BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 6|回复: 0
收起左侧

[剧情悬疑] 蒂尔/提尔:纯真之死 Till 2022 720p BluRaycd x264-PiGNUS 5.45GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3947 枚
体力
32369 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-4-10 21:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

# D" ~) [& v! p; a) b- f) v3 S3 T# H2 }9 _/ D" n6 v' K5 r+ ]  Z) l
◎译 名 蒂尔/提尔:纯真之死 1 A* k( o5 }) `7 k& E
◎片 名 Till) y  }4 W/ A- b$ ~4 ~- l8 o% X
◎年 代 20221 }) N6 e" H' e& s
◎产 地 美国" Y1 B, ^0 X* A
◎类 别 剧情/传记/历史
3 h+ m0 ?" r/ y: a( |◎语 言 英语$ w* R6 e/ X4 W/ X2 |0 i
◎上映日期 2022-10-01(纽约电影节)/2022-10-14(美国)
; Z; |4 ]# A- }1 b◎IMDb评分  7.1/10 from 9,357 users0 @/ s5 N; |# n% m$ `$ H
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt4960748/9 I5 e/ P* |  P+ X# v+ k
◎豆瓣评分 6.8/10 from 1,647 users
' _1 L0 M" Z: @; n◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/30334582/
6 n: C- H! u" y9 {' X. k4 W- |◎片 长 2 h 10 min+ |, o& Z- ^$ d5 k7 U+ d
◎导 演 池娜叶·楚库 Chinonye Chukwu# v" }- F2 |* F6 ~. e& I5 Z
◎编 剧 Michael Reilly7 u  `2 K% |  F- k7 S' K5 i& d
     Keith Beauchamp4 Q% \( n4 {$ n; T* ~6 b
     池娜叶·楚库 Chinonye Chukwu/ f! e% ^% Y( b) ^
◎演 员 丹妮尔·戴德怀勒 Danielle Deadwyler- \* K4 c; t& k2 A
     乌比·戈德堡 Whoopi Goldberg, ^) X* F: Q% }( H) \+ |  l; K
     西恩·帕特里克·汤玛斯 Sean Patrick Thomas2 t: {3 o- X( V' U3 p
     海莉·贝内特 Haley Bennett
9 `3 g& [8 w2 X2 g& e" c1 N     弗兰基·费森 Frankie Faison- w* f1 s5 J, C( j, }( a
     埃德·阿玛特鲁多 Ed Amatrudo; K, y& f+ @% Q; e7 l1 k
     罗杰·格午埃文·史密斯 Roger Guenveur Smith/ ]1 k$ U1 u; F* N
     杰米·劳森 Jayme Lawson
2 C* X/ ]- L$ I1 p, n     凯文·卡罗尔 Kevin Carroll
8 Q8 m- q9 e+ u$ g1 D3 J     托辛·科尔 Tosin Cole
: R2 {! S# Z" b9 H4 o     约翰·道格拉斯·汤普森 John Douglas Thompson2 h4 t( ?* A/ b- j! h) Q
     乔希·文图拉 Josh Ventura
* {; _& R; G7 d" S     肖恩·迈克尔·韦伯 Sean Michael Weber
: Y# [, [5 F% c+ F1 G9 ?3 J     蒂姆·韦尔 Tim Ware
, Q! m( v3 A" H" X6 J     阿·米切尔 Al Mitchell9 ^& A* O. a- w' t- U, R
     J.P. Edwards: K) R5 |4 M( g5 J. X3 h
     瑞弗·休斯 Ralph Hughes, z9 G: y: I' u+ h% g/ _( s
     恩杰玛·威廉姆斯 Njema Williams
; \2 b8 P- {4 q& Q0 u% Y8 m" o: i     杰克逊·比尔斯 Jackson Beals
# A8 w" I2 J: n; _$ t     David Caprita
  A$ m, R5 S' B; q6 q     杰米·雷内尔 Jamie Renell1 m( O2 J4 q( `" D9 \, P

/ R; z' `+ G! Q; K% W* K◎简 介   & G  t" p4 Q- C
9 c) r4 G/ D" |( }+ a2 b
 影片讲述了梅米·蒂尔·莫布里为她14岁的儿子埃米特·蒂尔不懈追求正义的真实故事。1955年,埃米特·蒂尔在拜访密西西比州的表兄弟时被处以私刑。. r0 d& I) z- T& J
- n  e; T; r7 [& h, R4 V( h7 [' x4 l
 In 1955, after Emmett Till is murdered in a brutal lynching, his mother vows to expose the racism behind the attack while working to have those involved brought to justice.
( ^2 y" l3 p& I3 F7 m
Video
- N9 T! i6 p7 W) c# n( NID                                       : 1
2 L8 N0 S8 |* J7 E: WFormat                                   : AVC' @; K" G8 ]7 M: A' d: S) H
Format/Info                              : Advanced Video Codec' b2 n/ R- J. T% \& |
Format profile                           : High@L4.1  g2 b8 t$ d5 @4 D  M' S$ U- ~
Format settings                          : CABAC / 8 Ref Frames
$ N) T$ Z# n8 t' l5 kFormat settings, CABAC                   : Yes
6 Y5 \* F* a3 ]7 E; cFormat settings, Reference frames        : 8 frames
+ F* o5 {3 m/ O, z) {& |Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC# S2 M6 h& Y; N
Duration                                 : 2 h 10 min
2 j4 p+ \3 ?( x# O3 C8 u" h, ?- y3 y, fBit rate                                 : 5 306 kb/s$ O) T0 |0 o# q, u+ ^3 l* M" ^
Width                                    : 1 280 pixels
! d- j2 |) F; b8 F/ X% UHeight                                   : 536 pixels) X2 o- S* ?: x/ y8 [0 P4 a
Display aspect ratio                     : 2.40:1
4 Y* M4 P' L8 ]: cFrame rate mode                          : Constant
8 {2 C  C9 Z* g7 e7 N: H" OFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
, p& R/ b+ C+ C% b5 O% t8 N0 X1 TColor space                              : YUV
) H4 h: X% _7 [0 B$ \; n/ pChroma subsampling                       : 4:2:00 r4 v+ w8 b) d1 J! k
Bit depth                                : 8 bits* }" l/ P8 I% s/ L9 m
Scan type                                : Progressive; n- [) O% R; K6 N' c
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.323
4 c+ f4 i7 S6 u1 T! I+ [$ o7 R- yStream size                              : 4.84 GiB (89%)
8 q- K, n& l9 M, Y/ Y/ sWriting library                          : x264 core 164 r3103 941cae6
- b% Q. z% U+ _8 EEncoding settings                        : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=17 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=15.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=1:1.00
# C, S) e7 G2 P( ]Default                                  : Yes. N8 M" W+ q" p; n  Z  t& x, m& y
Forced                                   : No9 }1 ?' Q1 c9 [! }1 l
* s4 Z4 V$ ^/ T+ T
Audio
8 u4 `5 Q8 x, N3 x7 MID                                       : 2
. y0 t( \4 ?# n: W; T; N' g/ PFormat                                   : AC-3) Y8 z  Q# ?2 Q) y; \7 A, v
Format/Info                              : Audio Coding 3. t5 c& Y" Y1 Z9 {
Commercial name                          : Dolby Digital
7 o$ F) \% x( j. p# d4 @Codec ID                                 : A_AC3; Y! F& g3 I6 R. i
Duration                                 : 2 h 10 min
( F; x+ v  G" [" gBit rate mode                            : Constant
. k  ~8 y$ J* r( FBit rate                                 : 640 kb/s+ G- h3 m* i( a+ ~* q6 N! h
Channel(s)                               : 6 channels! r% ^' ^. s: L5 J5 U' H9 T
Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs0 G; v' L( j9 s' V/ e
Sampling rate                            : 48.0 kHz5 a. u% u( A( l! U
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)" W) D8 [/ P; w# u! R  m6 {, P
Compression mode                         : Lossy, C% D2 B8 ^0 L7 D; d0 M1 S1 J) n
Stream size                              : 598 MiB (11%)
3 v! G: g0 Z+ PLanguage                                 : English
/ V9 O8 r. X1 i: \9 t! x8 OService kind                             : Complete Main
$ y5 Y, h8 |. b+ P1 I7 Q' \Default                                  : Yes
4 M0 b5 r* q8 @) n; @$ ?Forced                                   : No8 o& A5 V: u$ ?9 t8 Y; k

' ?5 q" w0 c& CText #1/ O1 [! J! l' b/ [
ID                                       : 3& I8 W( |7 F. g0 a
Format                                   : PGS
- E1 i/ d) x# R2 L  S! L, u6 ?3 l  eMuxing mode                              : zlib7 w( T5 }+ Z( J( g0 }) Q0 T
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
# r9 L8 r' X% C6 `9 k/ GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' P+ Y8 W( G2 @' U1 x3 l$ m3 |Duration                                 : 2 h 3 min" p( c7 t, t4 h6 A1 C( B
Bit rate                                 : 34.6 kb/s
6 \9 k) e( J2 g9 j7 aCount of elements                        : 2806
" e4 S5 a; x  QStream size                              : 30.6 MiB (1%)- u, K+ d' X3 `. `8 T0 F( m) x
Title                                    : English SDH
, {& ~5 {; T) J) q+ l  \3 oLanguage                                 : English
4 {) i  }9 H2 }8 ]Default                                  : No
; R2 |% I% J  I9 [: ^% A) SForced                                   : No
$ q- w2 D/ [  c6 _+ c8 |# {+ {+ N# z- @! p0 N. O' `
Text #2) T$ c' F9 P; ]9 ^% c. `/ {, E8 n. f
ID                                       : 4
. o* c. K2 Q# H% Q$ JFormat                                   : PGS
" x  x2 t6 ?+ }! D8 T7 x1 YMuxing mode                              : zlib6 f  _$ ~7 C. D6 l% w. l! u/ H1 N
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS( U9 ^8 n$ d: V" u  [* B" m5 c# `
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( B% ~5 Q: b0 L  z) u
Duration                                 : 2 h 10 min
! d: U% j4 r) x) {: t6 n' s  S& Z9 G, }Bit rate                                 : 27.6 kb/s
5 ~% h% m/ n2 ~% ZCount of elements                        : 2574, }6 i# z6 m' ^8 w; r
Stream size                              : 25.7 MiB (0%)
/ y+ k- P+ |) t4 ^" b; y: rTitle                                    : Spanish$ {. U* C  S) F! t& ]! B" P: y
Language                                 : Spanish8 W, q' ^0 O* `0 X3 f0 r0 c- i* y
Default                                  : No
% }! k' @8 V) n& c& }Forced                                   : No
4 O/ t' s8 `+ m9 h- Q3 n0 S& `
9 [8 |7 R7 b0 pText #3! f5 c& H* T- M) ^7 `
ID                                       : 5
/ Y" S" T% |5 s, Y1 I% R: CFormat                                   : PGS
+ o; H% t0 |- R' U* ^, r7 WMuxing mode                              : zlib
- q0 Y/ o1 B; X9 A/ [Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
  ~) w- W3 Q+ P3 w  s1 fCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
' ]! `5 O5 w# h* w" KDuration                                 : 2 h 10 min
2 Z7 @; y4 u& V9 sBit rate                                 : 28.8 kb/s
3 v6 ]- W! J. TCount of elements                        : 2590
& m/ I% B. T) [. f0 b  o; n; XStream size                              : 26.8 MiB (0%)# K, m# Q" _8 E: m9 i& z
Title                                    : French% j# }. ^* N2 H
Language                                 : French
+ I1 j+ f; L. P. N, Z5 ]Default                                  : No# R- N2 ^7 `2 C' G
Forced                                   : No5 Z6 d' D% _  v9 a$ b8 F2 i( ]

% I% g1 `& y) @7 Y; ~  @% R7 `Menu
' r! B8 j3 j! H; l8 Y& j( g00:00:00.000                             : en:Chapter 015 f. o, ?8 x2 c8 d3 M- D0 l4 U
00:06:10.078                             : en:Chapter 023 H0 u" z7 u" o, ], O6 m
00:14:22.904                             : en:Chapter 03& ~# f. g: c& n4 l2 z
00:19:00.097                             : en:Chapter 04" c3 Q) z  `6 B+ l% W' J- s9 h& ]
00:24:30.803                             : en:Chapter 05
- A- V3 m" f( a/ f) z00:29:42.322                             : en:Chapter 06
1 D8 i  W# \' ?5 G00:37:34.711                             : en:Chapter 07" d8 R/ H# z! j. v- x2 l/ ~. P
00:42:06.482                             : en:Chapter 08; O6 E. Z# w, F; X: z' \. l
00:49:09.697                             : en:Chapter 09
) U0 ~8 [9 z* k, s/ I00:58:53.864                             : en:Chapter 10# O' a$ e) ]& H; c; g2 |* }
01:03:23.383                             : en:Chapter 11
8 r- v. f6 W. E1 L& b01:10:23.010                             : en:Chapter 12
" H( c6 Q/ S) |+ x+ V01:17:37.653                             : en:Chapter 13
2 X5 M- O$ g' u: N3 k01:22:19.476                             : en:Chapter 14
, Q+ U7 E: h  W4 p7 _01:30:29.549                             : en:Chapter 15* @/ V8 d. T& B
01:37:20.918                             : en:Chapter 16
" B  Q' y1 q7 |/ g5 g# W- O01:42:40.571                             : en:Chapter 179 T% R2 ~! T% V0 Q! G  t( H
01:49:57.508                             : en:Chapter 18$ d8 `# z; j3 z! K
01:54:07.632                             : en:Chapter 194 W0 p5 M4 q# k$ _& ^* a/ K- ]- @
02:03:23.146                             : en:Chapter 205 G3 K( X% H+ k! l- W& t5 B
02:10:41.125                             : en:Chapter 21
9 {! q! X9 {4 C3 h6 L  J. C
2 B! P0 j2 v) N' B0 Y% C! _Name: Till.2022.720p.BluRayCD.x264-PiGNUS 5.45 GB  j2 I- l/ _7 I5 \2 Q6 d
/ z: T/ o: }5 ~
Release date: 17-01-2023! L1 H" _# r1 Z% }) t
1 g0 w1 V$ e. [9 T
IMDB link: https://www.imdb.com/title/tt4960748
5 J. d3 I0 E, o4 Q" T0 @# J# H" n8 p0 a3 q* Q' r0 ?& j( A9 c8 d. F! a6 d  t! u
Resolution: 1280x536
  T9 ^) j. }, L0 W3 l+ ZAudio: English AC3 6ch 640 kbps
! K. D+ M* y) xVideo: 5606 kbps, CRF 15+ O, F" s3 M' [$ ^$ O9 ^
Source: 35685 kbps5 B7 o  K- F( [" v

9 O) B7 x; W" ]; E: I7 Y8 A( A4 k( eSubtitles: English SDH, Spanish, French

2 ?( {, h; u2 E4 g+ T1 N
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-5 06:19

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表