BluRayCD Forum

 找回密码
 立即注册【分享大片】
查看: 15|回复: 2
收起左侧

[4K极清电影] 插翅难飞/插翼难飞 [4K REMUX无损版] Turbulence 1997 2160p UHD BluRaycd REMUX DV HEVC DTS-HD MA 5.1-W32 72.86GB

[复制链接]

9226

主题

172

回帖

9万

积分

Post Share

金币
3152 枚
体力
28292 点

卓越贡献勋章

After a shootout on a flight transporting prisoners, a flight attendant must outwit a smooth-talking serial killer and land the plane herself.
# u$ ]5 h7 i& V) Z' V, j/ Q4 ]  P5 T$ B% |
01.jpg & v; B2 Q; ?  ^# R, t' O: ?( ^
: |. x. Z- z% V; k1 s
◎译 名 插翅难飞/危机任务/插翼难飞 , G; K0 w+ \- E7 t; x& e# [6 N
◎片 名 Turbulence
$ X$ L( h6 s  z◎年 代 1997
2 ~2 U2 Q! `& W3 O; [; R◎产 地 美国1 f& R) S' ^& ?% c* I' I
◎类 别 动作/惊悚
  h2 Q- Y* q/ |; f9 q◎语 言 英语
$ W' v  ?3 N$ W/ H$ X4 `◎上映日期 1997-01-10(美国)
9 P9 O- F% b# V* A/ p+ Q+ z3 t) a- i◎IMDb评分  5.0/10 from 13,228 users
. ]5 v. Y* G7 G( u5 j9 o6 o◎IMDb链接  https://www.imdb.com/title/tt0120390/
3 J) e3 B' \6 r$ M0 @* q- O◎豆瓣评分 6.4/10 from 1,332 users
- j/ z6 M6 G% o# M" V◎豆瓣链接 https://movie.douban.com/subject/1294832/
/ `: S% }( w* n$ G◎文件格式 x265 + DTS7 R) w, g6 A/ D) |. x  E% Z! C  Y
◎视频尺寸 3840 x 2160
6 ?& K+ y4 G5 L2 Q◎文件大小 1DVD 72.86 GiB
7 v: K- ]! ?, ~◎片 长 1 h 41 min- P; V# ^7 E# P/ ~2 S. |
◎导 演 罗伯特·巴特勒 Robert Butler
* B  Z! B0 I3 V8 t5 M+ P0 W4 [◎编 剧 乔纳森·布雷特 Jonathan Brett" [3 Q1 h) X0 Q4 s- O' p" @8 z0 @
◎主 演 雷·利奥塔 Ray Liotta2 `5 X1 h# l2 \. C& ]# ~
     罗伦·荷莉 Lauren Holly" e9 l  S9 k3 m3 G5 z. H7 s2 v
     布莱丹·格里森 Brendan Gleeson
3 [8 z! @- }" S" H! N     赫克托·埃里仲杜 Hector Elizondo
- o8 Q3 j3 M  k- x  y     雷切尔·蒂科汀 Rachel Ticotin
: V* c( G  O) Q* C     杰弗里·德曼 Jeffrey DeMunn- X2 A5 L! c. S; l2 Q6 i# f
     约翰·芬 John Finn8 V+ s7 q; z3 ~1 i
     本·克劳斯 Ben Cross* z7 X/ K) n4 v8 L9 t' o
     凯瑟琳·海克丝 Catherine Hicks
0 @& j* ~( W6 g# u: p, K1 Z5 L9 h3 e! }/ t     Heidi Kling
) q: `+ S9 q8 t% z5 c- g/ T! i+ x     Gordy Owens
; @% Q& n; G4 P; b     J. Kenneth Campbell8 ~  W7 S9 w- {+ S( w
     James MacDonald" d, Q4 J& f) R4 ^+ S7 E/ A$ \$ H
     迈克尔·哈尔尼 Michael Harney
, U9 [0 d' x' `     Grand L. Bush3 L: C& f# \+ o' N% \: j2 J$ n# [% s

2 `3 [$ @6 \; E* G" v5 @◎标 签 美国 | 动作 | 惊悚 | 美国电影 | 犯罪 | 1997 | 警匪 | 电影
, `9 Y# Z* X. o6 b& B- e+ H$ b* M2 N- m8 G- b
◎简 介   , O8 Y% w1 g  M* Q$ @5 s* @
' J; C! F/ ^5 R# ]. ^! w! l: j
 圣诞节前夕,空气中弥漫着节日的气息,“越州47”航班上,坐满了即将赶回家中同亲人们团聚的乘客,其中,有两个人显得是那样的格格不入,他们是穷凶极恶的罪犯史达斯(布莱丹·格里森 Brendan Gleeson 饰)和韦弗(雷·利奥塔Ray Liotta 饰),两人被四名警察押解着,前往洛杉矶。6 q) y, C! V) c, `* G
4 d! I" t( l$ m9 {/ A0 g( w
 最坏的情况发生了,史达斯袭击了警察,击毙了机长,一时间,飞机进入了无人驾驶的危险状态。就在这个节骨眼上,机智的空姐泰利(罗伦·荷莉 Lauren Holly 饰)果断出手,飞机重新回到了掌控之中,然而,真正危险的不仅仅是前方即将飞入的雷暴区,还有阴险狡诈,杀人如麻,对泰利垂涎已久的韦弗。
$ n2 d$ V0 H1 ]* d9 u0 D  w1 D/ R$ c) l0 h
After a shootout on a flight transporting prisoners, a flight attendant must outwit a smooth-talking serial killer and land the plane herself.
" y$ k5 `4 |' L8 ^; o$ \0 B" T' Z; |. D6 `% s: W6 K( V
Turbulence.1997.2160p.UHD.BluRayCD.REMUX.DV.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-W32  e- ~1 D; Q6 R) u. k
- ^+ p4 w8 N+ p5 s& x; r1 Y2 z
General9 z; V# |5 ?, P" x  c! _1 c
Container: Matroska9 G& E) ^8 B1 k  U
Runtime: 1h 41mn
! T; c+ z7 F0 N3 I# JSize: 71.8 GiB2 c3 ^4 y' K6 l. T6 y
& f' Y; N9 ?. U% T& p
Video
3 z: c2 N" D! D3 ?: ?$ w/ BCodec: h265 (HDR 10-bit)* w4 w) C: G1 Y& d( s1 e* M4 a
HDR format : Dolby Vision, Version 1.0, dvhe.07.06, BL+EL+RPU, Blu-ray compatible / SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
3 R  ]# j& B& rCodec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
- a! i/ B& P. X5 n+ ~  RResolution: 3840x2160
5 b# i; E% X3 V8 l- cAspect ratio: 16:9) U9 j5 Z: w, p' ?' H: F
Frame rate: 23.976 fps: U4 V  _) R! P. l) [4 D& Y3 @5 ]( S- C
Bit rate: 98.8 Mb/s
: @; [3 \# a3 d" x# n: l; B, _+ G5 H( n( J: M
Audio
' r( f2 G. \9 t+ O4 J8 O6 D#1: English 5.1ch DTS XLL @ 2 450 kb/s (Surround 5.1)6 |. }% [/ b; u( k
#2: English 2.0ch DTS-HD Master Audio @ 1567 kbps (Lossless 2.0 Stereo)  \" d' n8 E6 Y) ?/ w! W
#3: English 2.0ch AC-3 @ 192 kb/s (Commentary by Director Robert Butler, Moderated by Filmmaker Joe Begos)
  Q/ ]& [2 M5 ?% C. z; ]* l) f3 W( ]8 D6 F) _
Subtitles: English
: W- T. j, N% E3 \4 Z/ w
- L1 Z# k% v! D4 z" [8 {' uSource: Turbulence.1997.2160p.UHD.Blu-ray.DV.HDR.HEVC.DTS-HD.MA.5.1-COYS; Q0 X  `+ P* p( q/ S
https://www.blu-ray.com/movies/Turbulence-4K-Blu-ray/358858/

: {5 u' R" m( Y. ~% l1 X
游客,查看本帖隐藏内容请回复 | 加入VIP可免积分免回复 了解详情 | 还不是会员:点击获取邀请码 Invitation Code

0

主题

1188

回帖

6334

积分

Sponsor

金币
157 枚
体力
3735 点
xpg050811 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。
* _  Q, s% ?' L8 SI love your Blu-ray movies Forum!
/ E: S! j5 ?9 U$ @

0

主题

2685

回帖

9399

积分

Sponsor

金币
244 枚
体力
4078 点
QQ
fangfang789 发表于 前天 15:25 | 显示全部楼层
每天都来蓝光论坛看看,我爱蓝光电影。6 `% Z+ j9 V: m5 R5 P4 J4 V
祝愿蓝光社区越办越好!I wish Blu-ray communities better and better!
/ y0 ^  h( R) A; y/ \

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|4K蓝光论坛

GMT+8, 2024-7-14 05:41

Copyright © 2001-2021, Gadaddy Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表