.8 kb/s
: D: f' Y. V" i* C6 g$ q! m" @& u8 L+ Q: {9 ~Frame rate                               : 0.511 FPS
. z; l+ G- u/ {Count of elements                        : 4856
0 ?/ f. F  b/ m* JStream size                              : 44.0 MiB (0%)
% k( t# o' L: V  |# @Language                                 : English
! H3 s$ h) C6 Q/ k) aDefault                                  : No0 b, d# m% {$ e% o7 @1 A. |- G
Forced                                   : No
1 a/ U- K/ y* t" g
: O: [) C/ _  Z" `+ jMenu# b; j6 ~2 V. I# m- @8 _( c4 Q3 x& k
00:00:00.000                             : en:Chapter 012 j! J; k! G+ }. s* f
00:06:23.717                             : en:Chapter 02
+ i! X! J7 k* P8 Z7 T( {  {00:11:47.582                             : en:Chapter 03
# X+ \+ c, J) J+ U00:18:45.916                             : en:Chapter 04; E! V; f4 x* D- V: ?0 H! H7 k
00:23:16.687                             : en:Chapter 05
9 P$ `8 k8 ^$ w, [, K00:29:52.416                             : en:Chapter 061 y0 Z2 N; |$ A2 o4 q1 U& _
00:33:12.949                             : en:Chapter 07- P# ]; |. y1 e$ [( N( [
00:35:17.741                             : en:Chapter 08
* L8 x6 E% p9 R/ t6 _8 i- F00:39:54.183                             : en:Chapter 09
; D+ N$ P" M& F% ^7 A00:46:41.716                             : en:Chapter 104 p' _1 R; b3 n) F  T% L
00:53:11.021                             : en:Chapter 11
3 t+ P) i% Q6 Y/ P00:58:20.997                             : en:Chapter 12
6 v6 V" t" f+ }8 W1 I1 d" a  A01:02:33.166                             : en:Chapter 13
0 o" |1 X0 |" P2 g. @01:04:52.388                             : en:Chapter 14
2 a7 M, {3 I2 |6 r& ~01:12:35.434                             : en:Chapter 15% Y0 l) W% Q% ]  E2 @, a
01:21:47.194                             : en:Chapter 16$ @: G5 k, t# f5 _2 W2 ^
01:28:29.346                             : en:Chapter 17
2 B/ d+ j/ s* Q01:40:24.018                             : en:Chapter 181 _/ g2 b; O2 e; T$ @2 \0 S2 J
01:44:45.196                             : en:Chapter 19
4 M0 {6 `8 b. l6 J& D01:53:09.408                             : en:Chapter 20! ~! y1 ]. _( T8 S/ d# z( [6 ]4 r
01:58:03.576                             : en:Chapter 21- e3 s) m: A/ D! k9 x
02:04:36.177                             : en:Chapter 22
; H/ u# v6 V+ ]8 r$ E8 @, x6 k02:10:13.681                             : en:Chapter 23
5 E+ s% Q: y3 i# s02:19:33.448                             : en:Chapter 24
: _  l5 }, b7 b4 O4 _' T% J02:24:00.882                             : en:Chapter 25- d9 A/ j4 R6 g. K' O- K" N( X% q* K
02:31:27.662                             : en:Chapter 26
3 X# A6 j  R( f9 r1 i# S( e02:33:54.308                             : en:Chapter 27
Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.BluRaycd.x264.DTS-MT 11.93 GB0 j( F' V3 g% _
7 F1 V. t8 }1 X2 f/ Z
Video" d4 M+ q5 t$ |5 W
ID                                       : 13 p6 l- Z2 c3 J$ L: [4 P
Format                                   : AVC
) k3 B7 o2 z  X3 J1 \4 W! r8 ~8 Q* BFormat/Info                              : Advanced Video Codec0 K+ l8 Y' f' s% o6 b$ @2 j
Format profile                           : High@L4.10 @  h9 j. R) v0 D5 F4 G
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
2 x( h; _" M4 ^5 }7 f: Q& CFormat settings, CABAC                   : Yes3 F+ T3 u" ^5 k0 ^$ t
Format settings, Reference frames        : 5 frames& D6 x" b7 R& J% c# n0 W: O
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC; Q6 G. [- C) W6 r
Duration                                 : 2 h 41 min& ^8 F  b3 [7 y
Bit rate                                 : 9 078 kb/s, J( q, S" g3 N0 r0 {1 C! {
Width                                    : 1 920 pixels
2 z% h9 K3 e) {" q1 I' s  D, y" }" fHeight                                   : 804 pixels
0 o& U5 j  o. ]- J2 UDisplay aspect ratio                     : 2.40:1# U3 n. P1 L7 |( c2 e* `
Frame rate mode                          : Constant
# K- O7 M* {  ~( I: ^5 aFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
( e& k* T8 ^6 w0 jColor space                              : YUV
' s; \/ _% b! [/ L! m0 r6 XChroma subsampling                       : 4:2:0
8 S) ^9 I5 Z  X8 ]5 n9 |. h+ @( sBit depth                                : 8 bits
# J/ K6 C( ?$ y7 g3 Q6 IScan type                                : Progressive
# e# C( ~  m4 P' H1 fBits/(Pixel*Frame)                       : 0.245
6 j1 }" n- d  v- w: AStream size                              : 10.2 GiB (86%)
9 N! l! g- A" }, X; @0 UWriting library                          : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod2 d- P; o% j* H0 @
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
. t6 {" @  _2 ]1 Q% Z( BLanguage                                 : English
. M! K8 L9 j& ?; u% D& pDefault                                  : Yes7 h7 P- }* |9 z; D% {* V
Forced                                   : No/ f  M2 ?- e/ p$ Q  o( j  y* j
Color range                              : Limited4 j0 n) `1 M6 y& _2 C* S& X
Color primaries                          : BT.709
$ B5 U) t9 K4 NMatrix coefficients                      : BT.709( R0 U" Y% [  l  L
6 d& a9 `& u7 W! |# b
Audio3 y, B8 y' E- Y  `% H4 c1 c
ID                                       : 2
# o' f) @8 S% d& {Format                                   : DTS9 {5 |4 o2 N% n4 F: Q
Format/Info                              : Digital Theater Systems
7 c! U* `6 ?3 G/ a4 ~9 _# VCodec ID                                 : A_DTS) ?3 ~  W2 d: o: ?# O" \
Duration                                 : 2 h 41 min  [) R! _; t' z0 `7 D; o9 }/ o/ o- H
Bit rate mode                            : Constant
3 w4 w- e$ C" _: O( n: F9 KBit rate                                 : 1 509 kb/s
5 Y4 S1 I5 C+ N) |$ }2 OChannel(s)                               : 6 channels
$ P9 }' w. T* y$ M) l: TChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
& `6 [" f  f1 g# ZSampling rate                            : 48.0 kHz
# V. l6 V8 G- z$ \9 M& WFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
: g; a3 Y# O! y+ ^Bit depth                                : 24 bits
! d0 K( J' ?3 a* E' b% {7 LCompression mode                         : Lossy, }  E1 [% A9 |" V( u& G
Stream size                              : 1.70 GiB (14%)3 d  Y' H" J8 O
Language                                 : English5 Q0 x3 b% C- T8 V, N& d
Default                                  : Yes
& C$ m' P! Z8 j) ]Forced                                   : No
* a5 P  |+ l: W- ]
( O* B  a2 R  kText #17 D: f& ^% @. f8 A8 Y
ID                                       : 3  w7 @6 G' b, H( p
Format                                   : UTF-8
& U* p2 p2 N- H1 B* UCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8+ d" b/ m& r+ y. W/ g
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text- e1 g" A3 ]0 w( m, y! s( a
Duration                                 : 2 h 37 min9 L; e9 M( K3 x: d% E
Bit rate                                 : 44 b/s/ t% Y; C. K$ Z" P
Frame rate                               : 0.192 FPS; K/ N$ F4 S. A' U; r, ]
Count of elements                        : 1813, @, z6 A9 ~: S$ d9 B+ H
Stream size                              : 51.2 KiB (0%)$ \  ~4 ~4 J( D. E- C: h! q
Language                                 : English3 x6 m  c( a& c
Default                                  : Yes
* m, ~' e+ V5 g) N( o" B: iForced                                   : No5 ?- t3 D/ O4 w+ v! O* T

! o9 D; w1 f* B) q( X: IText #2
1 n) @1 k" K2 [* BID                                       : 4
# T' J: M. z: yFormat                                   : UTF-8
6 v* _8 }7 o1 e0 z2 ^: \$ M# PCodec ID                                 : S_TEXT/UTF86 W! ]! `0 ~0 v6 Y' Q! I
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
; t7 I  g  L( A* G3 u, QDuration                                 : 2 h 38 min, p4 ^6 S; h+ p7 W, d$ j
Bit rate                                 : 55 b/s
/ {$ |. h6 ], f0 M/ HFrame rate                               : 0.253 FPS# j  `6 Z# L" c% S6 Y* R
Count of elements                        : 2406
" p, \, _9 Z) MStream size                              : 64.0 KiB (0%)
% s- d# W: n  uTitle                                    : SDH9 }7 K  D8 q; Y( D. ~
Language                                 : English
. c: Y* D/ H/ X/ {+ ]7 rDefault                                  : No
- ?- C1 N( E2 x: h: G( ^; N% Y  OForced                                   : No3 i* ~) u8 t$ c0 s- |  f

9 H  m* z0 L  L/ b. Q* MMenu
/ k! b( r7 |; y, v0 d1 v4 `00:00:00.000                             : en:Chapter 01
) a5 _. {7 p( L" {6 b7 k5 I" d00:06:23.717                             : en:Chapter 02* G7 k) R9 h7 t% a) i7 {
00:11:47.582                             : en:Chapter 03$ q# R- ]' D% W# F# L6 ?- z
00:18:45.916                             : en:Chapter 04
9 Y# k( q+ \! M5 s% h00:23:16.687                             : en:Chapter 053 E$ L2 o3 z, w6 c1 }
00:29:52.416                             : en:Chapter 063 b( X. u3 L1 V9 s, o3 w1 O, E* M# b
00:33:12.949                             : en:Chapter 07& A' c8 G( y0 \8 D% x' x  G4 b
00:35:17.741                             : en:Chapter 08
6 l" P  B/ |( J00:39:54.183                             : en:Chapter 09
$ Y0 u# y- k3 \- x! B. M5 |2 x00:46:41.716                             : en:Chapter 10
6 s' _) n7 w$ [, A00:53:11.021                             : en:Chapter 11
. l& N2 ?0 `2 V2 w00:58:20.997                             : en:Chapter 12
: q# d0 w! [) j3 J6 o/ t+ P01:02:33.166                             : en:Chapter 13
9 W1 g' M/ X+ @, t6 q01:04:52.388                             : en:Chapter 14
# I1 H4 n! J3 S8 T- G01:12:35.434                             : en:Chapter 15; U, h8 l2 F5 h9 D
01:21:47.194                             : en:Chapter 16
1 g# g) f9 x- }. a9 n  R01:28:29.346                             : en:Chapter 17
+ n" E1 X! d% k$ M; d# s8 `4 ?! l8 d+ o01:40:24.018                             : en:Chapter 18
7 `" [) r9 @& `01:44:45.196                             : en:Chapter 198 }8 Z, S, \+ H6 L
01:53:09.408                             : en:Chapter 20
  \( ]. z% g/ Y. F  ~6 V01:58:03.576                             : en:Chapter 21( q4 {7 u- \' e6 ^6 {8 S
02:04:36.177                             : en:Chapter 22
8 p. f) s4 h( A" Z$ _02:10:13.681                             : en:Chapter 23' m0 {' F+ d0 w1 c1 [: _% t" ~& l
02:19:33.448                             : en:Chapter 24
. w6 m) t) i+ j/ {2 Z02:24:00.882                             : en:Chapter 25
: ^* ?6 Q8 k! E3 n4 }02:31:27.662                             : en:Chapter 26
3 M( ?4 t- T, G7 }; p02:33:54.308                             : en:Chapter 27
Black.Panther.Wakanda.Forever.2022.1080p.BluRaycd.x264-KNiVES 22.57 GB
) L" Q' V6 Y( D/ u  o+ W' u( i5 H' v3 l( t7 x
date .......: today
% ~# ~6 A0 d, u; D' ~reso .......: 1920*804x
4 T- ^6 E. f. x# D. S1 t; e" `biterate ...: 15,0 Mb/s
7 F' e- T# ]" T2 h1 F4 Y5 Tsource .....: 27,3 Mb/s
) `) |4 {# Y; j8 {6 x8 dsound ......: DTS-HD Master Audio
6 Y4 r; V* ^* ^  a2 d4 Icheck ......: https://www.imdb.com/title/tt9114286// x1 W- D. S# G  L# P* X
notes ......:

. W( Z) Q7 c9 y7 G8 ~  p' n
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1005

回帖

3855

积分

Sponsor

金币
261 枚
体力
1572 点
lfvvzc 发表于 2023-2-1 16:05:17 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是孤独!2 c" U! w3 @* o# Z+ H- U# Z0 n$ G/ o
至少是现在,我一天没有访问蓝光电影论坛就不爽!At least now, my day did not visit the Blu-ray Film Forum on unhappy!
2 m. X) z8 [5 e

0

主题

1005

回帖

3855

积分

Sponsor

金币
261 枚
体力
1572 点
lfvvzc 发表于 2023-2-1 15:52:14 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""2 y( |- a& F& l5 G1 S2 H
Blu-ray Film Forum: I will always support you!  A% P; n" x/ d1 D, X+ }

0

主题

1278

回帖

5053

积分

Sponsor

金币
339 枚
体力
2195 点
zzk980220 发表于 2023-2-4 14:22:30 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!1 e0 S$ ]; _; p
Not see, I am a novice, the inadequacies of the first Please bear with me!
( s0 w# }/ i( A/ ]/ n( }

0

主题

584

回帖

2489

积分

Sponsor

金币
47 枚
体力
1314 点
luyife 发表于 2023-2-5 12:44:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享

0

主题

905

回帖

4073

积分

Sponsor

金币
10 枚
体力
2200 点
sclzywxl 发表于 2023-2-7 16:41:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享

0

主题

338

回帖

1780

积分

知名人士

金币
563 枚
体力
485 点
huayoujing 发表于 2023-2-9 09:00:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享9 L+ `" ~0 A) H, y5 ^

0

主题

29

回帖

218

积分

Sponsor

金币
80 枚
体力
79 点
KSJ 发表于 2023-2-11 03:07:34 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-3-27 11:06

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表