BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 111|回复: 16
收起左侧

[4K极清电影] 盟军敢死队 [4K REMUX无损版 自带中字] The Ministry of Ungentlemanly Warfare 2024 2160p UHD BluRaycd REMUX HDR HEVC TrueHD 7.1 Atmos-Z@X 72.89GB

[复制链接]

9226

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3152 枚
体力
28292 点

卓越贡献勋章

黄金嫖客 发表于 2024-6-22 02:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
The British military recruits a small group of highly-skilled soldiers to strike against Nazi forces behind enemy lines during World War II." ?  t' C; p2 v, j9 P+ R' r

. [" g! b( L9 n 1.jpg ( R' J8 _+ E6 a0 v3 A

2 C8 m& p) A- a7 ~◎译 名 盟军敢死队/无限制军团(港)/非绅士特攻队(台)/攻壳型战/绝密型战/非君子作战部/非绅士战争部, ?; E1 @5 h; d1 R7 B' Y$ o6 I
◎片 名 The Ministry of Ungentlemanly Warfare0 J  D5 i( Z/ O9 H" @) i3 x4 H
◎年 代 2024
) Z9 E  V  g! l+ t) r: T, ?◎产 地 美国/英国/土耳其
6 H7 y& p2 D3 R◎类 别 剧情/喜剧/动作/战争8 k) t( a, d. [9 W; h) F
◎语 言 英语5 `) ~5 E  e( Z* x3 Q! \
◎上映日期 2024-04-18(中国香港)/2024-04-19(美国)/2024-05-24(中国大陆)$ w$ s+ Z8 I' d; k1 I$ ?
◎IMDb评分  6.9/10 from 45,068 users/ I6 {' V9 c9 M* A" `! y, @
◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt5177120/
% [" `+ u& s9 _! h& E◎豆瓣评分 7.1/10 from 24,293 users
/ T$ M+ {+ m. ?( z" [! z◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/34971728/5 r+ B, [! g& E* w  n* J
◎文件格式 x265 + TrueHD
0 E% a+ |  T% K◎视频尺寸 3840 x 2160
7 Q  p( ], f8 S◎文件大小 1DVD 72.89 GiB; A7 c* B' P* _- P* ?
◎片 长 2 h 0 min
5 k& U) ?( e- {) x- V◎导 演 盖·里奇 Guy Ritchie
& F5 f  n( m2 `1 i+ `0 v◎编 剧 保罗·塔马西 Paul Tamasy
/ h  h: y3 ]: \- x( j     埃瑞克·约翰逊 Eric Johnson ' L- J- c! G! c/ Q" u2 h
     阿拉什·阿梅尔 Arash Amel
; i) }: I9 Q7 N7 F2 \     盖·里奇 Guy Ritchie
; K2 ]5 `$ {, h: g* j* }     达米安·刘易斯 Damien Lewis
5 ^/ }* V0 L+ Y; K% K5 ~. H◎主 演 亨利·卡维尔 Henry Cavill
( N( {: X* w! X! r0 J     艾莎·冈萨雷斯 Eiza González
: I: x1 }# o" o5 o* N, s     阿兰·里奇森 Alan Ritchson( M0 E: Q; f5 }! T! n
     亚历克斯·帕蒂弗 Alex Pettyfer1 V5 A0 o& l: Q* S7 d0 B. d
     赫洛·费因斯-提芬 Hero Fiennes Tiffin9 n5 Z6 J' Q7 ?# i
     巴布斯·奥卢桑莫昆 Babs Olusanmokun
& ]8 a; {( o( ~     亨利·扎格 Henry Zaga# @, a4 @0 q6 ^1 E
     蒂尔·施威格 Til Schweiger
+ p  Q8 E/ @, W     亨利·戈尔丁 Henry Golding
4 d) X: j! }+ x8 ~$ }     加利·艾尔维斯 Cary Elwes
8 c' H; o* G4 d# A: r; S     弗莱迪·福克斯 Freddie Fox0 L1 \7 ]' `4 ?0 n  O1 X# e
     亚历山德罗·巴巴洛拉 Alessandro Babalola
* F- d' e9 l1 W7 t     雷吉·麦克海尔 Reggie McHale4 W' ]  r$ M* P' ]
     拉塞尔·巴洛格 Russell Balogh
7 y" ]; o3 N9 d* }  Q+ D     萨贾杜尔·艾哈迈德·里亚德 Sajjadul Ahamed Riyad) j3 t7 S( \2 e8 s4 h
     维克托·奥辛 Victor Oshin
# Q4 K; `# \- M0 j1 Y     塔尼萨·伊斯兰·马希 Tanisa islam Mahi
3 P. M/ ^* E( H0 }     马克·奥斯特文 Mark Oosterveen
1 j( m/ D" |7 }  P     保罗·奥凯利 Paul O'Kelly( m4 v% W; R9 l) `8 v
     默特·基利奇 Mert Kilic/ I% i& v1 e, z2 F4 q. C
     罗里·金尼尔 Rory Kinnear
2 r$ J" z3 o7 y; e     詹姆斯·维尔比 James Wilby) J5 L7 O( T0 c4 b: v! R
     丹尼·萨帕尼 Danny Sapani
7 q( `8 }4 @2 f" F& g9 b% a8 ?  m     Matthew Hawksley
2 ?0 U7 s6 w  q' A% s  s     西蒙·戴伊 Simon Day6 P2 q9 ]2 @; p/ W. v1 o

- s/ K  K* [/ I◎简 介
) W5 r' x6 J5 Q! }7 A
. q# l/ G) C. _% N8 [ 影片根据二战真实故事改编。英国正遭受德国的强劲攻击,丘吉尔组建了一支秘密特工部队,由古斯·马奇-菲利普斯上尉(亨利·卡维尔 饰)率领由玛琼莉·斯图尔特(艾莎·冈萨雷斯 饰)、安德斯·拉森(阿兰·里奇森 饰)等6位特工组成的极具“疯”格的精锐小队,通过一系列“非常规”、“无下限”的手段硬刚德军部队,最终逆天颠覆战局,在对抗纳粹的战争中取胜功不可没。$ I: i4 d8 F, v

& p# E' Q5 n6 } The British military recruits a small group of highly skilled soldiers to strike against German forces behind enemy lines during World War II.) A# a7 w6 o/ \0 ~
. o5 b  K9 B$ s: G$ v6 t
The.Ministry.of.Ungentlemanly.Warfare.2024.2160p.UHD.BluRayCD.REMUX.HDR.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos-Z@X 72.89 GB2 P% T- k9 |# ?0 b

" E- {! x$ F3 DVideo
+ |, X4 H8 r% H: O5 a3 W' DID                                       : 1& {+ Y3 U* g- }( Q
Format                                   : HEVC* u  c' c/ k- j; b2 m
Format/Info                              : High Efficiency Video Coding+ n: O2 @* Z4 D# Y1 V0 s
Format profile                           : Main 10@L5.1@High6 g7 v8 _1 g$ B1 D8 @2 I4 u" R
HDR format                               : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible1 B. d4 l% J7 [, h
Codec ID                                 : V_MPEGH/ISO/HEVC6 b3 h% T" L+ }5 p3 a
Duration                                 : 2 h 0 min
! x; O, _  c" C# @4 r" J- sBit rate                                 : 77.9 Mb/s
# z% q6 E# W5 oWidth                                    : 3 840 pixels( b9 q- p9 p! M% i+ @3 |5 }) m/ v
Height                                   : 2 160 pixels
6 s- t# u: P" }4 ]. `Display aspect ratio                     : 16:95 ?) h# [( x3 e$ X  z/ }) [
Frame rate mode                          : Constant
$ `$ L" U  t$ G/ y" v; @Frame rate                               : 23.976 (24000/1001) FPS
+ r) ?/ q: d$ r' eColor space                              : YUV
4 h: T3 ~" E5 n$ T) j. E) uChroma subsampling                       : 4:2:0 (Type 2)
* G: K4 N8 J- ^% N5 tBit depth                                : 10 bits
* i. n* l. O) I  D' Q6 ZBits/(Pixel*Frame)                       : 0.392
9 }4 @& Z4 b0 R1 ]7 V6 m0 ^Stream size                              : 65.5 GiB (90%)( `. @: K! s" I0 o* N
Title                                    : HSaber <--> Z@X
: e/ |8 ^3 `# e3 y( yLanguage                                 : English2 d! v9 [* j: U1 @) X8 R
Default                                  : Yes7 ?/ |1 p1 m, A
Forced                                   : No* P2 M7 n+ o8 P
Color range                              : Limited- _$ y: c2 C2 ]0 @2 b
Color primaries                          : BT.2020
/ s/ R" E& L* M+ ^! i3 ?8 fTransfer characteristics                 : PQ: f4 `3 y+ a) k# }5 G+ x
Matrix coefficients                      : BT.2020 non-constant: A4 o5 m5 H6 u% ?8 ^+ v9 \; c- t! B
Mastering display color primaries        : Display P3
, T' `& p9 d: _& yMastering display luminance              : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
# V+ u: C  |; x$ hMaximum Content Light Level              : 833 cd/m2
: m3 c0 r# r4 z% IMaximum Frame-Average Light Level        : 227 cd/m2( m0 ?8 ]" ]  u
( R" o0 ^/ w: F! h9 t, b' i
Audio #1
* i  S) n" F* {0 R/ \% AID                                       : 2
1 }8 }9 ~8 H& OFormat                                   : MLP FBA 16-ch
( p. j* T& @  t+ f7 |Format/Info                              : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
4 Y, z  N( L0 h/ ]! J+ mCommercial name                          : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
- V& U: @2 {5 v3 n" qCodec ID                                 : A_TRUEHD
* s* N5 j: Y. y* aDuration                                 : 2 h 0 min2 ~8 W: Z9 Y& ?0 A  g$ U
Bit rate mode                            : Variable
. u- L) p' u. f# z5 ?' WBit rate                                 : 4 179 kb/s' o" L4 V2 Y2 t% b/ {# I
Maximum bit rate                         : 7 200 kb/s6 A' f0 R  Y* {1 T! N' h( Y5 O  n
Channel(s)                               : 8 channels
* n1 k( D0 {0 f4 ~Channel layout                           : L R C LFE Ls Rs Lb Rb) u4 l) o5 h8 L3 W% k9 I
Sampling rate                            : 48.0 kHz
0 d1 c% D  V, v4 T+ ?. C2 w1 L. m. IFrame rate                               : 1 200.000 FPS (40 SPF)
2 g9 [2 T: E& W% tCompression mode                         : Lossless1 @4 o% F" E& C: C% [
Stream size                              : 3.51 GiB (5%)
6 y% i- F/ O/ M1 |7 JTitle                                    : TrueHD Atmos 7.1' i- R9 @: a* h3 w5 I
Language                                 : English
+ L* Z( e  T8 ^/ F- t4 B0 eDefault                                  : Yes
9 b" l- ]3 C9 {2 Q& W. A, jForced                                   : No" m% q* g6 g  p/ v
Number of dynamic objects                : 117 j& W2 y6 f% k# Q
Bed channel count                        : 1 channel
) ?' T& p+ R. \- M/ k. zBed channel configuration                : LFE  r: [  O3 T# E/ C! f  G
- P& i2 w  h( m, d. c$ e/ o( c
Audio #2
1 e0 |' h% `9 pID                                       : 3" G  Z, \& b. @& i
Format                                   : DTS ES XLL
5 e+ m4 ^" V8 E* i, X8 _' MFormat/Info                              : Digital Theater Systems* H  k4 ~9 I! P+ F; G) C% a
Commercial name                          : DTS-HD Master Audio" n' D+ ?; {8 G5 A: x; m! ?' F8 @
Codec ID                                 : A_DTS
$ V9 H" N* W5 u, u; ?+ B# BDuration                                 : 2 h 0 min; M9 j+ L0 r5 S, a7 y
Bit rate mode                            : Variable
& A; d; d  J% WBit rate                                 : 4 173 kb/s
3 |) R: g( X3 ~) R. Y+ L: X( MChannel(s)                               : 8 channels
9 k3 g7 O5 P1 E4 L% W7 E+ j/ ~5 tChannel layout                           : C L R Ls Rs LFE Lb Rb2 x5 a' r. `$ L0 H
Sampling rate                            : 48.0 kHz
/ Q; T* _6 d% `5 e( Q. xFrame rate                               : 93.750 FPS (512 SPF)
3 j$ O$ q+ |5 ^+ A: E% kBit depth                                : 24 bits" o+ Z+ g- j3 G2 V, ~
Compression mode                         : Lossless2 a, _# Q1 e+ a! M8 J5 r6 _! T- ^
Stream size                              : 3.51 GiB (5%)
# \0 N2 G5 u$ M: c% n5 b, HTitle                                    : DTS-HD MA 7.1
. O" W- h0 _9 f5 z  ^% i6 d& yLanguage                                 : English! C" v& G  j& E
Default                                  : No5 Z& k7 {$ r, ]  v
Forced                                   : No- x' t/ x8 W- }" _2 S
/ ?9 E2 C: |9 D2 C) Q+ z- ?3 \
Audio #3, C4 d$ {* P# n  S5 ^
ID                                       : 4. ^9 H$ z: F2 ]. j) V) w$ X" `
ID in the original source medium         : 4353 (0x1101)( W7 z0 S, [" n7 ^( N' s
Format                                   : AC-3' m5 u7 V3 @1 x
Format/Info                              : Audio Coding 3
! p) w) h5 |; ^9 I% XCommercial name                          : Dolby Digital% l) d6 k$ T6 @  ?0 n8 K( q% `
Codec ID                                 : A_AC3
, n4 d  ]: ?& O! x! }Duration                                 : 2 h 0 min
+ {8 f3 F  g+ q; D9 M* v- V7 _! sBit rate mode                            : Constant
1 |! R0 W8 @3 m/ V0 {7 H1 hBit rate                                 : 192 kb/s5 s2 J6 i* W$ x( d. }+ N; y7 H
Channel(s)                               : 2 channels. X7 J- u# c4 N' P- j) M
Channel layout                           : L R
0 S& Z5 g) z) C4 o6 H. {% dSampling rate                            : 48.0 kHz; K( @! {# H3 e4 _' n9 T! g
Frame rate                               : 31.250 FPS (1536 SPF)$ ?( b2 w) T& U5 c$ q
Compression mode                         : Lossy
0 S; \& v7 k: OStream size                              : 165 MiB (0%)9 Q% d; }9 y1 P: N4 U# H, S
Title                                    : Commentary Audio
, p* P+ w4 C3 p$ }8 BLanguage                                 : English' _' I" C+ q( T; p" a( A1 {9 y- E
Service kind                             : Complete Main3 E/ X8 B* M# o9 R: Z0 Q1 D
Default                                  : No9 m9 F. r7 R6 _3 {2 |' {/ g
Forced                                   : No5 g+ b9 V" N% [( W" u
Original source medium                   : Blu-ray
# U& r) `: f5 t& b% YDialog Normalization                     : -27 dB9 w8 g& E1 u! x# A4 B+ N9 n
compr                                    : -0.28 dB1 \' S+ M: Z6 G- N+ U- |" F
dialnorm_Average                         : -27 dB8 o7 }7 H. r% f  x: k1 C
dialnorm_Minimum                         : -27 dB
- k/ V) c2 z8 E' B3 Vdialnorm_Maximum                         : -27 dB  l9 z  \" n- v! M( t

) I' V5 g- B3 s7 hText #1
  h  z: X. b) e9 y/ r0 Q0 V4 q+ |ID                                       : 5. o3 q8 U2 `/ M" I5 q2 v
Format                                   : PGS+ K' F7 }% t9 [" k2 o
Muxing mode                              : zlib
7 O, ^" ?4 `) T- c0 ?, hCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
. W5 t% p/ c; z! V2 wCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
9 q  ]: m. }3 N& cDuration                                 : 1 h 47 min  P& ~4 w1 X9 T4 J$ @3 y
Bit rate                                 : 36.7 kb/s
1 k! c3 {& c  `* V* p2 wFrame rate                               : 0.464 FPS; x- x, r; L0 f% @& P9 d* \; q4 i
Count of elements                        : 2980
! \. E! X6 M) ~# [8 p2 NStream size                              : 28.1 MiB (0%)
" X. m& V$ }* f" d% J; FLanguage                                 : Albanian1 D8 C- Z0 T, N6 }0 ~/ a! {1 C- x
Default                                  : Yes
! f" n2 {& k, J. x( j" UForced                                   : No3 L4 X" K+ [: u/ ?% U9 ]$ E
% G$ m1 k" {. X+ t
Text #2
6 H* ?1 ^6 v- O$ J; OID                                       : 6
: z4 H+ C' x4 v; Q) pFormat                                   : PGS$ {; Q; J' n: Y3 ?
Muxing mode                              : zlib6 X9 C1 M5 t$ B6 ~/ i" ?% G0 z
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ ^! p# F9 J: o
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs$ W( _. {% \( f$ O1 S
Duration                                 : 1 h 49 min( u& s1 ^2 R3 z% i$ L/ k4 D6 w1 T& f  i
Bit rate                                 : 22.7 kb/s
$ a3 `$ s; o# wFrame rate                               : 0.437 FPS
' z  r: [2 @; S- W/ B- U* DCount of elements                        : 28723 [& M# `- h" b3 _$ i
Stream size                              : 17.8 MiB (0%)2 F! B: D# B4 M
Language                                 : Arabic1 j8 k+ z* V+ o3 r2 F
Default                                  : Yes
. ~$ N( b9 X$ K6 r5 C6 C" \- L  xForced                                   : No
$ ?, \7 k% J) g, n4 i2 W/ n  L# ]& C9 w  Q+ L
Text #3
8 @4 O/ ~: h6 f' D, rID                                       : 7
* ^% h. C' Y" [% {+ LFormat                                   : PGS8 q, Y! K  x( D9 F& G$ q" i& d
Muxing mode                              : zlib
; i8 K. a; s$ U* g$ F8 V% xCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
# v& J- [3 E* E1 D. S3 B) CCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
% i+ r. ]' a' x9 }; [3 GDuration                                 : 1 h 49 min
9 E8 r1 g1 J# ]2 o# ^+ TBit rate                                 : 34.0 kb/s
- |  H/ q! V* l4 x# o6 o5 G, g2 U) uFrame rate                               : 0.332 FPS
1 q( N- j( d2 s2 i" ECount of elements                        : 2182
3 W. t# L9 a6 a( Y5 f' V# sStream size                              : 26.7 MiB (0%)! u- L" @2 G  H! h% o
Language                                 : Bulgarian
( r. J0 n! a; R' y1 }Default                                  : Yes6 E0 }# ^# C7 h
Forced                                   : No! _# _. S6 S+ \: `* ^

$ r; J! T/ `9 j8 y: WText #47 U& A1 Z& \7 I9 d. r' ^
ID                                       : 8
  m4 x% _& e( h& H$ t2 V! DFormat                                   : PGS
: A& M  j# z( J  C) s$ kMuxing mode                              : zlib
. u$ c" |! L- j" t. p, z- lCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
* N  `2 r, W) R4 l& X2 ACodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
4 J% ]5 q- i4 \% p; j8 NDuration                                 : 1 h 49 min
% V! v2 n4 Y, s8 iBit rate                                 : 33.5 kb/s
( u6 z" H  \4 g7 u: i& z! ?. Q' WFrame rate                               : 0.493 FPS
1 F* _2 S0 ?5 i- B" y8 rCount of elements                        : 32441 [0 B9 e) z( i8 a- H
Stream size                              : 26.3 MiB (0%)4 g7 F( ?% _, \5 O& A
Language                                 : Chinese- g% A' J! b; Q
Default                                  : Yes
" I2 k2 }, x4 ]7 u' bForced                                   : No  t' x7 n1 P6 l2 B0 g' f- B

6 @7 G2 ?& R& L; z# l4 u7 c4 uText #5& w' M$ A" B6 t% E
ID                                       : 9
3 p7 L/ ^" E, H7 D  b( x& g6 q! _Format                                   : PGS% h- x6 w- T2 A/ ~% L7 X' i# x
Muxing mode                              : zlib9 W& e* G, ?$ d, v0 G2 ~. U1 T1 b
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS7 m) P; @( s/ g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 N. D" j0 D4 k, D  h" b
Duration                                 : 1 h 49 min# X4 J% n- T) Z6 j/ ~
Bit rate                                 : 32.4 kb/s
; m% U! V, B6 {  ]Frame rate                               : 0.393 FPS
" O2 o) K9 ^- gCount of elements                        : 2586' y# M3 L. r# n# Y) w" @
Stream size                              : 25.4 MiB (0%)
, j# @2 U" Q) y7 X: S1 QLanguage                                 : Dutch
2 x" R( y, G* `6 t5 R0 LDefault                                  : Yes9 a& H2 m0 |" I1 p
Forced                                   : No
8 X1 [' A- X  l. \& K( J% L' |# o$ e$ ^& J& t$ N5 h
Text #6
. i: C2 B# q7 p- ^+ PID                                       : 10
( }. E+ S( r# A  w3 o6 h  |Format                                   : PGS3 [  V% g& @! V: g# m2 S5 D
Muxing mode                              : zlib6 `; L$ Z/ J# H
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS5 B1 o- c# S" ~) [& W9 W
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( U* U+ q! p6 oDuration                                 : 1 h 47 min
: I$ \5 o; [' f% IBit rate                                 : 32.2 kb/s
/ ^  ~: J) o" \8 g, g. T( ?Frame rate                               : 0.456 FPS
# v2 c0 m8 ^* U6 Z0 a' YCount of elements                        : 2926
  \- \0 j% f6 e7 IStream size                              : 24.7 MiB (0%): F3 _! Z$ L3 v
Language                                 : English9 Q& V( W& w6 h4 G1 e- }
Default                                  : Yes2 p" ]- P8 j6 S- `- b1 j
Forced                                   : No! H+ A3 p4 \5 ~2 b7 r. I1 \$ b" n

4 M$ J. H  p- Q6 a* wText #7
; _1 I& V. F& I) O6 a7 X) oID                                       : 11
! j: x6 H- g2 u' ?+ N$ k. sFormat                                   : PGS
! a+ B* ?# Q2 o+ i0 g) TMuxing mode                              : zlib8 K3 y) G! j. a/ R2 m
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS6 Y! m1 h/ q3 }6 c+ g
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs( @& C5 ]0 {8 w' k
Duration                                 : 1 h 59 min
% W9 s( ^' K3 u1 M* W6 ?8 pBit rate                                 : 44.0 kb/s
" r1 Z5 e4 }* n) K- }! t& i7 KFrame rate                               : 0.570 FPS& O* ~% b& y( y4 G2 E! F9 h$ e
Count of elements                        : 40745 c( ~7 q7 O+ t# O" E" j
Stream size                              : 37.5 MiB (0%)4 ?  J) D! ?) c# W1 r
Language                                 : English
' \& g7 T1 q5 r, S* ~% |Default                                  : Yes8 V3 Y) W+ H+ C6 o
Forced                                   : No7 v" h6 A& M8 ]9 E! W5 X, v

7 U- ^% e7 X4 ?5 j  h6 uText #8& T: }: s1 D' g
ID                                       : 12% t2 E% z2 R" ^( n2 }: ]
Format                                   : PGS
8 T8 ]' J9 h. z& _4 f' CMuxing mode                              : zlib* r7 n8 d$ h  i" H! T1 \+ p9 R- I# Y
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, @# \  c, F0 z5 @/ O
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; `: M/ Q( [- b# V9 O* e! A
Duration                                 : 1 h 49 min; o: t5 g4 @3 Z+ Z2 V5 l8 {6 M, g
Bit rate                                 : 32.6 kb/s
; \, i2 r5 e7 W: |/ lFrame rate                               : 0.383 FPS" E! T+ S9 Q' K9 B# e
Count of elements                        : 2516
8 C( Y2 ]# d3 d" y: K$ vStream size                              : 25.5 MiB (0%)
+ ~- ]: f) C  h$ V6 n* }0 D/ BLanguage                                 : Estonian
9 F4 C6 `- |# ?Default                                  : Yes
1 d# m2 U2 P5 mForced                                   : No9 _# t+ A! K3 i

9 ], H: h! Y  L# Q( WText #9! \# }" U" d5 v- a6 D; B
ID                                       : 13" f% _% [. ~0 Z/ f+ W
Format                                   : PGS$ y6 _2 H) }5 b3 Q2 _% D; o
Muxing mode                              : zlib
. Y& o0 E0 J! ~* A( cCodec ID                                 : S_HDMV/PGS* o: V% Y6 g8 m" X6 W3 w+ Y# o" b" E: q9 t
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs5 L5 ?7 `* M$ a4 q) Y4 L$ N
Duration                                 : 1 h 47 min
* q0 }" R  G. k: `Bit rate                                 : 37.5 kb/s2 D# @* G8 r$ y/ F$ `4 ]
Frame rate                               : 0.467 FPS
; S) N$ z, d# J% Z; \, T4 oCount of elements                        : 30004 L. E, b$ `7 L2 B$ v9 g3 S
Stream size                              : 28.7 MiB (0%)# J/ U7 ]( z+ t3 v
Language                                 : French. R0 |& E6 b$ b) g7 h) s
Default                                  : Yes
0 P% C, m4 d/ S* [! ~4 ?* K6 ~Forced                                   : No* ?: c- d; {* I! J) A6 n' p

; }$ m. U8 ]" h& P! B) w6 cText #10
( p, d' M: u$ @" y: }ID                                       : 14
" U/ r9 `- [1 q9 b" {7 ~Format                                   : PGS  [. v" i1 z4 z' V
Muxing mode                              : zlib
, U1 {% d# @  J) Y1 ~# @" \) JCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
7 w" U( l; d$ DCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- J  o+ }0 D' w- U2 e0 w
Duration                                 : 1 h 53 min
9 T! O. u# y3 V/ {5 Z1 u" eBit rate                                 : 24.6 kb/s! f7 F5 X7 ]1 M( Z# r2 }5 d
Frame rate                               : 0.416 FPS
/ G3 A& j! J% q0 z3 l2 H  q5 YCount of elements                        : 2830
: }1 n  Q- m( v$ AStream size                              : 20.0 MiB (0%)
5 g" ?: {+ m8 l+ @Language                                 : Hebrew
+ o: N! \  Y, cDefault                                  : Yes$ K( y" [4 D% q: E3 {; k5 O7 n9 H
Forced                                   : No$ E% l& W1 \( N/ r
' D# X% E/ q# @, U; ~. y& T5 O
Text #11
4 m7 S7 u( Y( r% V1 }ID                                       : 15
- b$ E& c8 P6 q/ f+ YFormat                                   : PGS1 N# o- D# T9 ]/ g: o
Muxing mode                              : zlib( ?. O# `; @, H/ y6 N5 V- ^
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS, J1 C& w# l4 E2 ^% Z8 f, Y
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
7 A1 `: Q# [* q+ lDuration                                 : 1 h 49 min2 C" n, d; g# z& u
Bit rate                                 : 37.8 kb/s- S2 @2 i1 g) T, Z, e
Frame rate                               : 0.449 FPS0 C+ h8 |0 l; T( w, Q, l% g  e  d
Count of elements                        : 2954
& D$ J( f! k; r# `4 z% U( JStream size                              : 29.6 MiB (0%)
* U, x1 |3 h0 Q. S$ ELanguage                                 : Hungarian
- j. b5 H+ L1 {0 l& P, \Default                                  : Yes) z( k; w( d% _- [1 h* |1 R
Forced                                   : No) o3 t+ z  f$ Y: g, p  m/ R

+ J+ u$ l, r& jText #12% U3 ^) {* S7 ]6 Y
ID                                       : 16
( h) \3 @. g' jFormat                                   : PGS
4 S( s5 C# t( m2 I" y7 MMuxing mode                              : zlib
' I- F: i' ^8 D1 z' N7 rCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 k* H! L5 P  b
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
; [# T: Y" c4 v- b- RDuration                                 : 1 h 49 min+ }. U. l' z* x1 g* T6 c/ e8 [0 B- W
Bit rate                                 : 35.8 kb/s
, d" ^6 S0 I% D/ D) RFrame rate                               : 0.448 FPS
, O, M! q  e; m$ TCount of elements                        : 2948- r2 l) E9 ]  J4 D: W- `% W: |
Stream size                              : 28.0 MiB (0%)
4 r* D; m' A9 r5 y0 M! VLanguage                                 : Italian
) V. Z2 s* a# x  y( G% p+ n$ F4 CDefault                                  : Yes8 B2 U* ]" d+ ~) C0 Z" ], w1 t
Forced                                   : No
, g( t0 j1 x) [: V; D4 p$ Q( ?
+ h9 D! b3 N8 }4 V. S1 ~Text #13+ ^" H: P: i0 ^$ I  l
ID                                       : 17
# W) O( y6 u% K. Y6 w( Y5 nFormat                                   : PGS: v7 X4 |4 @$ p7 C' s
Muxing mode                              : zlib* J- C8 _; q3 l, \) G3 H' I- f
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS$ l% Q* i( k) D0 U* s, K
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs2 L% @( P. F6 M, M3 V! b
Duration                                 : 1 h 49 min
. ~0 j+ q' ~/ K( b" J6 X8 a7 @2 GBit rate                                 : 35.1 kb/s9 M; X: N4 Y# H! b& {9 {; K
Frame rate                               : 0.449 FPS
( p; m0 W6 n' B0 C. p8 K0 ~Count of elements                        : 2948
: J+ L8 J; N& k5 sStream size                              : 27.5 MiB (0%)
1 ~* w+ F; P" [' \: ALanguage                                 : Portuguese
- h; D8 S. h+ r* B4 KDefault                                  : Yes
# e) \: C1 K+ @$ i  P/ zForced                                   : No
7 }" E7 E8 F( G/ _9 W0 K/ t$ p0 {+ u7 j& g0 ~4 D- |' `6 O# V
Text #14; m+ e6 h/ d7 s# U
ID                                       : 18
9 F- L* Z6 r' E6 O$ y$ HFormat                                   : PGS0 k' g" _; C" j
Muxing mode                              : zlib
: t9 i) ]3 ^. mCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
; W& {  F: b0 n- GCodec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs. A8 |8 J! R* D( ^: K
Duration                                 : 1 h 47 min; y7 L+ O$ V6 ~1 v% T
Bit rate                                 : 33.9 kb/s
) T$ ~/ A2 Z- q6 Q1 J9 ~Frame rate                               : 0.462 FPS3 E! v! v' I& E9 `6 I8 E8 S4 R; y
Count of elements                        : 2970
3 R# w1 b' R2 [5 SStream size                              : 26.0 MiB (0%)
# r! w/ r; i' c- {) R1 WLanguage                                 : Romanian
. I6 m' M( f/ u4 ]6 h& Y) l: m  |Default                                  : Yes! S. {% v% A1 S5 J  J
Forced                                   : No
, H, h( I% o1 h5 a' e# x6 q$ m0 P$ h) Y" m' b4 \. v
Text #159 _- x7 R! |& ]- _
ID                                       : 19
* |8 p$ R4 B; q% |Format                                   : PGS& Q' M/ @+ e! C) ?. o- a* g! b3 j/ ^
Muxing mode                              : zlib
( G8 p1 g/ X/ i! D' SCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
# R0 N" J2 b9 i( ^3 _& Q& ]Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs; F. X" [7 S- Q
Duration                                 : 1 h 49 min. O2 x8 L1 C* J" t
Bit rate                                 : 34.8 kb/s6 D6 Q1 |: A7 p& I7 Z( A$ k; V$ X
Frame rate                               : 0.439 FPS
" _& l7 c' a. L3 [6 k  ?5 SCount of elements                        : 2888& ^+ J' v8 h8 h
Stream size                              : 27.3 MiB (0%)& j4 [: v  \6 Q7 d5 {
Language                                 : Russian3 W- `0 @0 O& n& b) D+ J9 t4 R
Default                                  : Yes
, `6 z! `/ I0 O$ VForced                                   : No
' x8 A! ?8 ?  W% G. i  m3 _' F) H: v7 M  n8 V- A
Text #16+ W7 Y/ g9 B& z% w0 j& y" q
ID                                       : 20
7 b" C/ ]' C8 O/ XFormat                                   : PGS
" Z2 n3 L9 d) e4 eMuxing mode                              : zlib* j% p, `* Z8 k4 O, H
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS9 c. D1 }1 a! x0 Z, D  b
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
( N- Y2 }9 c1 |/ UDuration                                 : 1 h 49 min
& x! B' [6 N: ]1 M/ ~& oBit rate                                 : 31.6 kb/s0 g  C7 ~' o- r3 A5 v' A1 h# }
Frame rate                               : 0.389 FPS
) ?. d7 v- a- r3 r5 D2 GCount of elements                        : 2556( `% P# h  |6 R* f7 O
Stream size                              : 24.7 MiB (0%)0 E8 p9 Z( Z9 @! t& |4 q
Language                                 : Slovenian% K$ z) \6 p% l$ J# [) s/ @" J  v
Default                                  : Yes
7 F, J: o: @7 F! I2 qForced                                   : No
. f% a4 e  Z" @) C+ E7 x& Z
# v. C) T# A- q, d1 s+ \Text #17/ ^5 ]$ \2 n3 \) e6 G6 F" V
ID                                       : 219 G0 j- H1 r9 x* g6 v9 x1 l
Format                                   : PGS) K: }9 ~  v+ I+ n' ~8 W
Muxing mode                              : zlib
3 l! f& Z1 X# f3 Y9 k. aCodec ID                                 : S_HDMV/PGS6 D5 N6 U5 y5 A
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs7 Q, q9 H: D& F7 y; e
Duration                                 : 1 h 47 min, {8 L- l. ]2 L
Bit rate                                 : 34.9 kb/s
/ f2 Y# d3 x0 n& k. j- c0 }0 e: DFrame rate                               : 0.463 FPS1 H. E. r* W) }6 t( T2 K0 [, s6 X
Count of elements                        : 2976% h3 f# D" x  f$ |
Stream size                              : 26.8 MiB (0%)* t3 l9 A4 h& ]* F0 W! F' z
Language                                 : Spanish
' W9 p- _3 m" H, wDefault                                  : Yes
  z6 _# R% S+ e1 R2 }. ~# ~Forced                                   : No6 M0 v+ ]1 B6 ?' a  T, a& Z
8 U1 C9 {9 G( e2 |# t$ @
Text #18
) B8 P. w' ?) b( mID                                       : 22( X) k7 P' b, B* x( Z
Format                                   : PGS
, q, \- E  L3 u" [8 ^2 Q- w7 m1 ]Muxing mode                              : zlib- z$ T, d( P0 p7 f! c! u% t
Codec ID                                 : S_HDMV/PGS
$ s$ p; S" Z, Q+ b4 i4 J) \Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs% _3 B0 g8 ^; e0 O4 W1 a
Duration                                 : 1 h 47 min3 b" ~# M& f4 \$ t+ }  t
Bit rate                                 : 33.7 kb/s! m! m0 c3 f- m3 W2 U3 k# ~: b
Frame rate                               : 0.464 FPS
) [+ _% |# K- b" KCount of elements                        : 2980' k- {3 @. \( }& \
Stream size                              : 25.8 MiB (0%)  ]( U* {4 t7 G
Language                                 : Swedish
: u; d$ t; `- ^, tDefault                                  : Yes* N1 a' l0 Z  W. U& R3 {* H+ A$ D# B. G8 s
Forced                                   : No  X  U* Q, G  I' N
( Z. m6 U" A" C
Text #19% r# {* V& w* h  |/ r" ]6 T
ID                                       : 23. t, Y! G7 [, G5 @
Format                                   : PGS
0 \, }; J/ l- `9 R# lMuxing mode                              : zlib
$ L3 h8 F! ^' v3 Y' X: G( ]! `5 S& pCodec ID                                 : S_HDMV/PGS" E1 r5 m) e% @. ^
Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs/ ~3 o; M; X  I1 n" b( ^
Duration                                 : 1 h 49 min
0 g/ F( j3 j3 k5 f/ B$ ^, ]6 PBit rate                                 : 35.7 kb/s! N* c7 d% w. P& |: R2 N9 N
Frame rate                               : 0.448 FPS, r6 n% R# }0 @1 X* D" L/ G8 \
Count of elements                        : 29388 V, b. @/ S$ t+ @
Stream size                              : 27.9 MiB (0%)
3 d0 }5 U6 _( d; GLanguage                                 : Turkish
9 p8 O( S! r( E- w; VDefault                                  : Yes
; [* F: P  B% QForced                                   : No/ {& D$ {. B9 Q9 F. F+ W, y
+ Z( Y# b/ C: z# ]/ X: z
Text #20
3 e) Q  U5 T2 S4 |: [: }* F; C( IID                                       : 24% }  b4 `* T2 M  t4 y
Format                                   : PGS' j. M. W! \# q' n  E$ Q7 ^' \
Muxing mode                              : zlib
) u& w( y! m! }- BCodec ID                                 : S_HDMV/PGS
2 _. S4 @$ F  X6 Z- @Codec ID/Info                            : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs- H# }' z! r( ?1 S3 A, i0 ~
Duration                                 : 1 h 47 min" v4 k! ?# E$ L4 b' ?3 W
Bit rate                                 : 41.0 kb/s! D* h. V9 l: x9 a
Frame rate                               : 0.464 FPS( e7 ]+ ~- B+ @1 L0 i
Count of elements                        : 2980
4 @4 f& x* O3 h7 L4 l; a9 ZStream size                              : 31.4 MiB (0%)
: J8 E' ^; T) s' ]: JLanguage                                 : Vietnamese
$ K  R* R' f: X: D  o5 |6 f( NDefault                                  : Yes+ Z. K" f6 A% Q
Forced                                   : No/ @, H& Q' O; z" v
$ U1 {0 p' z+ K! H3 j5 _: U( t* V
Menu
8 P. m/ s, G; f/ G, p; c00:00:00.000                             : en:Chapter 01* ]2 \' Y  Q" k. A* V8 G9 h; z
00:07:21.358                             : en:Chapter 02
' @' u7 O0 v+ w2 T  c; Z4 x00:17:44.438                             : en:Chapter 03
% A! M  B( n3 [+ `% N& I( A$ {00:24:01.231                             : en:Chapter 04
8 m* m0 B6 [2 E, [0 A1 E0 R00:34:43.164                             : en:Chapter 05/ d# ^* f; S/ N2 m4 ?! [
00:41:41.374                             : en:Chapter 06
+ K4 f! r) u+ x00:49:37.308                             : en:Chapter 07
; O5 O9 K3 U5 n/ \% R# F* A6 _0 P* Y00:56:07.739                             : en:Chapter 08$ e# ~# z1 }6 [5 D; z- K7 k* N
01:04:16.895                             : en:Chapter 09" _4 p: V: p4 V& n9 a5 M2 K5 g
01:08:11.671                             : en:Chapter 10
7 S& i; \. \. h01:12:43.317                             : en:Chapter 11
, ^! f! g2 D, x) ^" S/ T01:20:31.785                             : en:Chapter 12& H  K! C- o+ t- a2 O  z
01:26:37.692                             : en:Chapter 13
6 _8 _! P4 e% |8 z2 I01:33:49.624                             : en:Chapter 14
0 ]$ D( }2 x& ?, H6 w; v9 p01:40:57.551                             : en:Chapter 15
5 [6 Q  \5 b. S' n, G- d01:46:29.258                             : en:Chapter 16
- o" p8 ^. @- P% ~* }$ \
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

31

主题

4288

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3217 枚
体力
10338 点
QQ
shiji1973 发表于 6 天前 | 显示全部楼层
其实我一直觉得楼主的品味不错!呵呵!
& ^( f0 V5 W$ t% s4 z要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!5 H; o! A( M1 F" V

31

主题

4288

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3217 枚
体力
10338 点
QQ
shiji1973 发表于 2024-6-24 09:17:32 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
) c/ r( w& b9 q# a9 z3 t) c要想蓝光电影论坛发展好,资源多,就靠你我他!To the development of Blu-ray movies forum, resources and more depend on you and me!% [( g+ f# T7 \: d4 }7 ]- u

0

主题

311

回帖

1813

积分

Sponsor

金币
57 枚
体力
1123 点
kdavid 发表于 2024-6-22 19:52:05 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!
3 h. {0 t. ~; N1 a  DBluraycd.com movie updates really fast, also did not release issued, whether you believe it or not, anyway, I believed!

31

主题

4288

回帖

2万

积分

Sponsor

金币
3217 枚
体力
10338 点
QQ
shiji1973 发表于 2024-6-22 08:55:59 | 显示全部楼层
楼主发贴辛苦了,I*老*虎*U!
& }$ s! y! `3 P' O* k) OThe decisive Replies sink is I get the sinking feeling great sense of accomplishment!
# N$ f4 `$ Z) v3 O9 @

0

主题

1188

回帖

6334

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
3735 点
xpg050811 发表于 2024-6-22 12:16:40 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。6 o$ p: i  H. `
Your resources, well, I am very satisfied!
3 U. k# V4 y- U) g# l

0

主题

979

回帖

5143

积分

Sponsor

金币
189 枚
体力
3023 点
QQ
一见哈哈笑 发表于 2024-6-22 21:59:55 | 显示全部楼层
感谢楼主,感谢!

0

主题

2685

回帖

9399

积分

Sponsor

金币
244 枚
体力
4078 点
QQ
fangfang789 发表于 2024-6-23 08:46:17 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
* d! g" T+ U' ]1 PAfter reading the posts have nothing to do I Amoy posts!9 z: I/ E2 ^! f! Y

0

主题

2685

回帖

9399

积分

Sponsor

金币
244 枚
体力
4078 点
QQ
fangfang789 发表于 2024-6-23 08:47:54 | 显示全部楼层
Bluraycd又有新电影发布了,激动中……!/ P( U/ ~& d/ R/ n# @! d8 {
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
2 h+ U+ y% x) ?) v. u$ X- u# ?

2

主题

967

回帖

6032

积分

Sponsor

金币
459 枚
体力
3682 点
QQ
ccfys888 发表于 2024-6-23 12:31:41 | 显示全部楼层
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!""
6 I: h! `  _2 cbluraycd forum, a lot of Blu-ray movies!" ?2 {- w- L4 [! I; F

1

主题

743

回帖

2948

积分

Sponsor

金币
26 枚
体力
1458 点
firendzhon 发表于 2024-6-23 13:15:44 | 显示全部楼层
盟军敢死队 谢谢分享
2020第一天 ...

0

主题

79

回帖

2112

积分

知名人士

金币
5 枚
体力
1416 点
seamal 发表于 2024-6-23 15:28:40 | 显示全部楼层
British old world movie, Superman again

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-7-14 06:13

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表