BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 17|回复: 3
收起左侧

[剧情悬疑] 与爱共舞/与你共舞 [内封中字] Whitney Houston I Wanna Dance with Somebody 2022 1080p BluRaycd x264 DTS-HD MA 5.1-MT 20.93GB & 13.92GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3604 枚
体力
31831 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-3-12 05:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 N+ C' W: O' O* x; ]3 Q8 M
0 [/ T8 T& H7 V3 ^! U$ J
◎译 名 与爱共舞/与你共舞(台)/云妮侯斯顿:与爱共舞(港)/与爱人共舞/我想与人共舞
! \% M, w, Z8 i◎片 名 I Wanna Dance with Somebody / Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody
) t# _9 _; d7 X. f" n, f( l$ l◎年 代 2022. m3 _- U2 P+ k2 e8 |% ]+ @
◎产 地 美国5 Y2 m; N, K, b1 e- Q% V
◎类 别 剧情/音乐/传记: o! j9 W" R3 }+ O/ y& C" m
◎语 言 英语9 C4 E7 B/ ?5 z; h9 O7 m' C0 X
◎上映日期 2022-12-21(美国)5 u9 h, v7 ]% J9 H! a9 V4 |2 H: G
◎IMDb评分  6.7/10 from 11,283 users9 a4 [( O8 S$ _$ o, c! d6 k4 I
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt12193804/3 m3 Q: J' c1 `5 n$ f
◎豆瓣评分 6.4/10 from 752 users
% @- N4 f  u0 o6 |) w! N◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35049191/! ~5 J6 O4 M( {! _" e
◎片 长 2 h 24 min9 G4 N2 v5 \5 c0 e
◎导 演 卡斯·莱蒙斯 Kasi Lemmons/ t( d. j  C1 j0 r0 `/ p7 A
◎编 剧 安东尼·麦卡滕 Anthony McCarten- C7 F/ V! i* N7 Y- a- e  ]. ^9 P: _
◎主 演 娜奥米·阿基 Naomi Ackie4 V, o- [( V. u, v- Y7 B
     斯坦利·图齐 Stanley Tucci
9 ^5 j" d+ W6 ~* K, P9 X     艾什顿·桑德斯 Ashton Sanders- ~+ V% C" s4 B) Z2 a! _
     塔马拉·图尼 Tamara Tunie) ^6 S' Q9 q/ l' R% G
     娜菲萨·威廉姆斯 Nafessa Williams
$ p# ^, r7 Z4 t, i: i     克拉克·彼得斯 Clarke Peters
0 ~; ^* x$ `8 |! s5 ~     坦纳·比尔德 Tanner Beard
( a& N& g, u2 O/ |1 D% e# k7 ^! B     汤姆·沃斯 Tomm Voss
, h8 J- N  i0 Q" C     布莱德利·纳迪 Bradley Nnadi
/ c( Y. b/ F0 e& o1 N) p     克里斯·西德贝里 Kris Sidberry
& {0 @# H$ A5 |5 D: @5 u7 a7 e! r5 e7 @     理查德·康蒂 Richard Conti9 N! O) ]; K7 _8 m% c
     玛丽·安·绍布 Mary Ann Schaub
, @. h2 _! T+ J/ y7 u     罗布·勒维克 Rob Lévesque. Z' o2 Y" V, k2 ^; D+ }
     阿德里安·M·蒙波因特 Adrian M. Mompoint
( j9 h. M+ d( `4 D     玛塞拉·贾拉米洛 Marcela Jaramillo
/ e! @; v0 H0 L7 V/ Q     大卫·布肯德尔 David Bookbinder" l0 c" B; x4 X) b
     兰斯·A·威廉姆斯 Lance A. Williams
! [0 _  s1 x  E& X, j     纳希姆·加西亚 Naheem Garcia1 O6 f( o5 W& C" H1 D( k; h% y% G
     摩西·英格拉姆 Moses Ingram
# _0 p# C% m7 ?! m7 v; g7 `6 `* }" h- X8 w7 ~$ ^6 f# Y( J
◎简 介   % P# c3 Z0 y( Q+ A& ?
0 V5 b5 ?8 _7 L
 影片讲述了一代歌后惠特妮·休斯顿的传奇星路,展现了她一生中荣耀、喜悦与心碎的重要时刻。1983年,20岁的惠特妮(娜奥米·阿基 饰)代替母亲登台,天籁般的嗓音和纯熟的唱功艳惊四座,她也由此被传奇唱片制作人发掘,开启步入歌坛的道路。在追逐音乐梦想的路上,惠特妮无惧质疑坚持本真,唱自己想唱的歌,让自己与音乐灵魂共振。电影将在惠特妮逝世十周年之际,以前所未有的方式,展现这位有史以来获奖最多女歌手的一段鼓舞人心、璀璨动人的星路旅程。- c+ X9 |  e8 X& B9 z
7 E+ n9 j' b8 t* h2 s, @
 A joyous, emotional, heartbreaking celebration of the life and music of Whitney Houston, one of the greatest female R&B pop vocalists of all time, tracking her journey from obscurity to musical superstardom.- z% y. A! t& k3 o
Whitney.Houston.I.Wanna.Dance.with.Somebody.2022.1080p.BluRayCD.x264.DTS-HD.MA.5.1-MT 20.93 GB
* v( d$ \: H( P. e0 Q1 c1 v# z5 F9 ?* S* V/ W" M/ B5 i
Video, K  K3 {9 o# ^& z$ x; `. Z
ID                                       : 1
4 v$ l3 e$ L$ }Format                                   : AVC
% a. |3 Z5 `: JFormat/Info                              : Advanced Video Codec
3 y$ m8 v4 N& ?( QFormat profile                           : High@L4.1+ g& d. d4 q5 b9 e  T
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames* L% s4 l, C% }2 T) [" F  C& l
Format settings, CABAC                   : Yes
1 Y+ r; q2 k' c" F9 E0 oFormat settings, Reference frames        : 5 frames4 N# d0 S1 h4 j" {' u- D
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC# R) k- l! H- P2 u! }! U( z' \
Duration                                 : 2 h 24 min, ?' s5 n# P# w/ C. n2 c  @# I6 q6 g
Bit rate                                 : 18.3 Mb/s6 a% p) }0 W7 S, _: O# s  n
Width                                    : 1 920 pixels* J. D; G2 k/ y4 n7 d
Height                                   : 804 pixels
& l8 T) L: C# A7 A7 Y0 UDisplay aspect ratio                     : 2.40:1# F) X) @  U4 [: {6 h, T7 h- z! X! c
Frame rate mode                          : Constant6 S8 k5 R. J$ L0 p, C
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS; Y7 K; Q1 @4 U
Color space                              : YUV* t0 D" S3 r/ Y
Chroma subsampling                       : 4:2:0
5 k' ?% ]: m- G- J$ o4 UBit depth                                : 8 bits+ S, e8 r* @( A' s
Scan type                                : Progressive
; ~  }. R0 {; Q& ]. EBits/(Pixel*Frame)                       : 0.495
! f: R  S8 d! O& L9 M: u4 IStream size                              : 18.5 GiB (88%)
0 k$ H$ m1 B9 J7 ]5 a. OWriting library                          : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod
, s) V( m' O3 ]! @+ t2 [0 H2 iEncoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
$ F* W+ Y4 B6 }$ jLanguage                                 : English! H" r1 F& ^7 n" h  o
Default                                  : No8 A  S2 B- B/ x  V, ?4 g1 [; T' N
Forced                                   : No
( o4 Z) M- f2 ^Color range                              : Limited
  h/ Q0 j! K2 D% K' _, `$ o7 |: ?Color primaries                          : BT.709* u. \$ W' k7 u
Matrix coefficients                      : BT.709
3 ^$ r& K8 Z5 G& A
, I8 B: q) `6 }" mAudio
, N+ [( z! B" t  OID                                       : 2% }# b3 R, @+ J  S
ID in the original source medium         : 4352 (0x1100)
9 }, q3 X2 z# X/ U5 F, CFormat                                   : DTS XLL$ u2 q/ S) B+ d0 q/ `& b
Format/Info                              : Digital Theater Systems
3 z! y- I: g5 G2 A+ R4 g; eCommercial name                          : DTS-HD Master Audio8 x9 ~9 v- A; j0 n% d; w  E
Codec ID                                 : A_DTS
  N% k0 R" S7 e# p8 t1 VDuration                                 : 2 h 24 min) |4 H4 P9 [0 l+ E
Bit rate mode                            : Variable8 ^" Q# W7 `+ u8 J2 y
Bit rate                                 : 2 266 kb/s6 J  y" ~; s9 y% ]
Channel(s)                               : 6 channels
3 D  K. t9 Q1 [Channel layout                           : C L R Ls Rs LFE
8 I, R6 L8 {* j/ WSampling rate                            : 48.0 kHz. y1 ~. i5 h; ~! ^4 _
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)6 l: S' K. |' {& k3 t/ q
Bit depth                                : 16 bits
; y& P; Y- E; e% z! R4 wCompression mode                         : Lossless
' ~6 b' g& w3 bStream size                              : 2.29 GiB (11%)
# T& z3 \& ^7 Q3 a; ?! aTitle                                    : DTS-HD MA 5.1) `: }% i; N' T
Language                                 : English  W6 N' R% D# T$ x  }$ K
Default                                  : Yes( Q0 s) j2 {. V7 F0 F
Forced                                   : No( S3 }" h. R6 p. \6 ~
Original source medium                   : Blu-ray+ I0 G% L- V3 o$ i* n& m. o

. p% R5 z3 k0 y' V  ^0 Z" M  iText #1
! k  ~) ]; o$ ~ID                                       : 3
5 W1 L# S& F! c- bFormat                                   : UTF-85 e) Z& v3 R% x2 q  v) F- D+ Q% b
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8; V$ S5 J: Q. u, j3 _& F
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text& }+ ?1 P% g$ M) O: m
Duration                                 : 2 h 22 min0 j7 S1 a& e# V' q/ A! m
Bit rate                                 : 67 b/s
$ G1 P) _& d1 |- M( f) |: n% IFrame rate                               : 0.270 FPS
8 F7 H. s6 ^8 b% O$ l/ B4 YCount of elements                        : 2316
  D3 e& E2 m# EStream size                              : 70.9 KiB (0%)& e; M0 Q# n# W, P
Language                                 : English1 s" v5 R, L2 J5 ]1 X; \- }  A* L( B
Default                                  : Yes4 k4 z) y5 |5 j4 q* n7 d" B
Forced                                   : No
9 D- M) Z( c" z* R. D) s" L8 ^0 [- d% t) {5 p. M9 w
Text #2
7 y/ \* j4 }0 K- iID                                       : 48 Z  M# z/ @6 y- W2 B9 P3 R- h
Format                                   : UTF-83 I. J  w, r7 ?6 U
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
. B& |! d) r! o7 j6 @- R) t  {Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text
1 @* ^! g* h3 k' n6 I1 QDuration                                 : 2 h 22 min
- g- l7 N: y$ K6 U6 C. u! ]4 q0 HBit rate                                 : 76 b/s
/ n' _  W# l: K. n8 Z- tFrame rate                               : 0.297 FPS
/ I* V- \& q- L( L7 ?% [2 DCount of elements                        : 25439 S1 d# X1 c& X0 u& R" R. u
Stream size                              : 80.1 KiB (0%); U5 J  o0 H# s
Title                                    : SDH
( ^; g4 t- y6 n7 r/ OLanguage                                 : English, h5 |9 w4 X7 g& @
Default                                  : Yes
  h9 z2 P! I+ |' j4 ^Forced                                   : No
4 U% U- j! E8 r
5 D" J! \5 }" p  d8 c# ?Text #30 B5 M. V+ d, H2 ]2 Q4 ]2 ]" a
ID                                       : 5
0 v. ?, p- g, u  i/ QID in the original source medium         : 4608 (0x1200)
1 @  G/ V" V" g- @0 D$ yFormat                                   : PGS
% O9 q+ i. g: m& ~Muxing mode                              : zlib) |" \5 J# T/ g  n  w* s# n
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
4 L' b8 ?) K* K' o$ r% NCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs# x$ v! h! \& Q. i9 F1 H
Duration                                 : 2 h 22 min
  y. L6 K- z' e- x8 }* ABit rate                                 : 45.6 kb/s, Q( N5 o( K# V9 y0 b! S
Frame rate                               : 0.603 FPS) X( \  _: F4 t' s2 p3 f4 v1 t
Count of elements                        : 5167+ _! D+ I" s4 z. q  J" R/ U
Stream size                              : 46.5 MiB (0%)8 A+ m8 G) n6 L5 i# D
Title                                    : SDH; X' k  F& p+ n' X3 o8 \
Language                                 : English
* X* j' e$ S. ?1 RDefault                                  : No8 n0 \0 _) Z$ A) g/ A
Forced                                   : No3 i/ _$ }. v5 f5 O- [
Original source medium                   : Blu-ray
, w( `' V! h9 W% q, D2 h: _9 k; |7 M1 N4 f. Z* n
Text #4
  M# R$ C$ N- n8 \& mID                                       : 6* b$ u* w" U2 k4 t' `( V
ID in the original source medium         : 4609 (0x1201)
; ^7 y( i% a# _+ d1 J1 x& cFormat                                   : PGS
2 E  d' @+ \7 j3 `% J& z" w, z* x4 A. GMuxing mode                              : zlib
7 Q: h% N' a7 q" j) ICodec ID                                 : S_HDMV/PGS9 I0 j; L3 B% J
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
0 J* e1 q+ b! a4 XDuration                                 : 2 h 15 min8 ]4 o+ j& H/ x( u3 @
Bit rate                                 : 38.5 kb/s
" w6 Z% ]( Y  [% tFrame rate                               : 0.537 FPS  {+ s+ g5 Y% z' _8 M6 q6 v8 k) g: n9 g0 J
Count of elements                        : 4374
+ }- C0 W; Y' WStream size                              : 37.3 MiB (0%)
4 b2 `- g* v5 e! ~1 wLanguage                                 : English, i/ o: T; I( v: e( w0 C4 I
Default                                  : No; I& w" |0 H6 s& N  C0 ~/ W9 B2 ~' H
Forced                                   : No
% R2 f. p) Q7 VOriginal source medium                   : Blu-ray; C* \! Z! v) u7 F
$ Z$ i: @9 C+ p3 R
Text #5
4 Z" }( x6 J3 |5 oID                                       : 7
0 \% k9 h" v0 a) a, ^1 WID in the original source medium         : 4610 (0x1202)
+ f; G1 l9 n8 Q  eFormat                                   : PGS; h  X9 |5 ]& w
Muxing mode                              : zlib7 ^% Z2 N% {3 _( B. [
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
& {: l% G# e, X9 g) V5 fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs  q$ ?% h- g; O4 [% b/ F
Duration                                 : 2 h 23 min0 _2 ~) c$ h- g8 z( x* o# z0 X
Bit rate                                 : 23.6 kb/s
# S2 k7 J  m1 O+ nFrame rate                               : 0.390 FPS  G( L3 o/ V( S! K  A4 h
Count of elements                        : 3355
; D! F1 u$ D4 r5 @& SStream size                              : 24.2 MiB (0%)
, n  m: V. ^# l, `; }5 L/ X  {& CLanguage                                 : Chinese
$ g! h8 e2 N) h9 CDefault                                  : No
6 t5 }. u* O1 ^Forced                                   : No6 Q. @9 h- s( P' }
Original source medium                   : Blu-ray4 Q( j* Z; x! D) u( r) m! W
- K# n2 c" B6 K( S) O# u
Text #6
1 r6 x  S  ~, ZID                                       : 8
% |! g5 I9 E3 ^' WID in the original source medium         : 4611 (0x1203). U1 [$ l7 E8 r! O# ^
Format                                   : PGS6 y( `0 Q" I* A0 A
Muxing mode                              : zlib1 s4 M( ~0 `2 m8 z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
0 Z* G) h* Z: I! j/ T" e) GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs' s0 ^) w: f+ ~1 v' d8 V7 i7 z  h% q
Duration                                 : 2 h 23 min
5 A3 C$ D. f  ^* ]. I: I3 Y/ s( P, ^Bit rate                                 : 22.1 kb/s2 h% V: k: Z" x4 C" T
Frame rate                               : 0.391 FPS
1 V& J6 @* I; E# s/ r% X# xCount of elements                        : 3362& X: {/ Z  H1 C- M! \# E
Stream size                              : 22.6 MiB (0%)
/ [* ~$ }& [8 z3 @$ {Language                                 : Chinese
$ n( E6 C" c3 E% l  y4 sDefault                                  : No# f5 x% F+ B) S8 W% ?# F
Forced                                   : No& W$ t9 |9 o. [
Original source medium                   : Blu-ray
7 V! S$ p/ u7 t
$ ]0 _4 i% I( C9 V! fText #7
- y% P4 Q: W; W& r. Q5 LID                                       : 9
3 `  o2 f: B' m; a* D+ sID in the original source medium         : 4612 (0x1204)5 R7 C' P8 z5 k4 S7 e
Format                                   : PGS
; ^  q! Z4 X' qMuxing mode                              : zlib
& J9 v; A4 b! |" A* R$ }0 sCodec ID                                 : S_HDMV/PGS- a( w8 W- m+ v' }
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs: n- D, T# J& w2 t& H
Duration                                 : 2 h 23 min
% o* V  F5 ~( v, V0 z6 ^Bit rate                                 : 21.8 kb/s9 }. ?( [$ s2 X
Frame rate                               : 0.352 FPS& t: o0 X* O) P9 O% z
Count of elements                        : 3022
+ ~( f$ Y; A6 X  b. I6 {Stream size                              : 22.4 MiB (0%)
1 K( b& f; [$ Q- S, YLanguage                                 : French" G4 t1 D, X$ z4 |  h* K
Default                                  : No5 ]! E3 r9 P4 @, m; n
Forced                                   : No1 w) u" N6 y- h
Original source medium                   : Blu-ray$ I0 @1 u' L# {6 x3 C  D' f
, R. s; C. j9 P3 K4 `: |
Text #8) ]! O+ P, f3 i, Y( n, U  S) C
ID                                       : 10: V* C2 P4 F9 ^+ U" j
ID in the original source medium         : 4613 (0x1205)
+ c8 C$ a. o% G! a, J6 \3 ~Format                                   : PGS
6 w- o* S7 Y% V4 ~; @! IMuxing mode                              : zlib4 j6 M% m" |2 ~6 k8 i9 G
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
5 H: R$ K- Q7 S& F) cCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
/ X% r: f1 O- D  ^: Y6 J; D3 eDuration                                 : 2 h 23 min
5 {+ N8 @  ?& w! BBit rate                                 : 27.0 kb/s
7 [  f3 a9 i; N; yFrame rate                               : 0.506 FPS3 P  p4 Q2 O; @5 Y: L
Count of elements                        : 4369
8 [8 v# N& G. G- @0 d# tStream size                              : 27.8 MiB (0%)/ m6 o7 @7 X+ G
Language                                 : Korean
4 c: v- t4 m" i' d' hDefault                                  : No
3 p$ a; i8 n* a; j/ n0 ^9 K5 H3 ?Forced                                   : No# ?+ \1 M' p/ d- b2 S, F( t8 w
Original source medium                   : Blu-ray' n6 a; i! e. p, @3 h
# ?& q; B1 w1 M8 ?
Text #9
2 ~5 {1 Q' O9 E; ]/ uID                                       : 11; q+ m: ~3 U7 K/ E# D4 v
ID in the original source medium         : 4614 (0x1206)9 F( r3 V" `: e. ]! A( v! t$ E  \
Format                                   : PGS
- Q+ G- I( Q/ K, n. ]Muxing mode                              : zlib
6 S# R/ L, [/ y8 w6 nCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
. V. R% t% ~+ z) Z, ~; WCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; K5 c$ O9 \- x/ c1 B' V" I& J% K1 {Duration                                 : 2 h 23 min
8 \: r  }2 p/ \+ o' BBit rate                                 : 33.3 kb/s
) h! n5 W! F! q! `' H$ ]Frame rate                               : 0.499 FPS
+ I) F# N6 n5 {; r; K; kCount of elements                        : 4308
; }& G! i$ h. y! z- HStream size                              : 34.3 MiB (0%)5 H  @/ e& D! z/ P" ]
Language                                 : Portuguese# J! _1 B' i7 l, y% J9 U
Default                                  : No
+ D4 x9 C: K/ f9 B- ^% iForced                                   : No
- t8 `7 [$ p8 WOriginal source medium                   : Blu-ray
# ^( z0 a* X* w7 r, k
2 w9 b8 w' g: H1 QText #10, W9 n; j' u4 m4 k7 K% P
ID                                       : 12
' H4 R* w7 Y9 h5 {# ~- ?6 y! AID in the original source medium         : 4614 (0x1206): Z: d. s+ e' g1 T
Format                                   : PGS4 D- i, l% w7 Q: b
Muxing mode                              : zlib* Q4 U1 I; Z5 x- K
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 [4 V# f& Q; }9 L7 j4 UCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
5 \8 \. |' x$ hDuration                                 : 2 h 23 min
# V) }9 P7 n* r9 Z- d+ uBit rate                                 : 9 438 b/s
0 n* m# \, Z9 @) J! PFrame rate                               : 0.145 FPS# Y) ?) a) R5 i# ~: O
Count of elements                        : 1252
1 U. p9 m+ k* ^# l& V/ ~Stream size                              : 9.71 MiB (0%)$ X" R  [: o7 X2 Y$ X! n
Language                                 : Portuguese- C; ~, p0 }1 V% X4 x" f
Default                                  : No
) a" B0 k7 P- uForced                                   : No0 L( T: H$ i2 q0 d
Original source medium                   : Blu-ray
# k% X8 P+ H. o' v6 @6 k0 |. [7 B% _
Text #11
2 \/ {8 Z5 ~2 t$ Z, DID                                       : 138 s( x9 y5 _. F/ O/ a9 `
ID in the original source medium         : 4615 (0x1207); P* K0 z! l. v
Format                                   : PGS8 b5 w. Y  Q9 [; X: l
Muxing mode                              : zlib
! m* w/ a2 S& WCodec ID                                 : S_HDMV/PGS4 s% N& J; P6 K8 l* J3 R
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
* v& x' N2 G7 J5 g4 r2 {9 ~Duration                                 : 2 h 23 min
: t. z( A$ e! G$ \3 e; r7 \# bBit rate                                 : 26.5 kb/s
# J) ~, X3 h6 Z8 k- `  gFrame rate                               : 0.402 FPS2 b- G& G+ D/ w3 o( G  W, W1 I
Count of elements                        : 3459
: D2 l( r( W2 b- X! |$ |3 h$ n$ |) EStream size                              : 27.2 MiB (0%)
- n3 B2 G' k: b9 f( NLanguage                                 : Spanish
6 K. p* T2 D  X- z/ |Default                                  : No
  L. m: y) ], D6 L9 AForced                                   : No
9 @2 U, ^8 H4 LOriginal source medium                   : Blu-ray  \4 x  n! Q  C/ \) z4 j

: \4 M* E/ V* k2 q' [$ bText #128 F& |' F6 S/ l! T; R8 Q3 X
ID                                       : 14
; z% v, E$ Q+ |ID in the original source medium         : 4616 (0x1208)
: g) W3 y/ k" `2 O1 a; T" S7 XFormat                                   : PGS
; d9 d' f6 `/ l# e+ DMuxing mode                              : zlib
" V$ T8 @8 U6 fCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
3 s! T( Y) h0 g+ ^- uCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
. A' A* t& N1 `% E2 Z4 @Duration                                 : 2 h 23 min# w- i$ _& k# k# o0 G" W# h
Bit rate                                 : 31.1 kb/s
' k  g' _* j( Z% A& Z! \5 _Frame rate                               : 0.514 FPS
6 S$ G1 g1 o0 r: G2 t' o: ICount of elements                        : 4436
8 {" i, R9 _& T8 ?7 }Stream size                              : 32.0 MiB (0%)
0 O$ d3 Y. i6 }  @Language                                 : Thai
4 G2 }& @+ ~8 s) P  m& aDefault                                  : No
: c# a3 v; @2 q9 `9 AForced                                   : No
  c4 z# _9 V: K  B3 [7 zOriginal source medium                   : Blu-ray
, a- s+ a/ r' ~2 r" l
9 x6 e2 Q  @! w' [( D3 sText #13
7 k- g9 R1 e& {% l  NID                                       : 15
3 B) I) K: K( {: z5 M  {$ MID in the original source medium         : 4617 (0x1209)
! i  V8 |1 ?9 u4 _! |- UFormat                                   : PGS
" C% {, m4 k* o& J) F2 M! W$ PMuxing mode                              : zlib% z; ]$ K: K' l1 `7 C% E- q0 L( B. S# v
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS/ {# F0 L& V* N3 n  q
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; c4 W- a3 {% V" UDuration                                 : 2 h 1 min
1 w, L, I- ?$ ?! b% A! }2 L$ c* \9 EBit rate                                 : 1 091 b/s4 `" ^/ d3 p  b/ `9 `; n$ |8 |
Frame rate                               : 0.009 FPS
/ u( y& I0 s- J# l7 v# mCount of elements                        : 66
: {6 k- g: ]& Q4 r- ^6 h7 Q7 ?Stream size                              : 975 KiB (0%); i6 g( y& i6 M4 D9 E0 o# A& m; r& t$ y
Language                                 : French
" V, N: j7 L1 {" ?" DDefault                                  : No$ z: L% C! V+ M
Forced                                   : No
4 p! Z# e! k  ^6 ?) sOriginal source medium                   : Blu-ray
0 \4 E2 ~- J% h; J% @4 b- M8 d+ U9 I! [
Menu
/ N; t5 z0 ?. m6 p6 k! A5 s00:00:00.000                             : en:Chapter 012 S# c: _8 \/ |4 p
00:11:30.189                             : en:Chapter 02; ]9 M& y9 a/ y( h
00:21:29.997                             : en:Chapter 030 _& y/ D8 k2 ~
00:31:00.066                             : en:Chapter 046 n. c# i9 Z4 I4 x9 n8 H& U
00:38:24.927                             : en:Chapter 05  X9 l: q2 p) C
00:54:39.776                             : en:Chapter 06  i5 f# ^+ p5 h) H0 v! a
01:02:32.415                             : en:Chapter 07" Q% n. n; O  }
01:07:30.129                             : en:Chapter 08
3 D' K$ W/ x; W$ p01:13:50.717                             : en:Chapter 09
+ t" W, c$ ~) o0 K01:18:00.592                             : en:Chapter 10, q' I$ u2 ~+ Y2 T  W# s# p7 X
01:21:27.048                             : en:Chapter 11. W& C. n) S# O+ ^
01:26:59.505                             : en:Chapter 12  [8 i  x; I2 p* O9 j% G8 R# ]
01:33:19.927                             : en:Chapter 13( t1 t; F$ w" e1 Y. w
01:44:08.450                             : en:Chapter 144 K6 }/ m& Q# L* \
01:53:34.808                             : en:Chapter 15# i; \: [8 @) g
02:06:59.153                             : en:Chapter 16
Whitney.Houston.I.Wanna.Dance.with.Somebody.2022.1080p.BluRaycd.x264.DTS-MT 20.01 GB7 b3 @9 C$ Y9 S9 I5 n% ]
1 S. B" }9 x, f2 \3 I, t; I
Video9 |! P# J2 p& v7 t
ID                                       : 1
* e: C4 q% a, Q# P/ kFormat                                   : AVC
4 k" E2 l( v0 w) CFormat/Info                              : Advanced Video Codec9 Z+ x; {/ J1 z1 F3 Y4 e0 }$ I
Format profile                           : High@L4.16 C5 D# c4 J9 I; L, k: h
Format settings                          : CABAC / 5 Ref Frames
3 I# J7 a9 O0 U9 c' I5 cFormat settings, CABAC                   : Yes) Z" L& h( N+ ~5 K  a0 H
Format settings, Reference frames        : 5 frames, U% ?6 d# L" n/ P) g3 h' u% o
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
! Q. A: T5 O) M" VDuration                                 : 2 h 24 min) f# n) l9 U5 j3 R5 q
Bit rate                                 : 18.3 Mb/s
4 ]* `6 J) T( Z) C( F( PWidth                                    : 1 920 pixels9 q  U, j! O: P  v. a* K1 t
Height                                   : 804 pixels9 p* N; y7 S- u- i
Display aspect ratio                     : 2.40:1) d1 [' N4 F0 V4 z
Frame rate mode                          : Constant( ?$ Y8 q, }7 |& r4 m- s; U8 O
Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS9 K% z; N' ]2 g) o9 g1 w
Color space                              : YUV  F$ t, ~6 n7 ^  _" N& |9 y. L. Y
Chroma subsampling                       : 4:2:03 ]% o5 n9 U' a8 A2 ~3 z1 A3 S5 [
Bit depth                                : 8 bits
# y/ N, D1 C2 i1 [$ _Scan type                                : Progressive
7 I- X* j" D0 b  yBits/(Pixel*Frame)                       : 0.495
. c; i' l+ S: C$ EStream size                              : 18.5 GiB (92%)
1 C0 w  Q3 ~" d) w  P) U+ nWriting library                          : x264 core 157 r2938 2b00a84 TnP@MTeam Mod; V! B3 `. O% \+ H1 x- _' N( v; _
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=5 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.05:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=32 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=2 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=24 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=250 / rc=crf / mbtree=0 / crf=16.8 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / vbv_maxrate=62500 / vbv_bufsize=78125 / crf_max=0.0 / nal_hrd=none / filler=0 / ip_ratio=1.30 / pb_ratio=1.20 / aq=3:0.80
+ L5 I+ Q1 B! d3 J0 YLanguage                                 : English
* o; n7 [% A# J7 R2 h  K  ?Default                                  : No" @2 G% g  `0 ~
Forced                                   : No
. _, ~' T4 u+ l0 g6 N& D- xColor range                              : Limited/ c% ^2 g( @/ _8 B: m; r
Color primaries                          : BT.709
; s  ^. `/ d1 S; y' b& KMatrix coefficients                      : BT.709
8 d: H/ S- u" p4 D* H+ u! g. o% b5 w0 W0 ]0 C1 r4 k# L7 t
Audio) X0 I2 z; n4 O/ H% M; C  p4 _
ID                                       : 2
" p5 [- |7 y; m: U6 i& cFormat                                   : DTS8 x. f3 {6 c- O+ b
Format/Info                              : Digital Theater Systems
* [+ Q+ _' t. H7 `& BCodec ID                                 : A_DTS
. C3 L" \9 x- a+ J" o" l, ]Duration                                 : 2 h 24 min3 X6 t' ]$ l: n2 Y
Bit rate mode                            : Constant# X. G% ?. y* `0 u3 g3 @
Bit rate                                 : 1 509 kb/s& T% h# l& ]- r' M8 t! J. }' U
Channel(s)                               : 6 channels
1 o$ u2 Z/ F3 D( P6 c, QChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE
( i0 _) M' J1 B+ B+ }. ]Sampling rate                            : 48.0 kHz( \, u( s' [+ g  r/ D8 F
Frame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)9 }0 d- z& X! v0 J7 ^0 g9 K, P
Bit depth                                : 16 bits
4 N3 x$ J4 @8 qCompression mode                         : Lossy
9 n3 u" u2 r& W% vStream size                              : 1.52 GiB (8%)
# @4 W/ v7 O' V  DLanguage                                 : English& v$ m1 Z( j: w' A8 |0 V4 n+ E
Default                                  : Yes
9 n3 B' M0 s- U8 N) SForced                                   : No
! J. i9 V/ f! @4 U; g: f9 q# Q! Z' S' x, j2 h3 y5 P9 a' ^
Text #1
) @1 D4 [  s; e$ eID                                       : 38 t! R2 \6 j5 e% C  R+ `' j8 B' l% f
Format                                   : UTF-8+ |6 o( D' l" ?9 D* U
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8
- N; X/ |9 t) l2 zCodec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text7 t2 K3 `, F9 i! [
Duration                                 : 2 h 22 min1 N0 {# I+ k8 U$ S
Bit rate                                 : 67 b/s" _% t/ [( ~. i: P/ w5 t; `& i
Frame rate                               : 0.270 FPS
  }7 Z0 M- |% T3 jCount of elements                        : 2316% f2 y: J- O0 p6 }/ n
Stream size                              : 70.9 KiB (0%)
; h9 y% c9 E6 P- X0 W1 ]% SLanguage                                 : English
8 h2 D+ a% O4 Q; C% FDefault                                  : Yes
: a5 ~& O' I$ K4 D5 G9 @! i6 wForced                                   : No
: L; H, d- ^7 E( o
7 {# z1 I& w1 Y2 F0 r# h% uText #2
6 }9 |5 ^0 g# v  KID                                       : 43 |! L9 v) @  J) ^# S
Format                                   : UTF-8
; ^  t  x+ P% \( o, `" j( SCodec ID                                 : S_TEXT/UTF8' O) r( V7 K) [3 m
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text9 L1 y2 t6 x, _! K# M2 v
Duration                                 : 2 h 22 min
( \  b: `' C3 w+ qBit rate                                 : 76 b/s# o0 L: k% j5 b( b0 a' K: f
Frame rate                               : 0.297 FPS
4 |9 Q- L# m* X4 Z! O+ MCount of elements                        : 2543
9 i& ~4 _) v; M  OStream size                              : 80.1 KiB (0%)
4 Y' C3 [" u; u: n/ ]6 _% ITitle                                    : SDH' X* _; t- f7 i
Language                                 : English9 S# I$ X8 ?, I, v% j) v+ ~
Default                                  : Yes
0 `5 K# N4 d- @. F! u; m# H9 j! eForced                                   : No
, m9 v: f9 s- j. R4 i! |
1 C! m  ~0 N8 k' M, T5 z3 w5 X) SMenu
6 M: \8 e6 x2 e+ n% G. ~00:00:00.000                             : en:Chapter 01, w4 ?+ h% ~# _- G* Y- k* o2 \
00:11:30.189                             : en:Chapter 02
) W% [( V; R% d, H- H& _) l00:21:29.997                             : en:Chapter 031 ~. j- M0 T5 q) |# K7 ^$ F
00:31:00.066                             : en:Chapter 04  @8 v  C; ]) `* @
00:38:24.927                             : en:Chapter 05
2 P$ J5 Q  J# I" }1 u7 ^, }00:54:39.776                             : en:Chapter 06( o; d6 k1 e2 E5 ^3 ?
01:02:32.415                             : en:Chapter 07
) O- O/ i' e+ c* @! l4 \6 L01:07:30.129                             : en:Chapter 08
, O; }+ s9 v! g01:13:50.717                             : en:Chapter 095 ^3 A9 S8 q! c
01:18:00.592                             : en:Chapter 10
) }6 S) ?# J2 v! ]. Z* U01:21:27.048                             : en:Chapter 11, {- |) Y4 J' H% a
01:26:59.505                             : en:Chapter 12
, B. a8 H& j) N; U! P01:33:19.927                             : en:Chapter 13
. j( {4 E- U% D& }01:44:08.450                             : en:Chapter 14
+ T( \: _2 L4 z2 q01:53:34.808                             : en:Chapter 15
5 u( I# t9 r$ q2 Z. p$ `1 }02:06:59.153                             : en:Chapter 16
Whitney.Houston.I.Wanna.Dance.With.Somebody.2022.1080p.BluRaycd.x264-KNiVES 13.92 GB
4 _2 t. C6 v1 l+ g, \( E
3 ?) ^$ y' ^% X5 ~date .......: today
" b+ t) e- Q( ^reso .......: 1920*804x
; H6 [1 i/ e8 U/ J$ j2 L. F4 abiterate ...: 11,3 Mb/s
3 d: N" t7 Q" W0 Fsource .....: 24,3 Mb/s
8 s' t4 q1 C+ Lsound ......: DTS-HD MA
  ?9 E2 |) x0 G9 |# scheck ......: https://www.imdb.com/title/tt12193804/
9 ~* i" U0 @0 Z3 [: x5 L1 u& G/ rnotes ......:

4 \6 k' Q/ j5 G) t
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

3506

回帖

1万

积分

Sponsor

金币
2576 枚
体力
8712 点
QQ
shiji1973 发表于 2023-3-13 16:24:11 | 显示全部楼层
沙发是抢的而不是占的!2 H9 G5 d# Y% m( j! b" u
Your resources, well, I am very satisfied!
2 ?- a; n% t! N) o6 g. e/ d9 @- f1 m

0

主题

126

回帖

874

积分

Sponsor

金币
0 枚
体力
619 点
zzjbj 发表于 2023-3-14 19:43:38 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
) S/ ~) h% c; w$ ]3 gThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
: ^4 [( l! C, H2 M

3

主题

933

回帖

4643

积分

Sponsor

金币
3 枚
体力
2648 点
myg0123 发表于 2023-3-18 10:20:10 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。* C1 ?# L0 [  g- w
Thank you for sharing such a good resource polite reply, very sorry for myself!
/ K6 J" F7 @/ k' }. ]9 C
蓝光论坛里 ...

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2023-9-28 22:16

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表