BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 8|回复: 0
收起左侧

[动作战争] 河水冲洗我/湍流清洗 Savage Salvation 2022 720p BluRaycd x264-GETiT 6.03GB

[复制链接]

1万

主题

387

回帖

12万

积分

Post Share

金币
3947 枚
体力
32369 点

卓越贡献勋章VIP蓝光勋章诚信会员勋章

mvods 发表于 2023-4-13 04:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

, t5 m3 C! z* v1 A$ u5 L' U' Q' d1 F* w8 S
◎译 名 河水冲洗我/湍流清洗
/ s4 x$ M$ E' R# {& w◎片 名 Savage Salvation / Wash Me in the River
' K/ Z" e/ }! I: ?- m" g4 p5 {3 Y. W◎年 代 2022( f5 [( b& \6 {  T& p
◎产 地 美国
* T( O2 A  V8 E5 k7 K( l◎类 别 动作/惊悚
( D+ C2 y& @, a" }+ F$ a◎语 言 英语/ V' Z9 h# U% G! @! Y6 H' ?
◎上映日期 2022-12-02(美国)/2022-12-06(俄罗斯)
4 H+ X! \) _1 `/ T' d: _+ |◎IMDb评分  4.6/10 from 1,469 users3 m1 n7 ?6 ?7 V, V
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt13055982/- J2 O3 R; _% [( ~/ S: l* T
◎豆瓣评分 5.0/10 from 231 users
! h7 K/ Z7 G$ @! r◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/35202364/
& y* X  z, z5 U8 Q9 Q, d◎片 长 1 h 41 min
: N* U6 u+ [- }' g# D◎导 演 兰道尔·艾米特 Randall Emmett
( V! L  q3 C7 X; \1 d◎编 剧 亚当·泰勒·巴克 Adam Taylor Barker8 X: a& G2 C# X; X& l
     克里斯·赛弗森 Chris Sivertson) w3 O' c" @  J$ k
◎演 员 罗伯特·德尼罗 Robert De Niro
3 M* m/ h/ P- S; @7 _$ ?  K- ?     琳赛·普尔斯菲 Lindsay Pulsipher
& p/ h1 K2 D6 S' l     杰克·休斯顿 Jack Huston, e1 r1 i, q! x# B. a
     机关枪凯利 Machine Gun Kelly) I4 o- ~  K4 C- Y! @$ M0 i
     戴尔·迪奇 Dale Dickey! ~4 u( v' A* U4 m+ n6 k6 f8 @
     约翰·马尔科维奇 John Malkovich. s  Y+ j4 S: [) e/ }1 ]( U
     薇拉·菲茨杰拉德 Willa Fitzgerald+ S" V  w8 L( n) `) j& B  q
     Tierney Smith
6 d  l( r% D2 T. l0 s0 y; Z     斯温·特梅尔 Swen Temmel
5 M# b' v* q: A- ^     Katalina Viteri# o0 s, w" i: J
     奎韦斯·科亚特·马歇尔 Quavo- i. _* y7 g( g; T
     J. Oscar Simmons4 c# ^2 S8 S  E, _) x
     Sean Kael Williams
8 z3 ~  z8 Q1 M* s' ?+ Q. e5 Y6 \* K     Macy Kyla Weathersby( ?# N: h- e8 x) U
     Lauren Johnson
4 r3 F# [- a; e* W4 w     Max Walls
. _7 ?0 D% s# s/ O     泰勒·克奇 Taylor Kitsch- |9 a! x, s1 \( q! e

! ^- R& z) N4 d+ f+ \2 G◎简 介   
' J5 g2 e, a- S$ o. {# b% a* X# ^  B2 r) f& r3 ^
 罗伯特·德尼罗(Robert De Niro)、机关枪凯利(Machine Gun Kelly)、约翰·马尔科维奇(John Malkovich)将主演新动作惊悚片《河水冲洗我》(Wash Me in the River,暂译),米戈斯的夸沃也在商谈,有望出演。据称这是一部《老无所依》风格的片子,讲述一个鸦片药物成瘾者正在戒断中,并想找致使自己未婚妻死亡的药贩子复仇,而两个警察紧跟在他身后。
- q3 S8 e# G% T$ }4 s# _) |# I) R7 \0 n
 资深制片人兰道尔·艾米特(Randall Emmett)执导,这是他的第二部导演长片作品。
6 U3 R8 i, N& z$ k) W+ j4 F
4 W" `/ T/ v+ ?3 _( C 警长丘奇(罗伯特·德尼罗饰)和警探齐柏林(Zeppelin)努力维护他们粗糙的小镇的和平,那里的居民只有两个兴趣是教堂或羟考酮。新订婚的谢尔比·约翰(杰克·休斯顿饰)和鲁比·瑞德想要一个新的开始。在鲁比的姐夫彼得(约翰·马尔科维奇饰)的支持下,他们决定组建一个家庭,并保持清白。然而,谢尔比发现他心爱的鲁比死在他们的门廊上,她还没来得及实现自己的最终愿望:在河里受洗,洗去过去的罪孽。谢尔比满腔怒火,开始了一场报复性的杀戮狂欢,以纠正毒品交易链中每个环节对鲁比犯下的所有错误。除了肾上腺素和射钉枪,谢尔比什么都没有,他一个接一个地挑选经销商和瘾君子,直到他到达顶峰。丘奇警长和齐柏林警探必须争分夺秒,在谢尔比与犯罪头目土狼(夸沃饰)的战斗将整个小镇变成一场血雨腥风之前,结束谢尔比的非法审判。
6 c1 s, U4 a, P! d% o0 Y2 e+ z0 O
 A recovering opioid addict seeks revenge on the dealers responsible for selling the drugs that resulted in his fiancee's death.
% `0 b$ h# [. x
Video
! U) K. z$ t- c  Q# ZID                                       : 1
$ ~' ^( J0 J7 p" X2 i  b2 EFormat                                   : AVC
+ _/ t! S, W. m: ]6 ~' mFormat/Info                              : Advanced Video Codec
0 K( L4 i% ?: [0 wFormat profile                           : High@L4.1. O& R' @# U6 M; X7 @8 G
Format settings                          : CABAC / 8 Ref Frames5 i: }2 |6 ]$ \2 k( c) `4 |
Format settings, CABAC                   : Yes
- W! o9 t% h' N" b% LFormat settings, Reference frames        : 8 frames. |% t; R+ A  Y" t
Codec ID                                 : V_MPEG4/ISO/AVC) W6 N* i8 f9 }& M
Duration                                 : 1 h 41 min9 N% g) ]/ }5 ~
Bit rate                                 : 7 892 kb/s
  Y8 _2 V. ]1 `; J9 r' I2 `Width                                    : 1 280 pixels, ?, [2 e# k& s# L7 P; v
Height                                   : 536 pixels7 ~; L& W8 h, P% [4 a
Display aspect ratio                     : 2.40:1. F! E7 G) e/ @# Q' t2 {: f
Frame rate mode                          : Constant
) c7 X% b# Z/ m# fFrame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS) h: k9 z) Z" f
Color space                              : YUV
* m7 n7 J4 F9 ~Chroma subsampling                       : 4:2:0
( Z9 {+ T9 ?8 b) E9 L! e* o2 ^Bit depth                                : 8 bits' K1 m4 ~- ^4 b5 i3 @6 E
Scan type                                : Progressive2 O  ?$ k. v  h/ m$ T; g1 {
Bits/(Pixel*Frame)                       : 0.480* N7 V$ h' z. @, @
Stream size                              : 5.57 GiB (92%)
4 @, F' b, ~, C  L' E* o( p; @4 j( fWriting library                          : x264 core 164 r3102 416e3eb) Z: a& ]# L5 I# v  k
Encoding settings                        : cabac=1 / ref=8 / deblock=1:-3:-3 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=16 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / lookahead_threads=1 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=1 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=3 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=60 / rc=crf / mbtree=1 / crf=17.0 / qcomp=0.60 / qpmin=0 / qpmax=69 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / aq=3:0.80
7 R9 B( X: Q/ }+ eLanguage                                 : English, H# P+ P3 x$ p
Default                                  : Yes
" R. R; F- m5 g$ Z  }+ ~1 sForced                                   : No: ^" s' K/ y/ V5 M" ~* I* s
( D  d3 h% D6 T% m* Q6 h
Audio
7 d3 i5 P; G  E0 VID                                       : 2, J8 H; y! m( k1 @: ~& T6 L
Format                                   : AC-3
  p# k: t7 n: j+ I& j* p; hFormat/Info                              : Audio Coding 3
. K2 N" d2 _; f9 v- P) ~4 _Commercial name                          : Dolby Digital4 y' H  j% ^2 ^; c, K
Codec ID                                 : A_AC32 C! y3 M& v/ ?4 j3 q
Duration                                 : 1 h 41 min3 J, R5 O4 A  m# W# k& t( S; j
Bit rate mode                            : Constant
+ }) S( j& c4 L/ B9 EBit rate                                 : 640 kb/s; l! b2 q- R  k- l) Y
Channel(s)                               : 6 channels
7 ]) N1 W5 E0 `/ zChannel layout                           : L R C LFE Ls Rs
3 f. M+ \# L$ y6 N/ d6 ~# oSampling rate                            : 48.0 kHz
' G" u4 Y" s" Y! n% ?9 j' p3 hFrame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)
9 s: f( N) |7 f& l; ?% }4 d" A$ `Compression mode                         : Lossy& [0 S3 _6 K1 L8 Z* R0 F
Stream size                              : 463 MiB (7%)* W+ i# O, g" o& z
Title                                    : ac3, {6 m/ n0 R# e; d; v
Language                                 : English
& b) z: E/ b/ F$ HService kind                             : Complete Main
; L% l: i& T) {$ EDefault                                  : Yes
  k/ y- z9 \4 e" q, @% _Forced                                   : No
7 @2 w" J" b. ~- R
) S& w% q( {6 y- y8 oText #1
  C$ T8 n9 g. c4 I* c5 b7 M3 w) aID                                       : 39 l8 {6 l- E- }
Format                                   : UTF-8* a# E/ e$ V5 e, w6 p
Codec ID                                 : S_TEXT/UTF8  D4 g1 a9 h% K* U$ x
Codec ID/Info                            : UTF-8 Plain Text/ T" |& c8 Z) @& ^6 M# p; `
Duration                                 : 1 h 33 min; b5 k7 m  [& E% c
Bit rate                                 : 0 b/s
( t  `. _  Q" ]$ _) I( c, B) T: jCount of elements                        : 49 J; ?5 w5 O3 v3 [7 m. a2 L- ~
Stream size                              : 66.0 Bytes (0%)
6 [2 k1 c5 L+ N. r" ?Title                                    : forced
7 L( ^0 F3 D- U/ i9 Q0 d* tLanguage                                 : English
' ]" C' E$ s) {; dDefault                                  : Yes
" P. P3 ?# m; j2 \9 jForced                                   : No
" {# h# }7 H5 o, L+ |5 x
* J1 q  n4 B3 ^- ^/ ^# I% F: RText #2  ~% l# ^% h3 b7 o
ID                                       : 4
+ s" D4 O0 C6 n+ Y' zFormat                                   : PGS
5 m  M2 p. q8 ^2 F: E" JMuxing mode                              : zlib7 @) s5 O9 ^6 W& F7 r. @
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS& x' Y  }( A9 N
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
! O5 m( l2 [/ K( H7 bDuration                                 : 1 h 32 min' A- _# \9 w, i+ j8 p8 S# r
Bit rate                                 : 8 373 b/s; R/ D5 C: M) N' x  k
Count of elements                        : 1618
; T8 `4 K5 ~3 G7 B! q1 tStream size                              : 5.55 MiB (0%)
* B, G8 [& n( g& ~& e1 i; XTitle                                    : sub7 }  \$ f' s, E/ W0 \5 b
Language                                 : German$ e0 ?; ^4 U* \
Default                                  : No2 q! B" j! b7 _) ?# O( M6 w- }3 A
Forced                                   : No9 o/ X- I: a6 x4 f: p
1 N$ r( @* ]$ s/ R( H
Menu
$ R$ N& U  a/ @# Y00:00:00.000                             : en:00:00:00.0004 n- o: @# Q, b5 Q, r1 Q2 d  |1 I) _
00:08:35.765                             : en:00:08:35.765
# I& s  {! m& R4 y/ h2 g00:17:28.923                             : en:00:17:28.923
5 ?' A9 D% `/ \0 l- N3 N00:24:59.415                             : en:00:24:59.415% w# J) {! a2 p2 K- O% o
00:33:21.583                             : en:00:33:21.5839 z+ [6 z+ q9 y4 s
00:42:39.140                             : en:00:42:39.140
; c" H5 \2 R1 q2 U, m: z$ i  c00:49:59.330                             : en:00:49:59.330$ W  O4 j8 O& z- o  g5 s- u5 h5 A
00:58:28.505                             : en:00:58:28.505& ^3 b" }" a2 {1 Q5 q5 p
01:06:45.710                             : en:01:06:45.710
9 R7 F* I# c- s9 z01:14:02.980                             : en:01:14:02.980
' l# ^- X. L% r7 t01:22:06.880                             : en:01:22:06.880
9 [. }0 c$ K& D$ n5 ?. f( e01:34:24.659                             : en:01:34:24.659
& O  R6 k, L# F7 C01:40:55.091                             : en:01:40:55.091
# A+ C- ~4 `$ p5 d3 R$ O. p  M0 ]4 S: ^3 T) x; E( }2 s
Savage.Salvation.2022.720p.BluRayCD.x264-GETiT 6.03 GB
* S( B9 J0 ^1 x
+ }* h! \, F* z. T: T/ K7 |: rRelease Type .......: x264 CRF17
. s. a( i5 Z% W' c: G' oVideo Bitrate ......: 1280x536  @ 7892 kbps0 I2 c+ d/ E/ a9 [' @
Source..............: 31,3 MB/s2 r% |+ l& u9 Q, J) [/ ?, z" j
Audio Bitrate ......: English AC3 5.1 @ 640 kbps& p/ T, j( ?8 J" }0 s
Subtitles .........:  eng forced - de
% n7 y  L. [" [; ^8 ~. D* F! }- R$ j. T. G/ W
Release Date .......: 15.12.2022
/ o9 I+ @6 |7 s! P! wSize ...............: 6176 MB1 `) j# [: O) r/ a+ _
Notes ..............: not yet$ C% Y1 d6 z. z' K
" c6 F6 p7 e) j% M% W
https://www.imdb.com/title/tt13055982/
% M5 l4 a* c& E9 u" t
! d% ]8 k+ }* u+ J4 k+ i7 `UNiVERSUM (Big Thanks!) - iTWASNTME - GUACAMOLE
. o- \; \+ o3 }2 \" ?. C+ F+ H  f2 [+ d7 J+ Z9 O' T- }2 s
... and not to forgot our nice NFO GUY!

' |: r) x  e8 L) H
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-3-5 05:49

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表